Wskazówki dla zakładów pracy w sprawie szczepień pracowników

0
75

28 kwietnia 2021 odbyła się druga część bezpłatnego webinarium „Szczepienia pracowników w zakładach pracy”, podczas którego przekazane zostały zainteresowanym firmom informacje dotyczące procedury organizacji szczepień.

Webinarium zorganizowane zostało po opublikowaniu wytycznych rządowych w tej sprawie.
Wiedzą na ten temat podzielili się przedstawiciele firm – Medicover: lekarz Agnieszka Motyl – dyrektor działu jakości i standardów medycznych, Robert Krom – dyrektor regionu ds. operacyjnych, Region Mazowsze i Magdalena Wojdat – kierownik projektów, oraz Lux Med: dr n. o zdr. Monika Tomaszewska – Ekspert Pracodawców RP, szefowa Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz Marcjanna Szczepanik – dyrektor departamentu kontrolingu operacyjnego, pion operacyjny Lux Med.

Omówiono między innymi obowiązki pracodawcy, który będzie musiał zebrać listę pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Będzie musiał także nawiązać współpracę z podmiotem leczniczym, zgłoszonym do NFZ jako punkt szczepień i podpisać z nim umowę.

Czytaj także: Ogłoszono wytyczne dotyczące szczepień w zakładach pracy >>>

Zakład pracy będzie musiał uzyskać zgodę podmiotu leczniczego na zgłoszeniu w formularzu udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Logistyka wykonywania szczepień będzie uzgadniana z tym podmiotem, który w razie potrzeby będzie wykonywał szczepienia w kilku lokalizacjach. W szczepieniach będą mogły uczestniczyć także inne podmioty lecznicze.

Zakład zapewni warunki bezpieczeństwa w punkcie szczepień i pokryje ewentualne koszty, które mogą powstać przy organizacji szczepień (np. wynajem pomieszczeń).
Warunki bezpieczeństwa dotyczące punktu szczepień to zapewnienie odpowiedniej przestrzeni w biurze lub na terenie zakładu pracy, umożliwiającej 2-metrowy dystans, odpowiednią ilość pomieszczeń – biurko oraz 2 krzesła, oddzielne pomieszczenia dla osób czekających oraz osób po szczepieniu. Wymogi bezpieczeństwa dotyczą także ruchu jednokierunkowego w miejscu akcji szczepień, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk, a także zorganizowanie tymczasowej recepcji oraz umawianie na szczepienia na konkretne dni i godziny.

Minimalna ilość osób zgłoszonych do szczepień to 300. Możliwe jest zgromadzenie chętnych także z innych zakładów.

Według ostatnich wytycznych z 26 kwietnia 2021 osoby, które przechorowały Covid-19 mogą być szczepione po trzech miesiącach od dodatniego wyniku. Skierowania dla takich osób będą automatycznie generowane po tych trzech miesiącach.

W programie będzie mógł uczestniczyć pojedynczy pracodawca lub grupa pracodawców, grupa kapitałowa, z podwykonawcami, samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe a także szkoły wyższe -pracownicy i studenci.

Czytaj także: Aldemed prowadzi powszechny punkt szczepień w Zielonej Górze >>>

Szczepienie wszystkich pracowników będzie trwać maksymalnie 5 dni. Będzie możliwość zgłaszania kilka razy danej firmy, gdy będą kolejne chętne osoby.
Realizacja szczepień w zakładach pracy będzie organizowana w sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Podmiot leczniczy wystawi skierowania na szczepienia dla obcokrajowców. Będzie odpowiedzialny za zamawianie i przechowywanie szczepionki, zrealizuje szczepienie, zapewni personel, II dawkę szczepionki a także szczepienia uzupełniające, gdy ktoś nie będzie się mógł zaszczepić w wyznaczonym terminie.

Zapis webinarium dostępny jest tutaj>>>