Określono minimalne warunki dla pracowni radiologicznych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.09.2020

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który określa minimalne warunki, jakie muszą zostać spełnione przez jednostkę ochrony zdrowia prowadzącą działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.

Chodzi o jednostki udzielające świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.

Celem rozporządzenie jest utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa pacjenta w jednostkach wykonujących te procedury medyczne.

Przepisy rozporządzenia dotyczące wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze uwzględniają aktualne możliwości sprzętowe jednostek ochrony zdrowia czyli dostępność i powszechność poszczególnych urządzeń radiologicznych i pomocniczych oraz dokonany w ostatnich latach postęp technologiczny.

Poza tym określono wymagania dotyczące personelu z uwzględnieniem zarówno względów bezpieczeństwa radiologicznego pacjentów (określenie kategorii personelu, który musi być zapewniony do wykonywania określonych procedur radiologicznych), jak również możliwości praktycznego spełnienia wymogów w zakresie liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów procedur.

Ważne jest, aby podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, w celu zapewnienia ciągłości wykonywania medycznych procedur radiologicznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zapewnił stałe dysponowanie wskazanymi w rozporządzeniu specjalistami.

Czytaj także: Grupa Lux Med otworzyła nowe Centrum Medyczne w Warszawie>>>

W zakresie wymagań dotyczących minimalnego wyposażenia w urządzenia radiologiczne rozporządzenie uwzględnia urządzenia wskazane w rozporządzeniu ministra zdrowia z 27 marca 2008 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy do wykonywania procedur medycznych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych  w pracowni:

1)  tomografii komputerowej wykonującej procedury przy użyciu rentgenowskiego tomografu komputerowego, z wyłączeniem badań serca, gdzie obecnie niezbędnym jest zapewnienie tomografu komputerowego wykonującego badania w technice spiralnej jednorzędowej lub tomografu komputerowego wielowarstwowego (do 16 warstw) z automatyczną strzykawką do iniekcji kontrastu sprzężoną z aparatem oraz z dodatkową konsolą roboczą, projektuje się zastąpienie, tomografem komputerowym co najmniej 16-rzędowy, a w przypadku wykonywania medycznych procedur radiologicznych w zakresie badań serca – co najmniej 64-rzędowy;

2)  radiologii zabiegowej został dodany aparat rentgenowski wyposażony w ramię C, z torem wizyjnym;

3)  w której prowadzona jest diagnostyka i leczenie przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych jako minimalne wyposażenie została wskazana ogólnie kamera scyntylacyjna zamiast kamery scyntylacyjnej jednogłowicowej oraz został dodany miernik aktywności w celu bezpośredniego pomiaru radioaktywności radiofarmaceutyku przed podaniem pacjentowi.

Poza tym  prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych również w zakresie rentgenodiagnostyki stomatologicznej, z wyłączeniem wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu, wymaga uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub innego wskazanego organu.

W związku z tym w rozporządzeniu określono minimalne warunki dotyczące urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz liczebności i kwalifikacji personelu, jakie muszą zostać spełnione przez jednostkę ochrony zdrowia prowadzącą działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii stomatologicznej.

W zakresie wymagań dotyczących personelu, rozporządzenie uwzględnia personel wskazany w rozporządzeniu ministra zdrowia z 27 marca 2008 roku, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy do wykonywania procedur medycznych w zakresie:

1) radiologii klasycznej niezbędne było zapewnienie przez jednostkę ochrony zdrowia specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wskazano w zakresie rentgenodiagnostyki, w tym mamografii, na konieczność zapewnienia, poza tym specjalistą, co najmniej jednego technika w dziedzinie elektroradiologii,

2) tomografii komputerowej wskazano, iż do wykonywania procedur medycznych niezbędne jest zapewnienie poza specjalistą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej również co najmniej jednego technika elektroradiologii oraz jednego specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej lub osobę dopuszczoną przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do wykonywania zadań, w zakresie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej,

3) radiologii zabiegowej niezbędne było zapewnienie przez jednostkę ochrony zdrowia specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub określonej specjalności klinicznej właściwej dla rodzaju wykonywanych świadczeń oraz jednego technika elektroradiologii wskazano na konieczność zapewnienia, poza tymi specjalistami, co najmniej jednego specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej lub osobę dopuszczoną przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do wykonywania zadań, w zakresie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej.

Uwzględniając te zapisy, wskazano 6-miesięczny okres dla jednostek ochrony zdrowia na dostosowanie działalności do wymagań określonych w rozporządzeniu. Brak spełnienia tych wymagań będzie stanowiło przesłankę do cofnięcia zgody na prowadzenie działalności.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 23 września 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Helimed otwiera pracownie diagnostyczne w soboty

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.01.2020

Firma Helimed Diagnostic Imaging  zdecydowała o otwarciu swoich pracowni diagnostycznych także w soboty. Placówki są czynne w godzinach od 8.00 do 20.00. Decyzja taka została podjęta w związku z potrzebami zgłaszanymi przez pacjentów.

Pracownie Helimed oferują badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, a także USG i RTG.

Helimed Diagnostic Imaging prowadzi pracownie diagnostyki obrazowej w Żorach przy ulicy Bankowej 2, w Bieruniu przy ulicy Jerzego 6, w Katowicach przy ulicy Panewnickiej 65 (w Okręgowym Szpitalu Kolejowym)  i Medyków 14 (budynek Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego), w Sosnowcu przy ulicy Kisielewskiego 2 (NZOZ Nasza Przychodnia), w Czeladzi przy ulicy Szpitalnej 40 (w budynku szpitala powiatowego), w Opolu, a na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego, w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Roosevelta 2, w SP ZOZ-ie oraz w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Jana Pawła II 1 (w Centrum Leczenia Oparzeń).

Czytaj także: W prywatnych podmiotach funkcjonują wirtualne przychodnie>>>

W 2019 roku Helimed zdecydował o zamknięciu swoich pracowni diagnostyki obrazowej, które działały w Żywcu i Zawierciu.

Helimed posiada także dwa profesjonalne centra diagnostyczne specjalizujące się w diagnostyce urazów sportowych. W tym zakresie współpracuje ze Sport-Kliniką w Żorach oraz Ośrodkiem Galen-Ortopedia z Bierunia.

Oferuje także porady fizjoterapeuty w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Helimed w Katowicach.

Badania oferowane przez Helimed są zarówno komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przeczytaj teraz

WizjaMED zapowiada ekspansję w kolejnych miastach

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.04.2019

WizjaMED, prowadząca sieć placówek diagnostyki obrazowej, zapowiada w najbliższym czasie ekspansję w kolejnych miastach. Nowe pracownie sieci mają powstać w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Toruniu, Krakowie i Rzeszowie.

W maju 2019 ma zostać otwarta w Łodzi nowa placówka, która będzie oferowała specjalistyczne badania w zakresie rezonansu magnetycznego.

Pracownia będzie oferowała badania w znieczuleniu, a jako druga w Polsce – dynamiczne badania kolana. Dzięki technice zastosowanej w tym badaniu można uzyskać 100-procentową pewność postawionej diagnozy dotyczącej zerwanego więzadła.

Czytaj na ten temat: Wizja V otworzy nową pracownię diagnostyczną>>>

WizjaMED, która pod obecną nazwą działa niedawno, przedtem była znana jako Wizja V, a początkowo jako Fantom sp. z o.o., funkcjonuje od 2007 roku. Spółka prowadzi 15 pracowni diagnostycznych, które działają w województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, pomorskim oraz wielkopolskim. Pracownie znajdują się w Łasku, Kartuzach, Skierniewicach, Łodzi, Ostrowi Mazowieckiej, Wrześni, Płocku, Trzebnicy, Tuszynie, Wilkowicach-Bystrej, Wyszkowie oraz w Żyrardowie. Ostatnia została otwarta w 2017 roku w Pabianickim Centrum Medycznym.

Pracownie udzielają świadczeń pacjentom w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Współpracują z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wykonują badania komercyjne.

Czytaj także: System nie może funkcjonować bez podmiotów niepublicznych>>>

Przeczytaj teraz