Zmiany w standardzie opieki w izolatoriach

0
516

18 listopada 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach. Wynika z niego, że pobranie materiału biologicznego w celu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 następuje w przypadkach uzasadnionych klinicznie.

Standard mówi o tym, że wizyta pielęgniarki u pacjenta w izolatorium odbywa się nie rzadziej niż raz na dobę i dopuszczalne jest jej wykonywanie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a w przypadku osoby, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów, nie rzadziej niż dwa razy na dobę, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. W ramach wizyty  jest dokonywana ocena stanu ogólnego, poziomu saturacji pulsoksymetrem i pomiar temperatury ciała osoby izolowanej oraz podawanie leków.

Czytaj także: Diagnostyka: nowy punkt pobrań Drive&Go-Thru>>>

Porada lekarska jest dokonywana  w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu z izolatorium. W przypadku osoby, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów, wizyta lekarska, obejmująca badanie kontrolne lub ocenę stanu zdrowia, odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Dopuszcza się możliwość jej realizowania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 17 listopada 2020 roku (poz. 2034).