Nagroda dla Air Liquide za ESG

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.10.2022

Firma Air Liquide została nagrodzona złotym medalem za wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju od EcoVadis. To już szósty rok z rzędu, w którym Grupa zdobyła złoty medal i znalazła się w czołówce (3 procent) ocenianych firm.

Złoty medal EcoVadis jest wyrazem uznania za to, w jaki sposób Grupa Air Liquide prowadzi działania i realizuje politykę w zakresie zrównoważonego rozwoju. Metodologia EcoVadis obejmuje siedem wskaźników zarządzania, obejmujących 21 kryteriów zrównoważonego rozwoju, w czterech obszarach, takich jak środowisko, praca i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zamówienia. Opiera się na takich standardach jak Global Reporting Initiative (GRI), United Nations Global Compact (UNGC) oraz ISO 26000 i jest nadzorowana przez międzynarodowy komitet naukowy. Rating ocenia politykę, działania i wyniki firmy, a także wkład zewnętrznych specjalistów oraz interesariuszy.

Alab laboratoria zaangażowane w działania na rzecz Ukrainy

Air Liquide od dawna włącza zrównoważony rozwój do swojej strategii poprzez wkład w działania i zobowiązania dotyczące środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG). W marcu 2021 roku Air Liquide przedstawił ambitne cele zrównoważonego rozwoju w ramach ACT , które obejmują trzy główne priorytety: ograniczenie emisji CO2, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej, w celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, przy jednoczesnym wspieraniu w tym zakresie swoich klientów oraz opieka nad pacjentami na całym świecie i przyczynianie się do tworzenia bardziej wydajnego systemu opieki zdrowotnej. W marcu 2022 Air Liquide ogłosił nowy plan strategiczny do 2025 roku, który łączy wydajność i zrównoważoną przyszłość.

Air Liquide Healthcare jest światowym liderem w dziedzinie gazów medycznych, opieki domowej, produktów higieny szpitalnej oraz specjalistycznych substancji, które wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym.

Od 2012 roku Air Liquide dokonał kilku przejęć firm prowadzących działalność w zakresie domowej opieki zdrowotnej w Polsce i jest obecnie uznanym graczem na rynku wentylacji mechanicznej w naszym kraju.

W listopadzie 2021 roku Air Liquide dokonał akwizycji spółki Betamed S.A., która świadczy usługi w zakresie opieki długoterminowej i wentylacji mechanicznej.

Przejęcie Betamed – nowy etap w rozwoju Air Liquide

Przeczytaj teraz

Przejęcie Betamed – nowy etap w rozwoju Air Liquide

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.11.2021

Przejęcie spółki Betamed S.A., świadczącej usługi w zakresie opieki długoterminowej i wentylacji mechanicznej, to dla Air Liquide kontynuacja rozwoju działalności w zakresie domowej opieki w Europie.  Akwizycja ta pozwala Grupie Air Liquide wzmocnić swoją obecność w Polsce i poszerzyć zakres oferowanych usług.  

Założona w 2001 roku i kierowana przez Beatę Drzazgę firma Betamed S.A. jest polskim liderem domowej opieki zdrowotnej oferowanej pacjentom cierpiącym na choroby układu oddechowego, pacjentom po udarach, z chorobami serca, chorobami nerwowo-mięśniowymi czy paraplegiami.  

Firma obejmuje opieką 5000 pacjentów, prowadzi też w Chorzowie placówkę z ponad 100 łóżkami dla pacjentów niesamodzielnych, zarówno dorosłych, jak i dzieci, wymagających wentylacji mechanicznej.  

W 2020 roku spółka Betamed S.A. wypracowała prawie 25 mln euro przychodów. 

Od 2012 roku Air Liquide dokonał kilku przejęć firm prowadzących działalność w zakresie domowej opieki zdrowotnej w Polsce i jest obecnie uznanym graczem na rynku wentylacji mechanicznej w naszym kraju.  

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali forum opieki długoterminowej >>>

Przejęcie Betamed SA oznacza nowy etap rozwoju działalności w zakresie domowej opieki zdrowotnej w Polsce, ponieważ umożliwia Grupie oferowanie pacjentom szerszego, bardziej zróżnicowanego i komplementarnego zakresu usług.  

 -Cieszymy się, że możemy powitać w Air Liquide Healthcare – Betamed S.A., firmę posiadającą doświadczenie w opiece długoterminowej. Operacja ta pozwoli Grupie wzmocnić swoją ofertę w zakresie domowej opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to zgodne ze strategią prowadzoną przez Grupę. Jako główny gracz w domowej opiece zdrowotnej, Air Liquide chce jak najlepiej zaspokajać potrzeby pacjentów – zadeklarowała Diana Schillag, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide nadzorującego linię biznesową Healthcare. 

Air Liquide Healthcare jest światowym liderem w dziedzinie gazów medycznych, opieki domowej, produktów higieny szpitalnej oraz specjalistycznych substancji, które wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym.   

Warunkową zgodę na to przejęcie Betamed S.A. przez Air Liquide wydał w październiku 2021 prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Czytaj na ten temat: Air Liquide planuje przejęcie spółki Betamed >>>

Przeczytaj teraz

Air Liquide planuje przejęcie spółki Betamed 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.09.2021

Air Liquide, lider w dziedzinie gazów medycznych, opieki domowej, produktów higieny szpitalnej i specjalistycznych substancji wykorzystywanych przez przemysł farmaceutyczny, chce przejąć spółę Betamed. Warunkową zgodę na to przejęcie wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

BetaMed S.A. świadczy usługi w zakresie opieki długoterminowej i wentylacji mechanicznej, zarówno w domu pacjenta, jak i w placówce stacjonarnej w Chorzowie. Opieka domowa świadczona jest na terenie jedenastu województw. 

Placówka stacjonarna BetaMed Medical Active Care oferuje natomiast podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, diagnostykę obrazową, świadczenia w zakresie medycyny pracy oraz kompleksowe rozwiązania dla seniorów – pobyty całodobowe oraz dzienne i opiekę nad osobami wymagającymi wspomagania oddechu.

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Racławickiej 20a w Chorzowie.  

Air Liquide Healthcare jest światowym liderem w dziedzinie gazów medycznych, opieki domowej, produktów higieny szpitalnej oraz specjalistycznych substancji, które wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym.  

Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie wynika z faktu, że obaj przedsiębiorcy działają na rynkach świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ. Ich działalność pokrywa się na regionalnych rynkach usług wentylacji mechanicznej realizowanych w warunkach domowych, finansowanych ze środków publicznych. 

Takie świadczenia są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przysługują pacjentom wymagającym wspomagania respiratorem, którzy mogą przebywać pod opieką w domu. Usługi polegają na regularnych wizytach lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów u pacjenta, a także na dostarczaniu, obsłudze i serwisie sprzętu oraz przeprowadzeniu szkolenia pacjentów oraz ich bliskich. 

Po przeprowadzeniu postępowania prezes UOKiK stwierdził, że transakcja doprowadzi do ograniczenia konkurencji na regionalnych rynkach w województwach – dolnośląskim i małopolskim. Chorzy z tych obszarów mogliby zostać pozbawieni wyboru podmiotu, z którego usług chcą korzystać.  

W związku z tym prezes UOKIK nałożył na Air Liquide określone warunki, których spełnienie wyeliminuje zagrożenia dla konkurencji i zdrowia pacjentów. 

Czytaj także: Help VitalAire – nowa marka Air Liquide Healthcare w Polsce >>>

 – Nałożone warunki spowodują, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. To oznacza, że nie pogorszy się również sytuacja pacjentów, którzy nadal będą objęci specjalistyczną opieką wynikającą z dotychczasowych umów podpisanych przez Betamed z NFZ. Nie zmniejszy się również liczba podmiotów ubiegających się o kontrakt  z Narodowym Funduszem Zdrowia – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

Warunki polegają na tym, że Air Liquide będzie prowadził działalność wynikającą z obowiązujących Betamed kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w województwie dolnośląskim i małopolskim, które obowiązują do 30 czerwca 2022 roku. 

Betamed weźmie udział w postępowaniach konkursowych NFZ na świadczenie tych usług po 30 czerwca 2022 roku. Złoży ofertę w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, w zakresie nie węższym niż oferowany we wcześniejszych latach. Jeśli NFZ wybierze tę ofertę, wówczas spółka zawrze umowę z Narodowym Funduszem. 

Air Liquide stworzy spółkę lub spółki, do której (których) przeniesie część mienia Betamed związaną ze świadczeniem usług wentylacji mechanicznej w warunkach domowych przez pacjentów w województwach – dolnośląskim i małopolskim. Mienie to obejmie w szczególności kontrakty z NFZ, umowy z pracownikami, dokumentację księgową, techniczną i handlową, bazy pacjentów oraz urządzenia i środki trwałe niezbędne do realizacji kontraktu z NFZ. Te podmioty zostaną sprzedane niezależnemu inwestorowi, który nie jest powiązany z Air Liquide. Nabywca będzie musiał zostać zaakceptowany przez prezesa UOKiK. 

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, prezes UOKiK może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata. 

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym >>>

Przeczytaj teraz

Help VitalAire – nowa marka Air Liquide Healthcare w Polsce

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.01.2020

W styczniu 2020 roku Help Homecare sp. z o.o. oraz Ośrodek Terapii Oddechowej Ventamed sp. z o.o. zostały połączone i działają wspólnie pod nazwą Help VitalAire sp. z o.o. Obie spółki są częścią Air Liquide Healthcare od ponad 7 lat.

Help Vitalaire jako świadczeniodawca oferuje usługi związane z domową opieką nad pacjentami w zakresie wentylacji mechanicznej oraz tlenoterapii. Pacjenci będący pod opieką Help Vitalaire najczęściej chorują na POCHP, dystrofię mięśniową Duchenne’a, SLA, SMA i inne choroby nerwowo-mięśniowe oraz schorzenia układu oddechowego.

Dzięki regularnym wizytom lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów oraz zastosowaniu urządzeń wspomagających oddychanie, takich jak respiratory, standard życia pacjentów znacznie się poprawia i umożliwia im pobyt wśród bliskich w domu.

Dzięki połączeniu firm Help Homecare Sp. z o.o. z Poznania oraz Ośrodka Terapii Oddechowej Ventamed z Zielonej Góry powstała spółka, która może sprostać ciągle rosnącym standardom usług w zakresie opieki domowej, wymaganych zarówno przez NFZ, jak i pacjentów oraz ich opiekunów.

Czytaj także: Akwizycje, rozwój oferty i nowe technologie – rok 2019 na prywatnym rynku medycznym>>>

Nowo powstała spółka działa na terenie całego kraju, mając podpisane umowy na oferowane świadczenia z większością regionalnych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Siedziba Help Vitalaire znajduje się w Poznaniu.

Od stycznia 2020 nowo powstała spółka stała się częścią VitalAire, globalnej marki Air Liquide Healthcare, która działa w 35 krajach świata i realizuje usługi w obszarze tzw. Home Healthcare, czyli świadczeń związanych z domową opieką nad pacjentami.

 

Przeczytaj teraz

Air Liquide Healthcare rozwija zakres świadczeń na Mazowszu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2018

Od lipca 2018 roku St. Vincent Medical Center Sp. z o.o., należący do Grupy Air Liquide,  rozszerzył swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego o tlenoterapię domową. To obok zielonogórskiej spółki Ventamed Sp. z o.o., druga poradnia Domowego Leczenia Tlenem Air Liquide w Polsce.

St. Vincent Medical Center to zespół ponad 140 lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów i pracowników administracji opiekujących się z wielkim zaangażowaniem i oddaniem grupą około 350 chorych w ich domach.

St. Vincent Medical Center od lat troszczy się o pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych, opiekuje się chorymi w hospicjum domowym oraz osobami objętymi długoterminową domową opieką pielęgniarską na terenie Mazowsza.

Świadczeniodawca, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na tlenoterapię domową,  zobowiązany jest zapewnić pacjentowi nieodpłatnie koncentrator tlenu, jak również badania lekarskie, czy wizyty pielęgniarza/ki w domu pacjenta.

Air Liquide Healthcare jest światowym liderem w dziedzinie gazów medycznych, opieki domowej, produktów higieny szpitalnej oraz specjalistycznych substancji, które wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym. Celem firmy jest zapewnienie chorym właściwej opieki począwszy od szpitala, aż do domu z wykorzystaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz świadczonych usług, które wspierają ochronę zdrowia i życia pacjentów.

Przeczytaj teraz