Telemedycyna Polska: umowa z PZU

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2023

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarta umowę z PZU Zdrowie, dotyczącą realizacji pilotażowego programu usług telemedycznych. Obejmie on dwa rodzaje pakietów – pakiet Teleopieki oraz Telediagnostyki.

Usługa teleopieki obejmie świadczenie zdalnej opieki kardiologicznej, w ramach której pacjent będzie miał możliwość wykonania badań EKG, telekonsultacji i nawiązaniu kontaktu z Centrum Telemedycznym, działającym przez 24 godziny na dobę.

Natomiast usługa telediagnostyki polega na zdalnej diagnostyce kardiologicznej typu event-holter trwającej do 30 dni kalendarzowych.

Telemedycyna Polska na czas trwania pilotażu udostępni pacjentom PZU Zdrowie aparaty EKG – certyfikowane wyroby medyczne produkcji spółki AliveCor, Inc., będącej partnerem biznesowym spółki.

Synlab: współpraca z Home Lab

PZU Zdrowie posiada 130 placówek własnych i 2200 partnerskich w 600 miastach w Polsce oraz z własną sieć pracowni diagnostyki obrazowej i centrum telemedyczne. Oferuje opiekę medyczną w formie pakietów dla pracowników firm, a także w postaci indywidualnych abonamentów medycznych i pakietów profilaktycznych, w tym pakiet badań układu sercowo-naczyniowego „Zdrowe serce”.

AliveCor to firma zajmująca się urządzeniami medycznymi i sztuczną inteligencją, produkująca sprzęt i oprogramowanie EKG dla urządzeń mobilnych. Jednym z produktów firmy jest AliveCor KardiaMobile, przenośne urządzenie EKG, które może być wykorzystywane do wykrywania migotania przedsionków _AFib_ i innych zaburzeń rytmu serca.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Przeczytaj teraz

Synlab: współpraca z Home Lab

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.04.2023

Synlab rozpoczął współpracę z firmą Home Lab, która oferuje aplikację umożliwiającą zlecenie pobrania materiału do badań we własnym domu.

Pobrane przez Home Lab próbki zostają dostarczone do placówek Synlab Polska  w celu wykonania badań laboratoryjnych.

Aplikacja Home Lab umożliwia także dostęp do wyników badań.

Synlab Polska to laboratorium medyczne i sieć kilkunastu punktów pobrań, działających w województwie mazowieckim – w Warszawie, w Sochaczewie, w Konstancinie-Jeziornej oraz w Józefowie.

Synlab w rankingu „Najlepsze Placówki 2022”

Oferta sieci, która ma za sobą wsparcie Grupy Synlab, działającej w 40 krajach, obejmuje  5 000 parametrów laboratoryjnych, w tym zaawansowane testy genetyczne o szerokim spektrum badawczym.

Flagowym produktem Synlab jest myBIOME, test badający mikrobiotę jelitową  i oferujący spersonalizowany wynik online. Sprawdza on wiele parametrów (w tym siarkowodór), pomaga pacjentom z dolegliwościami jelit, u których nie wykryto ani dysbiozy ani SIBO.

Przeczytaj teraz

NIK: Małopolski System Informacji Medycznej – kosztowny i zbędny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.03.2023

NIK zbadała tworzony od lat przez władze województwa Małopolski System Informacji Medycznej, z którego będzie korzystać zaledwie 2 procent placówek medycznych i stwierdziła, że sieć ta będzie częściowo dublować już dostępną centralną platformę P1 i związane z nią Internetowe Konto Pacjenta.

Zdaniem Izby może to doprowadzić do niegospodarnego wydania publicznych pieniędzy, dlatego NIK skierowała do marszałka województwa wniosek o weryfikację dotychczasowych efektów projektu i aktualizację jego założeń.

Pomysł budowy platformy, który pojawił się w 2009 roku, zakładał innowacyjne, jak na tamten czas, rozwiązania. Miał zwiększyć dostępność e-usług medycznych w regionie i poprawić ich jakość. Pilotaż uruchomiono w 2015 roku, a ostateczna decyzja o budowie MSIM zapadła w 2019 roku, choć już wtedy było wiadomo, że system będzie powielał rozwiązania dostępne w ramach ogólnopolskiej platformy P1.

Mimo że Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie zwracało uwagę na niedopuszczalne, bo związane z ponoszeniem niepotrzebnych kosztów, dublowanie usług, władze województwa nie zrezygnowały z ich uruchomienia.

W ramach MSIM ma być możliwa wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), choć od 1 lipca 2021 roku placówki lecznicze mają obowiązek korzystać przede wszystkim z platformy P1, udostępniony zostanie także regionalny portal pacjenta, choć funkcjonuje już ogólnopolskie Internetowe Konto Pacjenta. Zrezygnowano jedynie z uruchomienia lokalnej e-rejestracji.

Coraz więcej Polaków kupuje prywatne ubezpieczenie medyczne

Założony koszt budowy i uruchomienia Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej to około 209,5 mln zł, z czego większość tych wydatków ma zostać pokryta ze środków unijnych. Do czerwca 2022 roku władze województwa wydały niecałe 83 mln zł (39,5 procent), z czego niemal 79 mln zł zostało przeznaczonych na doposażenie placówek biorących udział w projekcie.

Mimo to w lutym 2022 roku 16 z 38 szpitali partnerskich wciąż nie było gotowych na integrację z mającą powstać platformą regionalną. I choć termin uruchomienia MSIM został przesunięty po raz kolejny – do 31 października 2023 roku – istnieje poważne ryzyko  niedotrzymania i tego terminu. Stan realizacji wskaźników, które miały zostać osiągnięte do końca 2021 roku w czerwcu 2022 roku, wynosił 0 procent, a dofinansowanie projektu uzyskane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 należy rozliczyć do końca tego roku. Jeśli wskaźniki nie zostaną zrealizowane, dofinansowanie trzeba będzie zwrócić – w całości lub w części.

Małopolski System Informacji Medycznej zaplanowano w taki sposób, aby można go było rozbudowywać. O ile jednak obecnie udział w projekcie przynosi szpitalom wymierne korzyści, to dla potencjalnych nowych placówek będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami bez żadnych realnych korzyści. Teraz 90 procent kosztów doposażania uczestników projektu w niezbędny sprzęt i oprogramowanie pokrywają władze wojewódzkie, kolejne placówki będą musiały same zapłacić za integrację z systemem. Założono też, że to właśnie placówki uczestniczące w MSIM będą pokrywać 75 procent kosztów jego funkcjonowania.

Tymczasem w przeciwieństwie do małopolskiego systemu, który wciąż nie powstał, już działająca ogólnopolska platforma P1 umożliwia placówkom zdrowotnym w całym kraju bezpłatną wymianę dokumentów, a pacjentom dostęp do swoich danych medycznych.

Małopolskim projektem objęto jedynie 38 szpitali spośród 1875 wszystkich placówek leczniczych, czyli 2 procent funkcjonujących w Małopolskiem. Od samego początku regionalna platforma nie była więc rozwiązaniem kompleksowym, nawet w skali regionu. Co więcej, w okresie objętym kontrolą w szpitalach wybranych do udziału w projekcie leczyła się mniej niż połowa pacjentów z Małopolski.

Spośród trzech kontrolowanych przez NIK szpitali dwa były gotowe do integracji z MSIM w zakładanym terminie, czyli do końca 2021 roku. W przypadku trzeciej placówki – Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie – istnieje poważne ryzyko, że do listopada tego roku takiej gotowości nie uda się osiągnąć, a jest to termin wskazywany obecnie jako data uruchomienia platformy.

Artykuł ekspertów ze Scanmed w European Spine Journal

NIK stwierdziła także, że sprzęt informatyczny zakupiony w ramach MSIM był wykorzystywany w sposób niepełny lub niezgodny z wnioskiem o dofinansowanie. W badanym okresie w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu dotyczyło to urządzeń wartych prawie 65 tys. zł (9,9 procent środków na zakup tego rodzaju urządzeń), a w przypadku Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sprzętu wartego około 138 tys. zł (4,4 procent wartości sprzętu informatycznego zakupionego do zakończenia kontroli).

Jednym z kluczowych elementów projektu MSIM jest wytwarzanie i wymiana dokumentacji medycznej. NIK stwierdziła, że w dwóch spośród trzech szpitali partnerskich objętych kontrolą realizacja MSIM wpłynęła na ujednolicenie i poprawę procesu gromadzenia danych oraz informacji medycznych, zapewniła uprawnionym placówkom szybki dostęp do tych danych oraz poprawiła system obsługi pacjenta, a to oznacza, że zrealizowano cele szczegółowe projektu. Należy jednak zaznaczyć, że stało się tak dzięki wykorzystaniu możliwości ogólnopolskiej platformy P1, bez udziału MSIM, która wciąż nie powstała.

Jednocześnie stwierdzono, że w żadnym z kontrolowanych szpitali dokumentacja nie była w pełni zabezpieczona. Zdarzały się przypadki, w których dostęp do systemu nie wymagał użycia hasła, system nie miał oprogramowania antywirusowego, a w jednej z placówek nie prowadzono rejestru wejść do pomieszczeń, w których znajdowały się serwery z danymi medycznymi pacjentów.

Przeczytaj teraz

PZU Zdrowie rozszerza zakres świadczeń telemedycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.03.2023

PZU Zdrowie rozszerza portfolio usług telemedycznych o dwa nowe pakiety w zakresie rozpoznania i monitorowania zaburzeń rytmu serca. Jako pierwsi skorzystają z nich pacjenci Centrum Medycznego PZU Zdrowie Warszawa Stawki. Rozwiązania zapewni Telemedycyna Polska S.A.

– Rozpoczęliśmy pilotaż usług oferowanych przez Telemedycynę Polską, ponieważ chcemy dostarczać pacjentom innowacyjne rozwiązania opieki medycznej, jednocześnie zapewniając najwyższe standardy diagnostyki oraz leczenia. To usprawnienie zarówno dla lekarzy kardiologów, ale przede wszystkim naszych pacjentów, zapewniające komfort i poczucie bezpieczeństwa, gdyż badanie można wykonać kiedy tylko pojawi się taka potrzeba – mówi Andrzej Jaworski, prezes zarządu PZU Zdrowie.

– Telemedycyna Polska wspiera PZU Zdrowie w implementacji nowoczesnych rozwiązań cyfrowych dostępnych w praktyce klinicznej w świetle najnowszych rekomendacji. Przyjęty model pilotażu pozwala szybko i efektywnie wdrożyć do placówek medycznych PZU Zdrowie telediagnostykę i telemonitoring zaburzeń rytmu serca z wykorzystaniem mobilnych urządzeń firmy AliveCor opartych na sztucznej inteligencji. Pilotaż zakłada dostarczenie przez Telemedycynę Polską zarówno mobilnych urządzeń EKG, logistyki w modelu door to door, teleedukację pacjentów PZU Zdrowie z zasad użytkowania nowoczesnych rozwiązań, ale przede wszystkim zapewnienie lekarzom PZU Zdrowie wsparcia w procesie leczenia pacjenta przez 24-godzinne Centrum Telemedyczne – wyjaśnia Marzena Krawiec, wiceprezes zarządu Telemedycyna Polska S.A.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Dla pacjentów warszawskiej placówki medycznej dostępne są już dwa pakiety usługi telemedycznej. O kwalifikacji pacjenta do programu decyduje lekarz kardiolog PZU Zdrowie, który wystawia elektroniczne skierowanie na usługę telemedyczną. W placówce medycznej pacjent otrzymuje certyfikowane medycznie mobilne urządzenie EKG (Kardia) oraz instaluje bezpłatną aplikację mobilną (Kardia – dostępną dla systemów operacyjnych iOS oraz Android) umożliwiającą wykonanie badań EKG oraz zapoznanie się w czasie rzeczywistym z wstępną interpretacją badania EKG wykonaną przez algorytm sztucznej inteligencji, a w razie potrzeby i występowania objawów klinicznych pacjent może skonsultować badanie EKG z Centrum Telemedycznym Po zakończeniu usługi telemedycznej pacjent zwraca bezpłatnie urządzenie za pomocą kuriera do firmy Telemedycyna Polska.

W sieci medycznej PZU Zdrowie jest 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych.

Telemedycyna Polska S.A. od 17 lat prowadzi całodobowe centrum diagnostyczno-monitorujące w kardiologii, które jest wsparciem dla lekarzy, placówek medycznych czy zespołu badawczego. Spółka opisuje rocznie 40.000 badań spoczynkowych EKG, holterów i event-holter. Pod swoją opieką ma 3500 pacjentów, którym dostarcza teleopiekę kardiologiczną wspartą certyfikowanymi mobilnymi urządzeniami medycznymi EKG wykorzystywanymi przez pacjentów w warunkach domowych  oraz przeprowadza rocznie 20.000 telekonsultacji kardiologicznych.

Telemedycyna Polska zapewni opiekę mieszkańcom Wrocławia

Źródło: www.zdrowie.pzu.pl

Przeczytaj teraz

Skierowanie do sanatorium będzie w formie elektronicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Opublikowane zostały rozporządzenia ministra zdrowia, które wprowadzają skierowanie w formie elektronicznej na leczenie uzdrowiskowe oraz na rehabilitację uzdrowiskową. Są to świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe oraz na rehabilitację uzdrowiskową, wystawione w postaci elektronicznej, będzie przekazywane przez lekarza za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (SIM) do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Pacjent będzie informowany o dalszych etapach przetwarzania skierowania, czyli o jego rejestracji, ocenie i potwierdzeniu za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Anna Rulkiewicz na liście 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia

Z przepisów rozporządzeń wynika, że skierowania takie mogą być wystawiane w postaci papierowej w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, albo gdy dotyczy to świadczenia, które ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 2 marca 2023 roku (poz. 398).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową także zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 marca 2023 roku (poz. 399).

Zawarte w nich przepisy wejdą w życie 17 marca 2023 roku.

Przeczytaj teraz

Telekonsultacje w Goldenmed

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.02.2023

Centrum Medyczne Goldenmed z Warszawy nawiązało współpracę z HomeDoctor, platformą świadczącą usługi medyczne, między innymi w formie telekonsultacji. Dzięki temu pacjenci placówki uzyskali możliwość skorzystania z wygodnego rozwiązania, które umożliwia szybką konsultację z lekarzem, niezależnie od miejsca przebywania.

Podczas telekonsultacji lekarz oferuje poradę, a w razie potrzeby wystawia e-receptę i zwolnienie lekarskie.

Placówka zapewnia zdalny dostęp do lekarzy ponad 30 specjalizacji medycznych.

Przychodnia Goldenmed działa w warszawskiej dzielnicy Białołęka, w Galerii Odkryta, w rejonie ulic Odkrytej i Światowida.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej utworzyli fora sektorowe

Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne w kilkunastu zakresach, leczenie stomatologiczne oraz rehabilitację. Działa tutaj poradnia medycyny pracy i medycyny transportu. Można wykonać badania diagnostyczne, takie jak USG, RTG, EKG oraz laboratoryjne.

Usługi Centrum, poza podstawową opieką zdrowotną, są komercyjne. Centrum współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi, takimi jak Allianz, Signal Iduna, SKOK Ubezpieczenia, Compensa, PZU, ICR, Inter Polska, Saltus Zdrowie, Medica Assistance oraz TU Zdrowie, a także z siecią Lux Med.

Właścicielem Centrum Medycznego Goldenmed jest spółka Inwest Med z siedzibą w Legionowie.

Źródło: www.goldenmed.pl

Przeczytaj teraz

Synevo współpracuje z Med24

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.12.2022

Zaufaj lekarzowi, nie przeglądarce – to główny komunikat towarzyszący wprowadzeniu nowej usługi dla pacjentów Sieci Laboratoriów Medycznych Synevo. Polega ona na udostępnieniu wszystkim chętnym możliwości bezpłatnej konsultacji wyników badań z lekarzem.

Realizacja nowej usługi jest możliwa dzięki współpracy z polsko-szwedzką platformą telemedyczną Med24, która oferuje swoim pacjentom kody rabatowe na badania laboratoryjne w Synevo.

Jak wynika z sondażu „Zdrowie Polaków-telemedycyna w 2021”, przeprowadzonego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat, aż 55,8 procent badanych Polaków, oprócz informacji o lekarzach i usługach medycznych, szuka w internecie także wskazówek na temat symptomów konkretnej choroby. Ponad jedna trzecia pacjentów, w trakcie wizyty, otrzymuje od lekarza skierowania na badania, w celu postawienia odpowiedniej diagnozy.

Aby umożliwić pacjentom profesjonalną i szybką analizę wyników badań diagnostycznych i usprawnić proces komunikacji pacjent – lekarz, w listopadzie 2022 roku Synevo uruchomiło usługę bezpłatnych konsultacji wyników badań na platformie telemedycznej Med24. Natomiast pacjenci partnera sieci, po każdej wizycie lekarskiej, otrzymają 10-procentowe kody rabatowe na badania laboratoryjne w store.synevo.pl.

Bezpłatne e-konsultacje wyników badań są możliwe przy zakupie jednego z 10 pakietów badań Synevo w sklepie internetowym store.synevo.pl. Ceny pakietów są korzystniejsze niż pojedyncze badania, obejmują między innymi pakiet tarczycowy, 60 Plus, wątrobowy, czy popularne przeglądy stanu zdrowia dla kobiet i mężczyzn.

Synevo partnerem kampanii Przyszłość opieki medycznej

Po wykonaniu badania w dowolnym punkcie pobrań Synevo, wraz z wynikami badań pacjent otrzyma kod umożliwiający zamówienie bezpłatnej konsultacji wyników badań online na platformie Med24. Platforma zapewnia możliwość załączania wyników badań i bezpiecznego udostępniania ich lekarzowi, wybór formy konsultacji – wideo, telefon lub czat, a także dostępność usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Laboratoria i punkty pobrań Synevo działają w 14-tu województwach, zlokalizowane są między innymi w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Zielonej Górze, Krakowie, Poznaniu, Włocławku, Bydgoszczy, Toruniu, Sosnowcu czy Gorzowie Wielkopolskim.

Synevo jest częścią Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Telemedycyna Polska zapewni opiekę mieszkańcom Wrocławia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.12.2022

Spółka Telemedycyna Polska S.A. zawarła umowę z gminą Wrocław dotyczącą przygotowania, wdrożenia i świadczenia usługi dostępu do systemu teleopieki dla mieszkańców Wrocławiu.

Oferta spółki została wybrana w wyniku przetargu ogłoszonego przez gminę Wrocław. Telemedycyna Polska S.A. złożyła ofertę jako lider konsorcjum, składającego się z dwóch podmiotów.

Wartość umowy wynosi 1.771.500 zł brutto, a łączne wynagrodzenie dla konsorcjum – 1.008.000 złotych.

Termin realizacji umowy wyniesie 36 miesięcy, zostanie ona przeprowadzona w czterech etapach.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

W III kwartale 2022 Telemedycyna Polska S.A. uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1.697 tys. zł, co oznacza wzrost o 51 procent (rok do roku). W tym czasie odnotowano także stratę w wysokości 348 tys. zł (rok wcześniej miała ona wartość 209 tys. zł).

Przeczytaj teraz

Raport: wzrasta poparcie dla cyfrowych rozwiązań w ochronie zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.10.2022

Z najnowszego raportu STADA Health Report wynika, że ponownie wzrasta poparcie dla cyfrowych rozwiązań w zakresie opieki medycznej. W 2021 roku 57 procent Europejczyków deklarowało chęć skorzystania z konsultacji online z lekarzem, obecnie jest to 64 procent.

Raport pokazuje, że opinie na temat dbania o zdrowie za pomocą cyfrowych narzędzi różnią się w zależności od kraju. Największymi zwolennikami e-wizyt są mieszkańcy Portugalii (86 procent), Rumunii (79 procent) oraz Hiszpanii (78 procent).

W Polsce ponad połowa osób (58 procent) jest skłonna skorzystać z konsultacji online, natomiast znacznie mniej do nich przekonani są Austriacy i Niemcy (po 55 procent) oraz Czesi (54 procent). Listę 15 krajów biorących udział w badaniu zamyka Belgia jako jedyne państwo, w którym mniej niż połowa populacji (47 procent) jest przychylnie nastawiona do cyfrowych rozwiązań w kwestii dbania o zdrowie.

Jako najczęstszy argument przeciwko e-wizytom podawany jest brak bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Dla 20 procent Europejczyków jest to powód do całkowitej rezygnacji z tej formy leczenia. Oszczędność czasu i większa dostępność nie jest przekonująca dla 40 procent Polaków – podczas wizyty online 20 procent czułoby się niezręcznie, natomiast 21 procent jest im zupełnie przeciwne z powodu braku osobistej obecności w gabinecie.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Rozmowę z lekarzem bez używania cyfrowych narzędzi bardzo cenią sobie mieszkańcy terenów wiejskich, dla których kontakt ze specjalistą jest szczególnie utrudniony. Z powodu potrzeby bezpośredniej interakcji z konsultacji internetowych zrezygnowała ponad jedna czwarta osób z obszarów wiejskich (26 procent), co przewyższa odsetek Polaków (21 procent) oraz wszystkich Europejczyków (20 procent) wskazujących ten powód.

W Polsce ogólnie z konsultacji internetowych zrezygnowało 50 procent osób z terenów wiejskich i 40 procent mieszkańców miast. Ilość wszystkich osób zamieszkujących obszary pozamiejskie, którzy nie chcą korzystać z wizyt online (44 procent) jest również znacznie wyższa niż odsetek mieszkańców regionów zurbanizowanych (32 procent) oraz ogólnej grupy badanych Europejczyków (36 procent).

Badanie przeprowadzone zostało przez InSites Consulting na zlecenie STADA, realizowane było od marca do kwietnia 2022 roku, na próbie około 200 respondentów z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Włoch, Kazachstanu, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Damiana współpracuje z Booksy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.10.2022

Centrum Medyczne Damiana rozpoczęło współpracę z Booksy i pacjenci sieci mogą za pomocą strony internetowej oraz aplikacji tej firmy umawiać się na konsultacje specjalistyczne oraz badania diagnostyczne.

Booksy to kolejny kanał do umawiania wizyt – po Znanym Lekarzu, ABC Zdrowie, Rankingu Lekarzy, Damian Online, Sklep Damian.pl oraz Medistore, dzięki któremu pacjenci Centrum Medycznego Damiana mogą umawiać się na wizyty online.

W aplikacji mobilnej Booksy a także na platformie internetowej Booksy można szybko i wygodnie umówić konsultację dermatologa, internisty, ginekologa, kardiologa, psychologa, psychiatry i wielu innych specjalistów. Dotyczy to także konsultacji odbywających się w niedziele.

Umawiać można także konsultacje telemedyczne, badania diagnostyczne, na przykład USG piersi czy tarczycy, oraz zabiegi z zakresy kosmetologii (takie jak depilacja, endermologia, peelingi).

Centrum Medyczne Damiana rozwija rozwiązania w zakresie e-zdrowia

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie 10 przychodni i szpital. Oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych – obrazowych 
i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotną. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.

Centrum Medyczne Damiana istnieje od 1994 roku. Należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Damiana rozwija rozwiązania w zakresie e-zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.10.2022

Centrum Medyczne Damiana rozszerzyło aplikację mobilną Damian Mobile i portal pacjenta Damian OnLine o nowe funkcjonalności. Mają one na celu usprawnienie zarządzania wizytami przez pacjentów.

Nowe rozwiązania dotyczą rejestracji konta i logowania do prostej wersji Konta Pacjenta. Używając numeru karty oraz numeru PESEL można umówić wizytę, a pacjenci, którzy nie korzystali nigdy z usług Centrum Medycznego Damiana, mogą się w ten sposób zarejestrować. Po wypełnieniu formularza otrzymują numer karty na wskazany adres mailowy. Numer ten służy do logowania się w wersji prostej.

Pełna wersja konta daje natomiast możliwość odwoływania wizyt, przeglądania i pobierania dokumentacji medycznej, a także sprawdzania wyników badań i otrzymania kodu e-recepty. Wizyty w Centrum Medycznym Damiana mogą się także zapisać w kalendarzu telefonu.

Centrum Rehabilitacji Damiana zmienia siedzibę

Umawiając konsultacje lub badanie diagnostyczne przez aplikację pacjenci zyskują 5 procent rabatu na usługi.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi 10 przychodni i szpital. Oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych; obrazowych 
i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotną. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.

Centrum Medyczne Damiana istnieje od 1994 roku. Należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

CMP wdrażana nowoczesne rozwiązania informatyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.10.2022

W Centrum Medycznym CMP będzie działać unikalny zintegrowany system informatyczny, z dedykowanymi modułami, zapewniającymi obsługę pacjenta zarówno od strony medycznej jak i marketingowej.

Jest to system Wide Medical Solution (WMS), wdrażany przez firmę Gabos Software, z którą CMP rozpoczęło współpracę.

Z systemu WMS Mediqus będzie korzystał zarówno personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, jak i pracownicy obsługi klienta związani z Call Center, zajmujący się kampaniami marketingowymi oraz kontaktem z klientem oraz personel zarządczy i pracownicy zajmujący się finansami firmy. Szeroki wachlarz partnerów CMP spowodował potrzebę integracji systemu z różnymi podmiotami takimi jak PZU, Compensa, Neuca, Telemedi itp.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Dużego nakładu pracy wymaga między innym zintegrowanie danych pochodzących z dwóch różnych systemów użytkowanych do chwili obecnej w CMP a mianowicie Eurosoft i InterClinik. Kilkuletnie zbiory danych pochodzące z tych systemów zostały zmigrowane do WMS Mediqus.

Warte zaznaczenia jest przebieg wdrożenia systemu danych pochodzących z WMS, który konsultowany był ze wszystkimi komórkami spółki począwszy od rejestracji przez lekarzy jak i pion rozliczeń i umów. W ramach tego wdrożenia stworzono unikalny interfejs API dla celów automatycznej wymiany danych z systemami dziedzinowymi wiodących ubezpieczycieli. Przebudowane zostały praktycznie wszystkie aspekty obsługi z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Pełne uruchomienie systemu jest zaplanowane w IV kwartale 2022 roku.

Centrum Medyczne CMP to sieć przychodni posiadających obecnie 19 oddziałów na terenie Warszawy, Piaseczna, Łomianek i Józefosławia. Jest polską, rodzinną firmą, która powstała w 2002 roku.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych działa już 20 lat

Oferuje komercyjną opiekę specjalistyczną, a także realizuje wizyty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na stałe współpracuje z około 400 podwykonawcami na terenie całej Polski i około 500 specjalistami.

Opieką lekarską w CMP objętych jest około 650 000 pacjentów, którzy realizują ponad 40 000 wizyt miesięcznie. Od 2019 roku firma prowadzi badania kliniczne między innymi w zakresie leczenia grypy czy chorób z obszaru pulmonologii, kardiologii i ginekologii, a a także leków na Covid-19.

Przeczytaj teraz

Teleporady w Domu Lekarskim

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.09.2022

Dom Lekarski od września 2022 roku wprowadził teleporady w zakresie konsultacji lekarskich oraz psychologicznych. Celem rozwiązanie jest umożliwienie pacjentom szybkiego i wygodnego dostępu do specjalistów.

Teleporady są szczególnie atrakcyjne dla osób, które potrzebują nagłej porady lekarskiej, a na przykład są przewlekle chore, mieszkają daleko od placówki medycznej, mają trudności z poruszaniem się, opiekują się małymi dziećmi albo po prostu potrzebują recepty na stale przyjmowane leki. Korzyścią dla tego typu rozwiązania jest również fakt, że nie naraża na kontakt z innymi pacjentami, co jest istotne w przypadku osłabionego układu odpornościowego.

W trakcie teleporady lekarz przeprowadza wywiad, wydaje zalecenia, a także może wystawić e-Receptę, e-Zwolnienie lekarskie lub e-Skierowanie. Podczas zdalnej konsultacji lekarze mają wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta, a w razie potrzeby pacjent może przesłać również wyniki badań drogą mailową. Wizyta jest odnotowywana w dokumentacji pacjenta.

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Dom Lekarski współpracuje z portalem LekarzeBezKolejki.pl, za pośrednictwem którego pacjenci mogą umawiać terminy teleporady. Lekarze i inni specjaliści kontaktują się z pacjentami telefonicznie, przez wideorozmowę lub czat.

Dom Lekarski prowadzi w Szczecinie przychodnie – przy ulicy Rydla 37,  w Outlet Park przy ulicy Struga 42, w Galerii Handlowej Turzyn przy alei Bohaterów Warszawy 42, w Piastów Office Cente, przy alei Piastów 30 oraz oddział szpitalny przy ulicy Gombrowicza 23.

We wrześniu 2021 w przychodni przy ulicy Rydla 37 otwarte zostało Centrum Zdrowia Mentalnego.

Na mocy przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji z 2 lutego 2021 roku właścicielem pakietu kontrolnego (73 procent) spółki Dom Lekarski S.A. stał się Medicover.

Medicover z dekadą rozwoju telemedycyny

Przeczytaj teraz

Projekt e-Gabinet+ dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.09.2022

Projekt e-Gabinet+ umożliwia placówkom podstawowej opieki zdrowotnej uzyskanie środków na wdrożenie e-usług oraz ich integrację z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego.

Projekt realizowany jest przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia wraz z Centrum e-Zdrowia od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2023.

Jego wartość to 199 302 875,71 zł, a wkład Funduszy Europejskich (EFRR) wynosi 199 302 875,71 zł.

Nie można reformować szpitali bez zmiany całego systemu ochrony zdrowia

Wsparcie w ramach projektu w postaci dostępu do aplikacji e-Gabinet+ oraz wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny (komputerowy) otrzyma co najmniej 1 400 placówek POZ wyłonionych w drodze otwartego naboru prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Na wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz udostępnienie aplikacji e-Gabinet+ ma zostać przeznaczone 95 mln zł. Maksymalne wsparcie dla jednej placówki to 68 tys. zł.

Wnioski można składać przez Platformę Obsługi Projektów Inwestycyjnych do 31 października 2022 lub do wyczerpania środków.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie zdrowie.gov.pl

Przeczytaj teraz

Trwa rewolucja w zakresie e-zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.09.2022

Rozwiązania w zakresie e-zdrowia powinny przede wszystkim przynosić korzyści pacjentom i ułatwiać pracę personelowi medycznemu. W ostatnich latach w naszym kraju obserwujemy rewolucję w tym zakresie. Mówili o tym uczestnicy pierwszego panelu, który odbył się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Uczestniczący w panelu Marcin Łukasiewicz z Medicover podkreśli, że prywatny sektor ochrony zdrowia włącza się chętnie w działania w tym zakresie i dzieli się swoim doświadczeniem.

Według ministra zdrowia Adama Niedzielskiego mamy do czynienia z pewnego rodzaju „wybuchem technologicznym”.

-Okres stagnacji trwał długo, dopiero 3-4 lata temu zaczęły się fundamentalne zmiany. Zaczęliśmy od bazy, którą stanowią – e-recepta, e-skierowania itd.,  utworzyliśmy program domowej opieki medycznej, który sprawdził się szczególnie podczas pandemii – mówił minister Niedzielski.

Inne wprowadzane rozwiązania, oprócz DOM, to także szereg  pilotaży dotyczących nowoczesnych innowacyjnych urządzeń. Zajmował się tym utworzony w resorcie zdrowia dział innowacji a także Agencja Badań Medycznych.

Szef resortu zdrowia mówił także o konieczności sprawdzania szczelności systemu e-zdrowia oraz o wdrażaniu rozwiązań bezpośrednio przekładających się na opiekę nad pacjentem.

-Musimy ssprawić, aby system-e-usług był bardziej przyjazny dla pacjentów, jednym z rozwiązań, które chcemy wprowadzać, będzie powszechna e-rejestracja, czyli elektroniczne umownie się do każdego specjalisty – dodał.

Od zbierania danych do interwencji zdrowotnych

Były minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że niewiele krajów wprowadziło  powszechną usługę elektroniczną w zakresie opieki zdrowotnej, dostępną dla wszystkich obywateli.

-Obecnie zaczynamy wchodzić w zupełnie nowy obszar – interwencji e-zdrowia, który może stać się początkiem nowej ery – mówił Szumowski, który podał przykład grupy chorych  z migotaniem przedsionków, którzy dzięki rozwiązaniom w zakresie e-zdrowia otrzymują szansę na właściwą opiekę i tym samym – na uratowanie życia.

-Rozwiązania takie mają służyć nie urzędnikom i systemowi, ale pacjentom. Przy pełnym wprowadzeniu tego systemu można uzyskać redukcję śmiertelności nawet w wysokości 50 procent w tej grupie pacjentów – mówił

-Jest to gigantyczna zmiana i rewolucja przebiegająca  od zbierania danych do interwencji zdrowotnych – dodał Szumowski.

Mówił także o konieczności wprowadzania przez podmioty medyczne danych do rejestru. Rejestry bedą spełniały swoją rolę, gdy będą wypełniane rzetelnie. Podmioty medyczne powinny być nagradzane za wypełnianie tego obowiązku. Podkreślił także rolę ochrony danych zawartych w rejestrach.

Dyrektor Centrum e-Zdrowia Paweł Kikosicki mówił o pracach dotyczących infolinii dla pacjentów, która była szczególnie przydatna podczas pandemii oraz o opracowywaniu nowych usług.

-Chcemy zaangażować organizacje pacjentów w ich projektowanie – mówił.

Przytoczył też dane, z których wynika, że  już 16 milionów kont zostało utworzonych w ramach IKP, zanotowano także 2,3 miliona pobrań aplikacji.

Inne projekty, które są w trakcie opracowywania to – e-krew, e-transplant oraz system monitorowania kształcenia – wersja 2.

Krzysztof Sączka, Główny Inspektor Sanitarny, przypomniał ważną rolę inspekcji sanitarnej podczas pandemii oraz o zmianach organizacyjnych, jakie przeszła ta instytucja w ostatnich kilku latach. Umożliwiają one prowadzenie działań inspekcyjnych w ramach systemu SEPIS, który pozwala między innymi  na monitorowanie ognisk zakażeń.

Medicover: korzyści dla pacjentów, pracowników i systemu

Medicover ma ponad 10 lat doświadczeń w zakresie e-zdrowia, co maa duży wpływ na opiekę nad pacjentami tej sieci medycznej.

-Obecnie wykonujemy kilka tysięcy telekonsultacji dziennie. Pandemia bardzo pomogła w wyrobieniu dobrych nawyków u pacjentów, a cały nasz ekosystem wspierający pacjentów, przygotowany już wcześniej, umożliwił szybki rozwój e-usług właśnie w tym okresie. Z naszych doświadczeń wynika, że  najlepszy jest model hybrydowy.  Natomiast źrodłem sukcesu wprowadzanych rozwiązań jest postawienie na takie korzyści jak wartość dla pacjenta, poprawa efektywności systemu oraz zadowolenie personelu i ułatwienie mu pracy – mówił Marcin Łukasiewicz z Medicover.

Wspomniał także o inicjatywie realizowanej w ramach fundacji Medicover, która polega na wdrażaniu elektronicznej dokumentacji w medycynie szkolnej.

– System ten pomoże w dostępie do informacji o zdrowiu młodych pacjentów – podkreślił.

Prywatny sektor deklaruje pomoc

Prywatny sektor ochrony zdrowia deklaruje pomoc we wdrażaniu e-usług, włączając się chętnie w prace legislacyjne i opracowywanie nowych rozwiązań.

-Trzeba kontynuować prace, także w takim  kierunku, aby pacjenci sami mogli podejmować decyzje w zakresie opieki nad zdrowiem – mówił Łukasiewicz.

Moderatorem panelu był Michał Czarnuch z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, a udział w nim brali – Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia, Michał Kępowicz z Philips Polska, Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Adam Niedzielski, minister zdrowia, Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny, oraz Marcin Łukasiewicz, członek zarządu Medicover. Do panelu dołączył także poseł Tomasz Latos.

Panel odbył się 6 września 2022 od godziny 12.00 do 13.00.

13 Forum Ochrony Zdrowia prowadzi Andrzej Mądrala, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, a otworzył je Adam Niedzielski, minister zdrowia, który podkreślił, że jego uczestnikom przyświeca jeden cel, – aby pacjentom polskim było jak najlepiej.

W tym roku w Forum Ekonomicznym, które trwa od 6 do 8 września 2022, bierze udział 5300 gości, a Forum Ochrony Zdrowia liczy 720 uczestników.

Przeczytaj teraz

Pacjent phygitalowy to pacjent przyszłości

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.08.2022

Najnowszy raport Deloitte Digital prezentuje najważniejsze cechy pacjenta przyszłości: wzorce zachowania, potrzeby i przeszkody w dbaniu o zdrowie. Zawiera także wskazówki dotyczące zaspokajania potrzeb nowego modelu pacjenta, jakim jest pacjent phygitalowy.

Spostrzeżenia raportu rzucają światło na to, czy zmiany, zaistniałe pod wpływem pandemii Covid-19 będą tymczasowe czy trwałe, i jak mogą wspierać dostawców usług medycznych w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych dotyczących potencjału cyfrowego zdrowia.

W wyniku badania zdefiniowano dwa post-pandemiczne archetypy pacjentów, reprezentujące ich zachowania zdrowotne i cyfrowe. Pierwsza grupa to pacjenci tradycyjni, którzy rzadko korzystają z kanałów cyfrowych, używają maksymalnie czterech aplikacji (stanowią 43 procent społeczeństwa), druga – to pacjenci phygitalowi, często korzystający z kanałów cyfrowych, ale również zainteresowani tradycyjnymi metodami kontaktu (phygital – oznacza z jęz. ang. połączenie dwóch perspektyw – fizycznej i cyfrowej), stanowią oni 17 procent społeczeństwa. Zauważalna jest tendencja wzrostu liczby osób z tej drugiej grupy.

Osobista diagnoza

Pacjenci phygitalowi korzystają z rozwiązań cyfrowych, aby dbać o swoje zdrowie,  ale są bardziej konserwatywni, jeżeli chodzi o stawianie diagnozy. Chętniej korzystają z kanałów cyfrowych przed i po wizycie (odpowiednio 33 procent i 28 procent) i te etapy oferują największe możliwości digitalizacji. Natomiast konsultacje lekarskie wolą odbywać osobiście, 56 procent z nich twierdzi, że wolą bezpośrednie wizyty u lekarzy i specjalistów, a 58 procent chce usłyszeć diagnozę osobiście.

Pacjenci phygitalowi to przede wszystkim kobiety, głównie z pokolenia millenialsów, pracujące w dużych i średnich firmach. Pomimo przynależności do państw o średniej dojrzałości cyfrowej Polska przewyższa średnią europejską po względem wielkości grupy pacjentów phygitalowych.

Dostęp do wielu specjalistów

Dla tych pacjentów główną zachętą do udostępniania danych medycznych jest troska o zdrowie, na drugim miejscu stawiają oni korzyści finansowe, takie jak zniżki na ubezpieczenie oferowane przez ubezpieczycieli publicznych i prywatnych.

Pacjenci phygitalowi są bardziej skłonni aktywnie dbać o zdrowie, gdy są do tego  zachęcani przez rozwiązania cyfrowe, ważny jest dla nich wygodny dostęp do specjalistów oraz dostęp do wielu funkcjonalności w ramach jednej aplikacji, automatyczne  przypomnienia o wizytach czy możliwość udostępnienia lekarzowi informacji o zdrowiu przez aplikację.

Dla tej grupy pacjentów ważna jest troska nie tylko o zdrowie fizyczne, ale i psychiczne, co jest dla nich codzienną praktyką. Utrzymują oni dobre relacje z bliskimi, wyznaczają sobie czas na relaks, unikają stresu. Pacjenci phygitalowi cierpiący na choroby przewlekłe są otwarci na rozwiązania  cyfrowe, wspomagające ich w tym zakresie, ale często nie są świadomi ich istnienia.

Uzupełniające się kanały kontaktu

Z raportu wynika, że phygitalowy pacjent przyszłości oczekuje takiego  samego poziomu obsługi we wszystkich dostępnych kanałach, które wzajemnie się uzupełniają. Nie wystarczy już samo zapewnienie osobistej opieki lekarskiej na najwyższym poziomie. Nowym standardem opieki medycznej staje się oferta obejmująca wiele różnych punktów kontaktu w kanałach tradycyjnych i cyfrowych

Autorzy raportu stwierdzają, że w przyszłości można oczekiwać wyrównania się udziału procentowego pacjentów phygitalowych i tradycyjnych, co oznacza, że dostawcy usług medycznych będą musieli zapewnić łatwą obsługę i kontakt we wszystkich kanałach, tak aby mogli z nich korzystać zarówno pacjenci nowocześni, jak i ci słabo obeznani z technologią cyfrową.

Niektórzy dostawcy usług medycznych już poczynili inwestycje technologiczne,  umożliwiające pacjentom adaptację do obsługi wirtualnej. Jednak wielu boryka się z problemem spójności obsługi wielokanałowej, którą uniemożliwiają stare, rozproszone systemy.

Autorzy raportu zbadali klientów z jedenastu krajów Europy, aby sprawdzić ich otwartość na wykorzystanie technologii cyfrowych w dbaniu o zdrowie.

Raport zawiera także przykłady dobrych praktyk. Jednym z nich są nowoczesne rozwiązania cyfrowe, zastosowane przez Lux Med, zapewniające elastyczność i wygodę obsługi pacjentów, oraz wykorzystanie przez Fresenius Medical Care rzeczywistości wirtualnej do szkolenia pacjentów w zakresie wykonywania dializ w domu.

Raport dostępny jest na stronie firmy Deloitte.

Przeczytaj teraz

Medicover z dekadą rozwoju telemedycyny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.08.2022

W tym roku minęło dziesięć lat od uruchomienia przez Medicover przełomowego narzędzia z zakresu telemedycyny, jakim jest czat online z lekarzem. Dziś  świadczeń z zakresu telemedycyny udziela kilka tysięcy lekarzy Medicover, diagnozowanie i leczenie „na odległość” to kluczowy element modelu opieki nad pacjentem, a firma nie ustaje w testowaniu coraz to nowych zdobyczy „medycyny przyszłości”.

Dokładnie dziesięć lat temu przełomowym narzędziem telemedycznym, zastosowanym przez Medicover na większą skalę, był czat online z lekarzem POZ (w 2012 roku). Jednak firma rozpoczęła eksplorację potencjału zdalnej opieki medycznej jeszcze wcześniej, począwszy od 2006 roku, wdrażając Elektroniczną Historię Choroby (EMR), a następnie rozwiązania pozwalające na kontakt na odległość: przesyłanie zapytań bezpośrednio do lekarza, czy umożliwiające udzielanie komentarzy do badań online. Innym rozwiązaniem z zakresu e-Zdrowia było wprowadzenie zdalnego opisu badań radiologicznych.

Inauguracja przełomowego, jak na owe czasy i uwarunkowania rynkowe, narzędzia, jakim był czat z lekarzem pierwszego kontaktu online, doprowadziło Medicover do opracowania i wdrożenia między innymi czatów z lekarzami innych specjalizacji (w 2013 roku) oraz wideokonsultacji i  teleporad (2014-2015 rok). Popularność e-rozwiązań była katalizatorem rozwoju profesjonalnych platform obsługi pacjenta – portalu i aplikacji mobilnej Medicover OnLine (2016-2017). Rok 2018 zapoczątkował dla Medicover integrację własnych systemów z infrastrukturą usług cyfrowych e-Zdrowia systemu publicznego, tak przełomowych jak e-Zwolnienie Lekarskie czy e-Recepta.

Medicover rozszerza funkcje aplikacji mobilnej

Pandemia koronawirusa (2020 rok) była impulsem do dynamicznego rozwoju oferty usług telemedycznych w Medicover i całym sektorze ochrony zdrowia w związku z obowiązującymi w tym czasie obostrzeniami sanitarnymi.

W tym czasie Medicover wyposażył w urządzenia telemedyczne  ponad trzy tysiące lekarzy, co pozwoliło na uruchomienie bezpiecznych porad telefonicznych z lekarzami internistami, rodzinnymi czy specjalistami.

Dzięki konsultacjom zdalnym pacjent mógł nie tylko otrzymać od lekarza poradę i zalecenia medyczne, ale również e-Receptę, e-Zwolnienie, czy e-Skierowanie. jeśli wskazane były dodatkowe badania lub bezpośrednia wizyta w centrum medycznym.

Pacjenci szybko docenili możliwości, jakie niesie ze sobą telemedycyna, co odzwierciedlały wyniki badań satysfakcji. W okresie pandemii Medicover odnotował 20-krotny wzrost liczby porad telefonicznych, a zainteresowanie i wysoka satysfakcja z opieki zdalnej nadal utrzymuje na wysokim poziomie.

10 lat telemedycyny w Medicover

-W tym roku mija symboliczne dziesięć lat od naszych pierwszych poważnych kroków w obszarze rozwiązań telemedycznych i e-zdrowia. W sektorze ochrony zdrowia, jak i w technologii, taki czas to niemal cała epoka. Dlatego patrząc na naszą historię, odczuwam dużą satysfakcję wynikającą z faktu, że wdrażane przez Medicover rozwiązania były nie tylko po częstokroć pionierskie, ale i definiowały  kształt modelu opieki nad pacjentem z uwzględnieniem e-rozwiązań, które dziś są kluczowym elementem całego systemu – komentuje dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor Departamentu Strategicznego Doradztwa Medycznego w Medicover w Polsce.
– Mamy świadomość, że cyfrowa transformacja w ochronie zdrowia to długi, wieloetapowy proces. Dlatego w Medicover od lat niezmiennie stawiamy na samorozwój, innowacyjne rozwiązania i  rozwijamy naszą ofertę w zakresie telemedycyny. Mając ponad dekadę doświadczeń w tym obszarze, jesteśmy rzetelnie przygotowani do reagowania na nowe uwarunkowania i chcemy nadal aktywnie kształtować przyszłość telemedycyny. Obecnie pracujemy nad obszarem zdalnego monitorowania pacjentów z chorobami przewlekłymi, czy rozwiązaniami dla poszczególnych specjalności, jak na przykład teledermatologia – dodaje.

Równolegle do testów i wdrożeń nowych narzędzi, firma dąży do doskonalenia przyjętego modelu opieki nad pacjentem, który łączy telediagnostykę z wizytami stacjonarnymi. Jak twierdzi dr n. med. Piotr Soszyński, taki „hybrydowy” model to przyszłość opieki zdrowotnej w obszarze usług ambulatoryjnych.

Przeczytaj teraz

Lux Med usprawnia obsługę pacjentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.07.2022

Lux Med wdrożył nowe rozwiązanie, dzięki któremu pacjenci umówieni na wizytę nie muszą już potwierdzać obecności w placówce medycznej za pomocą SMS-a. Zmiana ta usprawnia cały proces obsługi i dzięki niej pacjenci mogą szybciej trafić do wybranego gabinetu.

Po zarezerwowaniu terminu wizyty pacjenci otrzymają wiadomość SMS, w której zawarty jest numer gabinetu, w którym odbędzie się wizyta.

Tylko wówczas, gdy wiadomość nie zawiera numeru gabinetu, pacjenci przed wizytą muszą podejść do recepcji centrum medycznego. Informację tę można znaleźć także po zalogowaniu się na Portalu Pacjenta. Platforma ta umożliwia umawianie wizyt z wybranym specjalistą i odbiór wyników badań laboratoryjnych, także ze pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Grupa Lux Med wyłoniła zwycięzców wyzwania Healthy Cities

Osoby korzystające z Portalu Pacjenta mają dostęp do swojej internetowej historii odbytych konsultacji i badań, opisów badań laboratoryjnych i badań diagnostyki obrazowej, opatrzonych komentarzem lekarskim, dzięki którym otrzymują informacje o swoim stanie zdrowia i zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki lub leczenia.

Osoby posiadające konto na Portalu Pacjenta mogą także w dowolnym dla siebie miejscu i czasie umówić badania w zakresie medycyny pracy.

Konsultacji na portalu udzielają lekarze interniści, pediatrzy, lekarze rodzinni, endokrynolodzy, dermatolodzy, alergolodzy, pielęgniarki, położne i fizjoterapeuci.

Od maja 2021 roku pacjenci Lux Med mogą potwierdzać tożsamość online przy użyciu usługi mojeID od KIR. Usługa umożliwia w pełni zdalną rejestrację w Portalu Pacjenta, a także zapewnia między innymi dostęp online do dokumentacji medycznej.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i GłównymPartnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

enel-med po raz kolejny wśród liderów jakości w Polsce

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.06.2022

Sieć placówek medycznych enel-med po raz kolejny zdobyła wyróżnienie Gwiazda Jakości Obsługi. Jest to nagroda przyznawana przez zadowolonych konsumentów. Enel-med łączy specjalistyczną ofertę medyczną z jakością obsługi i nowoczesnymi technologiami.

Z badań wynika, że dla pacjentów ważna jest renoma placówki medycznej oraz samego specjalisty. Aż 45 procent z nich wybiera miejsce leczenia na podstawie opinii o personelu. Kluczowe znaczenie odgrywa kontakt z firmą i satysfakcja z poziomu usług. Według badania Instytutu IBR aż 60 procent osób zarekomendowało firmę, z której usług byli zadowoleni, 56 procent zrezygnowało z usługi lub produktu ze względu na złą obsługę, a ponad 70 procent ostrzegało przed nierzetelnym usługodawcą.

– Od początku działalności standard świadczonych usług to nasz priorytet. Stworzyliśmy własny system monitorowania satysfakcji z obsługi. Wśród istotnych czynników klienci wymieniają szybkość i łatwość dostępu do świadczeń medycznych i specjalistów, kwalifikacje personelu i trafność diagnozy, jakość kontaktu, także w kwestiach administracyjnych oraz pewność zaplanowanych terminów. W enel-med każdy z tych elementów mamy na uwadze, inwestując zarówno w infrastrukturę, jak i doskonaląc procesy i kompetencje naszego personelu – podkreśla Jacek Rozwadowski, prezes Centrum Medycznego Enel-Med S.A.

Dostępność terminów i czas obsługi ma znaczenie aż dla 65 procent respondentów. 75 procent Polaków woli przedłużyć receptę podczas e-wizyty, ponad 36 procent chce korzystać z e-wizyty u internisty.

Grupa Lux Med wyróżniona Gwiazdą Jakości Obsługi

W odpowiedzi na potrzeby rynku, enel-med wdraża nowoczesne technologie. W 2021 roku e-wizyty stanowiły aż 40 procent wszystkich wizyt w placówkach sieci. Powodzeniem cieszy się również aplikacja mobilna, która zapewnia możliwość wyboru lekarza i terminu, a także zarządzania dokumentacją medyczną, w tym wystawieniem e-recepty. Z aplikacji enel-med korzysta już około ćwierć miliona osób.

– W naszej ofercie stawiamy również na rozwiązania all-in-one tak, aby pacjent uzyskał szybką i kompleksową informację o stanie swojego zdrowia i o zalecanych dalszych krokach. Wszystko po to, żeby enel-med był placówką pierwszego wyboru dla każdego, nawet najbardziej wymagającego pacjenta – mówi Jacek Rozwadowski.

Centrum Medyczne Enel-Med S.A. działa od 1993 roku, oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju.

W skład grupy wchodzi 30 przychodni wieloprofilowych, Szpital Centrum w Warszawie oraz specjalistyczne kliniki: medycyny sportowej enel-sport, medycyny estetycznej Estell, a także stomatologii. Razem z placówkami partnerskimi enel-med tworzy sieć ponad 1600 placówek medycznych w całej Polsce.

Abonamenty i ubezpieczenia zdrowotne dominujące w przychodach Enel-Med

Przeczytaj teraz

Rusza centralna rejestracja na świadczenia ambulatoryjne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.06.2022

Weszły w życie przepisy dotyczące programu pilotażowego elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej w zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Program dotyczy świadczeń kardiologicznych, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej.

W pilotażu będą mogły uczestniczyć placówki oferujące przynajmniej jeden rodzaj wymienionych świadczeń, finansowanych przez NFZ, podłączone do systemu P1, posiadające własne oprogramowanie gwarantujące dokonywanie elektronicznej rejestracji na zasadach określonych w rozporządzeniu.

Forum Diagnostyki Obrazowej postuluje stworzenie standardów zdalnego nadzoru

Celem pilotażu jest weryfikacja funkcjonalności dotyczących wyszukiwania wolnych terminów udzielania świadczeń oraz dokonywania przez pacjentów zgłoszeń za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP), a także mechanizmy przydzielania terminów udzielenia świadczenia (w tym nowe rozwiązanie w postaci centralnej listy oczekujących), a także udostępnianie przez placówki harmonogramów przyjęć do systemu P1 i prowadzenie ich w tym systemie.

Realizatorzy programu będą mogli również korzystać z narzędzia informatycznego przeznaczonego do udzielania teleporad, udostępnionego przez Centrum e-Zdrowia.

Pilotaż potrwa do 31 grudnia 2022 roku.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 7 czerwca 2022.

Weszło w życie 8 czerwca 2022.

Link do rozporządzenia

Przeczytaj teraz

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2022

Odpowiedzialność za algorytmy, zastosowanie AI w podmiocie leczniczym, aspekty biznesowe i technologiczne, współpraca ze startupami i wreszcie rola blockchain w zdrowiu – to główne tematy drugiej edycji konferencji „AI w zdrowiu”, która odbędzie się 14 czerwca 2022. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Właśnie wystartowała rejestracja.

Konferencja „AI w Zdrowiu” jest pierwszym na tak dużą skalę w Europie środkowo-wschodniej wydarzeniem dedykowanym sztucznej inteligencji i innowacjom w zdrowiu. Ubiegłoroczna odsłona wydarzenia skupiła wiele znaczących środowisk i instytucji, w tym wybitnych panelistów z UK, Bułgarii i Węgier. Rok temu na konferencję zarejestrowało się prawie 800 uczestników, a sama konferencja miała ponad 1,500 wyświetleń.

AI w zdrowiu to już fakt

Konferencja „AI w zdrowiu” jest odpowiedzią na zataczające coraz szersze kręgi zmiany technologiczne  w obszarze sztucznej inteligencji, które mają również transformacyjny wpływ na system ochrony zdrowia, rozwój badań naukowych i opiekę nad pacjentem.

– Opublikowany przez nas niedawno raport „AI to nie sci-fi” wyraźnie dowodzi, że liczba placówek medycznych, które dostrzegają korzyści płynące z innowacji i sztucznej inteligencji w zdrowiu, stale rośnie. Zorientowanie placówek na rozwój i zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów wskazuje na to, że liczba takich placówek zwiększy się jeszcze bardziej – mówi Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, liderka Koalicji AI w Zdrowiu.

Szeroka koalicja wokół sztucznej inteligencji w zdrowiu

Sztuczna inteligencja w zdrowiu budzi coraz większe zainteresowanie. Z roku na rok przybywa firm  i instytucji, które włączają się w prace Koalicji AI w zdrowiu. Organizacja ta działa na rzecz rozwoju AI w polskim systemie ochrony zdrowia. Dzięki stworzeniu wspólnej reprezentacji interesariuszy jest miejscem wszechstronnej dyskusji na temat wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji dla dobra polskich pacjentów, systemu ochrony zdrowia i polskiej gospodarki.

– PZU Zdrowie jako członek Koalicji AI w Zdrowiu już od kilku lat wspiera inicjatywy nakierowanie na promowanie medtech, w tym sztucznej inteligencji w opiece medycznej. Wierzymy, że jest ona jedną z odpowiedzi na wyzwania, jakie dla systemu ochrony zdrowia niesie wciąż rosnące zapotrzebowanie na usługi zdrowotne. Przykładem takiego rozwiązania jest algorytm AI do rozpoznawania udaru mózgu w badaniach tomografii komputerowej, który „uczył się” w naszych pracowniach diagnostyki obrazowej. Skrócenie czasu diagnozy, które zapewnia algorytm, to z jednej strony oczywista korzyść dla pacjenta, a z drugiej poprawa komfortu pracy lekarza – mówi Oliwer Kubicki, członek zarządu PZU Zdrowie, nadzorujący obszar Innowacji.

Forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk

Jedną z form działalność Koalicji jest właśnie konferencja AI w zdrowiu, która uważana jest za wiodące w Europie środkowo-wschodniej forum dedykowane sztucznej inteligencji i innowacjom w zdrowiu.

– Wprowadzenie sztucznej inteligencji do medycyny daje szansę na przyspieszenie innowacji w tym sektorze. W ostatnich latach w szczególności widzimy mnóstwo rozwiązań poprawiających diagnostykę chorób. Technologia jest w stanie wesprzeć lekarzy w precyzyjnym identyfikowaniu zmian chorobowych, a tym samym pomóc lepiej dopasować leczenie. Co więcej, AI może pomóc w przypadku niedoborów kadry medycznej, wspierając lekarzy przy analizie dużych zbiorów danych czy w odczytywaniu wyników badań chorób cywilizacyjnych takich jak zmiany nowotworowe, cukrzyca czy choroby serca. Jednocześnie pacjenci coraz chętniej korzystają z technologii ułatwiającej dostęp do służby zdrowia, takich jak telemedycyna, platformy internetowe czy aplikacje na urządzenia mobilne. Jednym z przykładów startupów korzystających już z AI do polepszenia dostępu do opieki medycznej jest Infermedica – firma, która ukończyła akcelerator Google for Startups. W trakcie pandemii Infermedica stworzyła produkt dedykowany walce z koronawirusem – aplikację do oceny objawów i ułatwiającą kierowanie pacjentów do właściwego specjalisty. Pracując ze startupami z kategorii MedTech widzimy, że AI to podstawa w przyśpieszeniu diagnozowaniu różnych chorób, zwłaszcza na bardzo wczesnym etapie – mówi Magdalena Przelaskowska z Google for Startups.

„Biała Księga AI w praktyce klinicznej” z premierą na konferencji

Podczas konferencji AI w zdrowiu zostaną zaprezentowane dwa bardzo ważne dla sektora ochrony zdrowia dokumenty. Pierwszy z nich to wypracowana przez Koalicję AI w zdrowiu, partnerów i inne zainteresowane podmioty – również w wyniku konsultacji społecznych – Biała Księga „AI w praktyce klinicznej”.

– „Biała Księga AI w praktyce klinicznej” to samoregulacja branży, która będzie wskazywała proponowane kierunki odpowiedzi i możliwe rozwiązania mogące przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości stosowania AI, a w efekcie do budowania zaufania do tej technologii. Ma mieć wymiar jak najbardziej praktyczny, dzięki czemu będzie przekładać się na możliwe do wdrożenia sposoby postępowania – zapewnia inicjatorka samoregulacji Ligia Kornowska.

Drugi z dokumentów, który będzie miał swoją premierę podczas konferencji AI w zdrowiu to Raport „Top Distruptors in Healthcare”, inwentaryzujący polski rynek startupów w obszarze life sciences.

Stacjonarnie i online

Konferencja AI w zdrowiu odbędzie się w formule stacjonarnej w Crowne Plaza Warsaw – The Hub, skąd będzie transmitowana za pomocą specjalnej platformy streamingowej. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.

Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy zarejestrować się pod adresem: https://aiwzdrowiu.pl/konferencja-ai-w-zdrowiu/

Partnerami strategicznymi wydarzenia są Google for Startups i Operator Chmury Krajowej, partnerem głównym – PZU Zdrowie, a partnerami wspierającymi – Abbott, Alteris, Qure.AI, IQVIA, OVHCloud, Siemenes Healthineers i GE Healthcare.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, GovTech Polska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Agencja Badań Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum E-Zdrowie, Rzecznik Praw Pacjenta, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Cyfrowa Polska, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Łukasiewicz. Poza stroną publiczną patronat nad konferencją „AI w zdrowiu” sprawują: Naczelna Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Pracodawcy RP, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” oraz Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza.

Organizatorem wydarzenia jest Koalicja AI w zdrowiu, zaś współorganizatorami – Polska Federacja Szpitali, zespół ekspertów wZdrowiu oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z HeartBit 4.0.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli to wydarzenie patronatem.

Przeczytaj teraz

Centrum e-Zdrowia sprawdza poziom cyfryzacji placówek medycznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.05.2022

Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało kolejną, VI edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Będzie ono prowadzone od 25 maja do 15 czerwca 2022 roku.

Głównym celem badania jest pozyskanie informacji o przygotowaniu podmiotów leczniczych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), a tym samym do wypełnienia obowiązków określonych w ustawie z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r., poz. 666, z późn.zm.) oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia z 8 maja 2018 roku w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).

Badania ma także pozwolić na zebranie danych dotyczących wykorzystania przez podmioty lecznicze nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i telemedycyna, a także planów rozwojowych z tym związanych. Badanie posłuży także poznaniu oczekiwań związanych z rozwojem cyfryzacji ochrony zdrowia i wdrażaniem kolejnych rozwiązań w tym obszarze.

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

-Wyniki badania będą źródłem informacji nie tylko na temat obecnego stanu informatyzacji podmiotów leczniczych, ale również pozwolą na zwiększenie efektywności planowania i wdrażania nowych rozwiązań związanych z e-zdrowiem – mówi Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Badanie jest realizowane w formie kwestionariusza online. Każdy podmiot leczniczy zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i prowadzący dokumentację medyczną otrzymał od CeZ e-mailem  indywidualny link do ankiety, którą należy wypełnić.

Priorytet branży medycznej to doświadczenia pacjentów

Przeczytaj teraz

Mobilna wersja Damian Online

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.04.2022

Centrum Medyczne Damiana oddało do użytku pacjentów aplikację mobilną Damian Mobile. Umożliwia ona między innymi umawianie oraz odwoływanie wizyt a także przeglądanie wizyt zaplanowanych i zrealizowanych. Inne funkcje aplikacji to informacje o przygotowaniu do badań, możliwość przeglądania szczegółów z wizyty zrealizowanej, przeglądania i pobierania e-recept oraz wyników badań.

Logowanie biometryczne

Nowością jest możliwość logowania biometrycznego, funkcja dark mode oraz angielska wersja językowa. Za pomocą aplikacji można także akceptować zgody operacyjne.

Aplikację charakteryzuje nowoczesny wygląd, intuicyjna obsługa i proste logowanie.

Centrum Medyczne Damiana i Medicover współpracują z Booksy

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie przychodnie przy ulicach: Wałbrzyskiej 46, Foksal 3/5, Alei Zjednoczenia 36, Racławickiej 27, Nowolipie 18, Cybernetyki 7B, przy Bażantarni 8B oraz przy placu Konesera 10A. Przy ulicy Wałbrzyskiej 46 działa też Szpital Damiana.

Od lipca 2021 roku działa przychodnia Centrum Medycznego Damiana w Piasecznie przy ulicy Puławskiej, a od kwietnia 2022 – placówka przy ulicy Lazurowej, na I piętrze centrum handlowego City Park, w warszawskiej dzielnicy Bemowo.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi także centra zdrowia psychicznego Mind Health działające w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Gdańsku oraz Toruniu.

Centrum Medyczne Damiana działa od 1994 roku i jest częścią Grupy Medicover.

Centrum Medyczne Damiana: nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Toruniu

Przeczytaj teraz

Sieć CMP współpracuje z MedTransfer

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2022

Centrum Medyczne CMP rozpoczęło współpracę z platformą MedTransfer, która oferuje rozwiązanie, umożliwiające przesyłanie przez internet zaszyfrowanych wyników badań RTG wraz z pełnym ich obrazem.

Po wykonaniu zdjęcia pacjent otrzymuje link, przesyłany na adres mailowy, aktywny przez 90 dni. Wyniki badania są szyfrowane również jednorazowym hasłem przesyłanym SMS-em.

Wynik można pobrać lub udostępnić podczas badania lekarzowi prowadzącemu. Platforma MedTransfer, oprócz dostępu do obrazu badania pozwala na pobranie opisu badania w formie pliku PDF.

Wirtualna asystentka na infolinii Medicovera

-Dzięki platformie MedTransfer przesyłanie dużych plików jest wygodniejsze i mogą one być przechowywane na serwerze w chmurze, co zapewnia szybszy dostęp do wyników. Jednocześnie usługa usprawnia komunikację online z lekarzem prowadzącym. Ta nowoczesna technologia pozwala wdrożyć nowe, proekologiczne rozwiązanie, jakim jest rezygnacja z wypalania płyt CD, dzięki czemu chronimy środowisko – mówi Ryszard Paszkiewicz, kierownik ds. projektów i wdrożeń IT Centrum Medycznego CMP.

Centrum Medyczne CMP to sieć przychodni posiadających obecnie 19 oddziałów na terenie Warszawy, Piaseczna, Łomianek i Józefosławia. Jest polską, rodzinną firmą, która powstała w 2002 roku.

Oferuje komercyjną opiekę specjalistyczną, a także realizuje wizyty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na stałe współpracuje z około 400 podwykonawcami na terenie całej Polski i około 500 specjalistami.

Opieką lekarską w CMP objętych jest około 650 000 pacjentów, którzy realizują ponad 40 000 wizyt miesięcznie. Od 2019 roku firma prowadzi badania kliniczne między innymi w zakresie leczenia grypy czy chorób z obszaru pulmonologii, kardiologii i ginekologii, a obecnie również leków na Covid-19.

Centrum Medyczne Damiana i Medicover współpracują z Booksy

Przeczytaj teraz
Page 1 of 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9