Zdrowie społeczeństwa to inwestycja, a nie wydatek

0
352

Skupiamy się na medycynie naprawczej, zapominając, że potencjał do poprawy polskiej ochrony zdrowia tkwi w profilaktyce – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med podczas V Kongresu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Kongres, który odbył się 28 i 29 listopada 2019 na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, przebiegał pod hasłem „Zdrowie społeczeństwa to inwestycja, a nie wydatek”.

W dyskusji panelowej „Zdrowy pracownik – zdrowa gospodarka” Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med i Wiceprezydent Pracodawców RP mówiła o tym, jak budować dobry system opieki nad pracownikiem i jak powinien być finansowany, by pozytywne efekty odczuli wszyscy – pracownicy, pracodawcy i państwo.

– Skupiamy się na medycynie naprawczej, zapominając, że potencjał do poprawy polskiej ochrony zdrowia tkwi w profilaktyce. Zwiększenie i usystematyzowanie wydatków jest niezbędne. Profilaktyka powinna stać się też integralną częścią badania lekarza medycyny pracy – mówiła podczas Kongresu Anna Rulkiewicz. – Nie będzie łatwo zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w zdrowiu, jakie niosą ze sobą choroby cywilizacyjne czy demografia. Mamy jednak narzędzia, które mogą być wsparciem dla systemu w tej nierównej walce. Rozmawiajmy o ubezpieczeniach zdrowotnych i roli profilaktyki – dodała.

Pracodawcy RP oraz Pracodawcy Medycyny Prywatnej wiele razy podkreślali, że model medycyny pracy trzeba zweryfikować w kierunku profilaktyki dostosowanej do wyzwań cywilizacyjnych i zmieniających się warunków pracy.

Czytaj na ten temat: Model medycyny pracy trzeba zmodyfikować>>>

Celem działalności Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego jest upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie zdrowia publicznego oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie, inspirowanie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie zdrowia publicznego oraz ułatwianie członkom Towarzystwa prowadzenia tej działalności. Wśród celów jest także podnoszenie zawodowych i naukowych kwalifikacji członków Towarzystwa oraz opracowywanie optymalnych programów i metod kształcenia pracowników systemu ochrony i promocji zdrowia oraz współdziałanie w prowadzeniu szkoleń.