Najlepsze życzenia dla diagnostów laboratoryjnych!

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.05.2024

Z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego, przypadającego na dzień 27 maja, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w dniach 22-23 maja 2024 r. zorganizowała w Warszawie konferencję pt.: „Bezpieczeństwo w medycynie laboratoryjnej”. W imieniu Pracodawców Medycyny Prywatnej, na ręce Prezes KIDL Moniki Pintal-Ślimak, list gratulacyjny z najlepszymi życzeniami dla diagnostów przekazała Barbara Kopeć – Wiceprezeska Zarządu PMP oraz Przewodnicząca Forum Medycyny Laboratoryjnej, działającego w ramach PMP.

Przeczytaj teraz

W zdrowym ciele zdrowy duch

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.03.2024

Wiosna z Diagnostyką

Sentencja „w zdrowym ciele zdrowy duch” pochodzi z I wieku n.e. z twórczości rzymskiego poety Juwenalisa. Do dziś jest używana jako zachęta do dbania o zdrowie. W najprostszym tłumaczeniu oznacza, że stan naszego umysłu zależy od kondycji naszego ciała, ale też odwrotnie – pozytywne myślenie, dobre relacje z otoczeniem i balans między pracą o odpoczynkiem wpływają na naszą fizyczność. Jak najprościej sprawdzić w jakiej kondycji jest nasze ciało? Wykonując badania profilaktyczne. Diagnostyka, jak co roku na wiosnę, organizuje akcję profilaktyczną https://diag.pl/sklep/kategoria/akcje-profilaktyczne/, która pomaga zadbać o swoje zdrowie. Do wyboru mamy trzy pakiety w cenie obniżonej do -50%*: pakiet podstawowy (8 badań), kompleksowy (13 badań) i premium (19 badań). Akcja trwa od 18 marca do 31 maja 2024 roku.

Wellbeing to nic innego jak stan dobrego samopoczucia (dobrostanu), który osiąga się posiadając zarówno komfort psychiczny oraz zdrowie, czyli brak choroby w aspekcie psychofizycznym. Istotnym aspektem wellbeingu są również pozytywne emocje, nawiązywane relacje społeczne oraz posiadanie i realizowanie założonego celu. Osoby z dobrym samopoczuciem chętniej angażują się w działania społeczne, łatwiej nawiązują relacje, są bardziej efektywne w podejmowanych aktywnościach. Jeśli chorują, to na skutek podejmowanej terapii szybciej dochodzą do zdrowia. Niski poziom dobrego samopoczucia to częstsze infekcje, które są konsekwencją obniżonej odporności. 

Jakie badania znajdziemy w wiosennej akcji profilaktycznej?

Pakiet podstawowy umożliwiający diagnostykę stanu zdrowia, w tym ocenę stanu zapalnego w organizmie, metabolizmu glukozy i tłuszczów, ocenę funkcji układu krwiotwórczego, tarczycy, wątroby i nerek. Znajdziemy w nim: morfologię krwi, TSH, ALT, kreatyninę, cholesterol całkowity, glukozę, CRP ilościowo, witaminę D metabolit 25(OH).

Pakiet kompleksowy, który w porównaniu do podstawowego został rozbudowany o ocenę metabolizmu glukozy i tłuszczów, funkcji układu krwiotwórczego, tarczycy, wątroby i nerek. Uwzględnia badanie stężenia hormonu stresu (kortyzolu) oraz przeciwciała mogące nasuwać podejrzenie alergii lub zarażeń pasożytniczych. Znajduje się w nim: morfologia krwi, ferrytyna, witamina B12, TSH, fT4, próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP), kreatynina, lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), glukoza, CRP ilościowo, witamina D metabolit 25(OH), kortyzol, IgE całkowite.

Pakiet premium uwzględnia wszystkie poprzednio wymienione badania, a dodatkowo dla tarczycy pomiar stężenia autoprzeciwciał: anty-TPO i anty-TG, dla układu moczowego poza kreatyniną także kwas moczowy, który pozwala na rozpoznanie choroby metabolicznej – dny moczanowej, kamicy nerkowej oraz szacuje ryzyko wystąpienia chorób i nagłych incydentów sercowo-naczyniowych. hs – Troponina I, stratyfikacja ryzyka (na wyniku jako hs TnI Risk Strat) – badanie pomagające określić ryzyko wystąpienia przyszłych incydentów sercowych (jako niskie, umiarkowane, podwyższone) u osób bez klinicznych cech choroby serca. Magnez bierze udział w przekazywaniu impulsów nerwowo-mięśniowych, wpływa również na poprawne funkcjonowanie przytarczyc odpowiedzialnych za utrzymywanie prawidłowego poziomu wapnia w organizmie. Oznaczenie magnezu pomaga w ustaleniu przyczyn skurczy mięśniowych, drżenia lub/i osłabienia mięśni oraz uczucia mrowienia, ale także zaburzeń rytmu serca.

Ceny pakietów odpowiednio wynoszą: podstawowy 149 zł, kompleksowy 349 zł, premium 599 zł.

* W pakiecie badania do -50%. Suma cen badań wchodzących w skład pakietu została obliczona na podstawie stacjonarnego cennika z Warszawy.Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej organizują konferencję

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.01.2024

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się tutaj.

Przeczytaj teraz

Barbara Kopeć: w raportowaniu chodzi o to właśnie, żeby firma była transparentna

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.12.2023

Diagnostyka S.A. od trzech lat przygotowuje raporty ESG, uznając ich wagę we współczesnym zarządzaniu firmą i wpływie raportowania na transparentność działalności spółki. Opublikowany niedawno raport za 2022 rok obejmuje takie obszary jak: ład korporacyjny, wpływ społeczny wewnątrz i na zewnątrz firmy, ślad węglowy i wpływ na środowisko naturalne. Autorką raportu jest Barbara Kopeć, Pełnomocnik zarządu ds. zarządzania projektami i ESG, którą poprosiliśmy o komentarz.

Dlaczego raportowanie ESG jest ważne?

Według mnie jest ważne, bo pokazuje sposób myślenia i działania spółki, zarówno w jej wnętrzu, jak i na zewnątrz. W Diagnostyce posługujemy się hasłem „Diagnostyka – więcej dla zdrowia”, naszą działalność opisują nie tylko liczby zawarte w corocznym raporcie finansowym. Raporty ESG pokazują wpływ spółki na rzeczywistość – na środowisko, w którym pracujemy, na ludzi – pracowników, pacjentów, kontrahentów, na szeroko rozumiany rynek usług medycznych i sposób ich świadczenia. 

Które aspekty wpływu na rzeczywistość uważa Pani za najważniejsze w przypadku Diagnostyki?

Mówimy o zrównoważonym rozwoju, dlatego warto pamiętać o wszystkich aspektach wpływu. Ja jestem szczególnie dumna z tego, że w 2022 roku udało się wprowadzić zmianę legislacyjną upoważniającą opiekunów medycznych do pobierania krwi. Nie od dzisiaj wiadomo, że wynik badania jest tak dobry, jak dobry jest pracownik, który pobiera materiał do badania. Najwięcej błędów, jakie pojawiają się w wynikach badań laboratoryjnych, to błędy przedlaboratoryjne, przede wszystkim nieprawidłowo pobrany materiał. Na rynku pracy brakuje osób mających uprawnienia do pobierania krwi – czynności te nazywane są flebotomią. Sytuacja ta wynika w dużej mierze z likwidacji szkół pomaturalnych, które kształciły techników analityki medycznej. Z naszej inicjatywy – Pracodawców Medycyny Praktycznej oraz Fundacji Opiekun Medyczny – udało się dokonać zmian w systemie edukacji i nadać przyszłym opiekunom medycznym uprawnienia w zakresie flebotomii. W 2022 roku przeprowadziliśmy dla tej grupy cykl webinarów o zasadach prawidłowego pobierania krwi, w których uczestniczyło ponad 1000 zainteresowanych. Rozpoczęliśmy także program praktyk dla uczniów szkół dla opiekunów medycznych w wybranych punktach pobrań Diagnostyki. Ustawa dopuszczająca opiekunów medycznych jako osoby mogące pobierać krew do badań wejdzie w życie w marcu 2024 roku. Zrównoważony rozwój, który jest raportowany i przedstawiany w raporcie ESG, kładzie duży nacisk na współpracę z podmiotami zewnętrznymi i na wywieranie realnego wpływu na minimalizowanie ryzyka w rozwoju spółki. Projekt poszerzania kadr medycznych uprawnionych do pobierania krwi do badań jest według mnie dobrym przykładem wywierania pozytywnego wpływu.

Zwróciłam uwagę w raporcie na bardzo drobiazgowe przeliczenie śladu węglowego wynikającego z jednego badania?

Precyzja w kalkulacji naszego śladu węglowego wzrasta z raportu na raport, ciągle to udoskonalamy. W przygotowaniu tego opracowania przydało się moje wykształcenie chemika. Postępując zgodnie z protokołem GHG, ślad węglowy liczymy w trzech zakresach: emisji bezpośrednio od nas zależnych, jak spalanie paliw płynnych, emisji wynikającej z najmu lokali i trzeciej – związanej z przetwarzaniem odpadów medycznych. Omówmy je kolejno. W naszej działalności transport materiału do laboratoriów odgrywa kluczową rolę, dlatego, aby ograniczyć wytwarzanie spalin, postawiliśmy na auta o najniższej emisji spalin (silniki spełniające normy Euro 5 i 6) oraz systematycznie wprowadzamy samochody o napędzie elektrycznym. Obecnie Diagnostyka posiada 25 takich samochodów, w następnym roku planowane jest dokupienie kolejnych 10. Kolejnym źródłem emisji jest energia elektryczna zużywana w naszych placówkach – tu skrupulatnie sprawdzamy czy i za ile możemy zakupić energię z odnawialnych źródeł energii. Największe nasze laboratorium w Warszawie przy ul. Jutrzenki korzysta wyłącznie z „zielonego” prądu. Elektryfikując flotę tworzymy także własne stacje ładowania, zwracając uwagę na to, skąd czerpiemy do nich prąd. Trudniejszym wyzwaniem są emisje związane z ogrzewaniem naszych lokalizacji – tak gaz ziemny, jak i węgiel zużywany przez ciepłownie to źródła kopalne i nasz wpływ na zmniejszenie zużycia ciepła możemy realizować tylko przez oszczędzanie energii. Najwięcej problemów w raportowaniu stwarza kalkulacja śladu węglowego w zakresie spalania odpadów, jeszcze jej nie ujawniamy w raportach – brakuje danych od samych spalarni – niemniej pracujemy nad uzupełnieniem tych informacji.

Działalność Diagnostyki jest ścisłe związana z wytwarzaniem określonej ilości odpadów, czy może Pani o tym więcej opowiedzieć?

Tak, nasza działalność opiera się na pobieraniu materiału do badań, jego analizie, a następnie utylizacji i moim zdaniem warto o tym rozmawiać oraz przyjrzeć się wszystkim etapom powstawania odpadów medycznych. Restrykcyjnie podchodzimy do identyfikacji odpadów medycznych, ich sortowania i przekazywania firmom utylizacyjnym, które je potem spalają. Zakres obowiązków wytwórcy odpadów stale się zwiększa. Nie mamy natomiast wpływu na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów medycznych i – wraz ze wzrostem liczby badań – ta ilość będzie się zwiększać. Odpady medyczne niebezpieczne stanowiły w 2022 roku 98% wszystkich wygenerowanych przez Diagnostykę odpadów.

Rozwój Diagnostyki S.A. mocno zależy od rozwoju usług informatycznych oferowanych pacjentom i kontrahentom, w tym lekarzom. Jak Pani ocenia tę część Waszej działalności?

Rynek e-commerce w naszej branży bardzo dynamicznie się rozwija, zwłaszcza od czasu pandemii. Możliwość zlecania badań przez pacjenta, a przede wszystkim odbiór wyników badań przez Internet, jest już właściwie standardem. Zdecydowana liczba naszych kontrahentów zleca badania i odbiera wyniki elektronicznie, co – poza przyśpieszeniem procesu analitycznego, ograniczeniem liczby pomyłek i błędów wynikających z przepisywania danych – zmniejsza również zużycie papieru, tonerów w drukarkach, a także ogranicza konieczność korzystania z transportu przez pacjentów i dowozu wyników do lekarzy. Sprzedaż badań w ramach e-commerce w 2022 roku wzrosła o 35% w stosunku do 2021 roku i o 173 % w stosunku do pandemicznego roku 2020.

Bardzo ważna jest ochrona danych medycznych. Jak Diagnostyka chroni swoje dane?

Wszystkie dane trzeba zabezpieczyć, co każda firma stara się robić przy użyciu dostępnych jej środków. Jednym z kluczowych projektów, nad którymi pracował pion IT w 2022 roku, było wdrożenie w firmie rozwiązania Fortinet Secure SD-WAN. Projekt ten wiązał się przede wszystkim z potrzebą modernizacji środowiska cyfrowego budowanego latami. Celem wprowadzenia nowego rozwiązania była poprawa wydajności infrastruktury, niezawodności usług, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Było to największe wdrożenie SD WAN w Polsce, przypadające na czas pandemii, i jedno z największych wyzwań informatycznych w Grupie Diagnostyka w 2022 roku.

Jeśli ktoś chciałby poznać szczegóły Waszego raportu, to jest on publiczny?

Tak, można go znaleźć na naszej stronie internetowej. W raportowaniu chodzi o to właśnie, żeby firma była transparentna. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do lektury.

Przeczytaj teraz

Jesień mówi: sprawdzam!

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.10.2023

Diagnostyka w dniach od 16 października do 8 grudnia 2023 roku zaprasza do skorzystania z badań w ramach kampanii W trosce o zdrowie. W akcji profilaktycznej znalazły się trzy pakiety: podstawowy, rozszerzony i kompleksowy, a ich cena została obniżona do 50%. Badania wykonane jesienią wskażą czy wykorzystaliśmy letnie miesiące wzmacniająco: zasilając organizm w witaminę D, w witaminy i minerały pochodzące ze świeżych owoców i warzyw czy osłabiająco: przesadzając z tłustym jedzeniem w czasie letniego grillowania, co wpływa negatywnie na metabolizm.

Niedobór witamin i minerałów może objawiać się zaburzeniami nastroju, częstymi infekcjami, biegunkami, problemami z koncentracją i snem, uczuciem zmęczenia, depresją, a nawet zaburzeniami płodności. Wyniki wykonanych badań, m.in. witaminy D, B12, ferrytyny wskażą na ewentualną potrzebę wprowadzenia suplementacji, która – stosowana w odpowiednich dawkach – z całą pewnością wzmocni organizm i sprawi, że będzie bardziej odporny w zimniejszych porach roku.

Dzięki badaniom poznasz przyczynę przeziębienia i jesiennej infekcji

Jesień zdecydowanie częściej niż ciepłe miesiące wiąże się ze zwiększoną częstotliwością sezonowych infekcji – katarem, kichaniem, kaszlem i bólem gardła. Za wymienione objawy najczęściej odpowiadają wirusy, nieco rzadziej chorobotwórcze bakterie. Dzięki wykonanym badaniom możliwe jest ustalenie przyczyn występujących objawów. Za wzrost stężenia białka CRP i ilości neutrofili zwykle odpowiadają bakterie, wzrost ilości limfocytów kojarzymy z infekcją wywołaną przez wirusy.  Dodatkowo oznaczenie stężenia immunoglobulin (IgG, IgM, IgA) pokaże, jak funkcjonuje Twój układ odpornościowy.

Przed pojawieniem się choroby

Regularne badania, wykonywane mimo braku objawów, pozwalają na wykrycie alarmujących odchyleń, a nieprawidłowe wyniki niejednokrotnie wiążą się z rozpoznaniem choroby na wczesnym etapie, ewentualnie stanowią podstawę do regularnej kontroli naszego zdrowia, czy też rozszerzenia diagnostyki. Wśród wielu podstępnie rozwijających się dolegliwości, które mogą wykryć badania profilaktyczne, wymienia się: zaburzenia lipidowe prowadzące do miażdżycy, cukrzycę typu 2 lub
dnę moczanową objawiającą się np. bólem stawów.

Do ogólnej oceny zdrowia posłużą badania takie jak: morfologia, kreatynina z kwasem moczowym jako badania oceniające funkcję nerek, TSH, który razem z fT4 pomoże ocenić funkcjonowanie tarczycy. Glukoza i hemoglobina glikowana to badania, na podstawie których możliwe jest rozpoznanie zaburzeń metabolizmu glukozy. Ferrytyna informuje o poziomie zmagazynowanego w organizmie żelaza – kluczowego pierwiastka w procesie krwi otworzenia, a albumina i próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) pomogą sprawdzić stan wątroby. W trosce o serce warto regularnie wykonywać lipidogram.

W kampanii profilaktycznej ceny badań w pakietach zostały obniżone do 50%. Zestawy można zakupić stacjonarnie w placówkach DIAGNOSTYKI lub online – w e-Sklepie DIAGNOSTYKI należy wejść na stronę: https://diag.pl/sklep/kategoria/akcje-profilaktyczne/ i wybrać konkretny pakiet badań.
Z zakupionym voucherem wystarczy udać się do najbliższego punktu pobrań realizującego sprzedaż internetową: https://diag.pl/katalogi/placowki/?filters=1000.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka S.A. wyróżniona w Raporcie Diamenty Forbesa 2023

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.07.2023

Na początku roku ukazał się Raport Diamenty Forbesa 2023, czyli lista najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. Diagnostyka znalazła się w zaszczytnym gronie wyróżnionych, zajmując 3. miejsce wśród spółek z branży medycznej oraz 6. miejsce wśród małopolskich spółek o przychodach powyżej 250 mln zł.

31 maja br. w Krakowie odbyła się ósma gala regionalna XV edycji Diamentów Forbesa 2023. To jedno z największych spotkań diamentowych firm. Na sali zgromadziło się ponad 140 przedstawicieli małopolskiego biznesu, a ponad 71 reprezentantów wyróżnionych firm odebrało dyplomy. Nagrodę dla Diagnostyki odebrała Marta Rogalska-Kupiec, Wiceprezes Zarządu Spółki.

– Diamenty Forbesa to nagrody przyznawane najszybciej rozwijającym się firmom w Polsce. Nie jest to subiektywna opinia ekspertów. To wynik czysto matematyczny, oparty na danych finansowych Państwa firm – Katarzyna Dębek, Zastępca Redaktora Naczelnego Forbes Polska.

Pełna relacja z gali dostępna na stronie Forbes.pl.

Przeczytaj teraz

Nowa odsłona Diagnostyki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.07.2023

Z okazji przypadającego w 2023 r. jubileuszu 25-lecia spółki, Diagnostyka pragnie zaprezentować efekt rocznego procesu rebrandingu, nad którym czuwała renomowana polska agencja brandingowa BNA.

Nowa identyfikacja wizualna, uwzględniająca przede wszystkim odświeżone logo, będzie oficjalnie utożsamiać nową Diagnostykę – bardziej doświadczoną, otwartą na nowe wartości, nowych klientów oraz nowe postrzeganie przez rynek.

Fundamentalną zmianą jest sposób myślenia o naszej roli. Jeszcze do niedawna mówiliśmy „my” – jesteśmy największą siecią laboratoriów, mamy najszerszą ofertę i najwięcej placówek. Od teraz chcemy mówić „Wy”. Wy jesteście dla nas najważniejsi, troszczymy się o Wasze zdrowie, dbamy o Wasze bezpieczeństwo. Chcemy, abyście nas chętnie wybierali – mówi Jakub Swadźba, Prezes Zarządu Diagnostyka S.A.

W obszarze komunikacji wizualnej można będzie dostrzec odświeżenie przekazu. Nowy logotyp Diagnostyki nawiązuje do poprzedniej wersji, która funkcjonowała jako wizytówka firmy od momentu jej powstania, uzyskał jednak prostszy i nowocześniejszy design.

Mamy nadzieję, że Diagnostyka w nowej odsłonie zostanie pozytywnie odebrana zarówno przez naszych obecnych, jak i nowych pacjentów. Zależy nam na tym, aby skrócić dystans pomiędzy procesem zachodzącym w laboratorium, a doświadczeniem pacjenta w punkcie pobrań – komunikacja ma być zrozumiała i czytelna. Chcemy służyć nie tylko naszym doświadczeniem, ale przede wszystkim troską o zdrowie naszych pacjentów – mówi Grzegorz Polus, Dyrektor Marketingu Diagnostyka S.A.

Prace nad nowym wizerunkiem Diagnostyki trwały kilkanaście miesięcy i były koordynowane przez uznaną agencję brandingową BNA, która w swoim portfolio posiada projekty stworzone dla marek takich jak Żabka, Empik, mBank, Tyskie czy x-kom.

Rebranding największej marki badań laboratoryjnych w Polsce ujrzał światło dzienne. Dziękujemy Diagnostyce za powierzenie tak odpowiedzialnego zadania. Dobrze jest móc pracować w kategorii, która naprawdę ma znaczenie – w końcu zdrowie jest dla nas wszystkim. Nowa identyfikacja przedstawia Diagnostykę prostą, przystępną i przyjazną, tak by badania mogły stać się elementem rutynowej troski o zdrowie i dobre samopoczucie. W symbolu plusa zawarta jest misja marki – więcej dla zdrowia – polegająca na tym, by każdy mógł cieszyć się zdrowiem w pełni. Trudno wyobrazić sobie kategorię, w której bycie „user friendly” jest tak istotne. Nowoczesny język graficzny oparty na zestawie ikon ułatwia zrozumienie oferty i płynących z niej korzyści. Prosta typografia i przejrzyste layouty pomagają w nawigowaniu po treściach – mówi Katarzyna Stąpór, Senior Brand Consultant BNA.

Elementy nowej identyfikacji funkcjonują już w komunikacji Diagnostyki, a pierwsze punkty pobrań w Polsce zyskały odświeżony wygląd. Serdecznie zapraszamy Państwa do poznania Diagnostyki na nowo.

Przeczytaj teraz

25-lecie działalności DIAGNOSTYKA S.A.

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.06.2023

17 czerwca 2023 r. w Krakowie Diagnostyka S.A. świętowała jubileusz 25-lecia.

Z tej okazji – w imieniu Pracodawców Medycyny Prywatnej – gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy dla dobra pacjentów przekazał Dr Andrzej Mądrala – Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

– Z okazji 25-lecia działalności Diagnostyka S.A. składam najszczersze wyrazy uznania za zaangażowanie, z jakim podejmują Państwo coraz to nowe inicjatywy zmierzające do poprawy opieki nad pacjentami, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz wzmocnienia roli prywatnego sektora ochrony zdrowia – czytamy w liście gratulacyjnym.

Pełna treść gratulacji znajduje się tutaj.

DIAGNOSTYKA S.A. jest największą siecią laboratoriów medycznych w Polsce. Specjalizuje się w realizacji usług laboratoryjnych od pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych w najkrótszym możliwym czasie. Ponadto firma od wielu lat aktywnie pracuje na rzecz rozwoju sektora medycyny prywatnej w Polsce.

Przeczytaj teraz

Certyfikat akredytacyjny dla badań prowadzonych przez genXone

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.04.2023

Spółka genXone otrzymała certyfikat potwierdzający pomyślne zakończenie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (EQA) dotyczącej badań mikrobioty jelitowej Nanobiome. Kontrola miała miejsce w lipcu 2022 roku. Certyfikat stanowi potwierdzenie, że identyfikacja bakterii w analizie odpowiada standardom diagnostycznym.

Kontrola zewnątrzlaboratoryjna jest standardowym i obligatoryjnym procesem realizowanym przez laboratoria medyczne dla wszystkich badań diagnostycznych stanowiących ofertę danego laboratorium.

W przypadku Nanobiome kontrola miała charakter dobrowolny. Polegała na tym, że po otrzymaniu od organizatora materiału kontrolnego dokonana została identyfikacja gatunków bakterii. W określonym czasie uzyskane wyniki zostały wysłane do organizatora – Instand e.V. z siedzibą w Niemczech. Z uwagi na innowacyjne podejście do analizowania mikrobioty przez genXone, czas weryfikacji był niestandardowo wydłużony, ale ostateczny wynik pozytywny.

Wyniki kontroli zewnątrzlaboratoryjnych są obiektywnym wskaźnikiem opisującym jakość badań laboratoryjnych.

Spółka genXone rozwija bazę laboratoryjną

Spółka genXone specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 40,43 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Od 25 sierpnia 2020 roku akcje spółki notowane są na rynku NewConnect. Laboratorium genXone jako pierwsze w Polsce wykryło obecność brytyjskiej odmiany koronawirusa.

Przeczytaj teraz

Nowa siedziba Diagnostyki w Lublinie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.03.2023

16 marca 2023 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowego laboratorium centralnego Diagnostyki w Lublinie, które stało się również nową siedzibą lubelskiego oddziału spółki.

Siedziba oddziału przeniosła się z ulicy Wigilijnej 12 na ulicę Chodźki 10a, do pomieszczeń o ponad dwukrotnie większej powierzchni (1250 mkw).

Mieszczą się tutaj pracownie analityki ogólnej, biochemii i immunochemii, hematologii z koagulologią oraz alergologii. 1 kwietnia 2023 w laboratorium zostanie uruchomiona także pracownia mikrobiologii wraz z pracownią biologii molekularnej.

W nowej siedzibie, poza nowoczesnym laboratorium, znajduje się także punkt pobrań z jedną z największych w Polsce poczekalni, przystosowaną do zaspokojenia indywidualnych potrzeb pacjentów.

Laboratorium zostało wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania światowych liderów branży diagnostycznej –  firm Roche, Sysmex czy Siemens. Są to rozwiązania modułowe, tzw. sortery  – rozdzielacze próbek oraz zaawansowane technologicznie urządzenia do ich analizy, które w wysokim stopniu usprawnią pracę diagnostów laboratoryjnych, zastępując manualne procesy automatycznymi.

Wszystkie urządzenia laboratoryjne mają podajniki próbek, co ułatwia i przyśpiesza obsługę laboratorium. Pracy urządzeń towarzyszy pełny monitoring informatyczny za pomocą systemu informatycznego e-Lab, który daje możliwość zarówno bezpośredniego śledzenia statusu pracy, jak i czuwania nad prawidłową procedurą kontroli jakości zapewniając pełne bezpieczeństwo oraz wiarygodność wykonywanych analiz, znacznie przyspiesza też czas wydania wyników badań. Rozwiązania modułowe firmy Roche dają możliwość połączenia ich w pełni zautomatyzowaną linię technologiczną. Laboratorium w Lublinie posiada certyfikat ISO 9001 i przygotowuje się do wdrożenia akredytacji ISO 15189, ponadto działa w nim System Zarządzania Jakością.

Oddział Lublin prowadzi na terenie województwa 42 punkty pobrań oraz 6 laboratoriów, które zlokalizowane są między innymi w Zamościu, Rykach, Świdniku i Szczebrzeszynie. Na co dzień współpracuje z wieloma podmiotami medycznymi, takimi jak przychodnie, szpitale czy indywidualne praktyki lekarskie, wykonując na ich zlecenie ponad 4 miliony badań rocznie.  Nowe, powiększone laboratorium analityczne w Lublinie będzie mogło wykonać rocznie nawet 5 milionów badań.

Diagnostyka otworzyła najnowocześniejsze laboratorium w Europie środkowo-wschodniej

Przeczytaj teraz

Przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej na liście laureatów Diamentów Forbesa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.02.2023

Trzy firmy, będące członkami Pracodawców Medycyny Prywatne – Lux Med, Diagnostyka oraz Alab laboratoria znalazły się w pierwszej dziesiątce firm uhonorowanych Diamentami Forbesa 2023 dla branży medycznej.

Była to 15 edycja rankingu przygotowanego przez redakcję magazynu Forbes, wspólnie z firmą Dun & Bradstreet. Jego celem była prezentacja najdynamiczniej rozwijających się polskich firm, które osiągnęły najwyższy średni roczny wzrost wartości.

Lista opracowywana była na podstawie szwajcarskiej metody wyceny spółek, uwzględniającej wyniki finansowe i wartość aktywów, z lat 2017-2021. Pod uwagę brane były takie elementy jak poziom sprzedaży, zysku netto, wartości majątku trwałego, zapasów, należności a także nakładów na inwestycje.

Grupa Lux Med otworzyła Akademię Zdrowia Psychicznego

W przypadku firmy Lux Med, która znalazła się na drugim miejscu tego zestawienia, wartość sprzedaży w roku 2021 wyniosła 2 089,6  mln zł a zysk netto – 99,5 mln zł, w przypadku Diagnostyki (na trzecim miejscu) –sprzedaż to 1 597,1 mln zł, a zysk netto – 492,3 mln zł, natomiast w przypadku firmy Alab laboratoria (szóste miejsce) – sprzedaż miała wartość 692,8 mln zł, a zysk netto – 143,9 mln zł.

Cała lista firm nagrodzonych Diamentami Forbesa liczy 300 spółek z branży medycznej, spośród nich 185 to placówki oferujące świadczenia zdrowotne, takie jak między innymi Centrum Medyczne Damiana czy Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec. 15 firm to ośrodki diagnostyczne, oprócz spółki Diagnostyka to także należący do Grupy Diagnostyka OncoGen.

Ranking wyróżniał firmy w trzech kategoriach, ustalonych na podstawie przychodów uzyskanych ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym: firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł, firmy średnie z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł oraz firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.

Wśród firm medycznych 110 stanowiły placówki osiągające przychody poniżej 10 mln zł, a 155- mniej  niż 20 mln zł.

Pod uwagę brane były firmy o dodatnim wyniku finansowym, nie będące w upadłości bądź likwidacji oraz o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym według ratingu. Dla zachowania porównywalności wyników, firmy finansowe znalazły się poza badaniem.

Przeczytaj teraz

Nowy sprzęt w Szpitalu Bonifratrów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.01.2023

Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi został wyposażony w nowy sprzęt, jest to „wieża endoskopowa”, która pozwala na dokładniejszą diagnostykę chorób układu pokarmowego, żołądka i dwunastnicy, a także schorzeń przełyku. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 300 tys. zł.

W skład urządzenia (zestawu endoskopowego Pentax), które trafiło do pracowni endoskopii, wchodzą między innymi wideokolonoskop i wideogastroskop, który daje lekarzom obraz w jakości HD. Sprzęt jest wyposażony w procesor wideo, służący do wyświetlania i sterowania obrazem, uzyskiwanym z endoskopów podczas badania.

Szpital Bonifratrów nieustannie inwestuje w sprzęt diagnostyczny, pozwalający na wykonywanie coraz dokładniejszych i bardziej skomplikowanych badań, zapewniając przy tym jak największy komfort badanym pacjentom.

Rozwój diagnostyki wiąże się z rozbudową szpitala, przybywa nowych poradni specjalistycznych działających przy szpitalu. Przy placówce powstaje Regionalne Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych.

Pracodawcy odegrają istotną rolę w kształtowaniu prywatnego rynku medycznego

Szpital Bonifratrów w Łodzi posiada 166 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedycznym, okulistycznym, medycyny paliatywnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Przy szpitalu działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, zespół rehabilitacji leczniczej oraz pracownie diagnostyczne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka: 600 tysięcy osób wykonało badania w ramach programu Profilaktyka 40 Plus

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.01.2023

Sieć laboratoriów Diagnostyka jest jedynym z partnerów Narodowego Funduszu Zdrowia, który realizuje program bezpłatnych badań profilaktycznych o nazwie Profilaktyka 40 Plus. Z badań wykonywanych w placówkach sieci w ramach tego programu na koniec 2022 roku skorzystało 600 tysięcy osób.

Pod koniec roku 2021 liczba osób korzystających z badań wynosiła 200 tysięcy, dotyczyło to okresu od lipca 2021, kiedy to rozpoczęła się realizacja programu.

Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS

Z danych Diagnostyki wynika, że 60 procent osób korzystających z badań stanowiły kobiety, a 40 procent – mężczyźni, co jest bardzo dobrym wynikiem, ponieważ zwykle udział kobiet w podobnych programach jest wyższy.

Najwięcej osób korzystało z badań w ramach programu Profilaktyka 40Plus w placówkach Diagnostyki z Regionu Wielkopolskiego – 123 tysiące. Na drugi miejscu znalazł się oddział śląski z liczbą 58 tysięcy, a na kolejnych – małopolski (57 tysięcy badań), zachodniopomorski (44 tysiące badań) i dolnośląski (42 tysiące pacjentów).

Badanie proponowane są w oddzielnych pakietach dla kobiet i oddzielnych dla mężczyzn, a jeden pakiet jest wspólny, pomagają one zdiagnozować wiele chorób, których przebieg bywa bezobjawowy. Dotyczy to takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca, przewlekła niewydolność nerek, rak prostaty czy rak jelita grubego. Profilaktyczne badania laboratoryjne uwzględnione w programie Profilaktyka 40 PLUS pozwalają na wykrycie ich we wczesnej fazie, a zastosowane odpowiedniego postępowania na tym etapie umożliwia całkowity powrót do zdrowia. Niekiedy zahamowanie i odwrócenie postępów niezaawansowanej choroby wymaga jedynie krótkotrwałej i nieobciążającej farmakoterapii, zwiększonej dawki ruchu, zmiany sposobu odżywiania oraz zrezygnowania ze złych nawyków. Profilaktycznie wykonywane badania laboratoryjne pozwalają zatem na zwiększenie świadomości o stanie swojego zdrowia i umożliwiają wykrycie problemu we właściwym czasie.

-Należy pamiętać, że program Profilaktyka 40 Plus został przedłużony na kolejny, trzeci już rok kalendarzowy i nie ma żadnej gwarancji, że będzie kontynuowany w 2024 roku. Tutaj inicjatywa leży po stronie pacjenta, bo te badania nie wymagają skierowania. Warto jednak zwrócić uwagę, że rola lekarza w tym programie jest nie do przecenienia, bo co nam po wyniku, gdy nie wiemy jak go zinterpretować, dlatego warto go pokazać swojemu lekarzowi rodzinnemu – radzi dr n. med. Tomasz Anyszek z Diagnostyki.

Diagnostyka prowadzi w całej Polsce ponad 200 laboratoriów oraz ponad 1100 punktów pobrań. Wykonuje ponad 100 milionów badań dla około 16 milionów pacjentów. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów).

Poza standardowymi badaniami, firma stawia na rozwój i popularyzację metod wysoko zaawansowanych.

Diagnostyka, jako pierwsza sieć laboratoryjna w kraju, uruchomiła własną pracownię badań biologii molekularnej, a od kilku lat rozwija unikalną ofertę diagnostyki autoimmunologicznej.

Miniony rok był dla nas intensywny i owocny

Przeczytaj teraz

Miniony rok był dla nas intensywny i owocny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.01.2023

Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka S.A.

2022 rok był dla Diagnostyki bardzo intensywnym, ale i owocnym czasem. To okres, w którym – mimo wciąż trwającej pandemii i działań podejmowanych w celu jej zwalczania – mogliśmy skoncentrować na rozwoju i wyznaczaniu nowych celów. Jasno wyznaczaliśmy kierunek, w którym Diagnostyka będzie zmierzać w kolejnych latach – w końcu to nie koronawirus dyktował warunki, a my sami.

Początek roku, mimo wielkich nadziei, nie napawał nas optymizmem, ale chyba mogę stwierdzić, że dotyczyło to całego społeczeństwa. Pierwsze miesiące 2022 roku to w dalszym ciągu walka z koronawirusem – lepiej przez nas poznanym, ale wciąż niebezpiecznym. Gdy wydawało się, że wiosna przyniesie wyczekany „powiew świeżego powietrza”, druzgocące wieści zaczęły napływać zza wschodniej granicy.

Bezprecedensowy atak Rosji na Ukrainę spowodował, że wszystkie bieżące sprawy odłożyliśmy na drugi plan, a priorytetem stało się podejmowanie działań pomocowych i opieka nad poszkodowanymi.  We wszystkich punktach pobrań naszej sieci pacjenci z Ukrainy mogli skorzystać z bezpłatnych badań laboratoryjnych. Diagnostyka zaangażowała się też na innych polach – oprócz dedykowanych budżetów, zakupu sprzętu medycznego i pomocy materialnej, na ogromną pochwałę zasługują pracownicy naszej firmy, którzy koordynowali działania pomocowe w całej Polsce i organizowali zbiórki potrzebnych darów, tym samym po raz kolejny pokazując moc Diag Heroes.

Diagnostyka dla uchodźców z Ukrainy

Intensywny początek roku dał nam jednak wiele siły i motywacji do dalszego działania. Rozwój naszej działalności opiera się przede wszystkim na najwyższej jakości świadczonych usług laboratoryjnych. Aby ją zapewnić, stawiamy na najnowsze rozwiązania wiodących producentów sprzętu medycznego i zaawansowane technologie. Inwestujemy w obszary takie jak genetyka, telemedycyna, sztuczna inteligencja, dbając jednocześnie o zasady zrównoważonego rozwoju i poszukując nowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności społecznej.

W 2022 wydaliśmy nasz drugi Raport ESG – wyjątkowy, ponieważ w odróżnieniu od pierwszego objął już nie tylko samą spółkę, ale całą Grupę Diagnostyka –  a także rozpoczynamy pracę nad trzecim. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań stojących przed nami
w zakresie zrównoważonego rozwoju, jednak zaufanie, jakim obdarzają nas nasi pracownicy oraz pacjenci, jest powodem do dumy i silną motywacją do dalszego doskonalenia naszych usług.

Nowy Raport ESG spółki Diagnostyka

Z optymizmem myślimy o dalszym rozwoju i jesteśmy w pełni gotowi na wyzwania przyszłości. Kontynuujemy rozpoczęty w 2021 roku proces elektryfikacji floty kurierskiej i inwestujemy we własne stacje do ładowania samochodów elektrycznych. W 2022 roku otworzyliśmy też dwa nowoczesne laboratoria medyczne, w Warszawie oraz w Bielsku-Białej, przygotowujemy się do kolejnego otwarcia w Lublinie.

Laboratorium Diagnostyki z tytułem „Budowa Roku 2021”

Rozwijamy się odpowiedzialnie, z korzyścią dla naszych pracowników, pacjentów, partnerów biznesowych, inwestorów oraz społeczeństwa. Aby zagwarantować wszystkim najwyższy komfort współpracy i stały dostęp do potrzebnych informacji, w 2022 oddaliśmy do użytku nasz nowy serwis korporacyjny, prezentujący dotychczasowe osiągnięcia Diagnostyki oraz spółek naszej Grupy, na bieżąco aktualizowany w obszarze najważniejszych wydarzeń i podejmowanych aktywności.

W naszą działalność od zawsze wpisana jest również edukacja społeczeństwa. W 2022 roku podjęliśmy  liczne działania, które miały na celu zwiększanie świadomości Polaków na temat profilaktyki zdrowotnej. Na wiosnę oraz na jesień, jak co roku, przygotowaliśmy ogólnopolskie kampanie profilaktyczne, w ramach których  oferowaliśmy pacjentom specjalnie przygotowane na daną porę roku pakiety badań. Sezonowe kampanie profilaktyczne są na stałe wpisane do kalendarza działań naszej spółki – tegoroczne akcje to odpowiednio ich 17. oraz 18. odsłona.

Niezwykle ważna jest dla nas edukacja nie tylko pacjentów, ale również studentów i przyszłych pracowników branży medycznej. Laboratorium Centralne Diagnostyki w Warszawie realizowało zajęcia dla studentów Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki czemu przyszli diagności, pod okiem doświadczonych opiekunów z Diagnostyki, mieli okazję do rozwijania swoich umiejętności i pogłębiania zdobytej na uczelni wiedzy w największym i najnowocześniejszym laboratorium medycznym w Polsce.

Nasi pracownicy – branżowi eksperci – dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem, które przyczynia się do doskonalenia zawodowego opiekunów medycznych (między innymi w zakresie flebotomii) w Polsce. Dr n. med. Tomasz Anyszek, pełnomocnik zarządu ds. medycyny laboratoryjnej w Diagnostyce, został powołany do zespołu ekspertów do spraw opracowania programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych w ramach projektu “Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”.

Ekspert z Diagnostyki w zespole projektu REACT opiekun medyczny

Do zadań zespołu należy opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych, który między innymi przewidywał przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i kompetencji uzyskanych w projekcie przez jego uczestników. Dla osób kształcących się na kierunku opiekun medyczny oferujemy możliwość odbycia praktyk zawodowych w placówkach Diagnostyki.

Na rok 2022 patrzę z zadowoleniem i jestem dumny z pracy całego zespołu Diagnostyki, z podejmowanych przez nas działań i z zakończonych oraz zmierzających ku końcowi inwestycji.

Nie ukrywam jednak, że na rok 2023 patrzę z jeszcze większą ciekawością. Czeka nas przede wszystkim 25-lecie spółki, które będzie idealną okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i świętowania wspólnych sukcesów, ale też okazją do wyznaczenia nowych celów. Z niecierpliwością czekam na to, aby zacząć realizować kolejne plany i podzielić się z Państwem ich efektami.

Przeczytaj teraz

Lux Med Diagnostyka inwestuje w jakość i bezpieczeństwo

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.12.2022

Prawie 100 placówek Lux Med Diagnostyka na terenie całego kraju zapewnia usługi z zakresu badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG i RTG. W 2022 roku w placówkach Grupy Lux Med wykonano ponad 1,4 miliona badań, w tym około 280 tysięcy badań rezonansu magnetycznego, 250 tysięcy badań tomografii komputerowej oraz 140 tysięcy badań mammograficznych.

Badanie te wykonano  placówkach mobilnych (mammobusach) i stacjonarnych.

Lux Med Diagnostyka jest największym usługodawcą diagnostyki obrazowej w Polsce, zatrudniającym ponad 400 radiologów.

W roku 2022 Grupa Lux Med otworzyła kolejne nowe placówki diagnostyczne, a dotychczasowe wyposażyła w nowoczesna urządzenia. W Poznaniu przy ulicy Wierzbięcice 1, są wykonywane badania z wykorzystaniem nowoczesnego rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Altea, gwarantującego wysoką jakość diagnostyczną obrazowania.

Taki sam aparat funkcjonuje w Toruniu, w szpitalu Citomed. Placówka ta dysponuje również oddanym do użytku w 2022 roku 32-rzędowym tomografem komputerowym Siemens Somatom Go.UP. W toruńskiej pracowni diagnostycznej pacjenci mogą wykonać też badania USG i RTG. Trzeci z aparatów – Siemens Magnetom Altea – został oddany do dyspozycji pacjentów i personelu wrocławskiej placówki przy ulicy Legnickiej 51/53. Nowoczesne aparaty trafiły także do placówek w Krakowie i Częstochowie.

W trzecim kwartale 2022 roku Grupa Lux Med uruchomiła najbardziej zaawansowany wśród rezonansów magnetycznych 1,5 Teslowych – rezonans Siemens Magnetom Sola. Służy on do wykonywania wysokospecjalistycznych badań pacjentów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie oraz mieszkańców stolicy i okolic.

Lux Med: nowe wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej

-Inwestycje w infrastrukturę diagnostyczną pozwalają nam objąć naszych pacjentów kompleksową opieką, ale też stanowią realne wsparcie dla lekarzy w procesie diagnozy i leczenia. Dbamy o to, by każdy z pacjentów mógł skorzystać z badania na nowoczesnym i bezpiecznym sprzęcie. Inwestujemy między innymi w te urządzenia, które mają mniejszą dawkę promieniowania – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Jak zaznacza dr n. med. Jarosław Minkowski, dyrektor zarządzający Lux Med Diagnostyka, wyposażenie placówek w najnowsze rezonanse magnetyczne, oprócz doskonałej jakości obrazowania, pozwala na skróceniu czasu badania od 20 do 40 procent, co znacznie poprawia komfort pacjenta.

-Posiadamy również sprzęt, którego średnica przestrzeni, gdzie przebywa pacjent podczas badania jest większa o 10 procent w porównaniu do poprzednich urządzeń. Jest to odczuwalne dla osoby, która poddaje się badaniu – dodaje dr n. med. Jarosław Minkowski.

Lux Med Diagnostyka wyposażyła także niektóre z placówek w tomografy komputerowe firmy Siemens go.UP, realizując strategię podnoszenia jakości medycznej równolegle z dbaniem o jak najmniejszą dawkę promieniowania otrzymaną przez pacjenta. Czas, jaki aparat potrzebuje na wykonanie pełnego obrazowania, jest znacznie krótszy niż w w przypadku rezonansu, co pozwala uniknąć dyskomfortu związanego z koniecznością przebywania w jednej pozycji przez dłuższy okres. Pamiętać należy jednak o różnicach we wskazaniach do tych dwóch metod badania i promieniowaniu rentgenowskim, które jest stosowane podczas badania tomografem.

Badania w placówkach Lux Med Diagnostyka można wykonać zarówno prywatnie, jak i w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyniki badań można odebrać przez internet, bez konieczności ponownej wizyty w placówce.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013 roku), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii COVID – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Wektor Serca dla Grupy Lux Med

Przeczytaj teraz

Jakub Swadźba na czele rankingu Liderów Biznesu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.12.2022

Prof. Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka, znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu Liderów Biznesu Forbes Polska. Ranking powstaje przy wsparciu bankierów inwestycyjnych i wyróżnia przedsiębiorców, który w kończącym się roku odnieśli największe sukcesy.

Jurorzy rankingu badają branże, które mają największe perspektywy rozwoju oraz przedsiębiorców, którzy im podołają.

Jakub Swadźba został doceniony między innymi za długofalowe i systematyczne budowanie pozycji Diagnostyki, a także rozwijanie nowych obszarów, takich jak testy genetyczne.

„Jest to zwycięzca całkiem nieoczywisty. Przedsiębiorca, który unika spektakularnych posunięć, pozycję Diagnostyki buduje długofalowo i systematycznie. Jest za to absolutnym fanem prowadzonej przez siebie firmy. W dumę wbijają go nowoczesne laboratoria, jakie stworzył, aby testy medyczne wykonywać jak najefektywniej” – czytamy w Forbes.

– To, czym się zajmujemy, bazuje na powtarzalności i dokładności. Robimy badania na dużą skalę w rozbudowanych, nowoczesnych laboratoriach. Takie podejście sprawia, że nie tylko możemy pochwalić się ogromną precyzją badań, ale także obniżamy koszty i możemy zaoferować dobrą cenę – mówi Jakub Swadźba na łamach publikacji.

Prezes Diagnostyki otrzymał 72 punkty w rankingu (najwięcej). Na ósmym miejscu znalazła się Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med. Wyróżnione zostały między innymi firmy: Elemental Holding, Scope Fluidics, Iceye, Polmlek, Pelion, Empik czy Selvita.

Wyboru dokonało 15 bankierów inwestycyjnych i doradców biznesowych, którzy głosowali zarówno na kandydatury przedstawione przez redakcję, jak i przez innych członków jury.

Jakub Swadźba wyróżniony w plebiscycie Forbesa

Diagnostyka to największa, ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych, prowadząca ponad 180 laboratoriów na terenie całego kraju, w których zatrudnionych jest ponad 8000 pracowników, w tym największa w Polsce liczba diagnostów ze specjalizacjami. Jakość procesu wykonywanych badań poddawana jest stałej kontroli, potwierdzanej przez liczne akredytacje i certyfikaty.

Diagnostyka współpracuje z kilkoma tysiącami placówek medycznych, elastycznie dostosowując się do potrzeb publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej: od dużych szpitali klinicznych po indywidualne praktyki lekarskie.

Firma posiada ponad 1100 punktów pobrań dedykowanych obsłudze pacjentów indywidualnych, oferując bezpośredni i szeroki dostęp do najnowocześniejszych testów diagnostycznych oraz łatwego i bezpiecznego odbioru wyników, także przez internet.

Oferta Diagnostyki obejmuje ponad 3000 rodzajów badań, tylko w 2021 roku laboratoria sieci wykonały ponad 120 milionów testów dla około 20 milionów pacjentów.

Od wielu lat Diagnostyka realizuje liczne akcje edukacyjne i profilaktyczne, przybliżając wiedzę oraz dostęp do nowoczesnej medycyny laboratoryjnej stara się pogłębiać świadomość zdrowotną Polaków.

Diagnostyka wyróżniona w konkursie VACC Award

Przeczytaj teraz

Diagnostyka w akcji Szlachetna Paczka

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.12.2022

Spółka Diagnostyka, prowadząca sieć laboratoriów i punktów pobrań w całej Polsce, przyłączyła się do świątecznej edycji akcji Szlachetna Paczka, organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna. Celem akcji jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Diagnostyka po raz pierwszy przyłączyła się do Szlachetnej Paczki wiosną 2022, podczas wyjątkowej odsłony projektu – w trakcie organizacji pomocy dla rodzin z Ukrainy, poszkodowanych w wyniku rozpoczętej wojny.

Wewnątrz firmy została utworzona specjalna grupa #DiagHEROESdlaUkrainy, która koordynowała działania pomocowe w całej Polsce. Ogromny odzew pracowników oraz ich zaangażowanie w tworzenie dedykowanych paczek sprawiło, że spółka przyłączyła się do kolejnej, tym razem świątecznej edycji projektu.

-Fantastycznie, że Diagnostyka wybrała właśnie nasz projekt. Mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej i że to nie ostatni raz, kiedy angażuje się w Szlachetną Paczkę – mówi Joanna Sadzik, prezeska stowarzyszenia Wiosna.

Diagnostyka partnerem raportu dotyczącego wsparcia seniorów

Na terenie całej Polski, zgodnie z liczbą regionów spółki, powstało 10 sztabów, które koordynują prace nad komplementowaniem paczek dla potrzebujących rodzin.

Więcej informacji na temat projektu i możliwości jego wsparcia znajduje się na stronie: https://www.szlachetnapaczka.pl/o-paczce/

Diagnostyka to największa, ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych, prowadząca ponad 180 laboratoriów na terenie całego kraju oraz ponad 1100 punktów pobrań.

Oferta Diagnostyki obejmuje ponad 3000 rodzajów badań, tylko w 2021 roku laboratoria sieci wykonały ponad 120 milionów testów dla około 20 milionów pacjentów.

Od wielu lat Diagnostyka realizuje liczne akcje edukacyjne i profilaktyczne, przybliżając wiedzę oraz dostęp do nowoczesnej medycyny laboratoryjnej, stara się pogłębiać świadomość zdrowotną Polaków.

Przeczytaj teraz

Nowe wyposażenie pracowni Lux Med Diagnostyka we Wrocławiu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.11.2022

Pracownia Lux Med Diagnostyka zlokalizowana we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 55F została wyposażona w nowy aparat do badania rezonansu magnetycznego. Jest to 1,5 teslowe urządzenie Siemens Healthineers Magnetom Altea.

Modernizacja pracowni obejmowała nie tylko wyposażenie jej w nowe urządzenie, ale także  zmianę wystroju. Badania wykonywane za pomocą nowego aparatu dostępne są od 14 listopada 2022.

Pracownia ta oferuje zarówno badania komercyjne jak i finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lux Med Diagnostyka prowadzi we Wrocławiu także pracownię rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej przy ulicy Piotra Skargi 3 oraz pracownie RTG zlokalizowane przy placu Dominikańskim 3, przy ulicy Fabrycznej 6, Legnickiej 51/52, Swobodnej 1, Swobodnej 3 oraz Świdnickiej 40.

Pracownie Lux Med Diagnostyka działają na terenie publicznych szpitali oraz jako samodzielne ośrodki w całej Polsce. Własne i współzarządzane placówki sieci znajdują się także w Warszawie, Bielsku Podlaskim, Gdańsku, Inowrocławiu, Katowicach, Kłobucku, Koninie, Krakowie, Lublinie, Lublińcu, Łomży, Łodzi, Mielcu, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie oraz Toruniu.

Diagnostic-Med częścią Lux Med Diagnostyka

Przeczytaj teraz

Diagnostyka partnerem raportu dotyczącego wsparcia seniorów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.11.2022

Diagnostyka została partnerem drugiej edycji raportu “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce”, przygotowanego przez SeniorApp. Publikacja ma wyznaczyć główne obszary niespełnionych oczekiwań osób starszych i uwrażliwić społeczeństwo na ich problemy.

Raport powstał na bazie wyników badania, przeprowadzonego przez SeniorApp w lipcu i sierpniu 2022 roku. Odpowiedzi zbierano za pośrednictwem internetowych formularzy ankietowych, a także papierowych kwestionariuszy, dostarczonych między innymi do domów dziennego pobytu, ośrodków pomocy społecznej, klubów seniora i centrów inicjatyw międzypokoleniowych na terenie całego kraju.

Wyniki badania zostały skomentowane przez ekspertów, w gronie których znalazł się dr n. med. Tomasz Anyszek, pełnomocnik zarządu ds. medycyny laboratoryjnej Diagnostyki, a także lekarz internista i specjalista medycyny laboratoryjnej.

Tomasz Anyszek został także powołany do zespołu ekspertów do spraw opracowania programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych w ramach projektu “Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”.

Ekspert z Diagnostyki w zespole projektu REACT opiekun medyczny

Według danych GUS, aktualnie co czwarty Polak jest seniorem, a prognozuje się, że w 2050 roku osoby starsze będą stanowić 40 procent ogółu społeczeństwa.

Wydawcami Raportu są Fundacja SeniorApp oraz startup SeniorApp.

Fundacja SeniorApp jako organizacja społecznie odpowiedzialna tworzy programy mające na celu przełamywanie barier w dostępie do technologii dla osób wykluczonych, aby umożliwić im sprawne poruszanie się w świecie cyfrowym. Zespół Fundacji SeniorApp organizuje konsultacje i szkolenia z obsługi urządzeń mobilnych i bezpieczeństwa w sieci. Tworzy społeczność ludzi, którzy dzielą się swoim czasem i umiejętnościami, pomagając innym. Stale rozwija i dostosowuje działania do aktualnej sytuacji oraz pojawiających się potrzeb osób, które wymagają wsparcia i opieki.

SeniorApp to startup i twórca platformy, której celem jest przekraczanie barier technologicznych w łatwym i intuicyjnym systemie codziennej pomocy dla osób starszych i z niepełnosprawnością, w myśl zasady: “Technologia dla Seniora”. Aplikacja, w łatwy i bezpieczny sposób, umożliwia osobom potrzebującym znalezienie pomocy i wsparcia, w krótkim czasie, w swoim sąsiedztwie. Jednocześnie pozwala osobom chcącym pomagać na zaoferowanie swojej pomocy, aktywizuje także osoby bezrobotne i daje szansę na dodatkowy dochód.

Premiera wyników raportu będzie miała miejsce w trakcie konferencji prasowej, która odbędzie się 23 listopada 2022 roku w Fabryce Sztuki w Łodzi. Konferencji towarzyszyć będzie debata pod hasłem “Problemy finansowe, brak czasu ze strony bliskich, samotność – analiza przyczyn i próba odnalezienia rozwiązań problemów seniorów”.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka wyróżniona w konkursie VACC Award

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.10.2022

Diagnostyka S.A. znalazła się w gronie spółek, które zostały wyróżnione w konkursie VACC Award, odbywającego się w ramach Kongresu Vaccine Forum FORUM 2022. Wydarzenie to, które odbyło się już po raz drugi, jest poświęcone tematyce szczepień ochronnych i ma na celu zmianę świadomości oraz budowanie pozytywnej komunikacji w tym obszarze.

Głównym celem konkursu VACC Award było wyróżnienie instytucji oraz organizacji, które promują działalność profilaktyczną, firm przyjaznych szczepieniom swoich pracowników w miejscu pracy oraz osób przekazujących wiarygodne i merytoryczne treści na temat szczepień ochronnych.

Druga edycja Vaccine Forum rozpoczęła się od prezentacji raportu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”, który stanowił punkt wyjściowy debaty otwierającej kongres.

W kolejnych panelach dyskusja toczyła się wokół komunikowania treści na temat szczepień ochronnych, edukacji w obszarze profilaktyki, dobrych praktyk europejskich w zakresie dostępności do szczepień ochronnych, zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony przed chorobami zakaźnymi na różnych etapach życia oraz budowaniu autorytetów w mediach.

Wyróżnienie dla Diagnostyki odebrał dr n. med. Tomasz Anyszek, pełniący w spółce rolę pełnomocnika zarządu ds. medycyny laboratoryjnej.

Tomasz Anyszek, został powołany do zespołu ekspertów do spraw opracowania programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych w ramach projektu “Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”.

Czytaj na ten temat: Ekspert z Diagnostyki w zespole projektu REACT opiekun medyczny

Diagnostyka to największa, ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych, prowadząca ponad 180 laboratoriów na terenie całego kraju, w których zatrudnionych jest ponad 8000 pracowników, w tym największa w Polsce liczba diagnostów ze specjalizacjami. Jakość procesu wykonywanych badań poddawana jest stałej kontroli, potwierdzanej przez liczne akredytacje i certyfikaty.

Diagnostyka współpracuje z kilkoma tysiącami placówek medycznych, elastycznie dostosowując się do potrzeb publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej: od dużych szpitali klinicznych po indywidualne praktyki lekarskie.

Firma posiada ponad 1100 punktów pobrań dedykowanych obsłudze pacjentów indywidualnych, oferując bezpośredni i szeroki dostęp do najnowocześniejszych testów diagnostycznych oraz łatwego i bezpiecznego odbioru wyników, także przez internet.

Oferta Diagnostyki obejmuje ponad 3000 rodzajów badań, tylko w 2021 roku laboratoria sieci wykonały ponad 120 milionów testów dla około 20 milionów pacjentów.

Od wielu lat Diagnostyka realizuje liczne akcje edukacyjne i profilaktyczne, przybliżając wiedzę oraz dostęp do nowoczesnej medycyny laboratoryjnej stara się pogłębiać świadomość zdrowotną Polaków.

Akcja profilaktyczna laboratoriów Diagnostyka

Przeczytaj teraz

Ekspert z Diagnostyki w zespole projektu REACT opiekun medyczny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.10.2022

Tomasz Anyszek, pełnomocnik zarządu ds. medycyny laboratoryjnej w Diagnostyce został powołany do zespołu ekspertów do spraw opracowania programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych w ramach projektu “Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”.

Do zadań zespołu należy opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych, który między innymi przewidywał przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i kompetencji uzyskanych w projekcie przez jego uczestników.

Diagnostyka oraz jej przedstawiciele od wielu miesięcy podejmują liczne działania mające na celu rozwój flebotomii w Polsce.

– Kwalifikacje pielęgniarek i położnych wykraczają daleko poza zabieg pobierania krwi do badań i co więcej ich dostępność jest ograniczona – brakuje ich na rynku. Ten wysoko wykwalifikowany personel jest szczególnie potrzebny w specjalistycznych placówkach medycznych. Dlatego opiekunowie, którzy wspomogą w tym zakresie między innymi pielęgniarki i diagnostów laboratoryjnych, będą nieocenionym personelem wspierającym – komentuje Barbara Kopeć, pełnomocnik zarządu Diagnostyka S.A., przewodnicząca Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Forum to było pomysłodawcą i współorganizatorem cyklu bezpłatnych webinariów pod tytułem – Środy z flebotomią, które dotyczyły zasad pobierania krwi do badań laboratoryjnych i wpływu tego procesu na jakość badań.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej organizatorem webinariów na temat flebotomii

Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia o poszerzeniu uprawnień opiekunów medycznych, Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało rozporządzenie zmieniające podstawę programową nauczania opiekunów medycznych między innymi o flebotomię.

Zmieniona podstawa programowa zakłada wykonywanie przez opiekuna medycznego czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych.

Pierwszy rocznik absolwentów szkół policealnych, opiekunów medycznych z uprawnieniami flebotomisty pojawi się na rynku pracy w Polsce w 2023 roku.

Nowy zawód flebotomisty – nowe uprawnienia dla opiekunów medycznych

Przeczytaj teraz

Akcja profilaktyczna laboratoriów Diagnostyka

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.10.2022

Laboratoria Medyczne Diagnostyka prowadzą kampanię profilaktyczną pod nazwą – Jesienna dawka zdrowia. Od 10 października do 9 grudnia 2022 roku można skorzystać z badań zawartych w jednych z trzech pakietów – podstawowym, rozszerzonym i kompleksowym. Pomagają one ocenić przygotowanie organizmu na jesień i zimę.

W pakiecie podstawowym znalazły się między innymi takie badania jak morfologia krwi, poziom glukozy, kreatyniny, lipidogram,  wskaźnik stanu zapalnego – CRP, ALT – enzym oceniający stan wątroby oraz TSH stanowiący ważny element diagnostyki niedoczynności lub nadczynności tarczycy. W pakiecie rozszerzonym wśród innych badań jest oznaczenie stężenia transferyny, informujące o poziomie zmagazynowanego w organizmie żelaza – kluczowego pierwiastka w procesie krwiotworzenia. Do oceny gospodarki lipidowo-węglowodanowej służy pomiar stężeń glukozy, HbA1c i poszczególnych składowych lipidogramu.  Pakiet kompleksowy to 21 badań, wśród między innymi oznaczenie białek transferyny i ferrytyny, oraz witaminy B12, jako uzupełnienie morfologii krwi, oraz witaminy D. Natomiast oznaczenie apolipoproteiny B – ApoB jest ważnym parametrem w ocenie ryzyka chorób sercowo – naczyniowych.

W kampanii profilaktycznej ceny badań zostały obniżone o 50 procent.

Nowe placówki sieci Diagnostyka

Diagnostyka to największa, ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych, prowadząca ponad 180 laboratoriów na terenie całego kraju, w których zatrudnionych jest ponad 8000 pracowników, w tym największa w Polsce liczba diagnostów ze specjalizacjami. Jakość procesu wykonywanych badań poddawana jest stałej kontroli, potwierdzanej przez liczne akredytacje i certyfikaty.

Diagnostyka współpracuje z kilkoma tysiącami placówek medycznych, elastycznie dostosowując się do potrzeb publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej: od dużych szpitali klinicznych po indywidualne praktyki lekarskie.

Firma posiada ponad 1100 punktów pobrań dedykowanych obsłudze pacjentów indywidualnych, oferując bezpośredni i szeroki dostęp do najnowocześniejszych testów diagnostycznych oraz łatwego i bezpiecznego odbioru wyników, także przez internet.

Oferta Diagnostyki obejmuje ponad 3000 rodzajów badań, tylko w 2021 roku laboratoria sieci wykonały ponad 120 milionów testów dla około 20 milionów pacjentów.

Od wielu lat Diagnostyka realizuje liczne akcje edukacyjne i profilaktyczne, przybliżając wiedzę oraz dostęp do nowoczesnej medycyny laboratoryjnej stara się pogłębiać świadomość zdrowotną Polaków.

Przeczytaj teraz

Laboratorium Diagnostyki z tytułem „Budowa Roku 2021”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.09.2022

Nowa siedziba laboratorium firmy Diagnostyka otrzymała tytuł „Budowa Roku 2021”, nagrodę I stopnia w kategorii obiektów ocenianych indywidualnie w konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Obiekt znajduje się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 100, mieści się w nim laboratorium centralne Diagnostyki, które jest najnowocześniejszym laboratorium medycznym w tej części Europy, a jednocześnie największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie laboratorium medycznym w Polsce.

W budynku działają pracownie laboratoryjne, takie jak między innymi pracownia analityki ogólnej, immunobiochemii, hematologii, biologii molekularnej, parazytologii, autoimmunologii, mieszczą się tutaj także biura spółek należących do Grupy Diagnostyka (uPacjenta, Zdrowe Geny PL , Diag Invest), baza kurierska, pomieszczenia magazynowe, czy parking podziemny. W budynku funkcjonuje punkt pobrań czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

       

Inwestorem obiektu była firma Diag Invest sp. z o.o., inwestorem zastępczym – Project Management z Warszawy, a generalnym wykonawcą –  Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „Łęgprzem”  z Krakowa. Jednostka projektowa to Archimed z Warszawy.

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Obiekt ma cztery kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Powierzchnia zabudowy wynosi 3029,30 mkw, powierzchnia użytkowa 14 432,80 mlw, a kubatura budynku 55 799,30 m szesc. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.

Oficjalne otwarcie laboratorium miało miejsce 1 kwietnia 2022.

Diagnostyka otworzyła najnowocześniejsze laboratorium w Europie środkowo-wschodniej

Diagnostyka to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych, specjalizująca się w realizacji profesjonalnych usług – od pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych w możliwie najkrótszym czasie. Oprócz punktów pobrań prowadzi 188 laboratoriów. Rocznie wykonuje 120 milionów badań dla ponad 18 milionów pacjentów.

Poza standardowymi badaniami, firma stawia na rozwój i popularyzację metod wysoko zaawansowanych. Diagnostyka, jako pierwsza sieć laboratoryjna w kraju, uruchomiła własną pracownię badań biologii molekularnej, a od kilku lat rozwija unikalną ofertę diagnostyki autoimmunologicznej.

Przeczytaj teraz

Dyrektor marketingu Diagnostyki w jury konkursu Złote Spinacze

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.09.2022

Grzegorz Polus, dyrektor marketingu spółki Diagnostyka, znalazł się w jury 20. edycji największego konkursu PR w Polsce – Złotych Spinaczy.

Konkurs Złote Spinacze został zainicjowany przez Związek Firm Public Relations w 2003 roku, a jego głównym celem jest zwiększanie profesjonalizmu i podnoszenie standardów w branży Public Relations oraz kreowanie jej pozytywnego wizerunku poprzez promowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych i rzetelnie wykonanych projektów zrealizowanych w Polsce. Zadaniem Złotych Spinaczy jest również edukacja środowiska biznesowego na temat znaczenia Public Relations dla funkcjonowania firmy.

Konkurs Złote Spinacze ma charakter otwarty. Kierowany jest do wszystkich podmiotów realizujących kampanie PR w Polsce: agencji PR, działów PR i komunikacji firm i instytucji, organów samorządowych i organizacji pozarządowych. Prace konkursowe można zgłaszać kategoriach głównych, sektorowych i specjalnych. W skład jury oceniającego nadesłane projekty wchodzą przedstawiciele organizacji biznesowych i pozarządowych, praktycy oraz eksperci branży PR i mediów w Polsce, a także autorytety środowiska akademickiego.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu rozpoczęły się 12 lipca i trwały do 9 września 2022. Konkurs rozgrywany jest w 35 kategoriach. Lista zwycięzców i laureatów dwudziestej edycji Złotych Spinaczy zostanie ogłoszona podczas gali, która została zaplanowana na 2 grudnia 2022 roku.

Diament Forbesa dla spółki Diagnostyka

Grzegorz Polus to praktyk marketingu i komunikacji wielu branż, który ostatnie 15 lat poświęcił kreowaniu sukcesu Diagnostyki. W spółce odpowiada za marketing i komunikację korporacyjną, projekty z zakresu profilaktyki zdrowia, relacje z mediami oraz działania brandingowe. Kluczowy dla niego jest zdroworozsądkowy profesjonalizm oraz elastyczność w działaniu. Stawia na odważne i nieszablonowe pomysły, najważniejszy dla niego jest zgrany, zaangażowany zespół oraz partnerskie relacje.

Diagnostyka to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych, specjalizująca się w realizacji profesjonalnych usług – od pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych w możliwie najkrótszym czasie. Prowadzi 188 laboratoriów i ponad 1000 punktów pobrań. Rocznie wykonuje 120 milionów badań dla ponad 18 milionów pacjentów.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9