sexemodelankara escortataşehir escortanadolu yakası escortAnadolu Yakası Ucuz Escortescort bayan izmirescortkuşadası escortmalatya escortip stresserdeneme bonusu veren sitelerbuy twitter followersHidden Wikibodrum escortlol scriptAlanya TransferAntalya transferizmir escortortam dinleme cihazlarıhttp://umraniyetip.orgKongre Standıanadolu yakası escortşerifali escort bayanlarescort bayan maltepeescort bayan antalyahalkalı escortbahis sitelerihttps://www.populerhoca.com/hizli-okuma-kursu/casino siteleriEscort Londonip stresserdeneme bonusu veren sitelerSahabet girişmobil ödeme bozdurmakepenk tamirihttps://www.turkcasino.net/casino sitelerihttp://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/canlı casinoslot sitelerideneme bonusu veren sitelerkumar sitelerihttp://www.robinchase.org/online casino india real moneyMarsbahis girişSekabet girişBahisnow yeni girişCasinoslot güncel giriş

Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2020

Autor: Medycyna Prywatna
26 czerwca 2021

Pracodawcy Medycyny Prywatnej podczas walnego zgromadzenie członków 22 czerwca 2021  podsumowali działalność związku w roku 2020.  Był to rok szczególny, ponieważ zdominowany przez pandemię Covid-9, dlatego też wiele podejmowanych działań dotyczyło wymagań i rozwiązań koniecznych w tym okresie.  

Prywatny sektor zawsze czuł się częścią publicznego systemu opieki zdrowotnej i zawsze budował bezpieczeństwo zdrowotne oraz brał odpowiedzialność za zdrowie, a także życie Polaków, dlatego od początku pandemii deklarował chęć zaangażowania się w systemowe działania dotyczące walki z Covid-19.  

Pracodawcy Medycyny Prywatnej aktywnie włączyli się w akcję uruchamiania „łóżek covidowych i respiratorów”, nawiązano współpracę między sektorem prywatnym (członkami zrzeszonymi w organizacji) a Ministerstwem Zdrowia. 

Po wspólnej konferencji ministra zdrowia i prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Anny Rulkiewicz, która odbyła się 19 października 2020 roku, w ciągu kilku dni szpitale prywatne udostępniły ponad 1000 łóżek dla pacjentów zmagających się z Covid-19.  W kolejnych dniach udostępniano kolejne łóżka dla tych pacjentów i ostatecznie było ich ponad 2300. 

Czytaj na ten temat: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

Personel medyczny szpitali prywatnych również był delegowany do pracy w podmiotach publicznych, poza tym laboratoria diagnostyczne, placówki ambulatoryjne, lekarze rodzinni, działy rehabilitacji oraz transport sanitarny równie mocno angażowali się w zmagania z epidemią.  

Prywatne firmy prowadzące działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, będące członkami Pracodawców Medycyny Prywatnej, od początku włączyły się do wykonywania testów w kierunku Sars-CoV-2. Obecnie jedna trzecia laboratoriów wykonujących takie testy, które zostały umieszczone na liście opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia, to podmioty prywatne. 

Placówki zrzeszone w Pracodawcach Medycyny Prywatnej od początku włączyły się także do Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, biorąc udział w organizacji powszechnych punktów szczepień, punktów drive-thru oraz wykonując szczepienia w swoich placówkach, w całej Polsce. 

Czytaj także: Diagnostyka wykonała 30 tysięcy szczepień>>>

Pracodawcy Medycyny Prywatnej, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom członków, przy współpracy z Pracodawcami RP, z uwagi na trudną sytuację, w jakiej pandemia postawiła system ochrony zdrowia, wkrótce po jej ogłoszeniu uruchomili cykl seminariów on-line z cyklu „Anna Rulkiewicz zaprasza…”, które poświęcone były tematom związanym z organizacją opieki zdrowotnej i aktualną sytuacją całego sektora zdrowotnego.  

Webinaria te cieszyły się dużą oglądalnością (zazwyczaj zbierały 100-200 widzów). Do rozmowy zapraszani byli kluczowi decydenci, interesariusze oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz zdrowia publicznego, między innymi wiceministrowie zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, zastępca prezesa NFZ, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny czy prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.  

Eksperci wyjaśniali wszelkie wątpliwości dotyczące aktualnej sytuacji, odpowiadali na pytania widzów pojawiające się na czacie oraz udzielali wskazówek. Seminaria dotyczyły takich tematów jak między innymi przywracanie działalności podmiotów leczniczych, powroty do pracy w czasie epidemii, zmiany w funkcjonowaniu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej spowodowane epidemią Covid-19, e-zdrowie, ochrona personelu w podmiotach leczniczych w związku epidemią, rola systemów informatycznych w medycynie laboratoryjnej w erze Covid-19, kadry medyczne w dobie koronawirusa oraz rehabilitacja w czasach pandemii. 

Pracodawcy Medycyny Prywatnej, we współpracy z firmą Deloitte, przygotowali raport „Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem”, w którym znalazły się kluczowe zadania, jakie stoją przed systemem ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności z punktu widzenia potrzeb pacjentów, a także zaprezentowane zostały dobre praktyki wypracowane przez placówki z prywatnego sektora opieki zdrowotnej, których wdrożenie może usprawnić system opieki zdrowotnej. 

Raport do pobrania dostępny jest tutaj>>>

Poza działalnością związaną bezpośrednio z budowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie Covid-19, Pracodawcy Medycyny Prywatnej przyczynili się również do budowania i wzmacniania współpracy z decydentami, jaki i ze środowiskiem profesjonalistów oraz ekspertów medycznych.  

Związek w ramach swojej działalności kładzie olbrzymi nacisk na zwiększanie inwestycji w organizację opieki zdrowotnej, zasoby ludzkie, podnoszenie kompetencji, zdrowie pracowników oraz budowanie relacji z interesariuszami systemu, którzy mogą mieć wpływ na efektywną działalność gospodarczą placówek medycznych.

Związek inicjuje i angażuje się w szereg prac mających na celu zmiany funkcjonowania rynku medycznego. Promuje i wspiera najlepsze praktyki zapewniające przestrzeganie zasad równego traktowania, etycznego postępowania, dbania o relacje pracodawca-pracownik i zapewniające społeczną odpowiedzialność za dostarczane usługi. 

W ocenie związku konieczne jest zapewnienie wzrostu środków przeznaczonych dla systemu ochrony zdrowia. Należy też położyć większy nacisk na cele zdrowotne, jakie mają w ramach planowanego budżetu zostać osiągnięte.  

Postulaty dotyczą rozsądnego wydatkowania finansów i przejścia od płacenia za usługę do płacenia za wyniki zdrowotne. Rozwiązania tworzone w systemie ochrony zdrowia powinny być skupione na potrzebach pacjenta, wynikach leczenia, rozwoju kadr medycznych, które są kluczowe dla zapewnienia efektywnej opieki medycznej, oraz jakości tej opieki. 

Związek przygotował rekomendacje, w tym legislacyjne, dotyczące inwestowania w zdrowie pracowników i zmianę modelu medycyny pracy. Rozwiązania te znalazły swoje odzwierciedlenie w rozporządzeniu ministra zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

W ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej działają fora tematyczne, takie jak forum IT, Forum Telemedycyny, Forum Pielęgniarek i Położnych, Forum Diagnostyki Obrazowej, Forum Medycyny Laboratoryjnej, Forum Szpitali, Forum Rehabilitacji, Forum Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz Forum Równego Traktowania.

Na temat działalności Forum IT i Forum Telemedycyny Pracodawców Medycyny Prywatnej czytaj tutaj>>>

Związek przyczynił się również do wprowadzania przez resort zdrowia rozwiązań uprawniających opiekunów medycznych do pobierania wymazów w kierunku Sars-CoV-2. Zaproponował propozycje racjonalizacji zasad kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski w oparciu o badania laboratoryjne.  

Za sukces związku należy uznać także bardzo duże zaangażowanie merytoryczne forów tematycznych związku w bieżące kreowanie otoczenia prawnego branży medycznej w Polsce. Jednym z sukcesów pracy forów było duże zaangażowanie w prace nad zmianami w diagnostyce laboratoryjnej oraz rozwój telemedycyny w partnerstwie z resortem zdrowia. 

Z inicjatywy Pracodawców Medycyny Prywatnej w ramach Rady Dialogu Społecznego dyskutowano o problemach opieki zdrowotnej w Polsce, w tym między innymi o nakładach na ochronę zdrowia w perspektywie dochodzenia do poziomu 6 procent PKB, o potrzebach zdrowotnych i problemach sieci szpitali, a także o wzmacnianiu roli prywatnych świadczeniodawców w ochronie zdrowia i ich równym traktowaniu. 

Związek niezwykle aktywnie uczestniczył w organizowaniu spotkań z kluczowymi decydentami z obszaru ochrony zdrowia, w tym z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, prezesem NFZ i prezesem AOTMiT. Interweniował w sprawach indywidualnych członków u płatników i decydentów. Brał także udział w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, w pracach Rady Dialogu Społecznego czy posiedzeniach parlamentarnych, w dialogu nad kluczowymi projektami aktów prawnych, wypracowując wspólne stanowiska do ustaw i rozporządzeń. Działał także w celu dotarcia do mediów z przekazami na temat sektora medycyny prywatnej. 

W 2021 roku Pracodawcy Medycyny Prywatnej skupiają się na pracy w ramach Rady Dialogu Społecznego, na pracy forów tematycznych, szczególnie zwiększając nacisk na lecznictwo szpitalne, oraz na wzmocnieniu budowania pozytywnego wizerunku medycyny prywatnej. Ten ostatni cel jest realizowany poprzez przygotowanie raportów oraz stworzenie forum zajmującego się standaryzacją postępowań w nowych warunkach sanitarnych. 

Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej aktywnie działa na rzecz samodzielności tych grup zawodowych. Czytaj na ten temat: Przesuwanie kompetencji powinno być działaniem systemowym>>>

Wzmacnianie roli prywatnych świadczeniodawców w ochronie zdrowia odbywa się między innymi poprzez utrzymywanie stałego dialogu ze stroną rządową, stroną związkową oraz innymi decydentami. 

Działania związku dotyczą w tym roku także bieżącej legislacji, opiniowania wybranych aktów prawnych oraz dalszego przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom zmian dla prywatnego sektora poprzez inicjowanie rozwiązań legislacyjnych oraz debaty publicznej wokół istotnych z punktu widzenia medycyny prywatnej zagadnień. 

Z uwagi na zmienne otoczenie regulacyjne oraz istniejący stan pandemii spowodowanej wirusem Sars-CoV-2 związek planuje dalej monitorować bieżące projekty legislacyjne i możliwie włączać się z głosem doradczym w prace nad wybranymi ustawami, jednocześnie promując wartości płynące ze współpracy sektora prywatnego z publicznym.  

Planowane jest tworzenie nowych rozwiązań związanych z zachowaniem wyższych standardów sanitarnych w podmiotach leczniczych oraz zmian organizacyjnych związanych z telemedycyną. Związek planuje angażowanie się we wspieranie dalszego rozwoju medycyny pracy w kierunku opieki profilaktycznej. 

W roku 2021 związek bierze także udział w wybranych konferencjach medycznych, takich jak Priorytety Zdrowotne, Kongres Wyzwań Zdrowotnych czy Forum Ekonomiczne w Karpaczu. 

Na temat udziału Pracodawców Medycyny Prywatnej w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych czytaj tutaj: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia >>>

Inne artykuły

Szpital Medicover z wygraną w konkursie European Private Hospital Awards

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2023

25 maja w Lizbonie ogłoszono wyniki II edycji europejskiego konkursu szpitali prywatnych – European Private Hospital Awards (EPHA). Szpital Medicover otrzymał pierwsze miejsce w kategorii najlepszego materiału informacyjnego roku (News coverage of the year) za projekt „Kobiety w chirugii”, którego celem było budowanie świadomości na temat równowagi płci w sektorze medycznym i pobudzenie rozwoju zawodowego kobiet w chirurgii w Polsce.

W grudniu 2022 r. Szpital Medicover wraz z Fundacją „Kobiety w chirurgii” i firmą Synektik – dystrybutorem systemu robotycznego da Vinci, zorganizował warsztaty dla młodych lekarek (specjalistek i specjalizantek ginekologii), poświęcone zabiegom w asyście robota. Ideą przewodnią szkolenia było zapoznanie kobiet pracujących w specjalnościach zabiegowych z nowoczesną technologią, która niesie szereg korzyści dla pacjenta, jak i operatora.

Agenda warsztatów obejmowała obserwację na żywo zabiegu w asyście robota da Vinci. Scharakteryzowane zostały: specyfika, wyzwania i korzyści zabiegów wykonywanych tą metodą. Uczestniczki mogły też wziąć udział sesji praktycznej, zasiadając przy konsoli robota. Mentorką warsztatów „Kobiety w chirurgii” była dr n. med. Joanna Bubak-Dawidziuk, ginekolog-położnik, ekspertka w zakresie operacyjnego leczenia endometriozy, certyfikowana operatorka robota da Vinci.

Równolegle do warsztatów Szpital Medicover zorganizował konferencję prasową, podczas której omówiona została kwestia roli podmiotu medycznego we wspieraniu rozwoju zawodowego kobiet i w dążeniu do równowagi płci, a także dyskutowano o barierach, które wciąż blokują kobietom karierę w chirurgii. Szpital podzielił się swoimi najlepszymi praktykami z zakresu różnorodności i włączania, Fundacja „Kobiety w chirurgii” zaprezentowała wyniki badania sytuacji zawodowej oraz rodzinnej kobiet pracujących w medycznych specjalizacjach zabiegowych „Liczymy się” z 2022 r., a Synektik omówił potencjał robotyki chirurgicznej na przykładzie systemu da Vinci.

Aktualność i waga poruszanej tematyki na obu wydarzeniach przyniosły Szpitalowi Medicover zaszczytne I miejsce w II edycji międzynarodowego konkursu European Private Hospital Awards (EPHA), organizowanego przez Europejską Unię Szpitali Prywatnych (UEHP) oraz Portugalskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych (APHP) we współpracy z EY. Materiały prasowe dotyczące projektu „Kobiety w chirurgii”, których zasięg szacowany jest na ok. 1 milion odbiorców, przyniosły wilanowskiemu szpitalowi palmę pierwszeństwa w kategorii najlepszego materiału informacyjnego roku (News coverage of the year).

– Celem międzynarodowego konkursu EPHA jest prezentowanie innowacyjnych i wyróżniających się europejskich projektów w obszarze szpitalnictwa. Cieszymy się, że drugi raz z rzędu jesteśmy w ścisłym gronie finalistów tej inicjatywy, a tegoroczna edycja przynosi nam I miejsce, które napawa szczególną dumą – komentuje Anna Nipanicz-Szałkowska, Dyrektor Szpitala Medicover.

– Jako pierwszy prywatny szpital w Warszawie, cieszący się blisko 15-letnią renomą, czujemy się szczególnie zobowiązani do dzielenia się najlepszymi praktykami i tworzenia platform do wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami różnych środowisk. Projekt „Kobiety w chirurgii” nie odniósłby takiego sukcesu i rozgłosu, gdyby nie nasi Partnerzy – Fundacja „Kobiety w chirurgii” oraz Synektik, co tylko potwierdza fakt, że do budowania świadomości opinii publicznej na ważne tematy potrzebny jest międzyśrodowiskowy dialog i synergiczna współpraca – dodaje.

Grudniowe warsztaty „Kobiety w chirurgii”, które po raz pierwszy odbywały się w Szpitalu Medicover, były już trzecim wydarzeniem tego typu, pozwalającym młodym lekarkom na poszerzenie swoich kompetencji chirurgicznych, współinicjowanym przez Fundację „Kobiety w chirurgii” i Synektik. Warsztaty wpisały się też w szereg inicjatyw podejmowanych w ostatnim półroczu przez Szpital Medicover w ramach kształcenia medyków obok: warsztatów „Diagnostyka ultrasonograficzna w endometriozie” dla ginekologów oraz webinaru „MRg FUS – Innowacyjna metoda leczenia drżenia samoistnego i choroby Parkinsona” dla neurologów i neurochirurgów.

Przeczytaj teraz

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS dołącza do Pracodawców Medycyny Prywatnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2023

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS nowym członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS jest siecią placówek medycznych świadczących wysokospecjalistyczne usługi w zakresie otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, rehabilitacji, surdologopedii, psychologii, fizjoterapii i inżynierii medycznej w 15 placówkach w kraju i 7 za granicą, oraz Szpitalu Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w podwarszawskich Kajetanach.

Każdego roku w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS wykonywanych jest ponad 2500 zabiegów operacyjnych oraz około 150 tysięcy konsultacji i badań. Z różnych form pomocy skorzystało dotychczas ponad milion pacjentów.

Centrum Słuchu i Mowy MEDICNUS oferuje najwyższe standardy diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w zakresie chorób uszu, nosa, gardła i krtani. Interdyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów i terapeutów oraz nowoczesny sprzęt diagnostyczny gwarantują wysoką jakość usług medycznych.

Program kliniczny obejmuje szeroką współpracę z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi dotyczącą optymalizacji efektów terapii w odniesieniu do takich problemów, jak: głuchota i głęboki niedosłuch, zaburzenia mowy, zaburzenia głosu, szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu wad wrodzonych i nabytych ucha.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS to wielokrotny zdobywca prestiżowych nagród oraz laureat licznych konkursów. Przedstawiciele spółki systematycznie dzielą się swoją wiedzą na międzynarodowych konferencjach, sympozjach, szkoleniach, a także w mediach o zasięgu ogólnoświatowym.

Przeczytaj teraz

Planujesz wakacje? Nie odkładaj przygotowań na ostatnią chwilę!

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2023

Wizyta u lekarza medycyny podróży może pomóc w odpowiednim przygotowaniu się do wyjazdu, zwłaszcza gdy planujemy wakacje poza granicami Europy. Wykonanie wszystkich obowiązkowych i zalecanych szczepień to najlepszy sposób, aby zabezpieczyć się przed zachorowaniem w czasie podróży lub po jej zakończeniu.

Od wakacji dzielą nas już tylko tygodnie. To najwyższy czas, by umówić się na poradę do lekarza medycyny podróży. Wybór niektórych destynacji może wiązać się z koniecznością wykonania określonych szczepień przeciwko chorobom tropikalnym czy odzwierzęcym. Dlatego konsultacja – stacjonarna czy w formie teleporady – powinna odbyć się z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie czas na wykonanie niezbędnych działań i przygotować się na bezpieczną i zdrową podróż.

Zaleca się, aby konsultacja z lekarzem medycyny podróży odbyła się 4-6 tygodni przed planowanym wyjazdem. To optymalny czas, gdyż niektóre szczepienia wymagają podania dwóch dawek preparatu do uzyskania pełnej odporności. Przykładem jest szczepienie przeciw WZW B, które wymaga zachowania 4-tygodniowego odstępu czasu pomiędzy dawkami. Lekarz w czasie pierwszej wizyty oceni stan zdrowia pacjenta oraz w zależności od sytuacji zaordynuje leczenie. W czasie konsultacji pacjent może także otrzymać zalecenia dotyczące profilaktycznego leczenia farmakologicznego, które należy rozpocząć jeszcze przed wyjazdem, np. chroniące przed zachorowaniem na malarię – przypomina lek. Agnieszka Motyl, Dyrektor Jakości i Standardów Medycznych w Medicover, epidemiolog i lekarz medycyny podróży.

W trakcie konsultacji specjalista dobierze odpowiednie szczepienia pod kątem wybranego kierunku podróży oraz może zalecić wykonanie dodatkowych szczepień, które warto wykonać przed wyjazdem w dany region świata. Ponadto lekarz zweryfikuje czy wszystkie dotychczasowe szczepienia pacjenta są aktualne zgodnie z publikowanym cyklicznie kalendarzem szczepień obowiązkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Głównego Inspektora Sanitarnego. Podczas konsultacji specjalista stwierdzi także czy pacjent kwalifikuje się do podania danego preparatu.

Jednodawkowa szczepionka przeciw żółtej gorączce zawiera żywe wirusy, pozbawione zdolności wywołania choroby, tzw. odzjadliwione. Ze względu na to, że jest to żywa szczepionka, występują ograniczenia w jej podawaniu. Nie otrzymają jej osoby z osłabioną odpornością i w trakcie terapii immunosupresyjnej, ani malutkie dzieci w pierwszych miesiącach życia. Także osoby starsze, które ukończyły 60 lat muszą liczyć się z tym, że lekarz może odmówić podania preparatu ze względu na zaawansowany wiek oraz choroby współistniejące – zwraca uwagę lekarka.

Przeciwskazanie do przyjęcia preparatu może znacznie skomplikować plany wyjazdowe. Szczepienie przeciwko żółtej gorączce jest obowiązkowe w wybranych krajach Afryki i Ameryki Południowej, położonych w strefie tropikalnej i subtropikalnej. Brak szczepienia może skutkować koniecznością przyjęcia preparatu na lotnisku, odbycia kwarantanny do osiągnięcia pełnej odporności, która może potrwać nawet do 10 dni, a w sytuacjach skrajnych – nawet odmową wjazdu na teren danego państwa.

Nawet w przypadku wakacji last minute warto odwiedzić przed wyjazdem lekarza medycyny podróży, ponieważ istnieje teraz wiele szczepionek, które dają odporność już w krótkim czasie po podaniu pierwszej dawki – dodaje ekspertka.

Odwiedzając stronę Podróżuj bezpiecznie nie tylko palcem po mapie | Medicover można samodzielnie sprawdzić, które szczepienia są obowiązkowe i zalecane w danym kraju. Jednak tylko podczas konsultacji lekarskiej dowiemy się np. że przed skutkami tzw. Klątwy Faraona, która dotyka nawet co drugiego podróżnego, ochronić może dwudawkowa szczepionka przeciwko cholerze.

Ponadto w trakcie wizyty lekarz medycyny podróży udzieli szczegółowych informacji na temat profilaktyki chorób, które występują w danym kraju. Pacjent dowie się też, jak postępować w przypadku wystąpienia danej choroby lub np. ukąszenia przez dzikie lub bezdomne zwierzę. Lekarz pomoże także w skompletowaniu apteczki i wytłumaczy, jakie leki zastosować, w sytuacji gdy wystąpi problem. Ponadto może zalecić środki ochronne, takie jak repelenty, preparaty owadobójcze, moskitiery, leki przeciwmalaryczne, jeśli są potrzebne oraz inne środki, które pomogą uniknąć ryzyka chorób.

Jeśli w trakcie konsultacji nie będzie konieczności wykonania szczepienia, może się ona odbyć w formie teleporady. To wygodne rozwiązanie, z którego mogą skorzystać w Medicover wszyscy pacjenci, którym zależy na czasie. W trakcie takiej wizyty lekarz udzieli nie tylko porad profilaktycznych, ale może też wystawić recepty na leki, które powinny znaleźć się w podróżnej apteczce. Wykonanie szczepienia przed podróżą wymaga zawsze wizyty osobistej w placówce i przejścia kwalifikacji lekarskiej na miejscu.

Przeczytaj teraz

900 medyków z zagranicy przystąpiło do egzaminu weryfikacyjnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2023

29 maja 2023 r. w łódzkiej Atlas Arenie odbył się Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (LEW). Do egzaminu przystąpiły osoby, które ukończyły studia medyczne w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej. Osoby takie, chcąc wykonywać zawód lekarza w Polsce, muszą wcześniej potwierdzić, że ich wykształcenie odpowiada wymaganiom stawianym absolwentom polskich uczelni medycznych. Mogą to zrobić albo poprzez nostryfikację dyplomu albo właśnie poprzez złożenie wspomnianego egzaminu.

Pozytywny wynik tego egzaminu to pierwszy krok, aby móc wykonywać zawód lekarza w Polsce. Zdający muszą również spełnić pozostałe warunki – takie same, jak absolwenci polskich uczelni medycznych na kierunku lekarskim – muszą złożyć Lekarski Egzamin Końcowy i ukończyć staż podyplomowy.

Do CEM na ten kluczowy egzamin przyjechało prawie 900 osób. Są to w większości obywatele Ukrainy i Białorusi, ale także kilkudziesięciu Polaków. Do egzaminu przystąpiły także osoby z Indii, Gruzji i Egiptu. Dla porównania w ubiegłym roku łącznie – w sesji wiosennej i jesiennej – do egzaminu podeszły 1123 osoby.

4-godzinny Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (LEW) składa się z 200 pytań z kilku dziedzin medycyny, reprezentatywnych dla kierunku lekarskiego np. choroby wewnętrzne z medycyną rodzinną; pediatria z neonatologią, chirurgia ogólna z chirurgią urazową. Aby zdać ten egzamin trzeba uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu. LEW składany jest wyłącznie w języku polskim.

Centrum Egzaminów Medycznych przeprowadza egzaminy w ciągu całego roku dla ok. 30.000 zdających i wykorzystuje do tego celu ok. 8.000 pytań testowych.

Centrum zostało utworzone w 2001 r. Przeprowadza egzaminy dla osób kształcących się w zawodach medycznych.

Początkowo CEM organizowało jedynie egzaminy wstępne na specjalizacje oraz Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla lekarzy i lekarzy dentystów. Z biegiem czasu zadania CEM się rozszerzały i obecnie obejmują szereg egzaminów, zarówno dla lekarzy i lekarzy dentystów, jak i innych pracowników medycznych odbywających szkolenie specjalizacyjne (diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów, psychologów klinicznych itd.).

CEM organizuje również Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny oraz Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny, który odbędzie się 7 czerwca 2023 r. Przystępują do nich absolwenci uczelni medycznych spoza UE. Po złożeniu tych egzaminów uzyskają zrównanie kwalifikacji z kwalifikacjami uzyskanymi przez absolwenta polskiej uczelni.

Przeczytaj teraz

Grupa LUX MED partnerem Polskiego Alarmu Smogowego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2023

Grupa LUX MED została partnerem Polskiego Alarmu Smogowego (PAS). W ramach współpracy organizacje przeprowadzą m.in. szeroką akcję informacyjną na temat wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie i połączą siły w kampanii „Zobacz czym oddychasz”.

W Polsce i Europie przekraczane normy poziomu stężenia drobnego pyłu zawieszonego niosą z sobą olbrzymie koszty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Zła jakość powietrza wpływa m.in. na większą liczbę przedwczesnych zgonów, wzrost zachorowalności oraz cięższy przebieg chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i nowotworów. Grupa LUX MED, jako partner Polskiego Alarmu Smogowego, włączyła się w działania edukacyjne pokazujące zależność pomiędzy jakością powietrza a stanem naszego zdrowia.

– Tylko kompleksowe i zdecydowane kroki pozwolą nam wzmocnić świadomości na temat tego, jak smog wpływa na zdrowie publiczne. Cieszę się, że Grupa LUX MED jako największy, prywatny świadczeniodawca zdrowotny w Polsce będzie mogła podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat wpływu jakości powietrza na zdrowie. Wchodzimy w partnerstwo z organizacją skupiającą ekspertów, których wiedza z pewnością wesprze naszych pracowników medycznych i niemedycznych w pełnej opiece nad pacjentami zmagającymi się z chorobami, na które wpływ ma zanieczyszczone powietrze – mówi Prezeska Grupy LUX MED Anna Rulkiewicz.

W ramach współpracy Grupa LUX MED została partnerem nowego wydania książki dla lekarzy przygotowanej przez Polski Alarm Smogowy „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie”, której premiera odbędzie się na jesieni. Kadra medyczna LUX MED zwiększy swoją wiedzę na temat negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza na zdrowie podczas webinariów przeprowadzonych przez ekspertów PAS. W placówkach medycznych Grupy LUX MED pojawią się informacje na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie.

– Zanieczyszczenie powietrza to jedna z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Co roku z powodu oddychania brudnym powietrzem umiera w naszym kraju niemal 40 tys. osób. Dlatego współpraca z lekarzami jest kluczowa dla budowy świadomości wśród mieszkańców Polski w zakresie zagrożenia jakim może być smog. Wspólne działania z Grupą LUX MED pozwolą zwiększyć zaangażowanie pracowników sektora ochrony zdrowia w ten ważny dla zdrowia publicznego temat – podkreśla Anna Dworakowska, współzałożycielka Polskiego Alarmu Smogowego.

Grupa LUX MED jest także partnerem kampanii PAS „Zobacz czym oddychasz”, w ramach której instalacje sztucznych „płuc” wyjadą w Polskę, by zobrazować stan jakości powietrza w poszczególnych miejscowościach.

Partnerstwo Grupy LUX MED z Polskim Alarmem Smogowym jest częścią strategii firmy na rzecz zdrowia, popularyzacji profilaktyki i zrównoważonego rozwoju. W jej ramach prowadzone są m.in. długofalowe projekty: Healthy Cities, zachęcający do aktywności fizycznej dla środowiska oraz Indeks Zdrowych Miast – kompendium wiedzy o zrównoważonych przestrzeniach miejskich polskich miast na prawach powiatu.

Więcej o Polskim Alarmie Smogowym:
Polski Alarm Smogowy (PAS) to założona w 2015 r.  inicjatywa zrzeszająca ruchy obywatelskie zatroskane złą jakością powietrza w Polsce. Celem PAS jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu nie zagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce. Dążymy do osiągnięcia jakości powietrza spełniającej normy obowiązujące w naszym kraju. Polski Alarm Smogowy jest organizacją ponadpartyjną, współpracującą z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi oraz z każdym, komu leży na sercu czyste, nieskażone zanieczyszczeniami powietrze, jak również zdrowie polskich obywateli. Obecnie deklarację członkowską PAS podpisało już około 60 lokalnych alarmów smogowych.
Przeczytaj teraz

Polscy neurolodzy i neurochirurdzy już znają technologię MRg FUS

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.05.2023

11 maja 2023 r. odbyło się spotkanie dedykowane neurologom i neurochirurgom, a dotyczyło innowacyjnej technologii leczenia drżenia w chorobie Parkinsona i w drżeniu samoistnym – MRg FUS.

– Chorych na Parkinsona jest w Polsce 80-90 tys. Wskazania do operacyjnego leczenia ma od 10 do kilkunastu procent chorych. To ogromna grupa ludzi. Należy w odpowiednim momencie wdrożyć leczenie chirurgiczne, a MRg FUS to chirurgia bezinwazyjna – mówił neurochirurg prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek podczas webinaru Szpitala Medicover.

Od lutego br. w Szpitalu Medicover w Warszawie wykonywane są zabiegi przy użyciu bezinwazyjnej metody MRg FUS pozwalającej na leczenie drżenia samoistnego i parkinsonowskiego. Przeprowadza je, jako jedyny w Polsce, neurochirurg prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek wraz zespołem neurochirurgów.

Technologia MRg FUS jest zupełną nowością w naszym kraju, jednak zyskała już uznanie na świecie (wykorzystuje się ją łącznie w 111 ośrodkach), stąd istnieje realna potrzeba zwiększania świadomości, zarówno polskich pacjentów, jak i lekarzy, na temat możliwości tego rozwiązania. Krokiem zbliżającym do zwiększenia dostępności tego leczenia w naszym kraju był webinar dla neurologów i neurochirurgów, organizowany przez Szpital Medicover. Prelegentami spotkania byli: dr n. med. Justyna Zielińska-Turek, neurolog w Szpitalu Medicover oraz lider technologii MRg FUS, prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek.

– MRg FUS wykorzystuje skoncentrowane wiązki ultradźwięków, które, sterowane za pomocą rezonansu magnetycznego, są skoncentrowane na dysfunkcyjnych strukturach mózgu odpowiedzialnych za wywoływanie objawów drżenia. Wiązka zwiększa temperaturę tkanek docelowych, wywołując wstępne, w zupełności odwracalne na tym etapie ich uszkodzenie. Dopiero potwierdzenie kliniczne ustąpienia drżenia pozwala na zastosowanie ostatecznej ablacji wadliwej struktury. Pacjent w czasie zabiegu pozostaje w pełni świadomy. Procedura nie wymaga otwierania czaszki pacjenta, trwa zaledwie ok. dwóch godzin, a objawy choroby ustępują natychmiast, na stole operacyjnym. Bezinwazyjność i wysoki stopień bezpieczeństwa zabiegu czyni to rozwiązanie przełomową alternatywą dla metod chirurgicznych i farmakoterapii, stosowanych dotychczas do leczenia drżenia – tłumaczył prof. Mirosław Ząbek.

Dr n. med. Justyna Zielińska-Turek mówiła o procesie kwalifikacji do zabiegu z użyciem MRg FUS.

– Bardzo często przychodzą do nas pacjenci, którzy nie są w pełni zdiagnozowani. Podstawowym wskazaniem do zabiegu MRg FUS jest więc pewna diagnoza choroby Parkinsona lub drżenia samoistnego. Wskazaniem jest obecność drżenia kończyn, bowiem technologia ta nie jest stosowana np. w przypadku drżenia głowy. Muszą być również wyczerpane możliwości dalszej optymalizacji farmakoterapii – mówiła.

W swojej prelekcji szczegółowo opisała ścieżkę pacjenta – od diagnozy do zabiegu – wskazując na wszystkie badania, które należy wykonać na etapie kwalifikacji.

W webinarze Szpitala Medicover wzięło udział ponad 70 medyków, a spotkanie było anonsowane m.in. przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Fundację Chorób Mózgu, Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

– Dobry odbiór tego spotkania daje nadzieję na zwiększenie świadomości społecznej (w tym: świadomości medyków) na temat nowoczesnych, dostępnych w Polsce, metod leczenia uciążliwych objawów w chorobie Parkinsona i w drżeniu samoistnym. Pozwala również sądzić, że tego typu wydarzenia na stałe zagoszczą w kalendarzu Szpitala Medicover, co pozwoli nam na tworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń między ekspertami z różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia – komentuje Anna Nipanicz-Szałkowska, Dyrektor Szpitala Medicover.

Na chorobę Parkinsona w Polsce choruje ok. 80 000 osób. Jednym z kilku objawów tej postępującej choroby neurologicznej, które w szczególny sposób obniżają jakość życia pacjenta, jest drżenie. Dotyka ono 76% pacjentów. Wyeliminowanie objawu drżenia jest szansą na lepszą jakość życia dla pacjentów, ich rodzin i opiekunów.

Przeczytaj teraz