sexemodelankara escortataşehir escortanadolu yakası escortcanlı bahis siteleriAnadolu Yakası Ucuz Escortescort bayan izmirdeneme bonusu veren sitelerescorthttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynakuşadası escortmalatya escortip stresserdeneme bonusu veren sitelerbuy twitter followersHidden Wikibodrum escortlol scriptAlanya TransferAntalya transferhttp://www.wcph2020.com/izmir escortortam dinleme cihazlarıhttp://umraniyetip.orgKongre Standıanadolu yakası escortşerifali escort bayanlarescort bayan maltepeescort bayan antalyahalkalı escortbahis sitelerionline casino india real moneyhttps://www.populerhoca.com/hizli-okuma-kursu/casino siteleriEscort Londonizmir escort bayanip stresserdeneme bonusu veren sitelerSahabet girişmobil ödeme bozdurmakepenk tamiri

Więcej środków z NFZ na świadczenia zdrowotne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.02.2023

NFZ zmienił plan finansowy na rok 2023. W wyniku uruchomienia 3,6 mld zł z funduszu zapasowego zwiększy się ryczał dla szpitali w sieci, więcej środków trafi także na opiekę paliatywną i hospicyjną oraz POZ.

Od stycznia 2023 roku cena punktu w ryczałcie wzrosła o 15 procent do 1,62 zł. Prezes NFZ, zmieniając plan finansowy, zapewnił środki na pokrycie tej podwyżki. Prawie 3,2 mld zł uwolnione z funduszu zapasowego NFZ uzupełnią środki na wzrost ryczałtu, które zostały zabezpieczone już w pierwotnym planie finansowym NFZ na 2023 rok. Łącznie, w tym roku, szpitale „sieciowe” zyskają z tego tytułu około 4,5 mld zł.

Przeliczenie ryczałtu po nowej cenie nastąpiło w oddziałach wojewódzkich NFZ do 1 lutego 2023.

Resort zdrowia ogłosił konkurs na dofinansowanie szpitali onkologicznych

Wyceny świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej wzrosły od 1 lutego 2023 średnio o 12 procent. Także od 1 lutego 2023 wyższe stawki zaczeły obowiązywać w opiece długoterminowej. Tutaj wzrost wyceny waha się między 10 a 17 procent i dotyczy świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Na te cele świadczenia przeznaczono dodatkowe 220 mln zł z funduszu zapasowego NFZ.

Nowelizacja planu finansowego NFZ na 2023 rok dotyczy również poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Do lekarzy rodzinnych trafi prawie 229,2 mln zł (z funduszu zapasowego) na zakup i wykonanie testów combo, które umożliwiają wykrycie — za pomocą jednego testu — wirusów Covid-19, grypy (A lub B) i RSV.

Przeczytaj teraz

Będą wyższe stawki NFZ za pobyt w szpitalu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.01.2023

Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział, że od 1 lutego 2023 roku zapłaci więcej za pobyt pacjenta w szpitalu. Celem zmian ma być stopniowe dochodzenie do pełnej stawki za dobę hospitalizacji, już od pierwszego dnia pobytu w placówce.

W rezultacie w ciągu roku do szpitali trafi dodatkowo co najmniej 200 mln zł.

Dotychczas do trzeciego dnia hospitalizacji, rozliczanej wybraną Jednorodną Grupą Pacjentów, szpital otrzymywał połowę stawki za hospitalizację. Pełna stawka była wypłacana od trzeciego dnia hospitalizacji.

Nowe rozwiązanie ma ograniczać sytuacje, kiedy pacjent jest hospitalizowany, mimo że nie jest to konieczne, ponieważ problem zdrowotny, z którym trafił do szpitala, mógł być rozwiązany w trybie ambulatoryjnym.

Nowy oddział Enel-Med w Warszawie

Teraz stawki za pierwsze dni pobytu w szpitalu wzrosną. Ulepszony mechanizm sprawi, że placówka otrzyma dodatkowe fundusze, a dyrektorzy szpitali zyskają większą elastyczność w zarządzaniu ruchem pacjentów.

Podwyżka będzie stopniowa. W rezultacie za przyjęcie i wypis pacjenta ze szpitala w tym samym dniu, NFZ zapłaci około 50 procent pełnej stawki za hospitalizację, w kolejnych dniach hospitalizacji stawka będzie stopniowo rosnąć, średnio co 17 procent, tak aby trzeciego dnia hospitalizacji osiągnąć 100 procent.

– Przewidujemy, że dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji, pacjenci jeszcze szybciej otrzymają fachową pomoc. Dzięki temu pacjenci będą mogli być wypisani ze szpitala wcześniej, a tym samym placówki będą mogły przyjąć więcej chorych. Zmiany korzystnie wpłyną również na sytuację ekonomiczną szpitali, które z jednej strony zwiększą przychody, a z drugiej obniżą koszty – zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pod koniec grudnia 2022 roku NFZ wydał specjalne instrukcje, które pozwalają szpitalom na uwzględnienie zmian w stawkach za hospitalizacje (rozliczane według JGP). Miesięczny bufor jest potrzebny na dostosowanie systemów szpitalnych do nowych stawek za hospitalizację. Placówki mają na to czas do końca stycznia 2023 roku.

Przeczytaj teraz

Zmiany w programie pilotażowym centrów zdrowia psychicznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2021

4 kwietnia 2021 wejdzie w życie znowelizowane zarządzenie prezesa NFZ dotyczące pilotażowego programu centrów zdrowia psychicznego. Reguluje ono przepisy w zakresie wykazywania zasobów personalnych podwykonawcy.

W zarządzeniu doprecyzowano sposób realizacji i sprawozdawania świadczeń, o których mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 27 kwietnia 2018 roku w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 2036, z późn. zm.), co ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych.

Zarządzenie usuwa wskaźniki korygujące stosowane przy rozliczaniu świadczeń psychiatrycznych na rzecz pacjentów z obszaru działania centrum udzielonych przez innego świadczeniodawcę, jak i świadczeń zrealizowanych przez centrum osobom spoza działania tej placówki. Jednocześnie kod dotyczący procedury medycznej  sprawozdawany w ramach leczenia zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) dostosowano do kodu określonego w słowniku, obowiązującego w systemie informatycznym NFZ.

Czytaj także: Centrum Medyczne Aldemed działa już 25 lat>>>

W ramach konsultacji publicznych zarządzenie zostało przedstawione do zaopiniowania konsultantom krajowym, pełnomocnikowi do spraw reformy w psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, samorządom zawodowym oraz organizacjom świadczeniodawców.

Przekazane podczas konsultacji uwagi dotyczyły między innymi zaniechania pomniejszania ryczałtu o świadczenia zdrowotne zrealizowane przez innych świadczeniodawców na rzecz pacjentów objętych pilotażem, możliwości rozliczania działań asystentów zdrowienia, które świadczeniodawca nazywa świadczeniami zdrowotnymi, możliwości rozliczania interwencji, które świadczeniodawca uznaje za świadczenie zdrowotne czy uwzględnienia w przepisach dotyczących zgłaszania zmian do harmonogramów czasu dla podwykonawcy umożliwiającego zgłoszenie realizatorowi pilotażu zmian w harmonogramie.

Zarządzenie Zarządzenia Prezesa NFZ  zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Decyzje dotyczące świadczeń w gestii prezesa NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2020

9 września 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające przepisy w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym wiele decyzji dotychczas podejmowanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ będzie teraz podejmowanych przez prezesa Funduszu.

Dotyczy to między innymi decyzji w sprawie wyrażania zgody na zmiany w harmonogramie usług oferowanych przez placówki, na zmiany miejsca udzielania świadczeń czy przerwy w ich udzielaniu.

Także kwestie dotyczące finansowania świadczeń zdrowotnych, takie jak zmiany umów, zwrot środków finansowych czy warunki finansowania świadczeń znalazły są w gestii centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj także: Skierowanie na test także po teleporadzie>>>

W przypadku rażącego naruszania obowiązku realizowania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej umowę może wypowiedzieć prezes Narodowego Funduszu Zdrowia lub dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 8 września 2020 roku (poz. 1548).

Przeczytaj teraz

Ustawa „covidowa” zmieni sposób działania Narodowego Funduszu Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.07.2020

Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Wprowadzane zmiany dotyczą między innymi funkcjonowania NFZ.

Zgodnie z projektem prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będzie podpisywał wszystkie kontrakty z placówkami i przyznawał szpitalom ryczałty na leczenie, a także będzie monitorował prawidłowość zawierania kontraktów. Prezes Funduszu będzie  także zatrudniał wszystkich pracowników NFZ.

Zmiany przewidziane ustawą dotyczą także między innymi usprawnienia procesów kształcenia lekarzy oraz usprawnienia procesu informatyzacji w ochronie zdrowia.

Zmiany w Prawie farmaceutycznym to między innymi elektronizacja obsługi zapotrzebowań składanych w tzw. trybie importu docelowego, a zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – uproszczenie i usprawnienie postępowań administracyjnych związanych z finansowaniem świadczeń uzyskiwanych poza granicami kraju.

Projekt zakłada także dokonanie zmian w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, polegających na czasowym – w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – umożliwieniu położnym udzielania świadczeń zdrowotnych wobec wszystkich pacjentów (niezależnie od płci i wieku) wraz z dookreśleniem zakresu tych świadczeń.

Zmiana w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pozwoli na to, aby każdy ubezpieczony zatrudniony w podmiocie leczniczym, który podlegałby obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych  oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym, miałby prawo do zasiłku chorobowego, którego miesięczny wymiar wynosiłby 100 procent podstawy wymiaru zasiłku.

Czytaj także: Ukazał się projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej>>>

Jedna ze zmian dotyczy także tego, że pobieranie wymazów w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku Sars-CoV-2 będą mogli wykonywać opiekunowie medyczni.

Zmiany wprowadzane ustawą dotyczą 16-tu ustaw – o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o diagnostyce laboratoryjnej, Prawa farmaceutycznego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o przeciwdziałaniu narkomanii, o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o wyrobach medycznych, o działalności leczniczej, o zawodach pielęgniarki i położnej, o zawodzie fizjoterapeuty, o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, o podstawowej opiece zdrowotnej, o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a także ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ustawa została przyjęta przez Sejm, trafi teraz do Senatu.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Dymisja prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.07.2019

Andrzej Jacyna, dotychczasowy szef NFZ, 17 lipca 2019 złożył dymisję z pełnionego stanowiska. Według Pracodawców RP dymisja Andrzeja Jacyny z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia to „duża strata dla systemu ochrony zdrowia”.

„Mamy nadzieję, że pan Andrzej Jacyna będzie nadal aktywnie pracował na rzecz systemu opieki zdrowotnej, i jego dorobek, osiągnięcia, wieloletnie doświadczenie i ogromna wiedza będą nadał wykorzystywane na rzecz poprawy efektywności polskiej opieki zdrowotnej” – czytamy w stanowisku Pracodawców RP, przesłanym na ręce przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia Rudolfa Borusiewicza.

Andrzej Jacyna był prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia od czerwca 2018 roku, wcześniej przez dwa lata był pełniącym obowiązki szefa NFZ.

Jest lekarzem anestezjologiem, pełnił między innymi funkcję dyrektora Szpitala Grochowskiego w Warszawie i wicedyrektora ds. lecznictwa szpitala im. Orłowskiego w Warszawie.

18 lipca 2019 minister zdrowia Łukasz Szumowski powierzył pełnienie obowiązków prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adamowi Niedzielskiemu, zastępcy prezesa ds. operacyjnych.

Adam Niedzielski to ekonomista, specjalizujący się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. Pracował w instytucjach rządowych (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, NIK, ZUS) oraz jako pracownik naukowy.

Czytaj także: Pracodawcy RP apelują o urealnienie wydatków na ochronę zdrowia>>>

Przeczytaj teraz