CSIOZ: 62 procent podmiotów może wystawiać e-recepty

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.01.2020

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zbadało stopień informatyzacji podmiotów leczniczych. Z analizy wynika, że w prawie 80 procentach podmiotów wystawiane są e-ZLA, a 62 procent może wystawiać e-recepty..

Wyniki raportu pokazały, że około 82 procent ankietowanych szpitali, ponad 53 procent jednostek innych niż szpitalne oferujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, 50 procent zakładów opieki długoterminowej, około 73 procent zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz po około 64 procent placówek podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz placówek rehabilitacyjnych posiada rozwiązania informatyczne umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

W stosunku do wyników badania przeprowadzonego w 2018 roku wzrósł o 7,52 pkt. procentowego odsetek szpitali, które wdrożyły tego typu usługi. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba placówek POZ, które wykorzystują usługi elektroniczne przeznaczone dla innych podmiotów leczniczych.

Natomiast ponad 55 procent szpitali, 29 procent placówek oferujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz mniej niż połowa placówek rehabilitacyjnych, 41,94 procenta placówek POZ posiada Repozytorium EDM, rozumiane jako miejsce składowania dokumentów elektronicznych wraz z metadanymi na potrzeby ich wyszukiwania.

W 77,41 procentach  podmiotów są wystawiane e-ZLA, 52,65 procenta ogółu ankietowanych podmiotów jest zintegrowanych z systemem P1 w kontekście wystawiania e-recepty (62,19 procenta podmiotów posiada rozwiązania IT pozwalające na wystawianie e-recept), 59,47 procenta prowadzi prace zmierzające do obsługi e-skierowania.

Czytaj także: Akwizycje, rozwój oferty i nowe technologie – rok 2019 na prywatnym rynku medycznym>>>

Większość podmiotów nie stosuje jeszcze udostępnionej przez CSIOZ Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA.

Raport dostępny jest na stronie: www.csioz.gov.pl

Według CSIOZ w kolejnym roku na interesariuszy systemu czekają wyzwania związane ze zintensyfikowaniem wprowadzania rozwiązań informatycznych pozwalających na gromadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Wśród wyzwań na najbliższy okres należy wskazać szersze niż dotąd  wykorzystanie udostępnionej przez CSIOZ Polskiej Implementacji Krajowej standardu HL7 CDA definiującego składnię i semantykę elektronicznych dokumentów medycznych na potrzeby ich wymiany w środowisku medycznym – stosuje ją jak dotąd jedynie jedna trzecia podmiotów biorących udział w ankiecie.

Ankieta nie wyszczególniała wśród badanych placówek podmiotów publicznych i prywatnych.

Czytaj: Prywatne placówki przodują w wystawianiu e-recept>>>

Przeczytaj teraz

Informatyzacja placówek na konferencji GigaCon

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2019

Tegoroczna edycja konferencji –  IT w Służbie Zdrowia GigaCon poświęcona będzie najnowszym rozwiązaniom w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem medialnym.

Podczas konferencji firmy IT zaprezentują rozwiązania, które pomogą usprawnić  zarządzanie personelem, obniżyć koszty czy wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną.

Każdy uczestnik spotkania będzie miał możliwość porozmawiania z wystawcami na stoiskach, a także wysłuchania prelekcji przygotowanych przez doświadczonych ekspertów, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia związane z dostępem do dokumentacji medycznej, z ochroną informacji i medycznych danych osobowych, z e-rejestracją, z rolą dokumentacji medycznej w pracy zakładu opieki zdrowotnej, z mobilnym dostępem do elektronicznej dokumentacji medycznej czy z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczeniem usług medycznych.

Wśród tematów poruszanych podczas spotkania znajdą się także prawne aspekty gromadzenia i archiwizacji danych medycznych, systemy obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia, hurtownie danych, bazy danych, otwarte standardy danych medycznych, aplikacje wspomagające zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej oraz podpis elektroniczny w dokumentacji medycznej.

Wiktor Rynowiecki z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powie na temat informatyzacji w służbie zdrowia, „Projektowanie doświadczeń pacjenta, czyli UX w służbie zdrowia” – to temat wystąpienia Joanny Ostafin (Project: People), natomiast „Inwentaryzacja i monitoring infrastruktury IT w świetle wymogów Krajowych Ram Interoperacyjności – czyli jak spełnić wymagania nie doprowadzając się do bankructwa” – Krzysztofa Szmigielskiego (Szpital Wolski).

Na temat kompleksowego administrowania bazą PostgreSQL dzięki EuroDB powie Jerzy Baranowski (EuroLinux), a Statlook -Suplement usprawniający pracę działów IT przedstawi Filip Sadzik (A plus C Systems). Natomiast automatyzacja procesu rejestracji dokumentów w bazie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej będzie tematem wystąpienia Sławomira Dynowskiego i Jacka Wójcika (AutoID).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie bezpłatnej rejestracji na stronie: https://gigacon.org/

Konferencja odbędzie się 25 września 2019 roku (początek o godzinie 9:00) w warszawskim hotelu Courtyard, przy ulicy Żwirki i Wigury 1.

Przeczytaj teraz

Konferencja IT w Służbie Zdrowia GigaCon

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.08.2018

Najnowsze rozwiązania w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej będą mogli poznać uczestnicy konferencji – IT w Służbie Zdrowia – GigaCon. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się 25 września 2018 roku w Warszawie.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem medialnym.

Podczas konferencji wiodące firmy IT zaprezentują rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę placówki, pomogą w zarządzaniu personelem i obniżeniu kosztów oraz wdrożeniu EDM. Wykłady merytoryczne poprowadzą eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Tematyka konferencji obejmie między innymi takie zagadnienia jak centralny system monitorowania warunków środowiskowych na przykładzie Szpitala Wolskiego w Warszawie, nowe trendy w zarządzaniu infrastrukturą IT w jednostkach medycznych, gotowe narzędzia wspierające wdrożenie RODO, innowacyjna informatyzacja gwarancją bezpieczeństwa i optymalizacji procesów medycznych, bezpieczna chmura czy zastosowanie narzędzi GIS w ochronie zdrowia.

Więcej informacji na temat konferencji, szczegółowy program oraz rejestracja uczestników- na stronie www.gigacon.org.

 

 

 

 

Przeczytaj teraz

18 kwietnia 2018 wejdzie w życie ustawa o e-recepcie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.04.2018

10 kwietnia 2018 opublikowana została ustawa z 1 marca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa wejdzie w życie 18 kwietnia 2018.

E-recepta to jeden z elementów procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce, realizowanego w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1).

Dzięki zmianom wprowadzonym za pomocą ustawy możliwe będzie wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na wyroby medyczne, jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne, nie tylko po osobistym zbadaniu pacjenta, ale również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Ustawa wprowadza także dodatkowy – obok podpisu kwalifikowalnego oraz profilu zaufanego ePUAP – dopuszczalny sposób podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, poprzez wykorzystanie, wytworzonego na potrzeby podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich, sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe przepisy modyfikują dotychczasowe zasady dotyczące podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, wystawiania zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, a także wystawiania, realizacji i kontroli recept oraz sprawozdawczości aptek do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Kolejna edycja konferencji na temat IT w służbie zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.02.2018

29 marca 2018 roku we Wrocławiu odbędzie się kolejna edycja konferencji  IT w Służbie Zdrowia GigaCon. Podczas spotkania zostaną przedstawione najnowsze rozwiązania w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

Zaprezentują je wiodące firmy IT, których produkty pomagają usprawnić pracę placówki i  zarządzanie personelem, a także pomagają obniżyć koszty czy wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną. Wykłady merytoryczne przedstawią eksperci, którzy opowiedzą o swoich  doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Zagadnienia związane z digitalizacją modelu świadczenia usług medycznych w praktyce, na bazie doświadczeń Lux Med zaprezentuje przedstawiciel firmy Jarosław Wójciński, a Marek Rudnicki z Centrum Medycznego Dolmed powie o elektronicznej rejestracji oraz zdalnym udostępnianiu wyników badań laboratoryjnych.

Praktyczne aspekty zapisywania się na wizyty przez internet na podstawie doświadczeń ze Spółdzielni Pracy Specjalistów Rentgenologów w Warszawie przedstawi Michał Salwerowicz, a prawne aspekty użycia podpisu elektronicznego w komunikacji elektronicznej, wraz z przedstawieniem alternatywnych rozwiązań o podobnym skutku – Agata Majchorowska.

Wystąpienie Mieczysława Pasowicza z Instytutu Medycyny Innowacyjnej będzie dotyczyło Wearable Patients Monitoring z przykładami zastosowań kardiologicznych. Marcin Klamra (CCNS SA) powie natomiast o odpowiednim podejściu do pacjenta.

Tematyka konferencji będzie także dotyczyła między innymi ochrony informacji i medycznych danych osobowych, dostępu do aplikacji mobilnych, dostępu do danych medycznych przez internet lub telefon, prawnych aspektów gromadzenia i archiwizacji danych medycznych czy systemów obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia.

Uczestnicy podczas konferencji będą mogli także skorzystać z porad prawnych dotyczących nowych przepisów rozporządzenie unijnego o ochronie danych osobowych RODO.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie http://gigacon.org

Przeczytaj teraz