Pacjenci mogą korzystać z usług POZ w olsztyńskim centrum medycznym Medicover

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.02.2024

Od 1 lutego 2024 r. mieszkańcy Olsztyna mogą korzystać z podstawowej opieki medycznej w centrum medycznym Medicover al. Marszałka Piłsudskiego 44a w ramach NFZ. Wystarczy tylko złożyć deklarację przystąpienia do POZ.

Centrum medyczne Medicover w Olsztynie funkcjonuje od października 2023 r. Nowocześnie wyposażona placówka mieści się przy al. Marszałka Piłsudskiego 44a.

Na miejscu pacjenci mogą skorzystać z porady u ponad pięćdziesięciu lekarzy wielu specjalizacji, wśród których są interniści, pediatrzy, ginekolodzy, chirurdzy, okuliści i ortopedzi.

Od 1 lutego 2024 r. pacjenci centrum medycznego Medicover w ramach podstawowej opieki zdrowotnej NFZ:

 • wybiorą lekarza rodzinnego dla całej rodziny,
 • wykonają wybrane, wskazane przez NFZ, badania diagnostyczne oferowane na miejscu w centrum medycznym, w tym RTG, USG, badania laboratoryjne,
 • otrzymają skierowania do poradni specjalistycznych,
 • otrzymają recepty na leki refundowane,
 • uzyskają dostęp do bezpłatnych leków dla osób <18 r.ż. i >65 r. ż.


Pacjenci, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości, powinni złożyć deklarację przystąpienia do POZ. Można to zrobić osobiście w centrum medycznym Medicover lub online na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Dwa razy do roku można zmienić swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Nr telefonu dedykowany dla NFZ w Olsztynie: 668 167 661.

Z czym możemy się zgłosić do lekarza POZ?

Lekarz POZ, popularnie zwany także lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem rodzinnym, jako pierwszy rozpoznaje choroby i udziela niezbędnych porad. W centrum medycznym Medicover w Olsztynie są to doświadczeni i uznani eksperci. Wśród nich są specjaliści:

 • medycyny rodzinnej,
 • chorób wewnętrznych (interniści),
 • pediatrii (w przypadku dzieci).

Pacjent na wizytę może zapisać się osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej w recepcji oddziału lub telefonicznie. Podczas takiej wizyty lekarz POZ może m.in. zlecić dodatkowe badania diagnostyczne, skierować pacjenta na leczenie specjalistyczne, rehabilitację, a także zlecić wykonanie zabiegu, wystawić zwolnienie lekarskie czy zrealizuje programy zdrowotne i profilaktyczne oraz wystawi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, zwaną Kartą DILO.

Jakie badania może zlecić lekarz POZ?

Dodatkowo lekarze POZ, mając na względzie wskazania medyczne, mają możliwość zlecenia dodatkowych badań, a także skierować pacjenta na leczenie specjalistyczne. To można kontynuować w olsztyńskim centrum medycznym, korzystając z bogatej bazy usług oferowanych przez lekarzy specjalistów Medicover w ramach usług abonamentowych lub pojedynczych usług płatnych (tzw. FFS).

W centrum medycznym Medicover w Olsztynie pacjenci na miejscu wykonają m.in.:

 • badania hematologiczne, w tym morfologię krwi,
 • badania biochemiczne i immunochemiczne,
 • badania moczu, w tym ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
 • badania kału, m.in. na obecność pasożytów lub krwi utajonej,
 • badania układu krzepnięcia,
 • badania mikrobiologiczne, w tym test antygenowy SARS-CoV-2,
 • badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku,
 • diagnostykę ultrasonograficzną, m.in. USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego.
Przeczytaj teraz

Poradnia POZ w szpitalu w Rudnej Małej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2023

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa otworzył poradnię podstawowej opieki zdrowotnej. Poradnia działa od 1 lutego 2023 roku.

W ramach świadczeń POZ pacjenci mają dostęp do opieki medycznej finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli teleporady lub wizyty stacjonarnej u lekarza rodzinnego i pediatry, otrzymania skierowania do poradni specjalistycznej, na badania diagnostyczne, na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe oraz rehabilitację, a także e-recept.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed w Poznaniu

Szpital w Rudnej Małej działa od 2017 roku. Posiada 199 łóżek i 3 sale operacyjne. Prowadzi oddziały: ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej z pododdziałem otorynolaryngologii, chorób wewnętrznych z pododdziałem endokrynologii, neurologiczny z udarowym, oddział rehabilitacji, w tym rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji neurologicznej i fizjoterapii ambulatoryjnej oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Posiada także centrum poradni specjalistycznych, centrum rehabilitacji, a także pracownie diagnostyczne  – tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG i USG.

Placówkę prowadzi spółka Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Nowe akredytacje dla placówek POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Minister Zdrowia przyznał nowe akredytacje dla trzech prywatnych podmiotów oferujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie certyfikat akredytacyjny posiadają 183 przychodnie POZ, 172 szpitale oraz 29 jednostek diagnostyki patomorfologicznej.

Wyróżnione jednostki to: sieć placówek ze Szczecina, prowadzona przez Przychodnie Medycyny Rodzinnej Szafera sp. z o.o., NZOZ Lubomed  z Lubomierza (województwo dolnośląskie), prowadzony przez spółkę cywilną Dariusz Dąbrowski i Magdalena Dąbrowska, oraz NZOZ Profamilia Mariusz Plichta prowadzący placówki w Porąbce Uszewskiej oraz Łysej Górze (powiat brzozowski, województwo małopolskie).

Szpital Medicover z akredytacją CMJ

Certyfikat jako efekt przeprowadzonego w placówce audytu, jest potwierdzeniem spełnienia standardów akredytacyjnych wyznaczonych dla placówek oferujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Pełna lista akredytowanych jednostek POZ dostępne jest na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Konieczne jest zniesienie stawki kapitacyjnej na badania diagnostyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.03.2023

W Polsce zaledwie 3 procent badań diagnostycznych wykonuje się na wczesnym etapie wykrywania choroby tzn. w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), natomiast w lecznictwie ambulatoryjnym jest to około 10 procent. Najwięcej badań, bo aż 85 procent wykonuje się w szpitalach, w ramach najbardziej kosztownej medycyny naprawczej.

Stowarzyszenie Medtech Polska apeluje do Ministerstwa Zdrowia, by znieść ograniczenia stawki kapitacyjnej na badania diagnostyczne w ramach POZ, AOS (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej). i kontraktować medycynę laboratoryjną z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Będąc bezpośrednim płatnikiem NFZ i resort zdrowia miałyby pełną wiedzę i kontrolę nad procesem diagnostycznym, co pozwoliłoby na skuteczne wdrażanie programów zdrowotnych.

Informacja diagnostyczna, jako pierwsza daje ogólny obraz stanu zdrowia pacjenta. Od wykonania podstawowych badań laboratoryjnych powinno się zawsze zaczynać proces leczenia. Dopiero potem, zgodnie z rozpoznaniem lekarza, przychodzi czas na dalsze postępowanie i zlecanie ukierunkowanych testów. Taka formuła jest nie tylko najbardziej efektywna, ale i najtańsza. Dodatkowo aktywnie promuje ją Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Jednak w Polsce nadal wykonuje się za mało badań podstawowych. W innych krajach europejskich określa się na przykład około 7-9 parametrów z jednego pobrania krwi u pacjenta, są kraje, w których ta liczba sięga kilkunastu. W Polsce są to średnio zaledwie trzy parametry.

Świadczenia profilaktyczne w placówkach Grupy Scanmed

Od 1 lipca 2022 obowiązuje nowa stawka kapitacyjna  (kwota określona przez NFZ na leczenie pacjenta) dotycząca lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, która wynosi 191,88 zł (rocznie). Jednak nie wpłynęło to na liczbę zlecanych badań diagnostycznych.

Uczmy się od sąsiadów

Dla porównania w Czechach, służba zdrowia radzi sobie z tymi problemami zdecydowanie lepiej. Więcej badań jest objętych refundacją, diagnostyka jest precyzyjnie wyceniona i jest prowadzony monitoring wydatków w tym zakresie. W krajach Unii Europejskiej średnia, jaką wydaje się na badania pacjenta, to około 40 euro. W krajach najbogatszych, takich jak Szwajcaria czy Niemcy kwota ta wzrasta nawet dwukrotnie. Polska na tym tle plasuje się na dole stawki. Na jednego pacjenta przeznacza się około 13 euro (to blisko  trzykrotnie mniej, zwłaszcza że ceny są porównywalne) i z tym wynikiem zajmujemy piąte miejsce od końca.

Polska jest też jednym z nielicznych krajów w UE, który nie prowadzi rejestru badań diagnostycznych. Lekarz może często się wahać, czy zlecić dane badanie pacjentowi, bo kalkuluje, czy może sobie na to pozwolić. Blokuje go stawka kapitacyjna, której nie chce przekraczać,  gdyż dodatkowy koszt musiałby pokryć z budżetu placówki POZ.

W rezultacie, gdy lekarz ma pod opieką pacjenta z określonym schorzeniem, musi się zastanowić, na jakie badania go pokierować. Ma świadomość, że dysponuje stawką kapitacyjną, która obejmuje nie tylko wydatki na medycynę laboratoryjną, ale również na szereg innych badań. Czasami musi więc dokonywać niełatwych wyborów – czy wobec ograniczonych środków na jednego pacjenta zlecić mu badanie laboratoryjne, czy może lepszym wyborem będzie USG.

-Potrzebujemy zmian, które powinny zaczynać się u podstaw polskiego systemu opieki zdrowotnej. By móc w pełni wykorzystać potencjał medycyny laboratoryjnej w Polsce, przede wszystkim lekarze POZ powinni mieć możliwość zlecania większej liczby badań profilaktycznych, a także przeprowadzania bilansów stanu zdrowia. Konieczne jest większe zaangażowanie w działania profilaktyczne lekarzy medycyny pracy, a nawet personelu medycznego na innych szczeblach organizacji systemu, zwłaszcza koordynatorów (opieka koordynowana) którzy w ramach programu edukacyjnego mogliby dokształcać pacjentów na temat wybranych chorób cywilizacyjnych – mówi Jarosław Wyligała, prezes zarządu MedTech Polska – Rozmawiamy o zmianach, które w polskim systemie zdrowia powinny być wprowadzone jak najszybciej – dla dobra pacjentów, i dla kondycji budżetu państwa.

Dobre pomysły w POZ

Poza stawką kapitacyjną istnieje również dodatkowy budżet powierzony. Tworzą go na przykład programy, w ramach których nagradza się lekarzy za zwiększoną liczbę osób zgłoszonych do „Profilaktyki 40 Plus” (modyfikacje zgodnie z zarządzeniem z 13 grudnia 2022 dotyczyły między innymi przedłużenia naliczania placówkom realizującym świadczenia lekarza POZ, do 31 grudnia 2023 roku, współczynnika korygującego związanego z poziomem zgłaszalności do programu).

Diagnostyka: 600 tysięcy osób wykonało badania w ramach programu Profilaktyka 40 Plus

Zdaniem świadczeniodawców program „Profilaktyka 40 Plus” kontraktujący badania z NFZ bardzo powoli zaczyna przynosić pierwsze efekty. Konieczne jest jednak odblokowanie badań na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich grup wiekowych oraz dla wszystkich grup ryzyka chorób przewlekłych. Ważne, aby badania były raportowane na koncie pacjenta i by lekarze rodzinni byli zobligowani do korzystania z nich, a także oceny wyników podczas wizyty pacjenta w gabinecie POZ.

-W Polsce obecnie żyje 20 milionów osób po czterdziestym roku życia, jednak z programu „Profilaktyka 40 Plus” skorzystało zaledwie 1,5 miliona czyli około 7 procent z nich. W interesie nas wszystkich, a przede wszystkim ministerstwa powinna być promocja medycyny laboratoryjnej i jak najszerszy do niej dostęp. Po pierwsze, jest to zwyczajnie tańsze, a po drugie i najważniejsze z punktu widzenia pacjenta. Kilkudniowa wizyta w szpitalu wiąże się z niedogodnościami i stresem, podczas gdy badania laboratoryjne pozwalają na wykrycie choroby we wczesnym stadium, pozwala na skuteczniejsze  zapobieganie lub  efektywne i szybkie leczenie. Co więcej,  dzięki badaniom możemy wykrywać predyspozycje  w kierunku chorób cywilizacyjnych – zapewnia Jarosław Wyligała.

Dlaczego diagnostyka laboratoryjna jest tak ważna?

Wykonanie badań laboratoryjnych umożliwia postawienie diagnozy na wczesnym etapie rozwoju choroby, dzięki czemu można nie tylko wcześnie rozpocząć leczenie, ale także znacznie zwiększyć jego skuteczność. Na przykład badanie w kierunku morfologii krwi pozwala wykryć wczesne fazy zaburzenia odporności, choroby autoimmunologiczne oraz niedokrwistość, a także niektóre nowotwory. Analiza próbki moczu umożliwia wykrycie chorób nerek, dróg moczowych, a także powikłań związanych z już zdiagnozowaną cukrzycą, otyłością i nadciśnieniem tętniczym. Oznaczenie stężenia glukozy zwiększa prawdopodobieństwo wczesnego rozpoznania cukrzycy typu 2. Jest to szczególnie istotne w przypadku chorób nefrologicznych, które już w tej chwili są problemem cywilizacyjnym.

Szczególną uwagę zwrócił na to prof. Ryszard Gellert, krajowy konsultant w dziedzinie nefrologii. Zdaniem naukowca za piętnaście lat, o ile nic się nie zmieni, choroby nerek będą trzecią przyczyną niezapalnych i nieurazowych, przedwczesnych zgonów.

Medycyna stylu życia – nowa usługa w centrach medycznych Medicover

Jak wynika z raportu MedTech Polska zwiększenie liczby wykonywanych badań laboratoryjnych, oprócz oczywistej korzyści dla pacjentów związanej z wczesnym rozpoznaniem wielu chorób, może przynieść także wyraźne oszczędności dla budżetu.

Gdyby wykonywanych badań poziomu glukozy było o 25 procent więcej, dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom diagnostycznym roczne oszczędności NFZ z tytułu kosztów leczenia cukrzycy wyniosłyby blisko 0,5 mld zł. Podobną oszczędność można uzyskać przy większym wykorzystaniu medycyny laboratoryjnej w diagnostyce przewlekłej choroby nerek.

-Mówimy tutaj o naprawdę sporych pieniądzach. Analiza efektywności kosztowej dowiodła, że wzrost liczby badań kreatyniny o 25 procent prowadzi do oszczędności dla NFZ rzędu 93-197 mln zł rocznie w cenach z roku 2013. Mam na myśli koszty bezpośrednie, czyli około 5-9 procent w skali roku, już po uwzględnieniu wydatków na dodatkowe badania. Zaoszczędzone w ten sposób fundusze można oczywiście z powrotem wpuścić w system i w ten sposób sfinansować dodatkowe badania dla tysięcy pacjentów rocznie – przekonuje Jarosław Wyligała, prezes zarządu MedTech Polska.

MedTech Polska jest stowarzyszeniem zrzeszającym działające w Polsce podmioty zaangażowane w badania, rozwój, produkcję, dystrybucję i import wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD). Reprezentuje branżę IVD wobec organów regulacyjnych, stowarzyszeń naukowych i korporacji zawodowych. Wraz z innymi organizacjami działa na rzecz stałego poprawiania standardów opieki medycznej w Polsce. Stowarzyszenie MedTech Polska dąży do tego, by lekarze mogli podejmować decyzje medyczne i kliniczne na podstawie najlepszej informacji diagnostycznej, korzystali z najlepszych możliwych narzędzi i technologii medycznych związanych z wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro. Na poziomie międzynarodowym MedTech Polska współpracuje z MedTech Europe, europejskim stowarzyszeniem branżowym reprezentującym przemysł technologii medycznych, od diagnozy do wyleczenia.

Przeczytaj teraz

Deklaracja POZ online w Centrum Medycznym Damiana

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.02.2023

Centrum Medyczne Damiana rozszerzyło funkcjonalność Portalu Pacjenta o możliwość złożenia deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej OnLine. Możliwość taką mają osoby posiadające dostęp do pełnej wersji Damian Online.

Osoby, które chcą złożyć deklarację POZ przez Damian OnLine wypełniają formularz, podając wszystkie niezbędne dane. Wymaga to także podpisanie deklaracji profilem zaufanym i załączenie pliku PDF.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie 10 przychodni i szpital. Oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych – obrazowych i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotną. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.

Centrum Medyczne Damiana należy do Grupy Medicover.

Inhalacje AMSA wkrótce w CM Damiana

Przeczytaj teraz

Medicorum planuje otwarcie nowej przychodni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2023

Medicorum Centrum Zdrowia podpisało z gminą Kosakowo (województwo pomorskie, powiat Pucki) list intencyjny dotyczący utworzenia na terenie gminy nowej przychodni. Placówka będzie oferowała świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Inicjatywa jest efektem wielomiesięcznych rozmów władz gminy z przedstawicielami Centrum i stanowi odpowiedź na dynamiczny rozwój gminy, która według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod względem liczby mieszkańców znajduje się w skali kraju na drugim miejscu i jest obecnie zamieszkiwana przez ponad 20 tysięcy osób.

Obecnie na terenie gminy działa jedna placówka świadcząca usługi medyczne dla mieszkańców, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NZOZ Kosakowo).

-Dynamiczny rozwój gminy Kosakowo niewątpliwie rodzi potrzeby w wielu aspektach, także w aspekcie zdrowia mieszkańców. W tym kontekście niezmiernie cieszy mnie podpisanie listu intencyjnego z Medicorum Centrum Zdrowia, który miejmy nadzieję w najbliższym czasie uruchomi drugą na terenie gminy placówkę z podstawową opieką zdrowotną, dzięki czemu znacząco poprawią się możliwości związane z dostępem do lekarzy dla wszystkich mieszkańców– mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Przedstawiciel Medicover wśród ekspertów czasopisma Diagnostics

Podpisany list intencyjny zwraca również uwagę na problemy społeczne związane z chorobami cywilizacyjnymi, takie jak między innymi otyłość, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca. Ich skala stanowi kolejny argument za utworzeniem na terenie gminy nowej placówki podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach której kluczową sprawą będzie wdrożenie prewencji chorób układu krążenia (zawału, udaru i przewlekłej choroby nerek) u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Z tego powodu współpraca gminy Kosakowo z Medicorum Centrum Zdrowia przewiduje również podejmowanie inicjatyw zdrowotnych na rzecz mieszkańców gminy i organizowanie profilaktycznych akcji promocyjnych.

Medicorum Centrum Zdrowia prowadzi placówkę w gminie Kosakowo przy ulicy Płk Stanisława Dąbka, w Galerii Szperk, w której działa ponad 30 poradni specjalistycznych (oferują one między innymi konsultacje w zakresie urologii, chirurgii, dermatologii, medycyny estetycznej, transplantacji, leczenia ran i odleżyn), pracownia USG, punkt pobrań oraz szkoła rodzenia. W przychodni można także korzystać z porad lekarza medycyny podróży i chorób tropikalnych, z porad specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego i seksualnego oraz w zakresie dietetyki i żywienia klinicznego. Przychodnia oferuje konsultacje komercyjne.

Placówkę prowadzi Medicorum sp. z o.o., której prezesem jest Jacek Jakubowski.

Na razie jeszcze nie wiadomo, gdzie będzie zlokalizowana nowa przychodnia.

Źródło: Gmina Kosakowo

Przeczytaj teraz

Nowy test antygenowy w wykazie świadczeń POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.01.2023

6 stycznia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadza ono nowe badanie diagnostyczne do wykazu tych świadczeń.

Nowym świadczeniem jest test antygenowy w kierunku Sars-CoV-2, grypy A+B oraz RSV.

Test antygenowy w kierunku Sars-CoV-2 znajdował się w wykazie badań będących w gestii lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od 16 kwietnia 2022 roku.

Test znalazł się w wykazie badań mikrobiologicznych, stanowiących świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nie obrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 5 stycznia 2023 roku.

Prywatne podmioty to istotny element systemu ochrony zdrowia

Przeczytaj teraz

Jednolity tekst ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2022

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z 27 października 2017 roku. Ustawa określa cele i organizację podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasady zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń w tym zakresie.

Według ustawy lekarz POZ to lekarz, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej albo  posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej może być także lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych – udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 roku, pod warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na tym krześle nie usiądziesz. W placówkach medycznych zablokowano krzesła w poczekalniach

Ustawa określa wymogi dla pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Z przepisów ustawy wynika także, że pacjent dokonując wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ może wybrać osoby nie tworzące zespołu POZ, do 31 grudnia 2024 roku. Po tej dacie wybór będzie dotyczył całego zespołu sprawującego podstawową opiekę zdrowotną.

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 9 czerwca 2022 o wspieraniu resocjalizacji nieletnich oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 26 października 2022.

Obwieszczenie marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 7 grudnia 2022 roku.

Przeczytaj teraz

Corten Medic poszerza działalność o kolejne województwo

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.10.2022

Corten Medic rozwija sieć placówek i poszerza działalność o kolejne województwo – śląskie. Pod koniec września 2022 firma przejęła przychodnię  Vita-Med z Tych.

Placówka działa przy ulicy Husarii Polskiej 28 i oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

-Jest nam niezmiernie miło objąć opieką medyczną pacjentów dotychczasowego centrum medycznego Vita-Med, którzy mogą bez przeszkód kontynuować swoje leczenie w przychodni – powiedział Tomasz Sikora, założyciel centrum medycznego Corten Medic.

Korzyści, jakie odniosą dotychczasowi Pacjenci Vita-med, to dostęp do profesjonalnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (także e-wizyt), a w pozostałych oddziałach Corten Medic na terenie Polski – również do specjalistki, diagnostyki czy rehabilitacji. Poza tym zyskają również nowoczesne narzędzia do zarządzania swoim zdrowiem on-line, z których korzystają już pacjenci Corten Medic w ramach Portalu Pacjenta.

Centrum Medyczne Damiana przejmie spółki z Grupy Allenort

Placówki Corten Medic zlokalizowane są na terenie województw – mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i śląskiego.

Oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, świadczenia w zakresie chirurgii jednego dnia oraz rehabilitację.

Założycielem centrum medycznego Corten Medic, które działa od 1993 roku, jest Tomasz Sikora.

Przeczytaj teraz

Projekt e-Gabinet+ dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.09.2022

Projekt e-Gabinet+ umożliwia placówkom podstawowej opieki zdrowotnej uzyskanie środków na wdrożenie e-usług oraz ich integrację z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego.

Projekt realizowany jest przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia wraz z Centrum e-Zdrowia od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2023.

Jego wartość to 199 302 875,71 zł, a wkład Funduszy Europejskich (EFRR) wynosi 199 302 875,71 zł.

Nie można reformować szpitali bez zmiany całego systemu ochrony zdrowia

Wsparcie w ramach projektu w postaci dostępu do aplikacji e-Gabinet+ oraz wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny (komputerowy) otrzyma co najmniej 1 400 placówek POZ wyłonionych w drodze otwartego naboru prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Na wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz udostępnienie aplikacji e-Gabinet+ ma zostać przeznaczone 95 mln zł. Maksymalne wsparcie dla jednej placówki to 68 tys. zł.

Wnioski można składać przez Platformę Obsługi Projektów Inwestycyjnych do 31 października 2022 lub do wyczerpania środków.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie zdrowie.gov.pl

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.06.2022

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec otworzyło nową filie – przychodnię zlokalizowaną w miejscowości Przesmyki. Placówka oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W przychodni można skorzystać z konsultacji lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci oraz lekarza pediatry, a także z opieki pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej. Placówka oferuje także domową opiekę pielęgniarską dla pacjentów przewlekle chorych.

Przychodnia mieści się przy ulicy 11 Listopada 13.

Przesmyki do miejscowość w powiecie siedleckim, położona około 30 km od Siedlec.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi pięć przychodni w Siedlcach oraz placówki w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie i Oleśnicy. W województwie lubelskim przychodnie Centrum działają w Łukowie, Krynce i Aleksandrowie.

Centrum prowadzi także kilkanaście filii, Dzienne Domy Opieki Medycznej oraz Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne otworzyło dom seniora

W lutym 2022 Centrum otworzyło nową przychodnię w Bielanach, w powiecie sokołowskim.

Placówki Centrum oferują świadczenia w ramach POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, diagnostyka laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

Placówki prowadzi Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o., której zarząd tworzą: Paweł Żuk (prezes) oraz Artur Prusaczyk (wiceprezes).

Przeczytaj teraz

Task shifting w POZ– głos Medicover na Kongresie Medycyny Rodzinnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2022

Braki kadrowe w ochronie zdrowia i starzejące się społeczeństwo w Polsce to niezwykle poważny problem, który będzie przybierał na sile. Task shifting, czyli racjonalna redystrybucja zadań między zespołami pracowników sektora zdrowia zgodnie z ich kwalifikacjami i uprawnieniami stanowi odpowiedź na te zjawiska – przekonywał lekarz Patryk Poniewierza, dyrektor ds. medycznych Medicover w Polsce podczas XX Jubileuszowego Kongresu Medycyny Rodzinnej w Toruniu.

Kongres odbył się od 2 do 5 czerwca 2022. Patryk Poniewierza w czasie swojego wystąpienia przedstawił wyniki wdrożenia task shiftingu w Medicover. Koncepcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na liczne pytania uczestników obecnych na sali, dotyczące uwarunkowań prawnych, satysfakcji pacjentów oraz jakości medycznej.

-Braki kadrowe w ochronie zdrowia i starzejące się społeczeństwo w Polsce to niezwykle poważny problem, który będzie przybierał na sile. Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 roku liczba ludności w wieku 60 lat i więcej będzie stanowić około 40 procent społeczeństwa. Task shifting, czyli racjonalna redystrybucja zadań między zespołami pracowników służby zdrowia zgodnie z ich kwalifikacjami i uprawnieniami, stanowi odpowiedź na te zjawiska – przekonywał lekarz Patryk Poniewierza.

-Task shifting w podstawowej opiece zdrowotnej pozwala na udzielania świadczeń zdrowotnych o wysokiej jakości medycznej i satysfakcji pacjentów – dodał.

Medicover powołuje nową regionalną funkcję ds. IT

Na kongresie w  Toruniu obecne były również rezydentki medycyny rodzinnej – lek. med. Aneta Bemowska i lek. med. Paulina Śliwińska, odbywające specjalizację w centrum medycznym Medicover – Grunwaldzka w Gdańsku. Uczestnictwo w wydarzeniu było okazją do poszerzenia  wiedzy medycznej  i nabycia nowych kompetencji w ramach sesji warsztatowych.

XX Jubileuszowy Kongres Medycyny Rodzinnej odbył się w formule hybrydowej gromadząc 350 uczestników stacjonarnie i 1800 osób online. W czasie Kongresu odbyło się 10 warsztatów praktycznych, 14 sesji wykładowych i 2 sesje naukowe.

Przeczytaj teraz

Więcej kompetencji dla lekarza POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.06.2022

Od 1 lipca 2022 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zleci więcej badań diagnostycznych. Dotyczy to badań biochemicznych, immunochemicznych oraz mikrobiologicznych.

Badania biochemiczne i immunochemiczne będą to badania w kierunku takich czynników jak ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy, anty-CCP, CPR- szybki test ilościowy (w przypadku dzieci do ukończenia 6. roku życia), a także badania dotyczące przeciwciał anty-HCP.

Poza tym lekarz POZ będzie mógł zlecić badanie w kierunku antygen H. pylori w kale oraz badanie mikrobiologiczne – Stret-test.

Task shifting w POZ– głos Medicover na Kongresie Medycyny Rodzinnej

Rozszerzenie katalogu badań zlecanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wprowadzono w celu przyspieszenia diagnostyki oraz kierowania pacjentów do specjalistycznego leczenia.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 czerwca 2022 (poz. 1293).

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Lekarz POZ zleci więcej badań

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą mogli zlecać więcej badań diagnostycznych. Będą to badania biochemiczne, immunochemiczne oraz mikrobiologiczne.

Wśród badan biochemicznych i immunochemicznych będą takie badania jak ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy, anty–CCP czy CRP – szybki test ilościowy oraz przeciwciała anty-HCV.

Wśród badań zlecanych przez lekarzy POZ będzie transglutaminaza tkankowa, antygen H. pylori w kale  oraz strep-test.

Priorytet branży medycznej to doświadczenia pacjentów

Rozszerzenie katalogu badań zlecanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ma na celu szybszą diagnostykę oraz przyspieszenie kierowania pacjentów do specjalistycznego leczenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 maja 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Profilaktyka chorób układu krążenia dla większej grupy osób

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.04.2022

Świadczeniami z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia zostaną objęte osoby w wieku 35-65 lat. Oprócz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia te będą mogły realizować także pielęgniarki POZ.

Kryterium do korzystania ze świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia oprócz określonego wieku będzie jedynie niekorzystanie z tych świadczeń w ciągu pięciu lat.

Zniesiony został natomiast wymóg udzielania świadczeń wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym pacjent kończył odpowiednio 35, 40, 45, 50 oraz 55 lat.

Rozporządzenie umożliwia także odbycie drugiej porady u lekarza lub pielęgniarki POZ w formie teleporady.

Nowy zawód flebotomisty – nowe uprawnienia dla opiekunów medycznych

Celem wprowadzenia tych zmian ma być zwiększenie dostępu do świadczeń z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 kwietnia 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

Będą nowe badania dzieci przed podjęciem edukacji szkolnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.03.2022

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ, który wprowadza nowe świadczenie profilaktyczne udzielane dzieciom przed podjęciem edukacji szkolnej.

Obejmie ono test do wykrywania zaburzeń rozwoju fizycznego, układu ruchu, badanie w kierunku zeza, ostrości wzroku i słuchu, ciśnienia tętniczego krwi oraz ocenę spełniania zaleceń aktywności fizycznej według rekomendacji WHO.

Rozporządzenie dostosowuje do ustawy Prawo Oświatowe terminy świadczeń udzielanych przez lekarza POZ oraz pielęgniarkę lub higienistkę szkolną.

Określa warunki realizacji porad i wizyt patronażowych oraz badań bilansowych i przesiewowych – na przykład określa, w jakim wieku dziecka mają być realizowane poszczególne porady, wizyty oraz badania, jakie badania i testy powinny być wykonane, a także w jakich dniach i godzinach w szkołach powinna być dostępna pielęgniarka lub higienistka szkolna.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 marca 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Wszedł w życie program dotyczący e-stetoskopów dla pacjentów zakażonych Sars-CoV-2

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.02.2022

4 lutego 2022 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Program dotyczy pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2.

Program ma stanowić jeden z elementów opieki przedszpitalnej nad osobami chorymi na Covid-19 i ma za zadanie odciążyć system ochrony zdrowia, szczególnie szpitale.

Jest przeznaczony dla osób z ryzykiem ciężkiego przebiegu zakażenia, u których zdiagnozowano jedną z chorób: chorobę nowotworową, wrodzone lub nabyte zaburzenia odporności, przewlekłą chorobę układu oddechowego, wielochorobowość (co najmniej dwie choroby przewlekłe) lub otyłość. Opieka z wykorzystaniem narzędzi telemedycyny ma dotyczyć wczesnego stadium choroby.

Pacjenci objęci programem pilotażowym będą także brali udział w programie Pulsocare (dostępnym w ramach Domowej Opieki Medycznej, przeznaczonym dla osób pozostających w izolacji domowej). Ich stan zdrowia będzie monitorowany przez oba urządzenia.

W ramach pilotażu pacjenci będą przeprowadzać badania samodzielnie w domu, a wyniki za pomocą aplikacji mobilnej będą przesyłać na platformę DOM.

Czytaj także: Grupa Lux Med wśród Super Marek Pracodawców >>>

Lekarz opiekujący się takimi pacjentami będzie miał obowiązek zapoznawać się z minimum dwoma badaniami wykonanymi elektronicznym stetoskopem w tygodniu.

Program pilotażowy będzie prowadzony w trzech etapach, w pierwszym zostaną kupione przez ministerstwo zdrowia urządzenia oraz wybrani zostaną realizatorzy programu.

Realizatorami programu pilotażowego będą mogły być podmioty, które oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zapewnią zainstalowanie i sprawne wykorzystanie przeglądarki internetowej Chrome (określonej w przepisie wersji) oraz szybkość transmisji danych na poziomie 2 MB/s.

Etap organizacji pilotażu potrwa do 2 miesięcy, etap realizacji – 6 miesięcy (od wejścia w życie rozporządzenia), a okres ewaluacji – 2 miesiące.

Programem zostanie objętych nie mniej niż 3000 pacjentów.

Rozliczanie świadczeń, polegających na przeprowadzeniu jednego badania z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu, będzie się odbywać z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, której cena jednostkowa wynosi 100 zł brutto.

Program pilotażowy z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów był już prowadzony w roku 2021 i dotyczył pacjentów po przebytym zakażeniu Sars-CoV-2, ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 3 lutego 2022 (poz. 257).

Przeczytaj teraz

Pilotażowy program wykorzystania e-stetoskopów dla pacjentów zakażonych Sars-CoV-2

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.02.2022

Pilotażowy program w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej będzie prowadzony także wśród pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2.

Program będzie dotyczył osób z ryzykiem ciężkiego przebiegu zakażenia, u których zdiagnozowano jedną z chorób: chorobę nowotworową, wrodzone lub nabyte zaburzenia odporności, przewlekłą chorobę układu oddechowego, wielochorobowość (co najmniej dwie choroby przewlekłe) lub otyłość.

Program stanowić będzie jeden z elementów opieki przedszpitalnej nad osobami chorymi na Covid-19 i ma za zadanie odciążyć system ochrony zdrowia, szczególnie szpitale, zwłaszcza w trakcie obecnej fali zakażeń wariantem Omikron.

Opieka z wykorzystaniem narzędzi telemedycyny ma dotyczyć wczesnego stadium choroby.

Czytaj także: MediDieta.pl – nowa marka Centrum Medycznego Damiana >>>

Gdy pacjent nie jest objęty programem Pulsocare (dostępnym w ramach Domowej Opieki Medycznej, przeznaczonym dla osób pozostających w izolacji domowej) zostanie do niego zakwalifikowany przez lekarza POZ. Jego stan zdrowia będzie wówczas monitorowany przez oba urządzenia.

Pacjent będzie przeprowadzać badania samodzielnie w domu, a wyniki za pomocą aplikacji mobilnej będzie przesyłać na platformę DOM.

Lekarz odsłuchujący zapis badania będzie w stanie stwierdzić rozpoczynające się nawet na wczesnym etapie stany zapalne lub inne patologie dróg oddechowych, co ma ogromne znaczenie w pandemii Covid-19. Wczesna profilaktyka może zapobiec progresji zmian i umożliwić szybką reakcję, czyli na przykład skierowanie pacjenta do placówki medycznej w celu wykonania badania radiologicznego klatki piersiowej.

Lekarz sprawujący opiekę nad takim pacjentem będzie miał obowiązek zapoznawać się z minimum dwoma badaniami wykonanymi elektronicznym stetoskopem w tygodniu.

Program pilotażowy będzie prowadzony w trzech etapach, w pierwszym zostaną kupione przez ministerstwo zdrowia urządzenia oraz wybrani zostaną realizatorzy programu.

Program pilotażowy z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów był już prowadzony w roku 2021 i dotyczył pacjentów po przebytym zakażeniu Sars-CoV-2, ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2 został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 31 stycznia 2022 i został skierowany do ogłoszenia.

Przeczytaj teraz

Rusza pilotaż dotyczący wykorzystania elektronicznych spirometrów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.01.2022

19 stycznia 2022 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Realizacja pilotażu obejmie okres organizacji, trwający 2 miesiące, realizacji, który będzie trwał 6 miesięcy, oraz ewaluacji, na który zaplanowano 3 miesiące.

Podczas okresu organizacji zostaną kupione elektroniczne spirometry oraz uruchomiona zostanie funkcjonalność platformy DOM, umożliwiająca realizację programu.

Nabór na realizatorów pilotażu zostanie przeprowadzony przez ministra zdrowia.

Czytaj także: Alab realizuje pilotaż badania molekularnego HPV-DNA >>>

Pilotaż będzie dotyczyć co najmniej tysiąca pacjentów.

Realizacja świadczenia obejmie przeprowadzenie badania w formie teleporady, zapoznanie się z wynikiem badania spirometrycznego zamieszczonego na platformie DOM, sporządzenie opisu badania spirometrycznego przeprowadzonego z użyciem elektronicznego spirometru i jego zamieszczenie na platformie a także wypełnienie za pośrednictwem platformy DOM ankiet dotyczących udzielonego świadczenia.

Świadczenie będzie rozliczane z NFZ z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, której cena jednostkowa wynosi 100 zł brutto.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 stycznia 2022 (poz. 121).

Przeczytaj teraz

Kraków: nowa poradnia w CM Prokocim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.01.2022

Centrum Medyczne Prokocim z Krakowa uruchomiło na początku stycznia 2022 roku nową poradnię, która oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W poradni przyjmują lekarze rodzinni oraz lekarz pediatra.

Centrum Medyczne Prokocim otwarte została na początku roku 2020. Działa przy ulicy Dygasińskiego 2d, w nowym budynku, w którym zlokalizowane są także inne placówki medyczne.

Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej oferuje komercyjne konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne oraz drobne zabiegi.

Czytaj także: Lublin: nowe świadczenia w Żagiel-Med >>>

W placówce działają między innymi poradnie – flebologiczna, immunologiczna, ginekologiczna, gastrologiczna, neurologiczna, psychiatryczna, psychologiczna czy chirurgii plastycznej,

Wśród dostępnych procedur są między innymi biopsje, zabiegi w zakresie urologii, chirurgii czy dermatologii. W ramach diagnostyki wykonywane są badania USG, EKG i rektoskopia.

Centrum Medyczne Prokocim zatrudnia lekarzy na co dzień pracujących między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla, czy Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Przeczytaj teraz

RCO otworzyło Radomskie Centrum Rodziny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.01.2022

Radomskie Centrum Onkologii otworzyło w styczniu 2022 roku Radomskie Centrum Rodziny. Placówka oferuje usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne zarówno w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i komercyjnie.

W placówce przyjmują między innymi specjaliści w zakresie urologii, ginekologii i onkologii. Dostępne są badania diagnostyczne, takie jak między innymi USG, EKG, echo serca czy spirometria oraz badania laboratoryjne, wykonywane są drobne zabiegi ambulatoryjne z zakresu chirurgii, dermatologii, urologii oraz ginekologii.

Radomskie Centrum Rodzinny ściśle współpracuje z Radomskim Centrum Onkologii oraz z Centrum Gamma Knife w Warszawie. Dzięki temu lekarze POZ mogą być pierwszym ogniwem łańcucha diagnostycznego chorób nowotworowych. Rocznie spośród 150 tysięcy chorych w Polsce, aż 75 procent na początku swojej choroby trafia na wizytę do lekarza rodzinnego. Na etapie wczesnej diagnostyki liczy się czas i właściwe pokierowanie chorych.

Pacjenci onkologiczni Radomskiego Centrum Onkologii mają możliwość korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez specjalistów Radomskiego Centrum Rodzinny. Podczas takich wizyt lekarz pierwszego kontaktu zapoznaje się z historią choroby i jest wyczulony na ewentualne efekty uboczne leczenia onkologicznego.

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię >>>

Lekarz rodzinny pełni kluczową rolę w zachowaniu czujności onkologicznej oraz uzupełnia swoimi działaniami postępowanie onkologiczne. Nawiązanie współpracy między lekarzami onkologami a lekarzami medycyny rodzinnej gwarantuje kompleksową opiekę pacjentowi onkologicznemu.

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Radomskie Centrum Onkologii zlokalizowane jest w Radomiu przy ulicy Uniwersyteckiej 6A, natomiast Radomskie Centrum Rodziny – przy ulicy Jerzego Radomskiego 5.

Czytaj także: Realizujemy inwestycje, rozwijamy ofertę usług >>>

Przeczytaj teraz

NIK: brak skutecznych działań w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości i nadwagi u dzieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.12.2021

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała placówki odstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pod kątem diagnostyki i leczenia zaburzeń metabolicznych u dzieci i stwierdziła, że działania te były mało skuteczne. Główną przyczyną były błędy diagnostyczne i przestarzałe metody terapii, ale przede wszystkim brak dostępu do leczenia wynikający głównie z braku specjalistów.

Badanie dotyczyło okresu od stycznia 2018 roku do końca marca 2020 roku. W placówkach, które kontrolowała NIK, lekarze wprawdzie diagnozowali i leczyli zaburzenia metaboliczne wynikające z chorób cywilizacyjnych, ale efekty tych działań, nie zawsze były zadowalające. Do redukcji masy ciała doszło jedynie w przypadku kilkunastu procent pacjentów do 18. roku życia, u których zdiagnozowano problem (w POZ – u 15 procent, w AOS – u 13 procent).

Zbyt mało uwagi poświęcono profilaktyce. Ponad połowa kontrolowanych placówek POZ na zapobieganie otyłości i nadwadze nie wydała nawet złotówki, a profilaktyka polegała głównie na udzielaniu ustnych pouczeń i przekazywaniu materiałów promocyjnych przygotowanych przez firmy farmaceutyczne.

Obowiązkowymi badaniami bilansowymi, będącymi głównym źródłem informacji o stanie zdrowia, umożliwiającymi także wczesne wykrywanie nadwagi albo otyłości, objęto w 2018 i 2019 roku tylko nieco ponad 60 procent dzieci i młodzieży, na przykład w roku 2013 było to nawet 90 procent.

Czytaj także: Lekarze z Medicover autorami aplikacji wspomagającej leczenie otyłości >>>

Na wizytę u specjalisty trzeba było czekać nawet ponad rok. Choć w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 otyłość uznano za chorobę cywilizacyjną, a jej leczenie za jeden z priorytetów, działania podejmowane przez kolejnych ministrów zdrowia nie tylko nie doprowadziły do spadku, ale nawet do zahamowania tempa wzrostu liczby dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała. Skala problemu rosła, choroba zaczęła dotykać coraz młodszych dzieci, a skuteczność terapii była niewielka.

Według NIK wynika to z tego, że w badanym okresie system opieki zdrowotnej nie zapewniał kompleksowej opieki pacjentom do 18. roku życia, w tym z nadmierną masą ciała. Brakowało skoordynowanych działań i całościowego podejścia do problemu, począwszy od działań profilaktyczno-edukacyjnych, przez skuteczną diagnostykę po szybki dostęp do efektywnego leczenia.

Według danych Instytutu Żywienia i Żywności z 2018 roku polskie dzieci są zaliczane do najszybciej tyjących w Europie. W latach 70. ubiegłego wieku nadmierną masę ciała notowano w Polsce u mniej niż 10 procent uczniów, podczas gdy w ostatnich latach u ponad 22 procent. Natomiast z raportów opracowanych na zlecenie ministra zdrowia wynika, że w 2018 roku nadwagę miało nawet 30,5 procent dzieci w wieku szkolnym.

Czytaj także: Oddział Enel-Med Arkadia wyróżniony za leczenie otyłości >>>

Kontrola NIK pokazała także, że dane, które przekazywały badane placówki POZ do Ministerstwa Zdrowia, były niezgodne ze stanem faktycznym i nierzetelne.

Nadwagę lub otyłość stwierdzono u 140 pacjentów, czyli u 22 procent, z tego 91 miało nadwagę (65 procent), a 49 (35 procent) cierpiało na otyłość. W przypadku nadwagi problem dotyczył w niemal takim samym stopniu dziewczynek (46), jak i chłopców (45), na otyłość częściej chorowali chłopcy (28) niż dziewczynki (21). I nadwagę i otyłość najczęściej diagnozowano w grupie wiekowej 10-14 lat, najrzadziej wśród najmłodszych dzieci w wieku od 2 do 4 lat.

NIK objęła kontrolą Ministerstwo Zdrowia, 24 placówki podstawowej opieki zdrowotnej oraz 8 placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w dziewięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim.

Cały raport NIK dostępny jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie umów o świadczenia POZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.11.2021

30 listopada 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadza zmiany w zakresie umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Związane są one z opieką koordynowaną, która została wprowadzona w październiku 2021.

Z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej od 1 października 2021 roku, wynika, że istnieje możliwość wyodrębnienia w umowach zawieranych z podmiotami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie koordynacji opieki nad pacjentem, profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa) oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny).

Odmienny sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej wymagał doprecyzowania, które przepisy ogólnych warunków umów nie mają do tych świadczeń zastosowania.

Czytaj także: Złote Godło dla Centrum Medycznego Mavit w Programie Najwyższa Jakość Quality International>>>

Wynika to między innymi z faktu, że zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy do zawierania umów z podmiotami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie stosuje się przepisów art. 136 ust. 1 pkt 5 (w umowach tych nie określa się kwoty zobowiązania) oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań do zawierania umów.

W związku z tym w rozporządzeniu dodano do przepisu § 33a ust. 1 wyrazy „zawieranych ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”. Proponowana zmiana ma na celu wyłączenie stosowania do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ przepisów § 2 ust. 2, § 15, § 20-22 i § 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 29 listopada (poz. 2175)

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.10.2021

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec otworzyło w październiku 2021 nową Przychodnię Rodzinną. Placówka zlokalizowana jest w Nowym Opolu (8 km od Siedlec), przy ulicy Spacerowej 1a. 

Przychodnia mieści się w nowo wybudowanym obiekcie, w którym urządzono gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, rejestrację, poczekalnię, zaplecze dla personelu i węzły sanitarne, w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do obiektu ułatwia parking.  

Placówka oferuje świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, którą zapewniają lekarze rodzinni, pielęgniarki i położne.  

Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi pięć przychodni w Siedlcach oraz placówki w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie i Oleśnicy. W województwie lubelskim przychodnie Centrum działają w Łukowie, Krynce i Aleksandrowie. 

Czytaj także: Orpea Polska członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej >>>

Filie działają w takich miejscowościach jak Tłuszcz, Szulborze Wielkie, Dębe Wielkie, Wierzbno, Żelechów, Bielany, Pustelnik, Sterdyń, Strachówka, Seroczyn, Wielgolas, Nur, Latowicz, Rozbity Kamień, Hołubla, Domanice, Andrzejewo, Ceranów,  

Centrum posiada też dwie przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie), prowadzi kilka Dziennych Domów Opieki Medycznej oraz Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze. 

Placówki Centrum oferują świadczenia w ramach POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, diagnostyka laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.   

Placówki prowadzi Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o., której zarząd tworzą: Paweł Żuk (prezes) oraz Artur Prusaczyk (wiceprezes). 

Przeczytaj teraz
Page 1 of 4
1 2 3 4