Weszły w życie zmiany w badaniach kierowców

0
958

20 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Dotyczy ono również uczniów  szkół ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w zawodzie oraz kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Do rozporządzenia dodano między innymi zapis, że jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań są jednostki organizacyjne służby medycyny pracy właściwe ze względu na siedzibę szkoły (w przypadku badania uczniów).

Również w przypadku ponownego badania lekarskiego jednostkami uprawnionymi są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy ze względu na siedzibę szkoły.

Z rozporządzenia usunięto zapis o wysokości opłat za badanie lekarskie.

Dodano natomiast zapis mówiący o tym, że w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia lub słuchacza oświadczenie wypełniają rodzice.

Załącznikiem do rozporządzenia jest wzór orzeczenia lekarskiego.

Rozporządzenie ministra zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 19 lipca 2019 (poz. 1356).

Czytaj także: Trzy uczelnie niepubliczne kształcą lekarzy>>>