Popyt na usługi medyczne wpływa na przychody PZU

0
446
Placówka PZU, zlokalizowana w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 71

Spółka PZU Zdrowie osiągnęła po 9-ciu miesiącach 2020 roku 685 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 23 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. Było to rezultatem dynamicznego wzrostu popytu na prywatne usługi medyczne.

Wzrost przychodów uzyskano dzięki sprzedaży kolejnych dodatków zdrowotnych do produktów ochronnych, umożliwiających między innymi dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów.

– Z uwagi na rozwój pandemii sukcesywnie zwiększamy także skalę zdalnych usług medycznych  – podkreśla Aleksandra Agatowska, która pełni obowiązki prezesa PZU Życie.

PZU jest jednym z największych operatorów medycznych w Polsce. Na koniec III kwartału 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 miliona umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2 200 współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji Grupy PZU, 48 szpitali oraz 2 200 lekarzy.

Czytaj także: Włączamy się w systemowe działania w zakresie zwalczania koronawirusa>>>

Grupa PZU przeznaczyła w roku 2020 ponad 20 milionów złotych na walkę ze skutkami pandemii. Ze środków tych został zakupiony między innymi sprzęt medyczny dla szpitali, środki ochronne dla personelu medycznego, policji i straży granicznej. Do szpitali zakaźnych trafiło także prawie tysiąc urządzeń, które zdalnie monitorują parametry życiowe pacjentów. PZU jest także operatorem linii pomocowych dla seniorów i personelu medycznego.

W III kwartale 2020 roku zysk netto Grupy PZU przypisany jednostce dominującej wyniósł 890 mln zł (wzrost o 1 procent w stosunku do roku poprzedniego), wynik na samej działalności ubezpieczeniowej wyniósł 785 mln zł, co oznacza wzrost o 12 procent w porównaniu do wyników z roku 2019. Przypis składki wyniósł 5,6 mld zł.