Zmiany w definicji parametrów do wyliczania ryczałtu

0
274

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wprowadza zmiany w definicji parametrów branych pod uwagę przy wyliczeniu ryczałtów.

Jest to związane z planowaną zmianą zakresu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających odrębnego sposobu finansowania, dotyczącą zniesienia limitu na wizyty do wybranych specjalistów.

Czytaj na ten temat: Projekt rozporządzenia w sprawie wizyt AOS bez limitu>>>

Zmieniane punkty dotyczą liczby jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, w zakresie świadczeń, które były finansowane w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowych i jednocześnie nie będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania lub nie były finansowane w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowym, a będą w okresie planowanym, co jest związane ze zmianą kwalifikacji świadczeniodawcy lub zmianą przepisów.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 lutego 2020.

Uwagi do projektu można przekazywać do 19 lutego 2020.

Czytaj także: Rok w branży medycznej pod znakiem cyfryzacji>>>