Voxel: wzrost rocznych przychodów o ponad 50 procent 

0
153

Grupa Voxel odnotowała w roku 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 327,6 milionów złotych, co daje 55-procentowy wzrost w porównaniu do roku 2019, czyli o 116 milionów złotych. Wzrost odnotowano pomimo zmniejszonej liczby wykonanych badań w zakresie diagnostyki obrazowej.  

Spadek liczby badań dotyczył głównie drugiego kwartału 2020 roku, kiedy zamknięte były pracownie diagnostyczne. Spadek przychodów z tego tytułu szacowany jest na 20 milionów złotych. Natomiast w IV kwartale 2020 roku Voxel osiągnął wolumeny badań na poziomie około 90 procent średniej liczby badań wykonanych w styczniu i lutym 2020 roku, a zatem sprzed stanu epidemii.  

W związku ze zmianą struktury badań i z większym udziałem badań PET-TK i MR, zrealizowane w IV kwartale 2020 roku przychody z IV kwartału 2020 są zbliżone do przychodów  z IV kwartału 2019 roku, mimo realizacji mniejszej liczby badań. Na bazie szacunkowych danych za I kwartał 2021 roku, Grupa Voxel oczekuje realizacji w 2021 roku wolumenów badań na poziomie co najmniej 2019 roku lub wyższych. 

Spółka Voxel osiągnęła w roku 2020 przychody w wysokości 128,5 milionów złotych, co oznacza spadek przychodów o 6,8 milionów złotych, czyli o 5 procent w porównaniu do 2019 roku. 

Czytaj także: WizjaMed modernizuje pracownie diagnostyczne>>>

Na wzrost skonsolidowanych przychodów Voxel wpływ miały zwiększone przychody pozostałych spółek Grupy. Spółka Alteris odnotowała wzrost o 89 procent w związku z realizacją projektów medycznych dotyczących pracowni „pod klucz” wraz z dostawą sprzętu diagnostycznego oraz realizacją kontraktów w zakresie mobilnych unitów medycznych. Zapotrzebowanie na mobilne rozwiązania było związane z epidemią koronawirusa. 

Spółka Vito-Med odnotowała trzykrotny wzrost przychodów w związku z rozpoczęciem wykonywania testów w kierunku koronawirusa 

Grupa Voxel znaczącą część przychodów (ponad 50 procent) uzyskuje bezpośrednio z realizacji kontraktów na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zysk netto Grupy Voxel w roku 2020 wyniósł 34 100 tys. zł, w roku 2019 – 22 927 tys. zł.  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Voxel prowadził 13 pracowni tomografii komputerowej, w których wykonał około 71,8 tysięcy badań w 2020 roku, 20 pracowni rezonansu magnetycznego, w których wykonał około 115,5 tysięcy badań MR w 2020 roku, 7 pracowni PET-TK (z czego 5 wykonuje badania refundowane, a dwie zlokalizowane w Katowicach i Jeleniej Górze są przygotowane do kontraktowania świadczeń), w których wykonał ponad 11,0 tysięcy badań PET-TK w 2020 roku oraz 4 pracownie SPECT (z czego 3 wykonują badania refundowane, czwarta natomiast jest przygotowana do kontraktowania z NFZ), w których wykonał ponad 8,8 tysięcy procedur w 2020 roku. 

Spółka Scanix prowadziła 3 pracownie rezonansu magnetycznego, 5 pracowni tomografii komputerowej, po 1 pracowni RTG, USG i mammografii, a Rezonans Powiśle – 2 pracownie rezonansu magnetycznego. 

Vito-Med jest podmiotem leczniczym prowadzącym szpital w Gliwicach w ramach którego działają oddział wewnętrzny, oddział neurologii i oddział udarowy oraz poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne, jak również Zakład Opiekuńczo – Leczniczy o specjalności neurologiczno – rehabilitacyjnej. 

Od 1 czerwca 2020 roku działa tutaj laboratorium diagnostyczne wykonujące badania w kierunku wirusa Sars-CoV-2. W IV kwartale 2020 roku spółka zwiększyła skalę działalności laboratoryjnej o 3 nowe placówki czyli laboratoria w Nowym Sączu oraz Warszawie a także zawarła umowę ze szpitalem w Krośnie dotyczącą prowadzenia pracowni wirusologii. 

Czytaj także: Gdańsk: Diagnostyka oferuje szybkie testy na lotnisku>>>