Medicover: 44 tysiące wystawionych e-zwolnień

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.01.2019

Medicover w czerwcu 2018 roku zintegrował swoje systemy z systemem ZUS-u i rozpoczął wystawianie pierwszych e- zwolnień. W rezultacie z aplikacji lekarskiej Medicover wystawiono już ponad 44 tysiące e- ZLA.

Dzięki integracji aplikacji lekarskiej Medicover z ZUS lekarz otrzymuje dostęp do danych pacjenta widniejących w PUE potrzebnych do wystawienia zwolnienia, w tym danych jego pracodawcy (płatnika składek). Podczas wystawienia zwolnienia lekarskiego system weryfikuje poprawność wprowadzonych danych w oparciu o obowiązujące przepisy.

Wystawienie e-zwolnienia trwa zdecydowanie krócej niż wypisywanie papierowego dokumentu i jest to duża oszczędność czasu zarówno dla pacjenta jak i lekarza:

Zwolnienie jest automatycznie przekazywane do ZUS oraz do pracodawcy, który ma swój profil na PUE. Informację na elektronicznym profilu otrzymuje również sam ubezpieczony.

Medicover wprowadza także inne rozwiązania telemedyczne w opiece nad pacjentami.

W listopadzie 2018 roku w Aptece Medicover w Warszawie udało się wystawić i zrealizować pierwsze  e-recepty. Pacjenci, którzy korzystają z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) nie muszą już posługiwać się papierowym wydrukiem recepty. Jej elektroniczny odpowiednik dostają SMS-em czy drogą mailową.

Czytaj także komentarz dr. n. med. Piotra Soszyńskiego, dyrektora ds. systemów medycznych w Medicover: Skalą wykorzystania telemedycyny jest jej zastosowanie w publicznym systemie ochrony zdrowia>>>

Medicover od lata wdraża także medyczną dokumentację elektroniczną, dzięki której lekarz ma pełną wiedzę na temat zdrowia pacjenta, posiada dostęp do jego wyników badań,  opinii innych lekarzy specjalistów czy e- wizytę, a pacjent przy wykorzystaniu takich narzędzi jak czat, wideokonsultacja czy rozmowa telefoniczna z lekarzem może uzyskać szybką poradę medyczną.

Medicover w Polsce od ponad 23 lat zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz kompleksową opiekę szpitalną. Usługi dostępne w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych przeznaczone są zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Medicover Polska obecny jest we wszystkich regionach Polski. Od 2009 roku posiada również własny wielospecjalistyczny szpital na warszawskim Wilanowie.

 

 

 

Przeczytaj teraz

Asystenci medyczni mogą wystawiać e-zwolnienia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.10.2018

Od 23 października 2018 asystenci medyczni mogą wystawiać e-zwolnienia w imieniu lekarzy. Obecnie prawie połowa zwolnień wydawana jest w formie elektronicznej.

Asystentem medycznym, którego lekarz może upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Może to być pielęgniarka, ratownicy medyczni czy sekretarki medyczne.

Osoby takie, aby wystawiać e-zwolnienia, muszą posiadać zarejestrowane konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i być wpisane do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM). Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-zwolnienie będzie wystawiał asystent.

Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich będzie odbywać się w RAM. Następnie informacja ta będzie przekazywana do ZUS. Na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym wystawi e-zwolnienie.

Asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-zwolnienia będzie wykonywał w imieniu lekarza jedynie techniczne czynności. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal będzie decydował wyłącznie lekarz.

Od 1 grudnia 2018 roku obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego będzie zwolnienie elektroniczne. We wrześniu niemal 45 procent zaświadczeń lekarskich zostało wydanych właśnie w formie elektronicznej. Najwięcej e-zwolnień w stosunku do tradycyjnych zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy wystawiono jak do tej pory w województwie zachodniopomorskim (59 procent e-zwolnień) i podlaskim (58 procent).

Czytaj także: Enel-Med gotowy na przełom w opiece medycznej>>>

 

Przeczytaj teraz

Asystenci medyczni wystawią e-zwolnienia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.10.2018

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która umożliwi wystawianie e-zwolnień asystentom medycznym.  Do wystawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, przez inną niż lekarz osobę, potrzebne będzie osobne upoważnienie lekarza, który ma utworzony profil informacyjny.

Zgodnie z ustawą powstanie  Rejestr Asystentów Medycznych, który będzie obejmował upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz zawierał dane wystawiających zaświadczenia, a także osób upoważnionych, daty obowiązywania upoważnień, informacje o ich cofnięciu albo wygaśnięciu oraz informacje o tym, jaka była przyczyna cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia.

Administratorem zawartych w Rejestrze danych będzie minister zdrowia. Ustawa nadaje też Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych uprawnienie do weryfikowania możliwości udostępniania danej osobie elektronicznego wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczą rozszerzenia zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie.

Ustawa przewiduje, że minister zdrowia może dofinansować w 2018 roku, w formie dotacji celowej, do kwoty 50 mln zł przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz koszty niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy.

Podpisana ustawa dotyczy zmian w ustawie świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Czytaj także: E-zwolnienia będą obowiązkowe od grudnia 2018>>>

 

 

 

 

 

Przeczytaj teraz

E-zwolnienia będą obowiązkowe od grudnia 2018

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 31.05.2018

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z 10 maja 2018 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i  macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą wydłużony został czas na wystawianie papierowych zwolnień lekarskich do 30 listopada 2018 roku.

Obecne przepisy dopuszczają oprócz formy elektronicznej także papierową formę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, ale tylko do 30 czerwca 2018 roku.

Zgodnie z podpisaną nowelizacją okres ten został przesunięty o 5 miesięcy. Od 1 grudnia 2018 roku będzie można wystawiać tylko zwolnienia elektroniczne.

Przesunięcie terminu obowiązkowego wystawiania zwolnień wyłącznie w formie elektronicznej nastąpiło w wyniku interwencji organizacji lekarskich, które apelowały o to, tłumacząc, że część lekarzy w wieku emerytalnym ma problem z wystawianiem takich zwolnień. Dotyczy to szczególnie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, średnia wieku lekarzy zatrudnionych w takich placówkach jest najwyższa.

Przeczytaj teraz