Zmiany w kryteriach umów dotyczących leczenia stomatologicznego

0
200

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  dotyczący świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Zmiany polegają na prowadzeniu dwóch warunków premiujących kompleksowość oraz na usunięciu warunku lokalizacji gabinetu stomatologicznego w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej.

Projekt rozporządzenia proponuje, aby oferenci realizujący dotychczas świadczenia w gabinecie stomatologicznym w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej w ramach umowy na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci, mogli, w postępowaniu przeprowadzanym w 2021 roku po raz pierwszy na danym obszarze, uzyskać dodatkowe punkty w kryterium „ciągłość” w ramach nowego przedmiotu postępowania – odrębnie kontraktowanych świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Czytaj także: Wspólna inwestycja Medicover Stomatologia i Dental Sense>>>

Mimo formalnego braku kontynuacji umowy w tym samym zakresie, będą oni faktycznie realizować ten sam zakres świadczeń co dotychczas, co czyni zasadnym premiowanie ich za zachowanie ciągłości realizacji świadczeń.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji 17 marca 2021 roku.

Link do projektu>>>

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu siedmiu dni.