Żywiec: otwarto pierwszy szpital w formule PPP

0
158
?????????????????

W Żywcu otwarto pierwszy w Polsce szpital zrealizowany w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa w tej sprawie została zawarta we wrześniu 2011 roku pomiędzy Firmą  InterHealth Canada Limited, a Powiatem Żywieckim.

Budowa i wyposażenie szpitala kosztowało około 220 mln zł, koszty te poniosła firma kanadyjska, natomiast powiat zapłacił około 18 mln zł za odwodnienie działki, budowę i poszerzenie drogi do szpitala, kanalizację oraz zagwarantowanie mediów, takich jak woda i przyłącze elektryczne.

Początki inwestycji sięgają roku 2006, kiedy to Rada Powiatu w Żywcu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Kierunków Zmian restrukturyzacyjnych na lata 2007 – 2010 w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu”.  Obejmowały one między innymi przystąpienie do procesu inwestycyjnego budowy nowej siedziby szpitala.

W 2009 roku weszła w życie ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym pozwalająca na współpracę sektora publicznego i prywatnego. Dzięki tej możliwości w 2010 roku zaproszono do składania ofert w postępowaniu na „Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu”. W ten sposób wybrano firmę InterHealth Canada Limited.

Czytaj także: Grupa Lux Med otworzyła nowe Centrum Medyczne w Warszawie>>>

15 września 2011 roku podpisano pierwszą w Polsce umowę w ramach PPP w dziedzinie ochrony zdrowia. Jednym z ważniejszych zapisów umowy było wybudowane i wyposażenie w 100 procentach ze środków finansowych partnera prywatnego (InterHealth Canada Limited) obiektu szpitala, zarządzanie nim przez 30 lat, a następnie przekazanie partnerowi publicznemu, którym jest Powiat Żywiecki.

W listopadzie 2015 roku rozpoczęły się roboty budowlane, które trwały ponad cztery lata. 21 września 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu, już 24 września 2020 rozpoczyna się świadczenie tutaj usług zdrowotnych.

Nowy szpital powiatowy zapewni kompleksową opiekę zdrowotną w regionie, oferując całodobowy oddział ratunkowy, świadczenia ambulatoryjne, zabiegi planowe, programy profilaktyczne oraz najnowocześniejszą diagnostykę.

– Starostwo Powiatowe w Żywcu będzie monitorować jakość świadczonych usług zdrowotnych oraz wyników finansowych placówki zgodnie z kontraktowymi wskaźnikami  efektywności.  Jednocześnie pacjenci będą proszeni o wystawienie oceny szpitalowi. Wyniki badań satysfakcji pacjentów będą miały konsekwencje finansowe dla inwestora, jako jeden z kluczowych wskaźników efektywności – zapewnia starosta żywiecki Andrzej Kalata.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej działają na rzecz systemu opieki zdrowotnej>>>

Szpital w Żywcu prowadzi oddziały: chorób wewnętrznych – 52 łóżka, chirurgii urazowo-ortopedycznej – 38 łóżek, chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym – 38 łóżek, ginekologiczno-położniczy – 22 łóżka, neonatologiczny – 15 łóżek + 6 inkubatorów, pediatryczny – 21 łóżek, intensywnej terapii – 6 łóżek oraz rehabilitacyjny – 30 łóżek umiejscowionych w innym budynku. W sumie są to 222 łóżka.

W planach jest otwarcie oddziałów – kardiologicznego oraz neurologicznego.

W placówce działają także poradnie specjalistyczne: chirurgii ogólnej, ginekologiczno-położnicza, preluksacyjna, neurologiczna, chirurgiczno-ortopedyczna, rehabilitacyjna

Planowane jest uruchomienie komercyjnych poradni specjalistycznych.

InterHealth Canada działa od 1994 roku. Prowadzi na całym świecie działania w zakresie planowania, zarządzania i doradztwa oraz inwestycje w ochronie zdrowia w formule PPP.