Wsparcie dla podmiotów z sektora telemedycyny

0
524

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli patronatem medialnym webinarium dotyczące wsparcia podatkowego, z którego mogą skorzystać podmioty oferujący usługi oraz rozwiązania informatyczne w sektorze telemedycyny.

Światowa pandemia koronawirusa to kryzys gospodarczy, ale jednocześnie konieczność szybkiego dostosowania się do nowych warunków prowadzenia działalności. Zalecenie dystansowania społecznego wymusiło zmiany w większości dziedzin życia, również w warunkach korzystania z usług medycznych. Efektem jest obserwowane od kilku tygodniu przyśpieszone upowszechnienie usług telemedycznych. Podmioty z branży bardzo szybko zaoferowały wiele rozwiązań pozwalających pacjentom na bezpieczne korzystanie z pomocy medycznej bez narażania się na ryzyko zakażenia koronawirusem.

Działalność podmiotów telemedycznych to przede wszystkim innowacje. Rozwój telemedycyny stanowi również obszar działań badawczo-rozwojowych będących jednym z elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku.

Stąd też, innowacyjne rozwiązania w wielu przypadkach pozwalają na skorzystanie z zachęt podatkowych, między innymi w postaci ulgi badawczo-rozwojowej oraz tzw. IP Box czyli możliwość stosowania obniżonej do 5 procent stawki CIT do wybranych kategorii przychodów.

Czytaj także: Telemedycyna to lepszy dostęp do specjalistów, szansa dla pacjentów i lekarzy>>>

Z drugiej strony, innowacyjny charakter usług niejednokrotnie wiąże się z wątpliwościami, co do ich klasyfikacji na potrzeby podatków. W przypadku VAT zasadnicze pytanie dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego dla wybranych lub wszystkich usług telemedycznych, a także określenia miejsca świadczenia i obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz osób fizycznych spoza Polską, w zależności od rozstrzygnięcia jaki jest charakter samej usługi, czy jest to opieka medyczna, czy usługa elektroniczna.

W przypadku działalności na rynkach międzynarodowych wątpliwości mogą dotyczyć także klasyfikacji usług dla potrzeb podatku u źródła czy też powstania zakładu zagranicznego.

Te i inne aspekty podatkowe typowe dla branży telemedycznej będą tematem webinarium, które organizuje firma doradcza MDDP.

Spotkanie poprowadzą:

Tomasz Michalik – ekspert w zakresie podatku VAT, który kieruje jednym z największych i najbardziej utytułowanych, specjalistycznych zespołów podatkowych w Polsce. Sam jest przez Chamber’s Global, International Tax Review i The European Legal 500 uznawany za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. Jest jedynym polskim członkiem Grupy Ekspertów ds. VAT powołanej przez Komisję Europejską

Agnieszka Wnuk – ekspertka w podatku dochodowym od osób prawnych i międzynarodowym prawie podatkowym, a także w zakresie bezpieczeństwa podatkowego oraz opodatkowania w gospodarce cyfrowej. Ekspertka podatkowa organizacji pracodawców (m.in. BCC, Polsko-Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej czy Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)

Webinarium „Zachęty i wyzwania podatkowe w branży telemedycznej”  rozpocznie się 21 maja 2020 roku o godzinie 16.00.

Link do rejestracji>>>