Grupa Lux Med otworzyła Centrum Chirurgii Robotycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.04.2023

17 kwietnia 2023 Grupa Lux Med otworzyła nowoczesne Centrum Chirurgii Robotycznej. Jednostka wyposażona została w system, który umożliwia przeprowadzanie zabiegów najnowocześniejszą małoinwazyjną metodą.

– Chcemy zapewniać naszym pacjentom nowoczesną i najwyższej jakości opiekę medyczną a uruchomienie Centrum Chirurgii Robotycznej to bardzo istotny etap na tej drodze. Wierzymy, że to przyszłość sektora ochrony zdrowia – powiedziała na otwarciu prezeska Grupy Lux Med Anna Rulkiewicz.

W ramach nowo otwartego Centrum Chirurgii Robotycznej Grupy Lux Med zabiegi będą odbywać się w dwóch warszawskich placówkach. Zespoły medyczne w Szpitalu św. Elżbiety w asyście nowego robota medycznego wykonywane będą prostatektomie radykalne w diagnostyce nowotworu złośliwego prostaty oraz robotyczne resekcje guza nerki. Zespołem robotycznym pokierują doświadczeni specjaliści – dr hab. n. med. Artur Antoniewicz oraz dr hab. n. med. Tomasz Borkowski.

Natomiast w Szpitalu Św. Wincentego Lux Med Onkologia możliwe będzie leczenie operacyjne w asyście robota w diagnostyce nowotworu złośliwego trzonu macicy. Na czele tego zespołu robotycznego staną równie wybitni lekarze – dr n. med. Maciej Olszewski oraz dr n. med. Magdalena Bizoń.

                       

W Szpitalu Lux Med Onkologia kompleksowe leczenie onkologiczne, w tym leczenie metodą chirurgii robotycznej, prowadzone jest w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, niemal 22 procent zgonów mężczyzn i 20 procent zgonów kobiet. Rocznie ponad 6 tysięcy kobiet dowiaduje się, że choruje na raka endometrium (raka trzonu macicy). Rak endometrium to najczęściej rozpoznawany nowotwór złośliwy narządu rodnego – najwięcej zachorowań przypada między 55. a 70. rokiem życia.

Z kolei ponad 14 tysięcy mężczyzn otrzymuje diagnozę raka prostaty – to najczęstszy wśród nowotworów diagnozowanych u mężczyzn. Pacjenci onkologiczni i lekarze poszukują nowych możliwości w innowacyjnych metodach leczenia, do których zalicza się chirurgia robotyczna, skracająca czas hospitalizacji i umożliwiająca wcześniejsze rozpoczęcie ewentualnego leczenia uzupełniającego.

System robotyczny do chirurgii małoinwazyjnej jest narzędziem w rękach chirurga, urologa, czy ginekologa, które umożliwia mikroskopijną precyzję ruchów i niweluje wpływ drżenia rąk lekarza operującego. Zapewnia również bardzo wysoką jakość obrazu w czasie rzeczywistym, lepsze trójwymiarowe widzenie i łatwiejszy dostęp i wizualizację trudno dostępnych przestrzeni.

-Nowoczesne szpitalnictwo wymaga inwestycji i perspektywicznego myślenia o jak najlepszej opiece nad pacjentem. Do zespołu Centrum Chirurgii Robotycznej dołączają uznani w sektorze ochrony zdrowia eksperci. Stwarza to dla nas, jak i naszych pacjentów, nowe możliwości na skuteczne leczenie – mówi Maciej Mądrala, dyrektor szpitali Grupy Lux Med.

Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, metodą z wyboru w leczeniu operacyjnym raka trzonu macicy są techniki małoinwazyjne pod postacią laparoskopii i chirurgii robotycznej.

Leczenie raka prostaty zostało również włączone do Ubezpieczenia Szpitalnego Lux Med Pełna Opieka. Polisa Pełna Opieka jest ubezpieczeniem typu „all risk” i obejmuje diagnostykę i leczenie szpitalne schorzeń, pomoc w nagłych przypadkach, rehabilitację poszpitalną i kompleksowy przegląd stanu zdrowia. Dodatkowo pacjenci mogą liczyć na wsparcie koordynatora opieki szpitalnej, który pomaga na wszystkich etapach leczenia.

 

Szpital Medicover z technologią MRg FUS na Mapie Innowacji Ministerstwa Zdrowia

Przeczytaj teraz

Szpital Medicover z technologią MRg FUS na Mapie Innowacji Ministerstwa Zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.04.2023

MRg FUS (leczenie skoncentrowaną wiązką fal dźwiękowych pod kontrolą rezonansu magnetycznego) – innowacyjna metoda leczenia drżenia samoistnego i drżennej postaci choroby Parkinsona, stosowana w Szpitalu Medicover, trafiła na Mapę Innowacji prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia.

To opracowanie online jest ogólnokrajowym zbiorem unikatowych rozwiązań w ochronie zdrowia, które pozwalają zwiększyć skuteczność i efektywność leczenia, jak i przyczyniają się do lepszego wykorzystania zasobów kadrowych czy infrastrukturalnych.

Szpital Medicover inwestuje w nowoczesne technologie i chce oferować pacjentom dostęp do najbardziej zaawansowanych procedur. Od lutego 2023 roku placówka, jako jedyna w Polsce, oferuje zabiegi przy użyciu bezinwazyjnej metody MRg FUS pozwalającej na leczenie drżenia samoistnego i parkinsonowskiego. Zabiegi przeprowadza neurochirurg prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek (dyrektor Centrum Gamma Knife w Warszawie), który wykonuje tę procedurę jako jedyny w Polsce wraz zespołem neurochirurgów.

Rozwiązanie MRg FUS wykorzystuje skoncentrowane wiązki ultradźwięków, które, sterowane za pomocą rezonansu magnetycznego, są skoncentrowane na dysfunkcyjnych strukturach mózgu odpowiedzialnych za wywoływanie objawów drżenia. Działanie wiązki ultradźwięków podwyższa temperaturę tkanek docelowych wywołując w pełni odwracalne, wstępne ich uszkodzenie.

Szpital Medicover z innowacyjnym leczeniem drżenia samoistnego i drżennej postaci choroby Parkinsona

Potwierdzenie kliniczne ustąpienia drżenia pozwala na zastosowanie ostatecznej ablacji wadliwej struktury. Pacjent w czasie zabiegu pozostaje w pełni świadomy. Procedura nie wymaga otwierania czaszki pacjenta, trwa zaledwie około dwóch godzin, a objawy choroby ustępują natychmiast, na stole operacyjnym. Bezinwazyjność i wysoki stopień bezpieczeństwa zabiegu, czyni to rozwiązanie przełomową alternatywą dla metod chirurgicznych i farmakoterapii, stosowanych dotychczas do leczenia drżenia.

Ze względu na innowacyjność i efektywność, metoda MRg FUS stosowana w Szpitalu Medicover, znalazła się na Mapie Innowacji, prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia.

„Na mapie innowacji są prezentowane innowacyjne projekty, przedsięwzięcia oraz usługi i produkty służące usprawnieniu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zapewnieniu pacjentowi możliwie najlepszej opieki, dostarczeniu odpowiedniego wsparcia personelowi medycznemu, a także mające na celu zwiększenie efektywności, jakości i dostępności udzielanych świadczeń” – można przeczytać na ministerialnej witrynie.

-Nowatorskie, małoinwazyjne zabiegi, takie jak MRg FUS, podnoszą poziom opieki zdrowotnej w Polsce i pozwalają w lepszym stopniu odpowiadać na żywotne potrzeby zdrowotne pacjenta – mówi Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover.

-Włączenie do  portfolio Szpitala Medicover zabiegów z użyciem technologii MRg FUS pozwoli w dłuższej perspektywie objąć tym nowoczesnym leczeniem dużą populację pacjentów – dodaje.

Na chorobę Parkinsona w Polsce choruje około 80 000 osób. Jednym z kilku objawów tej postępującej choroby neurologicznej, które w szczególny sposób obniżają jakość życia pacjenta jest drżenie. Dotyka ono 76 procent pacjentów. Wyeliminowanie objawu drżenia jest szansą na lepszą jakość życia dla pacjentów, ich rodzin i opiekunów.

Medicover wdrożył Program Profilaktyki i Opieki Onkologicznej

Przeczytaj teraz

EMC: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Lubinie z nowymi pomieszczeniami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie wzbogaciło Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy o nowe pomieszczenia. Placówka dysponuje obecnie miejscami dla 50 podopiecznych, zlokalizowanymi na piątym piętrze oraz na parterze budynku przy ulicy Generała Józefa Bema 5.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest miejscem, gdzie pacjenci nie wymagający hospitalizacji otrzymują całodobowe świadczenia medyczne. Zakres oferowanych świadczeń obejmuje między innymi pielęgnację, rehabilitację i opiekę, a także zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz kontynuację leczenia farmakologicznego. Oferowane jest wsparcie psychologiczne i duchowe.

Głównym celem ZPO jest pomaganie przewlekle chorym i niepełnosprawnym w odzyskaniu jak największego zakresu sprawności i niezależności, a także poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin.

Prowadzone są tutaj także szkolenia, które uczą pacjentów nowych sposobów radzenia sobie z niedowładem i niepełnosprawnością oraz dotyczące edukacji zdrowotnej dla pacjentów i ich rodzin.

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie oferuje leczenie szpitalne na 11 oddziałach, prowadzi też hospicjum stacjonarne, a także poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne (RTG, USG, tomografia komputerowa, endoskopia).

Centrum Medyczne Gizińscy otworzyło Centrum Psychiatrii i Centrum Badawczo-Rozwojowe

Placówka należy do Grupy EMC, która prowadzi w całej Polsce 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), funkcjonujących na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2022 Grupa EMC Instytut Medyczny S.A. uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży o wartości 575 tys. zł. Były one wyższe o niecałe 12 procent od przychodów osiągniętych w roku 2021, kiedy to wynosiły 514 tys. zł.

Za rok 2022 Grupa EMC odnotowała także stratę netto wielkości 1 529 tys. zł, rok wcześniej odnotowano zysk o wartości 3 630 tys. zł.

Ponad 80 procent przychodów Grupy EMC stanowią przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: www.emc-sa.pl

Przeczytaj teraz

Inwestycje w placówkach Grupy Nowy Szpital

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

Placówki Grupy Nowy Szpital są systematycznie modernizowane i wyposażane w nowy sprzęt. 1 kwietnia 2013 roku w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego, rozpoczął funkcjonowanie nowy Zespół Ratownictwa Medycznego P w Kostrzynie nad Odrą.

Zespół został wyposażony w nowy ambulans C wraz z wyposażeniem. Zakupu pojazdu dokonała spółka RTM.

W Nowym Szpitalu w Świeciu powstał Centralny Punkt Obsługi Pacjenta. Dzięki inwestycji zwiększyła się poczekalnia dla pacjentów, jej komfort oraz kompleksowość obsługi w rejestracji szpitalnej. Podobny standard zostanie wprowadzony we wszystkich szpitalach Grupy.

Nowa izba przyjęć w szpitalu we Wschowie

Natomiast w szpitalu w Nakle po kilku latach ponownie rozpoczęła działalność poradnia urologiczna, która współpracuje z lekarzami Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Grupa Nowy Szpital prowadzi 10 placówek .Oprócz szpitala w Świeciu, Nakle oraz Kostrzynie nad Odrą są to także placówki we Wschowie, w Olkuszu, Szprotawie, Wąbrzeźnie, Szubinie, Świebodzinie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Źródło: www.nowyszpital.pl

Przeczytaj teraz

Poradnia POZ w szpitalu w Rudnej Małej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2023

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa otworzył poradnię podstawowej opieki zdrowotnej. Poradnia działa od 1 lutego 2023 roku.

W ramach świadczeń POZ pacjenci mają dostęp do opieki medycznej finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli teleporady lub wizyty stacjonarnej u lekarza rodzinnego i pediatry, otrzymania skierowania do poradni specjalistycznej, na badania diagnostyczne, na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe oraz rehabilitację, a także e-recept.

Nowe Centrum Medyczne Scanmed w Poznaniu

Szpital w Rudnej Małej działa od 2017 roku. Posiada 199 łóżek i 3 sale operacyjne. Prowadzi oddziały: ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej z pododdziałem otorynolaryngologii, chorób wewnętrznych z pododdziałem endokrynologii, neurologiczny z udarowym, oddział rehabilitacji, w tym rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji neurologicznej i fizjoterapii ambulatoryjnej oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Posiada także centrum poradni specjalistycznych, centrum rehabilitacji, a także pracownie diagnostyczne  – tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG i USG.

Placówkę prowadzi spółka Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny sp. z o.o.

Przeczytaj teraz

Program „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent – certyfikat bezpieczeństwa i jakości” przedłużony

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali podjęła decyzję o przedłużeniu programu certyfikacji bezpieczeństwa i jakości szpitali z 31 marca 2023 na 14 kwietnia 2023. Dzięki temu placówki medyczne mają więcej czasu wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szacuje się, że w polskich szpitalach co roku dochodzi do 37 tysięcy zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Takie wypadki niosą za sobą poważne konsekwencje, takie jak między innymi choroby zakaźne, wysoka absencja w pracy i dłuższy powrót do zdrowia chorych.

W trosce o bezpieczeństwo polskiego personelu medycznego w 2021 roku powołana została Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, w ramach której prowadzony jest program certyfikacyjny „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. II edycja programu właśnie trwa i   eksperci zdecydowali o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń o 2 tygodnie.

– Wsłuchując się w głosy środowiska medycznego postanowiliśmy przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń do piątku, 14 kwietnia 2023. Chcemy dać placówkom medycznym jeszcze więcej czasu na zapoznanie się z formularzem certyfikacji oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania, które pojawiają się w trakcie jego wypełniania. Pragniemy także przekonać instytucje, że warto ubiegać się o certyfikat – to wyjątkowe wyróżnienie potwierdzające przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa – mówi dr Paweł Witt, przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

O przyznaniu certyfikatu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” decyduje Rada Ekspertów Programu, czyli zespół praktyków, naukowców oraz przedstawicieli towarzystw medycznych.

Prywatne szpitale z certyfikatami „Bezpieczny szpital”

Ocena obejmuje sprawdzenie wskazanych warunków formalnych do spełnienia oraz kompletność formularza przesłanego przez uczestnika zgłoszenia. Certyfikat zostanie wydany na 2 lata z możliwością recertyfikacji po podanym terminie. Uczestnictwo w certyfikacji jest dobrowolne i nieodpłatne.

Aby wziąć udział w programie należy wypełnić deklarację ,,Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” dostępną na stronie: https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/, a także wypełnić formularz certyfikacji.

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, między innymi poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego.

Głównym projektem koalicji jest program Deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się polskie placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w Deklaracji. Patronat nad projektem objęły: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Przeczytaj teraz

Szpital Pro-Familia w projekcie dotyczącym żywienia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.03.2023

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa jako jeden z dziesięciu w Polsce przystąpił do projektu realizowanego przez Fundację Bank Mleka Kobiecego na zlecenie UNICEF „Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu niemowląt i małych dzieci w kryzysie”.

W ramach tego programu każda pacjentka w kryzysie okołoporodowym i laktacyjnym może liczyć na bezpłatne wsparcie doradczyni laktacyjnej, a także w razie konieczności – neurologopedy, psychologa oraz fizjoterapeuty dziecięcego.

Projekty dedykowany jest dla wszystkich mam po porodzie – z Polski, Ukrainy i każdej innej narodowości.

Szpital Medicover ponownie liderem porodówek w Polsce i na Mazowszu

Szpital Pro-Familia, zlokalizowany przy ulicy Witolda 6B w Rzeszowie, prowadzi oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy, chirurgii kręgosłupa oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne.

Szpital Pro-Familia prowadzi też przychodnię przy ulicy Podpromie 8/1A w Rzeszowie. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Placówka w roku 2020 została uznana za najbezpieczniejszy szpital w Polsce w rankingu organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dziennik Rzeczpospolita. W rankingu oceniana była między innymi wysoka jakość opieki, dostęp do kompleksowej diagnostyki oraz personel i jego kwalifikacje.

W roku 2018 w szpitalu Pro-Familia został otwarty Bank Mleka Kobiecego, jako pierwsza w regionie tego typu jednostka. Jest to profesjonalne laboratorium, które pozyskuje pokarm od honorowych dawczyń, zajmuje się jego badaniem, specjalistycznym przetwarzaniem i przechowywaniem, by bezpieczny trafił do potrzebujących dzieci.

Przeczytaj teraz

Będą dodatkowe środki dla szpitali w sieci

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.03.2023

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który skierowany został do konsultacji publicznych, proponuje wprowadzenie regulacji gwarantującej szpitalom, których poziom realizacji świadczeń w 2022 roku był niższy niż zakładany przy ustaleniu ryczałtu na 2022 rok, wypłatę dodatkowych środków.

Mają one utrzymać wielkość umowy ryczałtowej na dotychczasowym poziomie, a jednocześnie zobowiązać szpitale, które zdecydują się na skorzystanie z tego instrumentu, do odrobienia niewykonanej części ryczałtu. Wypłata dodatku nastąpi na wniosek szpitala.

Proponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw postulatom formułowanym przez podmioty lecznicze i organizacje ich zrzeszające o zapewnienie środków na funkcjonowanie szpitali i pozwoli na zapewnienie stabilności działania systemu ochrony zdrowia w obszarze lecznictwa szpitalnego – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zostaną zobligowani do rozliczenia wypłaconych środków do końca roku 2023. W przypadku podmiotów, które zrealizowały ryczałt na 2022 rok na poziomie niższym niż 90 procent, dodatek korygowany będzie współczynnikiem odpowiadającym ilorazowi liczby jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych za ostatnie 3 okresy sprawozdawcze 2022 roku i 3/12 liczby jednostek sprawozdawczych będących podstawą ustalenia wysokości ryczałtu u tego świadczeniodawcy w 2022 roku (nie większym niż 1).

Centrum Medyczne Damiana współpracuje ze Szpitalem Południowym

Z danych NFZ wynika, że 169 podmiotów leczniczych z 585 zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali) nie wykonało ryczałtu na poziomie 98 procent. Na przykład w województwie opolskim ryczałt został zrealizowany na poziomie 96,8 procent, a w województwie warmińsko-mazurskim – na poziomie 98,4 procent. Przy czym w województwie warmińsko-mazurskim, aż 28 procent szpitali  zrealizowało poniżej 90 procent wartości ryczałtu

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Nowa stacja dializ w szpitalu w Żywcu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2023

15 marca 2023 roku oficjalnie została otwarta nowa stacja dializ w szpitalu w Żywcu. Placówka od 2020 roku funkcjonuje w nowej siedzibie, wybudowanej przez InterHealth Canada Limited, operatora szpitala.

Stacja dializ została uruchomiona 1 listopada 2022 roku, natomiast dzięki dofinansowaniu ze strony Starostwa Powiatowego w Żywcu, Miasta Żywiec oraz 12 gmin żywieckich zakupione zostały nowe stanowiska dializacyjne oraz wysokowydajna stacja uzdatniania wody. Stacja została także gruntownie przebudowana.

Obecnie dysponuje 14 aparatami do dializy, czyli tzw. sztucznymi nerkami. Wydzielone zostały także dwa stanowiska izolacyjne. Placówka może obsłużyć ponad 40 pacjentów na dobę i pracuje w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stacja została rozbudowana ze względu na duże zapotrzebowanie na jej usługi.

W marcu 2022 roku w szpitalu w Żywcu został otwarty pododdział nefrologii, który działa w ramach oddziału chorób wewnętrznych i dysponuje 12 łóżkami.

Szpital Medicover z innowacyjnym leczeniem drżenia samoistnego i drżennej postaci choroby Parkinsona

W szpitalu działają także oddziały: chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym, kardiologiczny z pracownią hemodynamiki, elektroterapii i elektrofizjologii, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, pediatryczny, anestezjologii i intensywnej terapii oraz rehabilitacyjny a także poradnie specjalistyczne.

W planach jest otwarcie oddziału neurologicznego oraz nowych poradni.

Szpital w Żywcu to pierwszy w Polsce szpital zrealizowany w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa dotycząca budowy i prowadzenia placówki została zawarta we wrześniu 2011 roku pomiędzy Firmą InterHealth Canada Limited, a Powiatem Żywieckim. Pierwszych pacjentów szpital przyjął we wrześniu 2020.

Źródło: www.szpitalzywiec.pl

Przeczytaj teraz

Nowa izba przyjęć w szpitalu we Wschowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.03.2023

W szpitalu we Wschowie, należącym do Grupy Nowy Szpital, oddana została do użytku przebudowana izba przyjęć. Projekt obejmował prace budowlane w zakresie dostosowania układu przestrzennego placówki medycznej do nowych zadań.

W rezultacie powstała nowoczesna przestrzeń spełniająca wszelkie standardy związane z pobytem pacjentów. W ramach inwestycji wybudowano także wiatę dla karetek.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej w latach 2020 – 2023 wyniósł ponad  700 tys. zł.

Nowa izba przyjęć została przystosowana do dwóch typów działań – przyjęć planowych oraz przypadków nagłych wymagających udzielenia bieżącej doraźnej pomocy.

Coraz więcej Polaków kupuje prywatne ubezpieczenie medyczne

Inwestycja dała także możliwość izolacji pacjentów z podejrzeniem chorób zakaźnych.

W nowo wyremontowanej przestrzeni o powierzchni prawie 100 mkw znajdują się: Centralny Punkt Obsługi Pacjenta, izolatka wraz ze śluzą, łazienki dla pacjentów i personelu oraz pokój socjalny. Kupiono także macerator i wykonano zabudowy meblowe.

Nowy Szpital we Wschowie prowadzi 3 oddziały – chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, USG, endoskopii), 12 poradni specjalistycznych (w tym dwie w miejscowości Góra), pracownię rehabilitacji i stację dializ. Oferuje także opiekę długoterminową.

Placówka należy do Grupy Nowy Szpital, która prowadzi w sumie 10 placówek .Oprócz szpitala we Wschowie są to także placówki w Olkuszu, Szprotawie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Źródło: www.nowyszpital.pl

Przeczytaj teraz

Świadczenia bariatryczne w ramach NFZ w szpitalu w Kostrzynie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.03.2023

Szpital w Kostrzynie nad Odrą od 1 marca 2023 roku oferuje zabiegi bariatryczne finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bariatria to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem, określaniem przyczyn, profilaktyką i leczeniem nadwagi i otyłości. Metodą leczenia otyłości są między innymi zabiegi chrirugiczne, takie jak gastric bypass, opaska żołądkowa oraz rękawowa resekcja żołądka.

Szpital w Kostrzynie prowadzi leczenie otyłości między innymi metodą rękawowej resekcji żołądka (Gastric Sleeve). Podczas zabiegu objętość żołądka zostaje zmniejszona o 70 procent. Zabieg wykonywany jest metodą laparoskopową, w znieczuleniu ogólnym.

Centrum Leczenia Otyłości – nowość w Szpitalu św. Elżbiety

Szpital w Kostrzynie prowadzi cztery oddziały – okulistyczny, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, zespół poradni specjalistycznych, w tym między innymi poradnię zdrowia psychicznego, poradnię preluksacyjną i poradnię leczenia zeza (strabologia), dział rehabilitacji, pracownie diagnostyczne (USG, RTG, endoskopia) oraz oferuje opiekę długoterminową.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Enel-Med otworzył Centrum Zdrowej Wagi

Przeczytaj teraz

GNS: ginekologia z kontraktem z NFZ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Poradnia ginekologiczno-położnicza w Lnianie, prowadzona przez szpital w Świeciu, od 1 marca 2023 roku oferuje świadczenia finansowane przez Narodowy fundusz Zdrowia.

Pacjentkami poradni opiekuje się specjalista położnictwa i ginekologii oraz położna.

Szpital prowadzi także poradnię ginekologiczno-położniczą w Świeciu oraz w Pruszczu i w Nowem. W Pruszczu i Serocku działają także poradnie podstawowej opieki zdrowotnej.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej utworzyli fora sektorowe

Szpital w Świeciu prowadzi 13 oddziałów, w tym między innymi chorób płuc, medycyny paliatywnej, rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi też poradnie – POZ, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, poradnie specjalistyczne, wykonuje badania diagnostyczne (EKG, USG, RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, endoskopia). Przy placówce działa stacja dializ.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Szpital Bonifratrów współpracuje z łódzkim liceum

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana bożego w Łodzi podpisał umowę o współpracy z I LO im. M. Kopernika. W ramach tej współpracy uczniowie szkoły będą uczestniczyć w serii zajęć dydaktyczno-praktycznych organizowanych przez szpital. To pierwszy taki program w Łodzi i jeden z nielicznych w kraju.

Uczniowie profilu biologiczno – chemicznego liceum już w pierwszej klasie poznają pracę szpitala „na żywo i od środka”.  Zdecydowana większość uczniów decydujących się na naukę w klasie biologiczno – chemicznej robi to, aby w przyszłości dostać się na studia medyczne i zostać lekarzami. Statystycznie dokonuje tego połowa.

– Młodym ludziom wydaje się, że bycie lekarzem to jest wyłącznie fantastyczna sprawa, że życie lekarza oznacza tylko czysty kitel, wysoką pensję i grono zadowolonych pacjentów – mówi Marcin Chrabelski, dyrektor I LO w Łodzi – Tymczasem to tylko jedna strona tego zawodu. Umowa ze szpitalem Bonifratrów to dla uczniów doskonała okazja, ponieważ będą mogli osobiście poznać i tę drugą, równie realną stronę zawodu lekarza. Zobaczą prawdziwą pracę szpitala oraz wejdą na oddziały, na które w normalnych warunkach wejść by nie mogli.

Uczniowie „jedynki” przyjrzą się pracy lekarzy i personelu na oddziałach: chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii ogólnej i okulistyki. Poznają profile pacjentów leczonych na poszczególnych oddziałach. Przygotowano dla nich spotkania z lekarzami, podczas których dowiedzą się między innymi dlaczego warto być lekarzem danej specjalności, poznają także ogólne zasady funkcjonowania placówek medycznych. Przewidziano dla nich wykład o prawnych uwarunkowaniach pracy lekarza i szpitala. Uczniowie podzieleni zostaną na małe grupy sześcioosobowe, spędzą w szpitalu dwie godziny tygodniowo.

– Z jednej strony chodzi o to, że praca w małych grupach jest wydajniejsza dla uczestników, z drugiej małe grupy nie zdezorganizują normalnej pracy szpitala – tłumaczy dr Mateusz Kuzdak, dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi. – Dzięki programowi chcemy przybliżyć codzienność zawodową lekarzy, a przede wszystkim uświadomić, że nadrzędnym celem naszej pracy jest dobro pacjenta. Życzę młodym ludziom, aby jednak złapali u nas „bakcyla” i by te lekcje pomogły im świadomie zdecydować o wyborze zawodu lekarza.

Zajęcia zaplanowano na drugi semestr obecnego roku szkolnego.

Lux Med współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim

Szpital Bonifratrów w Łodzi posiada 166 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedycznym, okulistycznym, medycyny paliatywnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Przy szpitalu działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, zespół rehabilitacji leczniczej oraz pracownie diagnostyczne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Katowicach oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Nowy oddział kardiologii inwazyjnej AHP w Wieluniu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.03.2023

Od 1 marca 2023 American Heart of Poland świadczy usługi kardiologiczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Wieluniu, zapewniając 300 tysiącom mieszkańców powiatów sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszewskiego dostęp do procedur kardiologicznych, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Umowa na dzierżawę pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca wygasła 28 lutego 2023 roku. W związku z tym, aby zapewnić opiekę kardiologiczną w tym regionie, Grupa American Heart of Poland podpisała umowę z SP ZOZ w Wieluniu, na podstawie której użytkuje część powierzchni wieluńskiego szpitala, gdzie samodzielnie utworzyła oddział kardiologiczny.

– Dołożyliśmy wszelkich starań, aby pozostać w sieradzkim szpitalu, ale decyzja nie była zależna od nas. Przygotowaliśmy między innymi list intencyjny, dotyczący przedłużenia umowy dzierżawy, który niestety nie został pozytywnie zaopiniowany przez dyrekcję placówki. Mimo dobrej opinii wśród pacjentów i zapewnienia im dostępu do kompleksowej, nowoczesnej opieki kardiologicznej, szpital w Sieradzu podjął decyzję o stworzeniu własnego oddziału kardiologicznego. W związku z tym rozpoczęliśmy działania mające na celu przeniesienie oddziału Polsko-Amerykańskich Klinik Serca do jak najbliższej możliwej lokalizacji. Uzyskaliśmy zgodę Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na przeniesienie świadczeń medycznych z Sieradza do Wielunia.  W wydzierżawionej części gmachu szpitalnego w Wieluniu przeprowadziliśmy inwestycje w postaci zagospodarowania i wyposażenia oddziału kardiologii interwencyjnej wraz ze specjalistycznymi pracowniami. Oddział o powierzchni 750 metrów kwadratowych dysponuje 11 łóżkami, w tym pięcioma na pododdziale intensywnej opieki kardiologicznej – mówi Izabela Leśkiewicz, dyrektor PR i Komunikacji Grupy American Heart of Poland.

Kardiologia zabiegowa Carint z nowym aparatem RTG

Oddział dysponuje niezbędnym sprzętem, takim jak USG czy angiograf. W ramach oddziału działa izba przyjęć, pododdział intensywnej opieki kardiologicznej, pracownia hemodynamiki, pracownia elektrofizjologii oraz poradnia kardiologiczna. Oddział świadczy 24-godzinny dyżur hemodynamiczny, co jest niezwykle istotne dla pacjentów z zawałem mięśnia sercowego.

– Zapewnia to kompleksowość, interdyscyplinarność i dokładną diagnostykę. W oddziale będą udzielane świadczenia w zakresie szeroko rozumianej kardiologii inwazyjnej. Pomoc otrzymają pacjenci z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca. Opiekę nad pacjentami będzie sprawować ten sam zespół specjalistów, który dotychczas leczy pacjentów na oddziale kardiologii w Sieradzu – wyjaśnia Izabela Leśkiewicz, dyrektor PR i komunikacji Grupy American Heart of Poland.

Grupa American Heart of Poland to sieć ponad 20 ośrodków medycznych, w tym szpitale wieloprofilowe, kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa, przychodnie, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń, Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przeczytaj teraz

Nowa poradnia w szpitalu w Świeciu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.03.2023

Szpital w Świeciu, należący do Grupy Nowy Szpital, od 1 marca 2023 prowadzi nową poradnię, która oferuje konsultacje w zakresie urologii. Świadczenia poradni są finansowane przez NFZ.

Szpital w Świeciu prowadzi 13 oddziałów, w tym między innymi chorób płuc, medycyny paliatywnej, rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi też poradnie – POZ, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, poradnie specjalistyczne, wykonuje badania diagnostyczne (EKG, USG, RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, endoskopia). Przy placówce działa stacja dializ.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek, które działają na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Przeczytaj teraz

AHP zarządcą szpitala w Sztumie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

Od 1 maja 2023 roku Grupa American Heart of Poland będzie zarządzać wieloprofilowym szpitalem w Sztumie. Umowa na dzierżawę placówki, na 20 lat, została zawarta 22 lutego 2023 w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Spółka zapowiada inwestycje o wartości ponad 100 mln zł.

– Szpital jest bardzo potrzebny mieszkańcom powiatu sztumskiego i okolic. Podpisanie umowy zapewnia pacjentom bezpieczeństwo i dostęp do wysokiej klasy procedur medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka zostanie zmodernizowana, co wpłynie na poprawę dostępności do opieki specjalistycznej oraz zwiększenie komfortu pacjentów i pracowników placówki. To ważny etap rozwoju Grupy w zakresie szpitalnictwa. Będzie to już trzeci szpital wieloprofilowy, którym zarządzamy – mówi Adam Szlachta, prezes American Heart of Poland.

Dotychczas szpital w Sztumie był zarządzany przez Szpitale Polskie S.A. Zainteresowanie przejęciem wyrażały też inne podmioty, między innymi Scanmed oraz spółka InterHealth Canada, prowadząca szpital w Żywcu.

Szpital w Sztumie prowadzi 14 oddziałów i zespół poradni specjalistycznych, oferuje także świadczenia w zakresie rehabilitacji. Posiada Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz pracownie diagnostyczne (RTG, EEG, EKG, endoskopii, laboratorium).

Grupa American Heart of Poland od ponad 10 lat zarządza oddziałem kardiologii w sztumskim szpitalu. Odpowiada za jego funkcjonowanie, zapewniając całodobową opiekę kardiologiczną. Rocznie na oddziale kardiologicznym hospitalizowanych jest ponad 1200 pacjentów, w tym około 500 pacjentów z zawałem mięśnia sercowego.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również  laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Grupa AHP zrządza także szpitalem w Drawsku Pomorskim oraz szpitalem św. Elżbiety w Katowicach.

 

Źródło: profil AHP na Linkedin

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne HCP z akredytacją CMJ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

Centrum Medyczne HCP z Poznania uzyskało akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. To kolejna akredytacja CMJ dla tej placówki. Obecnie 171 szpitali posiada taki certyfikat.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. powstało w 2000 roku na bazie szpitala działającego wcześniej przy Zakładach HCP Cegielski. Było pierwszą w Polsce niepubliczną jednostką medyczną przekształconą z SP ZOZ w NZOZ, świadczącą szeroki zakres usług w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustawa o jakości skierowana do prac sejmowych

Placówka udziela świadczeń diagnostycznych, leczniczych, konsultacyjnych i rehabilitacyjnych w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego. Lecznictwo stacjonarne to 12 oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii ogólnej i leczenia ran przewlekłych, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, kardiologii, neurologii i udarowy, onkologii klinicznej i chemioterapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii, radioterapii oraz SOR.

Lecznictwo ambulatoryjne to ponad 30 poradni specjalistycznych oraz pracownie, w tym między innymi pracownia USG dopplera, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Na terenie placówki dostępny jest pozytonowy tomograf komputerowy emisyjny (PET) oraz komora hiperbaryczna (HIPEC). Centrum Medyczne HCP dysponuje również tomografami komputerowymi działającymi w terenie, poza główną siedzibą spółki.

Placówka działa w sieci szpitali, na poziomie II zabezpieczenia medycznego.

Przeczytaj teraz

AHP utworzył klub pacjenta w Gnieźnie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

Grupa American Heart of Poland oraz fundacja „Z sercem do pacjenta” przy współpracy Szpitala Pomnika Chrztu Polski w Gnieźnie zainaugurowała działalność klubu pacjenta w tej placówce. AHP prowadzi w gnieźnieńskim szpitalu oddział kardiologiczny.

Pierwsze spotkanie klubu miało miejsce 14 lutego 2023 roku. Tematem spotkania były zawały serca, ich objawy i leczenie.

– Ideą powstania klubu jest tak istotna współcześnie promocja zdrowego stylu życia w społeczeństwie. Myślę tu głównie o popularyzacji aktywności fizycznej czy profilaktyce chorób cywilizacyjnych – cukrzycy i chorobach serca. Do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach zapraszamy przede wszystkim seniorów, ale formuła wydarzenia otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych osób – mówi Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński.

Oddział kardiologiczny działający w gnieźnieńskim szpitalu pełni 24-godzinny dyżur w ramach programu leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych, leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia, leczenia ostrych stanów zagrożenia życia w kardiologii. Zajmuje się także diagnostyką inwazyjną oraz nieinwazyjną chorób układu sercowo-naczyniowego, oraz leczeniem pacjentów w trybie planowym. Oddział zajmuje się również szkoleniem kadry lekarskiej w zakresie kardiologii oraz chorób wewnętrznych.

Kluby pacjenta to bezpłatne, edukacyjne spotkania adresowane do osób, które chcą zwiększać świadomość, co należy robić, żeby pozostać jak najdłużej zdrowym. Gnieźnieński klub to dziesiąta inicjatywa AHP w tym zakresie.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

AHP chce przejąć szpital w Sztumie

Przeczytaj teraz

Szpital we Wschowie zainwestował w instalację tlenową

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.02.2023

Nowy Szpital we Wschowie zakończył inwestycję dotyczącą budowy stacji zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonania instalacji tlenowej w szpitalu. Inwestycja została sfinansowana z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Wartość dofinansowania wyniosła 770 000 zł, całkowita wartość inwestycji to 802 000 zł.

Celem realizacji inwestycji było zwiększenie bazy łóżkowej w województwie lubuskim dla pacjentów zakażonych wirusem Sars-Cov2 oraz zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu w szpitalu w dobie pandemii.

Nowy Szpital we Wschowie prowadzi 3 oddziały – chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, USG, endoskopii), 12 poradni specjalistycznych (w tym dwie w miejscowości Góra), pracownię rehabilitacji i stację dializ. Oferuje także opiekę długoterminową.

Placówka należy do Grupy Nowy Szpital, która prowadzi w sumie 10 placówek .Oprócz szpitala we Wschowie są to także placówki w Olkuszu, Szprotawie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Penta Hospitals kupiła Grupę Nowy Szpital

Przeczytaj teraz

Runda ekspertów w szpitalu Vratislavia Medica

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.02.2023

13 lutego 2023 roku w szpitalu Vratislavia Medica we Wrocławiu odbyło się  spotkanie ekspertów w zakresie uroginekologii z całej Polski. Spotkanie odbyło się pod kierownictwem merytorycznym prof. Gila Levyego z Tel Avivu (Izrael).

W Rundzie Eksperckiej wzięli udział między innymi profesor  Paweł Szymanowski (Vratislavia Medica), inicjator spotkania, profesor Wojciech Cnota (Ruda Śląska), profesor Tomasz Łoziński (Rzeszów), dr Grzegorz Gurynowicz (Poznań) lek. Wioletta Szepieniec (Vratislavia Medica), dr Adriana Bil (Kraków) i lek. Hanna Szweda, dr Elżbieta Świeściak (Warszawa).

Podczas warsztatów zostały przeprowadzone zabiegi plastyki przedniej pochwy z użyciem nowatorskiego implantu ginekologicznego w postaci siatki z rusztowaniem, u pacjentek z obniżonym pęcherzem moczowym i/lub macicą. Implant wykorzystywany podczas warsztatów, został stworzony przy współpracy z prof. Gilem Levym, który był jego pomysłodawcą.

Szpital Medicover z innowacyjnym leczeniem drżenia samoistnego i drżennej postaci choroby Parkinsona

Vratislavia Medica Szpital im. św. Jana Pawła II wcześniej funkcjonował jako Wrocławskie Centrum Medycyny Sportowej i Rehabilitacji. Od 2017 roku siedziba placówki mieści się w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Lekarskiej 1. Przy ulicy Wiśniowej we Wrocławiu funkcjonuje Dolnośląskie Centrum Dziecięce.

W szpitalu Vratislavia Medica przeprowadzane są zarówno zbiegi metodami małoinwazyjnymi (laparoskopia i histeroskopia) jak i metodami tradycyjnymi.

Na początku roku 2022 w szpitalu otwarte zostało centrum ginekologii małoinwazyjnej i uroginekologii.

Przy szpitalu funkcjonuje zespół poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne i dział fizjoterapii.

Vratislavia Medica jest częścią Grupy Hasco.

Przeczytaj teraz

II edycja programu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.02.2023

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ogłosiła drugą w Polsce certyfikację bezpieczeństwa i jakości szpitali. Placówka medyczna, która spełni wymogi, otrzyma certyfikat poświadczający najwyższe europejskie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości. O dokument certyfikacyjny mogą ubiegać się placówki, które podpisały deklarację ,,Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Koalicji do 31 marca 2023 roku.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i higienę pracy, zredukowanie liczby incydentów związanych z narażeniem między innymi na kontakt z toksycznymi substancjami zwartymi na przykład w lekach onkologicznych lub materiałem zakaźnym, powinno stać się priorytetem dla pracowników i pracodawców służby zdrowia.

Przyczyn niepożądanych zdarzeń można upatrywać w deficycie bezpiecznego sprzętu medycznego w szpitalach. Ze względu na specyfikę pracy personel medyczny jest narażony na kontakt między innymi z materiałem biologicznym. Według danych WHO wśród zakażeń u kadry medycznej dominuje WZW typu C (39%) oraz WZW typu B (37%), zaś 4,4% stanowią zakażenia wirusem HIV.

Jak uzyskać certyfikat?

O przyznaniu certyfikatu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” decyduje Rada Ekspertów Programu w skład, której wchodzą eksperci, krajowi konsultanci, specjaliści ze środowiska medycznego, którzy mają rozległą wiedzę medyczną oraz znają problematykę bezpieczeństwa pracowników medycznych i pacjentów z własnego doświadczenia. Ich misją jest prowadzenie dialogu zarówno ze szpitalami jak i instytucjami państwowymi. Podczas procesu weryfikacji, zespół oceniający zwróci uwagę między innymi na prowadzenie rejestru zranień pracowników, posiadanie procedur określających zasady właściwego używania narzędzi oraz czy placówki prowadzą systematyczne szkolenia w zakresie ryzyka eksploatacji na materiał biologiczny przeprowadzania procedur medycznych. Wyróżnione przez Radę Ekspertów placówki medyczne zostaną nagrodzone na uroczystej gali wręczenia certyfikatów w październiku 2023 roku. Certyfikat zostanie wydany na 2 lata z możliwością odnowienia po podanym terminie.

Certyfikat poświadcza stosowanie wysokich standardów bezpieczeństwa w placówkach i potwierdzenie podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego. Certyfikat jest jednocześnie wyrazem uznania dla wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania. Jakość wykonywanych usług zależy między innymi od wykorzystywanego sprzętu oraz od zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom przy wykonywaniu procedur medycznych.

W pierwszej edycji programu wzięły udział 63 placówki medyczne z całej Polski. Certyfikat przyznano  52 z nich.

Prywatne szpitale z certyfikatami „Bezpieczny szpital”

Główne wnioski dotyczące bezpieczeństwa w polskich szpitalach pokazały, że prawie jedna trzecia placówek medycznych wskazała, że sprzęt bezpieczny stanowi w ich przypadku maksymalnie 15 rocent. Ponad połowa szpitali nie szkoli pracowników w zakresie ekspozycji na leki cytotoksyczne obejmujące procedury zapobiegania im oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Prawie połowa szpitali korzysta ze sprzętu bezpiecznego w przygotowywaniu minimum 50 procent leków, przy czym 16 procent szpitali w ogóle nie używa sprzętu bezpiecznego przy procedurze przygotowywania leków. Ponad połowa szpitali korzysta z zamkniętych systemów do podawania leków cytotoksycznych w praktycznie każdym przypadku. Natomiast prawie 30 procent szpitali w ogóle nie korzysta z zamkniętych systemów w zakresie przygotowywania leków cytotoksycznych.

Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali opracowała raport „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent” zawierający podsumowanie I edycji programu certyfikacyjnego.

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, między innymi poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem koalicji jest program Deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się polskie placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w Deklaracji. W poprzednim roku do Koalicji dołączyło ponad 40 instytucji (szpitali, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, centrów zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych), w tym roku liczba zgłoszeń wynosi 48. Patronat nad projektem objęły: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Więcej informacji oraz Regulamin dostępny jest na stronie https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/

Przeczytaj teraz

Salve Medica otworzyła stację dializ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.02.2023

Salve Medica z Łodzi otworzyła stację dializ. Placówka mieści się przy ulicy Szparagowej, w lokalizacji, w której działa także Szpital Salve oraz poradnia nefrologiczna. Placówka posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na dializoterapię.

Stacja dializ powstała w nowych pomieszczeniach, w których mieści się sala do dializoterapii, szatnia i łazienka. Do dyspozycji pacjentów jest bezpłatny TV oraz Wi-Fi.

Salve Medica działa od 28 lat. Oferuje opiekę medyczną ponad 200 lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych, a także badania w zakresie diagnostyki obrazowej, badania laboratoryjne, świadczenia w zakresie leczenia płodności oraz leczenie onkologiczne.

Pacjenci i personel oczekują aktualizacji stawki refundacyjnej za dializy

W Szpitalu Specjalistycznym Salve Medica wykonywane są zabiegi urologiczne, ginekologiczne, onkologiczne i laryngologiczne, zarówno finansowane w ramach kontraktu z NFZ jak i  komercyjne.

Salve Medica zajmuje się także realizacją badań klinicznych.

Oprócz szpitala przy ulicy Szparagowej Salve Medica prowadzi w Łodzi przychodnie przy ulicach: Struga, Wujaka, Rzgowskiej, Pomorskiej i Łagiewnickiej oraz w Warszawie przy ulicy Wilanowskiej.

 

Źródło: www.salvemedica.pl

 

Przeczytaj teraz

GNS: nowa poradnia w szpitalu w Szprotawie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.02.2023

Szpital w Szprotawie, należący do Grupy Nowy Szpital, rozszerza zakres usług i od 15 lutego 2023 będzie prowadził poradnię logopedyczną. Świadczenia poradni będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W poradni będzie można skorzystać z diagnozy logopedycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie zaburzeń rozwoju językowego oraz wad wymowy.

Scanmed otwiera poradnię zdrowia psychicznego Scanmed Psyche

Szpital w Szprotawie prowadzi oddział chorób wewnętrznych oraz oddział pediatrii, a także poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, pracownię rehabilitacji oraz zakład opiekuńczo-leczniczy.

Placówka realizuje między innymi program „Sprawni i aktywni zawodowo”, skierowany do osób aktywnych zawodowo ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek. Oprócz szpitala w Szprotawie są to także placówki w Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Penta Hospitals kupiła Grupę Nowy Szpital

Przeczytaj teraz

Inwestycje za 15 mln zł w szpitalu w Drawsku Pomorskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.02.2023

Ponad 15 mln zł  zainwestowała Grupa American Heart of Poland w Szpitalu im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim od kwietnia 2022 roku, czyli od chwili przejęcia zarządzania placówką. Środki te zostały przeznaczone między innymi na rozbudowę lądowiska, modernizację sali hybrydowej i sali hemodynamiki oraz zakup sprzętu medycznego.

Grupa American Heart of Poland działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Za sprawą porozumienia z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wartość kontraktu ma świadczenia w Drawsku Pomorskim na rok 2022 została zwiększona o ponad 15 mln zł.

Dzięki temu w szpitalu wykonano o ponad 500 zabiegów operacyjnych więcej niż w roku 2021, wzrosła też liczba leczonych pacjentów. Wpłynie to pozytywnie na wartość kontraktu w 2023 roku. Jego wyższa wartość oznacza, iż szpital będzie mógł wykonać więcej procedur medycznych i świadczyć opiekę dla większej liczby pacjentów w regionie.

Flagowym przedsięwzięciem  jest rozbudowa lądowiska na terenie szpitala. Zostało ono dostosowane do wymogów większych i cięższych śmigłowców – oprócz helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego będą mogły z niego korzystać maszyny wojskowe. Dzięki tej inwestycji pacjenci wymagający pilnej interwencji medycznej uzyskają pomoc szybciej, a szpital zyska na znaczeniu w województwie.

Od kwietnia 2022 roku szpital zwiększył liczbę pracowników medycznych o 127. Zatrudniono dodatkowo między innymi 44 lekarzy, 40 pielęgniarek i położnych oraz 34 pracowników personelu pomocniczego. Wzrosła również liczba umów o pracę. Grupa American Heart of Poland inwestuje w dodatkowe szkolenia personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i administracyjnego.

Pracodawcy odegrają istotną rolę w kształtowaniu prywatnego rynku medycznego

Zakupione zostały urządzenia i sprzęt medyczny, między innymi tomograf, angiografy, aparaty do USG, defibrylatory. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu podstawowej i nocnej opieki zdrowotnej liczba pacjentów trafiających na SOR zmniejszyła się o ponad 1000 osób w porównaniu do 2021 roku. Oznacza to poprawę opieki nad pacjentami wymagającymi natychmiastowej pomocy.

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to kolejny etap zmian w drawskim szpitalu. Oddział został wyposażony w nowy sprzęt, który wpływa na poprawę warunków hospitalizacji pacjentów oraz efektywność świadczonych usług medycznych.

Statystyki wskazują na znaczący wzrost chorób sercowo-naczyniowych oraz neurologicznych po okresie pandemii. W niektórych regionach kraju zanotowano wzrost liczby zawałów mięśnia sercowego nawet o 40 procent. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów w regionie drawskim, szpital  konsekwentnie realizuje program opieki nad pacjentem po zawale – KOS-zawał, który oferuje pacjentom po zawale konsultacje kardiologiczne oraz rehabilitację. W związku ze wzrostem  liczby udarów mózgu drawska placówka obejmie  również opieką pacjentów neurologicznych.

Od 1 lutego 2023 roku działalność rozpoczęła tutaj poradnia neurologiczna, która 4 dni w tygodniu funkcjonuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Grupa American Heart of Poland realizuje szereg programów społecznych, których celem jest edukacja zdrowotna. Fundacja „Z sercem do Pacjenta” organizuje bezpłatne spotkania – Kluby Pacjenta. Specjaliści medyczni dzielą się swoją wiedzą na temat zapobiegania chorobom cywilizacyjnym takim jak otyłość, udary mózgu czy zawały mięśnia sercowego, a uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji.  W 2022 roku w spotkaniach w maju i w listopadzie uczestniczyło prawie 200 osób, kolejne spotkanie Klubu Pacjenta  planowane jest na marzec 2023.

Koncepcja rozbudowy Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty zakłada zwiększanie jego powierzchni o 2400 metrów kwadratowych.  Utworzony zostanie między innymi blok operacyjny i porodowy (3 sale operacyjne). Wdrożony zostanie również nowy układ komunikacyjny, który ułatwi transport pacjentów.

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Grupa American Heart of Poland chce przejąć także szpital w Sztumie, obecnie jest on zarządzany przez Szpitale Polskie S.A.

Grupa American Heart of Poland prowadzi w całej Polsce 24 ośrodki, w których oferuje wielospecjalistyczną opiekę medyczną, edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca.  Do Grupy AHP obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 29