Pracodawcy Medycyny Prywatnej życzą Wesołych Świąt

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.04.2023
Przeczytaj teraz

Enel-Med przejmuje spółkę zależną

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.03.2023

Zarząd Centrum Medycznego Enel-Med podjął decyzję o rozpoczęciu działań restrukturyzacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej Enel-Med, których rezultatem będzie przejęcie spółki zależnej Dental Nobile Clinic z Piaseczna.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii.

Spółka ta stała się części Grupy Enel-Med 1 lipca 2022 roku, kiedy to Centrum Medyczne Enel-Med S.A. nabyło 100 procent jej udziałów.

Głównym celem planowanych działań będzie uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Enel-Med, której efektem ma być efektywniejsze zarządzanie aktywami w ramach grupy kapitałowej, uproszczenie struktur zarządczych, zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i księgowych, ograniczenie przepływów wewnątrzgrupowych a także redukcja kosztów o charakterze administracyjnym.

Nowy oddział Enel-Med w Warszawie

Sieć enel-med tworzą: 31 wielospecjalistycznych oddziałów własnych, 5 przychodni przyzakładowych, 21 klinik enel-med stomatologia, szpital Centrum w Warszawie, 3 kliniki ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej enel-sport, klinika medycyny estetycznej Estell, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny Willa Łucja oraz 1600 placówek partnerskich.

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. istnieje od 1993 roku. Jest największą firmą z branży medycznej z polskim kapitałem. Od 2011 roku jest spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych.

Przeczytaj teraz

10 tysięcy konsultacji w Centrum Radioterapii  Amethyst

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.09.2022

W ciągu 18 miesięcy, od stycznia 2021 roku do czerwca 2022 roku w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie wykonano 5111 terapii, a napromienianiu radioterapeutycznemu poddanych zostało w tym czasie prawie 4 tysiące  (3997) chorych.

W samym 2021 roku w Centrum udzielonych zostało 10437 konsultacji radioterapeutycznych, kilkaset porad z zakresu psychologii onkologicznej, czy spotkań dotyczących właściwego odżywiania w trakcie leczenia choroby nowotworowej.

Liczby te w porównaniu do dwóch innych krakowskich ośrodków, wykonujących podobne zabiegi,  stawiają Centrum Radioterapii Amethyst na pierwszym miejscu jeśli chodzi o ilość wykonywanych procedur medycznych i okołomedycznych w całym regionie.

Amethyst od kilkunastu lat specjalizuje się w leczeniu pacjentów onkologicznych. Terapie odbywają się przy zastosowaniu szerokiego spektrum zabiegów wykorzystujących promieniowanie jonizujące.

Do najczęściej wykonywanych technik radioterapeutycznych w ośrodku Amethyst należą:  VMAT – (Volumetric Modulated Arc Therapy) czyli wielołukowa dynamiczna technika radioterapii, IMRT – (Intensity Modulated Radiation Therapy) czyli radioterapia konformalna z modulacją intensywności wiązki, brachyterapia – (BTH) to metoda radioterapii wykorzystująca źródła promieniowania umieszczane bezpośrednio w guzie lub w najbliższym jego sąsiedztwie oraz stereotaksja – czyli forma radioterapii konformalnej stosowanej w leczeniu niewielkich guzów, których z powodu lokalizacji nie można usunąć operacyjnie.

Istotnym elementem różnicującym metodykę leczenia radioterapeutycznego jest podział na dwie podstawowe grupy. Pierwsza to radioterapia radykalna, stosowana z intencją wyleczenia, która zwykle prowadzona jest przez 4 do 7 tygodni. Druga to radioterapia objawowa (nazywana też paliatywną, mająca na celu spowolnienie przebiegu choroby i/lub złagodzenie jej objawów) realizowana jest w bardziej zintensyfikowany sposób w ciągu od jednego do kilkunastu dni.

Laboratorium Diagnostyki z tytułem „Budowa Roku 2021”

We wspominanym okresie  w Centrum Radioterapii Amethyst wykonano 581 zabiegów paliacji 1-frakcyjnej oraz 628 paliacji wielofrakcyjnej.

W Centrum Amethyst w Krakowie pracuje około 100 osób. Krakowska placówka jest w tej chwili jedynym niepublicznym ośrodkiem z możliwością kształcenia podyplomowego lekarzy. W 2021 roku w Centrum specjalizację wykonywało 5 lekarzy oraz 1 fizyk medyczny.

– Zważywszy, że nasz zespół od wielu lat pracuje w bardzo podobnym, jeśli chodzi o ilość zatrudnionych osób składzie, a mówimy tu o lekarzach (13 osób), fizykach medycznych (10 osób), technikach radioterapii (19 osób) wyniki ilości przeprowadzonych zabiegów w 2021 roku  należy uważać za co najmniej bardzo dobre. Również pierwsze półrocze 2022 roku wskazuje na utrzymanie wysokiej pozycji jeżeli chodzi o ilość wykonywanych zabiegów i przeprowadzanych konsultacji medycznych. – mówi Sylwia Kmak, szef działu HR i pełnomocnik ds. pacjenta w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

W całej Polsce w 2021 roku leczono promieniami 92.507 pacjentów – w tym 80.550 z użyciem teleterapii i 11.957 brachyterapii. Ogólnie w 2021 roku w ośrodkach radioterapii całego kraju zanotowano o 1.223 więcej pacjentów niż w roku 2020 i wzrost ten dotyczył tylko pacjentów poddanych teleterapii – 1.696.

Dane wskazują, że Polska nadal odbiega pod względem wyposażenia w technologie radioterapii i radiochirurgii od wielu krajów europejskich, między innymi Francji, Niemiec, Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Holandii i Szwecji. Wskaźnik wykorzystania radioterapii w leczeniu chorób nowotworowych jest niższy o około 10 procent od tych krajów. Cały czas w kraju występują obszary o trudnym dostępie do tego typu leczenia. Większość pełnoprofilowych ośrodków radioterapii pracuje na dwie zmiany, dzięki czemu lepiej wykorzystuje posiadane zasoby niż podobne ośrodki w Unii Europejskiej.

Lux Med z nagrodą „Debiut Roku” dla ubezpieczenia szpitalnego Pełna Opieka

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie działa od 2013 roku, Współpracuje ściśle ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Chorzy mogą tutaj w jednym miejscu przejść wszystkie etapy diagnostyki i terapii onkologicznej, od chirurgii onkologicznej, chemioterapii po radioterapię.

Wszystkie świadczenia medyczne w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie są finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Centrum Radioterapii w Krakowie jest częścią europejskiej sieci Amethyst  Radiotherapy, której ośrodki działają także we Francji, Rumuni, Włoszech, Austrii i Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj teraz

Lekarze ze szpitala Gajda-Med w grupie badawczej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.08.2022

Lekarze ze Szpitala Powiatowego Gajda-Med z Pułtuska współpracują z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie badań dotyczących leczenia Covid-19. Wyniki tych badań ukażą się wkrótce na łamach międzynarodowego czasopisma medycznego.

Konsorcjum badawczym, które prowadzi kilka projektów, kieruje prof. dr hab. Jacek Kubica, kierownik Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Rady Naukowej Recardio w San Francisco (USA).

– Nasza współpraca przyniosła obiecujące wyniki naukowe i w najbliższym czasie powstanie na ich bazie szereg ciekawych publikacji naukowych – mówił profesor Kubica podczas uroczystości oddania do użytku nowej części Szpitala Gajda-Med, która odbyła się 10 sierpnia 2022.

Szpital Gajda-Med wyremontował oddziały

Szpital Gajda-Med prowadzi 9 oddziałów, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Założycielem Grupy Gajda-Med jest dr n. med. Robert Gajda, który kilka lat temu zaproszony został do grona redaktorów naukowych pisma Research & Investigations in Sports Medicine (Badania naukowe i testy w medycynie sportowej), należącego do grupy amerykańskich pism naukowych Crimson Publishers.

Dr Robert Gajda w gronie redaktorów amerykańskiego czasopisma naukowego

Przeczytaj teraz

Szpital w Żywcu rozwija działalność

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.04.2022

Szpital w Żywcu otworzył nowy pododdział, a dzięki wsparciu samorządu został wyposażony w nowy sprzęt. Placówka od 2020 roku funkcjonuje w nowej siedzibie, wybudowanej przez InterHealth Canada Limited, operatora szpitala.

Nowy pododdział to pododdział nefrologiczny, który działa w ramach oddziału chorób wewnętrznych i dysponuje 12-oma łóżkami.

Dzięki wsparciu starostwa powiatowego w Żywcu szpital został wyposażony w nowoczesny mikroskop operacyjny. Zakup tego specjalistycznego sprzętu umożliwił poszerzenie zakresu wykonywanych operacji o zabiegi neurochirurgiczne. Zabiegi te finansowane są ze środków NFZ. Szpital prowadzi także komercyjną poradnię neurochirurgiczną.

Nowatorski przeszczep zastawki serca w Szpitalu Medicover

W szpitalu działają także oddziały: chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym, kardiologiczny z pracownią hemodynamiki, elektroterapii i elektrofizjologii, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, pediatryczny, anestezjologii i intensywnej terapii oraz rehabilitacyjny a także poradnie specjalistyczne.

W planach jest otwarcie oddziału neurologicznego oraz nowych poradni.

Szpital w Żywcu to pierwszy w Polsce szpital zrealizowany w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa dotycząca budowy i prowadzenia placówki została zawarta we wrześniu 2011 roku pomiędzy Firmą InterHealth Canada Limited, a Powiatem Żywieckim. Pierwszych pacjentów szpital przyjął we wrześniu 2020.

Medicover przejmuje jeden z największych podmiotów oferujących badania kliniczne

Przeczytaj teraz

Rzeszów: nowy oddział w szpitalu Pro-Familia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.10.2020

W Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia z Rzeszowa powstał oddział ortopedii dziecięcej, który zajmuje się leczeniem urazów narządu ruchu oraz schorzeń wrodzonych i nabytych u dzieci i młodzieży. Świadczenia oferowane na oddziale są komercyjne.

Wśród stosowanych na oddziale procedur są przede wszystkim małoinwazyjne techniki endoskopowe (artoskopia, torakosopia). W zespole specjalistów oddziału jest między innymi technik gipsowania i technik elektroradiologii. Oddział leczy także świeże urazy, takie jak złamania, uszkodzenia ścięgien, więzadeł czy urazy stawowe.

Przy oddziale działa poradnia ortopedii dziecięcej.

Czytaj także: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

Szpital Pro-Familia, zlokalizowany przy ulicy Witolda 6B w Rzeszowie, prowadzi oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii dzieci, chirurgii dzieci, ortopedyczno-urazowy oraz pediatryczny, a także pracownie diagnostyczne, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne.

W roku 2020 w placówce otwarte zostało Centrum Chorób Piersi, które tworzą lekarze różnych specjalności: radiolodzy, onkolodzy, radioterapeuci, chirurdzy oraz psychologowie i rehabilitanci.

Pro-Familia prowadzi też przychodnię przy ulicy Podpromie 8/1A. Oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Przeczytaj teraz

Będzie 212 mld zł na pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.03.2020

Po zakończeniu posiedzenia Rady Gabinetowej, które odbyło się zdalnie 18 marca 2020 roku, premier Mateusz Morawiecki przedstawił przygotowany przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z epidemią koronawirusa.

Projekt pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov – 2, obejmie 5 filarów: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochronę zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych.

Pierwszy filar ma chronić pracowników przed utratą pracy, a dla pracodawców wprowadzać działania osłonowe na rynku pracy. W ramach tego filaru zostanie zaproponowana między innymi możliwość pokrywania przez państwo 40 procent wysokości wynagrodzenia pracownika (maksymalnie do wysokości średniego wynagrodzenia).

W przypadku osób samozatrudnionych, umów zleceń i umów o dzieło, rząd planuje wprowadzić rozwiązanie, które pozwoli zamortyzować straty tych usług i zleceń.

Drugi filar dotyczy finansowania przedsiębiorców. Są to między innymi gwarancje kredytowe, finansowanie leasingu dla firm transportowych oraz mikropożyczki do 5 tys. zł. Pakiet pomocowy ma być wsparciem dla przedsiębiorstw, aby mogły one odbudować swój zamówienia i produkcję po opanowaniu sytuacji związanej z koronawirusem.

Czytaj także: Pandemia pokazuje, co jest ważne w ochronie zdrowia>>>

Wsparcie dla służby zdrowia wyniesie co najmniej 7,5 mld zł dodatkowych środków na jednoimienne szpitale zakaźne, sprzęty ochronne, aparaturę medyczną niezbędną do modernizacji bazy szpitalnej i walki z koronawirusem.

Czwartym filarem pakietu jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu finansowego w tym depozytów, lokat, płatności, wpłat oraz wypłat. Premier podkreślił także, że rząd chce, aby UOKiK i inne urzędy regulujące ceny kontrolowały rynek od strony cen.

Ostatnim filarem są inwestycje publiczne, na ten cel zostanie przeznaczone co najmniej 30 mld zł na drogi samorządowe, cyfryzację, ochronę środowiska, modernizację szkół i szpitali.

Prace nad projektem będą kontynuowane na spotkaniu roboczym członków rządu w formie wideokonferencji.

Przeczytaj teraz

Zmiana w rozporządzeniu dotyczącym obowiązkowej hospitalizacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.03.2020

15 marca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji. Wynika z niego, że hospitalizacja w przypadku zachorowania na chorobę wywołaną koronawirusem ma miejsce wtedy, gdy chory nie został skierowany do leczenia w ramach izolacji odbywanej  warunkach domowych.

Zmiana dotyczy rozporządzenia, które weszło w życie 8 marca 2020.

Wynika z niego, że obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby chore na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie, osoby chore i podejrzane o zachorowanie na błonicę, cholerę, dur brzuszny, dury rzekome A, B, C, dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera), dżumę, Ebolę (EVD), wysoce zjadliwą grypę ptaków u ludzi (HPAI), w szczególności spowodowaną szczepami H7 i H5, ospę prawdziwą, ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo, tularemię, wąglik, wściekliznę, wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółtą gorączkę, osoby podejrzane o zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi wywołującymi zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej, w szczególności bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS), zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu oraz podejrzane o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, gdzie dodano punkt mówiąco tym, że obowiązek hospitalizacji dotyczy osób, które nie zostały skierowane do leczenia w ramach izolacji odbywanej w warunkach domowych.

Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę zakaźną powodującą powstanie obowiązku hospitalizacji kieruje osobę podejrzaną o zakażenie lub zachorowanie albo zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną do wskazanego szpitala oraz niezwłocznie informuje ten szpital o tym fakcie, chyba że po dokonaniu oceny stanu klinicznego tej osoby kieruje ją do leczenia w ramach izolacji odbywanej w warunkach domowych, a także niezwłocznie przekazuje informację o tym skierowaniu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca pobytu osoby podejrzanej o zakażenie lub zachorowanie albo zakażonej lub chorej na chorobę zakaźną.

Czytaj także: Ogłoszony został stan zagrożenia epidemicznego>>>

Lekarz lub felczer poucza też osobę chorą lub osobę sprawującą prawną pieczę nad chorą osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego  o powstałym obowiązku hospitalizacji lub izolacji odbywanej w warunkach domowych oraz odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta, zleca transport pacjenta do szpitala, w sposób uniemożliwiający przeniesienie zakażenia na inne osoby oraz podejmuje inne działania zapobiegające szerzeniu się zachorowań.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 marca 2020 roku (poz. 438).

Przeczytaj teraz

Poznań: Szpital Św. Wojciecha przyjazny pacjentom

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.05.2019

Szpital Św. Wojciecha z Poznania otrzymał certyfikat placówki przyjaznej pacjentom. Wyróżnienie to przyznawane jest na podstawie opinii wystawianych na serwisie Znany Lekarz.

Szpital działa od stycznia 2016 roku i specjalizuje się w zabiegach z zakresu laryngologii, ortopedii, chirurgii ogólnej i naczyniowej, neurochirurgii, okulistyki, urologii i ginekologii.

W ciągu trzech lat działalności – do końca 2018 roku wykonano tutaj  6 526 zabiegów operacyjnych, a 61 089 pacjentów skorzystało z usług w poradniach specjalistycznych oraz w centrum stomatologii.

Czytaj: Szpital Św. Wojciecha: 6,5 tysiąca operacji w ciągu trzech lat>>>

Szpital jest wyposażony w 2-salowy blok operacyjny i 2-salowy blok endoskopowy. W placówce oferowane są także badania diagnostyczne – obrazowe, laboratoryjnej i endoskopowe. Posiada 21 łóżek.

Szpital oferuje świadczenia komercyjne.

Placówka, zlokalizowana przy ulicy Bolesława Krzywoustego, prowadzona jest przez Wielkopolskie Centrum Medyczne sp. z o.o. s.k.a. Zarząd spółki z o.o. tworzą: Daniel Szlachciak, prezes zarządu, oraz Błażej Mrugalski, członek zarządu.

Przeczytaj teraz

Orpea w lipcu 2019 rozpocznie inwestycję w Poznaniu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2019

Orpea Polska otrzymała pozwolenie na I etap inwestycji dotyczącej przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynków przy ulicach Podgórnej -Szkolnej -Koziej w Poznaniu. Powstanie tam największe w Polsce kompleksowe centrum senioralne.

W ramach projektu zostanie częściowo odrestaurowane dawne skrzydło klasztoru karmelitek z połowy XVIII, willa Cegielskiego oraz pozostałości dawnej, średniowiecznej baszty armatniej.

W kompleksie będą realizowane różne funkcje – szpitalne, opiekuńcze, rehabilitacyjne. Powstanie tam restauracja, a dziedziniec zostanie w części udostępniony mieszkańcom. Powstanie również przejście łączące ulicę Kozią z Podgórną. Prace projektowe wykonała poznańska pracownia architektoniczna.

Powierzchnia wszystkich obiektów wyniesie około 21 000 mkw. Kompleks obejmujący dom, klinikę, apartamenty działające na zasadzie assisted living, będzie oferował około 400 miejsc. Otwarcie planowane jest na przełom 2020 i 2021 roku.

Czytaj także: Warszawa: nowy Dom Opieki Orpea Polska>>>

O otrzymaniu pozwolenia na budowę przez Orpea Polska poinformował wiceprezydent Poznania Bartosz Guss, we wpisie na Facebooku, który dodał, że Orpea poszukuje kolejnych terenów inwestycyjnych w Poznaniu.

Obiekty przy ulicach Podgórnej -Szkolnej -Koziej to dawna siedziba szpitala miejskiego. Zostały kupione przez Orpea od miasta za około 40 mln zł.

Orpea Polska (wcześniej MEDI-system) działa od 2001 roku. Oferuje prawie 1000 miejsc w dziesięciu ośrodkach – domach opieki i klinikach rehabilitacyjnych, głównie na Mazowszu, a także w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living).

Firma jest częścią największej w Europie sieci domów opieki i klinik rehabilitacyjnych Orpea, obecnej w branży od 1989 roku lat z potencjałem blisko 87 000 miejsc (ponad 850 placówek) w 10 krajach europejskich, a także w Brazylii i Chinach.

Przeczytaj teraz

Anna Rulkiewicz weźmie udział w panelu dyskusyjnym Bloomberg

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.09.2018

25 września 2018 roku Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Charting Poland’s Future: Spotlight on Growth & Innovation”, organizowanym przez agencję Bloomberg w Londynie.

Anna Rulkiewicz znalazła się w gronie doświadczonych przedsiębiorców, stojących na czele największych i najszybciej rozwijających się firm w naszym kraju, którzy w trakcie dyskusji odpowiedzą na pytania o kierunek, a także możliwości i ograniczenia w rozwoju przedsiębiorstw, którymi zarządzają.

W dyskusji wezmą także udział między innymi: Michał Krupiński (Bank PKO), Paweł Przewiezlikowski (Selvita) czy Maciej Dziergwa (STX Next). W pierwszej części spotkania, poświęconej rozwojowi rynku, wezmą udział przedstawiciele PZU (Paweł Surówka), PKO BP (Filip Paszke) czy mBanku (Bartosz Pawłowski).

Przedsięwzięcie jest organizowane w związku z klasyfikacją Polski jako rynku rozwiniętego. Polska jest pierwszym krajem, który będzie prezentowany pod kątem rozwoju w ciągu ostatniej dekady.

Przeczytaj teraz

Świętokrzyskie: nowa placówka NZOZ-u Nowe Życie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.08.2018

NZOZ Nowe Życie z Włoszczowej otworzył filię w gminnym Ośrodku Zdrowia w Krasocinie (powiat włoszczowski). Placówka oferuje świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Filia powstała przy współpracy z władzami gminy Krasocin. W przychodni w celu otwarcia nowych usług przygotowano pomieszczenia i wyposażono je w potrzebny sprzęt.  Działa tutaj sala ćwiczeń, gabinet kinezyterapii, sala masażu. Oferowane są usługi w zakresie światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii i laseroterapii.

NZOZ „Nowe Życie” działa od 2002 roku. Został założony przez Zdzisława Ogonka – lekarza specjalistę z zakresu ginekologii i położnictwa – dziś właściciela i dyrektora zakładu.

Początkowo prowadzone były wyłącznie gabinety ginekologiczny i ortopedyczny. W 2004 roku przeniesiono zakład do nowo zakupionego i wyremontowanego budynku przy ulicy Mleczarskiej oraz uruchomiono hospicjum. Potem utworzono kolejne gabinety specjalistyczne, poradnie tlenoterapii domowej, pracownię RTG, pielęgniarską opiekę specjalistyczną, rehabilitację, poradnie: zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień.

Od 2011 do 2012 roku placówka była rozbudowywana, inwestycja pozyskała finansowanie ze środków unijnych. W jej wyniku powierzchnia placówki zwiększyła się czterokrotnie  – z 600 do 2200 metrów kwadratowych.  Utworzono kolejne gabinety, między innymi pracownię endoskopową, poradnię medycy pracy czy pracownię psychotechniczną.

Placówka oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane w ramach kontraktu z NFZ.

Przeczytaj teraz