Centrum Badań DNA opracowuje szybki test na koronawirusa

0
126

Centrum Badań DNA prowadzi prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania szybkiego testu genetycznego identyfikującego wirusa SARS-CoV-2. Test jest oparty o technologię RT-LAMP, która analizuje wytypowane geny RNA wirusa SARS-CoV-2 i umożliwia otrzymanie wyniku w ciągu 5-10 minut.

Ewaluacja testu jest w finalnej fazie i w najbliższych dniach planowane jest zgłoszenie patentowe.

Technologia LAMP – Loop Mediated Isothermal Amplification polega na wykorzystaniu techniki amplifikacji izotermicznej. Metoda została opracowana przez japoński zespół prowadzony przez Notomi. Izotermalna metoda amplifikacji kwasów nukleinowych przebiega w jednej, stałej temperaturze, w przeciwieństwie do badań w klasycznej technice PCR i nie wymaga zastosowania drugich urządzeń (termocyklerów).

Z porównania metody LAMP i PCR wynika, że amplifikacja izotermiczna wykazuje czułość i specyficzność większą od łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) o dwa rzędy wielkości.

Przyrost specyficznego produktu reakcji LAMP świadczącego o obecności czynnika patogennego może być obserwowana nawet wzrokowo (zmętnienie probówki i zmiana barwy na pomarańczową). Zmętnienie jest efektem reakcji jonów magnezowych z pirofosforanem (produktem ubocznym amplifikacji) w wyniku której powstaje nierozpuszczalny pirofosforan magnezu.

Czytaj także: Zielona Góra: nowoczesne zabiegi urologiczne w Centrum Medycznym Aldemed>>>

W związku z zaletami takimi jak szybkość i prostota reakcji, krótki czas analizy oraz możliwość monitorowania przebiegu analizy w czasie rzeczywistym metoda została szybko zaadoptowana do celów diagnostycznych, zarówno do wykrywania bakterii jak i wirusów. W praktyce wynik badania można otrzymać w ciągu kilku minut.

Opracowany prototyp testu w technologii RT-LAMP będzie dostępny w dwóch wersjach.

Wersja laboratoryjna przeznaczona będzie do wykonania przez medyczne laboratoria diagnostyczne. W tej wersji testu wykorzystane zostaną znakowane fluorescencyjnie specyficzne sondy molekularne

W wersji przesiewowej testy będą mogły być wykorzystane w każdych warunkach, na przykład w punktach mobilnych na lotniskach czy przejściach granicznych poprzez detekcję wzrokową lub zastosowanie zwykłych smartfonów i zaprojektowanej aplikacji. Spółka będzie prowadziła prace w kierunku możliwości wykorzystania smartfonów i mobilnych aplikacji do detekcji koronawirusa.

W związku z tym Centrum Badań DNA poszukuje producenta zestawów do diagnostyki in vitro, którzy rozpoczną produkcję odczynników oraz producentów przenośnych urządzeń podłączonych do smartfona, które umożliwią po podgrzaniu próbki do 65st.C przeprowadzenie reakcji detekcji koronawirusa.

Centrum prowadzi także zaawansowane prace wdrożeniowe nad kolejnymi wynalazkami, dotyczące technologii omijającej etap izolacji RNA wirusa w badaniach molekularnych (etap ten jest najbardziej czasochłonny), technologii umożliwiającej pobranie próbek w kierunku detekcji SARS-CoV-2 bez pobierania wymazów z gardła i nosa (w tym przypadku materiałem do badań będzie ślina pacjenta, co umożliwi pobieranie i transport materiału bez konieczności pobieranie wymazów przez personel medyczny), a także nad  testem „podwójnym” identyfikującym i różnicującym jednocześnie infekcje wirusem grypy oraz SARS-CoV-2.

Prace te planowane są do wdrożenie we wrześniu 2020 roku.

Centrum Badań DNA to ośrodek badawczo-diagnostyczny, którego celem jest wdrażanie i oferowanie nowych technologii w zakresie analiz DNA. Firma prowadzi własne prace badawcze i współpracuje z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i diagnostycznymi.

Centrum oferuje testy medyczne, w tym między innymi panele nowotworowe, diagnostykę chorób i predyspozycji genetycznych. Wykonuje także badania z zakresu identyfikacji osobniczej – ustalenie pokrewieństwa (ojcostwa). W placówce działa poradnia dla chorych na boreliozę.

Centrum wykonuje też testy wykrywające obecność SARS- COV – 2 (COVID – 19) oraz testy serologiczne. Placówka znajduje się na liście podmiotów uprawnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania badań na obecność wirusa SARS CoV-2.

Czytaj także: Kolejne prywatne laboratoria na liście uprawnionych do testów na koronawirusa>>>

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. zlokalizowane jest w Poznaniu przy ulicy Inflanckiej. Jest to spółka zależna Inno-Gene S.A.