windows 10 pro office 2019 pro office 365 pro windows 10 home windows 10 enterprise office 2019 home and business office 2016 pro windows 10 education visio 2019 microsoft project 2019 microsoft project 2016 visio professional 2016 windows server 2012 windows server 2016 windows server 2019 Betriebssysteme office software windows server https://softhier.com/ instagram takipçi instagram beğeni instagram görüntüleme instagram otomatik beğeni facebook beğeni facebook sayfa beğenisi facebook takipçi twitter takipçi twitter beğeni twitter retweet youtube izlenme youtube abone instagram

Neuca inwestuje w badania kliniczne 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.09.2021

Clinscience, spółka z Grupy Neuca, 15 września 2021 podpisała umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 60 procent udziałów technologicznego CRO (Contract Research Organization) – EXOM Group.  

CRO prowadzi działalność w zakresie projektowania, nadzorowania oraz zarządzania badaniami klinicznymi w oparciu o własny zestaw ponad 20 aplikacji składających się na system Genius Suite.  

Autorskie rozwiązania umożliwiają prowadzenie i zarządzanie projektami klinicznymi w modelu “zdecentralizowanych badań klinicznych”. EXOM spodziewa się wypracowania w 2021 roku 2,7 mln euro zysku EBITDA. 

Wartość globalnego rynku badań klinicznych wyceniana jest na 44,3 miliardy dolarów. Eksperci szacują, że do 2026 roku wartość ta może wzrosnąć nawet do 77,2 miliardów dolarów. Tak dynamiczne zmieniające się otoczenie powoduje, że Clinscience jest obecnie w bardzo intensywnej fazie rozwoju, a rozwiązania oferowane przez spółkę od opracowania protokołu do końcowego raportu z badania w oparciu o zintegrowane rozwiązania cyfrowe ma znaczący wpływ na zmiany zachodzące w tym segmencie rynku. 

-Świadomi cyfrowej rewolucji, jaka dokonuje się na rynku badań klinicznych, priorytetowo traktujemy inwestycje w rozwiązania technologiczne. Połączenie sił z Exom pozwoli nam na kontynuację długoterminowej strategii wdrażania innowacji opartych o cyfrowe, dostępne w czasie rzeczywistym dane. Staramy się w sposób fundamentalny zmienić podejście do procesu prowadzenia nadania klinicznego na miarę dzisiejszych, cyfrowych czasów – mówi Tomek Dąbrowski, prezes zarządu Clinscience, odpowiedzialny za biznesy Badań Klinicznych w Grupie Neuca. 

Czytaj także: Spółka z Grupy Neuca inwestuje w Bułgarii>>>

W tym samym miesiącu, spółka mając już ugruntowaną pozycję na rynku europejskim, otworzyła swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. 

-Połączenie z Exom to dla nas szczególnie ważny krok strategiczny, który istotnie przyspieszy nasz rozwój również na rynku amerykańskim, istotny między innymi w kontekście obserwacji przez nas rynku w Stanach Zjednoczonych, gdzie w sierpniu powołaliśmy Spółkę Clinscience USA LLC oferującą cyfrowe rozwiązania dla branży badań klinicznych oparte o analizę danych oraz ryzyka zdarzeń medycznych (RBQM i Bioinformatics) – podsumowuje Tomek Dąbrowski. 

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów. 

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia, działających na terenie całej Polski. 

Na początku lutego 2021 Neuca poinformowała o zawarciu przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej zakupu akcji spółki Pomerania Investment S.A., która jest jedynym akcjonariuszem spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie S.A. W maju 2021 zgodę na przejęcie kontroli nad tą spółką wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Przeczytaj teraz

Air Liquide planuje przejęcie spółki Betamed 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.09.2021

Air Liquide, lider w dziedzinie gazów medycznych, opieki domowej, produktów higieny szpitalnej i specjalistycznych substancji wykorzystywanych przez przemysł farmaceutyczny, chce przejąć spółę Betamed. Warunkową zgodę na to przejęcie wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

BetaMed S.A. świadczy usługi w zakresie opieki długoterminowej i wentylacji mechanicznej, zarówno w domu pacjenta, jak i w placówce stacjonarnej w Chorzowie. Opieka domowa świadczona jest na terenie jedenastu województw. 

Placówka stacjonarna BetaMed Medical Active Care oferuje natomiast podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, diagnostykę obrazową, świadczenia w zakresie medycyny pracy oraz kompleksowe rozwiązywania dla seniorów – pobyty całodobowe oraz dzienne i opiekę nad osobami wymagającymi wspomagania oddechu. 

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Racławickiej 20a w Chorzowie.  

Air Liquide Healthcare jest światowym liderem w dziedzinie gazów medycznych, opieki domowej, produktów higieny szpitalnej oraz specjalistycznych substancji, które wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym.  

Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie wynika z faktu, że obaj przedsiębiorcy działają na rynkach świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ. Ich działalność pokrywa się na regionalnych rynkach usług wentylacji mechanicznej realizowanych w warunkach domowych, finansowanych ze środków publicznych. 

Takie świadczenia są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przysługują pacjentom wymagającym wspomagania respiratorem, którzy mogą przebywać pod opieką w domu. Usługi polegają na regularnych wizytach lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów u pacjenta, a także na dostarczaniu, obsłudze i serwisie sprzętu oraz przeprowadzeniu szkolenia pacjentów oraz ich bliskich. 

Po przeprowadzeniu postępowania prezes UOKiK stwierdził, że transakcja doprowadzi do ograniczenia konkurencji na regionalnych rynkach w województwach – dolnośląskim i małopolskim. Chorzy z tych obszarów mogliby zostać pozbawieni wyboru podmiotu, z którego usług chcą korzystać.  

W związku z tym prezes UOKIK nałożył na Air Liquide określone warunki, których spełnienie wyeliminuje zagrożenia dla konkurencji i zdrowia pacjentów. 

Czytaj także: Help VitalAire – nowa marka Air Liquide Healthcare w Polsce >>>

 – Nałożone warunki spowodują, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. To oznacza, że nie pogorszy się również sytuacja pacjentów, którzy nadal będą objęci specjalistyczną opieką wynikającą z dotychczasowych umów podpisanych przez Betamed z NFZ. Nie zmniejszy się również liczba podmiotów ubiegających się o kontrakt  z Narodowym Funduszem Zdrowia – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

Warunki polegają na tym, że Air Liquide będzie prowadził działalność wynikającą z obowiązujących Betamed kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w województwie dolnośląskim i małopolskim, które obowiązują do 30 czerwca 2022 roku. 

Betamed weźmie udział w postępowaniach konkursowych NFZ na świadczenie tych usług po 30 czerwca 2022 roku. Złoży ofertę w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, w zakresie nie węższym niż oferowany we wcześniejszych latach. Jeśli NFZ wybierze tę ofertę, wówczas spółka zawrze umowę z Narodowym Funduszem. 

Air Liquide stworzy spółkę lub spółki, do której (których) przeniesie część mienia Betamed związaną ze świadczeniem usług wentylacji mechanicznej w warunkach domowych przez pacjentów w województwach – dolnośląskim i małopolskim. Mienie to obejmie w szczególności kontrakty z NFZ, umowy z pracownikami, dokumentację księgową, techniczną i handlową, bazy pacjentów oraz urządzenia i środki trwałe niezbędne do realizacji kontraktu z NFZ. Te podmioty zostaną sprzedane niezależnemu inwestorowi, który nie jest powiązany z Air Liquide. Nabywca będzie musiał zostać zaakceptowany przez prezesa UOKiK. 

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, prezes UOKiK może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata. 

Czytaj także: Aktywnie uczestniczyliśmy w XXX Forum Ekonomicznym >>>

Przeczytaj teraz

EMC podpisał umowę zakupu Practimed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.09.2021

Spółka EMC Instytut Medyczny S.A. 1 września 2021 roku podpisała umowę dotyczącą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstw: NZOZ Centrum Medyczne Practimed oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia.

Umowa przedwstępna w tej sprawie została zawarta 15 lipca 2021, a ostateczne zawarcie umowy było uzależnione od wyrażenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia zgody na przeniesienie praw i obowiązków Practimed wynikających z umów zawartych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Centrum Medyczne Practimed prowadzi placówkę przy ulicy Pabianickiej 25 we Wrocławiu.

Oferuje usługi ambulatoryjne w kilkunastu poradniach, między innymi internistycznej, alergologicznej, okulistycznej, ginekologicznej, rehabilitacyjnej, chirurgicznej, dermatologicznej, diabetologicznej. Placówka prowadzi także poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i poradnię medycyny pracy. Practimed oferuje badania diagnostyczne laboratoryjne oraz obrazowe (RTG, USG, mammografia, EKG,EEG).

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejmuje klinikę Impladent >>>

W ramach Praktyki Lekarza Rodzinnego Practimed działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.

Usługi Practimed są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków NFZ.

Practimed prowadzi Centrum Medyczne Practimed sp. z z o.o., która została zarejestrowana w roku 2001. Spółka Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed sp. z o.o. została zarejestrowana w roku 2018. Prezesem zarządu obu spółek jest Halina Wołkowińska.

Zakup nowych jednostek to realizacja jednego z priorytetów spółki EMC Instytut Medyczny S.A., jakim jest rozwój sieci przychodni i szpitali działających pod marką EMC, w tym również poprzez akwizycję nowych placówek.

Grupa EMC prowadzi działalność na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Prowadzi między innymi szpitale w Piasecznie, w Kwidzynie, Ozimku, Katowicach, Wrocławiu, Lubiniu czy Poznaniu (Szpital Certus), a także kilkanaście przychodni.

Przeczytaj teraz

Medicover większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.07.2021

Pod koniec lipca 2021 Medicover został większościowym udziałowcem Centrum Medycznego MML z Warszawy, wyspecjalizowanego w szerokoprofilowej diagnostyce i leczeniu schorzeń w obrębie głowy i szyi oraz górnych dróg oddechowych. CM MML będzie bezpośrednio współpracowało ze Szpitalem Medicover na warszawskim Wilanowie. 

Rozpoczęcie partnerstwa Szpitala Medicover wraz z Centrum Medycznym MML to kolejny krok do rozszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych, w tym wzmocnienia kompetencji w obszarze laryngologii. 

Centrum MML działa od 2005 i dysponuje dziewięcioma profesjonalnie wyposażonymi gabinetami diagnostyczno-zabiegowymi oraz oddziałem szpitalnym z dwoma salami operacyjnymi i 11 łóżkami.

Centrum MML od lat specjalizuje się w laryngologii dziecięcej, leczeniu urazów sportowych, ortopedii, chirurgii szczękowej czy medycynie estetycznej. CM MML jako jedna z pierwszych klinik w Europie utworzyła tzw. Snoring Center – oddział, w którym przeprowadzane są mało inwazyjne, ambulatoryjne zabiegi likwidujące przyczyny zaburzeń oddychania podczas snu, czyli chrapania i bezdechów śródsennych. Tutaj też specjalistyczną pomoc medyczną otrzymuje wielu uznanych sportowców, gdyż CM MML jest oficjalnym partnerem medycznym Polskiego Związku Zapaśników oraz większości federacji sportów walki. 

Czytaj także: Centrum Medyczne MML partnerem Polskiego Związku Zapaśniczego>>>

-CM MML od wielu lat przy użyciu nowoczesnego sprzętu zabiegowego i endoskopowego wykonuje zaawansowaną diagnostykę i przeprowadza pełnoprofilowe leczenie operacyjne. Nasza klinika może także poszczycić się doświadczeniem w przeprowadzaniu mało inwazyjnych, ambulatoryjnych zabiegów likwidujących przyczyny zaburzeń snu pod postacią chrapania i bezdechów śródsennych. Jestem pewien, że współpraca ze Szpitalem Medicover na Wilanowie będzie kolejnym krokiem w rozwoju. Liczymy na wspólne projekty, które wykorzystywać będą doświadczenie i kompetencje naukowe lekarzy i specjalistów medycznych obu podmiotów medycznych – informuje dr n. med. Michał Michalik, współwłaściciel CM MML. 

-Współpraca CM MML i Szpitala Medicover to pozyskanie ogromnego doświadczenia, między innymi  w zakresie leczenia urazów głowy i szyi, laryngologii, okulistyki. Na drodze naszego rozwoju chcemy współpracować z partnerami, którzy swoją filozofią działania, przygotowaniem merytorycznym, zasobami i osiągnięciami, na równi z nami dążą do ciągłego podnoszenia jakości usług medycznych. Dlatego jestem przekonana, że obie strony liczą na efekt synergii z największą korzyścią dla pacjenta – komentuje Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover. 

-Stabilna pozycja rynkowa, wysoki poziom świadczonych usług i zróżnicowanie oferty Centrum Medycznego MML to czynniki, które zadecydowały o rozpoczęciu współpracy z naszym nowym partnerem oraz poszerzeniu portfolio usług szpitalnych – podsumowuje Marcin Łukasiewicz, dyrektor zarządzający ds. usług szpitalnych, członek zarządu Medicover sp. z o.o. 

 – Już dziś w szpitalnym portfolio Medicover w Polsce możemy poszczycić się działalnością dziewięciu szpitali. Obok wielospecjalistycznego Szpitala Medicover na warszawskim Wilanowie w naszym portfolio działa również Szpital Damiana, sieć szpitali o profilu położniczo-ginekologicznym Neomedic, Rehasport i Dom Lekarski w Szczecinie – dodaje. 

Czytaj także: Medicover inwestuje w sieć centrów medycznych Dom Lekarski w Szczecinie >>>

Przeczytaj teraz

EMC: umowa przedwstępna zakupu Practimed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.07.2021

EMC Instytut Medyczny S.A. zawarł 15 lipa 2021 roku umowę przedwstępną ze spółkami Centrum Medyczne Practimed sp. z o.o. oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed sp. z o.o. dotyczącą zakupu zakładów leczniczych: NZOZ Centrum Medyczne Practimed we Wrocławiu oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed we Wrocławiu.

Zawarcie umowy uzależnione jest od wyrażenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia zgody na przeniesienie praw i obowiązków Practimed wynikających z umów zawartych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

O przygotowaniach do zakupu zakładów leczniczych EMC informował w maju 2021 roku. Komunikat mówił wówczas o uzgadnianych warunkach transakcji, w tym ceny zakupu oraz terminów przejęcia przedsiębiorstw.

Czytaj także: Grupa Lux Med inwestorem strategicznym Swissmed Centrum Zdrowia S.A.>>>

Centrum Medyczne Practimed prowadzi placówkę przy ulicy Pabianickiej 25 we Wrocławiu.

Oferuje usługi ambulatoryjne w kilkunastu poradniach, między innymi internistycznej, alergologicznej, okulistycznej, ginekologicznej, rehabilitacyjnej, chirurgicznej, dermatologicznej, diabetologicznej. Placówka prowadzi także poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i poradnię medycyny pracy. Practimed oferuje badania diagnostyczne laboratoryjne oraz obrazowe (RTG, USG, mammografia, EKG,EEG).

W ramach Praktyki Lekarza Rodzinnego Practimed działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.

Usługi placówki są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków NFZ.

Practimed prowadzi Centrum Medyczne Practimed sp. z z o.o., która została zarejestrowana w roku 2001. Spółka Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed sp. z o.o. została zarejestrowana w roku 2018. Prezesem zarządu obu spółek jest Halina Wołkowińska.

Zakup nowych jednostek to realizacja jednego z priorytetów spółki EMC Instytut Medyczny S.A., jakim jest rozwój sieci przychodni i szpitali działających pod marką EMC, w tym również poprzez akwizycję nowych placówek.

Grupa EMC prowadzi działalność na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Prowadzi między innymi szpitale w Piasecznie, w Kwidzynie, Ozimku, Katowicach, Wrocławiu, Lubiniu czy Poznaniu (Szpital Certus), a także kilkanaście przychodni.

Przeczytaj teraz

Grupa Lux Med przejmuje HIFU Clinic 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.06.2021

Grupa Lux Med. rozszerza zakres usług szpitalnych o wysokospecjalistyczną urologię i rozwija działalność w obszarze robotyki medycznej. Do Grupy dołącza HIFU Clinic, europejski lider w zakresie nowoczesnej diagnostyki raka prostaty. Akwizycja HIFU Clinic to element strategii rozwoju szpitalnictwa w Grupie Lux Med.  

HIFU Clinic to pierwszy w Polsce ośrodek kompleksowej diagnostyki i nowoczesnego leczenia raka prostaty oraz urologii. Specjalności reprezentowane przez zespół HIFU Clinic są obszarem szczególnie intensywnej rewolucji technologicznej (między innymi chirurgia robotyczna i laserowa: Focal One, da Vinci, HoLEP, FLA). 

-Dołączenie HIFU Clinic do Grupy Lux Med to bardzo istotny etap naszego rozwoju. To co jest dla nas najważniejsze, to zapewnienie nowoczesnej i najwyższej jakości opieki pacjentom. HIFU Clinic kładzie silny nacisk na innowacyjną diagnostykę i leczenie. Cieszę się, że rozszerzamy zakres naszych usług szpitalnych o wysokospecjalistyczną urologię oraz najwyższych standardów robotykę medyczną. To przyszłość naszego sektora, którą tworzymy już dziś – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med. 

Czytaj także: Nowe Centrum Medyczne Lux Med w Gdańsku>>>

Szeregi Grupy Lux Med zasili zespół 25 najwyższej klasy specjalistów aktywnych w międzynarodowych gremiach. Współtworzą oni zalecenia oraz komunikację medyczną o zasięgu globalnym w obrębie Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Są aktywni w edukacji urologicznej oraz działaniach akademickich na poziomie międzynarodowym. Eksperci dysponują unikatowymi umiejętnościami w dziedzinie urologii, w tym w diagnostyce, chirurgii i innych innowacyjnych metodach leczenia oraz działają w obszarach szczególnie intensywnej rewolucji technologicznej. HIFU to także rehabilitanci, dietetycy i psychoonkologowie zapewniający kompleksową opiekę pacjentom i ich bliskim. 

-HIFU zawsze było połączeniem profesjonalizmu i innowacji – teraz dołączamy do tego skalę Grupy Lux Med. To ogrom możliwości i pewność rozwoju. Wiemy, że wspólnie z Grupą Lux Med będziemy mogli kontynuować obrany kierunek i dalej świadczyć specjalistyczne usługi najlepszej jakości – podkreślił dr n. med. Marek Filipek, specjalista w dziedzinie urologii i chirurgii ogólnej oraz szef zespołu medycznego HIFU Clinic. 

W specjalistycznej klinice wykonywane są operacje z wykorzystaniem robota da Vinci, zabiegi z zakresu nowoczesnej urologii minimalnie inwazyjnej w leczeniu nowotworu nerki i pęcherza moczowego oraz zabiegi laserowe. Stosowane jest też nieinwazyjne robotyczne leczenie z zastosowaniem wiązki ultradźwięków – HIFU, którego wprowadzenie na polskim rynku stanowi przełom w leczeniu ogniskowym raka prostaty. Eksperci wykonują również przezkroczową biopsję fuzyjną prostaty z wykorzystaniem najnowszej generacji systemu Trinity Koelis do elastycznej fuzji obrazu w czasie rzeczywistym.  

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej podsumowali rok 2020 >>>

-Teraz wierzę, że wszystko jest możliwe. Łączymy się z firmą, która ma ogromne doświadczenie w opiece nad pacjentami. Ta transakcja pozwoli na wymianę doświadczeń i rozwój, a dzięki temu zapewnienie pacjentom jeszcze lepszej opieki. Bardzo cieszę się, że dołączamy do silnej marki jaką jest Grupa Lux Med– podkreślił dr Stefan W. Czarniecki, członek zespołu medycznego HIFU Clinic i drugi urolog w Polsce, który uzyskał certyfikat EDAP TMS dla Ablatherm® HIFU. 

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest prawie 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz blisko 3000 poradni partnerskich.  

Grupa Lux Med zatrudnia ponad 17 500 osób, w tym około 7500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.  

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. 

Przeczytaj teraz

EMC chce kupić Centrum Medyczne Practimed

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.06.2021

Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny S.A. 31 maja 2021 roku rozpoczął przygotowania do ewentualnego zakupu przedsiębiorstw NZOZ Centrum Medyczne Practimed  oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed z Wrocławia.  

Uzgadniane są warunki ewentualnych przyszłych transakcji w tym ceny zakupu oraz terminy związane z przejęciem przedsiębiorstw. 

Centrum Medyczne Practimed prowadzi placówkę przy ulicy Pabianickiej 25 we Wrocławiu.  

Oferuje usługi ambulatoryjne w kilkunastu poradniach, między innymi internistycznej, alergologicznej, okulistycznej, ginekologicznej, rehabilitacyjnej, chirurgicznej, dermatologicznej, diabetologicznej. Placówka prowadzi także poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i poradnię medycyny pracy. Practimed oferuje badania diagnostyczne laboratoryjne oraz obrazowe (RTG, USG, mammografia, EKG,EEG). 

W ramach Praktyki Lekarza Rodzinnego Practimed działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej. 

Czytaj także: Enel-med: wzrost sprzedaży abonamentów oraz usług FFS >>>

Usługi placówki są zarówno komercyjne jak i finansowane ze środków NFZ. 

Practimed prowadzi Centrum Medyczne Practimed sp. z z o.o., która została zarejestrowana w roku 2001. Spółka Praktyka Lekarza Rodzinnego Practimed sp. z o.o. została zarejestrowana w roku 2018. Prezesem zarządu obu spółek jest Halina Wołkowińska. 

Negocjacje w sprawie zakupu nowych jednostek stanowią realizację jednego z priorytetów spółki EMC Instytut Medyczny S.A., jakim jest rozwój sieci przychodni i szpitali działających pod marką EMC, w tym również poprzez akwizycję nowych placówek. 

Grupa EMC prowadzi działalność na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego.  Prowadzi między innymi szpitale w Piasecznie, w Kwidzynie, Ozimku, Katowicach, Wrocławiu, Lubiniu czy Poznaniu (Szpital Certus), a także kilkanaście przychodni. 

Czytaj także: EMC zwiększa przychody z działalności komercyjnej >>>

Przeczytaj teraz

Neuca: zgoda prezesa UOKIK na przejęcie TU Zdrowie 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.05.2021

26 maja 2021 roku spółka Neuca otrzymała informację o wydaniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na przejęcie kontroli nad Pomerania Investments S.A., jedynym akcjonariuszem Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie.  

25 maja 2021 przekazana została natomiast informacja o dokonaniu zmiany statutu Pomerania Investments S.A. polegającej na zniesieniu uprzywilejowania wszystkich akcji. W związku z tym zostały spełnione dwa warunki zawieszające przedwstępną warunkową umowy sprzedaży akcji spółki Pomerania Investment S.A., zawartą 29 stycznia 2021 roku.  

Na podstawie tej umowy Neuca zobowiązała się do nabycia 32,82 procenta akcji spółki Pomerania Investment S.A. 

Zawarcie głównej umowy sprzedaży zostało poprzedzone zawarciem umów dotyczących nabycia przez spółkę Neuca łącznie 17,38 procenta akcji spółki Pomerania od mniejszościowych udziałowców. 

W rezultacie po zrealizowaniu zakupu Neuca będzie posiadać 50,2 procenta akcji spółki Pomerania. 

Czytaj także: Jakie są plany restrukturyzacji szpitali?>>>

Wartość nabywanych akcji na podstawie umów wynosi 37,9 mln zł i może zostać powiększona do maksymalnej kwoty 61,5 mln zł w przypadku osiągnięcia przez TUZ w latach 2020-2022 określonego poziomu składki zarobionej oraz zysku brutto. 

TUZ oferuje ubezpieczenia zdrowotne, programy zdrowotne i organizację usług medycyny pracy dla ponad 700 firm na terenie całej Polski. Obsługuje ponad 150 tysięcy ubezpieczonych współpracując z ponad 3,5 tysiącem placówek medycznych w całej Polsce. 

W 2020 roku składka zarobiona TUZ wyniosła około 79,5 mln zł, a wynik brutto około 7,7 mln zł. 

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów. 

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia. 

Nabycie przez Neuca TUZ jest elementem realizacji długoterminowej strategii rozwoju w obszarze pacjenckim, który poszerzy ofertę usług medycznych. 

Przeczytaj teraz

Kolejne placówki w grupie Centrum Medycznego CMP 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.05.2021

17 maja 2021 roku Centrum Medyczne CMP zakupiło 100 procent udziałów w firmie Lecznica Ursus Przychodnie Sp. z o.o., od 2002 roku prowadzącej w warszawskim Ursusie 3 placówki. Łącznie w skład grupy CMP wchodzi już 17 oddziałów, działających na terenie Warszawy i okolic, a przejęcie kolejnych miejsc wpisuje się w strategię systematycznego rozwoju Centrum oraz poszerzania jego oferty. 

Do tej pory Ursus pozostawał jedną z nielicznych dzielnic stolicy, gdzie nie znajdował się oddział Centrum Medycznego CMP. Coraz większe zainteresowanie tą lokalizacją, jej rozwój i napływ nowych mieszkańców skłoniły grupę do inwestycji w tej okolicy.  

Placówki Lecznicy Ursus Przychodnie, które włączono do grupy CMP, mieszczą się przy ulicach: Posag 6 Panien 12, Dzieci Warszawy 11 oraz Plutonu Torpedy 47. Oddziały jeszcze przez pewien czas będą funkcjonować pod dotychczasowym szyldem – ich rebranding i pełna integracja z siecią CMP planowana jest w 2022 roku.  

Aby umożliwić pacjentom komfortowe korzystanie ze wszystkich przychodni, konieczne są zmiany systemowe, w tym w sposobie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, rejestracji wizyt czy ujednoliceniu standardów obsługowych. 

Czytaj także: Fresenius Nephrocare Polska włącza w swoje struktury NZOZ Intermed >>>

Po przejęciu placówek pacjenci z Ursusa będą mogli nadal korzystać z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacji lekarskich z zakresu okulistyki, dermatologii, kardiologii, medycyny sportowej, ginekologii i położnictwa, realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), finansowanej ze środków publicznych. Grupa będzie również zwiększać dostępność usług komercyjnych. Lecznica Ursus Przychodnie współpracuje z takimi podmiotami jak INTER Ubezpieczenia, Medicover, Polmed, Signal Iduna oraz TU Zdrowie. Planowane jest dalsze poszerzenie grona ubezpieczycieli. 

– Naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom Warszawy jak największej dostępności placówek i specjalistów, tak aby każdy mógł skorzystać z ich pomocy w dogodnym terminie, blisko miejsca zamieszkania. Lekarze i personel, którzy do tej pory pracowali w Lecznicy Ursus Przychodnie pozostają z nami – to zespół ponad 60-ciu zaangażowanych profesjonalistów, cieszących się zaufaniem mieszkańców dzielnicy. Pacjenci wciąż będą mogli korzystać ze świadczonych przez nich usług w ramach POZ i AOS. Zależy nam na zapewnianiu kompleksowej opieki medycznej, dlatego stawiamy zarówno na dziedziny medycyny, na które jest największe zapotrzebowanie, jak okulistyka czy ginekologia, ale poszerzamy też listę wąskich specjalizacji – mówi Paweł Walicki, prezes zarządu Centrum Medycznego CMP. 

Centrum Medyczne CMP powstało w 2002 roku z połączenia kilku prywatnych gabinetów lekarskich należących do rodziny Walickich oraz spokrewnionych i zaprzyjaźnionych z nimi osób. Aktualnie w skład grupy wchodzi 17 placówek, a opieką lekarską objętych jest około 650 000 pacjentów, którzy realizują ponad 50 000 wizyt miesięcznie. 

Czytaj także: Medicover Polska rozpoczyna współpracę z MedApp S.A. w obszarze medycyny cyfrowej>>>

W placówkach CMP świadczone są zarówno komercyjne usługi medyczne, jak i podstawowa opieka w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo, w oddziale CMP przy ulicy Mariańskiej realizowana jest również ambulatoryjna opieka specjalistyczna, gdzie można skorzystać z konsultacji z zakresu ginekologii, chirurgii oraz dermatologii w ramach powszechnego ubezpieczenia. Centrum nie zamierza zwalniać tempa – w jego planach jest otwieranie kolejnych oddziałów – zarówno na terenie Warszawy jak i całej Polski.  

– W stolicy wciąż istnieją miejsca, w których brakuje naszych oddziałów, przejęcie trzech przychodni w warszawskim Ursusie z pewnością umożliwi nam nieco zniwelować tę lukę. Cieszymy się dużą, lokalną popularnością, dlatego planujemy kolejne inwestycje w Warszawie. Aktywnie poszukujemy też nowych lokalizacji i prowadzimy negocjacje na terenie całego kraju. Naszą domeną jest rozwój pod kątem zwiększenia liczby placówek, stale pracujemy też nad podwyższaniem jakości świadczonych przez nas usług oraz poszerzaniem oferty – komentuje Paweł Walicki. 

Otwieranie kolejnych lokalizacji jest szansą na dotarcie do nowych pacjentów, którzy wcześniej ze względu na miejsce zamieszkania czy pracy nie mogli skorzystać z oferty Centrum Medycznego CMP. Rozwojowi sieci towarzyszy ulepszanie pakietu świadczeń, podwyższanie kompetencji pracowników oraz wprowadzanie nowych, unikalnych specjalizacji i usług.  

17 placówek sieci CMP działa na terenie Warszawy, Piaseczna, Łomianek i Józefosławia. Na stałe współpracuje z około 400 podwykonawcami na terenie całej Polski i około 700 specjalistami. Od 2019 roku firma prowadzi badania kliniczne, między innymi w zakresie leczenia grypy czy chorób z obszaru pulmonologii, kardiologii i ginekologii, a obecnie również leków na Covid-19.

Przeczytaj teraz

Diagnostyka inwestuje w innowacyjność i wygodę

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.03.2021

Inwestycja w start-up Badania.pl to kolejne cyfrowe ułatwienie wdrażane przez ogólnopolską sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka sp.z.o.o., które ma pomóc lekarzom i pacjentom w zdalnej komunikacji i sprawnej realizacji zlecanych badań laboratoryjnych.

W ramach pierwszej rundy inwestycyjnej, Diagnostyka i portal uPacjenta.pl obejmują łącznie 40 procent udziałów w spółce Badania.pl. Umowa inwestycyjna zakłada przejęcie docelowo większościowego pakietu udziałów w spółce Badania.pl w ciągu kolejnych miesięcy.

-Inwestycja w tak obiecującego partnera jak Badania.pl, to potwierdzenie przyjętej przez Diagnostykę konsekwentnej strategii lokowania kapitału w obszarze zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych. Pomimo ogromnej skali naszej działalności, jesteśmy nadal wysoko cenieni za jakość i terminowość realizowanych usług, a dzieję się tak między innymi dzięki współpracy z rzetelnymi i wiarygodnymi partnerami. Dlatego nawiązanie współpracy biznesowej pomiędzy naszymi firmami pomaga wytyczyć naturalną ścieżkę rozwoju dla obu podmiotów i uzyskać efekt synergii oferowanych usług – mówi prezes zarządu Diagnostyki, prof. Jakub Swadźba.

Czytaj także: Diagnostyka: współpraca z firmą MedApp>>>

Zgodnie z zawartą umową, obaj założyciele platformy pozostają w jej strukturach. Wspólnie z nowymi członkami zarządu, Piotrem Sitkowskim i Dominikiem Swadźbą będą kontynuować prace nad dalszym rozwojem spółki, wzmacniając jej kompetencje w zakresie realizacji badań laboratoryjnych oraz usług oferowanych zarówno pacjentom jak i lekarzom specjalistom, umożliwiając im wzajemną szybką i  efektywną współpracę.

-Podpisanie umowy inwestycyjnej z największą siecią laboratoriów w Polsce to niesamowita rzecz dla nas. Dla mnie jako osoby odpowiedzialnej za poprawne działanie systemu, bycie częścią tak silnego partnera, czyli grupy Diagnostyka, to spory zastrzyk adrenaliny wzmagający chęć do dalszych działań wykraczających poza granice naszego kraju. Nasze połączenie to powstanie nowego standardu i poprawa jakości medycyny cyfrowej, która dzięki partnerowi jakim jest Diagnostyka staje się faktem – mówi dr n. med. Jakub Kwiatek członek zarządu Badania.pl sp.z.o.o.

Platforma Badania.pl to prosty system zlecania i obsługi badań laboratoryjnych. Jego koncepcja została opracowana przez polskich lekarzy i przedsiębiorców Michała i Jakuba Kwiatka, którzy na co dzień praktykują na oddziałach hematologii oraz w klinice stomatologicznej. Codzienne wpisywanie ręcznych skierowań ma zastąpić system działający online, będący udoskonaleniem pracy lekarzy. To również spore ułatwienie dla pacjentów, którzy dzięki zleceniu badania przez lekarza, wszystkie informacje otrzymują w wiadomości SMS. Stworzenie platformy to odpowiedź na obecne trendy w branży medycznej, która również rozwija się w kierunku większej digitalizacji.

-Współpraca z siecią Diagnostyka to dla projektu Badania.pl nie tylko znaczne wzmocnienie oferty poprzez zwiększenie dostępności do około tysiąca placówek, w których realizowane są badania zlecane przez naszych specjalistów, ale także okazja do uzyskania synergii biznesowej, która będzie opierać się o wzajemne wspieranie produktów oraz wymianę doświadczeń zdobytych na rynku usług zdrowotnych. Jesteśmy przekonani, że nasz projekt nie mógł zyskać lepszego partnera branżowego na polskim rynku, a transakcja jest tylko początkiem wspólnej drogi, której celem jest poprawa jakości profilaktyki i leczenia polskich pacjentów – mówi lek.med. Michał Kwiatek, prezes zarządu Badania.pl sp.z.o.o.

Czytaj także: Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowy sprzęt i technologię>>>

– Zawarcie umowy o stałej współpracy z platformą uPacjenta.pl, umożliwi lekarzom zlecanie badań przez Badania.pl bezpośredno do domów. Dzięki temu, nawet gdy pacjent będzie  miał trudności z dotarciem do placówki medycznej, nie będzie miał problemów z wykonaniem zleconych badań. Mobilny punkt pobrań uPacjenta świadczący między innymi usługi pobierania krwi oraz wykonywania testów covidowych we własnym domu lub firmie, to uzupełnienie i domknięcie całego projektu inwestycyjnego – tłumaczy Dominik Swadźba, prezes zarządu uPacjenta i nowy członek zarządu Badania.pl sp.z.o.o.

Obecnie na stronie Badania.pl lekarz może zlecić indywidualne badania laboratoryjne oraz pakiety badań dotyczących danych jednostek chorobowych, a w niedalekiej przyszłości będzie to możliwe także w przypadku badań obrazowych takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, tomografia Emisyjna PET-CT. Platforma ma również wzbogacić się o system umawiania pacjentów bezpośrednio do danych placówek z pozycji portalu oraz dostępność do wyników online.

Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka to lider rynku diagnostyki medycznej w Polsce. Rocznie z usług sieci korzysta ponad 16 milionów pacjentów, dla których wykonywanych jest rocznie ponad 100 mln badań. Od ponad 22 lat precyzyjnie i z dbałością o najlepsze standardy obsługi pacjentów, konsekwentnie realizuje strategię biznesową, i zgodnie ze swoją misją czyni starania by być najczęściej wybieraną siecią laboratoriów medycznych w Polsce.

Czytaj także: Diagnostyka: nowe badanie w kierunku przeciwciał anty-SARS-CoV-2>>>

Przeczytaj teraz

Nowa przychodnia Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.03.2021

Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec od kilku miesięcy jest właścicielem Lecznicy MAG, zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Narbutta 29, w dzielnicy Mokotów. To pierwsza placówka sieci działająca w stolicy.

Lecznica MAG to przychodnia z 25-letnią tradycją. Nowy właściciel, stawiając na jej rozwój, przeprowadził remont pomieszczeń. Zakupiono także nowy sprzęt oraz uruchomiono nowe usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W placówce można także skorzystać z konsultacji specjalistycznych i z zabiegów rehabilitacyjnych. Działa tutaj punkt pobrań.

Czytaj także: Medicover nowym właścicielem sieci klubów fitness Holmes Place>>>

Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi pięć przychodni w Siedlcach, a także placówki w miejscowościach: Dębe Wielkie, Latowicz, Wielgolas, Nur, Ceranów, Hołubla, Domanice, Aleksandrów (województwo lubelskie), Seroczyn, Oleśnica, Bielany, Rozbity Kamień, Strachówka, Garwolin, Stanisławów, Pustelnik, a także dwie przychodnie w Mińsku Mazowieckim i Łukowie (województwo lubelskie).

Placówki Centrum oferują świadczenia POZ, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia w zakresie medycyny pracy, diagnostyki (RTG, USG, laboratoryjna), rehabilitacji, stomatologii. Centrum prowadzi między innymi poradnię geriatryczną oraz poradnię leczenia uzależnień od alkoholu z punktem metadonowym. Usługi placówek są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ.

W roku 2020 Centrum otworzyło także nową filię zlokalizowaną w miejscowości Szulborze Wielkie, która oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, oraz Dzienny Dom Opieki Medycznej w Oleśnicy.

Przeczytaj teraz

Polmed przejął sieć pracowni diagnostyki obrazowej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.02.2021

Spółka Polmed przejęła pracownie diagnostyki obrazowej Starmedica. Sfinalizowanie transakcji nastąpiło 12 lutego 2021 roku. Przejęte pracownie działają w Stargardzie, Słubicach, Gorzowie Wielkopolskim, Legnicy, Głogowie i Puławach.

Przejęte zostały dwie z trzech spółek działających w ramach Grupy Starmedica – Starmedica oraz Starmedica Diagnostics, bez spółki Newmedical.

Prezes Polmedu Radosław Szubert nie podaje ceny zakupu udziałów w spółkach, informuje jedynie, że inwestycja sfinansowana została ze środków własnych oraz z kredytu, i zapowiada, że w roku 2021 Polmed przeznaczy na akwizycje 150 mln zł.

Czytaj także: Opieka zdrowotna nakierowana na wartość lepiej zaspokaja potrzeby pacjentów>>>

–  Rozwijamy się dwoma drogami, jedna, dotychczas nazywana rozwojem organicznym, to rozwój technologiczny, druga – to właśnie akwizycje – mówił Radosław Szubert.

To pierwsza akwizycja Polmedu w pracownie diagnostyki obrazowej. Przejęte spółki prowadzą pracownie – rezonansu magnetycznego (Legnica, Stargard, Głogów, Gorzów Wielkopolski, Puławy), tomografii komputerowej (Legnica, Stargard, Słubice, Gorzów Wielkopolski, Puławy ), USG, RTG, MMG (Gorzów Wielkopolski, Legnica) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej PET-CT (Gorzów Wielkopolski)

– Badania w zakresie diagnostyki obrazowej to obecnie podstawowe badania, bez których trudno postawić dobrą diagnozę, dlatego zdecydowaliśmy się na taką inwestycję. Z pewnością wpływ na taką decyzję miał także fakt, że nie ma obecnie limitu na badania diagnostyki obrazowej finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia  – mówi Radosław Szubert.

Przejęte spółki oferują przede wszystkim badania finansowanie ze środków NFZ.

Czytaj także: Raport „Zdrowie Polaków po pandemii” – postulaty dla systemu ochrony zdrowia>>>

Prezes Polmedu zapowiada przejęcie kolejnych firm oferujących specjalistyczne świadczenia, które będą uzupełniały ofertę placówek sieci. Między innymi będą to firmy oferujące diagnostykę obrazową. Planowane jest także otwarcie nowej placówki ambulatoryjnej w Tczewie.

Polmed prowadzi obecnie 22 własne centra medyczne w największych miastach Polski oraz współpracuje z 3 tysiącami placówek. Oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki, a także wizyty domowe oraz medycynę pracy. Oferuje abonamenty medyczne.

Polmed działa od 1999 roku. Jego właścicielami są członkowie zarządu – Radosław Szubert i Romuald Magdoń.  Do 2018 roku Polmed był spółką notowaną na GPW.

Według wstępnych danych przychody spółki Polmed w roku 2020 osiągnęły ponad 140 mln zł.

Przeczytaj teraz

Spółka z Grupy Neuca inwestuje w Bułgarii

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.02.2021

Pratia, spółka z Grupy Neuca, zainwestowała w bułgarską sieć Clinical Research Union, która obejmuje 18 ośrodków badawczych, z których 13 to ośrodki znajdujące się w szpitalach. Bułgaria to jeden z kluczowych krajów dla obszaru badań klinicznych w Europie.

Pratia obecnie posiada ponad 90 dedykowanych i szpitalnych ośrodków badawczych w sześciu krajach, ośrodki prowadzą ponad 500 badań klinicznych rocznie.

Po inwestycjach w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech, Hiszpanii i Czechach, Bułgaria to kolejny krok na ścieżce międzynarodowego rozwoju Pratii.

Pratia prowadzi badania w różnorodnych typach ośrodków – od dedykowanych własnych ośrodków ambulatoryjnych poprzez ośrodki hybrydowe współpracujące ze szpitalami, po wyspecjalizowane ośrodki badań onkologicznych. Pratia prowadzi badania w szerokim zakresie dziedzin terapeutycznych, w tym w zakresie onkologii, hematoonkologii, szczepionek, chorób zakaźnych i autoimmunologicznych.

Czytaj także: Szpital Medicover i ortopedzi z Paley European Institute łączą siły>>>

Podstawowym elementem integracji procesów działania ośrodków w Pratia jest cyfrowa platforma do zarządzania i prowadzenia badań klinicznych – system hyggio.

– Jesteśmy świadomi cyfrowej rewolucji jaka dokonuje się na rynku badań klinicznych.  Uruchomienie wspólnego CTMS, eSource (z pełnym zakresem elektronicznej dokumentacji medycznej) oraz funkcje zdalnego monitorowania są już wdrażane w naszych europejskich ośrodkach. Będziemy nadal rozwijać telemedycynę, dającą możliwość prowadzenia wirtualnych badań, urządzenia zdalnego monitoringu pacjenta (tzw. werables), i wiele innych rozwiązań, które zmienią nasz dzisiejszy sposób myślenia o badaniach klinicznych – mówi Tomek Dąbrowski, prezes zarządu Pratia.

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów.

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia, działających na terenie całej Polski.

Na początku lutego 2021 Neuca poinformowała o zawarciu przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej zakupu akcji spółki Pomerania Investment S.A., która jest jedynym akcjonariuszem spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie S.A.

Przeczytaj teraz

Neuca inwestuje w towarzystwo ubezpieczeniowe

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.02.2021

Spółka Neuca S.A. poinformowała o zawarciu przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej zakupu akcji spółki Pomerania Investment S.A., która jest jedynym akcjonariuszem spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie S.A.

Na podstawie tej umowy Neuca zobowiązała się do nabycia 32,82 procenta akcji spółki Pomerania.

Zawarcie głównej umowy sprzedaży zostało poprzedzone zawarciem umów dotyczących nabycia przez spółkę Neuca łącznie 17,38 procenta akcji spółki Pomerania od mniejszościowych udziałowców.

W rezultacie po zrealizowaniu zakupu Neuca będzie posiadać  50,2 procenta akcji spółki Pomerania.

Wartość nabywanych akcji na podstawie umów wynosi 37,9 mln zł i może zostać powiększona do maksymalnej kwoty 61,5 mln zł w przypadku osiągnięcia przez TUZ w latach 2020-2022 określonego poziomu składki zarobionej oraz zysku brutto.

TUZ oferuje ubezpieczenia zdrowotne, programy zdrowotne i organizację usług medycyny pracy dla ponad 700 firm na terenie całej Polski. Obsługuje ponad 150 tysięcy ubezpieczonych współpracując z ponad 3,5 tysiącem placówek medycznych w całej Polsce.

W 2020 roku składka zarobiona TUZ wyniosła około 79,5 mln zł, a wynik brutto około 7,7 mln zł.

Czytaj także: Raport „Zdrowie Polaków po pandemii” – postulaty dla systemu ochrony zdrowia>>>

Neuca działa na kilku obszarach rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów.

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia.

Nabycie przez Neuca TUZ jest elementem realizacji długoterminowej strategii rozwoju w obszarze pacjenckim, który poszerzy ofertę usług medycznych dla pacjentów.

Przeczytaj teraz

Neuca inwestuje w MTZ Clinical Research

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.01.2021

Sieć ośrodków badań klinicznych Pratia, należąca do Grupy Neuca, objęła 100 procent udziałów MTZ Clinical Research sp. z o.o. z Warszawy, specjalizującej się w prowadzeniu badań klinicznych faz wczesnych, w zakresie onkologii i hematologii.

Tego typu badania realizowane są zaledwie w kilku ośrodka w Europie i kilkunastu na świecie.

MTZ Clinical Research (MTZ) to pierwszy ośrodek badań klinicznych faz wczesnych w Polsce. Specjalizuje się w badaniach fazy I, badaniach faz wczesnych, badaniach fazy III, biorównoważności i biopodobności.

Dotychczas firma przeprowadziła ponad 260 badań klinicznych. MTZ został założony w 2002 roku przez dr Teresę Brodniewicz, która przez dwie kadencje (6 lat) sprawowała również funkcję prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (GCPpl) w Polsce, jest autorem szeregu publikacji naukowych i osobą mającą duży wkład w rozwój rynku badań klinicznych w Polsce i Europie.

Czytaj także: Nowe Centrum Medyczne Lux Med w Katowicach>>>

Zgodnie z postanowieniami umowy, cały zespół MTZ Clinical Research pozostaje w firmie i będzie kontynuował obrane kierunki rozwoju spółki.

– Obserwujemy systematyczny rozwój rynku badań klinicznych w Polsce i na świecie. Świadomość lekarzy oraz pacjentów w zakresie istoty tych badań i płynących z nich korzyści jest coraz wyższa. Pojawienie się pandemii oraz szczepionek, które właśnie powstały dzięki badaniom klinicznym, pozytywnie wpłynęło na wizerunek branży. Dzięki nim pacjenci zyskują dostęp zarówno do procedur medycznych, diagnostyki, zakresu badań, nieosiągalnych w klasycznym lecznictwie, jak też do innowacyjnych metod leczenia i leków, niedostępnych w specjalistycznej opiece zdrowotnej – mówi Tomasz Dąbrowski, prezes Pratia S.A.

Czytaj także: Pandemia stała się bodźcem do wprowadzania nowych rozwiązań>>>

Neuca działa na kilku obszarach na rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi. Obecnie w portfolio Synoptis znajduje się ponad 500 produktów.

W skład Grupy wchodzi także 66 przychodni lekarskich Świat Zdrowia.

Przeczytaj teraz

Szpital Św. Elżbiety dołącza do Grupy Lux Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.09.2020

Lux Med spółka z.o.o podpisała umowę, na mocy której do Grupy Lux Med dołączył wielospecjalistyczny szpital św. Elżbiety zlokalizowany na warszawskim Mokotowie. Jest to placówka z prawie 90-letnią historią i 11 szpital w Grupie Lux Med.

Działa tutaj 6 nowoczesnych ośrodków leczniczo-edukacyjnych, 14 oddziałów szpitalnych oraz ponad 20 specjalistycznych poradni. Pacjentami opiekuje się 230-osobowy zespół specjalistów, w tym 110 lekarzy, 70 pielęgniarek i personel pomocniczy.

Szpital Św. Elżbiety został założony w 1931 roku z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety i od lat jest ważnym miejscem na mapie placówek medycznych w Warszawie. Zlokalizowany jest przy ulicy Goszczyńskiego 1.

Od 2013 działał jako Szpital Św. Elżbiety Mokotowskie Centrum Medyczne, dzierżawione od zakonu przez spółkę Platinum Hospitals, która zmodernizowała placówkę i dobudowała jej nową część.

Na powierzchni 14 tysięcy mk znajduje się 140 łóżek oraz 5 sal operacyjnych. Szpital wyposażony jest w nowoczesny, najwyższej klasy sprzęt, w tym urządzenia do obrazowania diagnostycznego – między innymi MRI, tomograf komputerowy czy mammograf.

Czytaj także: Nowe prognozy dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej>>>

Działające w szpitalu ośrodki leczniczo-edukacyjne specjalizują się w proktologii, bariatrii, chirurgii plastycznej, mikroekologii, w leczeniu chorób kręgosłupa oraz zabiegach przy pomocy technologii NanoKnife. Pacjenci mogą skorzystać także z konsultacji lekarzy dwudziestu specjalizacji, między innymi kardiologa, diabetologa, nefrologa czy okulisty.

Szpital oferuje rozbudowany zakres usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a także komercyjnych.

– Dołączenie Szpitala św. Elżbiety do Grupy Lux Med to ważny etap naszego dynamicznego rozwoju w zakresie szpitalnictwa. Najważniejszym celem jest dla nas zapewnienie pacjentom pełnej i nowoczesnej opieki zdrowotnej. Szpital św. Elżbiety doskonale odpowiada na te potrzeby, oferując kompleksową opiekę – pełną diagnostykę i leczenie. Placówka ta to wyjątkowe miejsce o wspaniałej historii, w którym pracują wybitnej klasy specjaliści – jestem dumna, że możemy wspólnie pisać jej następne rozdziały – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

– To ważny moment w rozwoju szpitala. Cieszę się, że pozyskał wyjątkowego inwestora strategicznego i jestem przekonany, że Grupa Lux Med umożliwi dynamiczny rozwój dla dobra pacjentów – dodaje Marek Stefański, dotychczasowy operator Szpitala św. Elżbiety.

 

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 200 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest 240 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia ponad 16 000 osób, około 7000 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Czytaj także: Grupa Lux Med otworzyła nowe Centrum Medyczne w Warszawie>>>

Przeczytaj teraz

Asklepios Diagnostyka pod szyldem Bonus-Diagnosta

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.07.2020

Od 1 lipca 2020 roku spółka Asklepios Diagnostyka z Rzeszowa połączyła się z należącą do Grupy Tomma spółką Bonus-Diagnosta. W związku z tym pracownie Asklepios Diagnostyka, działające w Rzeszowie i Jaśle funkcjonują odtąd pod szyldem Bonus-Diagnosta sp. z o.o.

Placówki te działają w Rzeszowie przy ulicach – Kolejowej 1 (na ternie Podkarpackiego Centrum Diagnostyki Radiologicznej Asklepios), Podwisłocze 22a (teren Wielospecjalistycznego Szpitala Asklepios i Przychodni Asklespios) oraz w Jaśle przy ulicy Lwowskiej 22 (teren Szpitala Specjalistycznego).

Pracownie te dołączyły do Grupy Tomma w listopadzie 2019 roku. Oferują badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej.

Czytaj także: Jest potencjał na dodatkowe ubezpieczenia, brak odważnego, aby je wprowadzić>>>

Natomiast spółka Bonus-Diagnosta sp. z o.o., która prowadzi dwie pracownie diagnostyki obrazowej w Bydgoszczy, dołączyła do Grupy Tomma w czerwcu 2019 roku.

Sieć placówek Tomma liczy 38 pracowni oferujących badania w zakresie diagnostyki obrazowej. Pracownie zlokalizowane są między innymi w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku, Szczecinie, Częstochowie i Opolu.

Pod koniec 2019 roku Tomma Diagnostyka Obrazowa została kupiona od funduszu private equity THC przez PZU.

Przeczytaj teraz

Lux Med przejmuje NZOZ Remedium z Nowego Sącza

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.03.2020

9 marca 2020 roku podpisana została umowa, na mocy której Lux Med stał się właścicielem NZOZ Remedium Sp. z o.o., do którego należy centrum medyczne, zlokalizowane przy ulicy Poniatowskiego 2 w Nowym Sączu. Pacjenci mogą w nim skorzystać ze świadczeń zdrowotnych zarówno komercyjnie, jak i w ramach kontraktu z NFZ.

Placówka oferuje konsultacje lekarskie w wielu specjalizacjach, między innymi z zakresu kardiologii, dermatologii, okulistyki, onkologii, alergologii, diabetologii, reumatologii i stomatologii. W centrum wykonywane są także badania laboratoryjne i diagnostyczne: densytometria, badania endoskopowe i USG. Z opieki mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i dorośli.

– Inwestujemy w miastach średniej wielkości, takich jak Nowy Sącz, w których widzimy szansę na dalszy rozwój. Cieszę się, że do Grupy Lux Med dołącza dziś NZOZ Remedium. Jestem przekonana, że pacjenci szybko docenią jakość i szeroki zakres oferowanych przez nas usług – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Czytaj także: Droga do sukcesu to droga przez innowacje>>>

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia NZOZ Remedium zapewnia konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także opiekę stomatologiczną.

Centrum istnieje od 2000 roku i jest jednym z wiodących świadczeniodawców na lokalnym rynku usług ochrony zdrowia. Pracuje w nim około 70 osób, w tym blisko 40 lekarzy i 20 pielęgniarek. Placówka przystosowana jest do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych.

Centrum otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 000 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest 240 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia ponad 15 000 osób, około 6800 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Przeczytaj teraz

Neuca – przejęcie spółki Examen

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 5.02.2020

Sieć ośrodków badań klinicznych Pratia S.A., należąca do Grupy Neuca, 3 lutego 2020 roku objęła 100 procent udziałów Examen sp. z o.o., firmy specjalizującej się w badaniach z zakresu onkologii i hematologii.

Examen ze Skórzewa koło Poznania to jeden z największych ośrodków badań klinicznych w zachodniej Polsce. Firma została założona w 2016 roku przez dwóch lekarzy: dr hab. n. med. Macieja Kaźmierczaka oraz Michała Kwiatka, którzy w codziennej praktyce zajmują się hematoonkologią.

– Nasz ośrodek od 2016 roku bardzo dynamicznie się rozwija, a współpraca z Pratią otwiera przed nami nowe perspektywy. Dzięki niej Examen wejdzie do sieci ośrodków, które specjalizują się między innymi w zakresie badań onkologicznych i hematologicznych, co stanowiło do tej pory jeden z głównych obszarów naszej aktywności – mówi Michał Kwiatek, kierownik ośrodka badań klinicznych Examen.

Examen ma do dyspozycji własny, 350-metrowy kompleks zaadaptowany z myślą o badaniach klinicznych z gabinetem vital-signs, czterema gabinetami konsultacyjnymi, osobną strefą leku badanego z monitoringiem temperatury, salą konferencyjną i przestrzenią koordynatorską.

Ośrodek do tej pory przeprowadził (badania zakończone lub z zamkniętą rekrutacją) już ponad 20 prób klinicznych, zarówno II, jak i III fazy.

To kolejna inwestycja Neuca obszarze badań klinicznych. Spółka Examen dołączyła do Małopolskiego Centrum Medycznego – obecnie część spółki Pratia oraz firmy typu CRO – CRO ClinScience (powstałe z połączenia Biosciecne i ClinMed Pharma), które są odpowiedzialne za rozwój tego segmentu w Grupie.

Czytaj także: Fizjoterapia w prywatnych placówkach szansą dla pacjentów>>>

Examen obok największego ośrodka badań klinicznych z hematooonkologii Pratia Kraków, Szpitala Wielospecjalistycznego w Ostrołęce, nowo powstającego ośrodka onkologicznego w Katowicach stanowić będzie już czwartą lokalizację, w której Pratia umożliwia realizację prowadzenia badań klinicznych z onkologii dla firm farmaceutycznych. Obecnie spółka prowadzi prawie 200 projektów w 8 wyspecjalizowanych ośrodkach, z czego około 40 procent stanowią badania kliniczne w onkologii.

Zgodnie z postanowieniami umowy obaj założyciele spółki Examen pozostają w jej strukturach, kontynuując wspólne prace nad dalszym rozwojem firmy.

Neuca działa na kilku obszarach na rynku ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek, a poprzez spółkę Synoptis Pharma prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi: Apteo, Genoptim, CERA+ i Kic Kic.

Prowadzi także sieć przychodni lekarskich Świat Zdrowia, spółki odpowiedzialne za rozwój usług telemedycznych oraz platformy  e-commerce skierowane do pacjenta.

Przeczytaj teraz

Projekt Uśmiech Centrum Dentystyczne dołącza do Grupy Lux Med

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.12.2019

Przejęcie Projekt Uśmiech to kolejna akwizycja Grupy Lux Med w roku 2019 w obszarze stomatologii. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy firma otworzyła też dziewięć własnych placówek w ramach linii biznesowej Lux Med Stomatologia. Dzięki temu przekroczyła zakładany na 2019 rok cel strategiczny – dwieście foteli dentystycznych do dyspozycji pacjentów.

Projekt Uśmiech Centrum Dentystyczne to specjalistyczne centrum stomatologiczne działające w Gdańsku, przy ulicy Partyzantów 76 (w Biurowcu Green Office). Pacjenci mogą w nim korzystać z szerokiego zakresu usług w ramach stomatologii estetycznej, endodoncji mikroskopowej, protetyki, chirurgii stomatologicznej, a przede wszystkim ortodoncji i implantologii.

– Lux Med bardzo intensywnie uczestniczy w konsolidacji polskiego rynku stomatologicznego. Dziś jesteśmy największą siecią oferującą usługi dentystyczne w kraju i dajemy gwarancję wysokiej jakości niezależnie od miejsca. Cieszę się, że dołącza do nas zespół Projektu Uśmiech. Naszym wspólnym celem jest dostarczanie pacjentom najlepszej, kompleksowej opieki stomatologicznej – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

W placówce działa między innymi pięć gabinetów stomatologicznych oraz pracownia RTG wyposażona w nowoczesny, cyfrowy sprzęt diagnostyczny. Centrum zatrudnia dwudziestu pięciu pracowników.

Czytaj także: Nowe centra stomatologiczne Lux Med już przyjmują pacjentów>>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 000 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 230 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 15 000 osób, około 6800 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego.

Przeczytaj teraz

Zgoda UOKiK na przejęcie Tomma przez PZU Zdrowie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.12.2019

PZU Zdrowie otrzymało od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodę na przejęcie 100 procent udziałów w spółce Tomma Diagnostyka Obrazowa. Tym samym kończy się rozpoczęty w listopadzie 2019 ostatni etap tej transakcji, a sieć własna PZU Zdrowie poszerza się do 130 placówek w całej Polsce.

Pacjenci PZU Zdrowie będą mogli korzystać ze zlokalizowanych w prawie 30 miastach pracowni diagnostyki obrazowej oferujących badania tomografem komputerowym, rezonansem magnetycznym, a także RTG i USG.

Tomma Diagnostyka Obrazowa ma ponad 25-letnie doświadczenie na polskim rynku prywatnej opieki medycznej. Placówki sieci zlokalizowane są między innymi  w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku, Szczecinie, Częstochowie i Opolu.

Tomma Diagnostyka Obrazowa zostanie przejęta od funduszu private equity THC.

PZU Zdrowie ma sieć liczącą już 130 własnych i 2200 partnerskich placówek w prawie 600 miastach w Polsce. Współpracuje z kilkudziesięcioma szpitalami i ponad połową aptek w kraju. Oferuje pomoc prawie 2000 lekarzy przeszło 50 specjalizacji. W sierpniu 2019 PZU Zdrowie otworzyło pierwsze gabinety stomatologiczne pod własną marką.

Czytaj także: Tomma: nowe pracownie w województwie podkarpackim>>>

Przeczytaj teraz

Dom Lekarski oddaje kontrolę nad szpitalem w Gryfinie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.12.2019

Dom Lekarski S.A. zmniejszy udział w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. z 67,82 procenta do 48,70 procenta. Nastąpi to w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia nowo utworzonych udziałów przez powiat gryfiński.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z kwoty 4.202.500 zł do 5.852.500 zł. Powiat gryfiński obejmie 660 nowych udziałów.

Dotychczas Dom Lekarski posiadał 1140 udziałów, spośród wszystkich 1681. Po zmianie będzie to również 1140 udziałów, ale spośród wszystkich 2341.

Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie podjęto uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki, zgodnie z którą powiatowi gryfińskiemu będzie przysługiwało osobiste prawo powoływania i odwoływania prezesa zarządu spółki. Pozostali członkowie zarządu będą powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej.

Natomiast spółka Dom Lekarski będzie miała osobiste prawo powoływania jednego członka Rady Nadzorczej, a powiat gryfiński – osobiste prawo powoływania dwóch pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego.

Czytaj także: Rynek usług medycznych jest wymagający>>>

Dom Lekarski SA prowadzi też w Szczecinie centra medyczne, zlokalizowane w Centrum Handlowym Turzyn, w biurowcu Piastów Office Center oraz w Outlet Park Szczecin przy ulicy Struga.

Centrum prowadzi też przychodnię w Szczecinie przy ulicy Rydla oraz Centrum Zabiegowe przy ulicy Gombrowicza 23a. Zarządza oddziałem w szpitalu MSW w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.

Przeczytaj teraz

Corten Medic przejął placówkę w Kielcach

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.12.2019

Centrum Medyczne Corten Medic pod koniec listopada przejęło Centrum Implantologii MedikaDent z Kielc. Placówka oferuje świadczenia w zakresie implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz medycyny estetycznej.

Wśród usług oferowanych przez centrum jest także ortodoncja, protetyka, kosmetologia i stomatologia dziecięca. Działają tutaj gabinety – laryngologiczny i logopedyczny.

MedicaDent zlokalizowana jest przy Alei Legionów 3/7. Była prowadzona przed dwie współwłaścicielki, od których CortenMedic kupił 100 procent udziałów.

Corten Medic systematycznie rozszerza działalność w zakresie stomatologii. W październiku 2019 otworzył szkolny gabinet stomatologiczny w Pruszkowie i planuje otwieranie kolejnych placówek.

Corten Medic realizuje także świadczenia stomatologiczne w dentobusach na terenie województw – mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Czytaj także: Medicover Stomatologia inwestuje w klinikę ortodontyczną>>>

Corten Medic prowadzi placówki w Radomiu- przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33a, a także w Warszawie- przy ulicach Modzelewskiego 58, Makolągwy 21, Kijowskiej 1, Krakowskie Przedmieście 24/26, Etiudy Rewolucyjnej 48, Belgradzkiej 4/U10 oraz Pasaż Ursynowski 9.

Placówki Corten Medic oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne (między innymi w zakresie ginekologii, onkologii, kardiologii czy okulistyki), a także rehabilitację i stomatologię.

Pod koniec 2017 roku Corten Medic otworzył nową salę zabiegową w placówce w Radomiu. Placówka ta oferuje zabiegi okulistyczne dla pacjentów z zaćmą, astygmatyzmem i towarzyszącymi wadami wzroku.

Usługi oferowane przez placówki Corten Medic są zarówno komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Właścicielem Corten Medic jest Tomasz Sikora.

Przeczytaj teraz

Lux Med przejmuje Klinikę Głowy i Szyi Optimum

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.12.2019

Zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju Grupa Lux Med konsekwentnie rozszerza kompetencje w zakresie usług szpitalnych. W związku z tym w ostatnim czasie kupiła warszawską Klinikę Głowy i Szyi Optimum. To jeden z niewielu ośrodków w Polsce, w którym podczas jednej wizyty przeprowadzana jest pełna ocena endoskopowa górnych dróg oddechowych.

Klinika Głowy i Szyi Optimum to nowoczesna placówka specjalizująca się w laryngologii (otolaryngologii) i świadcząca profesjonalne usługi medyczne w zakresie chorób górnych dróg oddechowych oraz rejonu głowy i szyi – zarówno, dla dorosłych, jak i dzieci.

Poza wszechstronną diagnostyką i leczeniem zachowawczym, pacjenci mogą tu również skorzystać z leczenia chirurgicznego w ramach chirurgii jednego dnia. Klinika specjalizuje się w minimalnie inwazyjnych zabiegach endoskopowych, w tym jako jedyny niepubliczny ośrodek na Mazowszu wykonuje endoskopowe zabiegi w obrębie ślinianek podżuchwowych i przyusznych. Dysponuje również najnowszą technologią endoskopowego udrażniania zatok przynosowych – tzw. balonoplastyką.

– Bardzo się cieszę, że możemy dziś ogłosić zamknięcie tej ważnej dla nas transakcji. Klinika Głowy i Szyi Optimum staje się częścią Grupy Lux Med, co pozwala nam znacząco poszerzyć ofertę usług z zakresu schorzeń rejonu głowy i szyi na terenie województwa mazowieckiego. Dołącza też do nas zespół uznanych specjalistów. Jestem przekonana, że nowy ośrodek szybko znajdzie uznanie wśród pacjentów naszej Grupy – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Czytaj także: Lux Med wyróżniony w programie „PracoDawca Zdrowia”>>>

Zespół Kliniki Optimum tworzy blisko 70 pracowników, w tym 50 lekarzy, między innymi otorynolaryngologów i chirurgów głowy i szyi, a także takich specjalności jak audiologia i foniatria, alergologia, endokrynologia, ultrasonografia, dermatologia, medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna twarzy.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 000 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 230 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 15 000 osób, około 6800 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego.

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal