Affidea zakończyła współpracę ze szpitalem w Wałbrzychu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.07.2022

Międzynarodowe Centrum Onkologii, działające w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, prowadzone przez firmę Affidea, zostało włączone w struktury szpitala.

Zmiana ta związana jest z wygaśnięciem z dniem 1 lipca 2022 roku umowy zawartej 15 lat temu z Affidea. Wynika z niej, że ośrodek radioterapii wraz z jego wyposażeniem przeszedł na własność szpitala. W związku z tym wprowadzane będą zmiany w zakresie organizacji leczenia onkologicznego i radioterapii.

Szpital zapewnia, że dotychczasowa działalność lecznicza w zakresie zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej nad pacjentami onkologicznymi, realizowana przy wsparciu Międzynarodowego Centrum Onkologii, będzie kontynuowana i rozwijana w ramach struktury organizacyjnej szpitala. Kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia onkologicznego nadal będą udzielane wszystkim osobom zmagającym się z problemem choroby nowotworowej, zarówno w ramach zespołu poradni specjalistycznych, jak i zakładu radioterapii.

Nowa metoda terapii w Centrum Onkologii Affidea

Wszystkie usługi będą świadczone w tym samym co do tej pory miejscu. Ośrodek jest kompleksowo wyposażony w niezbędny sprzęt, a w pomieszczeniach przeprowadzone zostały prace remontowo-modernizacyjne. Pacjentami będzie się zajmować ten sam personel.

Affidea prowadzi w Polsce 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).

Affidea oferuje także radioterapię, która obecnie dostępna jest w dwóch placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.

Przeczytaj teraz

Pierwsza operacja  neurochirurgiczna  w Radomskim Centrum Onkologii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.09.2020

14 września  2020 w Radomskim Centrum Onkologii został wykonany pierwszy zabieg w zakresie neurochirurgii. Wykonał go prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego oraz dyrektor Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Był to zabieg wertebroplastyki u pacjenta ze złamaniem w zakresie  odcinka lędźwiowego  kręgosłupa. Pacjent jest  leczony onkologicznie na oddziale chirurgii RCO z powodu rozsianego, zaawansowanego procesu nowotworowego. W wyniku choroby doszło do kompresyjnego złamania kręgosłupa, czego skutkiem mogło być porażenie kończyn dolnych i  zatrzymanie moczu. Pacjent cierpiał także na  bardzo silne  dolegliwości bólowe.

Zabieg polegał na przezskórnym, monitorowanym pod kontrolą aparatu rentgenowskiego, podaniu do złamanego trzonu kręgosłupa cementu chirurgicznego. Dzięki temu zabiegowi zabezpieczono chorego przed utratą funkcji  kończyn dolnych, wzmocniono złamany trzon kręgosłupa, którymógł ulec dalszej destrukcji.

Pacjent nadal jest leczony w RCO, na Oddziale Chirurgii Onkologicznej, kierowanym przez dr hab. n.med. Zorana Stojceva.

Czytaj także: Zielona Góra: nowoczesne zabiegi urologiczne w Centrum Medycznym Aldemed>>>

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2016 roku. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci: PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografii, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. Obie placówki działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prowadzi je Kliniki Neuroradiochirurgii sp. z o.o., której prezesem jest Tomasz Jankowski.

Przeczytaj teraz

Nowa metoda leczenia w Radomskim Centrum Onkologii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2019

Radomskie Centrum Onkologii wprowadziło nową metodę leczenia przerzutów raka – termoablację. Pierwsze zabiegi z jej zastosowaniem zostały przeprowadzone w sierpniu 2019. Centrum stosuje tę metodę jako pierwszy szpital w Radomiu i jeden z niewielu w kraju.

Termoablacji to metoda leczenia przerzutów raka do wątroby, stosowana w przypadkach, kiedy pacjenci nie mogą być zakwalifikowani do leczenia chirurgicznego i zostały wyczerpane możliwości radiochemioterapii.

Zdaniem dyrektora medycznego Radomskiego Centrum Onkologii profesora Zorana Stojceva wykorzystanie tej techniki daje szanse pacjentom, którzy do tej pory mieli ograniczone możliwości kompleksowego leczenia raka z przerzutami.

Termoablacja polega na wprowadzaniu do centrum guza nowotworowego elektrody w kształcie igły, generującej prąd przemienny o wysokiej częstotliwości który przepływa przez tkanki. Konsekwencją tego jest wzrost temperatury, w wyniku czego następuje zniszczenie tkanki nowotworowej. Metoda ta ma zastosowanie przede wszystkim w guzach pierwotnych wątroby, a także w guzach przerzutowych do tego narządu. Zabieg ten można wykonywać laparoskopowo, przezskórnie oraz po otwarciu jamy brzusznej pacjenta.

Radomskie Centrum Onkologii zostało otwarto w roku 2016. Mieści się przy ulicy Uniwersyteckiej 6. Leczone są tu między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Czytaj także: Radomskie Centrum Onkologii i Szpital Mazovia rozpoczynają współpracę>>>

Obecnie placówka dysponuje bazą 76 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i nowoczesną bazę diagnostyczną w postaci: PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografii, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

Docelowo ośrodek będzie dysponował 100 łóżkami przeznaczonymi dla pacjentów wymagających hospitalizacji oraz 40 łóżkami znajdującymi się w położonym na terenie szpitala hostelu.

Dzięki połączeniu Radomskiego Centrum Onkologii z Centrum Gamma Knife w Warszawie pacjenci z Radomia i okolic mają także dostęp do leczenia przy użyciu Leksell Gamma Knife.

Przeczytaj teraz

Ruszyły zabiegi operacyjne w Radomskim Centrum Onkologii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.07.2018

4 lipca 2018 roku wykonano w Radomskim Centrum Onkologii pierwsze operacje chirurgiczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od 1 lipca 2018 placówka posiada umowę na chirurgię onkologiczną.

Specjaliści z centrum zoperowali dwie pacjentki cierpiące na raka piersi oraz raka żołądka. Pacjentki przebywają obecnie na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Radomskiego Centrum Onkologii. 

Po tym gdy Radomskie Centrum Onkologii otrzymało kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, szpital stał się jedyną w Radomiu specjalistyczną placówką onkologiczną, leczącą kompleksowo nowotwory w zakresie chemioterapii, radioterapii oraz chirurgii onkologicznej.  Wcześniej mieszkańcy Radomia byli zmuszeni do szpitali onkologicznych odległych o 100 km.

Od lipca 2018 roku leczenie chorób nowotworowych prowadzone jest w Oddziale Chirurgii Onkologicznej radomskiego Centrum w sposób skoordynowany, w oparciu o nowoczesne standardy leczenia, w ścisłej współpracy z Oddziałem Onkologii Klinicznej oraz Oddziałem Radioterapii. Oddział ściśle współpracuje także z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, Pracownią Endoskopii, Laboratorium Analitycznym i Pracownią Patomorfologii, co pozwala na nowoczesną, szybką i dokładną diagnostykę.

Radomskie Centrum Onkologii otwarto 2 lata temu. W ubiegłym roku szpital otrzymał  imię Bohaterów Radomskiego Czerwca 76’ Placówka została zakwalifikowana do  systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń szpitalnych  czyli tzw. „sieci szpitali”. 

Radomskie Centrum Onkologii posiada  w tej chwili 100  łóżek dla pacjentów, z czego ponad 20 jest przeznaczonych dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej. 

Szpital na Wacynie  zatrudnia  specjalistów onkologów klinicznych,   onkologów radioterapeutów, specjalistów chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, a także psychologów, rehabilitantów, specjalistów medycyny nuklearnej oraz lekarzy innych specjalizacji.  

 

Przeczytaj teraz