Infekcje wirusem RSV objęte przepisami o zwalczaniu zakażeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.02.2023

25 lutego 2023 roku weszły w życie rozporządzenia dotyczące zakażenia wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV). Infekcje te zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dotyczy tego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakażeń wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV), które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 24 lutego 2023 (poz. 354).

Linki do rozporządzenia>>>

Natomiast rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu, dodaje do wykazu zakażenia wirusem RSV, potwierdzone dodatnim wynikiem szybkiego testu antygenowego lub badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa RSV lub wykrycie kwasu nukleinowego RSV.

Zgłoszeń takich dokonuje się w formie papierowej lub elektronicznej.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Medicover wprowadził do oferty profilaktykę przedekspozycyjną HIV

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.01.2023

Od stycznia 2023 roku w centrach Medicover w Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu są dostępne pakiety profilaktyki przedekspozycyjnej HIV (PrEP). Usługa pozwala pacjentom z grup wysokiego ryzyka uniknąć zakażenia wirusem poprzez stosowanie leków antyretrowirusowych. Wdrożenie leczenia profilaktycznego poprzedzają konsultacje u specjalisty chorób zakaźnych i niezbędne badania.

HIV jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego i dotyczy milionów ludzi na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że około 38 milionów osób na świecie żyje z HIV. Wirus ten wywołuje przewlekłe zakażenie, które stopniowo latami upośledza działanie układu odpornościowego człowieka. Nieleczone, w ciągu średnio 8-10 lat prowadzi do rozwoju AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności). Choroba ta obniża odporność organizmu do tego stopnia, że nawet najmniejsze infekcje stają się poważnym zagrożeniem dla życia lub zdrowia.

Podstawą zapobiegania AIDS jest profilaktyka i wykonywanie badań diagnostycznych w kierunku HIV. Medicover wdrożył pakiety profilaktyki przedekspozycyjnej HIV (PrEP) dla osób o zwiększonym ryzyku infekcji. W ramach usługi pacjentom proponowane jest stosowanie leków antyretrowirusowych, dzięki którym można uniknąć zakażenia.

-HIV nadal budzi wiele niepokoju w społeczeństwie i jest tematem tabu, pomimo edukacji i wielu kampanii społecznych. Największą trudność w walce z wirusem stanowi jego długi, często wieloletni okres bezobjawowy, w którym o jego obecności w organizmie świadczyć mogą jedynie badania laboratoryjne. Rozwój współczesnej medycyny daje nam obecnie możliwość wdrożenia profilaktyki przedekspozycyjnej HIV, która z wysoką skutecznością może zapobiec zakażeniu tym wirusem, a także długofalowo nie dopuścić do rozwoju AIDS – mówi dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs, internista, lekarz chorób zakaźnych z Medicover.

Na profilaktykę przedekspozycyjną składa się przyjmowanie leków antyretrowirusowych, które selektywnie działają na enzym HIV (odwrotną transkryptazę). PrEP zapobiega infekcji w momencie wniknięcia wirusa do organizmu, nie dopuszczając do namnażania się wirusa w jego komórkach docelowych i przez to do trwałego zakażenia.

-Profilaktyka przedekspozycyjna polega na przyjmowaniu leków antyretrowirusowych, zanim dojdzie do narażenia na zakażenie oraz przez kilka dni po ekspozycji. Prawidłowo stosowany PrEP ma nawet do 99 procent skuteczności. Pamiętajmy, że nawet jeśli dojdzie do zakażenia dzięki wczesnemu wykryciu wirusa i skutecznemu leczeniu antyretrowirusowemu (ARV) można przeżyć długie lata w całkowitym zdrowiu, z długością życia porównywalną do populacji osób niezakażonych. Wystarczy przeznaczyć kilka dni na badania, aby zadbać o swoje zdrowie, a nawet uratować życie – dodaje ekspert Medicover.

Profilaktyka przedekspozycyjna HIV w warunkach ambulatoryjnych zakłada konsultację diagnostyczno-profilaktyczną u specjalisty chorób zakaźnych, podczas której przeprowadzane są wywiad i badania przedmiotowe. Lekarz omawia z pacjentem wyniki dotychczasowych badań, czynniki zwiększające ryzyko zakażenia oraz wystawia receptę na lek. Wykonanie kompletu badań rozłożone jest na kilka wizyt w centrum medycznym.

Medicover Stomatologia pozyskuje kolejną prestiżową klinikę

Zakażenie HIV może dotyczyć każdego, kto rozpoczął życie seksualne lub miał ekspozycję na czyjąś krew. W Polsce 95 procent nowych zakażeń HIV jest nabywana podczas kontaktów seksualnych niezabezpieczonych prezerwatywą. W większości przypadków są to osoby młode, nieświadome konsekwencji takich zachowań[2]. Do populacji kluczowych dla zakażenia HIV należą również osoby, które chorowały na choroby przenoszone drogą płciową, mające kontakty seksualne pod wpływem środków psychoaktywnych czy osoby świadczące usługi seksualne. Duże zagrożenie stanowi również kontakt z krwią zakażonego, na przykład poprzez dzielenie się igłami w trakcie stosowania środków psychoaktywnych czy podawania kilku osobom insuliny z jednego pena.

– Na ten moment nie istnieje skuteczna szczepionka chroniąca przed zakażeniem HIV. Liczne badania w tym kierunku w chwili obecnej nie przyniosły jeszcze spodziewanego efektu. Nie wynaleziono również leku, który byłby w stanie całkowicie usunąć wirusa z organizmu. Jednak wczesne wdrożenie leczenia antyretrowirusowego jest szansą dla pacjentów na długie życie w zdrowiu. Kluczem jest edukacja dotycząca ryzyka zachorowania oraz wiedza o profilaktyce i leczeniu. To ważny temat, o którym trzeba mówić głośno i uświadamiać społeczeństwo już od najmłodszych lat – mówi dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs.

Według szacunków GUS tylko 10-20 procent Polaków raz w życiu wykonało sobie test w kierunku HIV[3]. Pojawiające się łagodne objawy mogą być mylone przez pacjentów z objawami przeziębienia czy schorzeń wysypkowych i lekceważone. W Polsce każdego dnia 3 osoby dowiadują się o zakażeniu HIV. Według danych szacunkowych około 30 procent osób jest nieświadomych swojego zakażenia i nie wie, że mogą zakażać innych.

Przeczytaj teraz

Rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące małpiej ospy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2022

Ministerstwo Zdrowia skierowało do ogłoszenia trzy projekty rozporządzeń dotyczących chorób zakaźnych, związanych z zakażeniem wirusem ospy małpiej. Wprowadzają one objęcie tej choroby przepisani o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami w przypadku podejrzenia lub rozpoznania ospy małpiej lub zgonu z jej powodu lekarz lub felczer mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do państwowego inspektora sanitarnego.

Małpia ospa w wykazie chorób zakaźnych

Wprawdzie ospa małpia oraz wirus ospy małpiej nie znajdują się w wykazie chorób zakaźnych i zakażeń, zawartych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jednak wykaz ten można rozszerzyć w drodze rozporządzenia.

Zgodnie z proponowanymi przepisami zostanie także wprowadzony obowiązek hospitalizacji osób zakażonych lub chorych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią oraz kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny.

Linki do projektów:

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej

Przeczytaj teraz

Kampania edukacyjna na rzecz poprawy dostępności profilaktyki chorób zakaźnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.05.2022

Rozpoczyna się trzecia edycja cyklu eksperckich spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i  pracodawców oraz realizatorów programów zdrowotnych na temat możliwości wdrażania i finansowania profilaktyki chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy.

Odbywają się one w ramach 9. edycji projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, którego celem jest poprawa dostępności szczepień ochronnych w Polsce.

Edukacja dla samorządów i pracodawców

Poprzez działania edukacyjne skierowane do wybranych grup docelowych – w tym samorządów, szeroko rozumianych pracodawców, realizatorów programów profilaktycznych, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na szkodliwe biologiczne czynniki ryzyka – realizatorzy zwracają uwagę na wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy.

Inicjatywa służy motywacji do zaangażowania w zdrowie poprzez pokazanie dobrych praktyk i efektów, jakie przynoszą oraz udostępnienie szeregu przydanych materiałów i narzędzi niezbędnych w zaplanowaniu, wdrożeniu i ewaluacji działań.

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu udostępniane są odbiorcom bezpłatnie na stronie projektu: www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl.

Podczas tegorocznej odsłony projektu zorganizowane zostaną spotkania z udziałem ekspertów ze świata medycyny, przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, ekspertów medycyny pracy, BHP, ekspertów ds. funduszy unijnych, przedstawicieli firm i instytucji realizujących programy szczepionkowe oraz przedstawicieli samorządów. Spotkania mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrażania działań zdrowotnych.

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Pierwsza z cyklu debata pt. Inwestycja w zdrowie jako element zrównoważonego rozwoju regionu. Etapy i gotowe rozwiązania realizacji samorządowych Programów Polityki Zdrowotnej, dedykowane przedstawicielom samorządów odbędzie się 8 czerwca 2022 (11.00-12.30).

Drugie spotkanie pt. Inwestycja w zdrowie jako dobra praktyka CSR – bądź pracodawcą odpowiedzialnym społecznie. Etapy i gotowe rozwiązania realizacji programów chroniących pracowników przed chorobami zakaźnymi, dedykowane szeroko rozumianym pracodawcom, przedsiębiorcom i realizatorom programów profilaktycznych, odbędzie się 15 czerwca 2022  (11.00-12.30).

Na spotkania można się rejestrować poprzez stronę:  https://www.rynekzdrowia.pl/partnerzy/zcp/2022/3/.

Patronat nad tegoroczną inicjatywą objęli: Business Centre Club, Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego J. Nofera, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Stowarzyszenie MANKO, Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych, Fundacja Edukacja Sportowa, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” jest Fundacja Aby Żyć, Compass Public Relations, Market Access Audit w partnerskiej współpracy z Pfizer Polska  sp. z o.o która od lat wspiera działania na rzecz skutecznej profilaktyki szczepiennej w Polsce.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzeniem swoim patronatem.

Przeczytaj teraz

Nowa poradnia w przychodni Eskulap

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.10.2021

W przychodni Eskulap w Łosicach otwarta została nowa poradnia chorób zakaźnych. Dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, zapisanych do placówki, świadczenia są bezpłatne. Komercyjna konsultacja kosztuje 110 zł. 

Poradnia działa w przychodni Eskulap przy ulicy Narutowicza 5 w Łosicach. 

Eskulap prowadzi działalność na terenie powiatów – łosickiego i siedleckiego i oferuje opiekę lekarza rodzinnego, porady specjalistyczne, diagnostykę oraz rehabilitację dla dorosłych i dzieci. 

W Łosicach działa wielospecjalistyczna przychodnia, oferowana jest fizjoterapia ambulatoryjna dla dorosłych, funkcjonuje ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci i realizowane są świadczenia POZ. 

Na terenie powiatu łosickiego działają też 4 filie, prowadzące poradnie podstawowej opieki zdrowotnej – ośrodki zdrowia w Ruskowie, Hołowczycach, Hruszniewie i Platerowie. 

W Siedlcach przy ulicy Klonowej 18 działa wielospecjalistyczna rehabilitacja dla dzieci z różnymi schorzeniami w ramach ośrodka rehabilitacji dziennej. Prowadzone jest leczenie wad postawy u dzieci z zastosowaniem różnych metod terapeutycznych w oparciu o zajęcia na basenie i sali gimnastycznej. Usługi oferowane przez placówki są zarówno komercyjne jak finansowane przez NFZ. 

W Nowych Hołowczycach Eskulap prowadzi dzienny dom opieki medycznej. 

Czytaj także: Zmienia się podejście do prywatnych domów opieki>>>

Eskulap oferuje także szeroki zakres badań diagnostycznych (echo serca, próby wysiłkowe, badania Holtera, USG w tym Doppler, spirometrię, audiogram, badania laboratoryjne) oraz profilaktyczne programy zdrowotne.  Funkcjonuje tutaj pracownia badań psychotechnicznych dla kierowców. 

 Spółka Lekarze Rodzinni Eskulap sp. z o.o. z siedzibą w Łosicach powstała w 2005 roku. Jej zarząd tworzą: Rafał Kaczyński, Zdzisława Mrozowska i Piotr Borkowski. 

Przeczytaj teraz

Zmiany w orzecznictwie w zakresie chorób zawodowych 

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.07.2021

15 lipca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające zmiany dotyczące orzecznictwa lekarskiego w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych. 

Zgodnie z rozporządzeniem orzecznictwo takie wykonuje lekarz specjalista chorób zakaźnych albo lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej. 

Wcześniejsza wersja rozporządzenia mówiła o tym, że lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej wykonuje to orzecznictwo po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych, a w przypadku gruźlicy — po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób płuc. 

Czytaj także: CM Damiana: poradnia POZ w placówce na Ursynowie >>>

Aktualna wersja rozporządzenia usunęła ten wymóg. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 lipca 2021 roku (poz. 1289). 

Link do rozporządzenia>>> 

Przeczytaj teraz

Projekty rozporządzeń w sprawie chorób zawodowych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.02.2021

Do konsultacji skierowane zostały dwa projekty rozporządzeń dotyczące stwierdzania chorób zawodowych. Upraszają one procedury związane ze stwierdzaniem takich chorób oraz usprawniają proces orzecznictwa.

Pierwsze z rozporządzeń dotyczy specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.  Wynika z niego, że orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych wykonuje lekarz specjalista chorób zakaźnych, lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej.

Obecnie obowiązujące w tej sprawie rozporządzenie mówi, że lekarze ci dokonują orzecznictwa po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób zakaźnych, a w przypadku gruźlicy – po zasięgnięciu opinii lekarza specjalisty chorób płuc.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że utrzymywanie obligatoryjnej procedury zasięgania opinii przez lekarzy innych specjalności w przypadku podjęcia takich działań przez lekarza medycyny pracy nie znajduje uzasadnienia oraz że każdy lekarz jest uprawniony do zasięgnięcia opinii innego lekarza specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań lub posiadanej dokumentacji medycznej uzna iż jest to konieczne.

Czytaj także: Nowa przychodnia przyzakładowa Medicover>>>

Natomiast projekt rozporządzenia w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób wprowadza zmiany, które mają na celu przyspieszenie oraz usprawnienie uruchomienia procesu orzeczniczego w zakresie chorób zawodowych, między innymi poprzez uchylenie wzoru skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę.

Projekt proponuje także określenie zakresu informacji które będą objęte skierowaniem na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wydawanym przez lekarza lub lekarza dentystę.

Uwagi do projektów można przekazywać w ciągu 7-miu dni.

Linki do projektów rozporządzeń:

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych>>>

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób>>>

Przeczytaj teraz

Kwarantanna, izolacja oraz leczenie chorób zakaźnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.02.2021

26 lutego 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące chorób zakaźnych, w tym choroby Covid-19, wywołanej wirusem Sars-CoV-2, oraz obowiązku hospitalizacji, izolacji, kwarantanny oraz nadzoru epidemiologicznego.

Rozporządzenie określa choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, oraz okresy tej izolacji a także obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej.

Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę zakaźną powodującą powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, kieruje pacjenta do szpitala oraz niezwłocznie informuje szpital o tym fakcie, albo kieruje pacjenta do miejsca izolacji lub do izolacji w warunkach domowych.

Czytaj także: Sektor prywatny wspiera rozwój kadr medycznych>>>

Lekarz informuje także o skierowaniu powiatowego inspektora sanitarnego. Może także zlecić transport sanitarny do szpitala, miejsca izolacji albo izolacji w warunkach domowych, jeżeli dotyczy to pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie się przemieszczać lub którego stan zdrowia to uzasadnia. Jeżeli nie zleca transportu sanitarnego, informuje pacjenta o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego.

Rozporządzenie mówi także o obowiązkach szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia go przez osobę podlegającą obowiązkowej hospitalizacji. Z przepisu wynika, że ordynator oddziału, lekarz kierujący oddziałem albo osoba upoważniona informuje o tym niezwłocznie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z miejsca zamieszkania pacjenta.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 lutego 2021 (poz. 351).

Przeczytaj teraz

Szczepienie przeciwko rotawirusom będzie obowiązkowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.11.2020

Od 1 stycznia 2021 szczepienia  przeciwko zakażeniem wywołanym przez rotawirusy będą obowiązkowe. Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczepień obowiązkowych.

Szczepienia będą dotyczyły dzieci od 6 tygodnia życia do ukończenia 32 tygodnia życia.

Przepisy będą stosowane wobec dzieci urodzonych po 31 grudnia 2020 roku.

Obowiązkiem szczepień ochronnych objęte są także następujące choroby zakaźne: błonica, gruźlica, inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b, inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae, krztusiec, nagminne zakażenie przyusznic (świnka), odra, ospa wietrzna, ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), różyczka, tężec, wirusowe zapalenie wątroby typu B (dotyczy wybranej grup osób) oraz wścieklizna (to szczepienie dotyczy osób mających styczność z chorym zwierzęciem).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1964).

Czytaj także: Warszawa: nowy punkt wymazowy Alab>>>

Przeczytaj teraz

Dane w rejestrze chorób zakaźnych przechowywane wieczyście

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.06.2020

Z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rejestru chorób zakaźnych wynika, że dane o przypadkach tych chorób są przechowywane wieczyście. Jedynie zawarte w rejestrze dane osobowe przechowywane mają być przez 30 lat.

Do tych danych należą – imię i nazwisko pacjenta, numer PESEL (lub gdy dana osoba go nie posiada – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania oraz nazwa i adres miejsca pracy lub nauki oraz inne informacje, na podstawie których jest możliwa identyfikacja osoby podejrzanej lub zakażonej, chorej na chorobę zakaźną lub zmarłej z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

Rejestr chorób zakaźnych prowadzony jest w postaci elektronicznej.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartym w tym rejestrze zostało weszło w życie 27 czerwca 2020 roku.

Opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw RP 26 czerwca 2020 (poz. 1117).

Czytaj także: Value Based Healthcare czyli racjonalizowanie opieki zdrowotnej>>>

Przeczytaj teraz

Lubaczów: Centrum Medyczne Kormed rozszerza działalność

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2019

W Centrum Medycznym Kormed z Lubaczowa (województwo podkarpackie) rozpoczęła działalność nowa poradnia chorób zakaźnych. Świadczenia oferowane w poradni są komercyjne.

Koszt konsultacji wynosi 100 zł. Poradnia oferuje konsultacje raz w miesiącu, w soboty.

Kormed oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, badania w zakresie medycyny pracy i medycyny sportowej, rehabilitację oraz diagnostykę. Działa tutaj także pracownia endoskopii.

Placówka prowadzi własne laboratorium diagnostyczne oraz pracownię RTG.

Centrum zlokalizowane jest przy ulicy Tadeusza Kościuszki 141/7.

Placówkę prowadzi Kormed Centrum Medyczne sp. z o.o. s.k., prezesem i udziałowcem spółki z o.o. jest Jacek Korzeniowski, lekarz medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, medycyny pracy oraz medycyny sportu.

Czytaj także: Tychy: poradnia chorób zakaźnych w H-T. Centrum>>>

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.12.2018

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu. Zgłaszanie takie może być dokonywane w formie papierowej lub elektronicznej.

Projekt określa zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których dokonywane są zgłoszenia, sposób dokonywania tych zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane te zgłoszenia a także wzory formularzy zgłoszeń.

Uzasadnienie podkreśla, że projektowane rozporządzenie nie nakłada dodatkowych obowiązków na lekarzy i felczerów, ani na państwowych inspektorów sanitarnych ponad obowiązki już dotychczas realizowane.

Ponadto wprowadzając możliwość dokonywania zgłoszeń w formie elektronicznej przez System Monitorowania Zagrożeń, którego administratorem technicznym jest Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia umożliwia dokonywanie zgłoszeń bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z przesyłkami pocztowymi.

Projekt rozporządzenia został opublikowany 21 grudnia 2018 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 18 stycznia 2019 roku.

Czytaj także: Nowe świadczenie gwarantowane: dzienna długoterminowa opieka medyczna>>>

Przeczytaj teraz

Tychy: poradnia chorób zakaźnych w H-T. Centrum

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.04.2018

H-T. Centrum Medyczne z Tych od kwietnia 2018 roku prowadzi nową poradnię – chorób zakaźnych. Poradnia oferuje świadczenia komercyjne. Koszt konsultacji wynosi 150 zł.

Poradnia oferuje pomoc pacjentom z chorobami wątroby i przewodu pokarmowego (diagnostyka i leczenie – marskości wątroby: alkoholowych, pozapalnych – wirusowych, autoimmunologicznych; bąblowicy, zakażeń Clostridium difficile, chorób zapalnych jelit, choroby trzewnej) oraz chorobami infekcyjnymi, takimi jak borelioza, narządowe zakażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe.

Proponuje także konsultacje dla osób wyjeżdżających i powracających z regionów o zwiększonym ryzyku zachorowań na choroby zakaźne (tropiku).

H-T. Centrum Medyczne działa od 1994 roku. Prowadzi w Tychach przy ulicy Bielskiej szpital z dwoma oddziałami – gastrologicznym i chirurgicznym, wyposażony w 3 sale endoskopowe, blok operacyjny z salą intensywnego nadzoru pooperacyjnego oraz pracownię tomografii. Przy ulicy Paprocańskiej działają natomiast poradnie i specjalistyczne gabinety konsultacyjne. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane w ramach kontraktu z NFZ.

Placówki prowadzi H-T. Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa. Zarząd spółki z o.o., będącej komplementariuszem spółki komandytowej, tworzy Justyna Romańczyk (prezes). Współwłaścicielami spółki są także: Tomasz Romańczyk oraz Hubert Bołdys.

Przeczytaj teraz