Więcej pieniędzy na RM za skrócenie kolejek

0
642
Foto: Tomma Diagnostyka Obrazowa

Z zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wynika, że placówki, które  skróciły czas oczekiwania na badanie rezonansu magnetycznego o co najmniej 20 procent, otrzymają wyższą refundację.

Wartość rozliczanego świadczenia zawartego w katalogu zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK), zostanie w takim przypadku skorygowana z zastosowaniem współczynnika 1,05.

Czytaj także: Tomma: przejęcie Bonus-Diagnosta>>>

Warunkiem podwyższenia finansowania będzie także to, aby liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym była większa o co najmniej 5 procent niż liczba osób skreślonych z listy oczekujących w poprzednim okresie sprawozdawczym.

W poprzedzającym okresie sprawozdawczym jednostka będzie także musiała wykonać co najmniej 400 badań RM w danej pracowni.

Zarządzenie zawiera także definicję świadczeń ASDK (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), zgodnie z którą obejmują one zarówno wykonanie badań jak i wydanie wyników tych badań.

Zarządzenie weszło w życie 17 lipca 2019 i ma zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 lipca 2019.

Zostało opublikowane na stronie NFZ 16 lipca 2019.