Medicover będzie organizować indywidualne praktyki dla studentów/ek pielęgniarstwa. Firma rozwija swój program kształcenia przyszłych medyków

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.10.2023

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krakowska Akademia im. Jana Frycza Modrzewskiego, a ostatnio także Uniwersytet Medyczny w Łodzi – to uczelnie, w których Medicover kształci medyków. Z doświadczenia i wiedzy personelu medycznego firmy skorzystały już tysiące studentów.

– Stale poszerzamy listę uczelni, z którymi współpracujemy, oferując studentom i absolwentom wyjątkową możliwość odbycia praktyk zawodowych lub stażu w naszych nowoczesnych centrach medycznych w całym kraju oraz wielospecjalistycznych szpitalach. Aktualnie prowadzimy rozmowy z kilkoma uczelniami m.in. ze Śląska i Pomorza. Jesteśmy też otwarci na kolejne współprace – mówi dr n. o. zdr. Karolina Prasek, Dyrektor działu rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Medicover.

Medicover od roku akademickiego 2011/2012 kształci na kierunku pielęgniarstwo na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. A od kilku lat także na kierunku lekarskim na czołowych niepublicznych szkołach wyższych: Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Krakowskiej Akademii im. Jana Frycza Modrzewskiego.

– Obecnie cały system ochrony zdrowia mierzy się z wyzwaniem, jakim jest niedostateczna liczba personelu medycznego. Istotne jest zatem, by obecnym studentom, jeszcze na etapie nauki, umożliwić rozwój umiejętności i nabycie kompetencji w ramach zajęć praktycznych. To też ułatwi im późniejszy start w karierze zawodowej – mówi dyrektor.

W Medicover studenci i rezydenci uczą się pod okiem wykwalifikowanych pracowników medycznych, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, takich jak: kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia ogólna, ginekologia, położnictwo, pielęgniarstwo, anestezjologia i intensywna terapia oraz medycyna rodzinna. Pracują też na nowoczesnym sprzęcie medycznym i w komfortowych warunkach.

– Obecnie dopracowujemy szczegóły nowego programu indywidualnych praktyk dla studentów pielęgniarstwa, w ramach których mogliby oni podszkolić się w konkretnych obszarach. Takie zajęcia odbywałyby się w ramach cyklu studiów lub dodatkowo – zdradza ekspertka Medicover.

Dr Karolina Prasek, która sama wykłada na WUM, mogła przećwiczyć to rozwiązanie w praktyce, gdy – jako członkini kadry narodowej – przez ostatnie pół roku uczestniczyła w przygotowaniu polskiej reprezentantki do udziału w prestiżowych zawodach EuroSkills Gdańsk 2023.

– Tegoroczne EuroSkills były dla nas wyjątkowe – po pierwsze zawody odbyły się w naszym kraju, a po drugie – po raz pierwszy w historii wystąpiła polska pielęgniarka, Magdalena Szymańska, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a od niedawna także moja koleżanka w Medicover. W trakcie intensywnych pięciu dni trwania zawodów zawodniczka WorldSkills Poland miała za zadanie zaplanować opiekę nad pacjentem w warunkach domowych, domu opieki oraz szpitalnych, a następnie zaprezentować to w praktyce przed jury. Dodatkowym utrudnieniem, obok stresu, który zawsze towarzyszy podobnym wydarzeniom, pojawiło się nowe, czyli konieczność porozumiewania się wyłącznie w języku angielskim 
– mówi dr n. o. zdr. Karolina Prasek.

EuroSkills to największe w Europie zawody dla młodych adeptów, którzy nie ukończyli 25 r.ż., związane z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności w wybranych przez nich obszarach. Tegoroczna, już 8., edycja zmagań odbyła się w Gdańsku, a o zwycięstwo w 42 różnych zawodach walczyło blisko 600 zawodników z 32 krajów europejskich, w tym z Polski.

Przeczytaj teraz

Medicover rozpoczyna współpracę z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.12.2022

Patryk Poniewierza, dyrektor ds. medycznych w Medicover w Polsce zainaugurował w grudniu 2022 roku współpracę między firmą a Krakowską Akademią im. Andrzeja  Frycza Modrzewskiego.

Studenci Akademii będą odbywać zajęcia z praktycznego nauczania klinicznego w zakresie medycyny rodzinnej w centrach Medicover na terenie Krakowa. To kolejna już współpraca Medicover z uczelnią wyższą, której przyświeca cel kształtowania przyszłych kadr medycznych.

Określono limity przyjęć na studia medyczne

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą uczelnią niepubliczną w Małopolsce oraz drugą co do wielkości w Polsce. Posiada w swojej strukturze Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Od września 2022 roku Uczelnia posiada uprawnienia do nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych.

-Podpisanie umowy o współpracy wzmacnia pozycję Medicover na polu kooperacji z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia kadr medycznych w Polsce. Przypomnę, że Medicover kształci na kierunku „Pielęgniarstwo” wspólnie z AWF w Warszawie, a na kierunku lekarskim wraz z Uczelnią Łazarskiego – także w Warszawie – mówi Patryk Poniewierza, dyrektor ds. medycznych w Medicover w Polsce.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Wartym dodania jest fakt, że Medicover będzie reprezentowany w Radzie Społecznej działającej przy Wydziale Lekarskim Uczelni. Rada zajmuje się  opiniowaniem programów nauczania na kierunkach medycznych, omawianiem wyzwań związanych z kształceniem studentów i wyznaczeniem dalszych kierunków rozwoju.

Przeczytaj teraz

Określono limity przyjęć na studia medyczne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.06.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w roku akademickim 2022/2023 na kierunku lekarskim w formie jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim będzie mogło rozpocząć naukę 5332 studentów.

Przewidziano także 116 miejsc dla cudzoziemców na studiach prowadzonych po polsku, 1756 miejsc na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz 1879 miejsc na studiach prowadzonych w innym języku niż język polski.

Kierunki te poprowadzą 22 uczelnie, w tym cztery niepubliczne – Uczenia Łazarskiego z Warszawy, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie z Warszawy, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Medicover rozszerzył współpracę z Uczelnią Łazarskiego

Uczelni Łazarskiego przyznano 100 miejsc na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz 5 miejsc dla cudzoziemców, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – 150 miejsc na studiach stacjonarnych po polsku oraz 100 na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż język polski.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie otrzymała limit 150 miejsc na studiach stacjonarnych po polsku oraz 50 w formie studiów niestacjonarnych, a Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – 200 miejsc na studiach stacjonarnych w języku polskim, 60 miejsc – na studiach niestacjonarnych w języku polskim oraz 100 miejsce na studiach prowadzonych w języku obcym.

Na kierunku lekarsko-dentystycznym będzie kształcić 10 uczelni, wszystkie to uczelnie publiczne. Limit przyznanych im miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych stacjonarnie w języku polskim to 807.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Przeczytaj teraz

Punkty edukacyjne dla lekarzy za udział w zagranicznych kursach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.02.2022

Lekarze będą otrzymywali punkty edukacyjne za udział w zagranicznych kursach medycznych, nieobjętych programem odbywanej specjalizacji oraz w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu internetowego i sieci internetowej.

Dotyczy to także odbycia wykładu lub doniesienia w formie ustnej lub plakatowej na zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

Przyznane dla tych aktywności punkty edukacyjne będą takie same jak zdobyte w wyniku krajowego uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach – tak wynika z projektu rozporządzenia w tej sprawie, który trafił do konsultacji.

Okręgowe rady lekarskie będą potwierdzać w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zdobyte przez lekarzy punkty edukacyjne oraz będą odnotowywać je w  okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów, dlatego nie będą dokonywane wpisy w dokumencie prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty w części „wpisy uzupełniające” liczby zdobytych punktów. Czynność ta przestanie obowiązywać z dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Czytaj także: Medicover Stomatologia planuje największą rekrutację >>>

Rozporządzenie określa w załączniku liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających różnym formom doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z przepisami dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego nie dotyczy lekarza oraz lekarza dentysty odbywającego staż podyplomowy albo przebywającego na urlopie macierzyńskim, albo będącego na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby przekraczającej łącznie 50 procent okresu rozliczeniowego.

Równoważne z wypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 50 punktów jest odbycie szkolenia specjalizacyjnego stanowiącego jedną z form kształcenia podyplomowego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 lutego 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 9 kwietnia 2021 roku.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Cztery uczelnie niepubliczne kształcą lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.07.2020

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie z Warszawy dołączyła do grona prywatnych placówek, które posiadają uprawniania do kształcenia na kierunku lekarskim. Uczelnia na najbliższy rok akademicki uzyskała limit 50 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim.

Uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunku lekarskim w kwietniu 2020 roku.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie rozpoczęła działalność w roku 1997 jako Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej i na początku kształciła na kierunku ekonomia, prowadząc studia pierwszego stopnia. Później oferta uczelni był rozszerzana między innymi o informatykę, geodezję, zdrowie publiczne, turystykę i rekreację oraz pedagogikę.

W roku 2010 uczelnia wybudowała, w pełni wyposażyła oraz uruchomiła Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie. Placówka znalazła się w sieci szpitali, wprowadzonej w roku 2017, na poziomie szpitali onkologicznych. Uczelnia prowadzi także Centrum Medyczne Zdrowie, zlokalizowane w warszawskiej dzielnicy Włochy.

W styczniu 2019 roku w związku z ukierunkowaniem swojej działalności na prowadzenie studiów w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zmieniła nazwę na Uczelnia Medyczna Marii Skłodowskiej-Curie.

Czytaj także: Jest potencjał na dodatkowe ubezpieczenia, brak odważnego, aby je wprowadzić>>>

W kwietniu 2019 w struktury uczelni włączona została Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, a w lipcu 2019 roku – otwarte zostało Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.  W tym samym miesiącu uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo.

Uczelnia kształci także na kierunku ratownictwo medyczne.

Bazą kliniczną dla uczelni jest Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie.

Rektorem uczelni jest dr hab. Mirosław Cienkowski.

Oprócz Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie na kierunku lekarskim kształcą od kilku lat trzy prywatne uczelnie – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uczelnia Łazarskiego z Warszawy oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia limit przyjęć krakowskiej uczelni na rok akademicki 2020/21 to 125 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim. W przypadku Uczelni Łazarskiego jest to 100 miejsc na takich studiach.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach uzyskała limit 100 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim, 40 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim oraz 50 miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski.

Czytaj także: Trzeba zmienić dotychczasowy model opieki zdrowotnej>>>

W sumie na kierunku lekarskim od października 2020 studentów kształcić będzie 21 uczelni.

Najwięcej studentów przyjmie w roku akademickim 2020/21 na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim Śląski Uniwersytet Medyczny – 715, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 670 (w tym 150 miejsc finansowanych przez ministra obrony narodowej) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny – 550.

Wszystkich miejsc na tych studiach jest 4602.

10 uczelni kształci na kierunku lekarsko-dentystycznym. Wszystkie z nich to uczelnie publiczne.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 lipca 2020 roku (poz. 1272). 

Rozporządzenie weszło w życie 22 lipca 2020.

Przeczytaj teraz

Będzie prawie 8 tysięcy miejsc na studiach lekarskich

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.04.2018

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny na rok akademicki 2018/2019. Limity te wynoszą w przypadku kierunku lekarskiego – 7816 miejsc, a w przypadku kierunku lekarsko-dentystycznego – 1395 miejsc.

Spośród 7816 miejsc na kierunku lekarskim 4678 dotyczy studiów prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim, 1277 miejsc dotyczy studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim, natomiast 1861- studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż polski.

Najwięcej miejsc na kierunku lekarskim zostało przyznanych Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach – 680, Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi – 630 (w tym 120 miejsc finansowanych przez MON) oraz Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu – 550. Najwięcej miejsc dla cudzoziemców zaplanowano na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu – 17, a najwięcej miejsc na studiach prowadzonych w języku innym  niż polski – na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – 210.

Spośród 1395 miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym 823 miejsca dotyczą studiów prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim, 258 miejsc dotyczy studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim, a 314 – studiów w innym języku niż polski (zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych).

Najwięcej studentów na ten kierunek mogą przyjąć: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 125, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 120 oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – 72. Najwięcej miejsc na studiach obcojęzycznych zaplanowano na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – 80 oraz na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach  i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – po 36.

Uwagi do projektu rozporządzenia można przekazywać w ciągu 30 dni od jego otrzymania, nie później niż do 2 maja 2018 roku.

Przeczytaj teraz

Lux Med nawiązał współpracę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.03.2018

Grupa Lux Med 13 marca 2018 roku podpisała umowę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Porozumienie ma na celu podjęcie wspólnych działań w zakresie badań naukowych, dydaktyki oraz  innych form kształcenia studentów.

W ramach umowy strony zobowiązały się do realizacji wspólnych inicjatyw, w tym organizacji konferencji naukowych, seminariów, warsztatów oraz publikacji naukowych. Umowa ułatwia studentom, doktorantom i pracownikom UKSW nawiązywanie współpracy z uznanymi specjalistami Grupy Lux Med oraz daje dostęp do nowoczesnej infrastruktury i technik badawczych. Stroną porozumienia jest należąca do Grupy Lux Med i wyspecjalizowana w onkologii spółka Magodent.

– Dla Lux Med, czyli największej prywatnej firmy medycznej, współpraca z renomowaną uczelnią jest naturalnym krokiem w realizacji strategii. Uważamy bowiem, że rozwój kompetencji pracowników medycznych jest naszym obowiązkiem i od wielu lat podejmujemy wiele działań edukacyjnych skierowanych do naszych lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą i pacjento-centrycznym modelem świadczenia usług. Jestem przekonana, że nasz dotychczasowy dorobek i doświadczenie, a także kompetencje naszych specjalistów pomogą młodym adeptom medycyny dobrze przygotować się do zawodu – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

UKSW planuje otwarcie wydziału medycznego. W tym celu w roku 2017 uczelnia podpisała umowę z Wojskowym Instytutem Medycznym z Warszawy. Niedawno uruchomiono tutaj nowe studia podyplomowe w kierunku – Menedżer Koordynowanej Ochrony Zdrowia.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa Lux MEd zapewnia swoim klientom pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową. Pod opieką Grupy znajduje się 1 900 000 pacjentów, do dyspozycji których są 204 ogólnodostępne i przyzakładowe ambulatoryjne centra medyczne, 7 szpitali, 33 placówki diagnostyczne, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny i ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 14 500 osób, w tym około 6400 lekarzy i 3800 wspierającego personelu medycznego.

 

Przeczytaj teraz