Wzrost wynagrodzenia lekarzy stażystów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.02.2020

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty od 1 kwietnia 2020 roku wynagordzenie zasadnicze lekarzy stażystów wyniesie 2700 zł brutto.

Natomiast od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020 wysokość wynagrodzenia lekarzy stażystów wynosi 2600 zł brutto. Została ona podniesiona z kwoty 2 509 zł brutto.

Czytaj także: Lean Management sposobem na niedobór lekarzy i pielęgniarek>>>

W przypadku lekarzy stażystów, którzy ukończyli staż podyplomowy po 31 grudnia 2019 roku, a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wynagrodzenie zostanie wyrównane ze środków przekazanych na ten cel, na podstawie porozumienia, przez marszałka województwa jednostce, która zatrudniała tych lekarzy.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2020  z mocą od 1 stycznia 2020 roku.

Rozporządzenie ministra zdrowia mieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zostało opublikowany w Dzienniku Ustaw RP 7 lutego 2020 roku (poz. 198).

Przeczytaj teraz

Wyższe wynagrodzenie lekarzy stażystów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.09.2019

14 września 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Zmienia ono wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla tych lekarzy.

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019, lekarz oraz lekarz dentysta odbywający staż otrzymują zasadnicze wynagrodzenie w wysokości 2509 zł.

Środki na ten cel placówki medyczne zatrudniające lekarzy stażystów otrzymają od marszałków województw.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 10 września 2019 rok zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 września 2019 (poz. 1749).

Czytaj także: Nowe substancje psychoaktywne w wykazie ministra zdrowia>>>

Przeczytaj teraz

Będzie zmiana wynagrodzenia lekarzy rezydentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.08.2019

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia tych lekarzy.

Zmiana będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku. Wysokość wynagrodzenia jest ustalona z uwzględnieniem mechanizmów opisanych w przepisach ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym.

Zgodnie z tymi przepisami wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wyniesie 4 082 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 4 500 zł.

Czytaj także: Od 31 sierpnia – pilotaż w sprawie żywienia w szpitalach>>>

Wydanie rozporządzenia przyczyni się do realizacji przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473, z późn.zm.).

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia tych lekarzy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 sierpnia 2019 roku.

Przeczytaj teraz

Od 1 lipca 2019 – zmiana wynagrodzenia lekarza stażysty

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.03.2019

Projekt zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty określa wysokość zasadniczego wynagrodzenia dla odbywających staż. Będzie ono wynosić 2465 zł.

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473, z późn. zm.).

Wprowadzono w niej obowiązek podwyższania pracownikom medycznym zatrudnionym w podmiotach leczniczych wynagrodzeń zasadniczych do poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego, obliczonego w sposób wskazany ustawą.

Od 1 lipca 2018 roku podwyżki powinny wynosić corocznie na dzień 1 lipca 20 procent różnicy między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym właściwym dla tej grupy, a wynagrodzeniem zasadniczym aktualnym na ten dzień dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów.

Oznacza to, że kwota podwyżki powinna być każdorazowo (co roku) obliczana na dzień 1 lipca, przy czym do obliczenia kwoty ewentualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego powinna być przyjmowana aktualna dla tego pracownika wysokość wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 lipca każdego roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 marca 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 29 marca 2019 roku.

Czytaj także: Weszło w życie rozporządzenie w sprawie recept>>>

Przeczytaj teraz