Zmiany w udzielaniu świadczeń przez personel szpitali zakaźnych

0
120

23 maja 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające przepisy dotyczące standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Z rozporządzenia wynika, że kierownik szpitala zakaźnego informuje na piśmie osoby udzielające świadczeń medycznych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 o objęciu ich ograniczeniem dotyczącym nieudzielania świadczeń innym pacjentom.

W informacji tej określa się dzień początkowy oraz końcowy objęcia ograniczeniem. W przypadku gdy nie ma możliwości określenia dnia końcowego, ograniczenie obowiązuje do dnia jego odwołania przez kierownika podmiotu leczniczego, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub ustania zatrudnienia osoby objętej ograniczeniem w danym podmiocie leczniczym (szpitalu zakaźnym).

Do dotychczasowego przepisu dodano zdanie, że dzień końcowy objęcia ograniczeniem nie może przypadać wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, chyba że przed  upływem 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pracownik uzyska ujemny wynik badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj także: Radzimy jak bezpiecznie wrócić do pracy w czasie epidemii>>>

W takim przypadku osoba ta może przystąpić do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 bezpośrednio po uzyskaniu ujemnego wyniku badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 22 maja 2020 roku (poz. 918).

Czytaj także: Pandemia pokazała, jak ważna jest telemedycyna>>>