Certyfikaty dla szpitala Bonifratrów w Krakowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.12.2021

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikat dotyczący spełnienia wymogów według Normy ISO 9001:2015.

Wizyta akredytacyjna przedstawicieli CMJ odbyła się w szpitalu w czerwcu i lipcu 2021. Wizytatorzy w ciągu trzech dni pobytu podczas rozmów z pracownikami, obserwacji i przeglądu dokumentacji placówki oraz weryfikacji dokumentacji medycznej gromadzili potrzebne informację. Efektem kompleksowej analizy była ocena 221 standardów, a utrzymywany od ponad 20 lat certyfikat jakościowy Ministra Zdrowia został przedłużony na kolejne 3 lata.

Natomiast we wrześniu 2021 szpital przeszedł kolejny zewnętrzny proces oceny w zakresie recertyfikacji spełnienia wymogów według Normy ISO 9001:2015, która zwraca szczególną uwagę na rozwój w obszarach bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, a także odpowiedzialności za świadczone usługi.

Certyfikat jest gwarancją dobrego rozwoju, wysokich kwalifikacji zespołu i skutecznego zarządzania. Samoocena będąca efektem tego procesu pozwala wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pacjentów poprzez rozszerzanie oferty i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Czytaj także: Złote Godło dla Centrum Medycznego Mavit w Programie Najwyższa Jakość Quality International>>>

Szpital Bonifratrów w Krakowie prowadzi pięć oddziałów szpitalnych: diagnostyczno-leczniczy, chorób wewnętrznych, angiologii i geriatrii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, wojewódzki oddział chirurgii naczyń i angiologii z pododdziałem terapii wewnątrznaczyniowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Szpital prowadzi także poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, zespół poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne.

W lutym 2021 placówka otworzyła nową przychodnię, zlokalizowaną w Zakopanem.

Usługi szpitala oferowane są zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie.

Placówka jest jednym z czterech bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe działają w Katowicach, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie, hospicjum we Wrocławiu oraz apteki, sklepy zielarskie i domy opieki.

Czytaj także: Jakość, reforma sieci szpitali i pacjent w centrum uwagi >>>

Przeczytaj teraz

Grupa Scanmed z certyfikatem ISO

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.12.2019

W Grupie Scanmed zakończył się coroczny zewnętrzny audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Grupa otrzymała pozytywną rekomendację jednostki certyfikacyjnej PRS.

Oznacza to, że po raz kolejny została potwierdzona zgodność systemu zarządzania stosowanego w placówkach Grupy z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

Certyfikat dotyczy całej działalności Grupy Scanmed, w tym także Sport-Kliniki w Żorach.

Grupa Scanmed to sieć medyczna działająca w ponad 40 lokalizacjach na terenie całego kraju. W skład Grupy wchodzą dwa pełnoprofilowe szpitale – Szpital św. Rafała w Krakowie oraz Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni – należące do Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych (sieci szpitali). Ich ofertę uzupełniają specjalistyczne jednostki szpitalne oraz centra medyczne oferujące usługi w 23 miastach w Polsce.

W listopadzie 2019 Grupa Scanmed otrzymała certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawany przez ministra zdrowia, dotyczący podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj na ten temat: Scanmed: akredytacja CMJ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej>>>

Przeczytaj teraz

Synevo – trzy normy ISO dotyczące jakości zarządzania

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.12.2019

Laboratoria Medyczne Synevo oferują usługi zgodne z wymaganiami prawnymi w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej oraz systemem zarządzania jakością zgodnym z wdrożonymi normami ISO. Obecnie Synevo Sp. z o.o. ma wdrożone 3 normy ISO.

Są to normy: PN-EN ISO 15189:2013, PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO/IE 27001:2013, obejmujące odpowiednio: laboratoria medyczne – wymagania dotyczące jakości i kompetencji, systemy zarządzania jakością oraz technikę informatyczną – techniki bezpieczeństwa, systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

– W Zintegrowanym Systemie Zarządzania Synevo Sp. z o.o. część zarządcza i wymagania techniczne dotyczące pracy badawczej w laboratoriach oraz wymagania bezpieczeństwa informacji są uwzględnione w mapie procesów. Są również opisane w dokumentacji Systemu Zarządzania. Zawiera ona nie tylko informacje medyczne i praktyczne wskazówki, ale także dobre praktyki. Bardzo ważne jest dla nas, by wdrożone normy były przez wszystkich naszych Pracowników znane i rozumiane, a przyjęte zasady przestrzegane. – tłumaczy Maria Tomczak, pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania Synevo.

Laboratoria Medyczne Synevo Gdańsk i Warszawa Bielany jako pierwsze laboratoria Synevo uzyskały akredytację zgodną z normą ISO PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w 2005 roku. Certyfikat obejmował ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Czytaj także: Jakość laboratorium diagnostycznego zależy od zarządzania>>>

W 2010 roku laboratoria Synevo uzyskały certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań zgodnych z normą PN/EN ISO 15189: 2008 dotyczącą systemu jakości i kompetencji technicznych laboratoriów medycznych.

Obecnie 7 laboratoriów posiada akredytację na zgodność z normą PN/EN ISO 15189:2013 – wymagania dotyczące jakości i kompetencji laboratoriów medycznych. Są to Laboratoria Medyczne Synevo: Gdańsk Nowe – Ogrody, Gdańsk, Warszawa Bielany, Lublin, Łódź Jonscher i Łódź Kopernik oraz Centralne Laboratorium Medyczne w Łodzi.

W kwietniu 2016 roku Synevo Sp. z o. o. uzyskała certyfikat na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001:2013 – Technika informatyczna, Techniki bezpieczeństwa, Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, Systemy zarządzania jakością, a w listopadzie 2016 roku – certyfikat na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością.

Dokumentacja systemu zarządzania Synevo Sp. z o.o. w momencie certyfikacji ISO 9001 i 27001 została zintegrowana z istniejącą dokumentacją na zgodność z normą ISO 15189.

– Praca nad akredytacją i certyfikacją norm ISO wiąże się ze szkoleniami, przygotowywaniem dokumentacji, wewnętrznymi i zewnętrznymi audytami – wszystkie działania są prowadzone dla potwierdzenia najwyższych standardów pracy naszych laboratoriów. Wśród korzyści wynikających z wdrożenia norm ISO można wymienić: poprawę efektywności naszej pracy i współdziałania pomiędzy poszczególnymi jednostkami firmy, wzrost wydajności pracy dzięki podejściu procesowemu, minimalizację ryzyka we wszystkich obszarach i aspektach naszej pracy, bardziej zrównoważony sposób prowadzenia działalności, dobrą komunikację tak wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku dzięki posiadanemu Systemowi Zarządzania, który jest potwierdzony Certyfikatami (ISO 9001 i ISO 27001) oraz Akredytacją (ISO 15189) – mówi Maria Tomczak.

Zintegrowany System Zarządzania Laboratoriów Medycznych Synevo jest audytowany, poddawany przeglądom zarządzania i ciągłe doskonalony. Na przyszłość w tym obszarze planowane są dalsze działania, między innymi zwiększenie świadomości wszystkich pracowników, wszystkich działów firmy w zakresie wdrożonego ZSZ, przeprowadzenie szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania; aktualizacja mapy procesów z udziałem przedstawicieli wszystkich działów firmy; aktualizacja dokumentacji mająca na celu umożliwienie przeprowadzenia standaryzacji; rozszerzenie akredytacji ISO 15189  na nowe obszary i nowe lokalizacje.

Czytaj: Duże laboratoria są przygotowane na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej>>>

Grupa Synevo jest obecna w wielu państwach Europy, a sieć Laboratoriów Medycznych Synevo działa na terenie Niemiec, Turcji, Rumunii, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Bułgarii oraz Serbii. W Polsce początki działalności firmy sięgają 2002 roku.

Laboratoria Medyczne Synevo specjalizują się w badaniach laboratoryjnych, od podstawowych badań z krwi i moczu po specjalistyczne testy i zaawansowane badania diagnostyczne w zakresie: alergologii, analityki ogólnej, autoimmunologii, histopatologii, badań genetycznych, biochemii i immunochemii, diagnostyki infekcji, endokrynologii, immunologii i hematologii. Laboratoria Synevo wyróżnia nie tylko szeroka oferta badań, ale też ich niezwykle wysoka jakość oraz profesjonalny zespół specjalistów w różnych dziedzinach medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Synevo należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Certyfikat jakości dla Centrum Medycyny Sportowej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.10.2019

Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. z Warszawy przeszło re-certyfikację systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Jest to kontynuacja certyfikatu uzyskanego w grudniu 2010 roku zgodnego z normą ISO 9001:2008.

Tym razem jednostką certyfikującą placówki była firma URS – globalny dostawca certyfikacji systemów zarządzania. W procesie re-certyfikacji weryfikacji poddane zostały wszystkie obszary działalności CMS, czyli leczenie operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii, neurochirurgii i chirurgii ogólnej, rehabilitacja narządu ruchu, diagnostyka, lecznictwo ambulatoryjne, opieka szpitalna, badanie rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej.

Na podstawie audytu jednostka certyfikująca, czyli CRU uznała, że efektywność funkcjonującego systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 stosowanego w placówce jest wysoka.

Przyznany certyfikat ISO jest gwarantem właściwego nadzoru nad procesami leczenia i wykonywania usług oraz dbałości o dobro pacjenta zgodnie z najwyższymi standardami.

Czytaj także: Anna Rulkiewicz odznaczona złotym medalem „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”>>>

Centrum Medycyny Sportowej  jest ośrodkiem leczniczo-rehabilitacyjnym specjalizującym się w terapii urazów ortopedycznych. Powstało w 2002 roku.

Terapie stosowane w Centrum Medycyny Sportowej obejmują całościowo proces powrotu pacjenta do formy. Oprócz kliniki ortopedii prowadzone jest tutaj centrum rehabilitacji oraz centrum diagnostyki i poradnie specjalistyczne. CMS posiada także własny blok operacyjny i oddział szpitalny, w którym przeprowadzane są operacje i zabiegi ortopedyczne.

Pod koniec września 2018 placówka podpisała umowę o współpracy z warszawską Uczelnią Łazarskiego, która dotyczy organizacji i realizacji nauczania w dziedzinie nauk medycznych w ramach kierunku lekarskiego prowadzonego na uczelni. Współpraca przewiduje zajęcia w zakresie diagnostyki obrazowej w Centrum Medycyny Sportowej.

Placówka znajduje się przy ulicy Wawelskiej 5. Prezesem spółki Centrum Medycyny Sportowej sp. z o.o. jest Maryla Gałczyńska.

Przeczytaj teraz

NZOZ Intermed z certyfikatem ISO

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.06.2018

NZOZ Intermed z Gryfina w wyniku szczegółowego audytu zewnętrznego przedłużył Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami nowej wersji normy ISO 9001:2015, do  marca 2020 roku.

Już po raz kolejny BSI (British Standards Institution) Assurance UK Ltd przyznała placówce certyfikat. Jest on dla klientów, konkurentów, partnerów, pracowników i dostawców dowodem na to, że Intermed działa sprawnie oraz dąży do polepszenia jakości swoich produktów i usług oraz jest nastawiony na satysfakcję klienta.

Certyfikat dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego, ambulatoryjnej fizjoterapii i rehabilitacji, badań EKG, gastroskopii i kolonoskopii, badań obrazowych (RTG, mammografia, USG) oraz transportu sanitarnego.

Standardy zgodne z certyfikatem zostały wprowadzone w placówkach Intermed w Nowogardzie, Gryfinie, Resku i Łobezie.

Intermed prowadzi przychodnie działające na terenie czterech powiatów: goleniowskiego, łobeskiego, gryfińskiego i stargardzkiego. Oprócz wymienionych przychodni jest to także placówka w Ińsku. Intermed oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, usługi w zakresie stomatologii, rehabilitacji, diagnostykę obrazową oraz diagnostykę laboratoryjną.

Usługi Intermed są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne. NZOZ Intermed powstał we wrześniu 2003 roku. Prezesem spółki prowadzącej placówkę jest Jacek Kargul.

Przeczytaj teraz

Wizja V z certyfikatem zarządzania bezpieczeństwem informacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.05.2018

Wizja V, prowadząca sieć pracowni diagnostyki obrazowej, otrzymała certyfikat zgodności z normą ISO 27001, który poświadcza odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i informacji jawnych przetwarzanych w związku z realizacją usług diagnostycznych.

Certyfikat dotyczy wszystkich pracowni rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej prowadzonych przez firmę.

Wizja V Diagnostyka Medyczna z Łodzi działa od 2007 (najpierw jako Fantom sp. z o.o.) Spółka prowadzi 15 pracowni diagnostycznych, które działają w województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, pomorskim oraz wielkopolskim.

Pracownie znajdują się w Łasku, Kartuzach, Skierniewicach, Łodzi, Ostrowi Mazowieckiej, Wrześni, Płocku, Trzebnicy, Tuszynie, Wilkowicach-Bystrej, Wyszkowie oraz w Żyrardowie. Najnowsza została otwarta w 2017 roku w Pabianickim Centrum Medycznym.

Pracownie udzielają świadczeń pacjentom w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Współpracują z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wykonują badania komercyjne.

Przeczytaj teraz