sexemodelankara escortataşehir escortanadolu yakası escortAnadolu Yakası Ucuz Escortescort bayan izmirescortkuşadası escortmalatya escortip stresserdeneme bonusu veren sitelerbuy twitter followersHidden Wikibodrum escortlol scriptAlanya TransferAntalya transferizmir escortortam dinleme cihazlarıhttp://umraniyetip.orgKongre Standıanadolu yakası escortşerifali escort bayanlarescort bayan maltepeescort bayan antalyahalkalı escortbahis sitelerihttps://www.populerhoca.com/hizli-okuma-kursu/casino siteleriEscort Londonip stresserdeneme bonusu veren sitelerSahabet girişmobil ödeme bozdurmakepenk tamirihttps://www.turkcasino.net/casino sitelerihttp://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/canlı casinoslot sitelerideneme bonusu veren sitelerkumar sitelerihttp://www.robinchase.org/online casino india real moneyMarsbahis girişSekabet girişBahisnow yeni girişCasinoslot güncel giriş

Zmiany przepisów dotyczących badań psychologicznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.12.2021

5 grudnia 2021 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające przepisy dotyczące kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, która weszła w życie 5 grudnia 2021 roku.

Rozporządzenie zawiera zmianę odesłań do ustawy o kierujących pojazdami, w art. 105 w ust. 5 w pkt 1 i 2 zastępuje wyrazy „art. 99 ust. 1 pkt 5” wyrazami „art. 98a ust. 1 pkt 2” oraz wprowadza rezygnację z wydawania decyzji przez starostę o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej wspierają rządowy program Profilaktyka 40 PLUS>>>

Od 5 grudnia 2021 roku starosta jedynie wysyła informację o obowiązku poddania się odpowiednio badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym lub o obowiązku ukończenia odpowiednich kursów reedukacyjnych.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 3 grudnia 2021 roku (po. 2242).

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie starających się o broń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.01.2020

14 stycznia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń.

Nowelizacja dotyczy załącznika nr 4, stanowiącego wzór orzeczenia psychologicznego. Wcześniej odwołania odnoszące się do art. 15 ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku przywoływały pkt. 2 i 4 tego artykułu, teraz przywoływane są punkty – 1 i 3 tego artykułu.

Art. 15 pkt. 1 mówi o tym, że pozwolenia na broń nie wydaje się osobom, które nie mają ukończone 21 lat, mają zaburzenia psychiczne lub ograniczoną sprawność psychofizyczną, wykazują istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, są uzależnione od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, nie posiadają miejsca stałego pobytu na terytorium RP, stanowią zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu).

Drugi z dodanych punktów mówi, że osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że nie należy do osób wymienionych wyżej i potwierdzające, że może dysponować bronią, wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Czytaj także: Rozwijamy usługi w zakresie psychologii i psychiatrii>>>

Z rozporządzenie wynika, że szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich oraz szkolenia z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych dla takich osób ukończone przed 21 sierpnia 2019 roku zachowują ważność, a rozpoczęte i niezakończone przed 21 sierpnia 2019 roku są prowadzone na podstawie przepisów rozporządzenia.

Podobnie jak zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych – te wydane przed 21 sierpnia 2019 roku zachowują ważność.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 stycznia 2020 roku (poz. 45).

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w orzecznictwie osób starających się o broń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.09.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną wprowadza zmiany, które umożliwią wydawanie orzeczeń psychologicznych w odniesieniu do osób wykazujących istotne zaburzenia funkcjonowania.

Nowelizacja dotyczy załącznika nr 4, stanowiącego wzór orzeczenia psychologicznego. Odwołania odnoszące się do art. 15 ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku przywoływały pkt. 2 i 4 tego artykułu. Po nowelizacji przywoływane będą punkty – 1 i 3 tego artykułu.

Art. 15 pkt. 1 mówi o tym, że pozwolenia na broń nie wydaje się osobom, które nie mają ukończone 21 lat, mają zaburzenia psychiczne lub ograniczoną sprawność psychofizyczną, wykazują istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, są uzależnione od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, nie posiadają miejsca stałego pobytu na terytorium RP, stanowią zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu).

Czytaj także: Zmiany w przepisach dotyczących placówek opiekuńczych>>>

Drugi z dodanych punktów mówi, że osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że nie należy do osób wymienionych wyżej i potwierdzające, że może dysponować bronią, wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Wydający orzeczenie psychologiczne będzie więc określał, czy osoba starająca się o pozwolenie na broń może nią dysponować, zgodnie z przywołanymi przepisami ustawy o broni i amunicji.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 4 września 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 5 września 2019.

Przeczytaj teraz

Jednolity tekst rozporządzenia o badaniach psychiatrycznych i psychologicznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.03.2019

Opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Rozporządzenie określa zakres badań psychiatrycznych i psychologicznych, którym obowiązane są poddać się powyższe osoby oraz kwalifikacje lekarzy i psychologów, upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych.

Określa też warunki i tryb odwoływania się od orzeczeń lekarskich i psychologicznych,  uzyskiwania i utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez lekarzy i psychologów oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych.

Mówi także o sposobie postępowania z dokumentacją związaną z badaniami oraz określa wzory stosowanych dokumentów i maksymalne stawki opłat za badania.

Wynoszą one w przypadku badania psychiatrycznego i psychologicznego – 15 procent, a w przypadku badania w trybie odwoławczym – lekarskiego i psychologicznego – 25 procent najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników, określonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 774 pkt 110) ustawy z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

Jednolity tekst rozporządzenia został opublikowany 6 marca 2019 w Dzienniku Ustaw RP (pozycja 429).

Przeczytaj teraz