sexemodelankara escortataşehir escortanadolu yakası escortcanlı bahis siteleriAnadolu Yakası Ucuz Escortescort bayan izmirdeneme bonusu veren sitelerescorthttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynakuşadası escortmalatya escortip stresserdeneme bonusu veren sitelerbuy twitter followersHidden Wikibodrum escortlol scriptAlanya TransferAntalya transferhttp://www.wcph2020.com/izmir escortortam dinleme cihazlarıhttp://umraniyetip.orgKongre Standıanadolu yakası escortşerifali escort bayanlarescort bayan maltepeescort bayan antalyahalkalı escortbahis sitelerionline casino india real moneyhttps://www.populerhoca.com/hizli-okuma-kursu/casino siteleriEscort Londonizmir escort bayanip stresserdeneme bonusu veren sitelerSahabet girişmobil ödeme bozdurmakepenk tamiri

Nowe przepisy w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.09.2020

18 września 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotychczas rozporządzenie określało warunki występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń tylko dla jednej istniejącej możliwości – za pośrednictwem usługi świadczonej przez system teleinformatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia (eWUŚ).

Obecnie możliwość taką daje także Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Jest to inne narzędzie, upraszczające i ułatwiające proces występowania o dokument potwierdzający prawo do świadczeń, gdyż dokonanie weryfikacji będzie mogło odbywać się już z poziomu aplikacji gabinetowej.

W związku z tym do rozporządzenia dodany został przepis, który określa warunki, jakie należy spełnić w przypadku występowania o dokument elektroniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych przez aplikację gabinetową (gabinet.gov.pl).

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w przypadku niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej musi być spełniony warunek potwierdzenia posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego uprawniającego do wystawiania recept oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez uzyskanie takiej informacji za pośrednictwem Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych.

Czytaj także: Przepisy dotyczące medycyny laboratoryjnej wymagają zmian>>>

Poza tym niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona będzie musiała zobowiązać się do przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, które otrzyma, oraz zachowania w tajemnicy i nieujawniania tych danych.

Rozporządzenie określa, jakie dane świadczeniodawca oraz niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona udostępnia Funduszowi, występując o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, będzie to numer identyfikacyjny świadczeniodawcy określony przez Fundusz, kod oddziału wojewódzkiego oraz numer PESEL osoby występującej o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń w imieniu świadczeniodawcy.

W przypadku niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej Funduszowi przekazane zostaną: numer prawa wykonywania zawodu niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej, kod przynależności do danej grupy zawodowej tej osoby oraz jej numer PESEL.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 3 września 2020 roku (poz. 1516).

Przeczytaj teraz

Weryfikacja prawa do świadczeń bez systemu eWUŚ

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.07.2020

Zmiana rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sporządzania dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej polega na dodaniu przepisu, zgodnie z którym weryfikacja tego prawa nie będzie musiała odbywać się za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Dokonanie weryfikacji prawa do świadczeń opieki zdrowotnej będzie mogło odbywać się już z poziomu aplikacji gabinetowej.

W tym celu do rozporządzenia ministra zdrowia z 20 grudnia 2012 roku w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1500, z późn. zm.) dodany został punkt, w którym uregulowane zostały warunki występowania przez świadczeniobiorcę lub niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia. Chodzi o Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Ma to ułatwić organizację pracy w podmiotach medycznych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 14 lipca 2020.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Czytaj także: Trzeba zmienić dotychczasowy model opieki zdrowotnej>>>

Przeczytaj teraz

17 marca 2020 wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie informacji o prawie do świadczeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.03.2020

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do NFZ oraz udostępniania przez Fundusz informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach wejdzie w życie 17 marca 2020 roku.

Rozporządzenie określa sposób, tryb i terminy występowania pacjenta do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje w sprawie posiadanego w danym dniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i numerze REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego.

Przepisy dotyczą także występowania o informacje w sprawie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych wydatkowanych na ich sfinansowanie oraz udostępniania przez Fundusz tych informacji.

Dotychczas rozporządzenie określało dwa sposoby udostępniania danych: pisemną oraz w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

W porównaniu do rozwiązań dotychczasowych, w projekcie zrezygnowano z części dotyczącej rozwiązań w zakresie udostępniania informacji w postaci elektronicznej za pośrednictwem ZIP.

Wynika to z z przepisów ustawy z 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590), czyli tzw. ustawy zmieniającej.

Wprowadziła ona między innymi zmiany w art. 7b ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z którymi od 30 września 2019 roku informacje te  mają być dostępne elektronicznie jedynie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Czytaj także: Prywatne placówki to pionierzy innowacji w medycynie>>>

Zgodnie z ustawą  po 30 września 2019 roku nie można zakładać nowych kont w ZIP, a dotychczas założone konta zachowują ważności do 30 czerwca 2020 roku.

Natomiast dane dostępowe do ZIP (tj. nazwa użytkownika i hasło), będą mogły być wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do Internetowego Konta Pacjenta również po 30 czerwca 2020 roku, czyli  bez ograniczeń czasowych.

Poza tym  w porównaniu z rozwiązaniami dotychczasowymi wprowadzono w przypadku osób składających wniosek za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, możliwość otrzymania informacji na adres elektroniczny.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2020 roku w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 2 marca 2020 roku (poz. 338).

Przeczytaj teraz

Prawo do świadczeń bez obowiązkowej pieczątki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.05.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które zmienia przepisy w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, likwiduje konieczność stosowania pieczątki instytucji w tym dokumencie.

Nowelizacja ta wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów 28 czerwca 2018 roku dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”.

„Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wymóg formalny stosowania pieczęci/pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym  i gospodarczym. Powinien być oceniany z punktu widzenia wyzwań i korzyści, jakie niesie elektronizacja życia społecznego i publicznego, zwiększającej się liczby czynności, których z powodzeniem – jeśli chodzi o wywołanie określonych skutków prawnych – dokonać można drogą elektroniczną” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Czytaj także: Jest jednolity tekst ustawy o diagnostyce laboratoryjnej>>>

Poza tym proponuje się we wzorze poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uaktualnić treść objaśnienia, w którym znajdują się wytyczne tworzenia numeru poświadczenia.

Obecnie w numerze tym wskazuje się między innymi rodzaj zaświadczenia serii E100. Poświadczenie wydawane jest na podstawie zaświadczenia wystawionego przez instytucję właściwą państwa członkowskiego UE/EFTA na formularzu S2 lub E 112, w którym instytucja ta wyraża zgodę na kontynuowanie leczenia lub na planowe leczenie w Polsce.

W najbliższym czasie planowane jest odstąpienie od wydawania papierowych dokumentów z serii E 100 na rzecz dokumentów SED wymienianych między instytucjami w ramach EESSI i w związku z tym konieczne będzie dokonanie odpowiedniej zmiany dotyczącej numeru poświadczenia, w zakresie wskazania dokumentu uprawniającego stanowiącego podstawę jego badania.

Poświadczenie wydawane jest na podstawie zaświadczenia wystawionego przez instytucję właściwą państwa członkowskiego UE/EFTA na formularzu S2 lub E 112, w którym instytucja ta wyraża zgodę na kontynuowanie leczenia lub na planowe leczenie w Polsce.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji  10 maja 2019. Uwagi do projektu można przekazywać do 17 maja 2019.

Przeczytaj teraz