sexemodelankara escortataşehir escortanadolu yakası escortcanlı bahis siteleriAnadolu Yakası Ucuz Escortescort bayan izmirdeneme bonusu veren sitelerescorthttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynakuşadası escortmalatya escortip stresserdeneme bonusu veren sitelerbuy twitter followersHidden Wikibodrum escortlol scriptAlanya TransferAntalya transferhttp://www.wcph2020.com/izmir escortortam dinleme cihazlarıhttp://umraniyetip.orgKongre Standıanadolu yakası escortşerifali escort bayanlarescort bayan maltepeescort bayan antalyahalkalı escortbahis sitelerionline casino india real moneyhttps://www.populerhoca.com/hizli-okuma-kursu/casino siteleriEscort Londonizmir escort bayanip stresserdeneme bonusu veren sitelerSahabet girişmobil ödeme bozdurmakepenk tamiri

Projekt rozporządzenia reguluje harmonogram przyjęć

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.04.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez  świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, reguluje między innymi sposób rejestrowania danych gromadzonych w harmonogramie przyjęć.

W celu ujednolicenia sposobu rejestrowania niektórych danych, wprowadzono okodowania dla kategorii świadczeniobiorców, jaka ma być nadana każdej osobie wykazywanej w harmonogramie, dla przyczyn zmian terminu w harmonogramie przyjęć i dla przyczyny skreślenia z harmonogramu przyjęć.

Zmiany dotyczą także rozszerzenie katalogu przyczyn skreślenia z list oczekujących, tak aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne ich ustalenie. Dodano przyczyny pozwalające na identyfikację przypadków skreślenia z powodu omyłkowego wpisania na listę, braku kwalifikacji do leczenia ze względów medycznych czy zmiany kategorii w harmonogramie przyjęć  – tj. gdy osoba z listy oczekujących nadal jest wpisana w harmonogram przyjęć (listy oczekujących zgodnie z ustawą stanowią część harmonogramu przyjęć), ale oczekuje na świadczenie na przykład jako osoba posiadająca prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością albo została przyjęta w trybie nagłym, ze względu na pogorszenie stanu zdrowia.

Projekt wprowadza katalog przyczyn zmian terminu dla list oczekujących, doprecyzowanie, że w przypadku osób bezdomnych nie jest konieczne dla dokonania wpisu na listę/harmonogram przyjęć wypełnianie adresu miejsca zamieszkania (takiej osobie należy nadać kod BD, co powoduje brak konieczności wypełniania w harmonogramie danych adresowych) oraz uregulowanie kwestii dotyczących zakresu danych sprawozdawanych przez świadczeniodawców, dotyczących harmonogramu przyjęć (w tym list oczekujących).

Zakres danych, jakie świadczeniodawcy mają przekazywać co miesiąc właściwemu oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia,  to informacje o liczbie osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca dla każdej kategorii świadczeniobiorcy. Są to dane zbiorcze, o poszczególnych kategoriach świadczeniobiorców, którzy mają przyznane w harmonogramie przyjęć terminy udzielenia świadczenia. Dane te pozwolą określić strukturę świadczeniobiorców, którzy w harmonogramie mają wyznaczony termin. Przekazywane są także dane o każdej osobie na liście oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca. Osoby te mają być charakteryzowane przez dane o imieniu i nazwisku, numerze PESEL i  kryterium medycznym. Dane te przekazywane są także obecnie.

Czytaj także: W NFZ – departament obsługi pacjenta zamiast spraw świadczeniobiorców>>>

Przekazywane mają być także dane o przypadkach zmian, jakie zaszły na liście oczekujących w danym miesiącu (tj. wpis na listę lub skreślenie z listy oczekujących), jeżeli wynikały ze zmiany kategorii świadczeniobiorcy, a nie z innych przyczyn na przykład. wykonania świadczenia.

Ponadto jako dodatkowe dane w zakresie harmonogramów przyjęć (wymagane przez rozporządzenie o danych) będą przekazywane informacje o skreśleniach z harmonogramu przyjęć, jakie dokonały się w okresie sprawozdawczym.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

Projekt jest dostępny na stronie www.legislacja.rcl.gov.pl>>>

Przeczytaj teraz

Ustawa dotycząca e-skierowań i list oczekujących

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.12.2018

Opublikowana została ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Ustawa wprowadza skierowania w formie elektronicznej.

Wdrożenie e-skierowań będzie miało także wpływ na prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.  Pacjent nie będzie mógł już (nawet przez dopuszczalny w chwili obecnej okres 14 dni roboczych od momentu zapisu) zapisać się na więcej niż jedną listę oczekujących na podstawie tego samego skierowania.

Modyfikacji ulegają przepisy dotyczące list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Dotychczas prowadzone listy oczekujących staną się częścią harmonogramów przyjęć, a ustawa zapewni jednolite zasady ich prowadzenia.

Dotychczasowe rozwiązania dotyczące list oczekujących zobowiązują świadczeniodawców do gromadzenia danych tylko o pacjentach pierwszorazowych, co nie pozwala na pełne monitorowanie prawidłowości procesu udzielania świadczeń u danego świadczeniodawcy, chociaż sam świadczeniodawca dysponuje pełnymi danymi w zakresie przyjmowanych przez niego pacjentów.

Czytaj także: Skierowanie do sanatorium po roku od poprzedniego pobytu>>>

Wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym w harmonogramie przyjęć będą rejestrowane dane dotyczące wszystkich osób oczekujących na świadczenie niezależnie od powodu oczekiwania, w szczególności uwzględni to sytuacje oczekiwania na kolejny etap leczenia, oczekiwanie z powodu braku możliwości uzyskania świadczenia w dniu zgłoszenia, oczekiwania na życzenie osoby, która wybrała późniejszy termin niż wskazany przez świadczeniodawcę. Harmonogram przyjęć będzie stanowił integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.

Zmianie ulegną zapisy dotyczące danych przekazywanych przez świadczeniodawców, zgodnie z nimi oprócz dotychczas przekazywanych danych dotyczących list oczekujących, świadczeniodawcy będą raz w tygodniu przekazywać także dane dotyczące wszystkich kategorii pacjentów wpisanych do harmonogramu przyjęć – w zakresie liczby osób, które uzyskały świadczenie w danym okresie sprawozdawczym oraz liczbę osób oczekujących na udzielenie świadczenia i  liczbę osób, którym zmieniono kategorię, wraz z oznaczaniem dotychczasowej oraz nowej kategorii.

Poza tym w celu zwiększenia aktualności danych o pierwszym wolnym terminie nałożono na świadczeniodawców obowiązek przekazywania informacji w tym zakresie na koniec każdego dnia roboczego.

Oprócz podmiotów, które dotychczas zobowiązane były do prowadzenia list oczekujących, czyli szpitali oraz placówek udzielających świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, do prowadzenia zarówno harmonogramu przyjęć, jak i list oczekujących zostaną zobowiązani świadczeniodawcy udzielający świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Wprowadzono też dla świadczeniodawców zobowiązanych do prowadzenia harmonogramów przyjęć i list oczekujących obowiązek przekazywania pacjentom w każdy dostępny sposób informacji przypominających o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia oraz o obowiązku poinformowania o niemożliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie.

Poza tym uwzględniono analogiczne obowiązki po stronie świadczeniodawców dotyczące informowania pacjentów o zmianie kolejności udzielania świadczenia i jej przyczynie. Jednocześnie, w przypadku pacjentów wpisanych w harmonogramach przyjęć w aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) (tzw. aplikacji AP-KOLCE) obowiązek ten będzie spoczywał nie na świadczeniodawcy, lecz na NFZ.

Ustawa wejdzie w życie 11 stycznia 2019 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących odliczeń od podatków kosztów poniesionych w związku z podłączeniem do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych oraz przepisów dotyczących zleceń na wyroby medyczne, które wchodzą w życie 31 grudnia 2018 roku. Niektóre z punktów ustawy wejdą w życie 1 kwietnia 2019, 1 lipca 2019 roku lub 1 stycznia 2020 roku (między innymi dotyczące harmonogramu przyjęć i elektronicznej dokumentacji medycznej).

 

 

 

 

 

Przeczytaj teraz

Będzie więcej obowiązków w zakresie list oczekujących

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.10.2018

Na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez  świadczeniodawców. Projekt nakłada na placówki więcej obowiązków dotyczących list oczekujących.

Przewidziano zwiększenie liczby świadczeń, dla których prowadzone będą odrębne listy oczekujących, a także zwiększenie liczby list oczekujących, które mają być prowadzone w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Projekt nakłada także obowiązek przekazywania informacji o czasie wykonania istotnej procedury (dacie, godzinie i minucie w systemie 24-godzinnym) pacjentom przyjętym w trybie nagłym oraz uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy o świadczeniach dotyczące dodatkowych uprawnień w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w  celu identyfikacji osób, które skorzystały z przysługujących im uprawnień dodatkowych, co umożliwi monitorowanie efektów wprowadzonych rozwiązań.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że zmiany mają na celu poprawę monitorowania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Wprowadzone zmiany pozwolą także rozszerzyć informacje o pierwszych wolnych terminach, które są publikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Informatorze o Terminach Leczenia. Zmiany te pozwolą również na poprawę monitorowania skuteczności działań podejmowanych przez ministra zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie skracania czasów oczekiwania na konkretne świadczenia zdrowotne.

Wprowadzone zmiany polegają na rozszerzeniu wykazu świadczeń lub procedur, na które mają być prowadzone odrębne listy oczekujących w systemie informatycznym świadczeniodawców oraz bezpośrednio prowadzonych przez świadczeniodawców w aplikacji udostępnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w czasie rzeczywistym.

Nałożono także obowiązek prowadzenia list dodatkowo dla ponad 20 świadczeń. Wykaz świadczeń znajduje się w załącznikach do projektu.

Obowiązek prowadzenia odrębnych list oczekujących w aplikacji udostępnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku. Czas ten jest niezbędny dla Narodowego Funduszu Zdrowia w celu dostosowania działającej aplikacji (tzw. AP KOLCE) do wprowadzenia nowych list oczekujących. W przypadku procedur, na które odrębne listy oczekujących będą prowadzone w systemie informatycznym świadczeniodawcy, obowiązek ich prowadzenia powstanie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewidziano także możliwość wprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowego pola charakteryzującego świadczenie, na jakie prowadzona jest lista oczekujących, przez wskazanie okolicy ciała. W przypadku niektórych świadczeń – przykładowo – świadczeń rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej,  endoprotezoplastyki czy zaćmy – jest to dana niezbędna do weryfikacji przestrzegania zasady określonej w art. 20 ust. 10 ustawy o świadczeniach, zgodnie z którą w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

W przypadku list oczekujących prowadzonych w aplikacji udostępnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia informacja ta pozwoli na blokowanie jednoczesnych wpisów na listy oczekujących na takie samo badanie tej samej okolicy ciała lub zabieg dotyczący danej części ciała (endoprotezoplastyka lewego lub prawego biodra, operacja na prawym lub lewym oku).

Wprowadzono także rozszerzenie obowiązku przekazywania dokładnych informacji o dacie, godzinie i minucie w przypadku wykonania procedury w stanach nagłych. Objęto nim wszystkich świadczeniodawców, a nie tylko szpitalne oddziały ratunkowe, gdyż informacja ta pozwala monitorować w jakim czasie  od przyjęcia pacjenta świadczeniodawca udzielił świadczenia sprawozdanego jako udzielone w stanie nagłym. Obowiązek ten nie będzie dotyczył jedynie świadczeń udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego, gdyż w tym przypadku ramy czasowe dla wykonanych procedur określają już rejestrowane dane dotyczące  przybycia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz dotyczące zakończenia akcji prowadzenia tych czynności.

Uwagi do projektu można przekazywać w terminie 30 dni od jego otrzymania.

Przeczytaj teraz

Projekt zmiany przepisów dotyczących skierowań i kolejek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.10.2018

Do konsultacji skierowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Związane jest to z planowanym rozpoczęciem w czwartym kwartale 2018 roku pilotażu e-skierowania.

W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodany zostanie przepis, z którego będzie wprost wynikać, jakie skierowania będą miały postać elektroniczną. Będą to skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, na leczenie szpitalne oraz na następujące badania diagnostyczne – na badania medycyny nuklearnej, na badania tomografii komputerowej, na badania rezonansu magnetycznego, na badania endoskopowe przewodu pokarmowego, na badania echokardiograficzne płodu.

Docelowo katalog skierowań w postaci elektronicznej wraz z rozwojem Platformy P1 może być stopniowo poszerzany na inne rodzaje skierowań.

Skierowania także w przypadku badań komercyjnych

Doprecyzowano także, że skierowania na badania medycyny nuklearnej oraz na badania tomografii komputerowej będą wystawiane w postaci elektronicznej także w przypadku gdy badania te będą finansowane ze środków innych niż środki publiczne. W przypadkach tych skierowanie jest bowiem niezbędne nie tylko wówczas, gdy dane badanie finansowane jest ze środków publicznych.

Skierowania w postaci elektronicznej, tzw. e-skierowania, nie będą obejmować zatem dokumentów, które potocznie często są nazywane  również skierowaniami albo zleceniami, a dotyczą one kierowania pacjentów na różnego rodzaju badania czy konsultacje w ramach już udzielanych tym pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy to takich sytuacji, jak kierowanie pacjenta w ramach planowego leczenia operacyjnego w szpitalu na badania diagnostyczne i konsultacje, czy też kierowanie przez podmiot udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na dodatkowe badania diagnostyczne w związku z prowadzonym leczeniem (wówczas to świadczeniodawca pokrywa koszty tych badań).

Skierowania będą mogły być wystawiane w formie papierowej, gdy będą wystawiane dla osób o nieustalonej tożsamości, w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego Platformy P1 oraz na potrzeby świadczenia opieki zdrowotnej, udzielanego poza granicami kraju.

Wszystkie pozostałe skierowania umożliwiające pacjentom uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie będą miały postać papierową. E-skierowania będą natomiast wystawiane, podobnie jak e-recepty, w ramach Platformy P1 i w związku z powyższym ich centralizacja nastąpi już na etapie ich tworzenia oraz przydzielania im numerów, co ma niebagatelne znaczenie dla praktycznej realizacji normy prawnej określającej, że pacjent w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Więcej: Projekt nowelizacji ustaw uporządkuje kolejki oczekujących>>>

Modyfikacja dotyczy przepisów ustawy o świadczeniach w zakresie posługiwania się przez pacjentów e-skierowaniem. W przypadku, gdy pacjent otrzyma skierowanie w postaci elektronicznej, po tym jak udostępni wybranemu świadczeniodawcy dane dostępowe do e-skierowania, świadczeniodawca dokona wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia przez określenie odpowiedniego statusu skierowania w systemie teleinformatycznym Platformy P1. Obecnie brak jest bowiem regulacji wskazującej na dokonanie tej czynności przez świadczeniodawcę.

Natomiast pacjent, któremu zostanie wystawione e-skierowanie, otrzyma informację o wystawionym skierowaniu na wskazany adres poczty elektronicznej, numer telefonu albo w formie wydruku.

Konieczność zapewnienia jednolitości regulacji dotyczących skierowań wymaga również zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, w której przede wszystkim uściśleniu podlega definicja elektronicznej dokumentacji medycznej.


Z e-skierowaniem tylko w jednej kolejce

Wdrożenie e-skierowań będzie miało wpływ na kwestię prowadzenia przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Art. 20 ust. 10 ustawy o świadczeniach stanowi, że pacjent w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Możliwość posłużenia się przez pacjenta e-skierowaniem (zamiast dostarczania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących oryginału skierowania w postaci papierowej) otwiera zatem zarówno przed pacjentami, jak i prowadzącymi listy oczekujących nowe możliwości. Dla tych pierwszych będą to znaczne udogodnienia w umówieniu się na konkretne świadczenie opieki zdrowotnej (bez konieczności dostarczania oryginału skierowania), a dla drugich możliwość racjonalizowania zapisów na listach oczekujących.

Pacjent nie będzie bowiem mógł już (nawet przez dopuszczalny w chwili obecnej okres 14 dni roboczych od momentu zapisu) zapisać się na więcej niż jedną listę oczekujących na podstawie tego samego skierowania. Po dokonaniu bowiem pierwszego zapisu, skierowanie zostanie automatycznie przez system oznaczone jako „w realizacji” i jego ponowne użycie do zapisania się na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy nie będzie możliwe. Proponuje się także, aby możliwość zapisania się tylko na jedną listę oczekujących obejmowała również sytuacje, gdy pacjent otrzyma więcej niż jedno skierowanie od więcej niż jednego lekarza, na to samo świadczenie opieki zdrowotnej.

Intencją tego przepisu jest uniemożliwienie zapisania się na listę oczekujących na udzielenie więcej niż jednego (takiego samego) świadczenia finansowanego ze środków publicznych. W sytuacji, w której świadczeniobiorca otrzyma więcej niż jedno skierowanie na to samo świadczenie opieki zdrowotnej, do czasu jego zrealizowania (co będzie oznaczało zmianę statusu tego skierowania w systemie teleinformatycznym Platformy P1 z „w realizacji” na „zrealizowane”), świadczeniobiorca nie będzie miał możliwości zapisania się na listę oczekujących na udzielenie tożsamego świadczenia.

W przypadku pacjentów korzystających ze świadczeń na zasadzie odpłatności będzie istniała możliwość wykorzystania dowolnej liczby skierowań, ponieważ świadczenia udzielane odpłatnie nie są objęte listą oczekujących na udzielenie świadczenia.

Jednolite zasady prowadzenia harmonogramów przyjęć

Modyfikacji ulegają przepisy dotyczące list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Dotychczas prowadzone listy oczekujących staną się częścią harmonogramów przyjęć, które faktycznie prowadzone są już w chwili obecnej przez świadczeniodawców, niemniej jednak zaproponowana regulacja zapewni jednolite zasady prowadzenia tych harmonogramów.

Dotychczasowe rozwiązania dotyczące list oczekujących zobowiązują świadczeniodawców do gromadzenia danych tylko o pacjentach pierwszorazowych, co nie pozwala na pełne monitorowanie prawidłowości procesu udzielania świadczeń u danego świadczeniodawcy, chociaż sam świadczeniodawca dysponuje pełnymi danymi w zakresie przyjmowanych przez niego pacjentów.

W związku z tym w obecnie w ramach zmiany ustawy o świadczeniach wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym w harmonogramie przyjęć będą rejestrowane dane dotyczące wszystkich osób oczekujących na świadczenie niezależnie od powodu oczekiwania, w szczególności uwzględni to sytuacje oczekiwania na kolejny etap leczenia, oczekiwanie z powodu braku możliwości uzyskania świadczenia w dniu zgłoszenia, oczekiwania na życzenie osoby, która wybrała późniejszy termin niż wskazany przez świadczeniodawcę.

Dzięki tym zmianom harmonogram przyjęć będzie odzwierciedlał planowane terminy udzielenia świadczeń wszystkim osobom, które zgłaszają się do świadczeniodawcy, czyli oprócz pacjentów pierwszorazowych także pacjentów przyjętych na bieżąco, pacjentów kontynuujących leczenie oraz osób mających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością lub w trybie nagłym. Harmonogram przyjęć będzie stanowił integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.

Zmianie ulegną zapisy dotyczące danych przekazywanych przez świadczeniodawców, zgodnie z nimi oprócz dotychczas przekazywanych danych dotyczących list oczekujących, świadczeniodawcy będą raz w tygodniu przekazywać także dane dotyczące wszystkich kategorii świadczeniobiorców wpisanych do harmonogramu przyjęć – w zakresie liczby osób, które uzyskały świadczenie w danym okresie sprawozdawczym oraz liczbie osób oczekujących na udzielenie świadczenia oraz liczbę świadczeniobiorców, którym zmieniono kategorię, wraz z oznaczaniem dotychczasowej oraz nowej kategorii.

Poza tym w celu zwiększenia aktualności danych o pierwszym wolnym terminie nałożono na świadczeniodawców obowiązek przekazywania informacji w tym zakresie na koniec każdego dnia roboczego.

Listy oczekujących także w usługach opiekuńczych

Oprócz podmiotów, które dotychczas zobowiązane były do prowadzenia list oczekujących, czyli szpitali oraz placówek udzielających świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, do prowadzenia zarówno harmonogramu przyjęć, jak i list oczekujących zostaną zobowiązani świadczeniodawcy udzielający świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Uzasadnieniem do wprowadzenia tego rozwiązania jest fakt, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa rośnie zapotrzebowanie na świadczenia opieki długoterminowej oraz paliatywnej. Objęcie tych rodzajów opieki obowiązkiem prowadzenia przez świadczeniodawców list oczekujących zwiększy transparentność dostępu do tych świadczeń oraz pozwoli monitorować dostępność do nich i podejmować działania na rzecz zwiększenia dostępności, gdy okaże się to konieczne – uzasadniają autorzy projektowanych zmian.

Wprowadzono też dla świadczeniodawców zobowiązanych do prowadzenia harmonogramów przyjęć i list oczekujących obowiązek przekazywania pacjentom w każdy dostępny sposób informacji przypominających o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia oraz o obowiązku poinformowania o niemożliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że realizacja tego obowiązku umożliwi zmniejszenie liczby przypadków, w których pacjenci nie zgłaszają się do świadczeniodawców w ustalonych terminach.

Poza tym uwzględniono analogiczne obowiązki po stronie świadczeniodawców dotyczące informowania pacjentów o zmianie kolejności udzielania świadczenia i jej przyczynie. Jednocześnie, w przypadku pacjentów wpisanych w harmonogramach przyjęć w aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) (tzw. aplikacji AP-KOLCE) obowiązek ten będzie spoczywał nie na świadczeniodawcy, lecz na NFZ.

 

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 października 2018 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 15 października 2018 roku.

Przeczytaj teraz