Zmiany w orzeczeniu o zdrowiu nauczyciela akademickiego

0
288

26 lutego 2020 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Wprowadza ono zmianę w załączniku do rozporządzenia  ministra zdrowia z 27 września 2018 roku (Dziennik Ustaw poz. 1868) w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Z  pouczenia dodanego  do wzoru orzeczenia lekarskiego usunięto punkt mówiący o tym, że orzeczenie lekarskie wydawane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Czytaj także: NFZ znosi limity i podnosi wycenę świadczeń>>>

Zmianę wprowadzono na podstawie art. 134 ustawy dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 11 lutego 2020 roku (poz. 214).