sexemodelankara escortataşehir escortanadolu yakası escortcanlı bahis siteleriAnadolu Yakası Ucuz Escortescort bayan izmirdeneme bonusu veren sitelerescorthttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynakuşadası escortmalatya escortip stresserdeneme bonusu veren sitelerbuy twitter followersHidden Wikibodrum escortlol scriptAlanya TransferAntalya transferhttp://www.wcph2020.com/izmir escortortam dinleme cihazlarıhttp://umraniyetip.orgKongre Standıanadolu yakası escortşerifali escort bayanlarescort bayan maltepeescort bayan antalyahalkalı escortbahis sitelerionline casino india real moneyhttps://www.populerhoca.com/hizli-okuma-kursu/casino siteleriEscort Londonizmir escort bayanip stresserdeneme bonusu veren sitelerSahabet girişmobil ödeme bozdurmakepenk tamiri

Określono wymagania dotyczące ochrony pacjentów podczas badań diagnostycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.07.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia określa wymagania w zakresie szczególnej ochrony kobiet oraz pacjentów nieletnich w związku z ekspozycją medyczną podczas badań diagnostycznych, zabiegów i leczeniu.

Przepisy dotyczą kobiet w wieku rozrodczym, kobiet  w ciąży, kobiet karmiących piersią, osób poniżej 16. roku życia oraz opiekunów i osób z otoczenia i rodziny pacjentów.

W projekcie zachowano podział na wymagania dotyczące badań z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej oraz radioterapii. Podkreślono także rolę specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej oraz jego zaangażowanie w proces optymalizacji ochrony radiologicznej w jednostce ochrony zdrowia, w szczególności w odniesieniu do osób poniżej 16. roku życia oraz w przypadkach zastosowania u kobiet karmiących piersią produktów radiofarmaceutycznych.

Rozporządzenie doprecyzowuje warunki wykonywania ekspozycji medycznej u kobiet w ciąży, przyjmując że badanie, zabieg lub leczenie mogą być wykonane w tym stanie, jeżeli jego wykonanie po porodzie nie dostarczy oczekiwanej informacji klinicznej lub oczekiwanego efektu terapeutycznego.

Projekt wprowadza obowiązek weryfikacji przez jednostkę ochrony zdrowia uzasadniania przed wykonaniem ekspozycji medycznej u kobiety w ciąży oraz wskazuje zakres informacji przekazywanych pacjentom w związku z ryzykiem związanym z zastosowaniem promieniowania jonizującego w takich przypadkach.

Nowa pracownia Lux Med Diagnostyka

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi określono zasady doboru właściwych parametrów ekspozycji oraz metod postępowania podczas medycznych procedur radiologicznych z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej oraz u osób poniżej 16. roku życia. Określono również zasady wykonywania procedur radiologicznych u kobiet karmiących piersią.

Projekt przewiduje, że jeżeli podczas wykonywania medycznej procedury radiologicznej zachodzi potrzeba udzielenia pomocy pacjentowi, czynność tę może wykonać opiekun, jeśli spełnia określone w przepisie warunki.

Natomiast w zakresie instrukcji przekazywanych pacjentowi po zakończeniu leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych przed opuszczeniem jednostki ochrony zdrowia, określono wytyczne dotyczące sposobu postępowania, w tym konieczności zachowania dystansu lub izolacji w stosunku do osób z otoczenia i rodziny pacjenta, w szczególności do kobiet w ciąży i osób poniżej 16. roku życia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach lub leczeniu został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 lipca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Przepisy dotyczące bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.06.2022

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Określa on między innymi szczegółowe wymagania dla urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, a także  maksymalne wartości ograniczników dawek (limitów użytkowych dawek) dla osób uczestniczących w eksperymentach medycznych lub badaniach klinicznych oraz dla opiekunów. Zawarto w nim także wymagane zależności między oczekiwaną korzyścią eksperymentów medycznych lub badań klinicznych a wielkością ryzyka i dawką skuteczną (efektywną).

Ochrona przed cyberzagrożeniem istotna dla działalności leczniczej

Przepisy te są częścią kompleksowego systemu ochrony radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym, którego istotnym elementem będą – określone w rozporządzeniu – wymagania w zakresie metod i sposobów postępowania w poszczególnych dziedzinach związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego, czyli w radioterapii, badaniach diagnostycznych i leczeniu związanym z podawaniem produktów radiofarmaceutycznych, radiologii zabiegowej oraz rentgenodiagnostyce (w tym tomografii komputerowej, mammografii i stomatologii).

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 czerwca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie inspektora ochrony radiologicznej 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.05.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych. 

Rozporządzenie wdraża dyrektywę unijną, ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego. 

W projekcie utrzymano podział typów uprawnień inspektora ochrony radiologicznej na uprawnienia typu R i typu S. Typy uprawnień, rodzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, oraz szczegółowe warunki nadawania tych uprawnień zostały określone w załączniku do rozporządzenia.  

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu>>>

Projekt określa, że szkolenia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych odbywających się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz osób biorących udział w szkoleniu w tym samym czasie i w tym samym miejscu (szkolenia stacjonarne).  

Zakres tematyczny szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej uwzględnia zmiany wynikające z ustawy Prawo atomowe. 

Rozporządzenie nie daje, jak w dotychczasowych przepisach, możliwości zwolnienia osób, ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, z obowiązku posiadania stażu w przypadku osób, które w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej  i ubiegały się o uprawnienia tego samego typu lub ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi. 

Ustawa Prawo atomowe przewiduje, w przypadku spełnienia któregoś z tych warunków, jedynie możliwość zwolnienia osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej z wymogu odbycia szkolenia. 

Czytaj także: Będzie nowelizacja ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia>>>

Rozporządzenie określa szczegółowo sposób przeprowadzenia egzaminu i sposób pracy komisji egzaminacyjnej (w tym sprawdzanie tożsamości egzaminowanego na podstawie okazanego przez niego dokumentu przed rozpoczęciem egzaminu) oraz sposób ustalania wyniku egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień.  Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, bez możliwości zwolnienia z niego. 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 maja 2021 roku. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10-ciu dni. 

Link do projektu>>>  

Przeczytaj teraz

Szkolenie z ochrony radiologicznej także na odległość

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.03.2020

11 marca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Rozporządzenie określa dwie formy szkolenia: stacjonarne oraz na odległość, odbywające się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i określonego oprogramowania.

Przepisy rozporządzenia dotyczą osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osób je nadzorujących.

Czytaj także: Prywatne placówki to pionierzy innowacji w medycynie>>>

Przepisy ustawy z 29 listopada 2000 roku – Prawo atomowe nakładają na te osoby obowiązek ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta. Są one obowiązane uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w okresie kolejnych 5 lat.

Rozporządzenie określa formy i zakres tematyczny szkolenia oraz wzór certyfikatu i wzór zaświadczenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 6 marca 2020 roku w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 10 marca 2020 roku (poz. 390).

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń radiologów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.10.2019

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Dotyczy ono osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osób je nadzorujących.

Przepisy ustawy Prawo atomowe nakładają na te osoby obowiązek ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta. Są one obowiązane uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w okresie kolejnych 5 lat.

Rozporządzenie określa dwie formy szkolenia: stacjonarne oraz na odległość, odbywające się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i określonego oprogramowania.

Projekt rozporządzenia zawiera załączniki określające zakres tematyczny szkolenia oraz wzory certyfikatu i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 11 października 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 25 października 2019 roku.

Czytaj także: Opieka zdrowotna oparta na wartości to większa efektywność leczenia>>>

Przeczytaj teraz