Rzeszów: Pro-Famlia wprowadza pakiety medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.11.2019

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa wprowadził do swojej oferty pakiety medyczne. Zawierają one zestawy badań i konsultacji, które wykonywane są podczas jednego dnia.

Oferowane są pakiety badań dla kobiet i dla mężczyzn, a także pakiet badań endoskopowych przewodu pokarmowego.

Pakiet dla mężczyzn zawiera między innymi badanie USG brzucha, tarczycy i moszny, RTG płuc. W pakiecie dla kobiet jest USG piersi. W obu rodzajach pakietów uwzględniono badania laboratoryjne, EKG, wizyty u specjalistów oraz u dietetyka.

Szpital Pro-Familia, zlokalizowany przy ulicy Witolda 6B,  prowadzi oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne (laboratorium i USG), poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne.

W placówce działa również Centrum Medycyny Sportowej.

Pro-Familia prowadzi też przychodnię przy ulicy Podpromie 8/1A. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Czytaj także: W Gdańsku powstała filia Carolina Medical Center>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczno-Diagnostyczne: nowa pracownia RTG

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.11.2019

W Przychodni Zdrowia w Krynce, prowadzonej przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec, otwarta została nowa pracownia diagnostyczna, oferująca badania RTG.

Na razie pracownia działa raz w tygodniu. Oferowane badania są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Przychodnia w Krynce, położonej 25 km od Siedlec, oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a także konsultacje specjalistyczne – ginekologa, urologa, chirurga dziecięcego i endokrynologa. Działa tutaj punkt szczepień, punkt pobrań i gabinet zabiegowy.

W Krynce Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi także Dzienny Dom Opieki Medycznej oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Czytaj także: Medicover Stomatologia inwestuje w Bydgoszczy>>>

W Siedlcach Centrum prowadzi 5 placówek, które zlokalizowane są przy ulicy Ks. Niedziałka 14,  Czerwonego Krzyża 41, Kleeberga 2, Terespolskiej 12 oraz Romanówka 19.

Poza tym Centrum prowadzi przychodnie w miejscowościach: Dębe Wielkie, Latowicz, Wielgolas, Nur, Ceranów, Hołubla, Domanice, Aleksandrów (województwo lubelskie), Seroczyn, Oleśnica, Bielany, Rozbity Kamień, Strachówka, Garwolin, Stanisławów, Pustelnik, a także dwie przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie).

Placówki Centrum oferują świadczenia POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii.

Przeczytaj teraz

Duże laboratoria są przygotowane na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.10.2019

Dr n. med. Tomasz Anyszek,
Pełnomocnik Zarządu ds. Medycyny Laboratoryjnej,
Diagnostyka sp. z o.o.

Większość dużych laboratoriów diagnostycznych jest przygotowana do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, ale problemem jest zbudowanie komunikacji pomiędzy systemami zlecającym badania i tymi, które ten wynik przekazują.

Nowe rozporządzenie, według którego wyniki i opisy badań diagnostycznych staną się elementem elektronicznej dokumentacji medycznej, wpisuje się w konsekwentne działania Ministerstwa Zdrowia mające na celu powszechne wdrożenie e-dokumentacji w ochronie zdrowia. Takie rozwiązania funkcjonują już z powodzeniem w wielu niepublicznych i publicznych jednostkach w Polsce, zarówno zlecających, jak i wykonujących badania.

Szczególnie przydatne i potrzebne są w one w jednostkach zlecających duże ilości badań, gdyż wtedy wdrożenie e-dokumentacji w sposób znamienny skraca czas potrzebny na dotarcie wyniku do zleceniodawcy i redukuje ryzyko potencjalnych błędów związanych z niepoprawnym odczytaniem danych z papierowego formularza skierowania lub papierowego formularza sprawozdania/wyniku.

Redukuje się także ryzyko incydentów ujawnienia danych poufnych (osobowych, medycznych) znajdujących się na skierowaniach papierowych, a dodatkowe korzyści to usprawnienie i skrócenie całego procesu wykonania badania poprzez eliminację uciążliwej fazy rejestracji zleceń w laboratorium z papierowych formularzy skierowań/zleceń, a także oszczędność papieru i redukcja ilości produkowanych odpadów.

Na temat nowego rozporządzenia czytaj: Wyniki i opisy badań diagnostycznych elementem elektronicznej dokumentacji medycznej>>>

Obecnie jednak ilość zleceń przesyłanych drogą elektroniczną w Polsce nie stanowi nawet połowy wszystkich zleceń kierowanych do laboratorium, chociaż są już jednostki, które w pełni przeszły na elektroniczny model zlecania i odbierania wyników.

Większość dużych laboratoriów i zleceniodawców jest przygotowana do wdrożenia e-dokumentacji, gdyż zarówno laboratoria, jak i zleceniodawcy, używają odpowiednich medycznych systemów informatycznych.

Technicznym problemem jest natomiast zbudowanie komunikacji pomiędzy systemem zlecającym badanie i odbierającym jego wynik (szpital, przychodnia), a systemem przyjmującym zlecenia i przekazującym wynik badania (LIS w laboratorium). Proces budowy kanału komunikacji wymaga zaangażowania zespołu informatycznego po obu stronach, aby przygotować bezpieczny kanał wymiany danych, najlepiej w oparciu o dedykowane protokoły np. HL7, ale także wymaga zaangażowania zespołu medycznego w celu uzgodnienia słowników badań laboratoryjnych jednoznacznie parujących nazwę i kod badania zleceniodawcy z nazwą i kodem badania laboratorium.

Oba te procesy mogą być czasochłonne i wymagać dodatkowych nakładów czasowych i finansowych (np. opłata licencyjna lub zbudowanie nowego modułu lub funkcjonalności użytkowanego systemu). Proces ten w małej skali nie jest wielkim wyzwaniem, ale na przykład w skali laboratorium współpracującego z kilkudziesięcioma podmiotami jest zadaniem złożonym i czas potrzebny na uruchomienie komunikacji z wszystkimi klientami musi być liczony w miesiącach.

Długi czas dedykowany przez ustawodawcę na dostosowanie się wszystkich podmiotów do nowych regulacji (półtora roku) wynika zapewne z kilku powodów. Po pierwsze nie wszystkie jednostki, szczególnie mniejsze tzn. zlecające bądź wykonujące mniej badań, są dostosowane infrastrukturalnie do nowych rozwiązań i muszą one mieć czas na przygotowanie budżetu i wdrożenie koniecznych zmian. Po drugie, duże laboratoria muszą mieć czas na zbudowanie komunikacji z wieloma klientami. A po trzecie zmiany dążące do pełnego wdrożenia e-dokumentacji w ochronie zdrowia w Polsce wymagają jeszcze aktualizacji niektórych przepisów bądź przygotowania nowych rozwiązań legislacyjnych, tak aby rozwiązania dotyczyły wszystkich obszarów i aspektów działalności leczniczej, a to może potrwać jeszcze nawet kilkanaście miesięcy.

Czytaj także: Telemedycyna – narzędzie do zarządzania zdrowiem>>>

Przeczytaj teraz

GNS: nowa pracownia diagnostyczna w Świeciu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.10.2019

Od 29 października 2019 w Nowym Szpitalu w Świeciu działa nowa pracownia densytometryczna, zajmująca się diagnozą osteoporozy. W placówce funkcjonuje również poradnia leczenia osteoporozy. Świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do nowej pracowni szpital zakupił nowoczesny densytometr, który zapewnia dobrą jakość badania przy zastosowaniu minimalnej dawki promieniowania, na którą narażony jest pacjent.

Badanie densytometryczne, stosowane w diagnostyce oraz monitorowaniu przebiegu osteoporozy, umożliwia wykrycie zmian zachodzących w tkance kostnej na bardzo wczesnym etapie. Rekomendowane jest, aby wykonywać je profilaktycznie u kobiet powyżej 65 roku życia oraz u wszystkich osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia osteoporozy.

Wśród wskazań jest między innymi niska podaż wapnia i witaminy D z powodu nietolerancji i alergii pokarmowych, złamania kości po minimalnych urazach, bóle kręgosłupa i zmiany zwyrodnieniowe w kręgach czy tez nadczynność tarczycy.

Szpital w Świeciu prowadzi 12 oddziałów, w tym między innymi chorób płuc, medycyny paliatywnej, rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi też poradnie – POZ, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, poradnie specjalistyczne, wykonuje badania diagnostyczne (EKG, USG, RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, endoskopia). Przy placówce działa stacja dializ.

Grupa Nowy Szpital prowadzi 10 szpitali na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Wszystkie działają w sieci szpitali.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali Forum Szpitali>>>

Przeczytaj teraz

Nowe placówki sieci Diagnostyka

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.10.2019

W październiku 2019 spółka Diagnostyka otworzyła nowe placówki zlokalizowane w Gdyni i w Gdańsku. Diagnostyka prowadzi ponad 700 punktów pobrań i 150 laboratoriów w całej Polsce.

Nowy punkt pobrań w Gdyni zlokalizowany jest przy ulicy Władysława IV 61, natomiast placówka w Gdańsku – przy ulicy Wileńskiej 44, w Szpitalu Swissmed.

W nowych punktach materiał do badań pobierany jest od godziny 7.00 do 14.00.

Diagnostyka oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

W 2018 roku laboratoria sieci wykonały łącznie ponad 100 milionów testów dla około 15 milionów pacjentów.

Do Grupy Diagnostyka należą również specjalistyczne podmioty zajmujące się genetyką (między innymi Genesis, Genomed czy Oncogene Diagnostics) oraz największa w Polsce, prywatna specjalistyczna sieć laboratoriów histopatologicznych – Diagnostyka Consilio.

Czytaj także: Innowacje w zakresie badań genetycznych umożliwiają precyzyjną diagnostykę i leczenie>>>

Przeczytaj teraz

Diagnostyka: usługa pobrania w domu dostępna w kolejnym mieście

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.09.2019

Sieć laboratoriów i punków pobrań Diagnostyka wprowadziła usługę pobierania krwi w domu pacjenta w kolejnym mieście – w Bydgoszczy. Usługę można opłacać online. Jest ona dostępna już w kilkunastu miastach.

Bez wychodzenia z domu można oddać krew do badania w placówkach Diagnostyki między innymi we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Sosnowcu, Gorzowie Wielkopolskim czy Rzeszowie.

Realizacja takiej usługi jest możliwa dzięki współpracy Diagnostyki z platformą upacjenta.pl. Diagnostyka po raz pierwszy zaoferowała pacjentom taką możliwość w marcu 2018 roku.

Pobranie jest wykonywane w wybranym terminie wraz z dowolnym zestawem badań.

Diagnostyka posiada 150 laboratoriów i ponad 700 punktów pobrań w całej Polsce. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

Tylko w 2018 roku laboratoria sieci wykonały łącznie ponad 100 milionów testów dla około 15 milionów pacjentów.

Do Grupy Diagnostyka należą również specjalistyczne podmioty zajmujące się genetyką (między innymi Genesis, Genomed czy Oncogene Diagnostics) oraz największa w Polsce, prywatna specjalistyczna sieć laboratoriów histopatologicznych – Diagnostyka Consilio.

Czytaj także: Innowacje w zakresie badań genetycznych umożliwiają precyzyjną diagnostykę i leczenie>>>

W roku 2018 Diagnostyka obchodziła 20-lecie działalności. Przyszłość firmy zakłada rozwój badań specjalistycznych, a także nowoczesnych rozwiązań, w tym również telemedycyny, czemu dała już początek współpraca z firmą HouseMed, operatorem platform uPacjenta.pl oraz Gabineo.com.

Przeczytaj teraz

Innowacje w zakresie badań genetycznych umożliwiają precyzyjną diagnostykę i leczenie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.09.2019

Jakub Swadźba,  prezes spółki Diagnostyka Sp. z o.o., członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

Innowacje w medycynie laboratoryjnej są najbardziej widoczne w obszarze badań genetycznych. Umożliwiły one między innymi szybką diagnostykę infekcji czy precyzyjną diagnostykę i monitorowanie leczenia chorób nowotworowych. Przyszłością jest diagnostyka prewencyjna w oparcie o badanie całego genomu.

Na naszych oczach dokonuje się swoisty przełom w medycynie, którego częścią jest diagnostyka laboratoryjna. Już dziś badania DNA efektywnie wykorzystujemy w terapii spersonalizowanej nowotworów, jutro badania całego genomu pozwolą spersonalizować wiele innych dziedzin medycyny.

Obserwujemy też gwałtowny rozwój telemedycyny, będący odpowiedzią na potrzeby zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Konsultacje wyników badań laboratoryjnych on-line przez diagnostów wspomagają pracę lekarzy, i pomagają w zrozumieniu przez pacjentów znaczenia klinicznego wyników badań. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji pomagają ogarnąć skomplikowaną materię wzajemnych zależności pomiędzy różnymi badaniami i pomagają w ich interpretacji.

Takie wyzwania i oczekiwania stawiają sami pacjenci, chętnie korzystający z możliwości, jakie daje nam współczesna technologia. Rynek usług medycznych ciągle rośnie i jest bardzo wymagający, co determinuje nasze inwestycje ukierunkowane na innowacyjne rozwiązania i umożliwienie pacjentom dostępu do nich. Innowacje to również większa dostępność usług. Dzięki zastosowaniu rozwiązań teleinformatycznych zlecanie badań,  uzyskanie wyniku i jego konsultacja ze specjalistą mogą odbywać się na odległość. Pobranie materiału natomiast może odbywać się w domu pacjenta po zamówieniu usługi przez internet.

Jesteśmy na ukończeniu budowy dużych laboratoriów w kilku miastach w Polsce. Oddaliśmy już do użytku nowoczesne kompleksy laboratoryjne w Katowicach, Radomiu i Zielonej Górze. Centralne Laboratorium w Warszawie zajmie powierzchnię kilku tysięcy metrów i będzie wizytówką naszej firmy, która za pięć lat znowu ma być dwa razy większa niż dzisiaj.

Czytaj także: Diagnostyka: nowe laboratorium w Zielonej Górze>>>

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku możemy elastycznie reagować na zmiany, których na szczęście w 2019 roku nie jest za wiele. W ramach związku Pracodawców Medycyny Prywatnej podejmujemy równocześnie dialog o przyszłości sektora prywatnego na rynku usług medycznych na polskim gruncie.

Mamy nadzieję na dalszy stabilny rozwój usług w kolejnych latach, by umożliwić pacjentom szanse na dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki i szybkiego rozpoznania schorzeń cywilizacyjnych.

Diagnostyka Sp. z o.o. tworzy największą sieć laboratoriów medycznych w Polsce oferujących pacjentom najbogatszy wybór badań. Specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług od pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych w możliwie najkrótszym czasie. Jako Grupa Kapitałowa obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

Komentarz udzielony po debacie o innowacjach w medycynie podczas Forum Ochrony Zdrowia, które było częścią tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Oprócz prezesa Diagnostyki brał w niej udział także Artur Białkowski – dyrektor zarządzający usług biznesowych Medicover.

Czytaj na ten temat: Innowacje w opiece nad pacjentem – ważny głos Medicover Polska podczas Forum Ochrony Zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Diamed inwestuje w sprzęt medyczny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.09.2019

Pracownia cyfrowej diagnostyki obrazowej USG Centrum Medycznego Diamed z Krakowa została wyposażona w wrześniu 2019 roku w kolejny nowy ultrasonograf firmy Samsung.

Aparat wyposażony jest w trzy głowice oraz wykorzystuje nowoczesne technologie obrazowania. Używany jest do wykonywania badań USG, zarówno dla dorosłych jak i dzieci, można nim także wykonywać badanie USG w ciąży.

Centrum Medyczne Diamed mieści się przy ulicy Schweitzera 7 w Krakowie. Oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Prowadzi poradnie, między innymi ginekologiczno-położniczą, urologiczną, stomatologiczną, psychologiczną, medycyny pracy. W placówce działa też laboratorium diagnostyczne Diagnoza, dział rehabilitacji, a także pracownia diagnostyki obrazowej, sklep medyczny Orteo oraz Apteka Tanich Leków.

Diamed prowadzi także przychodnię w miejscowości Trąbki.

Diamed działa od 2000 roku. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ (podstawowa opieka zdrowotna,  opieka długoterminowa, stomatologia)  jak i komercyjne.

Czytaj także: Nowy salon optyczny Medicover Optyk>>>

Przeczytaj teraz

Nowe testy genetyczne w ofercie Synevo

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.08.2019

Sieć laboratoriów diagnostycznych Synevo wprowadziła do swojej oferty testy Eragene i Veracity – nieinwazyjne badania prenatalne nowej generacji. Są to przesiewowe badania wolnego pozakomórkowego płodowego DNA we krwi matki.

– Krew matki zawiera mieszaninę fragmentów DNA pochodzących z komórek matki (około 90 procent) i kosmówki płodowej (około 10 procent). Podstawą testów NIPT/NIPS jest wykrywanie niewielkich różnic w liczbie fragmentów reprezentujących poszczególne chromosomy. Różnice sekwencji DNA matki i płodu wykrywają zaawansowane testy, takie jak badania Veracity i Veragene, umożliwiając o wiele dokładniejszą analizę aberracji chromosomowych u płodu niż testy wcześniejszych generacji. – mówi dr n. med. Iwona Kozak-Michałowska, dyrektor ds. nauki i rozwoju Synevo.

Analiza sekwencji wybranych regionów chromosomowych u płodu umożliwia wykrywanie nie tylko aneuploidii (nieprawidłowej liczby chromosomów), ale również mniejszych zmian genetycznych, które są przyczyną zespołów mikrodelecji (utrata niewielkiego fragmentu chromosomu) lub chorób jednogenowych (uszkodzenie pojedynczego genu).

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka zalecają u każdej kobiety w ciąży wykonanie badań przesiewowych I trymestru: USG i test podwójny. Gdy występuje zwiększone ryzyko trisomii (mieści się w granicach 1:100—1:1000), powinno się wykonać także dodatkowo badanie NIPT/NIPS, czyli badanie wolnego płodowego DNA we krwi matki (non invasive prenatal testing).

Czytaj także: Synevo: nowy punkt pobrań w Wejherowie>>>

Grupa Synevo jest obecna w wielu państwach Europy, a sieć Laboratoriów Medycznych Synevo działa na terenie Niemiec, Turcji, Rumunii, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Bułgarii oraz Serbii.

W Polsce początki działalności firmy sięgają 2002 roku. Laboratoria Medyczne Synevo specjalizują się w badaniach laboratoryjnych, od podstawowych badań z krwi i moczu po specjalistyczne testy i zaawansowane badania diagnostyczne w zakresie: alergologii, analityki ogólnej, autoimmunologii, histopatologii, badań genetycznych, biochemii i immunochemii, diagnostyki infekcji, endokrynologii, immunologii i hematologii.

Synevo należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Polmed inwestuje w sprzęt diagnostyczny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.07.2019

Polmed zainwestował w nowy sprzęt diagnostyczny. W dodatkowe aparaty USG marki GE Healthcare zostały wyposażone placówki sieci działające w Olsztynie, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Sosnowcu i Warszawie.

Aparaty mogą być wykorzystywane w badaniach położniczo-ginekologicznych, a także służą do badań mięśnia sercowego. Obsługują głowice: sektorowe, convex, liniowe, śródoperacyjne, przezprzełykowe, a także endowaginalne. Pozwalają na obrazowanie w trybie Dopplera tkankowego kolorowego, spektralnego.

Polmed prowadzi centra medyczne zlokalizowane w 13 miejscowościach. Placówki sieci działają także w Starogardzie Gdańskim i w Poznaniu.

Na początku czerwca 2019 Polmed powiększył swój oddział zlokalizowany w gdańskim Centrum Handlowym Manhattan. Na rozbudowanej powierzchni (prawie 900 mkw) do dyspozycji pacjentów zostały oddane gabinety lekarskie i pracownie diagnostyczne.

Placówki Polmed świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Czytaj także: Polmed stawia na rodzinny charakter biznesu i akwizycje>>>

Przeczytaj teraz

Diagnostyka: nowe laboratorium w Zielonej Górze

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.06.2019

25 czerwca 2019 roku miało miejsce oficjalnie otwarcie nowego laboratorium centralnego Oddziału w Zielonej Górze ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych Diagnostyka. Laboratorium działa w budynku nowej siedziby Centrali Oddziału w Zielonej Górze, przy ulicy Konstytucji 3 Maja 13.

Nowa siedziba Diagnostyki w Zielonej Górze zajmuje powierzchnię 700 metrów kwadratowych, której ponad połowa dedykowana jest laboratorium medycznemu. Pozostałą część zajmuje administracja oraz biura Centrali Oddziału. W budynku działa również obszerny i nowoczesny punkt pobrań, w którym z oferty badań laboratoryjnych mogą korzystać mieszkańcy Zielonej Góry i okolic.

Placówka jest w pełni dostosowana do najwyższych standardów komfortowej obsługi osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży oraz najmłodszych pacjentów – noworodków i dzieci.

W nowej siedzibie Oddziału pracuje 86 osób, z czego 60 dedykowanych jest obsłudze laboratorium – są to między innymi wykwalifikowani diagności, technicy, informatycy, kurierzy oraz kadra zarządzająca. Łącznie w placówkach Diagnostyki na obszarze województwa lubuskiego pracuje prawie 200 osób. Firma jest jednym z ważniejszych pracodawców w regionie, zwłaszcza że duża część miejsc pracy to stanowiska specjalistyczne i eksperckie.

Czytaj także: Diagnostyka otworzyła nowe laboratorium w Katowicach>>>

Nowe laboratorium centralne Oddziału w Zielonej Górze, zostało wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązanie automatyzacji procesów analitycznych. Linia technologiczna firmy Abbott łączy wysokowydajne analizatory diagnostyczne z funkcjami umożliwiającymi wysoką standaryzację etapów postępowania z materiałem pacjenta. Pełny monitoring informatyczny za pomocą systemu informatycznego e-Lab oraz AlinIQ AMS Abbott daje możliwość zarówno bezpośredniego śledzenia statusu pracy jak i czuwania nad prawidłową procedurą kontroli jakości, zapewniając bezpieczeństwo wiarygodności wyników.

Oprócz linii firmy Abbott, laboratorium posiada w pełni zautomatyzowane badanie moczu ogólnego oraz osadów moczu firmy Beckman Coulter – IriCell. Jest to automatyczny analizator do oceny właściwości fizykochemicznych moczu oraz automatyczny analizator osadów moczu wykorzystujący cyfrową analizę obrazu mikroskopowego.

W najbliższym czasie laboratorium zostanie wyposażone we flagowy aparat hematologiczny firmy Sysmex – XN – 2000, który posiada szeroki zakres wartości klinicznych, wydajności i zakres parametrów, doskonałe różnicowanie WBC, łącznie 28 parametrów diagnostycznych, stanowiących zawsze standardowe elementy urządzenia, CBC zawsze z NRBC.

Łącznie nowe laboratorium Diagnostyki w Zielonej Górze wykona 1,5 miliona badań rocznie.

Sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka prowadzi obecnie 150 laboratoriów na terenie całego kraju, zatrudniając łącznie około 7000 pracowników. W ofercie firmy znajduje się ponad 2500 rodzajów testów, oferowanych pacjentom indywidualnym oraz podmiotom leczniczym każdej wielkości. Odbiorcami wyników badań są prywatne gabinety lekarskie, przychodnie, niepubliczne sieci medyczne oraz szpitale.

Diagnostyka jest liderem rynku laboratoryjnego w Polsce; tylko w 2018 roku laboratoria sieci wykonały łącznie ponad 100 milionów testów dla około 15 milionów pacjentów.

Do Grupy Diagnostyka należą również specjalistyczne podmioty zajmujące się genetyką (między innymi Genesis, Genomed czy Oncogene Diagnostics) oraz największa w Polsce, prywatna specjalistyczna sieć laboratoriów histopatologicznych – Diagnostyka Consilio.

Czytaj także: Flebotomista – przydatny zawód medyczny>>>

 

Przeczytaj teraz

Diagnostyka otworzyła nowe laboratorium w Katowicach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2019

Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka otworzyła nowe laboratorium centralne Regionu Śląsk. Laboratorium działa w budynku nowej siedziby Centrali Regionu w Katowicach, przy ulicy Paderewskiego 32 c.

Otwarcie miało miejsce 12 czerwca 2019.

Nowa siedziba Diagnostyki w Katowicach zajmuje powierzchnię 3800 metrów kwadratowych, której ponad połowa dedykowana jest laboratorium medycznemu. Pozostałą część zajmuje administracja oraz biura centrali Regionu.

W budynku działa również obszerny i nowoczesny punkt pobrań, w którym z oferty badań laboratoryjnych mogą korzystać mieszkańcy Katowic i innych miast aglomeracji. Placówka jest w pełni dostosowana do najwyższych standardów komfortowej obsługi osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży oraz najmłodszych pacjentów – noworodków i dzieci.

W nowej siedzibie Regionu Śląsk pracuje 110 osób, z czego 70 dedykowanych jest obsłudze laboratorium – są to między innymi wykwalifikowani diagności, technicy, informatycy, kurierzy oraz kadra zarządzająca. Łącznie w placówkach Diagnostyki na Śląsku pracuje prawie 500 osób (Oddział Śląsk) a w całym Regionie (wraz Opolem i Podbeskidziem) liczba zatrudnionych wynosi ponad 750.

Firma jest jednym z ważniejszych pracodawców w regionie, zwłaszcza że duża część miejsc pracy to stanowiska specjalistyczne i eksperckie. Na Śląsku, w Opolu i Podbeskidziu Diagnostyka prowadzi łącznie 18 laboratoriów i 127 punktów pobrań, czyli placówek dedykowanych bezpośredniej obsłudze pacjentów.

Nowe laboratorium centralne Regionu Śląsk – jako jedyne w tej części Europy – zostało wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązanie automatyzacji procesów analitycznych. Linia technologiczna firmy Abbott łączy wysokowydajne analizatory diagnostyczne z funkcjami umożliwiającymi wysoką standaryzację etapów postępowania z materiałem pacjenta. Pełny monitoring informatyczny za pomocą systemu informatycznego e-Lab oraz AlinIQ AMS Abbott daje możliwość zarówno bezpośredniego śledzenia statusu pracy jak i czuwania nad prawidłową procedurą kontroli jakości  zapewniając bezpieczeństwo wiarygodności wyników.

Czytaj także: Jakość laboratorium diagnostycznego zależy od zarządzania>>>

Łącznie nowe laboratorium Diagnostyki w Katowicach wykona 3 330 000 badań rocznie.

Sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka prowadzi obecnie 150 laboratoriów na terenie całego kraju, zatrudniając łącznie około 7000 pracowników. W ofercie firmy znajduje się ponad 2500 rodzajów testów, oferowanych pacjentom indywidualnym oraz podmiotom leczniczym każdej wielkości.

Odbiorcami wyników badań są prywatne gabinety lekarskie, przychodnie, niepubliczne sieci medyczne oraz szpitale. Diagnostyka jest liderem rynku laboratoryjnego w Polsce; tylko w 2018 roku laboratoria sieci wykonały łącznie ponad 100 milionów testów dla około 15 milionów pacjentów.

Do Grupy Diagnostyka należą również specjalistyczne podmioty zajmujące się genetyką (m.in. Genesis, Genomed czy Oncogene Diagnostic) oraz największa w Polsce, prywatna specjalistyczna sieć laboratoriów histopatologicznych – Diagnostyka Consilio.

 

Przeczytaj teraz

Diagnostyka otworzyła nowy punkt pobrań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.05.2019

Sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej Diagnostyka otworzyła nowy punkt pobrań w Katowicach przy nowym laboratorium centralnym, zlokalizowanym przy ulicy Paderewskiego 32c.

Punkt oferuje pobrania materiału do badań od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00, a w soboty od 8.00 do 11.00.

Diagnostyka posiada ponad 700 punktów pobrań w całej Polsce. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Placówki sieci Diagnostyka posiadają ofertę badań podstawowych i specjalistycznych, wykonują badania bez skierowania, a wyniki dostępne są on-line. Oferują także karty stałego klienta.

Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

W roku 2018 Diagnostyka obchodziła 20-lecie działalności. Przyszłość firmy zakłada rozwój badań specjalistycznych, a także nowoczesnych rozwiązań, w tym również telemedycyny.

Czytaj także: Jakość laboratorium diagnostycznego zależy od zarządzania>>>

Przeczytaj teraz

Diagnostyka: pobrania domowe dostępne w kolejnym mieście

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2019

Dzięki współpracy z platformą upacjenta.pl, sieć laboratoriów i punków pobrań Diagnostyka rozszerzyła usługę pobierania krwi w domu pacjenta na kolejne miasto- Lublin. Usługę można opłacić online.

Diagnostyka oferuje taką usługę już w kilkunastu miastach. Bez wychodzenia z domu można oddać krew do badania między innymi we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Sosnowcu, Gorzowie Wielkopolskim czy Rzeszowie.

Diagnostyka po raz pierwszy zaoferowała pacjentom taką możliwość w marcu 2018 roku. Pobranie jest wykonywane w wybranym terminie wraz z dowolnym zestawem badań.

Diagnostyka posiada ponad 700 punktów pobrań w całej Polsce. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

W roku 2018 Diagnostyka obchodziła 20-lecie działalności. Przyszłość firmy zakłada rozwój badań specjalistycznych, a także nowoczesnych rozwiązań, w tym również telemedycyny, czemu dała już początek współpraca z firmą HouseMed, operatorem platform uPacjenta.pl oraz Gabineo.com.

Czytaj także: System nie może funkcjonować bez podmiotów niepublicznych>>>

Przeczytaj teraz

Medicover i Diagnostyka: RODO w praktyce

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.02.2019

Podczas II konferencji RODO w Zdrowiu, która odbyła się 27 lutego 2019 na warszawskiej Uczelni Łazarskiego, dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych omówili przedstawiciele Medicovera oraz spółki Diagnostyka.

Patryk Kuchta, reprezentujący Medicover, omówił proces wdrażania RODO, który składał się z kilku etapów, pierwszym z nich była inwentaryzacja wszystkich danych osobowych, którymi dysponuje firma, następnym – audyt zgodności tzw. „zerowy”.

– W kolejnym etapie zdefiniowaliśmy obszary kluczowe, powołaliśmy zespół projektowy oraz przygotowaliśmy zakres i plan działania – mówił Patryk Kuchta.

Konieczne było także opracowanie dokumentacji, a następnie – wdrażanie koniecznych zmian i monitorowanie statusu prowadzonych prac.

– Trwa to do chwili obecnej, ciągle prowadzimy weryfikację naszych prac – przez pryzmat obowiązującego prawa, a także naruszeń, które zgłaszamy, i uwag pacjentów – dodał.

Według Patryka Kuchty główne wyzwania RODO wynikają z dużej liczby firm i podmiotów leczniczych, pojawiają się one na styku danych medycznych oraz innych danych, a także w zakresie udzielania dostępów do systemów informatycznych, w tym medycznych, zapewnienia dostępu do dokumentacji medycznej i innych niezbędnych danych na przykład w związku z procesem kontynuacji leczenia, wymiany dokumentacji między podmiotami i pracownikami medycznymi.

Główne problemy, jakie się pojawiły podczas wdrażania przepisów RODO, dotyczyły zdefiniowania treści  nowej klauzuli informacyjnej oraz jej dopasowania do różnych procesów.

W ramach spełniania obowiązku informacyjnego trzeba było dokonać inwentaryzacji wszelkich formularzy zgody, umieścić klauzule informacyjne w widocznym miejscu w każdym centrum medycznym, umieścić klauzulę informacyjną na stronie internetowej, w każdej recepcji oraz w formularzach kontaktowych zarówno papierowych jak i elektronicznych. Wyzwaniem było też opracowanie odpowiedniej metodologii zbierania danych.

Diagnostyka wykonuje badania dla milionów pacjentów i współpracuje z tysiącami placówek medycznych. W rezultacie w bazie spółki znajdują się dane zawierające około 20 milionów numerów PESEL.

– Z tego powodu kwestia ochrony danych osobowych jest dla nas bardzo ważna – mówił Jakub Kowalski, radca prawny Diagnostyki, który przedstawił praktyczne rozwiązania stosowane w spółce, ułatwiające zarządzaniem taką ilością danych.

Czytaj także: RODO w Zdrowiu: Trzeba uważać na umowy powierzenia>>>

– Kluczowe zagadnienia w świetle RODO to minimalizacja przetwarzania danych – czyli – Nie przetwarzaj więcej niż potrzebujesz. Dotyczy to także poszczególnych grup pracowników, z których każdy powinien posiadać taki dostęp do danych, jaki jest mu potrzebny, nie większy – mówił.

Zwrócił też uwagę na kilka ważnych elementów, takich jak obowiązek ochrony danych przed zniekształceniem. Aby wyeliminować błąd przy przepisywaniu stosowany przez Diagnostykę system informatyczny posiada wbudowane słowniki badań. System może też wychwytywać niespójność danych w zleceniu (literówka, pomylenie na krzyż itd.).

Dane należy też chronić przez zniszczeniem, w tym przypadku system w razie awarii (pożar, zalanie) stwarza możliwość odtworzenia danych.

Cechuje się także zasadą rozliczalności, która polega na tym, że odnotuje każdą operację dokonaną przez każdego użytkownika kont, dzięki temu można wyśledzić kto kiedy i jakie informacji wprowadził czy pobrał z systemu.

– Przekazywanie zlecenia między laboratorium a podmiotem leczniczym drogą elektroniczną to sposób na to, aby wynik dotarł do odpowiedniego podmiotu. Jest to możliwe nawet wtedy, gdy podmiot nie posiada swojego systemu, wówczas bowiem Diagnostyka oferuje tzw. końcówkę systemu informatycznego laboratorium, która jest stosowana w placówce medycznej – wyjaśniał Jakub Kowalski.

System Diagnostyki posiada integrację z ponad 100 systemami informatycznymi. Obsługuje 10 różnych form komunikacji, a „końcówki” obsługują 47 aktywnych połączeń i co roku przekazują 540 tysięcy zleceń.

Dzięki takim rozwiązaniom dane przekazywane pomiędzy podmiotami i laboratoriami Diagnostyki są bezpieczne.

Podczas konferencji RODO w Zdrowiu zostały poruszone tematy dotyczące zapisów kodeksu dla branży medycznej, praktyk organów administracji w sprawie RODO czy przepisów sektorowych zapewniających stosowanie rozporządzenia.

Jednym z tematów było także cyberbezpieczeństwo, w tym w powiązaniu z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i wtórnym wykorzystaniu danych medycznych.

Została także oficjalnie zainaugurowana ogólnopolska kampania edukacyjna rododlapacjenta.pl. Celem tej akcji jest wypracowanie materiałów edukacyjnych, które w jasny i prosty sposób przedstawią prawa i obowiązki pacjenta wynikające z RODO i przepisów prawa medycznego.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli partnerem konferencji.

Przeczytaj teraz

Częstochowa: badania endoskopowe w CM Klara

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2019

Centrum Medyczne Klara z Częstochowy wprowadziło do swojej oferty badania endoskopowe – gastroskopię i kolonoskopię. Badania są komercyjne. Cena badania wynosi od 300 do 400 zł.

Gastroskopia to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego (żołądek, przełyk), a kolonoskopia – wnętrza jelita grubego. W trakcie badania można pobrać fragment błony śluzowej w celu zlokalizowania możliwych zmian.

Centrum Medyczne Klara oferuje kompleksowe usługi medyczne, w tym konsultacje świadczone przez prawie 30 poradni specjalistycznych, diagnostykę, chirurgię jednego dnia oraz rehabilitację.

W placówce funkcjonuje gabinet medycyny sportowej oraz medycyny estetycznej a także pracownia diagnostyki obrazowej. Placówka posiada oddziały szpitalne świadczące usługi w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, ortopedii oraz neurochirurgii.

Czytaj także: Częstochowa: nowa poradnia w CM Klara>>>

Centrum jest jednym z niewielu ośrodków w Polsce, który oferuje eksperymentalne metody leczenia schorzeń neurologicznych oraz okulistycznych i jako jedna z kilku placówek w Polsce posiada własne urządzenie systemu NanoKnife IRE do nietermicznej ablacji, leczenia guzów umiejscowionych w bliskim sąsiedztwie ważnych struktur anatomicznych, wykorzystywane przy nowotworach trzustki, prostaty, wątroby i nerek.

Centrum Medyczne Klara działa od 2012 roku. Jest prowadzone przez JST sp. z o.o. s. k., prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Sławomir Nawrocki. Centrum mieści się w budynku o powierzchni prawie 5 tysięcy metrów kwadratowych, zlokalizowanym przy ulicy Wały Generała Józefa Dwernickiego 43/45.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka: pobranie w domu pacjenta dostępne w kolejnym mieście

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.01.2019

W połowie stycznia 2019 sieć laboratoriów i punków pobrań Diagnostyka wprowadziła usługę pobierania krwi w domu pacjenta w kolejnym  mieści – w Kielcach. Taka usługa oferowana jest już przez Diagnostykę w kilkunastu miastach.

Bez wychodzenia z domu można oddać krew do badania między innymi we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Sosnowcu, Gorzowie Wielkopolskim, Radomiu czy Rzeszowie.

Diagnostyka oferuje pacjentom taką usługę dzięki współpracy z platformą upacjenta.pl.

Po raz pierwszy zaoferowano taką możliwość w marcu 2018 roku. Pobranie jest wykonywane w wybranym terminie wraz z dowolnym zestawem badań. Usługę można opłacić online.

Diagnostyka posiada ponad 700 punktów pobrań w całej Polsce. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

W roku 2018 Diagnostyka obchodziła 20-lecie działalności. Przyszłość firmy zakłada rozwój badań specjalistycznych, a także nowoczesnych rozwiązań, w tym również telemedycyny, czemu dała już początek współpraca z firmą HouseMed, operatorem platform uPacjenta.pl oraz Gabineo.com.

Czytaj także: Diagnostykę przyszłości wdrażamy już dzisiaj>>>

 

Przeczytaj teraz

Synlab: nowa siedziba punktu pobrań w Grodzisku

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.01.2019

Punkt pobrań sieci placówek diagnostycznych Synlab, działający w Grodzisku Mazowieckim, od lutego 2019 roku będzie funkcjonował w nowej lokalizacji – w Centrum Medycznym Ameds, przy ulicy H. Szczerkowskiego 4.

Dotychczasowa siedziba punktu pobrań mieści się przy ulicy Sienkiewicza 16, przy gabinecie rehabilitacji i ortopedii For Medica.

Synlab prowadzi punkty pobrań w Warszawie i okolicy. W stolicy działają na Ochocie, przy ulicy Mochnackiego 10 (w przychodni Ochota Medical Center), na Bemowie, przy ulicy  Kartezjusza 2 (w przychodni WAT), na Żoliborzu, przy ulicy Rydygiera 13 (w Poradni Lekarskiej dr Karney) oraz na Mokotowie, przy ulicy Rolnej (w przychodni Duomed).

Od lutego 2018 działa punkt pobrań w Centrum Medycyny Zintegrowanej, przy ulicy Braci Załuskich, w pobliżu stacji Metra Marymont, a od maja 2018 –punkt pobrań w Przychodni Alfamed w Mławie.

Punkty pobrań sieci działają także w Sochaczewie, w Pruszkowie oraz w Konstancinie-Jeziornej.

Czytaj także: Synlab otworzył nowy punkt pobrań>>>

Przy ulicy Kartezjusza 2 w Warszawie działa także laboratorium Synlab.

Synlab oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych (ponad 5000 testów) dostępnych bez skierowania.
Synlab posiada laboratoria w 35 krajach.

 

Przeczytaj teraz

Certus: pozytywna ocena dla laboratorium diagnostycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.01.2019

Laboratorium diagnostyczne Prywatnej Lecznicy Certus z Poznania otrzymało bardzo wysokie noty w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań.

Badanie było przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Medycznej w Łodzi.

Laboratorium jest zlokalizowane w ambulatorium Certusa przy ulicy Grunwaldzkiej 156 w Poznaniu. W tej lokalizacji działa także Szpital Certus, który prowadzi trzy oddziały – ogólny, urologiczny i zabiegowy.

Do Certusa należy także 5 Centrów Medycznych na terenie Poznania i Swarzędza, w tym przychodnie Zdrowie Rodziny i Art Medicum, które dołączyły w 2018 roku. Usługi medyczne w PL Certus dostępne są zarówno odpłatnie, jak i w ramach umów z NFZ.

Od 2017 roku. Certus jest częścią Penta Hospitals International (PHI) – grupy szpitali i przychodni w Europie Środkowo-Wschodniej. PHI działa na Słowacji, w Czechach oraz w Polsce, gdzie poprzez EMC Instytut Medyczny i Prywatną Lecznicę Certus systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku usług medycznych.

Dzięki nowemu inwestorowi w grudniu 2018 rozpoczął się remont placówki przy ulicy Grunwaldzkiej, który potrwa do maja 2019. W efekcie inwestycji powstanie winda dla pacjentów, nowe wejście dla osób niepełnosprawnych i dla rodziców z wózkami dziecięcymi oraz nowy podjazd dla karetek. Przebudowana i powiększona zostanie także rejestracja szpitala i ambulatorium.

Od początku 2019 roku Certus prowadzi własne biuro prasowe na platformie Prowly.

Czytaj: Poznań: trwa przebudowa szpitala Certus>>>

Przeczytaj teraz

CDL: nowy punkt pobrań w Łodzi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.01.2019

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej otworzyło nowy punkt pobrań, który mieści się w Łodzi przy ulicy Kopernika 38, w Medical Magnus Clinic, centrum medycznym specjalizującym się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach rannych.

CDL posiada ponad 50 punktów pobrań, które działają na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego.

Sieć prowadzi także 13 laboratoriów, które zlokalizowane są w Skierniewicach, Łodzi, Radomiu, Warszawie, Lublinie, Głownie, Wieruszowie, Ostrowie Wielkopolskim, Wągrowcu, Wrześni, Nowym Tomyślu, Włocławku i Gostyninie.

Czytaj także: Diagnostyka: nowy punkt pobrań w województwie łódzkim>>>

Laboratoria i punkty pobrań CDL działają przy placówkach medycznych. Oferują szeroki zakres diagnostyki laboratoryjnej oraz 20 rodzajów pakietów badań przeznaczonych dla poszczególnych grup klientów. Centrum oferuje kartę stałego klienta, która upoważnia do 10-procentowego rabatu na wszystkie badania.

Właścicielem Centrum jest Maryla Drynkowska-Panasiuk.

 

Przeczytaj teraz

Diagnostyka: usługa pobrania w domu pacjenta teraz także w Radomiu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2019

Sieć laboratoriów i punków pobrań Diagnostyka rozszerzyła usługę pobierania krwi w domu pacjenta na kolejne miasto – Radom. Taka usługa oferowana jest już w kilkunastu miastach.

Bez wychodzenia z domu można oddać krew do badania między innymi we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Sosnowcu, Gorzowie Wielkopolskim czy Rzeszowie.

Realizacja takiej usługi jest możliwa dzięki współpracy Diagnostyki z platformą upacjenta.pl.

Diagnostyka po raz pierwszy zaoferowała pacjentom taką możliwość w marcu 2018 roku. Pobranie jest wykonywane w wybranym terminie wraz z dowolnym zestawem badań. Usługę można opłacić online.

Diagnostyka posiada ponad 700 punktów pobrań w całej Polsce. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów). Firma obsługuje miliony pacjentów rocznie oraz współpracuje z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia.

W roku 2018 Diagnostyka obchodziła 20-lecie działalności. Przyszłość firmy zakłada rozwój badań specjalistycznych, a także nowoczesnych rozwiązań, w tym również telemedycyny, czemu dała już początek współpraca z firmą HouseMed, operatorem platform uPacjenta.pl oraz Gabineo.com.

Czytaj także: Diagnostykę przyszłości wdrażamy już dzisiaj>>>

Przeczytaj teraz

Śląskie Laboratoria Analityczne: nowa placówka w Rudzie Śląskiej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.01.2019

Śląskie Laboratoria Analityczne 5 stycznia 2019 roku otworzyły nowy punkt pobrań zlokalizowany w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Halemba, przy ulicy 1-go Maja 35, na piętrze budynku usługowego.

W nowym punkcie dostępna jest cała oferta badań laboratoryjnych oferowanych przez sieć Śląskie Laboratoria Analityczne. Można tutaj także skorzystać z pakietów badań dostosowanych do szczególnych potrzeb pacjentów.

Wyniki większości  badań można odbierać online. Na platformie internetowej dostępne będzie także archiwum wyników badań wykonanych w tej placówce.

To już drugi punkt pobrań sieci Śląskie Laboratoria Analityczne, działający w Rudzie Śląskiej. Od kwietnia 2017 placówka taka mieści się w Centrum Medycznym Post Medical, w dzielnicy Wirek.

Czytaj także: Nowa placówka sieci Śląskie Laboratoria Analityczne>>>

Śląskie Laboratoria Analityczne prowadzą ponad 50 punktów pobrań, które zlokalizowane są między innymi w Katowicach, w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Jastrzębiu Zdroju, Kędzierzynie Koźlu, Kielcach, Opolu, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Trzebini i Żywcu.

W Katowicach sieć prowadzi laboratoria: medyczne i mikrobiologiczne.

Śląskie Laboratoria Analityczne działają na rynku od 1991 roku. Od 2013 roku prowadzą także Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne.

Przeczytaj teraz

Lab-med: nowe punkty pobrań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.01.2019

Sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej Lab-med Medical Solution otworzyła pod koniec 2018 roku nowe punkty pobrań na terenie województwa śląskiego. Powstały one w Zabrzu, w Knurowie oraz w powiecie rybnickim.

W Zabrzu nowy punkt pobrań działa w Centrum Dermatologii Estetycznej Felicita przy ulicy Sienkiewicza 36. W Knurowie placówka zlokalizowana została w przychodni Prognostic przy ulicy Kilińskiego 1.

Natomiast nowy punkt pobrań w miejscowości Stanowice w gminie Czerwionka Leszczyny (powiat rybnicki) zlokalizowany został w Centrum Medycznym Kamed, przy ulicy Wyzwolenia 99.

Czytaj także: Nowa placówka sieci Śląskie Laboratoria Analityczne>>>

W połowie 2018 roku nowy punkt pobrań powstał w Rybniku, przy ulicy Wysokiej 4.

Laboratorium diagnostyczne Lab-med założyła firma Bor-Pol, dystrybutor aparatów i odczynników. Działa ono w Sośnicowicach, 11 km od centrum Gliwic. Obok laboratorium powstał także autoryzowany serwis aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz moduł weterynaryjny o szerokim panelu badań. Cały kompleks laboratoryjny zajmuje powierzchnię ponad 1000 mkw.

Punkty pobrań Lab-med działają w Gliwicach (3 placówki), w Knurowie (2 placówki), w Rudzie Śląskiej, w Paniówkach (powiat gliwicki), w Rybniku, Stanowicach oraz w Zabrzu (2 placówki).

 

Przeczytaj teraz

Nowe badania diagnostyczne zlecane przez lekarza POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.12.2018

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które zmienia przepisy w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej , wprowadza nowe badania diagnostyczne do katalogu badań zlecanych przez lekarza POZ.

Są to między innymi badania poziomu ferrytyny, wykorzystywane w celu diagnozowania niedoboru żelaza będącego przyczyną anemii u niemowląt i małych dzieci, badanie poziomu witaminy D, które jest istotne ze względu na ryzyko niedoboru tej witaminy oraz wapnia w diecie niemowląt i małych dzieci.

Wykaz poszerzono również o badania stosowane w celu wykrywania infekcji bakterią Borrelia sp., czego ryzyko wzrasta po ukąszeniu przez kleszcze. Wprowadzono także badania stosowane w celu wykrywania zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (hepatitis C virus, HCV) dla określonych grup osób. W pierwszej kolejności dotyczy to osób, które otrzymały przetoczenie krwi przed 1992 rokiem, osób, które używają lub używały w przeszłości dożylne środki odurzające, osoby, które były hospitalizowane więcej niż 3 razy w życiu,  osoby, które przebywały w placówkach karnych, osoby, które zgłaszają się do punktów anonimowego testowania w kierunku zakażenia HIV, osoby, u których wykryto u lekarza rodzinnego lub na oddziale szpitalnym podwyższoną aktywność aminotransferaz lub osoby, u których występuje podejrzenie jakiejkolwiek choroby wątroby.

Czytaj także: Projekt rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie medycyny rodzinnej>>>

Zgodnie z zaleceniem unijnym dookreślono w projekcie rozporządzenia, że świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, w przypadku zdiagnozowania, potwierdzenia choroby rzadkiej jest obowiązany do sprawozdawania numeru ORPHA.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 grudnia 2018. Uwagi do projektu można przekazywać do 10 stycznia 2019.

Przeczytaj teraz
Page 6 of 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9