Poradnia genetyczna w ECZ Otwock

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.10.2022

Od 1 września 2022 roku w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock działa poradnia genetyczna, które oferuje świadczenia finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczenia te są kontynuacją programu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, takie jak rak piersi oraz rak jajnika. Placówka może także włączyć do programu nowych pacjentów.

Pacjenci objęci opieką poradni odbywają konsultacje u lekarza genetyka oraz otrzymują indywidualny program kontrolnych badań diagnostycznych, obejmujących badania genetyczne oraz okresowe badania obrazowe – mammografia, USG piersi, USG transwaginalne, rezonans magnetyczny (MR).

Akcja profilaktyczna laboratoriów Diagnostyka

W skład Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock wchodzi specjalistyczny szpital o rozszerzonym profilu onkologiczno-kardiologicznym, Centrum Kształcenia Komplementarnego oraz Centrum Medycyny Doświadczalnej.

ECZ prowadzi także poradnie specjalistyczne oraz zakład diagnostyki obrazowej, który oferuje badania RTG, USG, mammografię, badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Wykonuje badania genetyczne.

ECZ działa w Otwocku przy ulicy Borowej 14, współpracuje z ECZ Grochów w Warszawie przy ulicy Omulewskiej, Szpitalem Ibis/Sensor Cliniq w Warszawie przy ulicy Kaczej oraz przychodnią Ibis przy ulicy Szlenkierów.

Przeczytaj teraz

Produkt genXone w raporcie „Top Disruptors in Healthcare”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.07.2022

Produkt firmy geXone znalazł się w tegorocznym raporcie „Top Disruptors in Healthcare”, opisującym polski sektor medtech. Jest to autorski, unikatowy projekt Nanobiome, polskie badanie mikrobiomu jelitowego z wykorzystaniem całogenomowego sekwencjonowania w technologii nanoporowej.

Ma to być narzędzie wspierające przede wszystkim dietetyków lub gastroenterologów.

Projekt ten został także nagrodzony w konkursie „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.

Projekt Nanobiome nagrodzony w konkursie Innowacyjni dla Wielkopolski

Raport „Top Disruptors in Healthcare” stanowi przegląd startupów, które proponują nowe ciekawe rozwiązania dla lekarzy i ich pacjentów oraz jednocześnie wywierają wpływ na rozwój sektora medycznego. Celem publikacji było zebranie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych na rynku oraz pomoc w zawieraniu efektywnych partnerstw między startupami i firmami medycznymi a inwestorami, placówkami medycznymi i końcowymi klientami.

W tegorocznej edycji raportu „Top Disruptors in Healthcare” zaprezentowano 144 startupów polskich oraz 14 startupów zagranicznych, z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej.  Raport został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji „AI w Zdrowiu”, która odbyła się 14 czerwca 2022 roku w Warszawie.

Raport dostępny jest tutaj

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz

Prywatne firmy umożliwiają dostęp do najnowszych technologii medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.10.2021

Dostęp do najnowszych technologii medycznych umożliwiają prywatne firmy, które te badania rozwijają i oferują – mówił Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka S.A., członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, podczas panelu dotyczącego innowacji, odbywającego się podczas XVII Forum Rynku Zdrowia. 

-To właśnie medycyna prywatna daje pacjentom możliwość dostępu do najnowszych badań, zwłaszcza w diagnostyce laboratoryjnej. Często są to technologie, do których nie mają dostępu pacjenci w innych krajach. Polacy mają możliwość korzystania z nich właśnie dzięki prywatnym podmiotom. Są to świadczenia komercyjne, ale obecnie już jedna trzecia wartości rynku medycznego w Polsce to świadczenia komercyjne – dodał Swadźba.

Start-upy i nowe obszary medyczne

Jakub Swadźba zwrócił uwagę na start-upy, takie jak uPacjenta.pl, których działania tworzą nowe obszary medyczne.  

-Jesteśmy zaangażowani w działalność kilu start-upów, które oferują pacjentom dostęp do najnowszych osiągnięć w medycynie laboratoryjnej – mówił.  

Jako najważniejsze trendy w rozwoju diagnostyki laboratoryjnej prezes Swadźba wymienił takie obszary, jak genetyka a także medycyna spersonalizowana, wykorzystująca badana genetyczne w leczeniu onkologicznym.

Genetyka lub szerzej biologia molekularna, czyli genetyka wirusów, to między innymi diagnostyka w kierunku wirusa Sars-CoV-2, która rozwinęła się szczególnie w czasie pandemii. W tym okresie zwiększyła się w Polsce liczba laboratoriów wykonujących te badania. 

Czytaj także: Inwestujemy w nowe technologie >>>

-Tuż przed pandemią spółka GenXone, której obecnie jesteśmy największym, prawie 50-procentowym udziałowcem, otworzyła licencjonowane laboratorium, które wykonuje sekwencjonowanie DNA tzw. NGS (ang. next generation sequencing) w technologii nanoporowej stworzonej przez Oxford Nanopore Technologies. Jest to dużo szybsze badanie niż dotychczasowe i oznacza nowe podejście do genetyki – mówił Jakub Swadźba. 

Terapie genomowe i medycyna spersonalizowana

Metodą tą można także sekwencjonować wirusy i obecnie 70 procent badań w kierunku wirusa Sars-Cov-2 wykonuje się tą metodą.  

-Między innymi jako pierwsi na świecie odkryliśmy mutację w wariancie delta tego wirusa. Wprowadziliśmy także możliwość oznaczania tego wirusa w standardowych badaniach – dodał Swadźba. Wspomniał też o badaniach przeciwciał przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 oraz o badaniach w ramach medycyny spersonalizowanej, czym zajmuje się spółka z Grupy Diagnostyka – Oncogene Diagnostics. 

Terapie genomowe to jeden z trendów dotyczących prac badawczych finansowanych przez Agencję Badań Medycznych, inne to zarządzanie bazami danych oraz sztuczna inteligencja. Agencja zakontraktowała projekty badań medycznych o wartości 1,5 mld zł.  

– Już na początku roku 2022 ogłoszony zostanie konkurs dotyczący sztucznej inteligencji, robotyki oraz telemedycyny. Jeden z projektów to projekt o wartości 100 mln zł dotyczący technologii cart-T (immunoterapii) – mówił Radosław Sierpiński, prezes ABM. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowuje obecnie około tysiąc projektów, a średnia kwota finansowania projektu medycznego wynosi od 10 do 12 mln zł, niektóre projekty mają wartość około 2 mln, zł, inne dziesiątki milionów. 

Czytaj także: Czy możemy skutecznie leczyć na odległość?>>>

Także tutaj dominują projekty w zakresie telemedycyny, urządzenia do diagnostyka online oraz informatyczne rozwiązania mające zastosowanie w produkcji leków. 

Perspektywy rozwoju nowych technologii stoją także przed firmami zajmującymi się wyrobami medycznymi, o czym wspomniał Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed. Mówił między innymi na temat Warsaw Health Innivation Hub, czyli wspólnego projektu Agencji Badań Medycznych i podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii. 

Paneliści wskazywali także obszary wymagające korekty, takie jak brak strategii w ochronie zdrowia czy brak rozwiązań legislacyjnych. 

W panelu “Miejsce Polski na mapie innowacyjnych technologii medycznych” wzięli udział: Adam Dawidziuk, koordynator projektu Sekcji Ekspertów Wewnętrznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed, Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, liderka Koalicji AI w Zdrowiu, Robert Rusak, prezes, MedTech Forum, dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych oraz Jakub Swadźba, prezes zarządu spółki Diagnostyka SA. 

XVII Forum Rynku Zdrowia odbyło się 18 i 19 października 2021 roku w warszawskim hotelu Sheraton. Organizatorem przedsięwzięcia jest Grupa PTWP. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego partnerem.

Przeczytaj teraz

Genomed: umowa z Narodowym Instytutem Leków

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.10.2018

Genomed S.A. podpisał 23 października 2018 umowę z Narodowym Instytutem Leków dotyczącą sukcesywnego świadczenia przez spółkę usług sekwencjonowania metodą nowej generacji (ang. NGS) prawie dwu tysięcy genomów bakteryjnych.

Umowa zawarta została na okres 15 miesięcy, czyli do 23 stycznia 2020 roku, a jej wartość wynosi 1.140.431,40 zł brutto.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

39,55 procenta akcji spółki Genomed S.A. posiada Diagnostyka spółka z o.o., co daje prawo do 25,74 procenta ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Genomed.

Czytaj: Diagnostyka zwiększyła udziały w spółce Genomed>>>

Przeczytaj teraz