windows 10 pro office 2019 pro office 365 pro windows 10 home windows 10 enterprise office 2019 home and business office 2016 pro windows 10 education visio 2019 microsoft project 2019 microsoft project 2016 visio professional 2016 windows server 2012 windows server 2016 windows server 2019 Betriebssysteme office software windows server https://softhier.com/ instagram takipçi instagram beğeni instagram görüntüleme instagram otomatik beğeni facebook beğeni facebook sayfa beğenisi facebook takipçi twitter takipçi twitter beğeni twitter retweet youtube izlenme youtube abone instagram

Diagnostyka otworzyła poradnię genetyczną w Gdańsku

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.09.2021

Spółka Diagnostyka otworzyła nową specjalistyczną poradnię genetyczną w Gdańsku. Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Wileńskiej 44, w lokalizacji tej działa także Szpital Swissmed. 

Poradnia została uruchomiona 15 września 2021. Oferuje konsultacje genetyka klinicznego, a także możliwość wykonania na miejscu zleconych badań, dotyczących obciążenia rodzinnego nowotworami złośliwymi, zaburzeń krzepnięcia, niepowodzeń rozrodu, optymalnego przygotowania do ciąży par ryzyka a także diagnostyki prenatalnej. 

Diagnostyka prowadzi ponad 200 laboratoriów i ponad 1100 punktów pobrań na terenie całego kraju. Wykonuje ponad 100 mln badań dla około 16 mln pacjentów. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów).   

Poza standardowymi badaniami, firma stawia na rozwój i popularyzację metod wysoko zaawansowanych.  

Diagnostyka, jako pierwsza sieć laboratoryjna w kraju, uruchomiła własną pracownię badań biologii molekularnej, a od kilku lat rozwija unikalną ofertę diagnostyki autoimmunologicznej. 

Na temat rozwoju spółki Diagnostyka czytaj: Inwestujemy w nowe technologie>>> 

Przeczytaj teraz

Inwestujemy w nowe technologie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.09.2021

Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka S.A.

Najważniejszą inwestycją spółki Diagnostyka, jest obecnie inwestycja w nowe technologie, między innymi w cyfryzację usług. Jeszcze w tym roku otwieramy także dwa nowe laboratoria, w tym jedno – centralne w Warszawie.

Warszawskie laboratorium będzie największym laboratorium medycznym w Europie, przewyższy ono kilkakrotnie wielkością laboratoria, które obecnie funkcjonują w Polsce.

Dzięki tej inwestycji planujemy więcej badań scentralizować w Warszawie, również te badania, które do tej pory były wykonywane w Krakowie i we Wrocławiu. Zamiast trzech tzw. hubów, czyli centralnych laboratoriów, będzie funkcjonowało jedno. Próbki będą dostarczane do Warszawy i w nocy będą wykonywane badania, a nie rano tak jak to jest obecnie. Wyniki tych badań będą więc dostępne szybciej.

Inwestycja ta wpłynie także pozytywnie na czas dostarczania próbek, ponieważ do Warszawy z różnych części kraju można dojechać równie szybko.

Oczywiście, w centralnym laboratorium wykonywane są tylko niektóre badania, zdecydowana większość z nich realizowana jest w naszych laboratoriach działających na terenie całego kraju.

Wyniki tych badań dostępne są online, często już po kilku godzinach od pobrania próbki

W laboratorium w Warszawie będą stosowane nowoczesne rozwiązania. Będą tam między innymi działać linie technologiczne dwóch firm, co rzadko się zdarza – Roche i Abbot.

Między innymi będzie tam stosowany tzw. wertykalny transport próbki, czyli z „zero” na „plus 1” specjalnym podajnikiem, zastosujemy to rozwiązanie jako pierwsza firma w Polsce.

Prezes spółki Diagnostyka mówił o inwestycji w innowacje podczas XXX Forum Ekonomicznego: Współpraca prywatnych i publicznych podmiotów ważna dla innowacji>>>

Poza tymi dwoma inwestycjami nie planujemy otwierania nowych laboratoriów, gdyż mamy ich wystarczającą liczbę – ponad 200 (razem z laboratoriami spółek-córek). Nasze małe laboratoria z punktami pobrań działają we wszystkich byłych miastach wojewódzkich, pewna liczba laboratoriów działa w szpitalach, natomiast w miastach wojewódzkich działają duże laboratoria.

Liczba naszych punktów pobrań będzie się zwiększać, ale nie w takim szybkim tempie, jak do tej pory. Mamy ich obecnie 1100, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Teraz nastawiamy się na otwieranie większych i ładniejszych punktów pobrań, z większymi poczekalniami, bardziej dostępnych dla klientów, dłużej działających. Natomiast likwidujemy niektóre małe punkty pobrań, nie spełniające standardów jakościowych.

Ponieważ najważniejsza dla naszej spółki jest obecnie digitalizacja, zatrudniliśmy nowego specjalistę z dużym doświadczeniem w dziedzinie informatyzacji w ochronie zdrowia, Jarosława Bułkę, twórcę spółki Silver Media, który objął stanowisko chief digital oficer, czyli dyrektora ds. cyfryzacji.

Realizujemy w tym zakresie kilka ważnych projektów, jeden z nich to zmiana naszego oprogramowania, które będzie w przyszłości pracowało w chmurze i będzie obejmowało zarówno bazę naszych klientów, jak kontrahentów oraz zapewni szybki dostęp do badań.

Nowością technologiczną są SMS-y, powiadamiające o wynikach badań dostępnych na naszej stronie.

Jesteśmy wspólnikami spółki badania.pl, brokera, który udostępnia lekarzom oprogramowanie, umożliwiające zlecanie pacjentom badań online. Pacjenci mogą te badania realizować w naszych punktach pobrań.

Mamy dużo pomysłów unowocześniających i przyspieszających diagnostykę, takich jak tzw. system SSR, czyli stanowisko samodzielnej rejestracji w punkcie pobrań. Pacjent, przychodząc do punktu, wybiera przy automatycznym stanowisku rodzaj badania, płaci za nie i nie musi pochodzić do rejestracji, tylko od razu przechodzi do gabinetu na pobranie krwi. W przypadku zakupu badania przez internet, system ten sczytuje kod e-Vouchera.

Rozwiązanie to będzie dostępne we wszystkich większych punktach pobrań naszej sieci.

Pracujemy również nad rozwiązaniami, które umożliwią automatyczne opisy badań. Mamy w tej chwili już wprowadzone rozwiązanie, w ramach którego można skonsultować wyniki z diagnostą, ale chcemy stworzyć takie, w ramach którego robot będzie odpowiadał na pytania o wyniki badań. Być może funkcja taka będzie przez nas oferowana w cenie badania. Będzie to bardzo przydatne rozwiązanie, szczególnie w przypadku badań profilaktycznych, ponieważ ich wyniki będą łatwiejsze do zrozumienia dla każdego pacjenta.

Wdrożyliśmy także program, który optymalizuje trasy kurierskie, po to, aby jak najbardziej zoptymalizować czas przewozu próbki, który wpływa na koszty. Program ten między innymi sprawdza, gdzie kurierzy się spotykają niepotrzebnie, gdzie klienci za długo czekają albo próbka za długo dociera do laboratorium.

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym>>>

Wdrażamy także centralny elektroniczny system obrotu dokumentów, część dokumentacji została już ucyfrowiona, do systemu dołączą jeszcze działy kadr i płac.

Chcemy zmienić też CRM, czyli program, który będzie pomagał opiekunom medycznym w pracy z klientami, na nowszy i dużo nowocześniejszy.

Drugim kierunkiem rozwoju firmy jest genetyka. W celu wykonywania badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 stworzyliśmy 20 laboratoriów covidowych, a dwa miesiące temu jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy możliwość oznaczenia mutacji delta tego wirusa, w standardowych badaniach. Współpracujemy w tym zakresie ze spółką GenXone, której jesteśmy w tej chwili największym, prawie 50-procentowym, udziałowcem.

Wykonujemy badania genetyczne koronawirusa dla PZH, dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii, a także tą technologię przekazujemy sanepidom, łącznie z oprogramowaniem i z odczynnikami. Pośrednio jesteśmy więc odpowiedzialni za wykonywanie 70 procent sekwencjonowania koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Pracujemy nad tym, aby dostępna dla klientów była możliwość badania całego genomu wirusa.

Wdrażamy także inne projekty, takie jak chociażby dotyczący mikrobiomu jelitowego, realizowany przez firmy GenXone i Genomed. Badania w tym kierunku będą dostępne dla klientów w październiku 2021.

Bardzo dobrze rozwija się także medycyna spersonalizowana, tzw. molekularna histopatologia, czyli badanie genetyczne tkanek, głównie nowotworowych. W zależności od wyników tych badań następuje kwalifikacja do najnowszych terapii immunologicznej i chemioterapii. Zajmuje się tym spółka Oncogene Diagnostics.

Stworzyliśmy także portal z telekonsultacjami dotyczącymi genetyki nowagenetyka.pl. Konsultacji udzielają tam genetycy ze spółek Grupy Diagnostyka – Genesis, Genomed i Oncogene Diagnostics.

Za pośrednictwem tego portalu można kupić badanie genetyczne i otrzymać ich profesjonalny opis. Portal przeznaczony jest dla pacjentów, którzy potrzebują diagnostyki genetycznej, a także dla lekarzy, którzy szukają specjalistycznych opinii w zakresie genetyki.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka przekształcona w spółkę akcyjną

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.09.2021

Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie została na początku września 2021 roku przekształcona w spółkę akcyjną.  Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności spółki. 

Z opublikowanego komunikatu wynika, że spółce Diagnostyka spółka akcyjna (na zasadzie kontynuacji) przysługują wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach. 

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego. Zmianie uległ jedynie numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Diagnostyka powstała w Krakowie w 1998 roku. W ciągu kilkunastu lat stała się liderem w branży, także pod względem jakości oraz wdrażanych rozwiązań technologicznych, informatycznych i zarządczych. 

Przypieczętowaniem dynamicznego rozwoju firmy są otwarcia kolejnych, łącznie już ponad 200 laboratoriów sieci na terenie całego kraju. Liczba punktów pobrań to ponad 1100. Rocznie Diagnostyka wykonuje ponad 100 mln badań dla około 16 mln pacjentów. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów).  

Na temat rozwoju spółki Diagnostyka czytaj: Inwestujemy w nowe technologie>>>

Laboratoria sieci znajdują się na liście Ministerstwa Zdrowia, zawierającej placówki wykonujące testy w kierunku wirusa Sars-CoV-2.  

Diagnostyka zaangażowana jest także w Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19. Wykonuje szczepienia w swoich placówkach. Prowadzi powszechne punkty szczepień. 

Poza standardowymi badaniami, firma stawia na rozwój i popularyzację metod wysoko zaawansowanych. 

Diagnostyka, jako pierwsza sieć laboratoryjna w kraju, uruchomiła własną pracownię badań biologii molekularnej, a od kilku lat rozwija unikalną ofertę diagnostyki autoimmunologicznej. 

Czytaj także: Współpraca prywatnych i publicznych podmiotów ważna dla innowacji >>>

Przeczytaj teraz

Współpraca prywatnych i publicznych podmiotów ważna dla innowacji

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.09.2021

Najważniejsza dla innowacji w ochronie zdrowia jest współpraca między podmiotami prywatnymi i publicznymi. Na wielu polach ta współpraca się rozwija, między innymi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Chęć współpracy ze strony podmiotów prywatnych na pewno jest – mówił Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka i członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej podczas panelu dyskusyjnego na temat innowacji w medycynie, odbywającego się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Pandemia w niektórych gałęziach gospodarki przyspieszyła wprowadzanie innowacji, w innych zahamowała. Diagnostyka laboratoryjna w okresie pandemii musiała sprostać olbrzymiemu zadaniu i jak najszybciej dostosować się do wymagań, które przed nią stawiano.

-W pierwszych miesiącach pandemii gdy lekarze nie pracowali, a wiele punktów pobrań było zamkniętych, generowaliśmy straty, jednak później musieliśmy wykonywać bardzo dużo testów. Wymusiło to wprowadzanie innowacji, począwszy od najprostszych rozwiązań. Gdy  nie było do czego pobierać próbek, to zaczęliśmy produkować bufor, który stabilizuje wirusa. Stworzyliśmy między innymi pierwszy punkt pobrań w formule drive-thru -mówił prezes Swadźba.

Czytaj także: Nowe technologie to bardziej efektywne leczenie>>>

Spółka z Grupy Diagnostyka GenXone zastosowała sekwencjonowanie nanoporowe czwartej generacji w badaniach w kierunku wirusa Sars-CoV-2 (na świecie tą metodą robione jest 30-40 procent badań). Metoda ta została udostępniona stacjom Sanepid, które wykonują badania, a Diagnostyka je analizuje.

Rozwijają się rozwiązania telemedyczne – pobranie można zamówić do domu pacjenta, skonsultować wyniki online z chat botem itd.

-W innowacje inwestujemy także środki, które uzyskaliśmy dzięki wykonywaniu testów podczas pandemii. Bardzo dużo tych środków przekazujemy na opracowanie. nowoczesnych rozwiązań w zakresie telemedycyny – dodał prezes Swadźba.

Czytaj także: Jakość w ochronie zdrowia ma się stać standardem>>>

Według Radosława Sierpińskiego z Agencji Badań Medycznych innowacje w systemie ochrony zdrowia to szeroko pojęta biotechnologia, obejmująca zarówno farmację jak i rozwiązania technologiczne.

W roku 2020 sektor biotechnologiczny zatrudniał 300 milionów ludzi w Europie, ten dział gospodarki przynosi olbrzymie zyski.

-Biotechnologia powinna być częścią inwestycji państwowych, dlatego Agencja stara się wypracować wspólnie z rządem plan rozwoju biotechnologii – mówił Sierpiński. – Wsparcie będzie dotyczyło między innymi leków generycznych.

-W ciągu miesiąca zostaną ogłoszone konkursy dla start-upów działających zakresie biotechnologii. Będziemy proponować konkretne ścieżki dotyczące wejścia w życie tych rozwiązań – mówił Sierpiński.

Przemysław Kułach z izby Polmed podkreślił rolę wyrobów medycznych jako elementu innowacji medycznych. Aspekt ten nie zawsze jest doceniany i zauważany. Tymczasem nowoczesne wyroby medyczne mogą się przyczynić do bardziej efektywnego leczenia, do lepszego samopoczucia pacjentów, a producenci tych wyrobów generują wysokie przychody.

Marcin Bruszewski, przedstawiciel firmy Philips, stwierdził, że polski system ochrony zdrowia potrzebuje jeszcze wielu produktów medycznych i technologii, które w wielu innych krajach stały się już standardem. Nowoczesny szpital to obiekt, w którym działa wiele systemów, takich jak systemy informatyczne, nowoczesne technologie i wyroby medyczne, których elementem spajającym jest pacjent, włączony w system leczenia i podejmujący decyzji w tej sprawie.

W panelu – Innowacje w ochronie zdrowia – korzyści ekonomiczne, społeczne i naukowe, brali udział: Anna Goławska, wiceminister zdrowia, Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Przemysław Kułach z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed, Phil Krzyżek z firmy Merck, Radosław Sierpiński z Agencji Badań Medycznych, Marcin Bruszewski z firmy Philips oraz Dimitri Citas z MSD Polska.

Czytaj także: Anna Rulkiewicz: sektor publiczny i prywatny dba o tego samego pacjenta>>>

XXX Forum Ekonomiczne trwa od 7 do 9 września 2021. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem wydarzenia.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka bada olimpijczyków

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.08.2021

Laboratoria medyczne Diagnostyka są wyłącznym wykonawcą badań z zakresu diagnostyki Sars-CoV-2 dla Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Przed wylotem na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio wykonanych zostało ponad 800 testów. 

Testy dotyczyły w większości zawodników, ale także kadry trenerskiej, lekarzy, menedżerów, działaczy itp. Wykonywane były zgodnie z terminarzem lotów w specjalnie dedykowanych do tego celu placówkach na terenie całej Polski. 

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio rozpoczęły się 23 lipca 2021 i potrwają do 8 sierpnia 2021. 

Obecnie Diagnostyka przygotowuje się do procesu testowania uczestników paraolimpiady. 

XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie będą się odbywały od 24 sierpnia 2021 do 5 września 2021 w Tokio.  

Polskę będzie podczas nich reprezentowało 89 zawodników, którzy będą walczyć o medale w 12 dyscyplinach. 

Czytaj także: Diagnostyka właścicielem serwisu ZdroweGeny.pl >>>

Diagnostyka realizuje usługi pobrania i realizacji badań na podstawie zlecenia otrzymanego od Polskiego Komitetu Olimpijskiego, opiekuna Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Placówki sieci znajdują się na liście podmiotów uprawnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wyniki badań prezentowane są według wymogów rządu japońskiego na nowoczesnej platformie oraz na indywidualnym internetowym koncie pacjenta. 

Diagnostyka posiada ponad 170 laboratoriów, ponad 800 punktów pobrań w całej Polsce oraz kilkanaście mobilnych punktów pobrań (Drive&GoThru). Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.  

Diagnostyka zaangażowana jest także w Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19. Wykonuje szczepienia w swoich placówkach. Prowadzi powszechne punkty szczepień. 

Czytaj także: Diagnostyka wykonała 30 tysięcy szczepień>>>

Przeczytaj teraz

Przychodnia Medeus zainwestowała w nowy sprzęt 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.07.2021

Przychodnia Medeus ze Śremu, w województwie wielkopolskim, kupiła nowy sprzęt, służący do diagnostyki USG, do diagnostyki okulistycznej oraz do wykonywania zabiegów w zakresie okulistyki.  

Gabinet okulistyczny wzbogacił się o najnowszej generacji aparat OCT, służący do koherentnej tomografii okulistycznej oraz laser okulistyczny Yag, stosowany w operacjach zaćmy. 

Do placówki trafił także nowy aparat USG GE Voluson S6, wykorzystywany w badaniu wielu narządów. 

Medeus oferuje konsultacje specjalistycznej, między innymi alergologa, kardiologa, dermatologa, ginekologa, chirurga naczyniowego, urologa, ortopedy, pulmonologa, psychiatry czy psychologa.  

W placówce działa punkt pobrań spółki Diagnostyka. 

Czytaj także: Diagnostyka realizuje program Profilaktyka 40 PLUS >>>

Na miejscu wykonywane są także drobne zabiegi chirurgiczne, badania diagnostyczne (USG, EKG, spirometria, badania Holterowskie), drobne zabiegi dermatologiczne i testy alergiczne.  

Świadczenia oferowane w placówce są komercyjne. 

Placówka mieści się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 7 G, lok. H, na parterze budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach wynajmowanych od firmy MarcoPolo, właściciela obiektu. Działa od roku 2013.  

Przychodnię prowadzi Medeus sp. z o.o. sp. komandytowa, mająca siedzibę w Poznaniu przy ulicy Katowickiej 93A/18, zarejestrowana w styczniu 2013 roku. Komplementariusz spółki – Medeus sp. z o.o. została zarejestrowana w grudniu 2012. Zarząd spółki tworzą jej udziałowcy – Krzysztof Olszak i Mariusz Wilk, lekarz okulista, zatrudniony w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu.

Czytaj także: Medicover większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML >>>

Przeczytaj teraz

Diagnostyka realizuje program Profilaktyka 40 PLUS 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.07.2021

Sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka przystąpiła do programu „Profilaktyka 40 PLUS”, który realizowany jest od 5 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021roku. Bezpłatne badania w ramach programu wykonywane są w punktach pobrań sieci zlokalizowanych w całym kraju. 

Głównym celem programu jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa.    

W ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS” badania diagnostyczne realizowane są w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. 

Pacjenci wykonujący badania w placówkach Diagnostyki mogą w dniu realizacji skierowania skorzystać z rabatu w wysokości 15 procent na wszystkie badania z oferty sieci. 

Czytaj także: Diagnostyka wykonała 30 tysięcy szczepień>>>

Diagnostyka posiada ponad 170 laboratoriów, ponad 800 punktów pobrań w całej Polsce oraz kilkanaście mobilnych punktów pobrań (Drive&GoThru). Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia. 

Diagnostyka zaangażowana jest także w Narodowy Program Szczepień. 

W maju 2021 Diagnostyka nabyła kolejny pakiet udziałów w spółce będącej operatorem serwisu ZdroweGeny.pl, stając się tym samym 100-procentowym właścicielem tej się platformy. 

Czytaj na ten temat: Diagnostyka właścicielem serwisu ZdroweGeny.pl>>>

Przeczytaj teraz

Nowa placówka Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.06.2021

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej z Łodzi otworzyło nowy punkt pobrań zlokalizowany w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Kobyłeckiego 1. Punkt działa w przychodni Arc-Med. 

Punkt czynny jest w godzinach przedpołudniowych, w dni powszednie. 

To pierwsza placówka sieci CDL działająca w Piotrkowie Trybunalskich.  

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2020>>>

CDL prowadzi ponad 60 punktów pobrań, które zlokalizowane są na terenie siedmiu województw, oraz 14 laboratoriów – w Skierniewicach, Łodzi, Radomiu, Warszawie, Lublinie, Głownie, Wieruszowie, Ostrowie Wielkopolskim, Wągrowcu, Wrześni, Nowym Tomyślu, Rudzie Śląskiej, Włocławku i Gostyninie. 

Od jesieni 2020 CDL prowadzi punkty pobrań badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 dla pacjentów kierowanych na wymaz przez lekarza pierwszego kontaktu, a także oferujące badania komercyjne, zlokalizowane we Wrześni, Ostrowie Wielkopolskim oraz w Łodzi. 

Właścicielem Centrum jest Maryla Drynkowska-Panasiuk.

Czytaj także: Bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia >>>

Przeczytaj teraz

Diagnostyka wykonała 30 tysięcy szczepień

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.06.2021

Laboratoria medyczne Diagnostyka uczestniczą w Narodowym Programie Szczepień, który ma zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień przeciwko Covid-19. Od stycznia 2021 roku firma wykonała ponad 30 tysięcy szczepień.

Diagnostyka wykonuje szczepienia w dedykowanych punktach szczepień.Są to placówki na co dzień działające jako punkty pobrań, które zostały przystosowane i dopuszczone do wykonywania szczepień, a pracownicy – odpowiednio przeszkoleni i uprawnieni do wykonywania wszelkich niezbędnych operacji, według odpowiednich procedur. Kwalifikacje do szczepień przeprowadzają lekarze, a zabiegi wykonuje doświadczony personel pielęgniarski Diagnostyki ze wszelkimi uprawnieniami.

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia>>>

Diagnostyka prowadzi także powszechne punkty szczepień przeciw Covid-19, które działają  miedzy innymi w Słupsku, w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni, Katowicach, Olsztynie oraz Szczecinie.

Zgodnie z danymi do 5 czerwca 2021 podano w Polsce ponad 22 mln dawek szczepionki przeciwko Covid-19, a liczba osób w pełni zaszczepionych przekroczyła 8 mln czyli ponad 22 procent populacji. Odsetek populacji posiadającej przeciwciała swoiste dla wirusa SARS-CoV-2, zapewniający tzw. odporność populacyjną (stadną) powinien przekroczyć 70 procent.

Czytaj także: Bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia>>>

Przeczytaj teraz

Vitalabo: nowy punkt pobrań w Grudziądzu 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.06.2021

Laboratoria Medyczne Vitalabo otworzyły nowy punkt pobrań zlokalizowany w Grudziądzu przy ulicy Szewskiej 14, w pomieszczeniach, w których wcześniej funkcjonowała apteka. 

Vitalabo w Grudziądzu prowadzi 6 punktów pobrań, pozostałe zlokalizowane są przy ulicach: Chełmińskiej, Starorynkowej, Konstytucji 3-go Maja i Waryńskiego. 

Wcześniej w Grudziądzu działał jeszcze punkt przy ulicy Klasztornej, który został zamknięty. 

Czytaj także: Bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia>>>

Punkty pobrań Vitalabo działają w kilkudziesięciu miejscowościach, na terenie pięciu województw – kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. 

Vitalabo prowadzi także 8 laboratoriów diagnostycznych, które zlokalizowane są w Bydgoszczy, w Toruniu, w Koszalinie, w Chodzieży, w Grudziądzu, we Włocławku, w Brodnicy i w Lipinie.  

Laboratoria Medyczne Vitalabo powstały w 2003 roku. Wykonują badania dla szpitali, ośrodków zdrowia, indywidualnych praktyk lekarskich, stacji dializ oraz innych laboratoriów, a także firm. 

1 czerwca 2021 Vitalabo uruchomiło punkt pobrań zlokalizowany w lotnisku w Bydgoszczy. Punkt oferuje testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2. 

Czytaj także: Alab otworzył punkt pobrań oparty na nowej koncepcji wnętrza>>>

Przeczytaj teraz

Diagnostyka właścicielem serwisu ZdroweGeny.pl

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.05.2021

Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka nabyła kolejny pakiet udziałów w spółce będącej operatorem serwisu ZdroweGeny.pl, stając się tym samym 100-procentowym właścicielem tej dynamicznie rozwijającej się platformy.

ZdroweGeny.pl to jeden z największych w Polsce serwisów e-Commerce dedykowanych badaniom diagnostycznym dla klientów indywidualnych, w tym badaniom genetycznym (także prenatalnym), nowotworowym, dietetycznym oraz intymnym.

Serwis ZdroweGeny.pl od kilku lat ściśle współpracuje z Diagnostyką, oferując dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki medycznej i wzbogacając ofertę  Grupy o badania możliwe do samodzielnego wykonania (bez konieczności wizyty w laboratorium diagnostycznym).

Zgodnie z aktualnymi planami Diagnostyki serwis ma nadal rozwijać ofertę badań wysyłkowych a także utrzymać dotychczasową formę działalności marketplace’u, oferującego badania z oferty różnych laboratoriów medycznych.

Czytaj także: Diagnostyka bierze aktywny udział w Narodowym Programie Szczepień>>>

– Diagnostyka wykonuje rocznie ponad 100 milionów badań dla około 16 milionów pacjentów, spoczywa więc na nas odpowiedzialność nie tylko za jakość i fachowość oferowanych usług, ale także za możliwie szybkie przekazanie testów potrzebującym ich pacjentom. Dlatego inwestujemy we współpracę z rzetelnymi i dynamicznymi partnerami. Sytuacja, w jakiej znalazł się świat w obliczu pandemii Covid-19, jasno pokazuje, jak wielką rolę i znaczenie ma szybki i szeroki dostępu do medycyny laboratoryjnej – podkreśla prof. Jakub Swadźba, prezes zarządu Diagnostyki.

– Zakup pakietu udziału w 2018 roku przez Diagnostykę zmienił perspektywy rozwoju spółki, a współpraca z organizacją dała duże synergie obu stronom. Efektem był między innymi zwiększenie sprzedaży 13.5x w okresie inwestycyjnym. Jestem przekonany, że obecny zespół i idąca dalej integracja z Diagnostyką pozwoli na dynamiczne zwiększanie przychodów serwisu ZdroweGeny.pl. Spółka tym samym zakończyła swój okres startup-owy, w czym leży moja kompetencja i co jest moją pasją. Dlatego zdecydowałem się na realizację opcji sprzedaży i zaangażowanie się w nowe przedsięwzięcia na etapie seed – mówi Tomasz Karmowski, założyciel i współwłaściciel serwisu ZdroweGeny.pl.

Diagnostyka ma bardzo dobre doświadczenia w dotychczasowej współpracy ze ZdrowymiGenami, zamierza więc nadal rozwijać serwis, rozbudowując zarówno jego ofertę jak i umacniając jego pozycję w sieci, ugruntowując tym samym swoją pozycję biznesową wśród nowoczesnych laboratoriów medycznych.

Diagnostyka posiada ponad 170 laboratoriów, ponad 800 punktów pobrań w całej Polsce oraz kilkanaście mobilnych punktów pobrań (Drive&GoThru). Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

Diagnostyka zaangażowała się także w Narodowy Program Szczepień.

Czytaj na ten temat: Diagnostyka bierze aktywny udział w Narodowym Programie Szczepień>>>

Przeczytaj teraz

Diagnostyka bierze aktywny udział w Narodowym Programie Szczepień

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.05.2021

Spółka Diagnostyka, prowadząca sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej (laboratoriów i punktów pobrań), od początku realizacji Narodowego Programu Szczepień bierze w nim aktywny udział.

Dedykowane placówki sieci (na co dzień działające jako punkty pobrań) zostały przystosowane i dopuszczone do wykonywania szczepień, a pracownicy – odpowiednio przeszkoleni i uprawnieni do wykonywania wszelkich niezbędnych operacji, według odpowiednich procedur. Kwalifikacje do szczepień przeprowadzają lekarze, a zabiegi wykonuje doświadczony personel pielęgniarski Diagnostyki ze wszelkimi uprawnieniami.

Od 5 maja 2021 Diagnostyka prowadzi powszechny punkt szczepień przeciw Covid-19 w Słupsku, który został uruchomiony dzięki współpracy spółki oraz słupskiego samorządu.

Jest to kolejne miejsce na „mapie” punktów szczepień, prowadzonych przez Diagnostykę. Pozostałe działają między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni, Katowicach, Olsztynie czy Szczecinie.

Czytaj także: Wskazówki dla zakładów pracy w sprawie szczepień pracowników>>>

W sumie Diagnostyka prowadzi kilkanaście takich placówek, w których w sumie wykonanych zostało już ponad 8 tysięcy zabiegów.

Diagnostyka posiada ponad 170 laboratoriów, ponad 800 punktów pobrań w całej Polsce oraz kilkanaście mobilnych punktów pobrań (Drive&GoThru). Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

Laboratoria Diagnostyki z całego kraju znajdują się na liście placówek upoważnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania testów w kierunku koronawirusa.

Diagnostyka oferuje między innymi szybkie testy antygenowe na obecność wirusa SARS-CoV-2 na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia wyników badań 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.04.2021

Spółka Diagnostyka, wykonująca testy na obecność koronawirusa Sars-CoV2, wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia wyników badań. Jest to między innymi podpis kwalifikowany ze znacznikiem czasu, który pozwala na pierwszy rzut oka rozpoznać, czy jest to autentyczny dokument czy jego podróbka.  

Poza tym każdy, także służby graniczne (w przypadku osób przekraczających granicę, które mają obowiązek przedstawić pozytywny test na koronawirusa), mogą wpisać numer zlecenia i datę urodzenia osoby, która wykonywała badania, w systemie Diagnostyki, co pozwala sprawdzić, czy zaświadczenie zostało wystawione przez tę firmę.  

Jeśli po wpisaniu danych do https://wyniki.diag.pl/ nie pojawi się zlecenie o podanym numerze, to znaczy, że takie badanie nie istnieje, że nie zostało wykonane, a dokument jest fałszywy. 

– Konsekwencje w momencie wykrycia fałszywego dokumentu przez służby graniczne, mogą być dosyć poważne, bo w grę wchodzą tutaj dwa zarzuty – fałszerstwo dokumentacji medycznej i stwarzania zagrożenia epidemicznego – przestrzega dr n.med. Tomasz Anyszek zajmujący się w Diagnostyce między innymi punktami szczepień przeciwko Covid-19. – Znane są przypadki, w których po wykryciu takiego fałszerstwa osoby podejrzane prosto z lotniska trafiły do aresztu na 48 godzin i szybko stawiano im zarzuty – dodaje. 

Czytaj także: Diagnostyka wprowadziła badania wysyłkowe >>>

W związku z sytuacją epidemii jednym z wymogów przy przekraczaniu granicy jest posiadanie wykonanego 48 godzin przed wylotem testu na koronawirusa. Wymagany negatywny wynik badania RT-PCR lub rzadziej testu antygenowego powinien być przetłumaczony na język angielski lub nawet wymagać dodatkowego zaświadczenia lekarskiego.  

Taki dokument jest potrzebny przed wylotem między innymi do Chorwacji, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Turcji.  

Diagnostyka oferuje szybkie testy antygenowe na obecność wirusa SARS-CoV-2 na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku. 

Diagnostyka posiada ponad 150 laboratoriów, ponad 800 punktów pobrań w całej Polsce oraz kilkanaście mobilnych punktów pobrań (Drive&GoThru). Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.   

Laboratoria Diagnostyki z całego kraju znajdują się na liście placówek upoważnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania testów w kierunku koronawirusa

Czytaj także: CM Damiana otworzyło punkt testów na Lotnisku Chopina w Warszawie>>>

Przeczytaj teraz

Diagnostyka wprowadziła badania wysyłkowe 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.04.2021

Spółka Diagnostyka wprowadziło do swojej oferty badania wysyłkowe wykonywane z materiału do samodzielnego pobrania w domu.  Można w ten sposób zlecić między innymi badania dotyczące koronawirusa Sars-CoV-2 wykrywające przeciwciała anty-S w klasie IgG, ilościowo (DBS). 

W ofercie wysyłkowej dostępne są także badania w kierunku ojcostwa i pokrewieństwa.  Zestaw DIAGpack można kupić przez internet, pobraną próbkę wysyła się do laboratorium, a wyniki badań dostępne są online.  

Diagnostyka posiada 170 laboratoriów, ponad 800 punktów pobrań w całej Polsce  oraz kilkanaście mobilnych punktów pobrań (Drive&GoThru). Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.  

Czytaj także: Gdańsk: Diagnostyka oferuje szybkie testy na lotnisku >>>

Laboratoria Diagnostyki z całego kraju znajdują się na liście placówek upoważnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania testów w kierunku koronawirusa. 

Placówki sieci biorą także udział w bezpłatnym projekcie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, który ma określić, ilu Polaków chorowało na Cocvid-19 i jaki odsetek przypadków został rozpoznany i zarejestrowany.  

W ramach projektu OBSER-CO w placówkach Diagnostyki pobierany jest materiał do testu serologicznego, wykrywającego we krwi pacjenta przeciwciała anty-SARS-CoV-2. Ich obecność świadczy o wytworzeniu odporności na koronawirusa po przebytym zakażeniu Covid-19 lub po szczepieniu przeciw tej chorobie. 

Przeczytaj teraz

Gdańsk: Diagnostyka oferuje szybkie testy na lotnisku 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.03.2021

Spółka Diagnostyka oferuje szybkie testy antygenowe na obecność wirusa SARS-CoV-2 na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku. Testy przeznaczone są dla osób, które przylatują z zagranicy i zwalniają z kwarantanny tylko podróżujących spoza strefy Schengen. 

Wynik testu jest dostępny w ciągu 15-35 minut. 

Punkt pobrań i rejestracji na szybkie testy został umiejscowiony w terminalu pasażerskim T2, w strefie zastrzeżonej gdańskiego lotniska. Pasażerowie są testowani jeszcze przed kontrolą dokumentów przez Straż Graniczną. Podczas tej kontroli muszą okazać negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w formie papierowej, który zwolni ich z obowiązku odbywania 10-dniowej kwarantanny w Polsce. 

Test są wykonywane zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci. Koszt testu to 190 zł.  

Diagnostyka posiada ponad 150 laboratoriów, ponad 800 punktów pobrań w całej Polsce  oraz kilkanaście mobilnych punktów pobrań (Drive&GoThru). Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia. 

Czytaj także: Diagnostyka inwestuje w innowacyjność i wygodę>>>

Laboratoria Diagnostyki z całego kraju znajdują się na liście placówek upoważnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania testów w kierunku koronawirusa. 

Do Grupy Diagnostyka należą również specjalistyczne podmioty zajmujące się genetyką (między innymi Genesis, Genomed czy Oncogene Diagnostics) oraz największa w Polsce, prywatna specjalistyczna sieć laboratoriów histopatologicznych – Diagnostyka Consilio. 

Przeczytaj teraz

Nowe komercyjne badania w Szpitalu Matopat 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.03.2021

Szpital Matopat z Torunia wprowadził do swojej oferty nowe ginekologiczne badanie diagnostyczne – tzw. cytologię płynną czyli LBC (liquid base cytology). Badanie jest dostępne w poradni działającej przy szpitalu. 

Jest to badanie komercyjne, jego koszt wynosi 90 zł. 

Cytologia płynna opiera się na nowoczesnej technice przygotowywania preparatów cytologicznych, dzięki czemu jest bardziej czuła i znacznie dokładniejsza niż cytologia tradycyjna.  

Badanie przydatne jest w profilaktyce i diagnostyce raka szyjki macicy. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje LBC jako metodę zalecaną (obok tradycyjnej cytologii) w przesiewowych badaniach w kierunku tego schorzenia. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana otwiera nowe punkty wymazowe>>>

Szpital Specjalistyczny Matopat należy do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. Działa od 2001 roku. Posiada 29 miejsc dla pacjentów, a także dwie sale operacyjne i dwie sale wybudzeń (razem 6 łóżek). Wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii, ortopedii, laryngologii, ginekologii, neurochirurgii, urologii oraz okulistyki. 

Działa tutaj także przychodnia posiadająca pracownie diagnostyczne (endoskopową, kardiologiczną, USG, RTG, Holter, OCT, laseroterapię) oraz ponad 20 poradni specjalistycznych. 

Szpital Matopat oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Przeczytaj teraz

Diagnostyka: nowe badanie w kierunku przeciwciał anty-SARS-CoV-2

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.03.2021

Na początku marca 2021 ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka wdrożyła nową strategię badań przeciwciał anty-SARS-CoV-2, co było spowodowane znaczącą zmianą roli oznaczeń przeciwciał – z wspomagającej diagnostykę zakażeń i kontrolę epidemiologiczną do wskaźnika odporności humoralnej.

Obecność przeciwciał jest wyrazem odpowiedzi immunologicznej na stymulację patogennym antygenem, zarówno w przebiegu infekcji jak i po szczepieniu. W dłuższym okresie po chorobie bądź immunizacji poziom przeciwciał może spadać, nie zmienia się jednak ilość komórek pamięci, warunkujących szybkie pobudzenie produkcji przeciwciał po ponownym kontakcie z patogenem.

Badania nad odpowiedzią immunologiczną na infekcję SARS-CoV-2 wskazały, że główną rolę w obronie przed wirusem odgrywają przeciwciała rozpoznające antygen S (ang. spike, białko kolca) wirusa SARS-CoV-2. Ten rodzaj przeciwciał może utrzymywać się we krwi dłużej niż przeciwciała skierowane przeciwko białku nukleokapsydu (N) wirusa SARS-CoV-2.

Poza tym wszystkie dostępne obecnie w Unii Europejskiej szczepionki (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca), oparte są na białku S wirusa SARS-CoV-2.

Biorąc to pod uwagę, testem rekomendowanymi przez laboratoria Diagnostyka jest badanie (4850) Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo. Wykazano, że istnieje związek pomiędzy dodatnim wynikiem przeciwciał w teście, a dodatnim wynikiem testu mikroneutralizacji, który uznawany jest za wskaźnik „sprawności działania” przeciwciał – a więc faktycznej odporności.

Czytaj także: Diagnostyka oferuje testy na koronawirusa 24 godziny na dobę>>>

Badanie to może być wykonywane zarówno u osób, które przechorowały Covid-19, jak i zaszczepionych przeciw tej chorobie. Ta druga grupa wytworzy przeciwciała jedynie przeciwko temu antygenowi; w testach opartych na białku N osoby te uzyskałyby wyniki ujemne.

Nowe badanie ilościowe przeciwciał anty-SARS-CoV-2, wykonywane jest testami zwalidowanymi względem standardu WHO, co pozwala na wyrażanie ich wyników w międzynarodowych jednostkach BAU/ml.

Diagnostyka posiada ponad 150 laboratoriów, ponad 800 punktów pobrań w całej Polsce  oraz kilkanaście mobilnych punktów pobrań (Drive&GoThru). Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

Laboratoria Diagnostyki z całego kraju znajdują się na liście placówek upoważnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania testów w kierunku koronawirusa.

Do Grupy Diagnostyka należą również specjalistyczne podmioty zajmujące się genetyką (między innymi Genesis, Genomed czy Oncogene Diagnostics) oraz największa w Polsce, prywatna specjalistyczna sieć laboratoriów histopatologicznych – Diagnostyka Consilio.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka oferuje testy na koronawirusa 24 godziny na dobę

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.02.2021

Spółka Diagnostyka oferuje w Warszawie badania w kierunku koronawirusa Sars-CoV-2 przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. Wyniki testów molekularnych dostępne są nawet w ciągu trzech godzin.

Chodzi o tzw. testy Ultra Express, testy w trybie Express dostępne są w ciągu siedmiu godzin, a standardowe – w ciągu 24-ech godzin.

Są to testy w kierunku wirusa Sars-CoV-2 wykonywane metodą RP-PCR. Diagnostyka wydaje także zaświadczenia potrzebne do podróżny zagranicznych (dostępne w językach obcych).

Czytaj także: Medyczne zawody wspierające receptą na niedobory kadrowe>>>

Poza tym placówki sieci Diagnostyka oferują testy antygenowe (ilościowe i jakościowe), dostępne  z pobraniem i wynikiem do 4 godzin przed wylotem z Polski (na przykład do Holandii).

Punkt Diagnostyki przy ulicy Marszałkowskiej 68-70 w Warszawie czynny jest 7 dni w tygodniu, w tym także w godzinach nocnych (od 12.00 do 6.00).

Poza tym w stolicy działają punkty pobrań sieci zlokalizowane przy ulicach – Puławskiej 266 (Tor Wyścigów Konnych Służewiec), Komisji Edukacji Narodowej 61. Okrzei 18u, Olbrachta 126 oraz  Sikorskiego 9a.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej w Porozumieniu na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach>>>

Diagnostyka posiada ponad 150 laboratoriów, ponad 800 punktów pobrań w całej Polsce  oraz kilkanaście mobilnych punktów pobrań (Drive&GoThru). Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

Laboratoria Diagnostyki z całego kraju znajdują się na liście placówek upoważnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania testów w kierunku koronawirusa.

Do Grupy Diagnostyka należą również specjalistyczne podmioty zajmujące się genetyką (między innymi Genesis, Genomed czy Oncogene Diagnostics) oraz największa w Polsce, prywatna specjalistyczna sieć laboratoriów histopatologicznych – Diagnostyka Consilio.

Przeczytaj teraz

Jakub Swadźba wyróżniony statuetką Wektora

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.01.2021

Jakub Swadźba, współzałożyciel i prezes spółki Diagnostyka, otrzymał statuetkę Wektora. Gala wręczenia nagród, tradycyjnie przyznawanych przez Pracodawców RP, odbyła się 28 stycznia 2021 roku, miała oprawę hybrydową i była transmitowana na żywo w internecie.

– Nagrody Wektorów są zawsze wyjątkowe ze względu na laureatów. Zostają nimi bowiem ci, którzy najbardziej przysłużyli się rozwojowi polskiej przedsiębiorczości – powiedział Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podczas otwarcia uroczystości zorganizowanej w studiu multimedialnym w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Ze względu na ograniczenia sanitarne bezpośrednio wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób, ale dzięki streamingowi galę mogły obejrzeć na żywo setki gości.

W tegorocznej edycji nagród było siedmiu laureatów.

Jako pierwszy statuetkę Wektora odebrał dr hab. n. med. Jakub Swadźba, współzałożyciel i prezes zarządu ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych Diagnostyka. Kapituła nagrodziła go „za to, że niemal przez ćwierć wieku konsekwentnie realizował swój biznesowy plan nieustannie wierząc w sukces, a także za to, że ten sukces osiągnął w dwustu procentach, budując największą w Polsce sieć laboratoriów diagnostycznych, która dziś jest jednym z najmocniejszych atutów w krajowym arsenale walki z pandemią” – jak zostało ujęte to w laudacji.

– Chciałem serdecznie podziękować Kapitule Nagrody oraz jej szefowi, Prezydentowi Pracodawców RP Andrzejowi Malinowskiemu. Przede wszystkim jednak dziękuję pracownikom Diagnostyki, którzy przyczynili się do otrzymania tej nagrody, którzy od początku walczyli na pierwszej linii frontu z koronawirusem – powiedział prezes Jakub Swadźba, odbierając nagrodę.

Czytaj także: Rok 2020 był dla nas sprawdzianem>>>

Kolejne Wektory otrzymali: Jerzy Starak, przewodniczącego Rady Nadzorczej Polpharma S.A. i Polpharma Biologics Group, Andrzej Hass i Aleksander Hass, właściciele Hass Holding, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rektor uczelni w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020, Mariusz Gatza, prezes zarządu Orange Moldova SA, a wcześniej wiceprezes Orange Polska oraz Artur Skiba, prezes zarządu Antal Sp. z o.o.

Wektory 2020 były także wyjątkowe ze względu na pandemię i wywołany przez nią ciężki kryzys gospodarczy. Te smutne dla polskich przedsiębiorców wydarzenia nie pozostały niezauważone. Przypomniał o nich Prezydent Andrzej Malinowski.

– Gratulując laureatom, składam im oraz wszystkim polskim przedsiębiorcom podziękowania. Za to, czego dokonali! Za to, że walczyli i walczą do ostatka o swoje firmy oraz miejsca pracy. Za to, że nie boją się głośno mówić o potrzebach polskiej przedsiębiorczości! – mówił Prezydent Andrzej Malinowski.

– Moi drodzy! Jesteście bohaterami! Rozumiecie jak nikt inny, że nasze życie opiera się na dwóch fundamentach. Zdrowiu i gospodarce! I że trzeba dbać o nie tak samo. Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze raz dziękuję – powiedział Andrzej Malinowski.

Partnerem strategicznym uroczystości był Huawei. Pozostałymi partnerami byli: Carolina Toyota Wola oraz DPD. Wiodący Patronat Medialny nad wydarzeniem sprawował portal Wirtualna Polska, a patronami medialnymi byli ponadto: dziennik Rzeczpospolita oraz telewizja Biznes24.

Czytaj także: Raport „Zdrowie Polaków po pandemii” – postulaty dla systemu ochrony zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Diagnostyka: testy dla wyjeżdżających do Holandii

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.01.2021

Spółka Diagnostyka otworzyła w Warszawie mobilny punkt wymazowy, w którym pobierany jest materiał do testu antygenowego w kierunku Covid-19 u pacjentów wylatujących do Holandii. Wynik badania jest zgodny z wymaganiami wprowadzonymi przez rząd Holandii.

Przepisy te mówią o tym, że  test powinien zostać wykonany na 4 godziny przed odlotem.

Testy antygenowe wykrywają cząstki białkowe (antygeny) wirusa SARS-CoV-2 w materiale z wymazu z nosogardzieli badanego. Zaletą tego badania jest prostota wykonania oraz czas oczekiwania na wynik.

Punkt Pobrań znajduje się przy ul. Łopuszańskiej 32 w Warszawie (w dzielnicy Włochy, niedaleko Lotniska Chopina). Pacjenci otrzymują wynik badania 15 minut po jego wykonaniu. Cena badania wynosi 189 zł.

Czytaj także: Jakub Swadźba wyróżniony statuetką Wektora>>>

Diagnostyka posiada ponad 150 laboratoriów, ponad 800 punktów pobrań w całej Polsce  oraz kilkanaście mobilnych punktów pobrań (Drive&GoThru). Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

Laboratoria Diagnostyki z całego kraju znajdują się na liście placówek upoważnionych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania testów w kierunku koronawirusa.

Do Grupy Diagnostyka należą również specjalistyczne podmioty zajmujące się genetyką (między innymi Genesis, Genomed czy Oncogene Diagnostics) oraz największa w Polsce, prywatna specjalistyczna sieć laboratoriów histopatologicznych – Diagnostyka Consilio.

Przeczytaj teraz

Rok 2020 był dla nas sprawdzianem

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.12.2020

Jakuba Swadźba,  prezes zarządu spółki Diagnostyka, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

Rok 2020 zaskoczył nas szybkością i skalą zmian wynikających z ataku pandemii, oraz powodowaną przez niego niestabilnością sytuacji. Nie było łatwo, ale zdaliśmy ten egzamin celująco i staliśmy się bogatsi o nowe doświadczenia. Rok ten był więc dla nas swego rodzaju sprawdzianem.

Do 2019 roku liczba badań laboratoryjnych wykonanych przez Diagnostykę wzrosła do 100 milionów rocznie. Dotąd rozwój firmy był systematyczny, wprawdzie szybki, ale przewidywalny. Niepewność i stres spowodowany wystąpieniem pandemii w jej początkowym okresie był związany z nagłym, prawie 80-procentowym spadkiem sprzedaży badań oraz licznymi absencjami pracowników.

Załamanie sprzedaży wynikało z zamknięcia wielu placówek medycznych, znacznego ograniczenia działania pozostałych, a także z decyzji pacjentów o rezygnacji z badań profilaktycznych. Wyzwaniem było pozostawienie otwartych naszych punktów pobrań, pomimo braku środków ochrony biologicznej i strachu personelu. Musieliśmy zweryfikować wszystkie dotychczas wypracowane modele działania i dostosować się do nowych warunków epidemicznych, a przede wszystkim włączyć się w diagnostykę laboratoryjną dotyczącą epidemii.

Czytaj także: Diagnostyka: nowy punkt pobrań Drive&Go-Thru>>>

Przyjęliśmy w tym okresie za priorytet bezpieczeństwo świadczenia usług – bezpieczeństwo zarówno naszych pracowników jak i pacjentów. Jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy mobilne punkty pobrań „Drive&Go-Thru”. W wielu miastach w ten sposób udostępniliśmy badania wymazowe bez konieczności pozyskiwania skierowań. Dostępność testów, bezpieczna i sprawdzona procedura pobrań w namiotach udowodniły, iż są one bezpieczne dla badanych i badających.

Nie zostawiliśmy w potrzebie także pracowników ochrony zdrowia. Byli pierwszą grupą zawodową, do której Diagnostyka skierowała swoje siły w walce z wirusem SARS-CoV-2. Od połowy kwietnia do końca czerwca w ramach akcji „Badamy-Wspieramy” Grupa Diagnostyka przebadała bezpłatnie prawie 6,5 tysiąca osób wykonujących zawody medyczne – lekarzy, stomatologów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, pielęgniarki, położne i ratowników medycznych, w sumie aż 2 procent pracowników tego sektora. Objęliśmy także opieką laboratoryjną inne środowiska zawodowe.

Włączyliśmy się również czynnie w badania pracowników kopalń, aby ograniczyć powstałe w maju 2020 roku duże ogniska zachorowań na Śląsku. Byliśmy także pierwszym laboratorium wykonującym badania dla wracających do pracy przedszkolanek i otoczyliśmy opieką kilkanaście szkół wykonując w nich bezpłatnie badania profilaktyczne antygenowe nauczycieli.

Czytaj na ten temat: Diagnostyka przebadała bezpłatnie nauczycieli>>>

W kwietniu i maju 2020 nasze laboratoria dzięki tarczy antykryzysowej nie zwolniły ani jednego pracownika spośród 7-tysięcznej załogi pomimo olbrzymiego spadku ilości badań. Opłaciło się, gdyż w drugiej połowie roku badania wróciły prawie do okresu sprzed pandemii, a dodatkowo wiele osób zajęło się diagnostyką molekularną COVID-19.

Jako świadomy pracodawca podjęliśmy także decyzję o wykonaniu bezpłatnych badań przeciwciał dla ponad 4 tysięcy swoich pracowników.

W sumie od marca do końca listopada 2020 Diagnostyka wykonała w swoich laboratoriach prawie 870 tysięcy testów w kierunku wykrywania wirusa  SARS-CoV-2, co sumarycznie stanowi 14 procent wszystkich wykonanych w kraju.

Walka z pandemią trwa. Nie poddajemy się. Rozwój Diagnostyki w okresie nieprzewidzianej pandemii nakazał nam niestety zweryfikować zaplanowane aktywności, nie odbyło się wiele konferencji, które planowaliśmy zorganizować, i wydarzeń branżowych, w których zamierzaliśmy uczestniczyć. Musieliśmy zmodyfikować formułę naszych szkoleń wewnętrznych, rekrutacji, akwizycji czy wdrażania nowych placówek. W pierwszym, wiosennym okresie pandemii – tak jak większość podmiotów gospodarczych – skupiliśmy się na utrzymaniu bieżącej działalności operacyjnej i zadbaniu o możliwie normalną pracę na rzecz zdrowia i życia pacjentów. Potem rozpoczęliśmy fazę „kontrataku” na pandemię, wprowadzając szeroką ofertę badań w kierunku SARS-CoV-2.

Najtrudniejsze było dla nas zaskoczenie szybkością i skalą postępujących zmian wynikających z ataku pandemii oraz powodowana przez nie niestabilność sytuacji. Bardzo trudno było planować jakiekolwiek działania, ponieważ nikt nie był w stanie zagwarantować czy będzie możliwa ich realizacja. Nauczyliśmy się jeszcze lepiej działać zespołowo i w obliczu wspólnego wroga szybko i efektywnie współpracować z partnerami zewnętrznymi; przedstawicielami administracji i władz, służb i podmiotów ochrony zdrowia, lekarzami i samymi pacjentami. W zasadzie nadal, wręcz codziennie pojawiają się zmiany i nowe wyzwania, ale też coraz łatwiej i efektywniej na nie reagujemy, trochę w myśl powiedzenia: „co nas nie zabije to nas wzmocni”.

Realizujemy także plany dalszego rozwoju. W 2021 roku Diagnostyka uruchomi najnowocześniejsze i największe laboratorium diagnostyczne w tej części Europy, zlokalizowane w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 100. Poza tym rozpoczynamy działalność w pierwszym niewielkim centrum zagranicznym – w Mińsku na Białorusi.

Czytaj także: Diagnostyka buduje największe laboratorium medyczne w Europie>>>

Wydarzenia roku 2020 pokazały także, że sektor prywatny jest niezbędnym elementem całego sektora ochrony zdrowia.

Już na początku kwietnia 2020 cztery laboratoria Diagnostyki i spółek Grupy Diagnostyka zostały wpisane na pierwszą listę 50-ciu laboratoriów wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z dróg oddechowych. Systematycznie tworzyliśmy następne laboratoria, aby przygotować się na drugą falę pandemii. Obecnie posiadamy około 20 takich laboratoriów w największych miastach całego kraju.

Od początku wykonywaliśmy pomiędzy 10 a 20 procent wszystkich w badań w kierunku koronawirusa zlecanych w Polsce. W listopadzie wykonaliśmy jednego dnia ponad 12 tysięcy oznaczeń.

Wspieramy sektor publiczny realizując oznaczenia zarówno dla szpitali jak i lekarzy rodzinnych, finansowane przez NFZ. Nie tylko pobieramy materiał do badań, ale także transportujemy go w optymalnych warunkach a potem wykonujemy badania, utrzymując najwyższą wystandaryzowaną jakość oznaczeń. Diagnostyka pokazała, że jest silnym partnerem sektora publicznej opieki zdrowotnej.

Czytaj także: Rok 2020 pokazał potencjał prywatnego sektora opieki zdrowotnej>>>

Przeczytaj teraz

Nowe prywatne laboratoria na liście uprawnionych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.11.2020

Kolejne prywatne laboratoria diagnostyczna znalazły się na liście, publikowanej na stronie Ministerstwa Zdrowia, zawierającej placówki uprawnione do wykonywania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Lista zawiera obecnie 256 laboratoriów, 90 z nich to placówki prywatne.

Na liście znalazło się Medyczne Laboratorium Diagnostyka z Gorzowa Wielkopolskiego, filia przy ulicy Przędzalniczej 16, NZOZ Diagnostyka Laboratorium Medyczne z Częstochowy, działające przy ulicy Sułkowskiego 17 oraz Laboratorium Medyczne Synevo, zlokalizowane w Warszawie przy ulicy Dzikiej 4.

Czytaj także: Mobilne punkty pobrań – tymczasowy czy trwały element systemu opieki medycznej?>>>

Do listy dołączyły także: Laboratorium Inngen, zlokalizowane w Lublinie przy ulicy Magnoliowej, Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, placówka z Łodzi przy ulicy Niemcewicza 19, Laboratorium Analityczne Centrum z Siedlec, działające przy ulicy Kleeberga 2 (należąco do Centrum Medyczno-Diagnostycznego) oraz Laboratorium Medyczne OptiMed z Kętrzyna (działające przy ulicy Daszyńskiego 31A).

Na liście laboratoriów znajduje się kilkanaście laboratoriów sieci Diagnostyka, laboratoria Grupy Alab, laboratoria Synevo i Synlab, a także wiele innych prywatnych laboratoriów zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Czytaj także: Szpital Św. Rafała pomaga w walce z epidemią>>>

Najwięcej laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa działa w województwach: mazowieckim – 40, wielkopolskim i śląskim – po 26, lubelskim – 18, małopolskim i dolnośląskim –  po 17, kujawsko-pomorskim i łódzkim –  po 16,  pomorskim i warmińsko-mazurskim – po 14.

Najwięcej prywatnych laboratoriów działa w województwach – mazowieckim – 15, śląskim –  12,  wielkopolskim – 9, i lubelskim i łódzkim – po 8, pomorskim–  6.

Aktualna lista laboratoriów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Mobilne punkty pobrań – tymczasowy czy trwały element systemu opieki medycznej?

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.11.2020

Mobilne punkty pobrań powstały w odpowiedzi na potrzebę szybkiej diagnostyki w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.  Prywatne podmioty lecznicze jako pierwsze dostrzegły potencjał tej usługi na rynku, znalazły lukę w przeciążonym publicznym systemie opieki i z powodzeniem ją uzupełniają.

Model mobilnych punktów pobrań nie jest nowością w systemie opieki medycznej. Biorąc pod uwagę podstawową budowę i funkcję, jaką pełni – jako medyczny namiot polowy – genezy powstania niestacjonarnych punktów pobrań należałoby szukać jeszcze w czasach rzymskich.

Inicjatywa realizowana obecnie w Europie Zachodniej a także za oceanem w dobie pandemii gwarantuje bezpieczny kontakt na linii pacjent – pracownik opieki medycznej.

Mobilny punkt pobrań to najczęściej namiot z niezbędnym wyposażeniem medycznym lub – w formie  maksymalnie mobilnej występujący jako karetka pogotowia ratunkowego  – obsługiwany przez przeszkolony do pobrań materiału genetycznego personel medyczny.

Mobilne Punkty Pobrań (MPP) organizowane są głownie przy szpitalach, przychodniach, ale także w miejscach zapewniających dogodny dojazd komunikacją publiczną czy samochodem (stadiony miejskie, parkingi, place).

Takim przykładem są lokalizacje punktów Drive&Go-Thru największej polskiej sieci laboratoriów diagnostycznych Diagnostyka – na Stadionie Hutnika czy obok Tauron Arena w Krakowie czy tez karetka pogotowia na Placu Defilad w Warszawie. W sumie sieć Diagnostyka posiada 28 mobilnych punktów pobrań na terenie całego kraju.

Czytaj także: Diagnostyka: nowy punkt pobrań Drive&Go-Thru>>>

Na stronie pacjent.gov.pl lista mobilnych punktów pobrań wymazów w kierunku wykrycia wirusa SARS- CoV-2 jest aktualizowana na bieżąco. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia ich liczba na dzień 18 listopada 2020 roku wyniosła 642.

Liczba mobilnych punktów w mniejszych ośrodkach miejskich wyniosła 468, a w dużych miastach wojewódzkich – 155. Zestawiając dane z tabeli z mapą zachorowań w poszczególnych  województwach z tego samego dnia,  czyli 18 listopada 2020, można zauważyć korelację między liczbą zachorowań w danym województwie, a liczbą funkcjonujących w nich mobilnych punktów pobrań. Jest to logiczne, ponieważ im większa liczba odnotowanych zakażeń, tym większe zapotrzebowanie na uruchomienie punktów pobrań na danym obszarze.

Z pewnością na szybki rozwój sieci mobilnych jednostek miało wpływ kilka czynników. Po początkowym okresie – od marca do czerwca 2020 – kiedy ugruntowywała się rola mobilnych punktów pobrań, dostrzeżono ich ważną funkcję w systemie opieki zdrowia w czasie pandemii.

Poza tym coraz częściej z wnioskiem o utworzenie „polowego poboru wymazów” zwracały się starostwa i urzędy miast, oferując prywatnym podmiotom bezpłatne miejsce na powstanie takiego punktu na terenie zarządzanym przez jednostkę. Rozprzestrzenianiu się siatki punktów sprzyjało również skrócenie czasu oczekiwania na decyzję i uproszczenie procedur, w tym przygotowania niezbędnej dokumentacji wymaganej przez organy nadzorujące (stacje sanitarno-epidemiologiczne, NFZ).

Czytaj także: Kolejne laboratoria Alab na liście uprawnionych>>>

Powodem powstawania i rozwijania „szybkiej ścieżki urzędowej” był upływający czas, presja społeczeństwa i rosnąca lawinowo każdego dnia liczba zakażonych wirusem. Liczba zgonów w wyniku choroby COVID-19 sięgnęła w okresie od marca do września 2020 roku 2513.

Czy mobilne punkty pobrań wymazów w celu wykrywania wirusa powodującego Covid-19, ale i innych możliwych chorób na trwale wpiszą się w system opieki zdrowotnej?

Być może tak się stanie. Stosunkowo niewielkie zaangażowanie finansowe i organizacyjne w uruchomienie pojedynczej mobilnej usługi (w odniesieniu do wymagań stawianych stacjonarnym punktom poboru materiału do badań) przy wysokim wskaźniku zwrotu poniesionych nakładów może być brane pod uwagę przez prywatne podmioty lecznicze.

Obserwując obecną politykę zdrowotną państwa w obliczu walki z epidemią, można także oczekiwać stałego rozwoju  utrzymania mobilnych punktów pobrań w naszym kraju.

 

Izabella Szum, specjalista ds. PR, Biuro Regionu Centralno-Wschodniego w Warszawie spółki Diagnostyka

Przeczytaj teraz

Diagnostyka przebadała bezpłatnie nauczycieli

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.11.2020

Spółka Diagnostyka, wspólnie z partnerem strategicznym – start-upem uPacjenta, rozpoczęła w połowie października 2020 roku program „Badamy-Wspieramy 2.0.” W ramach tej inicjatywy przeprowadzono prawie 550 nieodpłatnych testów antygenowych i RTC-PCR u nauczycieli szkół o podwyższonym ryzyku epidemicznym.

Inicjatywa miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa pedagogów i uczniów oraz ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa w środowisku okołoszkolnym.

Diagnostyka poszukuje partnerów do rozwoju programu po przywróceniu nauczania stacjonarnego.

– Po wakacyjnym powrocie do szkół środowisko nauczycielskie znalazło się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19. Wyciągnęliśmy więc pomocną dłoń do pedagogów, wspierając edukację w tradycyjnym trybie. Wierzymy, że dzięki naszej akcji choć w małym stopniu przysłużyliśmy się lokalnie, w szkołach, które wzięły udział w programie, do zmniejszenia obaw i rozprzestrzeniania się wirusa w otoczeniu nauczycieli, dzieci i ich bliskich – zaznacza profesor Jakub Swadźba, prezes zarządu spółki Diagnostyka.

Spółka otoczyła specjalistyczną opieką szkoły, w których pojawił się potwierdzony przypadek koronawirusa u nauczyciela, członka administracji bądź ucznia, zlokalizowanych w obszarze funkcjonowania oddziałów regionalnych Grupy. Placówki oświatowe objęte programem znajdują się w dużych miastach, w których najszybciej dochodzi do transmisji koronawirusa.

Czytaj także: Diagnostyka: nowy punkt pobrań w Krakowie>>>

W  województwie dolnośląskim jest to Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu, w łódzkim – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 146 (Filia nr 3 przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki) w Łodzi, w małopolskim – Szkoła Podstawowa nr 129 w Krakowie i Prywatna Szkoła Podstawowa im. Piłsudskiego w Krakowie, w mazowieckim – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO, w pomorskim – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyni oraz Zespół Szkół Chłodniczych oraz w  śląskim – Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Katowicach.

Testy przeprowadzane były na terenie szkół przez specjalistów uPacjenta i Diagnostyki przy pomocy mobilnych zespołów pobraniowych lub w lokalnych punktach pobrań Diagnostyki zlokalizowanych w danej miejscowości.

– Nasz zespół specjalistów odwiedził kilka placówek oświatowych w różnych częściach Polski. Na potrzeby badań nauczycieli udostępniliśmy też część naszego asortymentu medycznego. Mamy przekonanie, że takie akcje są społecznie niezwykle potrzebne – nawet mały krok w walce z pandemią przynosi pozytywne rezultaty – dodaje Dominik Swadźba, CEO uPacjenta.

W większości placówek w pierwszej kolejności przeprowadzone były u pedagogów wymazowe testy antygenowe Standard Q COVID-19, czyli jakościowe i szybkie testy przesiewowe nowej generacji, stosowane we wczesnej diagnostyce zakażenia.

W przypadku dodatniego wyniku badania antygenowego u nauczycieli wykonywane były dodatkowo potwierdzające badania real-time RT-PCR przy użyciu testów wielogenowych, zgodnych z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia. Testy antygenowe zostały wskazane jako użyteczne narzędzie diagnostyczne w konkretnych zastosowaniach klinicznych zarówno przez WHO, jak i amerykańskie CDC (Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób). Zostały także niedawno uznane przez Ministerstwo Zdrowia za taką samą podstawę do stwierdzenia zakażenia koronawirausem jak testy RT-PCR, przy potwierdzonych objawach choroby.

– Sytuacja jest dynamiczna i już dzisiaj szkoły realizują naukę w systemie zdalnym. Dlatego od 9 listopada 2020 nie możemy kontynuować programu w dotychczasowej formie. Od jakiegoś czasu prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy mogliby wesprzeć bezpłatne badania dla nauczycieli w momencie przywrócenia edukacji w regularnym trybie – podkreśla profesor Jakub Swadźba.

Zainteresowane włączeniem się w program i organizację w przyszłości kolejnych testów dla kadry pedagogicznej firmy, samorządy, osoby prywatne czy rady rodziców, mogą kontaktować się z koordynatorem akcji Programu Grzegorzem Polusem pod adresem mailowym badamy@diag.pl.

W pierwszej połowie roku 2020 Diagnostyka realizowała też akcję „Badamy-Wspieramy 1.0.”, w ramach której, przy wsparciu zewnętrznych partnerów, przebadano bezpłatnie w największych polskich miastach przeszło 6,5 tysiąca przedstawicieli służby zdrowia, w tym ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, pielęgniarki i położne oraz stomatologów.

Czytaj także: Diagnostyka przebadała prawie 6,5 tysiąca medyków>>>

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal