Grupa Lux Med otworzyła Centrum Chirurgii Robotycznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.04.2023

17 kwietnia 2023 Grupa Lux Med otworzyła nowoczesne Centrum Chirurgii Robotycznej. Jednostka wyposażona została w system, który umożliwia przeprowadzanie zabiegów najnowocześniejszą małoinwazyjną metodą.

– Chcemy zapewniać naszym pacjentom nowoczesną i najwyższej jakości opiekę medyczną a uruchomienie Centrum Chirurgii Robotycznej to bardzo istotny etap na tej drodze. Wierzymy, że to przyszłość sektora ochrony zdrowia – powiedziała na otwarciu prezeska Grupy Lux Med Anna Rulkiewicz.

W ramach nowo otwartego Centrum Chirurgii Robotycznej Grupy Lux Med zabiegi będą odbywać się w dwóch warszawskich placówkach. Zespoły medyczne w Szpitalu św. Elżbiety w asyście nowego robota medycznego wykonywane będą prostatektomie radykalne w diagnostyce nowotworu złośliwego prostaty oraz robotyczne resekcje guza nerki. Zespołem robotycznym pokierują doświadczeni specjaliści – dr hab. n. med. Artur Antoniewicz oraz dr hab. n. med. Tomasz Borkowski.

Natomiast w Szpitalu Św. Wincentego Lux Med Onkologia możliwe będzie leczenie operacyjne w asyście robota w diagnostyce nowotworu złośliwego trzonu macicy. Na czele tego zespołu robotycznego staną równie wybitni lekarze – dr n. med. Maciej Olszewski oraz dr n. med. Magdalena Bizoń.

                       

W Szpitalu Lux Med Onkologia kompleksowe leczenie onkologiczne, w tym leczenie metodą chirurgii robotycznej, prowadzone jest w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, niemal 22 procent zgonów mężczyzn i 20 procent zgonów kobiet. Rocznie ponad 6 tysięcy kobiet dowiaduje się, że choruje na raka endometrium (raka trzonu macicy). Rak endometrium to najczęściej rozpoznawany nowotwór złośliwy narządu rodnego – najwięcej zachorowań przypada między 55. a 70. rokiem życia.

Z kolei ponad 14 tysięcy mężczyzn otrzymuje diagnozę raka prostaty – to najczęstszy wśród nowotworów diagnozowanych u mężczyzn. Pacjenci onkologiczni i lekarze poszukują nowych możliwości w innowacyjnych metodach leczenia, do których zalicza się chirurgia robotyczna, skracająca czas hospitalizacji i umożliwiająca wcześniejsze rozpoczęcie ewentualnego leczenia uzupełniającego.

System robotyczny do chirurgii małoinwazyjnej jest narzędziem w rękach chirurga, urologa, czy ginekologa, które umożliwia mikroskopijną precyzję ruchów i niweluje wpływ drżenia rąk lekarza operującego. Zapewnia również bardzo wysoką jakość obrazu w czasie rzeczywistym, lepsze trójwymiarowe widzenie i łatwiejszy dostęp i wizualizację trudno dostępnych przestrzeni.

-Nowoczesne szpitalnictwo wymaga inwestycji i perspektywicznego myślenia o jak najlepszej opiece nad pacjentem. Do zespołu Centrum Chirurgii Robotycznej dołączają uznani w sektorze ochrony zdrowia eksperci. Stwarza to dla nas, jak i naszych pacjentów, nowe możliwości na skuteczne leczenie – mówi Maciej Mądrala, dyrektor szpitali Grupy Lux Med.

Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, metodą z wyboru w leczeniu operacyjnym raka trzonu macicy są techniki małoinwazyjne pod postacią laparoskopii i chirurgii robotycznej.

Leczenie raka prostaty zostało również włączone do Ubezpieczenia Szpitalnego Lux Med Pełna Opieka. Polisa Pełna Opieka jest ubezpieczeniem typu „all risk” i obejmuje diagnostykę i leczenie szpitalne schorzeń, pomoc w nagłych przypadkach, rehabilitację poszpitalną i kompleksowy przegląd stanu zdrowia. Dodatkowo pacjenci mogą liczyć na wsparcie koordynatora opieki szpitalnej, który pomaga na wszystkich etapach leczenia.

 

Szpital Medicover z technologią MRg FUS na Mapie Innowacji Ministerstwa Zdrowia

Przeczytaj teraz

Nowy sprzęt w Centrum Urovita

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Śląskie Centrum Urologii Urovita z Chorzowa kupiło nowy sprzęt do diagnostyki onkologicznej. Koszt zakupu wyniósł prawie 400 tys. zł, środki na ten cel pochodziły z dofinansowania w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Zakupiono cystoskopy do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego. Dofinansowanie w całości pokryło koszty zakupu.

Centrum Urologii Urovita prowadzi poradnię oraz szpital, zlokalizowane przy ulicy Strzelców Bytomskich w Chorzowie, w budynku istniejącego od ponad 50-ciu lat chorzowskiego oddziału urologii.

Artykuł ekspertów Scanmed w European Spine Journal

Placówka oferuje świadczenia ginekologiczno-położnicze i neonatologiczne oraz zabiegi urologiczne, między innymi kruszenie kamieni moczowych falą pozaustrojową, a także radykalne operacje onkologiczne w zakresie całego układu moczowego. Diagnozowane i leczone są zaburzenia w zakresie nietrzymania moczu oraz choroby stercza.

Od 2022 roku szpital Urovita dysponuje robotem chirurgicznym Versius, wykorzystywanym do operacji urologicznych.

Urovita prowadzi także pododdział urologiczny na terenie Szpitala Powiatowego im. Chałubińskiego w Zakopanem. Oferuje świadczenia komercyjne oraz finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Urovita sp. z o.o. funkcjonuje od 2001 roku. Prezesem spółki jest Lesław Polański.

Przeczytaj teraz

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej podpisana przez prezydenta RP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.04.2023

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę, która powołuje Krajową Sieć Onkologiczną. Wynika z niej, że podmioty wykonujące działalność leczniczą niewchodzące w skład KSO nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach zawartej z Funduszem umowy.

Ten przepis będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku. Natomiast 12 miesięcy po wejściu w życie ustawy zacznie obowiązywać przepis dotyczący infolinii medycznej, której celem będzie udzielanie informacji o organizacji opieki zdrowotnej w ramach KSO, umożliwianie dokonania zapisu na pierwszorazowe świadczenie w podmiocie działającym w ramach sieci oraz zmiana lub anulowanie terminu świadczenia.

Większość zawartych w ustawie regulacji wejdzie w życie 14 dni od jej publikacji.

Krajowa Sieć Onkologiczna obejmie: Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego (SOLO) I poziomu, II poziomu oraz III poziomu, które będą oferowały szpitalne leczenie w zakresie onkologii i diagnostykę onkologiczną, na podstawie umowy zawartej z NFZ, z wyjątkiem diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom poniżej 18. roku życia oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach przyjęcia w trybie nagłym.

Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów

W strukturze organizacyjnej SOLO II poziomu albo SOLO III poziomu może funkcjonować Ośrodek Satelitarny zlokalizowany poza siedzibą główną tego podmiotu albo zorganizowany w ramach innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą na podstawie umowy z tymi jednostkami, zlokalizowany na obszarze tego samego województwa. Może to być jednostka organizacyjna udzielająca świadczeń w zakresie diagnostyki onkologicznej lub leczenia zabiegowego chirurgicznego lub chemioterapii i innych metod leczenia systemowego lub radioterapii onkologicznej.

W strukturze SOLO II poziomu i SOLO III poziomu może funkcjonować Centrum Kompetencji wyspecjalizowane w diagnostyce onkologicznej i leczeniu onkologicznym określonego rodzaju nowotworu lub grupy nowotworów, zapewniające kompleksową realizację procesu diagnostyki onkologicznej, leczenia onkologicznego i monitorowania.

W ramach sieci będą także funkcjonowały Ośrodki Kooperacyjne wykonujące działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Kwalifikacji do sieci dokona prezes NFZ w sposób i na zasadach określonych w ustawie, która szczegółowo reguluje procedurę związaną z kwalifikowaniem podmiotów do KSO.

Krajowym Ośrodkiem Monitorującym („KOM”) będzie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach KSO odbywać się będzie z wykorzystaniem współczynników korygujących (wynoszących nie więcej niż 1,25), określających wartość mnożnika dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach KSO, za pomocą którego jest obliczana wysokość zobowiązania NFZ, uzależnionych od osiągnięcia docelowej wartości kluczowych wskaźników jakości opieki onkologicznej.

Przeczytaj teraz

Centrum Medycyny Konopnej rozpoczyna współpracę z Grupą Nu-Med

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.03.2023

Centrum Medycyny Konopnej z Warszawy nawiązało współpracę z Grupą Nu-Med, która specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu osób z chorobami nowotworowymi. Dzięki temu partnerstwu Centrum Medycyny Konopnej rozszerza swoją działalność edukacyjną, promuje terapie konopne oraz dociera do szerszego grona potencjalnych pacjentów.

W czwartym kwartale 2022 roku CMK rozpoczęło współpracę z Fundacją „Pokonać Endometriozę”. Do grona partnerów placówki dołączyła również Grupa Nu-Med. Specjaliści Centrum Medycyny Konopnej będą prowadzić warsztaty dla lekarzy pracujących w placówkach Nu-Med dotyczące stosowania terapii marihuaną medyczną w leczeniu skojarzonym pacjentów onkologicznych. CMK zapewni także dostęp pacjentom Grupy do swoich lekarzy.

– Współpraca z Grupą Nu-Med, jednym z liderów leczenia onkologicznego w Polsce, pozwoli nam na dalsze budowanie świadomości, jakie korzyści płyną z terapii marihuaną medyczną zarówno wśród pacjentów, jak i personelu medycznego. Mocno wierzymy, że dzięki tej współpracy i dostępowi do naszych lekarzy specjalistów pacjenci, którzy zmagają się problemem bólu w czasie leczenia onkologicznego, będą mogli sprawdzić, czy taka terapia jest dla nich rozwiązaniem, które znacząco poprawia komfort codziennego życia – mówi Grzegorz Ciężadło, członek zarządu Centrum Medycyny Konopnej.

Grupa Nu-Med specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu osób z chorobami nowotworowymi. Aktualnie należą do niej cztery placówki medyczne, zlokalizowane w Elblągu, Katowicach, Zamościu oraz Tomaszowie Mazowieckim.

Centrum Medycyny Konopnej przejęło działalność kliniki Releaf

Raport Krajowego Rejestru Nowotworów opublikowany w styczniu 2022 roku pokazuje, że w Polsce występuje ponad 171 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory rocznie i przeszło 100 tysięcy zgonów z ich powodu. W kraju nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę śmierci, odpowiadając za 23,2 procent zgonów kobiet i 25,7 procent zgonów mężczyzn.

– Od pierwszego dnia działalności naszych szpitali poszukujemy obszarów doskonalenia leczenia i opieki nad pacjentem onkologicznym. Kwestia radzenia sobie z bólem jest jedną z kluczowych potrzeb naszych pacjentów i to na każdym etapie od diagnozy po leczenie oraz monitorowanie po nim. Dodatkowo należy wspomnieć, iż kacheksja nowotworowa determinuje wiele obciążeń pacjenta. Tym bardziej współpraca z placówką, jaką jest Centrum Medycyny Konopnej w zakresie opieki „bólowej” oraz łagodzenia efektów ubocznych towarzyszących wyniszczeniu organizmu, jest dla nas bardzo ważnym elementem kompleksowości opieki nad pacjentami onkologicznymi – mówi Paweł Paczkowski, prezes zarządu Grupy Nu-Med.

Według raportu pt. „Opinie pacjentów nt. opieki i leczenia raka płuca w Polsce” z lutego 2022 roku Fundacji „To Się Leczy” około 80 procent pacjentów nie jest informowanych o możliwości skorzystania z porady specjalisty leczenia bólu.

Medyczna marihuana wykazuje bardzo korzystne działania łagodzące skutki leczenia przeciwnowotworowego. Liczne badania potwierdzają terapeutyczny wpływ konopi indyjskich w przypadku zmniejszania bólu, łagodzenia nudności, redukcji stresu czy poprawy apetytu oraz jakości i długości snu. American Cancer Society informuje, że wczesne badania nad komórkami pokazują, że kannabinoidy zawarte w konopiach, mogą spowalniać rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Warto podkreślić jednak, że stosowanie marihuany to dodatkowa terapia, która nie zastąpi podstawowego leczenia onkologicznego, do którego zalicza się między innymi chirurgię onkologiczną,  chemioterapię, radioterapię, immunoterapię, hormonoterapię, brachyterapię oraz programy lekowe.

Naukowcy z University of Washington School of Medicine wyliczyli, że tylko w 2019 roku liczba zgonów z powodu nowotworów wzrosła do 10 milionów w skali globu, a liczba nowych przypadków zachorowań na raka zwiększyła się do przeszło 23 milionów.

Centrum Medycyny Konopnej to wyspecjalizowana placówka medyczna oferująca kompleksową terapię medyczną marihuaną. Firma działa od czerwca 2021 roku. W drugim kwartale 2022 roku firma otworzyła swoją pierwszą klinikę stacjonarną w Warszawie, zlokalizowaną przy ulicy Waliców. Za obszar biznesowo-operacyjny w spółce odpowiedzialny jest fundusz Tar Heel Capital Pathfinder.

Grupę Nu-Med tworzą cztery szpitale onkologiczne, które w partnerstwie z publicznymi szpitalami, realizują kompleksową i wysokospecjalistyczną opiekę nad pacjentami onkologicznymi. Grupa stawia na kompleksowość leczenia onkologicznego: od diagnostyki po proces leczenia i opiekę po nim oraz na szerokie wsparcie pacjenta i jego rodziny w trakcie leczenia.

Przeczytaj teraz

Więcej świadczeń w ramach NFZ w Radomskim Centrum Onkologii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 6.03.2023

Od 1 marca 2023 roku Radomskie Centrum Onkologii rozpoczęło realizację kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania pozytonowej tomografii emisyjnej – PET-CT. Placówka oferuje także kompleksową opiekę onkologiczną dotyczącą pacjentów z nowotworem piersi, finansowaną przez NFZ.

W połowie 2022 roku Radomskie Centrum Onkologii otrzymało międzynarodowy certyfikat Breast Cancer Unit (BCU), co potwierdza, że ośrodek spełnia restrykcyjne normy i warunki stawiane przez Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS).

BCU to kompleksowość leczenia, szerokie spojrzenie interdyscyplinarnego zespołu, komfort leczonych pacjentów. Każdy pacjent, który zostaje przyjęty jest prowadzony od początku do końca przez ten sam zespół medyczny – to zapewnia sprawny i rzetelny przepływ informacji, co przekłada się na szybkość i efektywność leczenia.

Podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie opieki nad pacjentkami z nowotworem piersi to kolejne potwierdzenie najwyższych standardów leczenia w placówce. Zgodnie z nimi pacjent trafia w ciągu trzech dni od postawienia wstępnej diagnozy pod opiekę wykwalifikowanej kadry medycznej, która prowadzi go przez wszystkie etapy leczenia.

Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

W czerwcu 2022 przeprowadzono tutaj pierwsze w regionie i unikatowe na skalę kraju zabiegi biopsji gruboigłowej piersi wspomagane próżnią pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Badanie to stanowi najdokładniejszą metodę pobierania materiału histopatologicznego.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. Oba ośrodki oferują świadczenia finansowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: www.onkologiaradom.pl

Przeczytaj teraz

Medicover wdrożył Program Profilaktyki i Opieki Onkologicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.02.2023

Z początkiem lutego 2023, kiedy przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem, Medicover zainaugurował Program Profilaktyki i Opieki Onkologicznej. W ramach programu firma oferuje skoordynowaną opiekę onkologiczną oraz internetową encyklopedię wiedzy o nowotworach. Założenia programu pozwolą skuteczniej zapobiegać chorobie nowotworowej, a w momencie jej pojawienia się – natychmiast podjąć kompleksowe leczenie.

Od połowy lat 60. XX wieku liczba zachorowań i zgonów nowotworowych w Polsce zwiększyła się około 2,5 razy. Tak, jak na całym świecie, nowotwory są drugą, zaraz po chorobach układu krążenia, główną przyczyną zgonów, a odsetek osób zapadających na nie z roku na rok znacząco się zwiększa.

Pomimo że zgodnie z obecnym stanem wiedzy nawet 70-90 procent nowotworów determinowanych jest przez zewnętrzne czynniki środowiskowe, na które mamy realny wpływ, to umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w Polsce na tle innych krajów UE jest relatywnie duża. Przyczyną są zmiany demograficzne, niska zgłaszalność na badania profilaktyczne, palenie papierosów czy otyłość, powiązana także z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi oraz niską aktywnością fizyczną.

Medicover opracował Program Profilaktyki i Opieki Onkologicznej z myślą o pacjentach, ich rodzinach i bliskich oraz wszystkich tych, którzy w swoim życiu zetknęli się z chorobą nowotworową lub chcą poszerzyć o niej wiedzę.

– Celem programu jest edukacja pacjentów mająca na celu zapobieganie wystąpieniu choroby nowotworowej oraz koordynacja procesu diagnostycznego w przypadku jej rozpoznania – wyjaśnia Patryk Poniewierza, dyrektor ds. medycznych w Medicover w Polsce.

Program opiera się na ośmiu filarach: Dostęp do wiedzy, Profilaktyka i badania przesiewowe, Badania oparte na DNA, Opieka Onko-Medi-Cover, Diagnostyka objawów, Leczenie nowotworów, Wsparcie psychologiczne oraz Opieka po leczeniu. Wszystkie osoby poszukujące informacji o nowotworach mogą skorzystać z bazy materiałów edukacyjnych dotyczących wykrywania raka, jego najczęstszych objawów, diagnostyki oraz mechanizmów powstawania nowotworów. Pacjenci mogą zapoznać się z zasadami profilaktyki nowotworowej i dowiedzieć się, jak zapobiec chorobom nowotworowym, dlaczego należy robić regularne badania przesiewowe, a także jak zahamować postęp już istniejącej choroby.

Opieka Onko-Medi-Cover oferuje skoordynowaną opiekę nad pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby nowotworowej. Pacjentowi przystępującemu do programu zostaje przydzielony koordynator, który wspiera go w procesie diagnozowania i leczenia.

Szpital Medicover z innowacyjnym leczeniem drżenia samoistnego i drżennej postaci choroby Parkinsona

W ramach Programu Profilaktyki i Opieki Onkologicznej Medicover także oferuje pomoc psychoonkologiczną: indywidualną terapię psychoonkologiczną, terapię rodzinną i grupową, trening uważności. Pacjenci znajdą pomoc dla siebie i swojej rodziny zarówno w trakcie trwania choroby, jak i po wyzdrowieniu.

-Osobie, która zachorowała, trudno spojrzeć na tę sytuację z dystansu i „na chłodno”. Reakcja na wiadomość o poważnej chorobie to sprawa bardzo indywidualna, ale dla większości pacjentów to bardzo trudny moment. Emocje takie jak strach czy złość są jak najbardziej zrozumiałe i wymagają przepracowania. Wsparcie psychologiczne to jeden z kluczowych aspektów leczenia i dlatego powinno być ono stałym elementem terapii na każdym jej etapie – komentuje Beata Wojciechowska, kierownik Zespołu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Medicover w Polsce.

Ogromne znaczenie – od momentu otrzymania diagnozy, przez cały proces trwania choroby – ma również wsparcie emocjonalne ze strony bliskich. W ramach programu pacjenci oraz ich bliscy mają dostęp do zbioru wskazówek i narzędzi pomagających oswoić się z myślą o nowotworze; dowiedzą się także, gdzie szukać pomocy psychologicznej.

Kolejnym nieodłącznym elementem Programu Profilaktyki i Opieki Onkologicznej jest opieka po leczeniu.

-Pacjent po zakończonej terapii powinien zwrócić szczególną uwagę na to, aby dostosować swój tryb życia do zaleceń wydanych przez lekarza, nie nadwyrężać ani nie przeciążać organizmu i psychiki. Zalecenia obejmują przede wszystkim: ćwiczenia fizyczne, zbilansowaną dietę, utrzymywanie odpowiedniego poziomu BMI, higienę snu, zmniejszenie stresu i zaprzestanie stosowania używek. Najważniejsze jednak, żeby zdrowy tryb życia wprowadzać małymi krokami i nie frustrować się, jeżeli na początku nie na wszystko starcza siły – dodaje Beata Wojciechowska.

Postawienie diagnozy oraz rozpoczęcie leczenia to diametralna zmiana w życiu pacjenta, dlatego tak ważne jest, aby otrzymał on prawidłową i kompleksową opiekę na każdym etapie walki z chorobą.

Przeczytaj teraz

Resort zdrowia ogłosił konkurs na dofinansowanie szpitali onkologicznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.02.2023

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na dofinansowanie szpitali onkologicznych z Funduszu Medycznego. Placówki mogą starać się o środki na budowę, przebudowę i modernizację budynków oraz doposażenie w sprzęt. Na ten cel przeznaczone zostanie 2,5 mld zł.

Konkurs został ogłoszony 3 lutego 2023 roku. Propozycje projektów strategicznych będzie można składać od 6 marca 2023 roku. Minimalna wartość projektu zgłoszonego do konkursu to  50 mln zł. Szpitale mogą ubiegać się maksymalnie o 300 mln zł  dotacji celowej. Nabór projektów potrwa do  5 maja 2023 roku.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów

Propozycja projektu powinna zawierać między innymi opis inwestycji, kosztorys i harmonogram realizacji, a także potwierdzenie spełnienia kryteriów oceny określonych w dokumentacji konkursowej.

Mówią one między innymi o tym, że wnioskodawca powinien być podmiotem leczniczym zakwalifikowanym do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Warunki konkursu mówią także o minimalnej liczbie unikatowych pacjentów leczonych w wybranych zakresach onkologicznych.

Mowa jest także o konieczności posiadania przez podmiot leczniczy opinii o celowości inwestycji, prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgodności założeń propozycji projektu strategicznego z regulaminem konkursu.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie www.gov.pl

Przeczytaj teraz

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej przyjęta

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.01.2023

27 stycznia 2023 roku została uchwalona przez Sejm ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej. Posłowie przyjęli ponad 30 poprawek, w tym dwa zestawy Biura Legislacyjnego Sejmu. Ustalono również datę zakończenia prac nad KSO na 1 kwietnia 2024 roku.

Przyjęta została także poprawka zakładająca, że data graniczna stworzenia specjalistycznych ośrodków leczenia onkologicznego I, II i III stopnia, w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, to 1 kwietnia 2024 roku.

Kolejna przyjęta poprawka mówi o tym, że Krajowy Ośrodek Monitorujący Krajową Sieć Onkologiczną będzie opracowywał i aktualizował wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii, również przez adaptację zagranicznych opracowań.

Inna zmiana uszczegóławia zakres danych, jakie podmioty należące do KSO będą przekazywały do systemu informatycznego.

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin.

Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów

Ustawa zakłada, że każdy pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – będzie miał zapewnioną opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.

Realizacja etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Podmioty, które znajdą się w Krajowej Sieci Onkologicznej, będą miały obowiązek wyznaczania koordynatora dla każdego pacjenta.

Utworzona zostanie krajowa infolinia onkologiczna – będzie ona udzielać informacji o organizacji opieki onkologicznej w ramach KSO, w tym o możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej.

Wprowadzony zostanie też obowiązek prowadzenia systematycznej oceny satysfakcji pacjenta. Dzięki temu możliwe będzie wprowadzanie korekt do systemu opieki onkologicznej w sposób, który odpowiada oczekiwaniom pacjentów.

Strukturę KSO będą tworzyć specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego (tzw. SOLO) I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO wraz z centrami kompetencji, ośrodkami satelitarnymi i ośrodkami kooperacyjnymi.

„Najbardziej skomplikowane” świadczenia medyczne będą realizowane na poziomie wysokospecjalistycznym, „złożone” świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a „najprostsze” świadczenia na poziomie podstawowym.

Kwalifikacja placówek na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO będzie oparta na kryteriach dotyczących między innymi liczby i kwalifikacji personelu medycznego i potencjału diagnostyczno-terapeutycznego, zapewniającego odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń.

Podmioty lecznicze, które nie znajdą się w KSO, nie będą mogły realizować opieki onkologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rozwiązanie nie będzie jednak dotyczyło diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń udzielanych osobom poniżej 18 lat i udzielania świadczeń w ramach przyjęcia w trybie nagłym.

Projekt ustawy będzie obecnie procedowany przez Senat.

Przeczytaj teraz

Przedstawiciel Medicover wśród ekspertów czasopisma Diagnostics

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.01.2023

15 ekspertów reprezentujących ośrodki naukowe w Polsce i USA (Chicago) opublikowało w międzynarodowym czasopiśmie Diagnostics propozycję protokołu prowadzenia badań przesiewowych w kierunku raka piersi i szyjki macicy. W pracach zespołu uczestniczył lekarz Patryk Poniewierza – dyrektor ds. medycznych w Medicover w Polsce.

-Niska frekwencja zgłaszalności na badania przesiewowe w kierunku raka piersi i szyjki macicy w Polsce jest poważnym problemem zdrowotnym, który wymaga szczegółowej analizy  i rewizji zaleceń w zakresie profilaktyki. W Polsce wśród kobiet rak piersi stanowi drugą najczęstszą przyczynę zachorowań na nowotwory (23,8 procent), natomiast rak szyjki macicy zajmuje miejsce ósme (2,6 procent) –  mówi lekarz Patryk Poniewierza.

Ekspert Medicover, rozpatrując możliwości przeciwdziałania wymienionym nowotworom kobiecym, zwraca uwagę na dostępność metod profilaktycznych jakimi są: badania przesiewowe (rak piersi, rak szyjki macicy) i szczepienia przeciwko HPV, który jest odpowiedzialny za występowanie raka szyjki macicy.

Fundacja Medicover przyznała Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji – Queen Silvia Nursing Award

Zgodnie z danymi publikowanymi przez NFZ realizacja populacyjnych programów profilaktycznych znajduje się na niskim poziomie – 11,24 procent (cytologia szyjki macicy) oraz 37,48 procent (mammografia piersi). Z uwagi na brak krajowego programu szczepień przeciwko HPV finansowanego z budżetu państwa dane dotyczącego całościowego zaszczepienia polskiej populacji są nieznane.

-Zgłaszalność na badania przesiewowe i efektywność  programów profilaktycznych to niezwykle istotny problem, którym zajął się nasz międzynarodowy zespół. Pod uwagę wzięliśmy całość populacji polskiej, z uwzględnieniem świadczeń pobieranych w ramach publicznego, jak i prywatnego sektora ochrony zdrowia – mówi dyrektor ds. medycznych w Medicover w Polsce.

-Zgłaszalność na badania cytologii szyjki macicy w Medicover wynosi 83 procent i jest wielokrotnie wyższa od tej notowanej w populacji ogólnej. Prace zespołu stały się okazją do wymiany dobrych praktyk – dodaje.

Rekomendacje zespołu, które posłużyły do stworzenia modelu profilaktyki, zostały oparte na kilku kluczowych elementach:

-prowadzeniu edukacji zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych do czasu uzyskania świadomości zdrowotnej (tu również: edukacja rodziców w szkole podstawowej),

-kształcenie specjalistów położnictwa i ginekologii w zakresie poradnictwa genetycznego oraz uzupełnianie ich wiedzy z zakresu profilaktyki raka piersi na podstawowym poziomie tej specjalizacji – w tym nauka wykonywania badania piersi metodą ultrasonograficzną i palpacyjną,

-połączenie prowadzenia profilaktyki obu nowotworów w tym samym czasie i miejscu.

Dodatkowo w profilaktyce raka piersi jako szczególnie istotne wymieniono indywidualizację ryzyka z kwalifikacją do badań genetycznych na pierwszej wizycie ginekologicznej, a w profilaktyce raka szyjki macicy: szczepienie młodych dziewcząt przeciwko HPV co najmniej szczepionką dwuwartościową, wykonywanie testu w kierunku obecności HPV wysokiego ryzyka (hrHPV) co pięć lat, a następnie cytologia szyjki macicy na podłożu płynnym (LBC) w przypadku pozytywnego wyniku testu hrHPV.

Raport Medicover: korzystanie z jakościowej opieki zdrowotnej przynosi oszczędności

Więcej szczegółów zawiera artykuł pt. Protocol of Breast Cancer Prevention Model with Addition of Breast Ultrasound to Routine Gynecological Visits as a Chance for an Early Diagnosis and Treatment in 25 to 49-Year-Old Polish Females (tłum. Protokół modelu profilaktyki raka piersi z dodaniem badania USG piersi do rutynowych wizyt ginekologicznych jako szansa na wczesne rozpoznanie i leczenie u polskich kobiet w wieku od 25 do 49 lat) opublikowany w  Diagnostics – międzynarodowym, recenzowanym i często cytowanym czasopiśmie poświęconym diagnostyce medycznej.

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii z certyfikatem Breast Cancer Unit

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.11.2022

Radomskie Centrum Onkologii otrzymało międzynarodowy certyfikat Towarzystwa Senologicznego (SIS). Tym samym placówka dołączyła do  ośrodków spełniających światowe standardy i gwarantujących kompleksową opiekę na wysokim poziomie.

W ramach Breast Cancer Unit pacjentki chore na raka piersi prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół, złożony ze specjalistów wielu dziedzin: lekarzy, rehabilitanta, psychologa i mają zagwarantowaną kompleksową opiekę.

Certyfikat odebrał profesor Zoran Stojcev, kierownik oddziału klinicznego chirurgii onkologicznej RCI, z rąk profesora Tadeusza Pieńkowskiego. Miało to miejsce podczas inauguracyjnej sesji XVI konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Do Badań Nad Rakiem Piersi “Falenty 2022”.

Nagroda dla dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

W czerwcu 2022 przeprowadzono tutaj pierwsze w regionie i unikatowe na skalę kraju zabiegi biopsji gruboigłowej piersi wspomagane próżnią pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Badanie to stanowi najdokładniejszą metodę pobierania materiału histopatologicznego.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. Oba ośrodki oferują świadczenia finansowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: RCO

Przeczytaj teraz

Akcja Alab laboratoria i Szpitala na Klinach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.10.2022

Alab laboratoria razem ze Szpitalem na Klinach w Krakowie realizują akcje profilaktyczną, w ramach której oferowane są pacjentkom bezpłatne badania cytologii płynnej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – bezpłatne porady ginekologiczne i pogłębiona diagnostyka w postaci badań histopatologicznych.

Badania są dostępne do 31 października 2022 roku w Szpitalu na Klinach, w Krakowie przy ulicy Kostrzewskiego 47.

To kolejna, wspólna odsłona akcji bezpłatnych badań, która we wrześniu 2022 w ramach miesiąca profilaktyki nowotworów ginekologicznych, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród pacjentek.

Alab laboratoria wspiera profilaktykę angażując się w akcje promujące kobiece badania

Jak podkreśla ginekolog dr n. med. Maciej Olszewski ze Szpitala na Klinach, proste badanie cytologiczne jest praktycznie bezbolesne, a umożliwia wczesne wykrycie nowotworu szyjki macicy, czyli w fazie przedinwazyjnej, i podjęcie skutecznej terapii, co pozwala w większości przypadków na całkowite wyleczenie.

-Rozwinięciem klasycznego badania cytologicznego jest cytologia płynna, która nie tylko pozwala na dwukrotnie większą wykrywalność zmian śródnabłonkowych względem klasycznej cytologii jednowarstwowej, ale również na możliwość wykonania z jednego wymazu dodatkowych badań w kierunku wirusa HPV. To właśnie przede wszystkim infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) o wysokim potencjale onkogennym, prowadzą do transformacji komórek w kierunku dysplazji oraz raka – dodaje.

– Zaangażowaliśmy się w ten projekt, bowiem zdrowie kobiet jest dla nas bardzo ważne, a jako firma odpowiedzialna społecznie wspieramy edukację zdrowotną – onkologiczną. Pamiętajmy – lepiej zapobiegać niż leczyć – niezmiernie ważna jest systematyczna kontrola stanu zdrowia. Zachęcajmy Polki do badań, podkreślajmy znaczenie profilaktyki. – apeluje Milena Moryson-Kowalska, rzeczniczka prasowa Alab Laboratoria.

-Strach przed nowotworami ginekologicznymi jest zrozumiały, lecz warto pamiętać, że w większości przypadków nowotwór wykryty we wczesnym stadium zaawansowania daje duże szanse na wyleczenie. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników nowy schemat postępowania w screeningu raka szyjki macicy przewiduje wykonywanie cytologii płynnej jako metody znacznie dokładniejszej oraz dającej możliwość wykonania innych badań z jednego pobrania – wyjaśnia Magdalena Popławska-Barlik z Alab Laboratoria.

Krakowski Szpital na Klinach (Grupa NEO Hospital) od stycznia 2021 roku realizuje program operacyjnego leczenia nowotworów ginekologicznych (raka endometrium i raka szyjki macicy) z wykorzystaniem robota da Vinci. Dzięki dofinansowaniu programu na kwotę ponad 7,3 mln zł z Funduszy Europejskich operacje wykonywane są bezpłatnie. Od momentu rozpoczęcia realizacji programu zgłosiło się do placówki ponad 200 pań, z których zoperowano prawie 90.

Alab laboratoria to innowacyjna, szybko rozwijająca się sieć laboratoriów analiz medycznych i punktów pobrań dostępnych w każdym regionie Polski. Jako pierwsza w kraju rozpoczęła automatyzację badań, wprowadziła podpis elektroniczny w dziedzinie poświadczania wyników i otrzymała europejski certyfikat jakości usług laboratoryjnych (PN-EN ISO 15189:2013-5). Poza tym jest prekursorem w dostarczaniu drogą powietrzną próbek do badań z wybranych szpitali do centralnego laboratorium medycznego w Warszawie.

Drony transportują materiały do badań medycznych

Portfolio firmy obejmuje blisko 4000 różnych badań laboratoryjnych. Alab laboratoria świadczy usługi dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, prywatnych praktyk lekarskich, klientów indywidualnych oraz jednostek prowadzących badania kliniczne.

Przeczytaj teraz

Szpital w Świebodzinie realizuje program wczesnego wykrywania raka płuc

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.10.2022

Szpital w Świebodzinie, należący do Grupy Nowy Szpital, realizuje ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. Świebodzin jest jedną z trzech placówek w województwie lubuskim, gdzie osoby z grupy ryzyka mogą wykonać bezpłatną tomografię płuc.

Rak płuc jest jednym z najczęściej występujących nowotworów. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że każdego roku jest wykrywany u ponad 20 tysięcy osób. Mniej więcej tyle samo umiera. Po raku gruczołu krokowego to najczęściej występujący i najbardziej śmiertelny nowotwór u mężczyzn. Na raka płuc chorują i umierają także kobiety. Co więcej, wśród nowotworów, które zabijają panie, rak płuc wyprzedził w ostatnich latach raka piersi.

Nowotwór płuc to choroba o złym rokowaniu. Głównie wynika to z późnego rozpoznania. W Polsce jedynie 20 procent przypadków wykrywanych jest we wczesnych stadium choroby.

Akcja profilaktyczna laboratoriów Diagnostyka

Dlatego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej powstał program badań w kierunku wykrywania raka płuca. Jego celem jest między innymi zwiększenie liczby wykrywanego raka płuc we wczesnym stadium, zwiększenie liczby wyleczonych pacjentów i obniżenie śmiertelności.

– Zgłosiliśmy się do tego programu, ponieważ daje to możliwość objęcia badaniami większej liczby pacjentów, skrócenie czasu na postawienie diagnozy i leczenie. Zachęcamy lekarzy rodzinnych, aby informowali swoich pacjentów o skorzystaniu z badań – mówi Wiesława Cieplicka, prezes Nowego Szpitala w Świebodzinie.

Wysoka zachorowalność występuje przede wszystkim u wieloletnich palaczy. Na rozwój choroby wpływ mają również czynniki genetyczne oraz środowisko – zanieczyszczenie powietrza czy praca w warunkach szkodliwych. Dlatego program skierowany jest do obecnych i byłych palaczy.

Grupa Nowy Szpital obejmuje także placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Akcja edukacyjna Lux Med i BrandTime

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.10.2022
Dom Kreatywnego Contentu BrandTime po raz kolejny realizuje projekt o charakterze edukacyjnym. Powstaje on we współpracy z Grupą Lux Med i ma na celu uświadamianie kobietom jak ważna jest profilaktyka i szybkie wykrycie raka piersi. Kampania realizowana wspólnie z Dzień Dobry TVN trwać będzie przez cały październik.
Październik od lat uznawany jest za miesiąc świadomości raka piersi. Jak wynika z danych WHO, jest on najczęściej diagnozowanym u kobiet nowotworem na świecie. Co roku rozpoznaje się go u 12 procent z nich. Profilaktyka, wczesna diagnostyka i nowoczesne leczenie pozwalają wygrać z rakiem piersi, dlatego niezwykle ważne jest uświadamianie społeczeństwa, jakie znaczenia dla zdrowia kobiet mają badania diagnostyczne.Misją Grupy Lux Med jest pomaganie ludziom w dłuższym, zdrowszym i szczęśliwszym życiu. Firma jako lider prywatnych usług medycznych zapewnienia swoim pacjentom kompleksową opiekę medyczną – od diagnostyki przez leczenie, aż do całkowitego powrotu do zdrowia. Natomiast rolą mediów jest popularyzowanie profilaktyki oraz uświadamianie znaczenia wczesnej diagnostyki dla  skutecznego leczenia, co realizuje BrandTime wspólnie z Dzień Dobry TVN.
– Jest to kolejna akcja edukacyjna, którą mamy przyjemność realizować dla naszych partnerów. Tym razem, wspólnie z Grupą Lux Med chcemy zadbać o zdrowie kobiet, zachęcimy je do profilaktyki i diagnostyki w Miesiącu Świadomości Raka Piersi. Nasza akcja pokazuje, że działania contentowe mogą wkraczać także w tak ważny obszar jak profilaktyka nowotworowa, a realizowane przez nas produkcje telewizyjne mają wymiar społeczny  i  edukacyjny – powiedział Jarosław Czujak,  dyrektor zarządzający w BrandTime .
Cały miesiąc aktywności 
30 września 2022, w programie Dzień Dobry TVN, w ramach wejścia live ze szpitala Lux Med Onkologia, prezes Anna Rulkiewicz zainaugurowała akcję. Zaprosiła też do odwiedzenia mobilnych pracowni diagnostycznych Grupy Lux Med, zlokalizowanych w różnych miastach Polski. Co tydzień, redakcja Dzień Dobry TVN będzie obecna w placówkach w Olsztynie, Katowicach, Krośnie, Lublinie i Sieldcach, by na żywo przekazywać informacje o możliwości przebadania się, a także, by porozmawiać z personelem medycznym i pacjentkami. Strefy do badań umiejscawiane będą w centrach miast. Przed każdym z tych miejsc ustawiony będzie namiot, pełniący funkcję recepcji, w której kobiety będą mogły zapisać się na badanie piersi.  30 października 2022 nastąpi podsumowanie akcji z udziałem prezes Anny Rulkiewicz i wejście live ze Szpitala Lux Med Onkologia.
– Kluczem do skutecznej strategii ESG jest budowanie jej wokół swojej głównej działalności – naszą jest dbanie o zdrowie. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, wychodzimy naprzeciw potrzebom pacjentów. W październiku robimy to dosłownie, organizując mobilne strefy w 5 miastach Polski. Oprócz badania piersi, kobiety będą mogły skorzystać w nich także z pomocy psychoonkologów. To niezwykle ważny element skutecznego leczenia raka piersi. Za cel stawiamy sobie zachęcenie jak największej liczby kobiet do profilaktyki i diagnostyki. W związku z tym zdecydowaliśmy się na działania w wysokozasięgowym medium, jakim jest telewizja – mówi  Łukasz Niewola, dyrektor komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju Grupy Lux Med.
Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, międzynarodowego ubezpieczyciela i świadczeniodawcy usług medycznych. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat.  Grupa zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich.

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Kampania kinowa enel-med stomatologia

Przeczytaj teraz

Breast Cancer Unit w Radomskim Centrum Onkologii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.09.2022

Radomskie Centrum Onkologii dołączyło do grona szpitali, które posiadają międzynarodowy certyfikat Breast Cancer Unit. Oznacza to, że placówka oferuje najwyższą jakość usług pacjentkom z rakiem piersi. Breast Cancer Unit to sprawne diagnozowanie i skuteczne leczenie z zapewnieniem najwyższego komfortu.

Radomskie Centrum Onkologii spełnia wymagania, które takim ośrodkom stawia Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS).

Międzynarodowy certyfikat BCU jest efektem pracy zespołu pod kierunkiem dr hab. n. med. Zorana Stojceva. Przyznanie certyfikatu oznacza, że Radomskie Centrum Onkologii spełnia światowe standardy; certyfikat SIS ma w tej chwili 9 placówek w całej Polsce.

 

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

W czerwcu 2022 przeprowadzono tutaj pierwsze w regionie i unikatowe na skalę kraju zabiegi biopsji gruboigłowej piersi wspomagane próżnią pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Badanie to stanowi najdokładniejszą metodę pobierania materiału histopatologicznego.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. Oba ośrodki oferują świadczenia finansowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: RCO

Przeczytaj teraz

Alab laboratoria wspiera profilaktykę angażując się w akcje promujące kobiece badania

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.09.2022

Jesień co roku staje się symbolicznym okresem na pokonanie najgroźniejszych chorób, jakie dotykają kobiety – raka piersi oraz nowotworów ginekologicznych. Wrzesień to Miesiąc Świadomości Nowotworów Ginekologicznych, z kolei październik to Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi. Dlatego Alab laboratoria wspiera ogólnopolską akcje Twojego Stylu – Różowa wstążka i inicjatywę bezpłatnych badań w Krakowie w Szpitalu na Klinach.

Wczesne wykrycie raka – profilaktyka badań – to możliwość zachowania dobrego zdrowia i cieszenia się życiem. Im szybciej wykryjemy nieprawidłowości w naszym organizmie, tym wcześniej rozpoczniemy leczenie. A co za tym idzie, zwiększymy prawdopodobieństwo wydłużenia życia chorej, czy całkowite wyleczenia.

Z szacunków za rok 2020 wskazanych w raporcie „Nowotwory złośliwe w Polsce” wynika, że zachorowalność na raka szyjki macicy dotyczyła 2, 3 tysiąca kobiet, a na raka trzonu macicy zachorowało ponad 6,6 tysiąca Polek. Aktualnie jest to najczęściej diagnozowany nowotwór ginekologiczny wśród Polek. Z kolei według danych Centrum Onkologii – Krajowego Rejestru Nowotworów – zachorowalność na raka piersi przekroczyła w 2020 roku 24000 przypadków rocznie. Dlatego akcji – edukacyjnych oraz profilaktycznych, które motywują kobiety do systematycznych badań nigdy dość.

Jak tłumaczy Magdalena Popławska-Barlik z Alab Laboratoria – Strach przed nowotworami ginekologicznymi jest zrozumiały, lecz warto pamiętać, że w większości przypadków nowotwór wykryty na wczesnym stadium zaawansowania daje duże szanse na wyleczenie. Dlatego nieustannie stawiamy na profilaktykę zdrowotną.

Dzięki wspólnej inicjatywie krakowskiego Szpitala na Klinach i Alab Laboratoria, we wrześniu 2022 zainteresowane pacjentki będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań cytologii płynnej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości bezpłatnych porad ginekologicznych i pogłębienia diagnostyki w postaci badań histopatologicznych. Darmową cytologię płynną będzie można wykonać w szpitalu przy ulicy Kostrzewskiego 47 w Krakowie, od 19 do 30 września.

Prywatny rynek nieodzownym elementem systemu ochrony zdrowia

Kolejną akcją, w którą już kolejny raz angażuje się Grupa Alab, jest „Różowa wstążka” zainicjowana przez czasopismo „Twój Styl”. Alab laboratoria zachęca pacjentki do wykorzystania kuponów z październikowego wydania miesięcznika i skorzystania z 30 procentowej zniżki na badania, które mogą uratować życie. Wystarczy skorzystać z zakupu badania poprzez sklep on-line z kodem Twój Styl lub okazać kupon z październikowego numeru czasopisma w punktach pobrań. Dostępnymi badaniami w ramach akcji są: cytologia płynna, oznaczenia wirusa HPV, nosicielstwo mutacji w genach BRCA1 i BRCA2

– Wiemy jak istotne jest zaangażowanie Alab laboratoria w akcje społeczne i promocyjne, które pomagają w budowaniu świadomości znaczenia profilaktyki. Lepiej zapobiegać niż leczyć, a jeśli leczyć to najlepiej we wczesnym stadium choroby, kiedy możliwości wyleczenia są bardziej skuteczne. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że badanie krwi może pomóc w diagnostyce raka piersi. Nie każdy też wie, że badania cytologiczne są dostępne poza gabinetem lekarza, poradni, szpitala. W Alab laboratoria posiadamy wybrane punkty pobrań dostosowane do badań ginekologicznych.  Mamy jednak świadomość, że wiele kobiet decyduje się na tradycyjne badania, stąd nasze wsparcie dla bezpłatnej akcji w krakowskim Szpitalu na Klinach- podkreśla Milena Moryson-Kowalska, dyrektor komunikacji i PR w Alab laboratoria.

Grupa Alab jest częścią ogólnoeuropejskiej sieci laboratoriów skupionych wokół laboratorium Limbach – inwestora, z główną siedzibą w Heidelbergu, wiodącym ośrodku akademickim Niemiec. Tak bliska współpraca z jedną z największych europejskich sieci laboratoryjnych służy rozwojowi nowoczesnej diagnostyki medycznej.

Obecnie grupa Alab to ponad 80 laboratoriów i prawie 400 punktów pobrań. Portfolio firmy stale się powiększa i na dzień dzisiejszy obejmuje blisko 3000 różnych badań laboratoryjnych. Firma współpracuje z blisko 3 500 podmiotami medycznymi w całym kraju. Świadczy usługi dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, prywatnych praktyk lekarskich, klientów indywidualnych oraz jednostek prowadzących badania kliniczne.

Grupa Alab współpracuje również ze środowiskiem naukowym i akademickim, prowadzi międzynarodowe seminaria z udziałem światowej klasy wykładowców, pomaga firmom start-up w walidacji sprzętu projektowanego na potrzeby diagnostyki medycznej.

Alab laboratoria wsparły konferencję Helping Hand

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w zakresie leczenia nowotworów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.09.2022

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zakłada zmiany dotyczące leczenia onkologicznego. Dotyczą one kwalifikacji do terapii protonowej nowotworów.

Projekt wprowadza zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z 22 listopada 2013 roku (w załączniku nr 4) i zakłada poszerzenie kryteriów kwalifikacji do terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. Chodzi między innymi o takie nowotwory jak czaszkogardlaki, chłoniaki oczodołu, oponiaki mózgu i rdzenia kręgowego, gruczolaki przysadki mózgowej, nowotwory przewodu słuchowego czy chłoniak Hodgkina.

Zakładane zmiany mają przyczynić się do rozwoju stosowania radioterapii protonowej zgodnie z potrzebami zdrowotnymi, oraz dowodami naukowymi w zakresie jej efektywności.

Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów

Terapia protonowa umożliwia redukcję dawki promieniowania na zdrowe tkanki oraz lepszą ochronę narządów i struktur, co wpływa na poprawę jakości życia chorych poprzez zmniejszenie ryzyka uszkodzenia popromiennego i odległych następstw popromiennych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 września 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Ośrodki Affidea z akredytacjami unijnymi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.08.2022

Ośrodki Affidea PET/CT działające w Warszawie i we Wrocławiu otrzymały akredytację dwóch organizacji – European Union of Medical Specialists (UEMS) oraz Europejskiej Rady Medycyny Nuklearnej (EBNM).

European Union of Medical Specialists (UEMS), to istniejąca od 1958 roku organizacja przedstawicielska dla lekarzy specjalistów w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Skupia 37 krajów, a do jej zadań należy promocja i ujednolicenie poziomu szkolenia medycznego specjalistów w UE i poza nią. W ramach UEMS, funkcjonuje również Sekcja Medycyny Nuklearnej, która w 2003 roku połączyła swoje siły z Europejską Radą Medycyny Nuklearnej (EBNM).

– UEMS/EBNM działają wspólnie celu ujednolicenia, doskonalenia i zharmonizowania szkolenia w dziedzinie medycyny nuklearnej w całej Europie, zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami. Zaletą akredytacji jest poprawa opieki nad pacjentem poprzez standaryzację jakości w medycynie nuklearnej. Posiadanie akredytacji jest równoznaczne z tym, że w pracowniach procedury wykonywane są zgodnie z najwyższymi obowiązującymi normami – wyjaśnia dr n. med. Zbigniew Podgajny z placówki Affidea PET/CT Warszawa.

Affidea poszerza ofertę świadczeń o artrografię

Pracownia PET-CT w Warszawie działa na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego, natomiast placówka we Wrocławiu – na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej.

Affidea prowadzi także pracownie PET-CT w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu oraz na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

W całej Polsce Affidea prowadzi także 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia). Radioterapia jest dostępna w trzech Międzynarodowych Centrach Onkologii – w Wałbrzychu, Koszalinie i w Poznaniu.

Affidea przedłużyła współpracę z WIM

Przeczytaj teraz

Powstanie rejestr nowotworów hematologicznych PROH

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.07.2022
Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia wprowadza rejestr nowotworów układu krwiotwórczego. Obecnie dane epidemiologiczne o tych chorobach są gromadzone w Krajowym Rejestrze Nowotworów. Stworzenie odrębnego rejestru jest konieczne w celu analiz epidemiologicznych.
Nowotwory hematologiczne to choroby wysokiego ryzyka, wymagające skutecznego i szybkiego leczenia. Postęp wiedzy w tym zakresie powoduje, że konieczna jest ocena skuteczności leczenia na poziomie populacyjnym, a z powodu braku odpowiednich danych klinicznych niemożliwa jest ocena skali stosowania poszczególnych metod.

Polski Rejestr Onko-hematologiczny (PROH) umożliwi określenie wskaźników epidemiologicznych, w tym liczby zachorowań, chorobowości, liczby ozdrowieńców, szybkości wdrożenia diagnostyki i leczenia oraz jego skuteczności. Dane zgromadzone w rejestrze umożliwią także ocenę czynników ryzyka, takich jak zróżnicowanie regionalne zachorowalności, umieralności i przeżycia, oraz pozwolą na opracowanie standardów leczenia i ich ewaluacji, a także zidentyfikowanie liczebności pacjentów wymagających nowoczesnych terapii.

Lux Med Onkologia: umowy z NFZ na kompleksowe leczenie nowotworów

Wdrożenie rejestru pozwoli na stworzenie jednolitego systemu rejestracji nowych zachorowań na nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej (według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Medycznych ICD-10: C81–C96, D45-D47), przygotowanie podstawy do populacyjnych badań epidemiologicznych umożliwiających dokonywanie wiarygodnych analiz częstości i trendów występowania powyższych nowotworów w czasie rzeczywistym, ocenę częstości występowania poszczególnych nowotworów oraz na monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, w zależności od zastosowanej terapii.

Umożliwi także monitorowanie skuteczności i jakości leczenia chorób onkohematologicznych w zależności od zastosowanej terapii oraz stanu pacjenta, stopnia zaawansowania nowotworu i zastosowanego leczenia, rejestrację odległych wyników i następstw leczenia w zależności od zastosowanej terapii oraz systematyczne publikowanie raportów.

Podobne rejestry funkcjonują w innych państwach,  na przykład w Danii, Czechach, Szwecji, Finlandii, Irlandii czy Australii. Są one źródłem informacji i pozwalają monitorować skuteczność leczenia tej grupy chorób.

Wskaźniki 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory hematologiczne wskazują na znaczące różnice w skuteczności leczenia tych chorób w Polsce w porównaniu do pozostałych państw Unii Europejskiej. Z analizy przeżyć zawartych w projekcie Concord-3 wynika, że różnica w przeżyciach chorych w  Polsce w porównaniu do innych państw członkowskich sięga 20–30 punktów procentowych. W przypadku białaczki limfatycznej przeżywalność w państwach członkowskich Unii Europejskiej wynosi około 70 procent, natomiast u nas – 52 procent, w  przypadku białaczki szpikowej będzie to odpowiednio około 57 procent i 27 procent.

Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym zapewniającym interoperacyjność i powiązanie z innymi systemami teleinformatycznymi w ochronie zdrowia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Onko-hematologicznego „PROH” został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 lipca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Nowa metoda terapii w Centrum Onkologii Affidea

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.06.2022

W Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea w Poznaniu dostępna jest metoda terapii dla pacjentów onkologicznych – brachyterapia z zastosowaniem stałych implantów. Metoda ta jest finansowana  przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stosowana jest szczególnie w przypadku leczenia nowotworu prostaty.

Metoda ta, stosowana w Stanach Zjednoczonych, skraca czas leczenia oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia związanych z terapią powikłań, takich jak problemy z potencją czy nietrzymanie moczu.

Diagnoza to nie wyrok

Statystyki zachorowalności na nowotwór prostaty rosną, jednak diagnoza potwierdzająca tę chorobę nie jest wyrokiem.

– Warto podkreślić, że pacjenci we wczesnym stadium raka gruczołu krokowego mają duże, bo według badań aż 90-, a nawet blisko 100-procentowe szanse na całkowite wyleczenie. Pomóc w tym może brachyterapia z użyciem źródeł o niskiej mocy dawki (LDR-BT) z zastosowaniem stałych implantów, rozpowszechniona szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w niektórych państwach Europy Zachodniej – mówi dr n. med. Marek Kanikowski z Międzynarodowego Centrum Onkologii Affidea Poznań, drugiego w Polsce ośrodka, który od kwietnia 2022 roku daje pacjentom możliwość skorzystania z tej skutecznej metody z całkowitą refundacją przez NFZ.

– Sama brachyterapia, która ma za zadanie leczenie miejscowe guza, to rodzaj radioterapii – czyli jednej z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. W przeciwieństwie do teleradioterapii, w przypadku brachyterapii źródło leczniczego promieniowania wprowadzane jest w bezpośrednie sąsiedztwo guza lub wręcz bezpośrednio w guz nowotworowy. Pozwala to na dostarczenie leczniczej dawki prosto w objętość tkanki nowotworowej przy jednoczesnej ochronie tkanek sąsiadujących. Rodzaj brachyterapii, który stosujemy od kwietnia, polega na  implantacji na stałe niewielkich izotopów promieniotwórczych, tzw. ziaren (seeds) bezpośrednio do gruczołu krokowego – wyjaśnia ekspert.

Wskaźniki wyleczalności LDR-BT

Zaletą tej metody jest mniejszy w porównaniu z innymi technikami odsetek powikłań oraz większa dawka leczniczego promieniowania dostarczana bezpośrednio w miejsce zmian chorobowych. Krótszy jest także czas terapii. Zastosowanie LDR-BT wymaga od pacjenta spędzenia tylko jednego lub dwóch dni w szpitalu w celu implantacji ziaren, podczas gdy operacja – kilku tygodni rekonwalescencji, a codzienne leczenie napromienianiem – kilku tygodni regularnych sesji. Mężczyźni, którym zaaplikowano stałe implanty o niskiej mocy dawki, podlegają badaniom kontrolnym powtarzanym co trzy miesiące.

LDR-BT stosuje się przede wszystkim jako samodzielną terapię u pacjentów z grupy niskiego ryzyka, a także czasami w skojarzeniu z napromieniowaniem wiązkami zewnętrznymi w celu miejscowego podwyższenia dawki u osób z grup wyższego ryzyka.

Affidea prowadzi w Polsce 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).

Affidea oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu, w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.

Affidea z tytułem „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku”

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii wspiera organizacje pacjentów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.06.2022

W czerwcu 2022 roku Radomskie Centrum Onkologii podpisało z Radomskim Towarzystwem Pacjentów Onkologicznych porozumienie, na mocy którego objęło swoim patronatem Stowarzyszenie Amazonki.

Towarzystwo zostało powołane w celu niesienia pomocy osobom doświadczonym chorobą onkologiczną, zarówno pacjentom jak i ich rodzinom oraz osobom bliskim.

RCO będzie uczestniczyło w akcjach organizowanych przez Towarzystwo. Będzie również pełnić nadzór merytoryczny nad wydawanymi przez towarzystwo materiałami edukacyjnymi. Będą się także odbywały wspólnie organizowane spotkania z lekarzami w ramach dnia otwartego pod hasłem Blokujemy Raka.

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Radomskie Centrum Onkologii współpracuje ze szpitalem w Wołominie

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

W czerwcu 2022 przeprowadzono tutaj pierwsze w regionie i unikatowe na skalę kraju zabiegi biopsji gruboigłowej piersi wspomagane próżnią pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Badanie to stanowi najdokładniejszą metodę pobierania materiału histopatologicznego.

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w rehabilitacji

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.05.2022

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń w zakresie rehabilitacji. Zmiana rozporządzenia jest związana z wprowadzeniem jednolitego modelu usprawniania w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentkami z nowotworem piesi.

Projekt wprowadza  zmiany w zakresie rozpoznań kwalifikujących do rehabilitacji, skierowań, wymogów dotyczących personelu oraz warunków realizacji świadczeń.  Określa minimalny czasów trwania zabiegów oraz wyposażenie miejsca realizacji świadczeń w sprzęt medyczny.

Zmiany dotyczą między innymi wystawiania skierowań na rehabilitację. Nie będzie mógł wystawiać takich skierowań lekarz oddziału chorób wewnętrznych.

Doprecyzowano wymagany rodzaj i zakres skierowania określając, iż skierowanie na rehabilitację przygotowującą do leczenia obrzęku limfatycznego kończyny górnej lub obrzęku limfatycznego kończyny górnej po leczeniu nowotworu piersi dotyczy warunków dziennych lub stacjonarnych lub ambulatoryjnych.

Medicover wdraża samodzielne usługi świadczone przez pielęgniarki i położne

W zakresie wymogów dotyczących personelu pojawił się wymóg posiadania przez fizjoterapeutę certyfikatu potwierdzającego umiejętności z zakresu kompleksowej terapii przeciwobrzękowej uznanego przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Zmniejszony został wymóg udzielania świadczeń przez terapeutę zajęciowego z wymiaru ½ do ¼ etatu.

Do rozpoznań kwalifikujących do udzielania świadczenia opieki zdrowotnej dodano inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia oraz pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreślone, skreślono natomiast rozpoznanie – nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia.

Zmiana ma eliminować wątpliwości interpretacyjne oraz zwiększać transparentność obecnych przepisów.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 19 maja 2022.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu

Przeczytaj teraz

Specjaliści ze Szpitala Mazovia leczą pacjentów w Wołominie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.05.2022

Specjaliści chirurgii i urologii Szpitala Mazovia pomagają coraz większej liczbie pacjentów. Od 1 marca 2022 roku w wyniku wygranego konkursu prowadzą leczenie oraz koordynują pracę oddziału chirurgii w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Oddziałem kieruje dr n. med. Maciej Chwaliński – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej z wieloletnim stażem i dużym doświadczeniem w pełnieniu funkcji ordynatorskich.

Specjaliści ze Szpitala Mazovia zajmują się leczeniem pacjentów oraz koordynacją pracy całego oddziału chirurgii wołomińskiego szpitala. Wykonują tam operacje z zakresu urologii, onkourologii, chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, w tym operacje nowotworów jelita grubego, raka prostaty, pęcherza oraz nerki.

Wiele z nich wykonywanych jest laparoskopowo, co jest mniej inwazyjne dla pacjentów i skraca okres rekonwalescencji. Lekarze udzielają także porad ambulatoryjnych w przyszpitalnych poradniach – chirurgicznej i urologicznej.

Oddział chirurgii w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie niedawno przeszedł generalny remont. Znajduje się w nim 26 miejsc, w tym 3 miejsca intensywnego nadzoru.

Szpital Mazovia prekursorem nowoczesnych metod obrazowania tkanek podczas zabiegów z użyciem robota da Vinci

Pacjenci mają do dyspozycji sale 3-, 4- i 5-osobowe, każda z łazienką oraz niezbędnym wyposażeniem (panele przyłóżkowe z systemem przywołującym oraz ustawieniem światła do czytania, stoliczki przyłóżkowe z wysuwaną tacą ułatwiającą spożywanie posiłków, parawany, szafki na kluczyk, telewizor, rolety).

Szpital posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szpital Mazovia działa w Warszawie oraz od marca 2022 – w Częstochowie. W roku 2022 otwarty zostanie również trzeci Szpital Mazovia, który zlokalizowany będzie w Ząbkach pod Warszawą. Specjaliści Szpitala Mazovia współpracują także z ośrodkami w Legnicy i Radomiu.

Szpital Mazovia  działa od 2009 roku i jest nowoczesną placówką, specjalizująca się w świadczeniach w zakresie urologii. Wykonuje operacje za pomocą nowoczesnych metod, między innymi w asyście robota chirurgicznego da Vinci.

Szpital Mazovia: pierwsza operacja z robotem da Vinci na Śląsku

Przeczytaj teraz

Kolejna kampania Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.04.2022

Agencja reklamowa Grey Group Poland kontynuuje działania pro bono dla Fundacji Hospicjum Onkologiczne im. św. Krzysztofa z Warszawy. Tematem tegorocznej kampanii jest wartość, jaką niesie za sobą „spokojne umieranie”, szczególnie w dzisiejszych czasach.

Przełamywanie tabu

Niezmiennym celem współpracy jest pozyskanie dla fundacji finansowania z 1 procenta podatku oraz dalsze przełamywanie tabu, jakim jest umieranie. Tego dotyczy spot przygotowany przez agencję Grey, odpowiadający na trudne pytanie – czy umieranie może być dobre?

– W tegorocznej kampanii 1% zadajemy kontrowersyjne pytanie dotyczące śmierci. Czy umieranie może być dobre? Wiele osób słysząc je, może nie zgodzić się z tą tezą. My wierzymy jednak, że gdy umieranie jest spodziewane, spokojne, z kimś obok, kto trzyma za rękę to może być dobre. Spokojne umieranie jest bardzo dużą wartością. Szczególnie w dzisiejszych czasach – mówi Maciej Krawczyk z Grey Group Poland.

W tegorocznej odsłonie spotu narratorem został Przemysław Bluszcz, aktor współpracuje z fundacją od wielu lat, który dotychczas zrealizował już cztery kampanie w 2017 i 2020 roku. Po raz kolejny odbiorcy mogą słuchać utworu muzycznego skomponowanego specjalnie na potrzebę projektu FHO 1% przez Aleksandra Dębicza, pianistę i kompozytora.

Prośba o 1% podatku

Kampania społeczna nie tylko zachęca do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz FHO, ale także przybliża temat śmierci, który nadal jest zbyt rzadko poruszany.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne od 32 lat wspiera pacjentów onkologicznych w ostatnich chwilach ich życia, zarówno w ramach hospicjum stacjonarnego jak i domowego. Głównym priorytetem FHO jest wspieranie pacjentów paliatywnych, nie zapominając jednocześnie o ich rodzinach.

– Nadrzędnym celem działań FHO jest zapewnienie pacjentom hospicjum możliwie najlepszych warunków na resztę życia. Czasem mowa o kilku miesiącach, a czasem kilku dniach czy nawet godzinach. Niezależnie od tego, ile czasu zostało naszym podopiecznym, każda z tych chwil powinna być przeżyta w jakości. Na tę jakość składa się profesjonalna opieka medyczna, ale przede wszystkim bliskość drugiego człowieka, poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. I to staramy się zapewniać naszym pacjentom bez względu na okoliczności. – mówi Dorota Jasińska, prezes zarządu Fundacji.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne zmodernizowała siedzibę

To już kolejna odsłona współpracy Grey Group Poland i FHO. W 2021 roku ukazała się pierwsza kampania „Umieranie to podróż w nieznane”, która zdobyła spore uznanie. Za działania komunikacyjne dla Fundacji, także na zasadach pro bono, odpowiada agencja Ogilvy PR Polska (dawniej Cohn&Wolfe). Koordynacją przygotowania oprawy muzycznej zajęło się MassiveMusic Warsaw, udźwiękowieniem zaś Efektura. Przy montażu obrazu współpracował Sławomir Mocur. Wsparcia w zakresie planowania mediów udzieliła agencja Mindshare Poland.

Działania fundacji można wesprzeć przekazując 1% podatku.

Przeczytaj teraz

Nowa technologia badania w RCO

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.04.2022

Radomskie Centrum Onkologii wzbogaciło oferowane badania diagnostyczne o rezonans magnetyczny z nowoczesnym oprogramowaniem AIR RECON DL. To pierwszy środek onkologiczny w Polsce, który sięgnął po sztuczną inteligencję (AI) w diagnostyce obrazowej.

Sztuczna inteligencja (AI) to technologia wzorowana na sieci neuronowej mózgu. Narzędzia zaimplementowane w aparat MR oparte na AI potrafią wydobywać wartościowe informacje z dużych zestawów danych, a następnie na ich podstawie podsuwać praktycznie użyteczne spostrzeżenia, które znajdują zastosowanie w dalszej diagnostyce i procesie leczenia pacjenta.

Krótszy czas badania, wiarygodne wyniki

Zastosowanie takiej technologii przynosi korzyści dla pacjenta w postaci krótszego czasu i większego komfortu badania, a także daje pewność, że wynik jest bardziej wiarygodny.

Sztuczna inteligencja w punktach recepcyjnych Centrum Medycznego Damiana

Radomskie Centrum Onkologii zajmuje się między innymi leczeniem nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotworów płuc oraz mózgu.

Placówka posiada 150 łóżek, dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Obie placówki oferują świadczenia w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także komercyjne.

Wirtualna asystentka na infolinii Medicovera

Przeczytaj teraz
Page 1 of 6
1 2 3 4 5 6