Voxel: wzrost przychodów w I kwartale 2020

0
124

W I kwartale 2020 roku przychody ze sprzedaży Grupa Kapitałowej Voxel wyniosły 50,4 miliona złotych, co oznacza wzrost o 3 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019.

Na wzrost przychodów miało wpływ głównie ujęcie w sprawozdaniu dwóch nowych jednostek zależnych, które są konsolidowane od 1 stycznia 2020 roku, czyli Scanix (wpływ na przychody w wysokości 4,6 milionów złotych) oraz Rezonans Powiśle (wpływ na przychody w wysokości 1,2 milionów złotych).

Zysk Grupy netto w I kwartale 2020 wyniósł 3 543,4 tys. zł, rok wcześniej miał wartość 4 962,5 tys. zł.

Grupa odnotowała  od połowy marca 2020 spadek liczby wykonywanych badań na skutek epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Sumaryczny spadek liczby zrealizowanych badań TK, MR i PET wyniósł w marcu 2020 roku – 30 procent w porównaniu do lutego 2020 roku oraz 23 procent w porównaniu do marca 2019 roku, w kwietniu 2020 roku – 58 procent w porównaniu do lutego 2020 roku oraz 54 procent w porównaniu do kwietnia 2019 roku, a w maju 2020 roku – 40 procent w porównaniu do lutego 2020 roku oraz 38 procent w porównaniu do maja 2019 roku.

Na dzień 31 marca 2020 roku Voxel prowadził:

− 14 pracowni tomografii komputerowej, w których wykonał prawie 20,6 tysięcy badań w I kwartale 2020,

− 18 pracowni rezonansu magnetycznego, w których wykonał ponad 31,2 tysięcy badań,

− 7 pracowni PET-TK (z czego 5 wykonuje badania refundowane, a dwie zlokalizowane w Katowicach i Jeleniej Górze są przygotowane do kontraktowania świadczeń), w których wykonał prawie 2,8 tysięcy badań,

− 4 pracownie SPECT (z czego 3 wykonują badania refundowane, czwarta natomiast jest przygotowana do kontraktowania z NFZ), w których wykonał prawie 2,6 tysięcy procedur.

Poza tym spółka Scanix prowadzi 3 pracownie rezonansu magnetycznego, 5 pracowni tomografii komputerowej, po 1 pracowni RTG, USG i mammografii, a Rezonans Powiśle – 2 pracownie rezonansu magnetycznego.

Czytaj także: Value Based Healthcare czyli racjonalizowanie opieki zdrowotnej>>>

Voxel zajmuje się także produkcją radiofarmaceutyków. Obecnie realizowane jest pięć projektów w tym zakresie. Grupa zawarła umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu, którego głównym celem jest opracowanie technologii wytwarzania oraz przygotowanie do wdrożenia nowego produktu, czyli radiofarmaceutyku galowego (chlorek Ga68), przeznaczonego do znakowania zestawów podawanych pacjentom w procedurze diagnostyki PET-TK między innymi w diagnostyce raka prostaty, guzów neuroendokrynnych i innych schorzeń onkologicznych. Budżet projektu wynosi około 4 miliony złotych, dofinansowanie – na poziomie 1,6 milionów złotych. Planowany termin zakończenia projektu to I półrocze 2021 roku.

Spółka z Grupy Voxel – Alteris zajmuje się dostarczaniem systemów informatycznych dla jednostek ochrony zdrowia, dostawą sprzętu i realizacją projektów pracowni diagnostycznych pod klucz oraz wdrażaniem infrastruktury szpitalnej.

W ramach Grupy Voxel działają także: spółka Exira Gamma Knife sp. z o.o., świadcząca usługi z zakresu neuroradiochirurgii, która posiada urządzenie gamma knife i rezonans magnetyczny, oraz Vito-Med prowadzący szpital w Gliwicach, a ramach którego działają: oddział wewnętrzny, oddział neurologii i oddział udarowy, poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy o specjalności neurologiczno – rehabilitacyjnej.


Erzincan escort bayan
Uşak escort bayan
Sinop escort bayan
Bayburt escort bayan
Bilecik escort bayan
Karaman escort bayan
Edirne escort bayan
Amasya escort bayan