Określono limity przyjęć na studia medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.06.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w roku akademickim 2022/2023 na kierunku lekarskim w formie jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim będzie mogło rozpocząć naukę 5332 studentów.

Przewidziano także 116 miejsc dla cudzoziemców na studiach prowadzonych po polsku, 1756 miejsc na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz 1879 miejsc na studiach prowadzonych w innym języku niż język polski.

Kierunki te poprowadzą 22 uczelnie, w tym cztery niepubliczne – Uczenia Łazarskiego z Warszawy, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie z Warszawy, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Uczelni Łazarskiego przyznano 100 miejsc na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz 5 miejsc dla cudzoziemców, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – 150 miejsc na studiach stacjonarnych po polsku oraz 100 na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie otrzymała limit 150 miejsc na studiach stacjonarnych po polsku oraz 50 w formie studiów niestacjonarnych, a Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – 200 miejsc na studiach stacjonarnych w języku polskim, 60 miejsc – na studiach niestacjonarnych w języku polskim oraz 100 miejsce na studiach prowadzonych w języku obcym.

Na kierunku lekarsko-dentystycznym będzie kształcić 10 uczelni, wszystkie to uczelnie publiczne. Limit przyznanych im miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych stacjonarnie w języku polskim to 807.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Przeczytaj teraz

Od 24 sierpnia nowe przepisy o kształceniu pielęgniarek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.08.2019

24 sierpnia 2019 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która wprowadza zmiany dotyczące kształcenia przedstawicielek tych zawodów na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa.

Studia pierwszego stopnia na tych kierunkach będą mogły być prowadzone także w formie niestacjonarnej. Treści programowe studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej będą takie same jak studiów prowadzonych w formie stacjonarnej, a czas trwania studiów niestacjonarnych nie będzie mógł być krótszy od czasu trwania tych prowadzonych w formie stacjonarnej.

Studia te będą mogły podejmować przede wszystkim osoby pracujące, które będą chciały zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Czytaj także: Proponujemy weryfikację zakresów polityki na rzecz pielęgniarstwa>>>

Poza tym, zgodnie z przepisami ustawy, pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do 6 dni roboczych rocznie. Urlop ten będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Ustawa z 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 8 sierpnia 2019 (poz. 1490).

Przeczytaj teraz

Będzie prawie 8 tysięcy miejsc na studiach lekarskich

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.04.2018

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny na rok akademicki 2018/2019. Limity te wynoszą w przypadku kierunku lekarskiego – 7816 miejsc, a w przypadku kierunku lekarsko-dentystycznego – 1395 miejsc.

Spośród 7816 miejsc na kierunku lekarskim 4678 dotyczy studiów prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim, 1277 miejsc dotyczy studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim, natomiast 1861- studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż polski.

Najwięcej miejsc na kierunku lekarskim zostało przyznanych Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach – 680, Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi – 630 (w tym 120 miejsc finansowanych przez MON) oraz Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu – 550. Najwięcej miejsc dla cudzoziemców zaplanowano na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu – 17, a najwięcej miejsc na studiach prowadzonych w języku innym  niż polski – na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – 210.

Spośród 1395 miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym 823 miejsca dotyczą studiów prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim, 258 miejsc dotyczy studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim, a 314 – studiów w innym języku niż polski (zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych).

Najwięcej studentów na ten kierunek mogą przyjąć: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 125, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 120 oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – 72. Najwięcej miejsc na studiach obcojęzycznych zaplanowano na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – 80 oraz na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach  i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – po 36.

Uwagi do projektu rozporządzenia można przekazywać w ciągu 30 dni od jego otrzymania, nie później niż do 2 maja 2018 roku.

Przeczytaj teraz