XIX Forum Rynku Zdrowia z udziałem przedstawicieli Pracodawców Medycyny Prywatnej – podsumowanie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.10.2023

Przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej wzięli aktywny udział w odbywającym się w dniach 16-17 października br. XIX Forum Rynku Zdrowia.

Podczas wydarzenia organizację – występując w roli prelegentów podczas paneli dyskusyjnych – reprezentowali:

Andrzej Mądrala – Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

  • panel: „Programy profilaktyczne w Polsce. Wczoraj, dziś, jutro”;
  • panel: „Ubezpieczenia zdrowotne” (moderator);


Artur Białkowski – Wiceprezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

  • panel: „Sesja otwarcia. Road mapa dla zdrowia na kolejne lata”;
  • panel: „Ubezpieczenia zdrowotne”;
  • panel: „Finansowanie ochrony zdrowia. Nowe otwarcie”;


Jakub Szulc – Członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

  • panel: „5 najważniejszych ustaw w ochronie zdrowia ostatnich lat. Co z nich zostało?”;


Kamila Skorupińska – Przewodnicząca Forum HR Pracodawców Medycyny Prywatnej

  • panel: „Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?”.


Sesja otwarcia. Road mapa dla zdrowia na kolejne lata

Podczas panelu otwierającego Wiceprezes PMP Artur Białkowski – przedstawiając wyzwania i rekomendacje dla nowego kierownictwa resortu – wskazał na:

  • potrzebę rozwijania innowacji, gdyż „jest to kapitał, który przynosi efekty. Jest to widoczne, zwłaszcza gdy następuje współpraca sektora prywatnego z publicznym. Telemedycyna, rozwiązania z zakresu e-zdrowia – e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia – pozwoliły nam zrobić bardzo duży krok do przodu w świadczeniu dobrej, skoordynowanej opieki medycznej i przetrwać pandemię”;
  • konieczność zapewnienia takich warunków, aby pacjent był traktowany tak samo bez względu na to, czy korzysta z medycyny prywatnej, czy też publicznej;
  • na konieczność sprostania wyzwaniu, jakim są niedobory kadr medycznych.5 najważniejszych ustaw w ochronie zdrowia ostatnich lat. Co z nich zostało?

W ramach dyskusji, podczas panelu pt.: „5 najważniejszych ustaw w ochronie zdrowia ostatnich lat. Co z nich zostało?”, która skoncentrowała się głównie na kwestii jakości w systemie ochrony zdrowia, Jakub Szulc zauważył, że jeśli chodzi o reformowanie ochrony zdrowia, to w ubiegłych latach zabrakło przede wszystkim spójności i konsekwencji w tym zakresie. Zwrócił także uwagę, że faktyczne wydatki na zdrowie nie były – z różnych powodów – tak wysokie jak deklarowane.

Problemem jest nie to, czy my określiliśmy, że będziemy wydawać 7% PKB na zdrowie, tylko to, w jaki sposób te 7% liczymy.

Jako jedną z największych porażek legislacyjnych w obszarze zdrowia Jakub Szulc wskazał nieprzyjęcie ustawy o szpitalnictwie.

– Z jednej strony wprowadzamy potrzebne rozwiązania, jak ustawa o jakości – choć w mocno ograniczonej – by nie rzec kadłubkowej – formie w stosunku do pierwotnego projektu, a nie zajmujemy się rzeczą, która na dzisiaj z perspektywy „być albo nie być” szpitali jest, wydaje się, zdecydowanie bardziej istotna.

Jako rekomendację dla nowego Ministra Zdrowia Jakub Szulc wskazał natomiast dialog ze środowiskiem systemu publicznego i prywatnego.Ubezpieczenia zdrowotne

Podczas rozmowy na temat ubezpieczeń zdrowotnych Artur Białkowski podkreślał udział sektora prywatnego w ochronie zdrowia w Polsce i zalety, jakie przynosi jego funkcjonowanie dla całego systemu – m.in. w obszarze jakości oferowanych świadczeń.

– Jednostki prywatne mocno inwestują w nowe technologie oraz innowacje. Prywatni świadczeniodawcy skupiają się na efektywności świadczeń medycznych – zarówno kosztowej, jak i jakościowej.

Wiceprezes PMP wskazał także, że w większości abonamenty medyczne są częścią oferowanych przez pracodawców benefitów, przekonując, że wprowadzenie odpowiednich systemów zachęt spowodowałoby, że częściej korzystaliby z nich też indywidualni nabywcy.

Również i po tej sesji uczestnicy przedstawili swoje rekomendacje dla Ministra Zdrowia: określenie definicji ubezpieczeń zdrowotnych wraz z serwisem usług, wprowadzenie ulg podatkowych dla płatników ubezpieczeń zdrowotnych oraz wprowadzenie ulg podatkowych dla płatników abonamentów medycznych.Programy profilaktyczne w Polsce. Wczoraj, dziś, jutro

W odbywającej się także pierwszego dnia kongresu debacie na temat profilaktyki Prezes PMP Andrzej Mądrala podkreślał, że konieczne jest określenie spójnej, kompleksowej i wieloletniej koncepcji działań profilaktycznych oraz zbudowanie modelu powszechnego systemu opieki profilaktycznej ukierunkowanego na zachowanie zdrowego trybu życia i zapobieganiu chorobom.

Przypomniał również, że Pracodawcy RP od dawna promują konieczność stworzenia gabinetów przyzakładowych.

W każdej firmie powinna być osoba odpowiedzialna za zdrowie pracowników, bo między innymi to będzie gwarantowało zadbanie o profilaktykę zdrowotną pracowników.Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?

W trakcie swojej wypowiedzi Kamila Skorupińska – Przewodnicząca Forum HR PMP przypomniała, że:

chyba nikt sobie nie wyobraża, by ochrona zdrowia mogła istnieć bez sektora prywatnego. I nie tylko w warstwie ambulatoryjnej, gdzie dominujemy, ale również w warstwie szpitalnej.

Odnosząc się do przytoczonych w dyskusji słów byłego Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego, podkreśliła, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że system prywatny jest jedynie konsumentem tego, co wytworzy system publiczny.

Jako główną rekomendację i jednocześnie apel do nowego Ministra Zdrowia Kamila Skorupińska wskazała uzdrowienie systemu ochrony zdrowia.

– Należy uzdrowić system ochrony zdrowia, który jest chory – od formy właścicielskiej, zarządczej, organizacyjnej, systemowej. System wymaga resetu. Chodzi o zbudowanie czegoś, co ma sens dla pacjenta, kadry, która jest krytycznie ważna dla społeczeństwa polskiego. Kadra ma prawo wiedzieć, w jakich kierunkach ma się kształcić, ma mieć godne warunki płacy i pracy.


Finansowanie ochrony zdrowia. Nowe otwarcie

Równe traktowanie prywatnych i publicznych podmiotów było natomiast jedną z rekomendacji po sesji „Finansowanie ochrony zdrowia. Nowe otwarcie”, która odbyła się drugiego dnia Forum.

W szczególny sposób w wypowiedziach uczestników wybrzmiewała kwestia efektywności.

Efektywność jest sposobem na to, żeby dostarczać więcej usług za mniej pieniędzy – trzeba szukać innowacyjności, ale jednocześnie patrzeć, czy można poprawić opiekę. Właściwie ustawione procesy powodują, że możemy wygenerować oszczędności.

Wiceprezes PMP Artur Białkowski podkreślał, iż fakt, że pieniądze pojawiają się w systemie to zaledwie jedna strona medalu. Niezwykle ważne jest ich odpowiednie alokowanie – zwłaszcza w sytuacji inflacji medycznej.

Pod tym względem sektor prywatny – który w szczególny sposób musi zwracać uwagę na stronę kosztową przy jednoczesnym utrzymywaniu odpowiedniej efektywności – może stanowić źródło cennej wiedzy i rekomendacji.

Po raz kolejny Artur Białkowski alarmował też jak poważnym problemem dla obu sektorów są – i w dalszym ciągu będą – niedobory personelu medycznego. Dlatego też dużym wyzwaniem mogłoby być np. wprowadzenie refundacji wizyt prywatnych w systemie publicznym.

To byłby dobry pomysł, gdybyśmy byli w stanie zapewnić taką dostępność w podmiotach prywatnych, by dać sobie radę z tym dodatkowym zapotrzebowaniem.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej partnerem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.06.2021

Od 14 do 16 czerwca 2021 roku odbędzie się VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress ‒ HCC). Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem tego wydarzenia, które będzie mieć formułę hybrydową – stacjonarną i online.  

Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, prezes Grupy Lux Med, Anna Rulkiewicz weźmie udział w sesji inauguracyjnej wydarzenia, przebiegającej pod hasłem “System ochrony zdrowia w Polsce – czy zdał najtrudniejszy egzamin? Co przyniesie przyszłość?”, która odbędzie się 14 czerwca 2021 od 9.30 do 12.00. 

Jakub Swadźba, prezes zarządu spółki Diagnostyka, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, będzie uczestnikiem panelu pt. “Krajowy Plan Odbudowy – jak dobrze wydać unijne pieniądze na zdrowie”, który będzie miał miejsce 14 czerwca 2021 od 12.30 do 14.00, a dr Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego Medicover weźmie udział w panelu pt. “Wyzwania e-Zdrowia 2021”, który odbędzie się 15 czerwca 2021, w godzinach od 9.30 do 11.00. 

Czytaj także: Jak zarządzać ryzykiem zgodnie z RODO w laboratorium medycznym? >>>

Wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala będzie natomiast uczestnikiem debat na temat kadr medycznych oraz ich wynagrodzeń (15 czerwca 2021, od 15.30 do 17.00). 

Na program VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych złoży się kilkadziesiąt sesji w sześciu głównych blokach tematycznych, takich jak polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie, e-Zdrowie oraz edukacja. 

Do udziału w programie zaproszeni zostali specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych – w tym zrzeszających pacjentów – oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego. 

Podczas Kongresu odbędą się także wydarzenia towarzyszące. Zaprezentowani zostaną laureaci czwartej edycji konkursu Zdrowy Samorząd, III Konkursu Start-Up-Med, a także czwartej edycji Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch). Po raz czwarty Kongresowi będzie towarzyszyć Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych. 

Dzięki transmisjom online, wszystkie kongresowe debaty, wykłady i prezentacje dostępne będą zarówno na stronie internetowej wydarzenia hccongress.pl, jak i portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl i infodent24.pl. 

Organizatorem Kongresu jest Grupa PTWP. 

Partnerem kongresu jest także między innymi Grupa Lux Med.. 

Szczegółowe informacje na temat programu Kongresu Wyzwań Zdrowotnych znajdują się na stronie www https://www.hccongress.pl/2021/pl. 

Przeczytaj teraz

Przedstawiciel Pracodawców Medycyny Prywatnej będzie mówił o efektywności leczenia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2020

Tomasz Prystacki, prezes zarządu Fresenius Nephrocare Polska Sp z o. o., członek zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, weźmie udział w panelu dyskusyjnym na temat Value Based Healthcare.

Panel odbędzie się 25 czerwca 2020 roku, jest on częścią Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Tematy poruszane podczas panelu będą dotyczyły tego, czy umiemy w Polsce mierzyć i premiować efekty leczenia oraz jak mierzyć efektywność walki z pandemią koronawirusa.

Podczas dyskusji omawiane będą wnioski z dotychczasowych prób wdrażania elementów modelu VBHC w Polsce oraz poszukiwań rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych o większej wartości dla systemu. Uczestnicy dokonają także przeglądu wybranych doświadczeń państw – liderów we wdrażaniu VBHC.

Czytaj także: Pandemia to stress test dla ochrony zdrowia>>>

W panelu wezmą także udział: Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, zastępca przewodniczącego rady Narodowego Funduszu Zdrowia,  Krzysztof Kopeć, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Dariusz Dziełak, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia, Mikołaj Gurdała, dyrektor ds. innowacji, menadżer regionalny na Europę Północno-Wschodnią EIT Halth InnoStars oraz Adam Jagoda, członek zarządu, dyrektor generalny Medtronic Poland.

Moderatorem będzie Mikołaj Gurdała, dyrektor ds. innowacji, menadżer regionalny na Europę Północno-Wschodnią, EIT Health InnoStars.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych, który organizuje Grupa  PTWP, w tym roku odbywa się online i trwa od 14 maja do 14 lipca 2020 roku.

Przeczytaj teraz

Szukanie nowych źródeł finansowania – potrzebne także prywatnym podmiotom

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.03.2019

Szukanie nowych źródeł finansowania, sprostanie wyzwaniu związanemu z niedoborem kadr oraz zwrócenie uwagi na profilaktykę i opiekę długoterminową – to kluczowe zagadnienia w ochronie zdrowia do zajęcia się w nowej kadencji według Anny Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Anna Rulkiewicz brała udział w sesji inauguracyjnej Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się 7 i 8 marca 2019 roku w Katowicach. 

Uczestnicząca w tej sesji poseł Lidia Gądek z Sejmowej Komisji Zdrowia wskazała, że konieczna jest strategia długoterminowa i wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Na ten temat mówiła także prezes Rulkiewicz, która podkreśliła potrzebę zbudowania dodatkowego strumienia finansowania, tak, aby również sektor prywatny mógł się lepiej rozwijać.

– Podmioty prywatne również korzystają z finansowania publicznego i gdy nie ma tego finansowania, pojawia się problem – mówiła.

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>

Mówiła także o wykorzystania możliwości prywatnego sektora w zakresie kompleksowej oferty usług.

– Poszliśmy w kierunku kompleksowości w znaczeniu oferowania wszystkich usług w jednym miejscu, a to nie jest konieczne. Kompleksowość polega na tym, że pacjent ma zapewnione świadczenia i ich ciągłość, ale niekoniecznie muszą one być wykonywane w jednej placówce. W tym celu można wykorzystać zaplecze sektora prywatnego, którego zaletą jest to, że jest mobilny i szybko się uczy – mówiła. Dodała, że potrzebny jest silny regulator, który nie będzie się bał konkurencji szpitali.

Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego wspomniała także o koordynacji opieki medycznej, a także o tym, że lekarz podstawowe opieki zdrowotnej powinien być przewodnikiem w tej koordynacji. 

Natomiast uczestniczący w tej sesji prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna zapowiedział między innymi ograniczenie miejsc udzielania świadczeń szpitalnych, „tam gdzie nie jest to potrzebne”.

Mówił także o regulacji wyceny świadczeń szpitalnych, która nastąpi od 1 stycznia 2020 roku, i będzie dotyczyć chirurgii ogólnej oraz interny.

– Przygotowywany jest projekt zarządzenia w tej sprawie – powiedział Jacyna. – Będzie to miało wpływ na wycenę świadczeń i nie będzie to ostatnia regulacja w tym roku – dodał.

Jacyna wspomniał także o możliwości współpracy szpitali powiatowych, na przykład w zakresie dyżurów czy uzupełnienia oferty świadczeń.

Podczas dyskusji panelowej wspomniano także o konieczności ograniczenia hospitalizacji o postulacie połączenia ministerstwa zdrowia z ministerstwem pracy i opieki społecznej i o tym, że grozi nam „medycyna asekuracyjna”, związana z coraz częstszymi roszczeniami pacjentów. 

Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbywał się 7 i 8 marca 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wśród poruszanych tematów było finansowanie ochrony zdrowia, problemy kadrowe, komunikacja, telemedycyna czy nowe metody leczenia.

Organizatorem Kongresu była Grupa PTWP, Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli jego  partnerem, a Grupa Lux Med – partnerem wspierającym.

Przeczytaj teraz

Komunikacja w ochronie zdrowia – ciągle niedoceniana

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.03.2019

Komunikacja w placówkach medycznych jest niedoceniana. Dwie trzecie akredytowanych szpitali stwierdziło, odpowiadając na pytania w badaniu ankietowym, że nie potrzebują rzecznika prasowego i nie widzą potrzeby inwestowania w budowanie wizerunku.

Większość szpitali stwierdziło też, że nie inwestują w PR czy promocję, gdyż nie chcą przyciągać więcej pacjentów (i tak mają bowiem nadwykonania). 

Tylko 7 procent zapytanych szpitali, stwierdziło, że używa social mediów do budowania wizerunku i komunikacji z pacjentami. Nawet w szpitalach, które zatrudniały rzeczników prasowych, zadania w zakresie kreowania wizerunku stanowiły jedynie niewielki procent ich zadań. Do głównych należała natomiast komunikacja z mediami. 

Na ten temat rozmawiali uczestnicy panelu „Komunikacja w ochronie zdrowia – od rejestracji w poradni, rozmowy z pacjentem do mediów społecznościowych”, który odbył się drugiego dnia Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. 

Zgodzili się oni, że brak komunikacji między lekarzami i pielęgniarkami powoduje trudne sytuacje. Przyczyną tego braku mogą być różne czynniki, między innymi takie, że personel nie utożsamia się z jednostką, w której pracuje, że brak czasu na rozmowy (pracownik wykonuje swoje zdania i wychodzi). 

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>


– Markę placówki tworzą ludzie – mówiła Agata Kalafarska-Winkler, rzecznik prasowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. – Pacjenci wiele wybaczą, jeśli chodzi o warunki pobytu w szpitalu (stan budynku, wyposażenie itd.),  jeżeli spotkają się z empatią ze strony pielęgniarek i lekarzy i otrzymają pełną informację na temat stanu swojego zdrowia i stosowanych procedur medycznych. Do tego potrzebna jest właśnie komunikacja.

Potwierdza to ankieta przeprowadzona przez znanylekarz.pl wśród użytkowników tego portalu, których jest 4 miliony, z której wynika, że dla pacjentów kluczową sprawą jest odczuwalny szacunek okazywany im przez lekarza oraz przekazywanie zrozumiałych informacji na temat stanu ich zdrowia oraz zastosowanego leczenia.

Biorąc to pod uwagę, lekarze wpływają na wizerunek placówki, w której są zatrudnieni, gdyż budują markę osobistą, czyli swoje nazwisko, a wielu pacjentów wybiera szpital, biorąc pod uwagę, kto w nim pracuje.

– Czym pod tym względem szpital różni się od innych firm działających na rynku? – pytała Jolanta Wołkowicz kierownik działu promocji Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. – Firmy, które chcą przyciągnąć dobrych pracowników, inwestują w wizerunek. Tak samo powinien robić szpital, jeżeli chce przyciągnąć wartościową kadrę, jest to istotne zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku medycznym, gdy drastycznie brakuje personelu.

Jednym ze sposobów komunikowania się z pacjentami jest ankieta satysfakcji, jednak aby była ona przydatna, informacje w niej zawarte powinny być analizowane i brane pod uwagę przy planowaniu działań w zakresie PR. 

Rzecznik prasowy zatrudniony w szpitalu może być także wykorzystany do działań w zakresie edukacji pacjentów. Trudno też sobie wyobrazić rozwiązywanie sytuacji kryzysowych bez rzecznika prasowego.

Jednak, jak stwierdzili uczestnicy panelu, pomimo wielokrotnych dyskusji na ten temat, w szpitalach ciągle brakuje świadomości, czym jest komunikacja i do czego służy. 

W panelu na temat komunikacji w ochronie zdrowia wzięli także udział: Anna Janik, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Iwona Dziedzic-Gawryś, PR manager portalu www.znanylekarz.pl, Krzysztof Suszek przewodniczący rady fundacji Misja Medyczna oraz Tadeusz Urban, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbywał się 7 i 8 marca 2019 roku w Katowicach.

Organizatorem przedsięwzięcia była Grupa PTWP, Pracodawcy Medycyny Prywatnej  byli jego partnerem, a Grupa Lux Med – partnerem wspierającym.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej na IV Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2019

7 i 8 marca 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej będą uczestniczyć w panelach dyskusyjnych Kongresu.

Pierwszego dnia Kongresu prezes związku Anna Rulkiewicz będzie uczestniczyć w sesji inauguracyjnej, której tematy brzmi – Kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Podczas sesji omawiane będą tematy finansowania świadczeń, kadr i płac w ochronie zdrowia i dostępu do specjalistów jako główne wyzwania w systemie opieki zdrowotnej z perspektywy decydentów, przedstawicieli pracowników ochrony zdrowia i pacjentów.

Uczestnicy panelu będą także dyskutować na temat struktury lecznictwa w Polsce.

Oprócz Anny Rulkiewicz w sesji udział wezmą także: Piotr Czauderna, kierownik, Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego, zastępca przewodniczącego rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Tomasz Hryniewiecki dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Andrzej Jacyna, prezes NFZ, Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Wojciech Kuśpik, wydawca Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu WNP.PL, Wojciech Kuta, redaktor naczelny Rynku Zdrowia, Stanisław Maćkowiak, prezes zarządu Federacji Pacjentów Polskich, Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Marzena Szuba, wiceprezydent Katowic oraz Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Czytaj także: Pracodawcy mogą być partnerem w realizacji zadań zdrowia publicznego>>>

Prezes Anna Rulkiewicz będzie także uczestniczyła w sesji zatytułowanej – Wkład niepublicznej medycyny w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

Jej uczestnikami będą także – Adam Rozwadowski, założyciel Enel-Med, wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Jakub Swadźba, prezes spółki Diagnostyka, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Tomasz Prystacki, prezes zarządu, Fresenius Nephrocare Polska Sp z o. o., członek zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

W panelu wezmą także udział – Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia oraz Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Tematem dyskusji będzie miejsce i rola niepublicznej medycyny w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, medycyna prywatna jako nośnik jakości, nowych technologii i inicjator systemowych zmian oraz możliwości ich wykorzystania, a także wydatki (publiczne i prywatne) na ochronę zdrowia w Polsce vs OECD  i sposoby ucywilizowania „ukrytego” współpłacenia pacjentów. Jednym z tematów będzie także współdziałanie obu sektorów na rzecz profilaktyki i leczenia w obliczu wyzwań systemowych.

Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes zarządu Centrum Medycznego Mavit, będzie natomiast uczestnikiem sesji pod tytułem – Medycyna publiczna i niepubliczna – nadzieje czy zagrożenia?.

Uczestnikami tego panelu będą także: Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland SA, Lidia Gądek z Sejmowej Komisji Zdrowia, Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Maciej Piróg prezes zarządu Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych z Konfederacji Lewiatan, Christoph Sowada, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Adam Szlachta, prezes Nafis oraz Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich.

Andrzej Mądrala i Anna Rulkiewicz będą także brali udział w sesji zatytułowanej „Medycyna pracy – dziś jutro”, której uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie – Czy obecny model medycyny pracy w Polsce spełnia oczekiwania pracodawców i pracowników?

Inne zagadnienia, które będą omawiane podczas tego panelu, to najważniejsze cele zmian w ustawie o służbie medycyny pracy, obecna oraz postulowana rola medycyny pracy w organizacji zdrowia publicznego, warunki efektywnej ewolucji medycyny pracy – od „czystego” orzecznictwa w kierunku doradczo-profilaktycznym, badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników i konsultacje specjalistyczne dla lekarza medycyny pracy, świadomość pracodawców w zakresie badań profilaktycznych oraz skierowania na badania profilaktyczne a ocena ryzyka zawodowego.

W panelu będą także brać udział – Ryszard Szozda, przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Paweł Wdówik z Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy oraz Renata Złotkowska, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Drugiego dnia Kongresu – 8 mara 2019 roku Piotr Soszyński, dyrektor ds. .systemów medycznych w Medicover będzie uczestniczył w sesji na temat telemedycyny w Polsce. Uczestnicy sesji będą mówili na temat rozwiązań telemedycznych w kontekście obniżania kosztów świadczeń oraz usprawnienia i przepływu informacji, o telemedycynie jako elemencie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, o zdalnej opiece i monitorowaniu pacjenta po wypisie ze szpitala.

Uczestnikami panelu będą także: Jacek Czapla, dyrektor ds. medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., Lech Poloński z III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Ernest Wiśniewski, wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej z Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Wojciech Zawalski, ekspert systemu ochrony zdrowia.

Wśród tematów poruszanych podczas Kongresu będą także nowe technologie w schorzeniach sercowo-naczyniowych, edukacja, finanse i zarządzanie oraz terapie.

Kongres organizuje Grupa PTWP S.A. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem przedsięwzięcia.

Więcej informacji na temat Kongresu znajduje się na stronie www.hccongress.pl

 

Przeczytaj teraz

Robert Gajda na kongresie kardiologicznym w Rzymie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.11.2018

Dr n. med. Robert Gajda, właściciel sieci placówek Gajda-Med, będzie przewodniczącym sesji kardiologicznej na Międzynarodowym Kongresie Kardiologicznym w Rzymie, który odbędzie się w najbliższy weekend, od 30 listopada do 2 grudnia 2018.

Będzie to 10 Międzynarodowy Kongres Kardiologiczny –  BIT’s 10th Annual International Congress of Cardiology (ICC-2018). Jako polski ekspert w dziedzinie kardiologii sportowej dr Gajda został przewodniczącym kardiologicznej Sesji nr 5: Arrhythmia: Diagnosis, Treatment and Alternative Medicine, w ramach której wygłosi również swój wykład: Problem of heart rate disturbances in endurance athletes. Are heart rate monitors valuable tools for diagnosing arrhythmias?

BIT’s 10th Annual International Congress of Cardiology (ICC-2018) to jedna z wiodących na świecie konferencji w dziedzinie badań sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem zaburzeń kardiologiczanych u sportowców.

Tegoroczna konferencja zgromadzi delegatów z całego świata, którzy podzielą się postępami w zakresie najnowszych odkryć naukowych i praktyki klinicznej w dziedzinie kardiologii. W ramach konferencji odbędzie się szereg wykładów plenarnych, prezentacji, sesji interaktywnych i dyskusji, które będą obejmować tematy z zakresu epidemiologii i kardiologii profilaktycznej, diagnostyki serca, obrazowania sercowo-naczyniowego, kardiologii ogólnej i interwencyjnej, kardiochirurgii, leczenia klinicznego i pielęgniarstwa kardiologicznego. Choroby serca są główną przyczyną zgonów na świecie i powodują ogromne obciążenie ekonomiczne. Spotkania wybitnych ekspertów z wielu krajów świata jest szansą na kreatywną wymianę pomysłów i prezentację nowych strategii oraz szeroką dyskusję w tej dziedzinie.

Uczestnicy kongresu będą mieli również okazję obejrzeć wystawy plakatów i spotkać się z technologami, aby odkryć najnowocześniejsze technologie i urządzenia.

BIT’s 10th Annual International Congress of Cardiology (ICC-2018) to globalne, interaktywne wydarzenie promujące zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia.

Założyciel i dyrektor Grupy Gajda-Med. dr n. med. Robert Gajda posiada specjalizacje – chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, kardiologii oraz medycyny sportowej. W roku 2008 utworzył w Centrum Medycznym Gajda-Med poradnię kardiologii sportowej – wysokospecjalistyczną poradnię pełniącą funkcję poradni konsultacyjnej dla sportowców wyczynowych z całego świata i osób uprawiających sport amatorsko.

W związku z olbrzymim zapotrzebowaniem na usługi w tym zakresie i ich dynamicznym rozwojem, po niezbędnych inwestycjach poradnia ta została przekształcona w Centrum Kardiologii Sportowej, jednostkę naukowo-badawczą, w której prowadzone są badania nad wpływem wysiłku fizycznego na serce sportowców, w szczególności biegaczy długodystansowych i maratończyków.

Robert Gajda uprawia różne dyscypliny sportu, głównie biegi na średnich i długich dystansach startując w zawodach rangi międzynarodowej jako reprezentant Polski w kategoriach MASTERS. Wielokrotnie wygrywał Mistrzostwa Polski, dwukrotnie Mistrzostwa Świata Medyków a w 2016 roku zajął 7 miejsce w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata (M-50) w Perth na dystansie 1500 metrów.

Grupa Gajda-Med to obecnie ponad 20 placówek ambulatoryjnych oraz Szpital Powiatowy w Pułtusku.

Czytaj także: Szpital Gajda-Med poprawia wyniki finansowe>>>

Przeczytaj teraz

Zdrowie a odpowiedzialny rozwój – tematem II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.03.2018

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są współorganizatorem II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Zdrowie a odpowiedzialny rozwój”, a poruszane tematy będą dotyczyć finansowania i strategicznych celów ochrony zdrowia w Polsce, wpływu koordynacji i innowacji w medycynie na rozwój społeczno-gospodarczy oraz miejsca prywatnego sektora w systemie.

Poruszone zostaną także tematy związane z rozwojem e-zdrowia, rolą profilaktyki zdrowotnej oraz efektywności kosztowej terapii w kontekście kosztów pośrednich.

Panelowe dyskusje, które odbędą się podczas Kongresu, będą dotyczyły między innymi współpracy sektora publicznego i prywatnego w systemie ochrony zdrowia, odpowiedzialności pracodawcy za zdrowie pracownika z perspektywy zdrowia publicznego oraz jakości w polskich szpitalach.

Swój udział w Kongresie potwierdził minister zdrowia Łukasz Szumowski, który wygłosi przemówienie wstępne. Poza tym uczestnikami spotkania będą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także przedsiębiorcy i eksperci ochrony zdrowia.

Będzie  to już drugie tego typu przedsięwzięcie organizowane przez Pracodawców RP. Pierwsze zakończyło się wydaniem „Księgi Rekomendacji”, czyli zestawu wskazówek dla decydentów, które mogłyby w znacznym stopniu usprawnić działanie systemu opieki zdrowotnej  i prowadzić do zwiększenia jakości usług, poprawy komfortu pacjentów i tym samym lepszego zdrowia wszystkich Polaków. Ponieważ wiele z nich czeka na wdrożenie, tym razem każda z dwunastu debat panelowych będzie zakończona wyciągnięciem konkretnych wniosków i sformułowaniem aktualnych rekomendacji, które mogłyby stanowić receptę na uzdrowienie trudnej sytuacji polskiego systemu ochrony zdrowia.

Współorganizatorami II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP są także: Grupa Lux Med, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnej, Polska Federacja Szpitali, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma.

Kongres odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie. Więcej informacji – na stronie www.kongreszdrowia.pl

 

 

 

 

 

Przeczytaj teraz