Na tym krześle nie usiądziesz. W placówkach medycznych zablokowano krzesła w poczekalniach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2022

Oczekiwanie na wizytę pod gabinetem lekarskim często ciągnie się w nieskończoność, a pacjenci zmęczeni staniem w kolejce szukają miejsca do siedzenia. Tymczasem w przychodniach pojawiły się oklejone taśmą krzesła, na których nie można usiąść – i to nie ze względu na zachowanie dystansu społecznego.

To element kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE, która zjednoczyła zarówno publiczne, jak i prywatne podmioty opieki zdrowotnej.

Wszystkie placówki medyczne borykają się z pacjentami, którzy nie stawiają się na umówione wizyty, bez wcześniejszego poinformowania o nieobecności. Rocznie z tego powodu przepada nawet 17 milionów konsultacji. W efekcie inne osoby nie mogą skorzystać z szybszej pomocy medycznej, lekarze nie wykorzystują w pełni swojego potencjału, a cały system ochrony zdrowia ponosi ogromne straty.

– W ramach akcji, w wybranych warszawskich placówkach Centrum Medycznego CMP i współorganizatorów przedsięwzięcia, na korytarzach ustawiono zaklejone taśmą krzesła. Symbolizują one pacjentów, którzy blokują kolejkę, ponieważ nie przychodzą na wizyty i ich nie odwołują. Zachęcamy inne podmioty medyczne do dołączenia do kampanii – zgłoszenia są otwarte bezterminowo, a w przyszłym roku planujemy kolejną edycję. Choć odpowiedzialne odwoływanie wizyt spoczywa na pacjentach, to my jako przedstawiciele opieki zdrowotnej możemy wpływać na ich zachowanie, dzięki budowaniu świadomości problemu i edukacji – komentuje Paweł Walicki, prezes Centrum Medycznego CMP.

Zainicjowana przez Centrum Medyczne CMP akcja w obrazowy sposób zwraca uwagę na zależność pomiędzy odwoływaniem wizyt a dostępnością specjalistów oraz czasem oczekiwania na pomoc lekarską. Nad krzesłami widnieją tabliczki wyjaśniające powód ich zablokowania – to miejsce osoby, która nie pojawiła się na wizycie, nie informując wcześniej o swojej nieobecności w przychodni.

Nieodwołanie wizyty uniemożliwia skorzystanie z terminu innej osobie, która może być w ogromnej potrzebie. Szybsza diagnoza, to często większa skuteczność leczenia – aby dać drugiemu człowiekowi szansę na lepsze zdrowie, wystarczy zrezygnować z konsultacji, na której nie możemy się pojawić, minimum 24 godziny przed zaplanowanym terminem.

Symboliczne zablokowane krzesła w Warszawie stanęły w wybranych placówkach Centrum Medycznego CMP, Medicover, Lux Med, Polmed, w Centrum Medycznym WUM, a także w Szpitalu Wolskim, Szpitalu Bródnowskim, Warszawskim Szpitalu Dziecięcym oraz w Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Medicover dołącza do wyzwania #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE

Honorowy patronat nad akcją objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Współorganizatorami projektu są: Centrum Medyczne Żelazna – Szpital i Przychodnia św. Zofii, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Centralny Szpital MSWiA, Warszawski Szpital dla Dzieci, Szpital Wolski, Polmed, Medicover i Lux Med.

Wśród partnerów społecznych znalazły się takie organizacje jak Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Fundacja My Pacjenci. Patronem naukowym został Warszawski Uniwersytet Medyczny, a partnerami merytorycznymi Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum e–Zdrowia. Strategicznym patronem medialnym przedsięwzięcia jest portal Politykazdrowotna.com, pod kątem partnerstwa medialnego kampanię wsparło Nasze Miasto i Wprost.

Przeczytaj teraz

PZU oferuje analizę EKG z wykorzystaniem AI

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.11.2022

PZU Zdrowie współpracuje z polskim startupem Cardiomatics i oferuje szybką analizę badania EKG z użyciem sztucznej inteligencji i chmury Amazon Web Services. Rozwiązanie, z którego korzystają placówki medyczne na całym świecie, zostało wdrożone w warszawskich placówkach sieci PZU Zdrowie.

Cardiomatics to certyfikowana platforma internetowa, tworzona przez ekspertów doświadczonych w rozwijaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Bazując na algorytmach szkolonych w oparciu o miliardy rzeczywistych uderzeń serca pacjentów, łatwe w użyciu oprogramowanie umożliwia dokładne i szybkie wykrywanie i analizę wielu elementów sygnału EKG.

Z Cardiomatics korzysta między innymi Uniwersytet w Bazylei, Uniwersytet Kopenhaski czy Warszawski Uniwersytet Medyczny, a także setki kardiologów i praktyków z ponad 15 krajów świata, w tym z Niemiec, Szwajcarii i Anglii.

– W procesie wdrażania innowacji kluczowa jest otwartość lekarzy na jego adaptację do swojej rutyny pracy. Obalamy mit, że sztuczna inteligencja jest konkurencją dla personelu medycznego., Uważamy, że nie ma go docelowo zastąpić, a jedynie wesprzeć. Efektywność zależy w dużej mierze nie od czynników technologicznych, tylko ludzkich – na ile zdołamy przekonać lekarza do korzyści, jakie płyną ze stosowania rozwiązania. Dlatego musi być ono maksymalnie proste i intuicyjne, aby nie generowało dodatkowego obciążenia, wśród i tak długiej listy czynności i procedur, które lekarz musi wykonać – mówi Andrzej Browarski, dyrektor biura analiz i innowacji PZU Zdrowie. – Jedną z zasad, którymi się kierujemy jest, że pilotowane przez nas rozwiązania mają pomóc naszym lekarzom pomagać naszym pacjentom. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie Cardiomatics.

Cardiomatics może analizować sygnały EKG zarejestrowane w różnych formatach danych, jest kompatybilny z ponad 25 popularnymi urządzeniami, od klasycznych po nowoczesne. Generuje raporty dostępne w dowolnym miejscu i czasie na komputerze stacjonarnym, laptopie lub smartfonie.

Sztuczna inteligencja w diagnostyce kardiologicznej PZU Zdrowie

-Dzięki Cardiomatics, lekarz może podłączyć urządzenie diagnostyczne do dowolnego komputera i przesłać sygnały z badania EKG do chmury – mówi Rafał Samborski, CEO i współzałożyciel Cardiomatics. – Tam sygnały analizowane są przez algorytmy sztucznej inteligencji, finalnie skracając czas analizy nawet o 80 procent w stosunku do standardowej procedury. W ten sposób za pomocą zaledwie kilku kliknięć powstaje rzetelny, przejrzysty raport, na podstawie którego lekarz może wyciągnąć wnioski na temat aktualnego stanu pacjenta, diagnozy i ewentualnego planu leczenia.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: dane dotyczące kosztów energii powinny pochodzić od wszystkich podmiotów leczniczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2022

Akcja zbierania informacji od szpitali na temat wzrostu cen nośników energii w 2022 roku, która ma być podstawą wprowadzenia systemu dopłat, może wskazywać na wyrywkowe podejście do problemu, który dotknął w istotny sposób wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą – apelują Pracodawcy RP w piśmie do ministra zdrowia.

Akcja została zainicjowana przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. Dane zbierane  są jedynie od podmiotów szpitalnych, których w Polsce jest około 1 600.

Pomijane są natomiast pozostałe podmioty lecznicze, takie jak chociażby placówki ambulatoryjne, których działa ponad 22 000, czy zakłady diagnostyki obrazowej, dla których udział kosztów energii w ogólnych kosztach jest znaczący. Pominięcie tych grup podmiotów może zaburzyć całościowy obraz dotyczący wzrostu kosztów energii elektrycznej, cieplnej i gazu dla podmiotów leczniczych.

Zwracamy uwagę, że wśród podmiotów wykonujących działalność leczniczą znajdują się również stacje ratownictwa medycznego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, indywidualne i grupowe praktyki lekarzy oraz pielęgniarek – czytamy w piśmie.

Czytaj także: Diagnostyka: 2 miliony badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS >>>

W ocenie Pracodawców RP uzyskanie pełnego obrazu skali podwyżek wymagałoby pozyskania informacji o skali wzrostu cen w oparciu o informacje uzyskane od wszystkich podmiotów działających na rynku opieki zdrowotnej, które są aktywne na dzień 1 stycznia 2022 roku w RPWDL, z uwzględnieniem własności budynków, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Jest to istotne, ponieważ wiele podmiotów, zwłaszcza placówek ambulatoryjnych, działa w oparciu o długoterminowy najem budynków i lokali. Oznacza to, że  stroną umowy dla dostawcy mediów (operatora energetycznego) nie zawsze jest podmiot  leczniczy, lecz właściciel nieruchomości, więc gestorzy mediów nie będą w stanie  zidentyfikować, kto jest końcowym płatnikiem umowy na dostawę energii lub gazu.

Całe pismo Pracodawców RP w tej sprawie dostępne jest tutaj>>>

Pracodawcy RP są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce. Działają od 1989 roku, reprezentują 19 000 firm, zatrudniających ponad 5 mln osób. Pracodawcy RP jako reprezentatywna organizacja pracodawców należą do Rady Dialogu Społecznego. Biorą aktywny udział w dialogu na rzecz zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Są jedną z organizacji wchodzących w skład Rady Przedsiębiorczości.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są częścią Pracodawców RP.

Przeczytaj teraz

Sieć placówek PZU Zdrowie zwiększyła przychody

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.08.2021

W I półroczu 2021 roku przychody spółki PZU Zdrowie zwiększyły się o 28,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 i wyniosły 564 mln zł. W tym, dzięki organicznemu rozwojowi sieci, przychody generowane przez placówki medyczne wzrosły o 39,3 procent w porównaniu do I półrocza 2020.

Na koniec czerwca 2021 roku liczba umów posiadanych przez PZU Zdrowie wzrosła do 2,9 mln, czyli o 7,4 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. Liczba ta rosła miedzy innymi dzięki sprzedaży dodatków zdrowotnych do produktów ochronnych, które umożliwiają dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów itp.

PZU Zdrowie posiada 130 własnych placówek, oferuje także dostęp do 2,2 tysiąca współpracujących partnerów medycznych. Wśród przejętych placówek medycznych jest między innymi sieć pracowni diagnostyki obrazowej Tomma.

Czytaj także: Potrzebujemy przywództwa >>>

Strategia PZU Zdrowie zakłada rozwój w kierunku ekosystemu zdrowia i profilaktyki. Spółka zapowiada prawie dwukrotne zwiększenie przychodów w ciągu czterech lat. Obszar zdrowia to jeden z głównych filarów strategii Grupy PZU na lata 2021-2024.

Cała Grupa PZU uzyskała w I półroczu 2021 roku 1,7 mld zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Był to zysk na poziomie 87 procent  wyniku za cały poprzedni rok. Zysk rok do roku wzrósł aż 5,5-krotnie.

Składka przypisana brutto w pierwszym półroczu 2021 roku wzrosła o 5,6 procent w stosunku do I półrocza 202 roku. W II kwartale 2021 odnotowano bardzo dużą dynamikę wzrostu, składka wyniosła wtedy 6,2 mld zł, co oznacza wzrost o 11 procent. Sprzedaż wzrosła zarówno w obszarze ubezpieczeń majątkowych, jak i życiowych.

Czytaj także: PZU zapowiada rozwój na rynku prywatnej opieki medycznej>>>

buy visio professional 2019

Przeczytaj teraz

NFZ skontroluje placówki medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.07.2020

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o wznowieniu postępowań kontrolnych w placówkach medycznych i aptekach. Kontrole mają ruszyć w ostatnim tygodniu lipca 2020. Wcześniej zostały one wstrzymane w marcu 2020.

Kontrole wznowiono z powodu sygnałów kierowanych przez pacjentów do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta, które dotyczyły ograniczonej dostępności do świadczeń.

Pacjenci najczęściej zwracali uwagę na ograniczenie dostępności do leczenia, a zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła problemów z dodzwonieniem się do placówki medycznej.

Sygnalizowane były także trudności z uzyskaniem zlecenia na badania, problemy z kontynuacją farmakoterapii, odmowy udzielenia świadczenia, a także brak możliwości osobistego kontaktu z lekarzem.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przekazało do NFZ łącznie 973 skargi pacjentów, które dotyczyły funkcjonowania podmiotów leczniczych w marcu i kwietniu 2020 roku. Wszystkie sprawy były na bieżąco wyjaśniane.

Czytaj także: Trzeba zmienić dotychczasowy model opieki zdrowotnej>>>

Największą część zgłoszeń, czyli 804 przypadki, stanowiły skargi na działanie placówek realizujących świadczenia w lecznictwie otwartym w ramach umów na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Według NFZ zjawiskiem wymagającym wyjaśnienia jest również dwukrotny wzrost udzielania podstawowych świadczeń takich jak porada lekarska, podstawowe badania diagnostyczne oraz opieka pielęgniarska w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć w czerwcu 2020 w stosunku do marca i kwietnia 2020.

Takiego wzrostu nie odnotowano natomiast w przypadku przyjęć pacjentów w stanie ciężkim, dla których SOR i izba przyjęć są miejscem, w którym przede wszystkim mogą uzyskać pomoc.

Źródło: NFZ

Przeczytaj teraz

25 października wejdzie w życie ustawa w sprawie wynagrodzeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.10.2018

W Dzienniku Ustaw RP opublikowana została nowelizacja ustawy z 13 września 2018 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu czyli 25 października 2018.

Ustawa poszerza zakresu podmiotowy także na inne osoby, poza wykonującymi zawody medyczne, a związane z ochroną zdrowia, takie jak sanitariusze, fizycy medyczni, technicy czy opiekunki. Zawody te nie zostały wymienione w ustawie, ale ustawa odwołuje się w tej kwestii do rozporządzenia ministra zdrowia, wydanego na podstawie ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku.

Ustawa wprowadza także kwotę bazową w wysokości 3900 brutto, która będzie obowiązywała przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

Ustawa obejmie wyłącznie pracowników wykonujących zawód medyczny w ramach stosunku pracy w podmiotach leczniczych, niezależnie od źródła finansowania, rodzaju podmiotu, który je utworzył, i ich struktury właścicielskiej.

Ustawa stanowi lex specialis w stosunku do ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), jak również w stosunku do ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, z późn. zm.).

Czytaj także: Projekt ustawy o najniższym wynagrodzeniu w Sejmie>>>

Przeczytaj teraz