EMC: wzrost przychodów w roku 2020 

0
154

Grupa EMC Instytut Medyczny SA osiągnęła za rok 2020 przychody ze sprzedaży w wysokości 441 360 tys. zł, co stanowi wzrost o 30 958 tys. zł (o 7,54 procent) w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 roku. 

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy EMC w 2020 roku była sprzedaż usług medycznych w ramach kontraktów z NFZ. Działalność ta w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wygenerowała około 77,13 procenta osiąganych przez Grupę EMC przychodów. 

Jednostki Grupy EMC brały udział zarówno w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również przystąpiły do uczestnictwa w organizacji punktów szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku pozostałe przychody operacyjne Grupy wyniosły 14.766 tys. zł wobec 11.481 tys. zł uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na tę pozycję składają się przede wszystkim dopłaty do wynagrodzeń pielęgniarek i ratowników wypłacane przez NFZ, refundacje Ministerstwa Zdrowia z tytułu szkolenia rezydentów, przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych aktywów trwałych rozliczane w czasie, dotacje, darowizny oraz otrzymane odszkodowania. 

Strata netto zanotowana za rok 2020 miała wartość 7 219 tys. zł, rok wcześniej wyniosła 8 820 tys. Zł.  

Pomimo niesprzyjających warunków prowadzenia działalności, w ciągu roku 2020 spółka EMC przeprowadziła szereg inwestycji w podległych placówkach modernizując zarówno infrastrukturę nieruchomości, w których prowadzona jest działalność (między innymi w Kwidzynie, Ozimku, Lubinie, Poznaniu i Kowarach) jak i inwestując w zakup sprzętu medycznego (między innymi we Wrocławiu, Kwidzynie, Lubinie, Ozimku i Poznaniu). 

Czytaj także: WizjaMed modernizuje pracownie diagnostyczne>>>

W grudniu 2020 spółka zawarła ze starostą kamieńskim porozumienie, w związku z którym 23 lutego 2021 roku dokonano sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Szpitala im. Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim na rzecz powołanej przez starostwo powiatowe w Kamieniu Pomorskim spółki celowej za cenę 1 złoty.  

W roku 2021 EMC planuje przede wszystkim skupić się na kontynuacji optymalizacji operacyjnej posiadanych jednostek medycznych, natomiast potencjalny rozwój sieci o nowe jednostki z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju nie jest brany pod uwagę. 

W planach na rok 2021 uwzględniane jest ryzyko związane z zagrożeniem epidemicznym i kolejnymi falami pandemii Covid-19 oraz inwestycje w infrastrukturę konieczną do prowadzenia oddziałów przeznaczonych do opieki nad pacjentami zarażonymi wirusem Sars-CoV-2. 

Działalność Grupy EMC w roku sprawozdawczym 2020 oraz do dnia 1 marca 2021 prowadzona była na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. 

Po sprzedaży Szpitala w Kamieniu Pomorskim obecnie spółka nie prowadzi działalności na terenie województwa Zachodniopomorskiego. 

Czytaj także: Medicover otworzył placówkę w Centrum Praskim Koneser>>>