Wyższe wynagrodzenie lekarzy stażystów

0
575

14 września 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Zmienia ono wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla tych lekarzy.

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019, lekarz oraz lekarz dentysta odbywający staż otrzymują zasadnicze wynagrodzenie w wysokości 2509 zł.

Środki na ten cel placówki medyczne zatrudniające lekarzy stażystów otrzymają od marszałków województw.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 10 września 2019 rok zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 września 2019 (poz. 1749).

Czytaj także: Nowe substancje psychoaktywne w wykazie ministra zdrowia>>>