sexemodelankara escortataşehir escortanadolu yakası escortcanlı bahis siteleriAnadolu Yakası Ucuz Escortescort bayan izmirdeneme bonusu veren sitelerescorthttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynakuşadası escortmalatya escortip stresserdeneme bonusu veren sitelerbuy twitter followersHidden Wikibodrum escortlol scriptAlanya TransferAntalya transferhttp://www.wcph2020.com/izmir escortortam dinleme cihazlarıhttp://umraniyetip.orgKongre Standıanadolu yakası escortşerifali escort bayanlarescort bayan maltepeescort bayan antalyahalkalı escortbahis sitelerionline casino india real moneyhttps://www.populerhoca.com/hizli-okuma-kursu/casino siteleriEscort Londonizmir escort bayanip stresserdeneme bonusu veren sitelerSahabet girişmobil ödeme bozdurmakepenk tamiri

Weszły w życie przepisy dotyczące zawodu diagnosty laboratoryjnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

13 kwietnia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy tego dokumentu określają sposób przeprowadzania i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu ze znajomości języka polskiego, organizowanego i przeprowadzanego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Zawierają także wzór zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie egzaminu oraz wysokość opłaty za egzamin.

Diagnosta laboratoryjny zamierzający wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do wykazania się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania tego zawodu.

Nowa siedziba Diagnostyki w Lublinie

Obowiązek ten uznaje się za spełniony, jeżeli osoba taka ukończyła studia w języku polskim lub uzyskała świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości w języku polskim albo uzyskała inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez KRDL.

Rozporządzenie wdraża przepisy unijne – art. 53 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 12 kwietnia 2023 roku (poz. 690).

Przeczytaj teraz

Ustawa o medycynie laboratoryjnej opublikowana w Dzienniku Ustaw

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.11.2022

9 listopada 2022 w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa o medycynie laboratoryjnej, która określa zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, zawodu diagnosty laboratoryjnego a także nadzoru i kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Zgodnie z przepisami ustawy osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratoriom są: diagnosta laboratoryjny oraz lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii lub  lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Za wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego uważa się między innymi prowadzenie działalności dydaktycznej na uczelniach prowadzących studia na kierunku analityka medyczna oraz badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowisku administracyjnym, na którym wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych czy też zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Ustawa określa, że kierownikiem laboratorium może być osoba uprawniona do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, która posiada tytuł specjalisty w co najmniej jednej dziedzinie specjalizacji zgodnej z profilem laboratorium, zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ustawa daje możliwość wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego, indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem, a także w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka diagnostów laboratoryjnych.

Diagnostyka partnerem raportu dotyczącego wsparcia seniorów

Z przepisów wynika, że diagnosta laboratoryjny ma obowiązek doskonalenia zawodowego, poprzez samokształcenie oraz udział w kursach specjalistycznych, realizowanych także za pośrednictwem sieci internetowej. Diagności będą mogli wykorzystać do sześciu dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego.

Ustawa zawiera także zasady organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 9 grudnia 2022, z wyjątkiem kilku punktów, które weszły w życie 10 listopada 2022, oraz tych, które wejdą w życie po 12 miesiącach od publikacji dokumentu.

Link do ustawy

Przeczytaj teraz

Sejm przyjął ustawę o medycynie laboratoryjnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.09.2022

15 września 2022 roku została przyjęta przez Sejm ustawa o medycynie laboratoryjnej, która określa między innymi zasady i warunki wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

Zgodnie z projektem osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratoriom będą – diagnosta laboratoryjny, lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii, lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Diagnostyka otworzyła najnowocześniejsze laboratorium w Europie środkowo-wschodniej

Ustawa daje możliwość wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej.

Osoba, która legitymuje się dorobkiem naukowym lub zawodowym będzie się mogła ubiegać o jego uznanie u ministra zdrowia jako dorobku równego realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego. Diagności tacy będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego i otrzymać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Poza tym diagnosta laboratoryjny będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego, poprzez samokształcenie oraz udział w kursach specjalistycznych, realizowanych także za pośrednictwem sieci internetowej.

Ustawa przewiduje także dofinansowanie specjalizacji przez ministra zdrowia w ramach środków budżetu państwa. Diagności będą mogli wykorzystać do sześciu dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego.

Projekt wprowadza także wymagania kwalifikacyjne dotyczące kierownika laboratorium.

Nie przyjęte zostały natomiast poprawki do ustawy dotyczące udzielenia diagnostom uprawnień w zakresie udzielania porady diagnostycznej pacjentom a także ich udziału w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych i konsultacyjnych, a także dotyczące wymogu posiadania przez kierownika laboratorium tytułu specjalisty w co najmniej jednej dziedzinie zgodnej z profilem laboratorium do 31 grudnia 2028. Pierwotny zapis nie przewidywał tego terminu.

Alab laboratoria wspiera profilaktykę angażując się w akcje promujące kobiece badania

Przeczytaj teraz

Rząd przyjął projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2022

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, który określa kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

Zgodnie z projektem tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna.

Osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w  laboratoriom będą: diagnosta laboratoryjny, lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii a także lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Diagności laboratoryjni będą mieli możliwość wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej.

Minister zdrowia będzie mógł – na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym na podstawie opinii ekspertów – uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

Wnioski o uznanie dorobku naukowego i zawodowego, osoby zainteresowane będą mogły składać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Diagności laboratoryjni, którym minister zdrowia uzna dorobek naukowy lub zawodowy, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu, będą posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Rozwiązanie takie ma się przyczynić do zwiększenia liczby specjalistów oraz do zwiększania ich dostępności na rynku usług medycznych.

Wprowadzonych zostanie do 6 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Przeczytaj teraz

Zmiany w przepisach dotyczących egzaminów diagnostów laboratoryjnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2020

19 sierpnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Rozporządzenie wprowadza zmiany dotyczące egzaminu PESDL.

Wynika z niego, że w  przypadku gdy diagnosta laboratoryjny złoży wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) w sesji jesiennej 2020 roku, a zda ten egzamin w sesji wiosennej 2020 roku, wniosek będzie uważany za niezłożony. Dotyczy to wniosku o przystąpienie do części teoretycznej albo praktycznej PESDL.

W takiej sytuacji Centrum Egzaminów Medycznych dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez diagnostę laboratoryjnego za zgłoszenie do PESDL w sesji jesiennej 2020 roku.

Czytaj także: Niepubliczne laboratoria medyczne aktywnie wspierają walkę z pandemią COVID-19>>>

W przypadku gdy diagnosta laboratoryjny złoży wniosek o przystąpienie do PESDL w sesji jesiennej 2020 roku, a zda część PESDL w sesji wiosennej 2020 i będzie przystępował do pozostałej części PESDL w sesji jesiennej 2020, CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej przez diagnostę laboratoryjnego za zgłoszenie do PESDL w sesji jesiennej 2020 roku w wysokości odpowiadającej opłacie za zdaną część PESDL.

W przypadku gdy diagnosta laboratoryjny złoży wniosek o przystąpienie do części PESDL w sesji jesiennej 2020 i zda tę część w sesji wiosennej 2020, CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej za zgłoszenie do tej części PESDL.

Zwrot opłaty nastąpi do 15 grudnia 2020 roku.

Sesja wiosenna 2020 roku Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych została odwołana w kwietniu 2020, a odwieszona została od 1 września 2020 i wydłużona do 30 listopada 2020.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 18 sierpnia 2020 roku (poz. 1405).

Podobne przepisy, związane ze zmianą terminów wiosennych sesji egzaminów specjalistycznych, zawarte zostały w rozporządzeniu ministra zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP 18 sierpnia 2020  (poz. 1404) oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia z zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów, opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP 18 sierpnia 2020 (poz. 1403).

Przeczytaj teraz

Ukazał się projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.07.2020

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, która kompleksowo reguluje kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, zasad i warunków wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego a także zasad nadzoru i kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zasad organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.

Aktualnie diagności laboratoryjni nie mają możliwości wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej. Ta forma udzielania świadczeń zdrowotnych jest przystosowana do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej osobiście i zależnie od jej zakresu i rozmiaru – umożliwia ograniczenie wymogów organizacyjnych w porównaniu z pozostałymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Proponowane w projekcie rozwiązania zmierzają do wprowadzenia przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie indywidualnych i  grupowych praktyk zawodowych. Niewprowadzenie tych zmian w praktyce uniemożliwiłoby wykonywanie zawodu przez znaczną część diagnostów laboratoryjnych, co wpłynęłoby także niekorzystnie na zaspokojenie potrzeb pacjentów – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu.

Projekt zawiera także rozwiązania regulujące kwestie prowadzenia badań laboratoryjnych na materiale biologicznym pochodzącym od ludzi dla celów innych niż lecznicze (badania wykonywane na potrzeby organu ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, szkoły wyższe w strukturze których istnieją laboratoria, w których prowadzone są badania na materiale biologicznym pochodzenia ludzkiego). Wskazuje on, że czynnościami diagnostyki laboratoryjnej będą także badania wykonywane na potrzeby organu ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj także: Ministerstwo Zdrowia: korzystamy z wiedzy prywatnych laboratoriów>>>

Zawiera także określenie, na takich samych zasadach jak obecnie, kształcenia przeddyplomowego przygotowującego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Natomiast kształcenie podyplomowe zostało uaktualnione i doprecyzowane.

W projekcie ustawy przyjęto zasadę, że diagnosta laboratoryjny ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych.

Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie przepisu umożliwiającego diagnoście laboratoryjnemu legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia. Wprowadzono też 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego dla diagnosty laboratoryjnego.

Ustawa uznaje czynności z zakresu medycyny laboratoryjnej, które nie są świadczeniami zdrowotnymi (działalność laboratoryjna) za działalność gospodarczą regulowaną.

Ustawa wprowadza obowiązek stosowania w medycznym laboratorium diagnostycznym minimalnych norm zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych. Zgodnie z zapisami projektu w laboratorium będzie musiał być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy kierownik oraz co najmniej dwóch diagnostów laboratoryjnych.

Czytaj także: Niepubliczne laboratoria medyczne aktywnie wspierają walkę z pandemią COVID-19>>>

Kierownikiem będzie mogła być osoba posiadającą tytuł specjalisty w jednej z dziedzin medycyny mających zastosowanie w medycynie laboratoryjnej, odpowiedzialna za organizację i funkcjonowanie laboratorium w tym za spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa. Wskazane zostały w projekcie ustawy podstawowe obowiązki kierownika laboratorium. Funkcję kierownika laboratorium można będzie pełnić w pełnym wymiarze godzin pracy w jednym laboratorium.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 lipca 2020 roku.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Śląskie Laboratoria Analityczne uruchomiły konsultacje telefoniczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.05.2019

Sieć placówek diagnostycznych Śląskie Laboratoria Analityczne wprowadziła do swojej oferty telefoniczne konsultacje wyników badań z doświadczonymi diagnostami laboratoryjnymi.

Pacjenci mogą korzystać z tej usługi, gdy podczas rejestracji w punkcie pobrań poinformują, że są zainteresowani taką formą konsultacji.

Diagnostów można zapytać o interpretację zarówno podstawowych badań (takich jak na przykład morfologia), jak i tych bardziej specjalistycznych (na przykład z zakresu autoimmunodiagnostyki). Podczas interpretacji diagności mogą zadawać pacjentom dodatkowe pytania, które pomogą w udzieleniu jak najdokładniejszych sugestii.

Laboratoria uruchomiły taką usługę, odpowiadając na potrzeby pacjentów, którzy często nie chcą czekać na wizytę u lekarza, aby dowiedzieć się, czy ich wyniki są prawidłowe.

Koszt usługi wynosi 49,90 z (45,00 zł w przypadku zlecenia pakietu badań).

Śląskie Laboratoria Analityczne prowadzą ponad 50 punktów pobrań, które zlokalizowane są między innymi w Katowicach, w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Jastrzębiu Zdroju, Kędzierzynie Koźlu, Kielcach, Opolu, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Trzebini i Żywcu.

W Katowicach sieć prowadzi laboratoria: medyczne i mikrobiologiczne.

Czytaj także: Diagnostyka otworzyła nowy punkt pobrań>>>

Przeczytaj teraz