Wyższe wynagrodzenie lekarzy stażystów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.09.2019

14 września 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Zmienia ono wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla tych lekarzy.

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019, lekarz oraz lekarz dentysta odbywający staż otrzymują zasadnicze wynagrodzenie w wysokości 2509 zł.

Środki na ten cel placówki medyczne zatrudniające lekarzy stażystów otrzymają od marszałków województw.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 10 września 2019 rok zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 września 2019 (poz. 1749).

Czytaj także: Nowe substancje psychoaktywne w wykazie ministra zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Od 1 lipca – zmiana wynagrodzenia dla lekarzy stażystów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.05.2019

Od 1 lipca 2019 roku lekarz oraz lekarz dentysta  odbywający staż będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 465 zł.

Tak wynika z rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty z 26 kwietnia 2019 roku, które zostało opublikowane 10 maja 2019 roku w Dzienniku Ustaw RP.

Rozporządzenie wydano na podstawie ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Rozporządzenie to zmienia rozporządzenie ministra zdrowia z 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 roku poz 474 oraz z 2017 roku poz. 2194).

Czytaj także: Wzrosną wynagrodzenia w podmiotach leczniczych>>>

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473, z późn. zm.).

Ustawa wprowadza obowiązek podwyższania pracownikom medycznym zatrudnionym w podmiotach leczniczych wynagrodzeń zasadniczych do poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego, obliczonego w sposób wskazany ustawą.

Od 1 lipca 2018 roku podwyżki powinny wynosić corocznie na dzień 1 lipca 20 procent różnicy między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym właściwym dla tej grupy, a wynagrodzeniem zasadniczym aktualnym na ten dzień dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów.

Przeczytaj teraz