Rozporządzenie będzie regulować wyżywienie pacjentów w szpitalach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.07.2019

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący programu pilotażowego obejmującego szpitalne żywienie kobiet w ciąży i w okresie poporodowym.

Obecnie brak jest aktów prawnych uszczegóławiających i standaryzujących kwestie dotyczące żywienia pacjentów w szpitalach, pozostają one w gestii dyrektorów szpitali.

Do Ministerstwa Zdrowia docierają postulaty o konieczności prawnego uregulowania spraw związanych z wyżywieniem pacjentów. Przykładem tego jest raport z kontroli „Żywienie pacjentów w szpitalach” prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, który zaleca między innymi wypracowanie ujednoliconego podejścia do oceny jadłospisów i posiłków w szpitalach.

W związku z tym minister zdrowia podjął decyzję o opracowaniu standardu, który kompleksowo określi zasady żywienia szpitalnego. Z uwagi na pilotażowy charakter zadania, standard obejmie obecnie wybraną grupę pacjentów, czyli kobiety w ciąży i w okresie poporodowym, jako osoby, które powinny przykładać szczególną wagę do jakości i ilości spożywanych posiłków.

W uzasadnieniu do projektu pokreślono, że w chwili obecnej szpitale nie zapewniają pacjentkom specjalnie dobranej dla ich potrzeb diety. Kobiety otrzymują standardowe posiłki, które są często niewystarczającej jakości.

Kobietom w ciąży i po porodzie często towarzyszą inne osoby (najczęściej ojcowie dzieci), dlatego należy podejmować działania ułatwiające ojcom przebywanie z partnerkami oraz nowo narodzonymi dziećmi. Jednym z nich powinno być umożliwienie wykupienia przez taką osobę posiłków, które są serwowane pacjentkom. Dzięki temu osoba towarzysząca, będzie mogła poświęcić więcej czasu swojej rodzinie, razem zjeść posiłek itd. Nie będzie też konieczności przynoszenia na oddział własnej żywności, często niezalecanej kobiecie w ciąży lub karmiącej – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Podwojenie stawki żywieniowej

Obecnie dzienna stawka żywieniowa w szpitalach wynosi 14 zł. Program pilotażowy pod nazwą „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” zakłada podwojenie stawki podstawowej przeznaczonej na finansowanie żywienia, a na pozostałe koszty związane z wdrożeniem pilotażu (np. wynagrodzenie dietetyka, działania edukacyjne) przyjęto wartość stanowiącą 30 procent stawki żywieniowej, w sumie 18,20 zł.

Celem głównym pilotażu jest wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym w oddziałach szpitalnych oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania.

Realizatorem pilotażu będzie mógł być każdy podmiot posiadający umowę z NFZ, który na jej podstawie udziela świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego na oddziałach o profilu neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym, ginekologicznym, patologii ciąży, położniczym, położnictwa i neonatologii, ginekologii onkologicznej.

Instytut Żywności i Żywienia w ramach projektu Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, a następnie w ramach prowadzenia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej,  który jest kontynuacją tego projektu, stworzył portal www.ncez.pl.

NCEŻ jest finansowane obecnie w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Są to miejsca w internecie, gdzie także kobiety w ciąży i po porodzie znajdą szereg ciekawych oraz przydatnych informacji i porad z zakresu zdrowego stylu życia.

Szpitale będą wykorzystywać te treści, dzięki czemu nie muszą ponosić kosztów opracowania autorskich materiałów oraz kosztów uruchomienia dedykowanej strony internetowej.  W ramach NCEŻ można uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line.

Wskaźnikami realizacji pilotażu będą: liczba kobiet w ciąży i w okresie poporodowym, które skorzystały z pilotażu, liczba realizatorów pilotażu, liczba osobodni pobytu oraz wartość środków finansowych poniesionych na realizację pilotażu przez NFZ w stosunku do środków finansowych planowanych na realizację pilotażu.

Przewidziano również wskaźniki rezultatu i oddziaływania. Sposób pomiarów tych wskaźników przez NFZ uwzględni dane ze sprawozdawczości NFZ i dane przekazane przez realizatorów pilotażu.

W ramach ewaluacji  programu pilotażowego, w terminie 12 miesięcy po jego zakończeniu, NFZ opracuje raport końcowy uwzględniający ocenę tych wskaźników.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 2 lipca 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni.

Przeczytaj teraz

Będą bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.06.2019

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze  środków publicznych zawiera propozycję zapewnienia kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do leków.

Dostęp taki uzyskają wszystkie kobiety w ciąży od momentu jej stwierdzenia (niezależnie od ścieżki poczęcia), przez lekarza specjalistę ginekologa do momentu zakończenia ciąży. Uprawnienie nie obejmuje okresów późniejszych, czyli porodu i połogu.

Lista leków zawierałaby leki najczęściej stosowane przez kobiety w ciąży. Uprawnienia do wystawiania recept z kodem uprawnień „C” na leki objęte programem, uzyskają lekarze ginekolodzy posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Uprawnienia takie będą posiadać również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, jako osoby najlepiej zorientowane w stanie zdrowia i całokształcie leczenia pacjentki, będącej pod jego opieką, ewentualnie lekarze innych specjalizacji, takich jak diabetologia czy hipertensjologia.

Uprawnienie powinno obejmować leki o kategorii dostępności „Rp” (na receptę), których stosowanie przez kobiety będące w ciąży jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z faktu pozostawania w ciąży.

Czytaj także: Chorzów: ginekologia w Weiss Klinik>>>

Wykaz leków będzie opracowany w formule podlisty zawierającej wyselekcjonowane leki z tzw. listy aptecznej obwieszczenia refundacyjnego z dodaniem kodu uprawnień dodatkowych, który mógłby współistnieć na jednej recepcie z innym kodem dotyczącym kobiet w ciąży (kod CN – jego zawarcie na recepcie oznacza, że kobieta nieubezpieczona jest świadczeniobiorcą pomimo nieposiadania ubezpieczenia).

Przegląd leków najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży wskazuje, że są one lekami powszechnie dostępnymi w obrocie na terytorium RP. Nie ma zatem konieczności, aby uprawnieniem obejmować także leki sprowadzane w trybie interwencyjnym, zwłaszcza że tym szczególnym trybom dedykowane są leki bez alternatywy terapeutycznej, sprowadzane w związku z obiektywnym stanem zagrożenia życia lub zdrowia – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 czerwca 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Przeczytaj teraz

Centrum Zdrowia Tuchów realizuje program „Dobry początek”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2019

Centrum Zdrowia Tuchów rozpoczyna realizację programu „Dobry początek – diagnostyka prenatalna i opieka nad dziećmi do 7 roku życia”. Z bezpłatnego, nieinwazyjnego badania prenatalnego będzie mogło skorzystać cztery tysiące mieszkanek powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, gorlickiego i samego Tarnowa.

Chodzi o przyszłe mamy, które nie ukończyły 35. roku życia, nie spełniają więc kryteriów kwalifikacji do programu badań prenatalnych, finansowanego przez NFZ. Warunek jest taki, aby wiek ciąży nie przekraczał 14. tygodnia.

Według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego istnieją wiarygodne dowody na to, że wiek ciężarnej powyżej 35. roku życia, będący dotychczas podstawowym wskazaniem do wykonania badań prenatalnych, nie ma największego znaczenia dla wystąpienie wad płodu. Stąd  wszystkie kobiety ciężarne bez względu na wiek, powinny mieć możliwość wykonania przesiewowego badania w kierunku najczęściej spotykanych problemów zdrowotnych.

Badanie prenatalne obejmą dwie wizyty konsultacyjne przy kwalifikacji i podsumowaniu wyników, dwa badania USG, badania biochemiczne w I i II trymestrze ciąży oraz komputerową ocenę ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości mamy będą miały zapewnione fachowe porady, co do dalszego leczenia w wyspecjalizowanych placówkach. Program przewiduje zwrot kosztów dojazdu na badanie.

Czytaj także: Centrum Zdrowia Tuchów nagrodzone w konkursie Bezpieczny szpital>>>

Obecnie prawie 30 tysięcy dzieci, które corocznie rodzą się w Małopolsce, są pozbawione bezpłatnego dostępu do badań prenatalnych, pozwalających diagnozować i leczyć wady wrodzone. We wschodniej Małopolsce ma to zmienić program „Dobry początek”.

W ramach realizacji projektu zaplanowano też zapewnienie dzieciom dostępu do wczesnej, wielospecjalistycznej pomocy,  poprzez działania z zakresu wczesnej interwencji. Chodzi o małych pacjentów w wieku do siedmiu lat, z niepełnosprawnością, zagrożonych niepełnosprawnością oraz zagrożonych opóźnionym rozwojem. Pomoc dla najmłodszych do ukończenia trzeciego roku życia będzie świadczona w miejscu zamieszkania, dla starszych w formie wyjazdowo-stacjonarnej.

Projekt będzie realizowany do 31 października 2021 roku. Jest on współfinansowany  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020  w kwocie 4 526 968 zł.

Centrum Zdrowia Tuchów, działające w gminie wiejsko-miejskiej Tuchów, w powiecie tarnowskim, prowadzi zespół poradni specjalistycznych oraz szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia a także dział rehabilitacji.

Centrum prowadzi także oddziały: neonatologiczny i położniczy oraz ZOL w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Centrum nie znalazło się na liście placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali. Centrum prowadzi spółka pracownicza.

Przeczytaj teraz

Kraków: nowe świadczenia w Szpitalu na Klinach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.01.2019

Szpital na Klinach, który powstał w Krakowie pod koniec listopada 2018 roku, od lutego 2019 będzie prowadził szkołę rodzenia dla kobiet w ciąży. Udział w szkole rodzenia jest odpłatny, podobnie jak wszystkie świadczenia szpitala.

Cena udziału w sześciu spotkaniach szkoły to 370 zł.

Placówka prowadzi oddział ginekologiczno-położniczy i zabiegowy oraz 16 poradni specjalistycznych, między innymi uroginekologiczną, pediatryczną, endokrynologiczną czy psychologiczną.

Szpital dysponuje 26 łóżkami, posiada dwie sale operacyjne, salę chirurgii jednego dnia, trakt porodowy, a także przychodnię przyszpitalną.

Placówka oferuje zabiegi z zakresie ginekologii, urologii, ortopedii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, naczyniowej i plastycznej, a także badania diagnostyczne – USG, mammografię, KTG, EKG, diagnostykę laboratoryjną, badania histopatologiczne.

Szpital mieści się przy ulicy Kostrzewskiego 74m, w dzielnicy krakowskiej – Kliny Zacisze.

Szpital należy do Neo Hospital sp. z o.o. spółka komandytowa, która została zarejestrowana w Warszawie we wrześniu 2018 roku.

Zarząd spółki Neo Hospital sp. z o.o. tworzą: Joanna Szyman (prezes zarządu), Józefa Job (wiceprezes), Monika Ziobro Motylewska i Aneta Sowińska (członkowie zarządu).

Przeczytaj teraz

CZ Tuchów rozszerza program badań prenatalnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.06.2018

Program bezpłatnych badań prenatalnych realizowanych dotychczas w Centrum Zdrowia Tuchów na mocy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zostanie poszerzony. Dotychczas mogły z niego korzystać panie powyżej 35. roku życia. Teraz obejmie on także młodsze kobiety.  Program Dobry Początek powstał w oparciu o Regionalny Program Zdrowotny Województwa Małopolskiego.

W okresie od sierpnia 2018 roku do maja 2021 roku  program ma umożliwić diagnostykę prenatalną 3 tysięcy kobiet ciężarnych i objąć wparciem 130 dzieci. Uzyskał on dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach programu dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością ze względu na zaburzenia rozwoju zostaną poddane działaniom rehabilitacyjno-terapeutycznym oraz psychologiczno-pedagogicznym. Zajmą się tym specjalistyczne zespoły wczesnej interwencji, działające także w miejscu zamieszkania lub przebywania dziecka. Ponadto rodzinie dziecka zostanie zapewnione wsparcie psychologiczne.

W ramach wizyt domowych przeprowadzone zostaną instruktarze ćwiczeń dla rodziców, umożliwiające ich włączenie w proces rehabilitacyjny. Do programu będą kwalifikowane dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym,  z zaburzeniami w zakresie rozwoju ruchowego, narządu wzroku, słuchu czy mowy. Ma to dotyczyć także maluchów                 z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną, sprzężoną oraz z zaburzonym funkcjonowaniem.

Średnio 3 procent dzieci rodzi się z wadami wrodzonymi. Badania prenatalne umożliwiają leczenie nienarodzonego jeszcze dziecka lub właściwe przygotowanie terapii dostępnej zaraz po porodzie. Program rozpoczynanych badań przesiewowych ma wstępnie identyfikować ryzyko wystąpienia wady rozwojowej płodu. Nieinwazyjne badanie będzie wykonywane               po wstępnej kwalifikacji konsultanta, w ramach poradnictwa prenatalnego. Kiedy ryzyko wad zostanie potwierdzone, kobieta będzie kierowana do dalszej diagnostyki  w ramach badań rozstrzygających i ewentualnej hospitalizacji na oddziale patologii ciąży.

Aby skorzystać z programu pacjentki muszą być mieszkankami powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, gorlickiego lub samego Tarnowa. Ponadto ciąża nie może przekraczać 14. tygodnia. Na cykl diagnostyczny, prócz wizyty konsultacyjnej mającej charakter kwalifikacyjny, będą się także składać: badanie ultrasonograficzne wykonane zgodnie z zaleceniami Fundacji Medycyny Płodu, badanie biochemiczne oraz komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu.

Centrum Zdrowia Tuchów, działające w gminie wiejsko-miejskiej Tuchów, w powiecie tarnowskim, prowadzi zespół poradni specjalistycznych oraz szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia a także dział rehabilitacji.

Centrum prowadzi także oddziały: neonatologiczny i położniczy oraz ZOL w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Centrum nie znalazło się na liście placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali. Placówkę prowadzi spółka pracownicza.

Przeczytaj teraz

Warszawa: rejestracja badań USG na pendrive

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.05.2018

Warszawska placówka City Clinic wprowadziła rejestrację badań USG wykonywanych w ciąży na pendrive. Wszystkie badania zmieszczą się na jednym nośniku, który jest dołączany do pierwszego badania (koszt nośnika wynosi 30 zł).

Placówka wyjaśnia, że taki sposób rejestracji podyktowany jest względami bezpieczeństwa i że obecnie nie stosuje już nagrywania badań na płyty CD. Stosowany pendrive jest fabrycznie nowy i powinien być używany tylko do rejestracji badań.

W City Clinic można skorzystać z konsultacji specjalistycznych, oferowane są usługi w zakresie stomatologii, kosmetologii, leczenia niepłodności oraz badania diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

W październiku 2017 oddano do użytku nowy blok operacyjny. Leczenie zabiegowe jest tutaj prowadzone w ramach chirurgii jednego dnia.

W centrum funkcjonują poradnie – ginekologiczno-położnicza, andrologiczna, pediatryczna, alergologii dziecięcej, chirurgii, proktologii oraz fizjoterapii. W City Clinic wykonywane są także zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci. Placówka oferuje także fizjoterapię uroginekologiczną, między innymi dla kobiet po porodach i operacjach ginekologicznych czy z problemami obniżenia narządów rodnych, a także fizjoterapię urologiczną dla mężczyzn.

Placówka oferuje usługi komercyjne.

City Clinic działa od 2009 roku. Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Popularnej 62 A, w nowo wybudowanym piętrowym budynku, w pobliżu rozbudowującego się osiedla Skorosze. Właścicielem placówki jest lekarz Mariusz Wójtowicz.

Przeczytaj teraz

Katowice: opieka koordynowana (KOC) w Szpitalu Bonifratrów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.04.2018

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach podpisał  umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w programie opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC). Opieka ta sprawowana jest w placówce od kwietnia 2018 roku.

KOC to nowatorska koncepcja sprawowania kompleksowej, ciągłej opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, rekomendowana przez gremia wybitnych specjalistów i Ministerstwo Zdrowia.  Na podstawie tych rekomendacji Narodowy Fundusz Zdrowia opracował nowy pakiet świadczeń, znacznie poszerzony w stosunku do tradycyjnego modelu opieki medycznej nad ciężarną, realizowanego dotąd w większości poradni i szpitali w Polsce.

Szpital w Katowicach od 2009 roku jest prowadzony przez Boni Fratres Catoviensis spółkę z o. o. , której jedynym właścicielem jest Zakon Bonifratrów.

W ramach placówki działają: izba przyjęć, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii, a także poradnie specjalistyczne i dział diagnostyki obrazowej. Szpital oferuje świadczenia finansowane przez NFZ oraz komercyjne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.

Przeczytaj teraz

Nowoczesne badanie KTG w centrach Medicover

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.03.2018

Nowoczesne KTG płodu wykonywane przy pomocy mobilnego systemu Pregnabit dostępne będzie w centrach medycznych Medicover, dzięki współpracy nawiązanej ze spółką technologiczną Nestmedic.

Umowa pilotażowa została zawarta z Medicover przez Medyczne Centrum Telemonitoringu (MCT) – spółkę zależną od Nestmedic. W rezultacie sześć urządzeń Pregnabit do mobilnego badania KTG wraz z dedykowaną platformą do prezentowania oraz analizy zapisów teleKTG, trafi do skandynawskiej sieci medycznej.

– Finalizacja negocjacji z Medicover Polska to kolejny etap komercjalizacji systemu Pregnabit. Nasz partner to część międzynarodowej firmy, świadomie angażującej rozwiązania z zakresu telemedycyny w system świadczonej opieki zdrowotnej. Razem mamy ambicję wyznaczać nowe standardy w opiece okołoporodowej – mówi dr n. med. Patrycja Wizińska-Socha, prezes zarządu i współzałożycielka Nestmedic S.A.

Wywodzący się ze Szwecji Medicover należy do liderów rynku prywatnej opieki medycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego przychód w 2017 roku sięgnął 580,2 mln euro, a prawie 45 procent tej kwoty wygenerowały placówki mieszczące się w Polsce. Po ponad 20 latach intensywnego rozwoju, tylko polski Medicover to 31 centrów medycznych, 1800 placówek współpracujących i partnerskich. To też wielospecjalistyczny, prywatny szpital w Warszawie, między innymi z kliniką położnictwa, w której na świat przyszło już około 5 tysięcy dzieci.

– Innowacje telemedyczne, takie jak system Pregnabit, pozwalają na poprawę jakości opieki zdrowotnej. Dlatego Medicover aktywnie sprawdza i wspiera rozwiązania w tym zakresie. Mobilne KTG daje nowe możliwości pacjentkom, jak i lekarzom Medicover Polska, wierzymy, że w niedalekiej przyszłości tego rodzaju rozwiązania telemedyczne będą standardem w medycynie – tłumaczy dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. systemów medycznych w Medicover Polska.

Zawarta umowa jest kolejnym sukcesem Nestmedic w ostatnich miesiącach. Spółka poinformowała niedawno o zawarciu porozumień z dystrybutorami oraz ośrodkami medycznymi na rynku niemieckim, skandynawskim i afrykańskim oraz między innymi o przedłużeniu umowy z centrum medycznym Polmed. Wrocławska spółka zapowiada, że w tym roku Pregnabit trafi szerzej na zagraniczne rynki.

– Doświadczenie zdobyte dzięki współpracy z Medicover ma zaowocować kolejnymi wdrożeniami, także w sieciach prywatnych placówek medycznych w Europie Zachodniej – podkreśla Patrycja Wizińska-Socha.

Medicover Polska jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi opieki zdrowotnej i usługi diagnostyczne działającej od 1995 roku. Do końca 2017 roku Medicover we wszystkich krajach miał pod opieką 1,024,000 pacjentów. Firma obecna jest we wszystkich regionach Polski. Od 2009 roku prowadzi własny, wielospecjalistyczny Szpital Medicover na warszawskim Wilanowie. Jako firma medyczna, Medicover w Polsce od ponad 20 lat zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię aż po kompleksową opiekę szpitalną. Usługi dostępne w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych kierowane są zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych.

Nestmedic S.A. powstał w 2014 roku. Zespół skupiający unikatowe kompetencje naukowe, medyczne, technologiczne i sprzedażowe stworzył innowacyjny produkt – teleKTG Pregnabit. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych diagnostycznie i technologicznie systemów telemedycznych do badania dobrostanu płodu. System Pregnabit umożliwia przeprowadzenie kontrolnych badań KTG w dowolnym miejscu i czasie. Unikalność rozwiązania polega na połączeniu certyfikowanego, profesjonalnego urządzenia teleKTG Pregnabit z całodobowym Medycznym Centrum Telemonitoringu (MCT).

Przeczytaj teraz
Page 2 of 2
1 2