PZU: 1,3 mld zł przychodów uzyskanych w dziale zdrowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.04.2023

Przychody Grupy PZU uzyskane w dziale zdrowie w roku 2022 wyniosły prawie 1,3 mld zł. Oznacza to wzrost o 16,2 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Wyniki takie były rezultatem zwiększenia przychodów generowanych przez placówki medyczne należące do sieci PZU Zdrowie (o 16 procent) oraz ubezpieczenia i abonamenty (o 16,4 procent). Liczba aktywnych umów zdrowotnych w całej Grupie przekroczyła 3,2 miliona.

Ponad 4 miliony Polaków korzysta z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Jest to efektem zwiększającego się popytu na usługi medyczne oraz rozwijanej oferty produktowej. Filar zdrowia jest jednym ze strategicznych obszarów Grupy PZU. Spółka PZU Zdrowie, jako operator medyczny i właściciel sieci 130 własnych placówek, zapewnia opiekę dla posiadaczy swoich produktów zdrowotnych oraz rozwija swoją infrastrukturę medyczną dostępną dla pozostałych pacjentów.

Wśród placówek sieci medycznej PZU Zdrowie są także pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

W 2022 roku PZU rozszerzyło ofertę o nowe abonamentowe i przedpłacone pakiety medyczne i profilaktyczne dla klientów indywidualnych, w tym produkty skierowane do seniorów i młodych dorosłych. Uruchomiony został e-sklep PZU Zdrowie, w którym klienci indywidualni mogą nabywać wygodnie pakiety zdrowotne dla siebie i bliskich.

PZU Zdrowie otworzy pierwsze centrum medyczne w Gdyni

Rozwijana jest sieć medyczną – w 2022 roku otwarte zostały trzy nowe własne centra medyczne PZU Zdrowie – w Łodzi, Gdańsku i Krakowie oraz włączone zostały do sieci trzy pracownie diagnostyki obrazowej. PZU Zdrowie bierze aktywny udział w lokalnych akcjach profilaktycznych, między innymi firma była operatorem medycznym podczas projektu Zdrowe Życie organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Narodowy Funduszu Zdrowia i Grupę PZU, pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej

W 2022 roku Grupa PZU zwiększyła przypis składki brutto do 26,7 mld zł, osiągając poziom najwyższy w swojej historii i przekraczając cel strategiczny. Grupa osiągnęła dynamikę sprzedaży ubezpieczeń wyższą niż rok wcześniej i lepszą od całego rynku. Zysk netto wyniósł 3,374 mld zł, a rentowność wzrosła do 19,5 procent.

Ubezpieczenie szpitalne Lux Med z nagrodą Produkt Roku

Przeczytaj teraz

EMC: wzrost przychodów, większa strata w roku 2022

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Grupa EMC Instytut Medyczny uzyskała w roku 2022 skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży o wartości 575 tys. zł. Były one wyższe o niecałe 12 procent od przychodów osiągniętych w roku 2021, kiedy to wynosiły 514 tys. zł.

Za rok 2022 Grupa EMC odnotowała także stratę netto wielkości 1 529 tys. zł, rok wcześniej odnotowano zysk o wartości 3 630 tys. zł.

Ponad 80 procent przychodów Grupy EMC stanowią przychody wynikające z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

EMC prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2021 spółka EMC Instytut Medyczny S.A. podpisała umowę dotyczącą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstw: NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia.

Także w roku 2021 EMC zawarł umowę sprzedaży Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim spółce Szpital w Kamieniu Sp. z o.o., będącej jednoosobową spółką powiatu kamieńskiego.

Nowy oddział Enel-Med w Warszawie

Przeczytaj teraz

Spadek przychodów Grupy Voxel

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.03.2023

W 2022 roku przychody ze sprzedaży Grupy Voxel wyniosły 414,8 milionów złotych i spadły o 27,9 milionów złotych, czyli o  6 procent  w porównaniu do 2021 roku. Wpływ na to miał między innymi spadek przychodów w spółce Vito-Med, uzyskiwanych z wykonywania testów w kierunku koronawirusa.

Mimo wzrostu liczby tych badań w I kwartale 2022, w późniejszym okresie, z powodu zaprzestanie finansowania testów z budżetu państwa, spółka zaprzestała ich wykonywania.

Spółka Vito-Med zanotowała natomiast wzrost przychodów z działalności szpitalnej, głównie z powodu zwiększenia wyceny świadczeń.

Spadek przychodów dotyczył także spółki Alteris.

Nowy salon Lynx Optique w C.H. Atrium Promenada

Natomiast pozostałe spółki z grupy Voxel, które zajmują się wykonywaniem badań w zakresie diagnostyki obrazowej, zanotowały wzrost przychodów. Dotyczy to spółek – Voxel, Scanix, Rezonans Powiśle oraz Exira.

Zysk netto Grupy Voxel w roku 2022 miał wartość 45,6 tys. zł, w roku 2021 było to 71,7 tys. zł.

Voxel prowadzi na terenie całego kraju pracownie USG, RTG, mammografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, pozytynowej tomografii komputerowej (PET) oraz pracownie SPECT.

Exira Gamma Knife, spółka z Grupy Voxel, oferuje usługi z zakresu neuroradiochirurgii, a spółka Vito-Med prowadzi szpital w Gliwicach.

Voxel zajmuje się także produkcją radiofarmaceutyków.

Przeczytaj teraz

Neuca: wzrost przychodów z działalności przychodni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.03.2023

Grupa Neuca osiągnęła w roku 2022 przychody z działalności w zakresie usług dla pacjentów w wysokości prawie 0,5 mld zł. W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost o 64,8 procent. Zysk operacyjny w tym segmencie wzrósł w roku 2022 do 44,4 mln zł (dynamika to 52,1 procent rok do roku).

Dynamika sprzedaży w segmentach biznesów pacjenckich, czyli z działalności placówek medycznych i badań klinicznych wyniosła 79,4 procent.

Neuca Med, spółka z Grupy Neuca, jest operatorem Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia, sieć obejmuje ponad 70 placówek w siedmiu województwach.

Grupa Neuca działa na kilku obszarach ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi.

Nowe badanie w Centrum Medycznym Koneser

W roku 2022 udziały rynkowe Neuca w rynku hurtu aptecznego wyniosły 31 procent. W obszarze aptek niezależnych w okresie od października do grudnia 2022 natomiast  – 38,4 procent.

Na dzień 31 grudnia 2022 w skład Grupy Neuca wchodziły 62 spółki, które zatrudniały ponad 3,9 tysiąca osób na umowę o pracę.

Od 2021 roku Neuca jest właścicielem większościowego pakietu akcji TU Zdrowie i rozwija usługi ubezpieczeniowe. Od czerwca 2022 realizuje umawianie usług zdrowotnych poprzez nowego operatora medycznego – Unimedi, spółkę powołaną przez Grupę Neuca.

W roku 2022 przychody Grupy Neuca wzrosły o 14 procent w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęły 11,2 mld zł przy zysku netto bez zdarzeń jednorazowych w wysokości 162,3 mln zł, czyli  zbliżonym do rezultatów z lat 2020-2021. W III i IV kwartale 2022 zanotowano istotny wzrost kosztów operacyjnych i finansowych, wpływający na osiągane wyniki.

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów Grupy EMC

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.11.2022

Grupa EMC Instytut Medyczny S.A. zanotowała w okresie 9 miesięcy roku 2022 przychody netto ze sprzedaży w wysokości  423.708 tys. zł. czyli o 36.710 tys. zł (9,49 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku 2021.

Przychody dotyczące świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wzrosły o 43.244 tys. zł, czyli o 15,49 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przychody uzyskane w ramach umów z NFZ stanowią około 82 procent wszystkich przychodów Grupy Kapitałowej EMC. Nadwykonania (świadczenia wykonane ponad limit kontraktu na dany okres) w kwocie 13.584 tys. zł stanowią 3,21 procent wartości całej sprzedaży z NFZ.

W obszarze świadczeń wykonanych dla pozostałych klientów komercyjnych nastąpił wzrost o 11.253 tys. zł, czyli o 18,99 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wzrost przychodów Grupy Enel-Med

Grupa EMC za okres dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 roku wykazała stratę netto w kwocie 2.119 tys. zł.

EMC prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Przeczytaj teraz

Zmiana struktury sprzedaży Grupy Voxel

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.11.2022

Grupa Voxel w roku 2022 odnotowała zmianę w strukturze sprzedaży. W ciągu 9 miesięcy 65 procent przychodów ze sprzedaży pochodziło z segmentu – diagnostyka, rok wcześniej usługi te stanowiły 45 procent sprzedaży.

W ciągu 9 miesięcy roku 2022 świadczenia w zakresie szpitalnictwa stanowiły 17 procent sprzedaży Grupy, rok wcześnie – 32 procent. Zmiana ta była wynikiem mniejszej niż w roku 2021 sprzedaży badań w kierunku Covid-19.

Badania refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiły w ciągu 9 miesięcy 2022 roku 71 procent sprzedaży Grupy Voxel, 12 procent stanowiły badana komercyjne, 5 procent – sprzedaż usług dla pacjentów prywatnych, 4 procent – badania farmaceutyczne.

W okresie 9 miesięcy 2022 roku spółki Grupy działające ujęte w segmencie diagnostyka – usługi medyczne i sprzedaż radiofarmaceutyków wykonały łącznie prawie 329 tysięcy badań, rok wcześnie – prawie 292 tysięcy badań.

Wzrost przychodów Grupy Enel-Med

W tym czasie przychody ze sprzedaży Grupy Vocel wyniosły 274,7 milionów złotych i zmniejszyły się o 38,7 milionów złotych, czyli o 12 procent w porównaniu do 9 miesięcy 2021 roku. Na zmniejszenie przychodów miał wpływ spadek sprzedaży w spółce Vito-Med., prowadzącej szpital, co było związane ze zmniejszeniem liczby wykonywanych testów w kierunku Covid-19, a także w spółce Alteris, która realizowała mniej projektów dla podmiotów medycznych.

Natomiast spółki oferujące badania w zakresie diagnostyki obrazowej, czyli Voxel, Scanix, Rezonans Powiśle i Exira zanotowały wzrost przychodów.

Zysk neto Grupy za 9 miesięcy 2022 roku wyniósł 32 187,4 tys. zł, rok wcześniej miał wartość – 46 521,5 tys. zł.

Przeczytaj teraz

Neuca: wzrost przychodów w III kwartale 2022

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.11.2022

Grupa Neuca zanotowała w III kwartale 2022 roku wzrost przychodów w obszarach biznesów pacjenckich i badań klinicznych o 110 procent w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przychody z działalności w tych obszarach w III kwartale 2022 osiągnęły 133,4 mln zł. Dynamika po 9 miesiąca roku 2022 wyniosła 80 procent. Łącznie za trzy kwartały 2022 zanotowano 353,2 mln zł przychodów.

Wartość sprzedaży całej Grupy Neuca w tym okresie wyniosła ponad 2,8 mld zł przy dynamice zbliżonej do wzrostu rynku. Udziały rynkowe Grupy utrzymują się na stabilnym poziomie – w każdym z trzech kwartałów 2022 roku wyniosły ponad 31 procent. W kluczowym segmencie aptek niezależnych udziały rynkowe wzrosły wobec okresu sprzed roku o 0,6 pkt procent do poziomu 38,2 procent.

Wzrosła liczba aptek zrzeszonych w programach partnerskich Partner+/Świat Zdrowia, Partner i IPRA. Na koniec września 2022 uczestnikami programów było niemal 3,9 tysiąca aptek. Z końcem III kwartału 2022 nazwa programu partnerskiego zmieniła się z Partner+ na program Świat Zdrowia. Apteki niezależne uczestniczące w programie Świat Zdrowia stanowią już 10 procent rynku aptek.

Wzrost przychodów Grupy Enel-Med

Także działalność segmentu produkcji farmaceutyków Neuca w III kwartale 2022 przyniosła istotny wzrost sprzedaży. Wartość przychodów wyniosła 84,4 mln zł, czyli o 45 procent więcej niż rok wcześniej. Narastająco w okresie od stycznia do września 2022 segment ten osiągnął ponad 235 mln zł przychodów z dynamiką 65 procent.

Grupa Neuca działa na kilku obszarach ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi.

Od 2021 roku Neuca jest właścicielem większościowego pakietu akcji TU Zdrowie i rozwija usługi ubezpieczeniowe. Od czerwca 2022 realizuje umawianie usług zdrowotnych poprzez nowego operatora medycznego – Unimedi, spółkę powołaną przez Grupę Neuca.

Neuca Med, spółka z Grupy Neuca, jest operatorem Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia, sieć obejmuje ponad 70 placówek w siedmiu województwach.

Przeczytaj teraz

Grupa EMC zanotowała wzrost przychodów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.10.2022

W I półroczu 2022 roku Grupa EMC wygenerowała przychody ze sprzedaży o wartości 272.009 tys. zł, czyli o 11.848 tys. zł (4,55 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wartość kontraktów z NFZ wzrosła w tym okresie o 5,87 procent.

Kontrakty z NFZ stanowią około 77 procent przychodów Grupy Kapitałowej EMC. Na 30 czerwca 2022 roku Grupa wykonała 13 030 tys. zł tzw. nadwykonań (świadczeń wykonanych powyżej limitu przypadającego na okres zakończony 30 czerwca 2022 roku).

13 498 tyś. zł (o 70 tys zł więcej niż w II półroczu 2021) Grupa EMC otrzymała w I półroczu 2022 w ramach dodatkowych środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

W I półroczu Grupa EMC zanotowała także 2 971 tys. zł straty, rok wcześniej strata miała wartość 744 tys. zł.

Wzrost przychodów Grupy Enel-Med

W okresie tym Grupa EMC inwestowała w nowe placówki oraz w modernizację istniejących. Jedna z wrocławskich przychodni z Grupy EMC (Przychodnia Euromedicare) odebrała powierzchnie pod prowadzenie działalności w budynku Sky Tower we Wrocławiu, gdzie po zakończeniu prac przygotowawczych i dostosowawczych rozpoczęła działalność 1 sierpnia 2022 roku.

Realizowano także inwestycje dotyczące modernizacji bloku operacyjnego, oddziału pediatrii i chirurgii  w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie. Finalnie prace te znalazły swoje odzwierciedlenie w podniesieniu kapitału spółki. Zakończono także modernizację i remont oddziału chirurgii w Szpitalu RCZ (Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie).

W obszarze operacyjnym Grupy EMC najistotniejsze zmiany zaszły w Szpitalu Bukowiec w Kowarach gdzie zakończono działalności bloku operacyjnego, ginekologii i położnictwa oraz chirurgii. Szpital zgodnie z przyjętym planem, po uprzedniej wnikliwej analizie potrzeb społecznych, zostanie przekształcony w ośrodek wyspecjalizowany w leczeniu chorób przewlekłych, długoterminowych, cywilizacyjnych oraz świadczeniu kompleksowych usług rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. Szpital zwiększy ilość łóżek w  obszarach, w których  chciałby się specjalizować. W placówce nadal będzie funkcjonowała izba przyjęć , która w dalszym ciągu będzie dostępna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, zabezpieczając wszystkie przypadki wymagające pilnej pomocy medycznej.

W Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach zwiększona zostanie liczba łóżek o 50 w ramach funkcjonującego w jego strukturze Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Planowany jest remont oddziałów – pediatrii i geriatrii, a 30 września 2022 zamknięty został oddział chirurgii ogólnej.

Centrum Medyczne Damiana przejmie spółki z Grupy Allenort

EMC prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2021 EMC podpisał umowę dotyczącą nabycia udziałów w NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia.

W planach Grupy są dalsze akwizycje nowych jednostek medycznych.

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów Grupy Enel-Med

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.10.2022

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Enel-Med za I półrocze 2022 roku miały wartość 235 051 tys. zł, czyli o 9,2 procent więcej niż rok wcześniej, gdy zanotowano przychody w wysokości 215 291 tyś. zł. Większość przychodów Grupy pochodzi ze sprzedaży usług abonamentowych dla firm i osób prywatnych. W I półroczu 2022 stanowiły one 63,4 procent przychodów ogółem.

Wzrost przychodów dotyczył usług z obszaru Fee For Service (FFS), wyniósł on 14,6 procent w stosunku do I półrocza 2021. Pomimo panującego w I półroczu 2022 stanu epidemii (od 16 maja 2022 – stanu zagrożenia epidemicznego) zauważalny był powrót pacjentów do oddziałów enel-med.

Za I półrocze 2022 Enel-Med odnotował także 19 201 tys. zł straty, rok wcześniej strata ta wyniosła 152 tys. zł.

Aby utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów konieczny jest stały rozwój potencjału operacyjnego Grupy. W I półroczu 2022 roku Grupa Enel-Med otworzyła dwie placówki – w Warszawie i Łodzi oraz jedną klinikę medycyny estetycznej w Warszawie.

15 marca 2022 roku na kampusie biurowym przy ulicy Burakowskiej 14 w Warszawie uruchomione zostało centrum medyczne enel-med Forest. W tej samej lokalizacji 21 marca 2022 roku otwarta została klinika medycyny estetycznej Estell. Tego samego dnia Grupa Enel-Med otworzyła kolejną już placówkę w centrum Łodzi, zlokalizowaną w nowoczesnym biurowcu React przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 24.

Nowa placówka enel-med w Łodzi

W pierwszym półroczu 2022 roku Enel-Med przeprowadził szereg kampanii informacyjnych, Były to akcje upowszechniające kompleksowe badania profilaktyczne dla całej rodziny oraz promujące specjalną ofertę diagnostyki ginekologicznej dla kobiet metodą cytologii płynnej. Uruchomiono preferencyjne cenowo pakiety szczepień, wychodząc naprzeciw rosnącemu wiosną i latem zagrożeniu zakażenia się kleszczowym zapaleniem mózgu. W marcu Grupa uczestniczyła w kampanii stomatologicznej „Polska mówi aaa”. Od kwietnia marka enel-sport prowadzi kampanię na rzecz odpowiedzialnego uprawiania aktywności fizycznej, której twarzą jest znany polski skialpinista Andrzej Bargiel. Jest to pierwsza w historii enel-sport kampania wizerunkowa promująca nowoczesne usługi ortopedyczne i rehabilitacyjne, która jest prowadzona we współpracy z siecią kin Cinema City. Równolegle enel-sport nawiązał ekspercką współpracę z portalem branżowym Biegowe.pl. Pierwszy artykuł z cyklu osiągnął łączny zasięg około 12 milionów osób.

Działania Grupy zostały już drugi rok z rzędu dostrzeżone przez media i organizacje branżowe. Sieć placówek enel-med zajęła pierwsze miejsce w rankingu Forbes Poland’s Best Employers wśród firm oferujących prywatne usługi medyczne.

enel-med po raz kolejny wśród liderów jakości w Polsce

Wysoki poziom usług enel-med został dostrzeżony także przez pacjentów. Spółka po raz kolejny zdobyła wyróżnienie Gwiazda Jakości Obsługi, czyli nagrodę przyznawaną przez konsumentów, uzyskując wynik 5,62 punktów na 6 możliwych.

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. działa od 1993 roku. Jest największą firmą z branży medycznej z polskim kapitałem. Od 2011 roku jest spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych. Sieć enel-med tworzy 31 wielospecjalistycznych oddziałów własnych, 5 przychodni przyzakładowych, 21 klinik enel-med stomatologia, szpital Centrum w Warszawie, 3 kliniki ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej enel-sport, kliniki medycyny estetycznej Estell, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny Willa Łucja oraz 1600 placówek partnerskich.

Przeczytaj teraz

Enel-Med podał szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.09.2022

Według wstępnych szacunkowych danych skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Enel-Med za I półrocze 2022 roku wyniosły  235 051 tys. zł. W tym okresie szacunkowa strata netto ma wartość 930 tys. zł.

Strata netto przed opodatkowaniem to 21.28 mln zł.

W ocenie spółki szacunkowe wyniki znacząco odbiegają od oczekiwań rynkowych – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono także, że dane te, z uwagi na to, że są szacunkowe, mogą jeszcze ulec zmianie. Skonsolidowany raport finansowy Enel-Med opublikuje 29 września 2022.

Pakiety medyczne dla firm w nowej kampanii enel-med

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. działa od 1993 roku. Jest największą firmą z branży medycznej z polskim kapitałem. Od 2011 roku jest spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych. W portfolio Grupy znajdują się: sieć wielospecjalistycznych oddziałów, sieć stomatologiczna enel-med stomatologia, kliniki medycyny estetycznej Estell, kliniki ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej enel-sport oraz marka enel-senior.

Sieć enel-med tworzy 31 wielospecjalistycznych oddziałów własnych, 5 przychodni przyzakładowych, 21 klinik enel-med stomatologia, szpital Centrum w Warszawie, 3 kliniki ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej enel-sport, kliniki medycyny estetycznej Estell, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny Willa Łucja oraz 1600 placówek partnerskich.

Nowoczesne punkty enel-med i Estell w Domu Mody Klif

Przeczytaj teraz

Abonamenty i ubezpieczenia zdrowotne dominujące w przychodach Enel-Med

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.05.2022

W pierwszym kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży Grupy Enel-Med. wyniosły 115 mln zł, co oznacza wzrost o 8,7 procent w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku. 73 mln zł miały wartość wpływy z abonamentów (Enel-Care) oraz ubezpieczeń (Medi Care).

Stanowiły one 63,4 procent łącznej sprzedaży.

Powrót pacjentów do przychodni

Pomimo stanu epidemii, panującego w I kwartale 2022 roku, zauważalny był powrót pacjentów do oddziałów enel-med, w szczególności w obszarze usług Fee For Service (FFS).

W tym zakresie spółka zanotowała w pierwszym kwartale 2022 roku wzrost przychodów o 13,2 procent (do 28,7 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku.

Jest to głównie efekt powrotu pacjentów na konsultacje, leczenie oraz badania, szczególnie w obszarze stomatologii, usług szpitalnych oraz diagnostyki obrazowej, odłożone lub niezrealizowane w roku 2020 i 2021 ze względu na panujący stan epidemii. Wraz z powrotem do swobodnego korzystania z usług w placówkach, zaobserwowano także zmianę w zachowaniu pacjentów. Mając wybór czy skorzystać z wizyty w oddziale czy z e-wizyty, nadal wysoki procent pacjentów wybiera konsultacje online.

Enel-Med wyróżniony tytułem Poland’s Best Employers

Zauważalne było także coraz większe zainteresowanie abonamentami indywidualnymi – sprzedaż tej oferty w pierwszym kwartale 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku wzrosła o 15,5 procent. Chęć zapewnienia bieżącego dostępu do opieki medycznej powoduje, że klienci B2C są skłonni do samodzielnego finansowania wydatków w obszarze ochrony zdrowia.

Inwestycje w nowe placówki

W I kwartale 2022 roku Enel-Med uruchomił dwie nowoczesne placówki w Warszawie – centrum medyczne i klinikę medycyny estetycznej Estell (w biurowcu Forest przy ulicy Burakowskiej 14) oraz w Łodzi (w biurowcu React, przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego).

Enel-med planuje wznowienie inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci przychodni wielospecjalistycznych oraz klinik stomatologicznych. Za główny kierunek rozwoju uznany został obszar usług FFS, takich jak stomatologia specjalistyczna, medycyna estetyczna i diagnostyka obrazowa.

Wobec stałego wzrostu rynku prywatnych usług medycznych i rosnących przychodów w obszarze stomatologii oraz medycyny estetycznej w kolejnych latach planowana jest modernizacja i otwarcie kolejnych oddziałów i placówek, oferujących usługi w tej dziedzinie.

Z uwagi na coraz częściej ujawniający się zespół pocovidowy spółka będzie także rozwijać ofertę badań profilaktycznych i rehabilitacji w tym obszarze.

Rozwój nowych technologii

Enel-Med zakłada także inwestycje w nowe technologie, szczególnie dotyczy to telemedycyny, która zyskała na znaczeniu w okresie pandemii. Spółka planuje rozwój systemów teleinformatycznych, mających na celu dalsze usprawnienie obsługi klienta oraz optymalizację kosztów – między innymi aplikacji mobilnej, systemu medycznego czy portalu dla kontrahentów.

Enel-Med szkoli pracowników w zakresie innowacji

Jako istotny obszar inwestycyjny spółka postrzega również platformy marketing automation oraz e-commerce, mające na celu zwiększenie sprzedaży online oraz zwiększenie efektywności wykorzystania budżetów marketingowych.

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. działa od 1993 roku, oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju.

W skład grupy wchodzi 30 przychodni wieloprofilowych, Szpital Centrum w Warszawie oraz specjalistyczne kliniki: medycyny sportowej enel-sport, medycyny estetycznej Estell, a także stomatologii. Razem z placówkami partnerskimi enel-med tworzy sieć ponad 1600 placówek medycznych w całej Polsce.

Przeczytaj teraz

EMC: więcej przychodów dzięki klientom komercyjnym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.05.2022

W okresie 3 miesięcy – od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2022 roku Grupa Kapitałowa EMC Instytut Medyczny uzyskała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 133 637 tys. zł, rok wcześniej było to 129 909 tys. zł. W strukturze przychodów większy udział niż w roku 2021 miały przychody ze świadczeń oferowanych klientom komercyjnym.

Stanowiły one w I kwartale 2022 – 18,10 procent wszystkich przychodów. Rok wcześniej stanowiły 16,37 procent przychodów.

Udział przychodów uzyskiwanych ze świadczeń finansowanych przez NFZ w tym okresie w  porównaniu do I kwartału roku 2021  w ogólnych przychodach pozostał praktycznie bez zmian. W I kwartale 2021 wynosił 70,98 procent, w I kwartale 2022 – 70,55 procent.

Natomiast przychody wynikające ze współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w I kwartale 2022 stanowiły 0,37 procent przychodów, a w I kwartale 2021 – 0,52 procent wszystkich przychodów.

Enel-Med notuje wzrost przychodów ze świadczeń komercyjnych

W I kwartale 2022 Grupa EMC zanotowała stratę netto w wysokości 3 765 tys. zł., rok wcześniej strata miała wysokość 892 tys. zł.

W planach Grupy EMC jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży komercyjnej a także zwiększanie wartości kontraktów z NFZ.

EMC prowadzi 20 przychodni oraz 10 szpitali (większość działa w sieci), które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2021 EMC podpisał umowę dotyczącą nabycia udziałów w NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia.

W planach Grupy są dalsze akwizycje nowych jednostek medycznych.

Przeczytaj teraz

Genomed: kolejny rok wzrostu przychodów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.05.2022

Rok 2021 był dla spółki Genomed SA kolejnym rokiem wzrostu przychodów, choć na jego dynamikę wpłynęła pandemia wirusa Sars-CoV-2. Wzrost ten w stosunku do roku 2020 wyniósł 6,1 procent. W roku 2021 przychody spółki osiągnęły 19 894,4 tys. zł, rok wcześniej – 18 754,3 tys. zł.

Wzrost kosztów działalności operacyjnej w roku 2021 wyniósł 2,7 procent. Spółka uzyskała w tym okresie zysk netto w wysokości 1 238 tys. zł. Rok wcześniej wyniósł 412 265 zł.

Dobre wyniki roku 2021, mimo pandemii, częściowego zamrożenia gospodarki i ograniczenia działania instytucji finansowych, to konsekwencja wzrostu sprzedaży szerokiego zestawu usług, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego (ang. NextGeneration Sequencing, NGS), w tym badań diagnostycznych dla klientów indywidualnych.

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Oferta badań opartych na panelach wielogenowych i sekwencjonowaniu eksomu (odcinka genu kodującego sekwencję aminokwasów w cząsteczce białka), między innym w zakresie chorób oczu, spotyka się z dużym zainteresowaniem pacjentów.

W 2021 roku Genomed podpisał szereg umów, związanych z usługami dla sektora naukowego, pozyskując nowych klientów instytucjonalnych. Były to między innymi umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach na usługi sekwencjonowania metodą NGS, z uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach na  sekwencjonowanie próbek RNA, z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie na usługi NGS, z Politechniką Poznańską na dostawę oligonukleotydów.

Spółka podpisała też szereg długoterminowych umów, między innymi dotyczących analizy metagenomicznej, syntezę oligonukleotydów i sekwencjonowania Sangera i NGS.

Genomed planuje rozszerzenie zakresu działalności

W roku 2021 Genomed startował także w konkursach ofert i przetargach, docierając do klientów z sektorów diagnostyki medycznej, nauki oraz biotechnologiczno-farmaceutycznego a także zacieśniając współpracę ze spółkami z grupy Diagnostyka.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Udziałowcem Genomed S.A. jest spółka Diagnostyka, która posiada 45 procent udziałów w kapitale zakładowym (30,82  procent głosów na WZA).

Przeczytaj teraz

Spółka biotechnologiczna genXone rozwija działalność

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.05.2022

Biotechnologiczna spółka genXone osiągnęła w pierwszym kwartale 2022 roku ponad 37-procentowy wzrost przychodów. Od stycznia do końca 2022 miały one wartość ponad 7,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to około 5,3 mln zł.

Zysk netto w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł prawie 2 mln zł i był na podobnym poziomie jak rok wcześniej.

Spółka, dzięki prowadzonej od dawna dywersyfikacji obszarów swoich aktywności biznesowych, wypełniła w pierwszym kwartale lukę w przychodach wynikającą z obniżenia przez NFZ stawek za wykonywanie testów na obecność koronawirusa. Rozszerzyła też współpracę związaną z walidacją testów antygenowych, która kontynuowana jest też w drugim kwartale.

Spółka wykorzystuje aktywnie swoją bazę laboratoryjną do świadczenia zaawansowanych usług dla podmiotów zewnętrznych. Laboratorium Diagnostyki Molekularnej rozwija od początku roku współpracę z Pure Clinical sp. z.o.o. w zakresie walidacji testów antygenowych. Od grudnia 2021 roku zawartych zostało z tą spółką 12 umów o wartości 925 tys. zł netto.

Spółka genXone nagrodzona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Spółka podpisała też list intencyjny z duńską firmą gMendel ApS dotyczący rozpoczęcia współpracy w zakresie unowocześniania diagnostyki zaburzeń genetycznych. Rozwiązania dostępne obecnie mają wiele ograniczeń, między innymi ze względu na złożoność, czasochłonność i kosztochłonność wykonywanych analiz.

Kooperacja ma na celu zwiększenie dostępności takich badań i możliwie wczesnej diagnostyki. W ostatnich dniach pojawiły się pierwsze efekty – firma GMendel ApS uzyskała certyfikat CE-IVD dla platformy Phivea® v1.0.0 opartej na nowatorskiej technologii do przesiewowego wykrywania zespołu Klinefertera u noworodków. genXone brała czynny udział w procesie walidacji tego nowatorskiego narzędzia.

Kluczowy projekt Nanobiome

W pierwszym kwartale 2022 w trzecią fazę rozwoju wszedł kluczowym projekt Nanobiome, polegający na badaniu mikrobioty jelitowej. Jego założeniem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy o mikrobiomie jelitowym oraz docelowo holistycznych rozwiązań mających na celu wspieranie mikrobioty w codziennym działaniu.

– Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają skuteczność procesów zarządczych w spółce i stabilność strumieni przychodowych budowanych od początku tego roku. Obok nowych partnerów, dla których wykonujemy prace badawcze, kontynuowana jest współpraca z państwowymi placówkami Sanepidu dotycząca badań nad wirusami, zapoczątkowana jeszcze w ubiegłym roku. Bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale to nie tylko gwarancja kontynuacji rozwoju spółki, ale i dodatkowy argument, uzasadniający naszą decyzję o przeznaczeniu części zysku za 2021 rok na dywidendę. Co bardzo ważne, bez zagrożenia dla potrzeb inwestycyjnych założonych na ten rok. Szukamy szerszej możliwości współpracy z innymi podmiotami i kolejnych aktywności wykorzystujących naszą bazę badawczą, bo to przynosi nam wymierne korzyści finansowe. Warto podkreślić, że skutecznie potrafiliśmy uzupełnić w całościowych przychodach spółki w pierwszym kwartale, wyraźny spadek przychodów z testowania na obecność koronawirusa wynikający z obniżenia stawek przez NFZ. Uprzedzaliśmy już w momencie debiutu na giełdzie, że przychody z wykonywania testów traktujemy wyraźnie jako dodatkowe źródło zysków, a nie jeden ze strategicznych obszarów. Dlatego dzięki konsekwentnej dywersyfikacji sektorów naszej aktywności biznesowej dziś nie mamy z tego powodu istotnych problemów – podkreśla dr Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone.

Obecnie działalność diagnostyczna w zakresie identyfikacji Sars-CoV-2 prowadzona jest jeszcze w punkcie pobrań wymazów w Tarnowie Podgórnym.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania. Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Diagnostyka wyróżniona przez Roche

Przeczytaj teraz

Neuca powiększa sieć przychodni medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.05.2022

Neuca powiększa sieć przychodni medycznych i przychody z ich działalności. W pierwszym kwartale 2022 roku segment przychodni wypracował 43,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 40 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

W okresie tym segment przychodni zwiększał się dzięki akwizycjom i rozwojowi organicznemu. Została między innymi zakupiona spółka Best-Med Sp. z o.o. prowadząca przychodnie wielospecjalistyczne w Warszawie oraz Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień „Radzimowice”. W Zgierzu otwarto natomiast nową przychodnię świadczącą usługi w zakresie medycyny pracy, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

W przychodniach sieci w I kwartale 2022 roku wykonano 27 tysięcy szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Medicover przejmuje McFIT Polska i rozszerza sieć fitness do ponad 100 klubów

Zysk z działalności operacyjnej w segmencie przychodni medycznych w I kwartale 2022 roku wyniósł 2,3 mln zł, co oznacza spadek o 6 procent w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Natomiast przychody z obszaru przychodni, badań klinicznych oraz ubezpieczeń wyniosły w I kwartale 2022 – 107,3 mln zł , oznacza to wzrost o 72 procent w stosunku do I kwartału roku 2021.

– Dużo się dzieje w naszym nowym segmencie ubezpieczeń zdrowotnych. TU ZDROWIE zrealizowało bardzo dobre wyniki – ponad 3 mln zysku operacyjnego, ponad 23 mln składki zarobionej przy ponad 177 tysięcy ubezpieczonych i uprawnionych do świadczeń. Rozpoczęto przenoszenie realizacji świadczeń na rzecz ubezpieczonych do własnego operatora medycznego spółki Unimedi z Grupy Neuca. Celem jest zbudowanie największej ogólnopolskiej sieci rozproszonych placówek medycznych. W ramach współpracy Unimedi udostępni wszystkim placówkom zaawansowane rozwiązania technologiczne, które zapewnią efektywność w organizacji usług zdrowotnych oraz wysoką jakość usług na rzecz pacjentów. Już zakontraktowano ponad 2200 placówek medycznych (wzrost o 100) w ponad 480 lokalizacjach –  komentuje wyniki finansowe Łukasz Sucharski, prezes zarządu Neuca S.A.

W obszarze badań klinicznych, pod koniec kwietnia 2022 Grupa objęła większościowy pakiet udziałów w amerykańskiej spółce Agati Clinical LLC z siedzibą w Teksasie, która posiada dwa oddziały w Indiach. Spółka świadczy usługi zarządzania i analizowania danych w badaniach klinicznych dla największych firm na świecie.

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się także hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi.

Udziały rynkowe Grupy w okresie styczeń-marzec 2022 wyniosły 31,1 procent. W obszarze aptek niezależnych I kwartał to kolejny okres z udziałami przekraczającymi 38 procent.

Grupa Neuca w pierwszym kwartale 2022 uzyskała zysk netto na poziomie 61,8 mln zł, przewyższając rezultat 2021 roku o ponad 23 procent.

Przychody Grupy netto ze sprzedaży osiągnęły (narastająco) w I kwartale 2022  roku 2 816 563 tys. zł.

Enel-Med notuje wzrost przychodów ze świadczeń komercyjnych

Przeczytaj teraz

Enel-Med notuje wzrost przychodów ze świadczeń komercyjnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.05.2022

Centrum Medyczne Enel-Med uzyskało w roku 2021 skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 441 milionów złotych, co oznacza wzrost o ponad 10 procent w porównaniu do roku 2020. Dynamiczny wzrost przychodów dotyczy zwłaszcza usług FFS.

Przychody uzyskiwane z tego segmentu świadczeń wzrosły o 29 procent w porównaniu do roku 2020. Między innymi w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku zanotowano znaczący wzrost sprzedaży oferty abonamentów indywidualnych w e-sklepie.

64 procent przychodów Enel-Med pochodzi ze sprzedaży korporacyjnych i indywidualnych pakietów medycznych, co sprawia, że w dużej mierze spółka jest odporna na wahania popytowe.

W roku 2021 Enel-Med aktywnie uczestniczył w Narodowym Programie Szczepień, realizując szczepienia przeciw Covid-19 w 15 wybranych oddziałach, a także angażując się w szkolenia dla klientów korporacyjnych i akcje szczepień w zakładach pracy. Wprowadzono także do oferty pakiet badań Post-Covid.

Nowa siedziba centrum medycznego enel-med

W 2021 roku spółka Centrum Medyczne Enel-Med S.A. przeprowadziła udaną emisję akcji na GPW w Warszawie. Pozyskane w jej wyniku środki przeznaczone zostaną na nowe inwestycje w placówki medyczne, między innymi w zakresie stomatologii, medycyny estetycznych oraz w przychodnie o profilu FFS (Fee For Service).

W 2021 roku enel-med dalej mocno stawiał na rozwój nowoczesnych technologii. W szczycie pandemii aż 70 procent wizyt odbywało się za pomocą telewizyt. W całym roku 2021 e-wizyty stanowiły około 40 procent wszystkich wizyt.

Z aplikacji mobilnej korzysta obecnie około ćwierć miliona pacjentów. Umożliwia ona między innymi zapisy do lekarza, wybór preferencji co do wizyty i całego procesu obsługi, dostęp i wgląd do list rezerwowych, wgląd do wyników badań, dostęp do zaleceń lekarskich, przeglądu zapisów dotyczących odbytych już wizyt oraz przypomnienia o wizytach.

Dodatkowym udogodnieniem dla pacjentów jest możliwość korzystania z e-recept. Rozwiązanie to szczególnie sprawdziło się w okresie ograniczeń związanych z koronawirusem i z uwagi na wygodę pacjentów zostało wdrożone na stałe w klinikach enel-med.

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. działa od 1993 roku, oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju.

W skład grupy wchodzi 30 przychodni wieloprofilowych, Szpital Centrum w Warszawie oraz specjalistyczne kliniki: medycyny sportowej enel-sport, medycyny estetycznej Estell, a także stomatologii. Razem z placówkami partnerskimi enel-med tworzy sieć ponad 1600 placówek medycznych w całej Polsce.

Nowa placówka enel-med w Łodzi

Przeczytaj teraz

GenXone poprawia wyniki finansowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.05.2022

Spółka genXone uzyskała w roku 2021 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 23 195 421 zł, rok wcześniej było to 20 474 101,55 zł. Zwiększył się także zysk netto, który za rok 2021 wyniósł 8 772 581,48 zł. W roku 2020 odnotowano zysk w wysokości 7 157 084,55 zł.

Rok 2021 był okresem wielu sukcesów dla spółki genXone. Głównymi obszarami działalności poza testowaniem w kierunku Covid-19 był projekt sekwencjonowania genomu koronawirusa SARS-CoV-2 oraz rozpoczęcie komercjalizacji projektu Nanobiome.

W Laboratorium Diagnostyki Molekularnej wykonywane były testy Real Time PCR, identyfikujące 4 geny koronawirusa. Kiedy na znaczeniu zaczęło zyskiwać wykrywanie mutacji znaczących, spółka wprowadziła do oferty takie właśnie badania.

W całym roku 2021 roku Laboratorium Diagnostyki Molekularnej badało próbki pozyskiwane głównie we własnych strukturach, czyli w dwóch punktach wymazowych oraz w procedurze zamówień on-line w sklepie genXone.eu.

Certyfikat dla laboratorium genXone

Poznański punkt pobrań wymazów działał nieprzerwanie przez cały rok realizując zlecenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz komercyjne. 7 kwietnia 2021 roku został uruchomiony drugi punkt pobrań mieszczący się w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym i również obsługiwał pacjentów ze skierowaniem z NFZ oraz klientów prywatnych.

Inwestycje w wyposażenie

Wśród najważniejszych inwestycji realizowanych w roku 2021 można wymienić urządzenie do ekstrakcji kwasów nukleinowych oraz przygotowywania reakcji Real-Time PCR – STARlet (Hamilton/Seegene) oraz urządzenie do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR – CFX96 DX, których koszt wyniósł 582 000 zł.

Bardzo dobre wyniki finansowe z działalności w latach 2020-2021, w tym wysoki zysk netto pozwolił spółce na realizację założonych planów i kontynuację dalszego rozwoju.

Rozpoczęto także komercjalizację pierwszych produktów w postaci gotowych rozwiązań dla laboratoriów (klientów B2B), otwierając nowe źródła przychodów. Sprzedaż tych produktów została uruchomiona już w pierwszym kwartale 2021 roku i osiągnęła znaczący udział w przychodach spółki za cały 2021 rok.

Rozwój innowacyjnych produktów

Strategia rozwoju genXone zakłada wdrażanie najnowszych technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA) oraz tworzenie i komercjalizacja własnych usług i produktów wytworzonych z ich wykorzystaniem, tworzenie innowacyjnych produktów i oprogramowania umożliwiających wykonywanie zaawansowanych badań genetycznych poza laboratorium, tworzenie kompleksowych baz danych genomowych i metagenomowych oraz tworzenie i rozwój grupy kapitałowej spółek odpowiedzialnych za komercjalizację wybranych produktów i usług na rynku polskim i międzynarodowym.

Synevo przejęło Dialab, dostawcę usług diagnostycznych we Wrocławiu

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania. Jej prezesem jest Michał Kaszuba.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Przeczytaj teraz

Voxel z rekordowymi wynikami finansowymi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.04.2022

Voxel odnotował w roku 2021 rekordowe obroty i wyniki – przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły prawie 443 miliony złotych, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 35 procent. Natomiast zysk netto wyniósł około 72 miliony złotych. Rok wcześniej miał wartość około 34 miliony złotych.

Wzrost i rozwój Grupy w 2021 roku wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby wykonywanych badań diagnostycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, czyli podstawowej działalności Voxel. Jest to segment działalności, który najbardziej odczuł w 2020 roku spadki związane z początkiem pandemii i wprowadzonym lockdownem.

Nowe wyposażenie pracowni Lux Med Diagnostyka w Krakowie

Jednak kolejne fale pandemii, które pojawiły się w roku 2021, nie miały istotnego wpływu na działalność spółek diagnostycznych, które zwiększały liczby realizowanych badań. Spółce udało się zawrzeć nowe umowy na badania refundowane, co będzie miało także wpływ na rok 2022. W 2021 roku Voxel otworzył także nowe placówki i inwestował w wymianę sprzętu.

Na wyniki w 2021 roku wpływ miały także przychody z uruchomionej rok wcześniej linii biznesowej, dotyczącej badań laboratoryjnych w kierunku choroby Covid-19. Liczba wykonanych w laboratoriach Grupy (szpital Vito-Med) badań była skorelowana z liczbą badań wykonanych w Polsce oraz z przebiegiem pandemii w kraju.

W związku z wprowadzonymi w 2022 roku zmianami dotyczącymi finansowania badań Covid-19 przewiduje się, że wpływ tej działalności na obroty i wyniki 2022 roku będzie mniej istotny.

Diagnostyka otworzyła najnowocześniejsze laboratorium w Europie środkowo-wschodniej

Sprzedaż projektów z segmentu IT & infrastruktura w 2021 roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego, co świadczy o tym, że zwiększony popyt na rozwiązania dostarczane przez Alteris, który pojawił się po wybuchu pandemii, nie był zjawiskiem chwilowym.

Voxel prowadzi na terenie całego kraju pracownie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, PET-TK, RTG, USG i mammografii oraz pracownie SPECT.

Exira Gamma Knife, spółka z Grupy Voxel, oferuje usługi z zakresu neuroradiochirurgii, a spółka Vito-Med prowadzi szpital w Gliwicach.

Voxel zajmuje się także produkcją radiofarmaceutyków.

Przeczytaj teraz

Sektor przychodni Grupy Neuca z wyższymi przychodami

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.04.2022

Przychodnie medyczne, należące do Grupy Neuca, wypracowały w roku 2021 przychody ze sprzedaży w wysokości 144,8 mln zł, czyli o 29 procent więcej niż w roku 2020. Tyko w czwartym kwartale 2021 wzrosły one o 32 procent w porównaniu z  analogicznym  okresem  roku  poprzedniego i wyniosły 43 mln  zł.

Wzrost przychodów jest efektem zwiększenia liczby świadczeń komercyjnych, a także wzrostu wartości kontaktów z NFZ, realizacji programów profilaktycznych, dużej liczby wykonywanych szczepień i zwiększania liczby pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną.

Przychodnie medyczne wypracowały w 2021 roku 14,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej, o 84 procent więcej niż w 2020 roku. W IV kwartale 2021 roku zysk z działalności operacyjnej w segmencie przychodni medycznych wyniósł 3,8 mln zł, co oznacza wzrost o 17 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.

W drodze przeprowadzonych akwizycji i konsolidacji na koniec 2021 roku sieć Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia Grupy Neuca liczyła 73 placówki zlokalizowane w siedmiu województwach.

Diagnostyka otworzyła najnowocześniejsze laboratorium w Europie środkowo-wschodniej

Placówki te zapewniały opiekę  zdrowotną blisko 202  tysiącom pacjentów i udzielały ponad 100 tysięcy porad lekarskich miesięcznie (zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej).

Przychodnie świadczą również usługi dla pracowników w zakresie medycyny pracy i w 2021 roku zrealizowały ponad 59 tysięcy takich wizyt.

Grupa Neuca, w związku z zakupem udziałów spółki Pomerania Investment S.A., która jest jedynym akcjonariuszem Towarzystwa  Ubezpieczeń  Zdrowie  S.A., wydzieliła segment – działalność  ubezpieczeniowa. Jego celem jest oferowanie ubezpieczeń zdrowotnych.

Przychody z tej działalności osiągnęły w 2021 roku 24,7 mln zł, a zysk operacyjny miał wartość 1,8  mln  zł.

Przychody ze sprzedaży Grupy Neuca w 2021 roku wyniosły 9,9 mld zł, co stanowi wzrost o 7 procent  w stosunku do 2020 roku.

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi.

Sztuczna inteligencja w punktach recepcyjnych Centrum Medycznego Damiana

Przeczytaj teraz

Grupa EMC zanotowała wzrost przychodów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.04.2022

Grupa EMC Instytut Medyczny S.A. osiągnęła w roku 2021 skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 514 770 tys. zł. Było to o prawie 17 procent więcej niż w roku 2020, kiedy to przychody miały wartość 441 360 tys. zł.

Zysk netto osiągnięty w roku 2021 miał wartość 3 640 tys. zł. Rok wcześniej Grupa zanotowała stratę w wysokości 7 219 tys. zł.

Głównym źródłem  przychodów ze sprzedaży Grupy EMC w 2021 roku było świadczenie usług medycznych w ramach kontraktów z NFZ. Działalność ta stanowiła 72,10 procent osiąganych przez Grupę przychodów, nieco mniej niż w roku 2020, gdy było to 76,01 procent.

Lux Med i Bupa pomagają uchodźcom

Przychody z usług oferowanych klientom komercyjnym w roku 2021 stanowiły 15,85 procent przychodów (rok wcześniej – 14,87 procent), a z usług świadczonych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych – 0,36 procent (w roku 2020 – 0,95 procent).

Prawie 12 procent przychodów w roku 2021 stanowiły dodatki dla pielęgniarek i ratowników oraz dodatki covidowe dla personelu medycznego.

EMC prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: Szpital Certus w Poznaniu, szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

W roku 2021 EMC kupił udziały w Practimed z Wrocławia.

Centrum Medyczne Damiana otwiera nową placówkę

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów Grupy Swissmed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.02.2022

Za III kwartały roku obrachunkowego 2021 (od 1 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021) Grupa Kapitałowa Swissmed uzyskała przychody w wysokości 30 023 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 były one wyższe o 34,5 procent.

Wzrost ten był wynikiem konsekwentnie realizowanej polityki zwiększania przychodów z usług komercyjnych poprzez poszerzanie oferty zabiegowej dla klientów FFS (fee-for-service).

Przychody uzyskiwane z prywatnych procedur medycznych – w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrachunkowego wzrosły o 36,2 procent.

Natomiast przychody uzyskiwane ze świadczeń finansowanych przez NFZ spadły o 8,1 procent.

Zanotowano wzrost liczby procedur wykonanych w ramach lecznictwa otwartego (o 5 procent) oraz wzrost przychodów uzyskiwanych tego tytułu (o 36,8 procent). W zakresie lecznictwa zamkniętego wzrost liczby procedur wyniósł 19,4 procent, a uzyskiwanych z tego tytułu przychodów – o 36,1 procent.

Czytaj także: Szpital Mazovia rozpocznie działalność w Częstochowie >>>

Średnia cena procedury w ramach lecznictwa otwartego wynosiła w 2021 roku – 301 zł (rok wcześniej – 231 zł), w ramach lecznictwa zamkniętego – 8 698 zł (rok wcześniej – 7632 zł).

Spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. kolejny kwartał odnotowała wzrost przychodów wyższy niż w przypadku innych podmiotów działających na rynku komercyjnych usług medycznych.

Jednocześnie za trzy kwartały 2021 roku odnotowano stratę netto w wysokości  1 033 tys. zł., rok wcześniej strata wyniosła – 3 333 tys. zł.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej,  proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, urologii i andrologii. Prowadzi kilkadziesiąt poradni specjalistycznych.

65,99 procent akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz tyle samo głosów na WZA posiada Lux Med. sp. z o.o.

Czytaj także: Grupa Lux Med inwestorem strategicznym Swissmed Centrum Zdrowia S.A. >>>

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów spółki genXone

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.02.2022

Spółka genXone osiągnęła w IV kwartale 2021 roku, czyli od 1 października do 31 grudnia 2021, przychody ze sprzedaży w wysokości 8 mln 930 tys. zł. W porównaniu do III kwartału 2021 przychody te były wyższe o ponad 200 procent, na co wpływ miała narastająca fala pandemii i duże zapotrzebowanie na testy w kierunku Sars-CoV-2 oraz odczynniki do sekwencjonowania.

W IV kwartale 2021 udział badań diagnostycznych w ogólnych przychodach spółki wyniósł około 53 procent. Pozostałą część przychodów stanowiła sprzedaż specjalistycznych usług w zakresie sekwencjonowania nanoporowego, w tym zlecane badania sekwencjonowania całogenomowego wirusa SARS-CoV-2 (około 10 procent przychodów ogółem) oraz sprzedaż produktów w postaci odczynników i licencji na opracowane przez spółkę produkty sekwencjonowania (około 38 procent przychodów ogółem).

Przychody osiągnięte w IV kwartale 2021 w zakresie diagnostyki molekularnej (biorąc pod uwagę całą ofertę Laboratorium Diagnostyki Molekularnej) były porównywalne z wynikami z I kwartału 2021, z tym że przychody z badań nie-covidowych były 10-krotnie wyższe niż w I kwartale 2021.

W IV kwartale 2022 spółka realizowała komercjalizację projektu Nanobiome, dotyczącego badań mikrobioty jelitowej. W ramach współpracy ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. spółka wykonała usługę wdrożenia protokołu do sekwencjonowania nanoporowego Salmonella dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Nowy obszar rozwoju stworzyło Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Wypracowana przez oba laboratoria genXone (Laboratorium Diagnostyki Molekularnej oraz Laboratorium Badań i Rozwoju) baza koronawirusa Sars-CoV-2 stawia spółkę w pozycji autorytetu oraz partnera w procesach walidacji testów w kierunku Covid-19. Pierwsza umowa w tym zakresie została podpisana 2 grudnia 2021 roku z Pure Clinical sp. z o.o.

Czytaj na ten temat: GenXone – kolejna umowa dotycząca prac badawczych >>>

Za trzy kwartały roku 2021, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 23 mln 367 tys. zł, rok wcześniej miały one wartość – 20 mln 474 tys. zł, co oznacza wzrost o 14,13 procent.

Zysk netto w tym okresie wyniósł 8 mln 776 tys. zł, rok wcześniej – 7 mln 157 tys. zł, czyli więcej o 22,62 procent.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Spółka ma siedzibę w Złotnikach koło Poznania. Jej prezesem jest Michał Kaszuba.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 38,61 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Czytaj także: Certyfikat dla laboratorium genXone >>>

Przeczytaj teraz

Swissmed: wzrost przychodów ze świadczeń komercyjnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.12.2021

W I półroczu 2021 roku (od 1 kwietnia do 30 września 2021) Grupa Swissmed odnotowała spadek przychodów ze świadczeń wykonywanych na rzecz NFZ, natomiast znacznie wzrosły, bo aż o 51,4 procent przychody z usług komercyjnych.

Nieznaczny spadek przychodów wykonywanych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia wynikał między innymi z faktu, że w I półroczu roku 2020 Swissmed oferował świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczenia w zakresie rehabilitacji, finansowane przez NFZ.

Udział świadczeń komercyjnych we wszystkich przychodach Swissmed wynosił 89 procent, udział przychodów ze świadczeń finansowanych przez NFZ – 6,9 procent.

W zakresie lecznictwa otwartego, w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2020, nastąpił  wzrost przychodów ze świadczonych usług o 30,5 procent, natomiast w zakresie liczby procedur  – o 3,7 procent.

W zakresie lecznictwa zamkniętego nastąpił wzrost przychodów aż o 48,2 procent w porównaniu do I półrocza roku 2020, a liczba procedur wzrosła o 28,2 procent.

Przychody uzyskiwane ze świadczeń szpitalnych stanowiły 85,7 procent przychodów Grupy Swissmed, a ze świadczeń ambulatoryjnych – 14,3 procent. Średnia cena procedury wykonywanej w ramach lecznictwa otwartego to 228,3 zł, a lecznictwa zamkniętego – 7 513,5 zł.

Czytaj także: Nowoczesna metoda leczenia w szpitalu Swissmed >>>

W I półroczu roku 2021 przychody ogółem Grupy Kapitałowej Swissmed wyniosły 9 726 tys. zł, było to o 43,8 procent więcej niż w I półroczu 2020 roku.

Szpital Swissmed zlokalizowany jest w Gdańsku, przy ulicy Wileńskiej 44. Oferuje świadczenia w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, ortopedii, okulistyki, chirurgii ogólnej,  proktologii, laryngologii, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, urologii i andrologii. Prowadzi kilkadziesiąt poradni specjalistycznych.

W lipcu 2021 umowę przewidującą nabycie pakietu 55,39 procent akcji Swissmed od dotychczasowego większościowego akcjonariusza – Bruno Hangartnera zawarła ze Swissmed Grupa Lux Med.

Przeczytaj teraz

Wzrost przychodów z usług komercyjnych enel-med

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.11.2021

Grupa Kapitałowa Centrum Medyczne Enel-Med S.A. uzyskała za okres od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 przychody ze sprzedaży wartości 324 633 tys. zł. Było to o ponad 9 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2020, gdy wartość tych przychodów wyniosła 297 684 tys. zł.

Wzrost przychodów dotyczył także trzeciego kwartału. W roku 2021 przychody uzyskane w tym okresie miały wartość 109 343 tys. zł, a rok wcześniej – 101 581 tys. zł.

Wzrost przychodów związany był między innymi ze wzrostem sprzedaży abonamentów indywidualnych. W ciągu trzech kwartałów 2021 roku sprzedaż tych abonamentów w e-sklepie była wyższa o 1342 procent w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Chęć zapewnienia bieżącego dostępu do opieki medycznej powoduje, że klienci B2C są skłonni do samodzielnego finansowania wydatków w obszarze ochrony zdrowia.

Wpływy z abonamentów (Enel-Care) oraz ubezpieczeń (Medi Care) wyniosły w analizowanym okresie 210,8 mln zł, co stanowi 65 procent łącznej sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku.

Pomimo panującego stanu epidemii, zauważalny był powrót pacjentów do oddziałów, w szczególności w obszarze usług Fee For Service (FFS). W ramach przychodów uzyskiwanych z tego tytułu spółka zanotowała wzrost o 30,1 procent (do 75,2 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.

Jest to efekt zwiększonej liczby realizowanych badań pod kątem SARS-CoV-2 (realizacja testów PCR, RT-PCR genetycznych oraz antygenowych), uczestnictwa w Narodowym Programie Szczepień przeciwko Covid-19, a także powrotu pacjentów na konsultacje, leczenie oraz badania (w szczególności w obszarze stomatologii, usług szpitalnych oraz diagnostyki obrazowej) odłożone bądź niezrealizowane w roku 2020 roku ze względu na panujący stan epidemii.

Czytaj także: Enel-Med dołącza do narodowego programu Profilaktyka 40 Plus>>>

Wraz z powrotem do szerokiego korzystania z usług w placówkach, zaobserwowano także zmiany w zachowaniu pacjentów. Mając wybór, czy skorzystać z wizyty w oddziale, czy z e-wizyty, nadal wysoki procent pacjentów wybiera konsultacje online (40 procent).

W okresie pandemii wielu pacjentów skorzystało z tej formy świadczenia usługi po raz pierwszy, doceniając możliwość uzyskania e-diagnozy, e-recepty czy e-zwolnienia. Na koniec I półrocza 2021 roku został osiągnięty poziom 230 tysięcy pobrań aplikacji mobilnej, 60 procent możliwych do umówienia wizyt i badań online umawianych jest poprzez aplikację oraz system online.

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, enel-med utrzymuje wysoki poziom satysfakcji pacjentów i jest liderem jakości na rynku usług medycznych. W marcu 2021 roku spółka została uhonorowana Gwiazdą Jakości Obsługi Klienta.

Dużym  docenieniem spółki jako pracodawcy było również otrzymanie wyróżnienia w rankingu Poland’s Best Employers 2021 roku, według rankingu Najlepszych Polskich Pracodawców magazynu Forbes enel-med znalazł się na podium w sektorze ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Czytaj także: Enel-Med otworzy oddział w budynku Widok Towers >>>

W I półroczu 2021 roku spółka została również nagrodzona w rankingu Najlepszy pracodawca Gazety Finansowej oraz otrzymała tytuł Friendly workplace. W wyniku największego w Polsce badania konsumenckiego oraz głosowania Rady Marek złożonej z najwybitniejszych ekspertów z dziedziny marketingu, reklamy i PR marka enel-med znalazła się wśród najsilniejszych marek na polskim rynku i została wyróżniona tytułem Superbrands 2021.

W skład sieci enel-med wchodzi 30 przychodni wieloprofilowych, Szpital Centrum w Warszawie oraz specjalistyczne kliniki: medycyny sportowej enel-sport, medycyny estetycznej Estell, a także stomatologii. Razem z placówkami partnerskimi enel-med tworzy sieć ponad 1600 placówek medycznych w całej Polsce.

Przeczytaj teraz
Page 1 of 5
1 2 3 4 5