Szpital Medicover z akredytacją CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.09.2022

Szpital Medicover otrzymał certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przyznawany przez ministra zdrowia. To kolejny certyfikat CMJ dla tej placówki. Jest on efektem przeprowadzonego audytu akredytacyjnego i dowodem na spełnianie wymagań dotyczących jakości usług.

Obecnie certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia posiada 177 szpitali oraz 205 placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Szpital Medicover to działający od 2009 roku prywatny, wielospecjalistyczny szpital zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy Wilanów. W ramach placówki działa 12 oddziałów, które posiadają w sumie 165 łóżek.

Szpital Medicover wyróżniony za materiał o endometriozie

W placówce wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii, chirurgii naczyniowej, chirurgicznego leczenia otyłości, ginekologii, urologii, ortopedii, neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, urologii dziecięcej, kardiochirurgii, kardiologii oraz wellnes.

Zatrudnionych jest tutaj około 350 lekarzy i 280 pielęgniarek. Dzięki ich doświadczeniu i wiedzy pacjenci Szpitala Medicover otrzymują pomoc medyczną na najwyższym światowym poziomie.

Kompetencje placówki potwierdzają liczne certyfikaty i akredytacje, między innymi certyfikat ISO 9001:2015. Szpital oferuje najnowocześniejsze metody leczenia, w tym operacje z wykorzystaniem robota da Vinci (najwięcej wykonywanych zabiegów w Polsce).

Szpital Medicover z certyfikatami „Eksperta da Vinci”

Przeczytaj teraz

Sport-Klinika z certyfikatem systemu bezpieczeństwa informacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.08.2021

Sport-Klinika z Żor po raz kolejny otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie oraz stosowanie systemu bezpieczeństwa informacji, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.  Sport-Klinka należy do Grupy Scanmed.

Jednostką certyfikującą była Polska Akademia Jakości Cert sp. z o.o. z Katowic.

Sport-Klinika powstała w roku 2002. Zapewnia kompleksowe leczenie – od diagnozy do rehabilitacji i ukierunkowana jest na leczenie schorzeń i urazów narządu ruchu u dorosłych oraz dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem urazów sportowych.

Specjalizuje się w mało inwazyjnych zabiegach operacyjnych metodą artroskopową, w szczególności są to zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze stawu kolanowego i ramiennego.

Klinika oferuje również rehabilitację noworodków, dzieci oraz młodzieży, w tym także pacjentom z problemami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Czytaj także: Medicover rozwija ofertę sportową>>>

Sport-Klinka to także ośrodek badawczo-szkoleniowy, który organizuje szkolenia i konferencje medyczne dla lekarzy z kraju i z zagranicy.

Placówka posiada Certyfikat Akredytacyjny CMJ, przyznawany przez ministra zdrowia, oraz tytuł „Szpital bez bólu”, a także akredytację Ministerstwa Zdrowia upoważniającą do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Czytaj także: Potrzebujemy przywództwa >>>

buy office 2019 home and business

Przeczytaj teraz

Szpital w Rudnej Małej z certyfikatem CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.12.2019

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. Akredytacja dotyczy działalności szpitalnej.

Placówki, które uzyskały akredytację CMJ, muszą spełnić wymogi określone w standardach. Dotyczą one szeregu zagadnień, wśród których znajduje się właściwa diagnostyka, ocena stanu pacjenta, skuteczność opieki nad nim, kontrola zakażeń,  zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, prawa pacjenta, a także różne obszary zarządzania.

Obecnie certyfikat CMJ posiada 220 szpitali oraz 195 placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Ich wykaz dostępny jest na stronie cmj.org.pl.

Czytaj także: Jakość leczenia – kluczowa dla pacjentów i systemu>>>

Szpital w Rudnej Małej posiada 166 łóżek i 3 sale operacyjne oraz salę pooperacyjną z pięcioma łózkami intensywnego nadzoru a także 9 stanowisk intensywnego nadzoru udaru mózgu.

Placówka prowadzi oddziały: ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej (tarakochirurgii), chorób wewnętrznych, neurologiczny z udarowym, oddział rehabilitacji oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Posiada także centrum poradni specjalistycznych, centrum rehabilitacji, a także pracownie diagnostyczne  – tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG i USG.

Placówkę prowadzi spółka Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Grupa Scanmed z certyfikatem ISO

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.12.2019

W Grupie Scanmed zakończył się coroczny zewnętrzny audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Grupa otrzymała pozytywną rekomendację jednostki certyfikacyjnej PRS.

Oznacza to, że po raz kolejny została potwierdzona zgodność systemu zarządzania stosowanego w placówkach Grupy z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

Certyfikat dotyczy całej działalności Grupy Scanmed, w tym także Sport-Kliniki w Żorach.

Grupa Scanmed to sieć medyczna działająca w ponad 40 lokalizacjach na terenie całego kraju. W skład Grupy wchodzą dwa pełnoprofilowe szpitale – Szpital św. Rafała w Krakowie oraz Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni – należące do Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych (sieci szpitali). Ich ofertę uzupełniają specjalistyczne jednostki szpitalne oraz centra medyczne oferujące usługi w 23 miastach w Polsce.

W listopadzie 2019 Grupa Scanmed otrzymała certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawany przez ministra zdrowia, dotyczący podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj na ten temat: Scanmed: akredytacja CMJ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej>>>

Przeczytaj teraz

Certyfikat jakości dla Centrum Medycyny Sportowej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.10.2019

Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. z Warszawy przeszło re-certyfikację systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Jest to kontynuacja certyfikatu uzyskanego w grudniu 2010 roku zgodnego z normą ISO 9001:2008.

Tym razem jednostką certyfikującą placówki była firma URS – globalny dostawca certyfikacji systemów zarządzania. W procesie re-certyfikacji weryfikacji poddane zostały wszystkie obszary działalności CMS, czyli leczenie operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii, neurochirurgii i chirurgii ogólnej, rehabilitacja narządu ruchu, diagnostyka, lecznictwo ambulatoryjne, opieka szpitalna, badanie rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej.

Na podstawie audytu jednostka certyfikująca, czyli CRU uznała, że efektywność funkcjonującego systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 stosowanego w placówce jest wysoka.

Przyznany certyfikat ISO jest gwarantem właściwego nadzoru nad procesami leczenia i wykonywania usług oraz dbałości o dobro pacjenta zgodnie z najwyższymi standardami.

Czytaj także: Anna Rulkiewicz odznaczona złotym medalem „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”>>>

Centrum Medycyny Sportowej  jest ośrodkiem leczniczo-rehabilitacyjnym specjalizującym się w terapii urazów ortopedycznych. Powstało w 2002 roku.

Terapie stosowane w Centrum Medycyny Sportowej obejmują całościowo proces powrotu pacjenta do formy. Oprócz kliniki ortopedii prowadzone jest tutaj centrum rehabilitacji oraz centrum diagnostyki i poradnie specjalistyczne. CMS posiada także własny blok operacyjny i oddział szpitalny, w którym przeprowadzane są operacje i zabiegi ortopedyczne.

Pod koniec września 2018 placówka podpisała umowę o współpracy z warszawską Uczelnią Łazarskiego, która dotyczy organizacji i realizacji nauczania w dziedzinie nauk medycznych w ramach kierunku lekarskiego prowadzonego na uczelni. Współpraca przewiduje zajęcia w zakresie diagnostyki obrazowej w Centrum Medycyny Sportowej.

Placówka znajduje się przy ulicy Wawelskiej 5. Prezesem spółki Centrum Medycyny Sportowej sp. z o.o. jest Maryla Gałczyńska.

Przeczytaj teraz

Mikołów: certyfikat dla Szpitala św. Józefa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.10.2019

Szpital Św. Józefa w Mikołowie otrzymał certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawany przez Ministerstwo Zdrowia. Certyfikat jest wynikiem audytu przeprowadzonego w placówce w sierpniu 2019 roku.

Celem wizyty była szczegółowa i ocena poszczególnych aspektów funkcjonowania szpitala, począwszy od jakości sprawowanej opieki poprzez bezpieczeństwo pacjenta w trakcie zabiegów, prowadzoną farmakoterapię aż do infrastruktury. Przeglądowi poddane zostały wszystkie oddziały wraz z komórkami pomocniczymi.

Akredytacja jest formą zewnętrznej oceny pracy szpitali, prowadzonej przez niezależną instytucję i doświadczonych wizytatorów (odpowiednio przeszkoleni lekarze oraz pielęgniarki), wsparta szeregiem spisanych standardów, do których spełniania zobowiązuje się aplikująca jednostka. Jest powszechną formą  zwiększania jakości usług medycznych oraz nadzoru, stosowaną między innymi w krajach Ameryki Północnej czy zachodniej Europy. Standardy odnoszą się do 15 obszarów działalności, takich jak ciągłość opieki, prawa pacjenta, ocena stanu pacjenta, opieka nad pacjentem, kontrola zakażeń, zabiegi i znieczulenia itd. Łącznie jest to ponad 200 ocenianych punktów, gdzie minimalny pułap jaki należy spełnić wynosi aż 75 procent.

Czytaj także: Opieka zdrowotna oparta na wartości to większa efektywność leczenia>>>

Szpital podjął szereg działań i zmian, aby sprostać stawianym wymaganiom.
Główną ideą przyświecającą szpitalowi we wdrożeniu standardów i poddaniu się
procesowi oceny, jest konsekwentnie realizowane zamierzenie ciągłego doskonalenia, a przede wszystkim zwiększanie bezpieczeństwa pobytu pacjentów w placówce.

Akredytacja udzielona została na 3 lata, po których nastąpi kolejna kontrola.

Szpital Św. Józefa w Mikołowie prowadzony jest przez zakon Boremeuszek.

Placówka, która prowadzi cztery oddziały – internistyczny, chirurgii ogólnej, laryngologiczny oraz ortopedii, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz ZOL, działa w sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Rada Akredytacyjna zarekomenduje sposób procedury oceniającej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.10.2019

26 października 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie Rady Akredytacyjnej, które dodaje do dotychczas obowiązujących przepisów punkt umożliwiający Radzie rekomendowanie ośrodkowi akredytacyjnemu sposobu przeprowadzania procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

W ramach tej rekomendacji Rada będzie mogła określić zakres działalności leczniczej podlegającej przeglądowi akredytacyjnemu, uwzględniając lokalizację i strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego.

Zmiany zostały wprowadzone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 sierpnia 2009 roku w sprawie Rady Akredytacyjnej. Według przepisów tego rozporządzenia Rada jest powoływana przez ministra zdrowia, w jej skład wchodzi po jednym przedstawicieli każdego z samorządów zawodów medycznych.

Do działań Rady należy współdziałanie z ośrodkiem akredytacyjnym oraz ministrem zdrowia przy tworzeniu standardów akredytacyjnych, przekazywanie ministrowi zdrowia rekomendacji w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, a także propagowanie idei akredytacji.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Akredytacji z 27 września 2019 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 11 października 2019 (poz. 1932).

Czytaj także: Jakość leczenia – kluczowa dla pacjentów i systemu>>>

 

Przeczytaj teraz

Akredytacja CMJ dla Żagiel Med z Lublina

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.09.2019

Placówki ambulatoryjne Żagiel Med z Lublina zdobyły certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawany przez ministra zdrowia. Certyfikat dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej.

Placówki Żagiel-Med zdobyły certyfikat, uczestnicząc w projekcie pod nazwą „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej Żagiel Med działają w placówkach ambulatoryjnych zlokalizowanych przy ulicach – Onyksowej 12 oraz Zana 32.

Żagiel Med prowadzi także przychodnię i szpital przy ulicy Tetmajera 2.

Placówki Żagiel Med oferują oprócz podstawowej opieki zdrowotnej konsultacje specjalistyczne, diagnostykę oraz medycynę pracy.

Czytaj także: Dla MŚP ważny jest dostęp do opieki zdrowotnej i nowe technologie>>>

Szpital Żagiel Med wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii onkologicznej, chirurgii bariatrycznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, ginekologii, chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej, ortopedii, otolaryngologii oraz urologii.

Oprócz usług poradni POZ pozostałe usługi placówek są komercyjne.

Spółka Żagiel Med należy do Lubelskiej Grupy Kapitałowej CRH Żagiel.

Obecnie certyfikat akredytacyjny posiada 170 placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz 219 szpitali.

Przeczytaj teraz

Medinet z certyfikatami jakości

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.10.2018

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet z Wrocławia otrzymało certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w zakresie leczenia szpitalnego.

Obecnie certyfikat CMJ posiada 208 szpitali oraz 36 jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.

Medinet otrzymał także certyfikat przyznawany przez European Society for Quality Research. Wyróżnienie przyznawano za zaangażowanie, wsparcie i rezultaty w zakresie jakości zarządzania.

Medinet prowadzi we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego 73 szpital oraz poradnię, a także przychodnię kardiologiczną przy ulicy Piotra Skargi. Filia placówki działa w szpitalu w Nowej Soli.

Wrocławski szpital prowadzi oddział kardiochirurgii, gdzie wykonywane są operacje wad serca u dorosłych, leczenie choroby wieńcowej, operacje by-passów wraz zastawkami.

Placówka prowadzi także oddział kardiochirurgii dziecięcej i jako jedyny szpital na Dolnym Śląsku wykonuje operacje wrodzonych i nabytych wad serca u noworodków i dzieci. Oferuje także świadczenia rehabilitacyjne.

Medinet oferuje zarówno zabiegi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Placówka działa w ramach sieci szpitali, na III poziomie zabezpieczenia.

Placówki prowadzi Medinet sp. z o.o., której prezesem jest Romuald Cichoń.

Przeczytaj teraz