Ratowniczka ze Scanmed laureatką plebiscytu Hipokrates

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.12.2022

W gronie laureatów plebiscycie Hipokrates 2022 znalazła się Agnieszka Piechnik z Centrum Medycznego Scanmed z Krakowa, która została Ratownikiem Medycznym Roku 2022 na szczeblu ogólnopolskim.

Celem akcji Hipokrates jest nagrodzenie i docenienie pracowników ochrony zdrowia, którzy cieszą się największym uznaniem pacjentów, doceniających ich nie tyko za profesjonalizm, ale także za kulturę osobistą i odpowiednie podejście.

Plebiscyt organizowany jest przez Grupę Polska Press, wydawcę serwisów internetowych i prasy regionalnej w całej Polsce, trwał od połowy lipca, a wyróżnienia przyznawane były na poziomie miast i powiatów, a potem województw i całego kraju. Podczas tegorocznego plebiscytu oddano w sumie 1 340 tysięcy głosów.

Nagrody laureatom konkursu wręczono 2 grudnia 2022 podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Lekarze z Aldemed wyróżnieni w plebiscycie

Plebiscyt odbywał się pod patronatem NFZ. Patronem gali było Ministerstwo Zdrowia.

Scanmed prowadzi centra medyczne w prawie 40 lokalizacjach w całej Polsce. Posiada dwa pełnoprofilowe wielospecjalistyczne szpitale, należące do sieci szpitali – w Krakowie i Blachowni. Ich ofertę uzupełniają jednostki wyspecjalizowane: gastroenterologiczna, okulistyczna i ortopedyczna.

Scanmed prowadzi też 13 centrów kardiologicznych zapewniających kompleksową diagnostykę i leczenie w ramach kardiologii zachowawczej, interwencyjnej i elektrofizjologii.

Przeczytaj teraz

Finansowanie ratownictwa medycznego ze środków NFZ spowoduje pogorszenie finansowania innych świadczeń

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.12.2022

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia finansowanie zadań realizowanych przez zespoły ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, będzie się odbywało ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypomnijmy, że dotychczas świadczenia te były finansowane z budżetu państwa, z części środków, których dysponentami byli wojewodowie.

Przedkładany przez ministra zdrowia projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a także jest efektem planowanego wejścia w życie 1 stycznia 2023 roku nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje powierzenie Narodowemu Funduszowi Zdrowia finansowania zadań realizowanych przez zespoły ratownictwa medycznego, dotychczas finansowanych ze środków budżetu  państwa.

Zgodnie z zapisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zatwierdzone wojewódzkie plany działania systemu ratownictwa medycznego, za których sporządzenie nadal będą odpowiedzialni wojewodowie, będą podstawą do zawierania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i umów na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez szpitalne oddziały ratunkowe.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej interweniują w sprawie standardów anestezjologicznych

Plany te sporządzane będą w oparciu o kryteria, które nie są zależne od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach, czyli obejmujących liczbę i rozmieszczenie na terenie danego województwa szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego, sposobu koordynowania działań tych jednostek oraz wykazu jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

– Jednak kluczowym zagadnieniem nie są te lub inne zmiany o charakterze organizacyjnym czy strukturalnym lecz kwestia finansowania. Pytanie o źródła finansowania tych świadczeń jest fundamentalne, gdyż projekt nie wskazuje żadnego mechanizmu przekazania dotąd wydzielanych w ramach budżetu państwa kwot do budżetu NFZ. Co więcej nasuwa się nieodparte wrażenie, że niewskazanie tego mechanizmu związane jest z tym, że takiego mechanizmu po prostu nie ma. A mówiąc dosadniej – budżet NFZ nie zostanie powiększony o kwoty wydzielane dotychczas w budżecie państwa i dedykowane ratownictwu medycznemu – komentuje dr Rafał Krajewski, wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Autorzy projektowanych zmian twierdzą wprawdzie, że włączenie do planu rzeczowo-finansowego NFZ zadania finansowania ratownictwa medycznego nie odbije się na poziomie finansowania pozostałych świadczeń, gdyż na 2023 planowany jest przyrost globalnej wartości składki zdrowotnej na poziomie wyższym niż to miało miejsce w roku 2022. Oznacza to jednak finansowanie tych świadczeń z ogólnego wzrostu wolumenu składki zdrowotnej.

Według Pracodawców Medycyny Prywatnej przyrost tych kwot ma w istocie charakter wyłącznie inflacyjny, nie wzrastają bowiem ani liczba ubezpieczonych ani realne (a nie nominalne) wynagrodzenia. Oznacza to, że wejście w życie rozporządzenia spowoduje finansowanie ratownictwa medycznego wyłącznie ze środków „inflacyjnych”, a w efekcie pogorszenie warunków finansowania pozostałych rodzajów świadczeń.

– Odrębną, kwestią jest całkowicie sprzeczne z elementarną logiką efektywnego zarządzania pozostawienie zadania sporządzania planów działania systemu ratownictw medycznego w gestii wojewodów przy jednoczesnej pełnej odpowiedzialności NFZ za finansowanie tego systemu. Wygląda to tak, że NFZ ma zatem kupować coś w ilościach, o których sam nie decyduje i ma w dodatku odpowiadać za zapewnienie odpowiednich środków finansowych na ten cel – dodaje dr Rafał Krajewski, wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dostępny jest tutaj>>>

Czytaj także:

Pracodawcy Medycyny Prywatnej: „lojalki” dla lekarzy to ryzyko dla systemu ochrony zdrowia

Przeczytaj teraz

Stacja Pogotowia Ratunkowego „Mazovia” członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.08.2022

Stacja Pogotowia Ratunkowego „Mazovia” S.A. z Warszawy została przyjęta w poczet członków Pracodawców Medycyny Prywatnej. Spółka jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej realizującym świadczenia zdrowotne w ramach Pozasystemowego Ratownictwa Medycznego oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia są realizowane zarówno dla pacjentów komercyjnych jak i w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stacja Pogotowia Ratunkowego „Mazovia” S.A. jest jednostką współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz posiada nadany Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NATO Commercial and Government Entity Code) NCAGE 9A0RH.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej z nowym zarządem

Świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego i wyjazdowej pomocy lekarskiej w ramach Pozasystemowego Ratownictwa Medycznego udzielają Reanimacyjne Zespoły Podstawowe. Ich personel stanowią ratownicy medyczni oraz pielęgniarki i pielęgniarze systemu, zgodnie z przepisami ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2019 poz. 993). W skład Reanimacyjnych Zespołów Podstawowych mogą wchodzić również lekarze specjaliści medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii.

Stacja Pogotowia Ratunkowego „Mazovia” S.A. oferuje także transport medyczny na terenie stolicy. Jest on realizowany przy pomocy nowoczesnych i w pełni wyposażonych ambulansów, umożliwiających transport pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Przeczytaj teraz

Kolejna odsłona akcji Lux Med „Umiem Pomóc”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.06.2022

Odbyła się kolejna odsłona akcji „Umiem Pomóc” organizowanej przez Lux Med. Dotychczas wzięło w niej udział ponad 6 tysięcy uczniów. Teraz do tego grona dołączyło kolejne dwieście osób, tym razem z białostockich szkół. Dzięki warsztatom uczestnicy nie tylko zapoznają się z teorią dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim nabywają praktyczne umiejętności ratowania życia.

           

„Umiem Pomóc” to ogólnopolski projekt o charakterze edukacyjnym, który został zainaugurowany w 2011 roku. Jego celem jest efektywne szkolenie młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Co roku kolejni uczniowie ze szkół podstawowych w całej Polsce pod okiem doświadczonych ratowników medycznych zapoznają się z zasadami przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz uczą się prawidłowej obsługi defibrylatora AED. Młodzi ludzie nie tylko mają okazję zdobyć nowe umiejętności, ale też oswajają się z udzielaniem pierwszej pomocy, która wielokrotnie zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie przed przyjazdem ekipy ratunkowej.

– O uratowaniu życia często decydują zaledwie minuty. Żeby pomóc trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Dlatego od 11 lat ratownicy Akademii Ratownictwa Lux Med szkolą uczniów z udzielania pierwszej pomocy. Odpowiednia wiedza i praktyka mogą pomóc zdać, być może najważniejszy, egzamin w życiu. – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Tegoroczna edycja akcji odbyła się w Białymstoku. Uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w wykładzie. W ramach „Umiem Pomóc” odbyły się też warsztaty z ratownikami, którzy na co dzień ratują ludzkie życie. Nad wydarzeniem patronat objął Urząd Miasta w Białymstoku.

– Staramy się przede wszystkim nauczyć kursantów praktycznych metod udzielania pierwszej pomocy. Zawsze zaczynamy od wykładu, natomiast największy nacisk kładziemy na ćwiczenia praktyczne, żeby uczniowie mogli fizycznie poczuć, jak należy tę klatkę piersiową uciskać, żeby tego przede wszystkim nauczyli się jak najlepiej – zaznacza Maciej Pająk odpowiadający za Akademię Ratownictwa Lux Med.

       

Lux Med. jako organizator akcji słucha głosów nauczycieli, którzy najlepiej orientują się, jakie są potrzeby i stan wiedzy młodzieży. Pedagodzy podkreślają, że akcja „Umiem Pomóc” to ciekawe i wartościowe uzupełnienie programu nauczania.

– Akcja Umiem Pomóc to wartościowe warsztaty, w których powinny brać udział wszystkie szkoły. Nigdy nie jest za mało wiedzy i praktyki, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, a to spotkanie pomogło naszym uczniom utrwalić tę wiedzę i praktykę. Życie ludzkie jest najważniejsze, a dzięki tym warsztatom nasi uczniowie będą umieli w przyszłości je chronić, nie będą bali się udzielać pierwszej pomocy – podkreśla Marzena Korolczuk, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku.

Grupa Lux Med zadbała nie tylko o dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ale także wyposażyła szkoły w odpowiednie materiały szkoleniowe. Po zakończonych warsztatach, szkoły biorące udział w akcji otrzymały plakaty z wytycznymi udzielania pierwszej pomocy oraz certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu, a uczniowie – imienne karty z numerami alarmowymi oraz zasadami postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Przeczytaj teraz

Nowy Szpital w Nakle z nową karetką

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.06.2022

Ratownictwo medyczne w Nowym Szpitalu w Nakle nad Notecią otrzymało nowy ambulans. Karetka marki Renault Master trafiła do stacji ratownictwa medycznego w Mroczy.

– Z dużą satysfakcją oddajemy do użytkowania nowoczesny ambulans, który będzie wspierał pracę ratowników i co najważniejsze zwiększy bezpieczeństwo naszych pacjentów – mówi Adrianna Nowicka, prezes Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie.

Auto wyposażone jest w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, np. elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania (ASR) czy system zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania (ABS). Wsparciem w ratowaniu zdrowia i życia jest również  wyposażenie medyczne pojazdu, między innymi defibrylator, respirator, ssak oraz pompa infuzyjna. Nowa karetka zastąpi ambulans marki VW Crafter, który był użytkowany od 2015 roku.

Szpital w Olkuszu ma nową karetkę

W ciągu dwóch lat udało się wymienić wszystkie karetki, które zabezpieczają rejon powiatu nakielskiego. Dwie karetki zostały wymienione ze środków Ratownictwa Medycznego w Nakle nad Notecią. Jedną karetkę zakupili wspólnie Starostwo Powiatowe oraz Gmina Nakło. W 2021 roku ratownictwo otrzymało ambulans od wojewody kujawsko-pomorskiego. Jego zakup został sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rejon Powiatu Nakielskiego obsługują 4 zespoły ratownictwa medycznego, które stacjonują w Nakle, Szubinie, Mroczy i Kcyni. W ubiegłym roku zespoły wzywane były do 6955 nagłych zachorowań i przypadków zagrożenia życia.

Placówki w Nakle i Szubinie należą do Grupy Nowy Szpital, która prowadzi dziesięć placówek działających na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to także placówki w Świeciu, Wąbrzeźnie, Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Forum Diagnostyki Obrazowej postuluje stworzenie standardów zdalnego nadzoru

Przeczytaj teraz

Kampanie Grupy Lux Med: Umiem Pomóc, Healthy Cities

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.10.2021

Grupa Lux Med zainaugurowała 12 października 2021 dwie inicjatywy: kampanię „Umiem Pomóc”, czyli warsztaty dla młodzieży z udzielania pierwszej pomocy, oraz akcję „Healthy Cities”, w ramach której zachęcenie do ruchu i aktywności fizycznej łączy się z troską o środowisko naturalne. 

Inauguracja kampanii odbyła się w Białymstoku. 

Głównym celem kampanii „Umiem Pomóc” jest zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczna nauka ratowania zdrowia i życia. W trakcie zajęć lekarze i ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem ćwiczą z nastolatkami zasady przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, uczą obsługi defibrylatora AED oraz pokazują prawidłowy schemat postępowania w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. 

-Ten rok jest dla nas wyjątkowy, bowiem realizujemy już 10. edycję akcji „Umiem Pomóc”, która każdego roku odbywa się w innym regionie Polski. Bardzo się cieszymy, że dziś jesteśmy w Białymstoku, gdzie eksperci Akademii Ratownictwa Lux Med przeprowadzają w szkołach zajęcia, dzięki którym młodzież ma okazję nie tylko poznać, ale co ważniejsze przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med podczas inauguracji kampanii.  

-Ideą całego przedsięwzięcia jest nie tylko przekazanie nastolatkom wiedzy, ale także zbudowanie w nich świadomości na temat konieczności reakcji, gdy są świadkami sytuacji nagłego zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. Próba podjęcia akcji ratunkowej powinna stać się naturalnym odruchem każdego z nas. Im więcej osób zostanie przeszkolonych – właśnie już w wieku szkolnym – tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie przejdą obojętnie, obok poszkodowanego tylko udzielą pomocy– dodaje Mariusz Pacałowski, dyrektor merytoryczny Akademii Ratownictwa Lux Med. 

„Umiem Pomóc” to nie jedyna inicjatywa realizowana obecnie przez Grupę Lux Med na Podlasiu. W ramach Healthy Cities, czyli wyzwania, które miało na celu zmotywować Polaków do zwiększenia aktywności fizycznej, dzięki krokom wykonanym przez mieszkańców województwa podlaskiego w Nadleśnictwie Dojlidy zostaną nasadzone 2 ha lasu.  

Zadanie uczestników wyzwania było proste – jak najwięcej się ruszać. Kroki wykonane w trakcie chodzenia, biegania, tańczenia były zliczane za pomocą specjalnej aplikacji. W zamian za aktywność fizyczną, Grupa Lux Med. zadeklarowała nasadzenie aż 300 tysięcy drzew, czyli około 50 ha lasów w całej Polsce. W ciągu miesiąca uczestnicy ze wszystkich województw „wychodzili” aż 375 milionów kroków. To równowartość 280 tysięcy kilometrów, czyli siedmiu okrążeń Ziemi. 

-Wyzwanie Healthy Cities to pierwsza, tak szeroko zakrojona inicjatywa ekologiczna Grupy Lux Med. Jak dobrze wiemy, jakość środowiska ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. W projekcie Healthy Cities chcieliśmy pokazać, że każdy może działać – to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze zdrowie i za to,  w jakim stanie przekażemy planetę przyszłym pokoleniom – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, która posadziła pierwsze drzewo z puli przeznaczonej dla Nadleśnictwa Dojlidy.  

Sadzenie zadeklarowanych 50 hektarów lasów we wszystkich województwach zaplanowane jest na październik i listopad 2021. W ramach akcji posadzonych zostanie aż 12 gatunków drzew: sosna, buk, dąb, brzoza, olsza, świerk, modrzew, grab, jodła, wiąz, lipa i jawor. W zależności od lokalizacji nasadzeń i typu siedliska, wybrane zostały gatunki, które będą miały najlepsze warunki wzrostu na danym obszarze.  

Obydwie inicjatywy – choć na pierwszy rzut oka różne – łączy troska o młodych – o to, w jakie umiejętności zostaną wyposażeni i jakie będzie ich otaczało środowisko naturalne. Niezależnie od zmieniających się trendów zdrowie (swoje i innych) zawsze będzie ważne, dlatego warto o nie dbać na wszystkie możliwe sposoby. 

Przeczytaj teraz

Falck w innowacyjnym projekcie dotyczącym dronów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.01.2021

Ratownicy medyczni używający drononów to jedna z inicjatyw firmy Falck dotycząca innowacyjnych rozwiązań w ratownictwie medycznym. Falck od 2018 roku jest częścią projektu „HealthDrones” z Holo i Odense University Hospital, którego celem jest zbadanie, w jaki sposób drony mogą być wykorzystywane w ochronie zdrowia.

Współpraca przy tym projekcie potrwa do roku 2022.

Falck, przy współpracy z dostawcami dronów, chce także przeprowadzać  własne loty dronami, w Danii oraz w innych krajach.

–  10-15 lat temu stworzyliśmy jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie usług ratownictwa medycznego. Dzisiaj karetka to zaawansowany punkt leczenia, ,,klinika na kółkach’’, gdzie rozpoczyna się ratowanie zdrowia i życia pacjentów. Teraz ponownie pracujemy nad rozwojem roli i zadań pogotowia ratunkowego, aby wyznaczać w tym zakresie nowe standardy. W tym celu rozwijamy nowe technologie. Jednym z nowych rozwiązań może być dron obsługiwany przez ratownika, który za jego pomocą może ocenić sytuację i w razie potrzeby wezwać karetkę – mówi Jakob Riis, prezes i dyrektor generalny Falck.

Falck przewiduje, że w związku z dynamicznym rozwojem technologicznym jeszcze przed 2025 rokiem drony mają stać się integralną częścią ratownictwa medycznego oraz służb przeciwpożarowych.

– Naszym najbliższym celem będą pierwsze testy lotów oraz zdobycie doświadczeń w zakresie wykorzystania dronów w określonych sytuacjach – dodaje Riis.

Czytaj także: Pułtusk: dron do transportu próbek w Szpitalu Gajda-Med>>>

Falck to jeden z największych globalnych dostawców usług ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego. Działa w 45 krajach świata, zlokalizowanych na 5 kontynentach.

W Polsce Falck działa od 16 lat i posiadał 66 stacji pogotowania ratunkowego oraz 150 ambulansów działających w systemie PRM. Jednak nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie w kwietniu 2019 roku, spowodowała, że umowy na usługi w tym zakresie mogą być zawierane tylko z podmiotami publicznymi (z prywatnymi tylko wówczas, gdy na danym terenie nie ma podmiotu publicznego świadczącego takie usługi).

Obecnie Falck świadczy w Polsce usługi w zakresie transportu międzyszpitalnego. Bierze także udział w zabezpieczeniu imprez masowych oraz prowadzi szkolenia w zakresie pierwszej pomocy.

Przeczytaj teraz

GNS prowadzi zespół ratownictwa medycznego w Łagowie

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.10.2020

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. od 16 września 2020 roku prowadzi podstawowy zespół ratownictwa medycznego w Łagowie. Zespół ten to jedna z dwóch dodatkowych karetek, które znalazły się za zgodą Ministerstwa Zdrowia w zaktualizowanym planie systemu ratownictwa medycznego dla województwa lubuskiego.

Dotychczas rejon Łagowa zabezpieczały karetki ratownictwa medycznego ze Świebodzina, ale ze względu na odległość oraz warunki pogodowe bardzo trudno było zapewnić wymagany czas dojazdu. Poza tym to w sezonie letnim liczba wezwań karetki do Łagowa i okolic jest większa ze względu na turystów odpoczywających w tej okolicy.

O dodatkową karetkę, która zapewni wzrost bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu świebodzińskiego, zabiegali zarówno wojewoda lubuski wraz dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego jak i radni i starosta powiatu świebodzińskiego a także Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, której większościowym udziałowcem jest powiat świebodziński.

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana otworzyło mobilne punkty pobrań>>>

– Od lat w województwie lubuskim staramy się robić dobre rzeczy dla poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Karetka w Łagowie jest takim przykładem. Chciałbym podziękować panu wojewodzie, ponieważ to nie pierwszy raz cieszymy się z dobrej współpracy ze służbami wojewody lubuskiego. Bardzo dziękujemy za merytoryczne i dobre podejście. Chcielibyśmy zapewnić, że jeśli będzie jakakolwiek potrzeba w zakresie bezpieczeństwa jesteśmy do dyspozycji, jesteśmy chętni do współpracy i do współdziałania. Dziękuję samorządowcom, którzy bardzo nam pomogli, aby ta karetka mogła tutaj stacjonować – powiedział prezes Grupy Nowy Szpital Holding S.A. Marcin Szulwiński.

Zespół ratownictwa medycznego w Łagowie (dwóch ratowników), dyżuruje w Bramie Polskiej. Spółka Ratownictwo Medyczne zakupiła nowy ambulans z kompletnym wyposażeniem i zapewnia załogę karetki. Wójt gminy Łagów udostępnił pomieszczenia do pracy dla pracowników zespołów RTM, natomiast właściciel przyległej restauracji udostępnił parking dla karetki.

Obecnie w województwie lubuskim funkcjonują 54 zespoły ratownictwa, w tym 4 w powiecie świebodzińskim: 2 w Świebodzinie i po jednym w Zbąszynku i Łagowie. Ich dysponentem jest Nowy Szpital w Świebodzinie.

Placówka w Świebodzinie należy do Grupy Nowy Szpital, która prowadzi 10 placówek zlokalizowanych w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim. Wszystkie placówki Grupy trafiły do funkcjonującej od października 2017 roku sieci szpitali.

Przeczytaj teraz

Będą zmiany w przepisach dotyczących kursów pierwszej pomocy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.09.2019

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Projekt liberalizuje między innymi przepisy dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikacji uprawnień ratownika.

Dotychczas obowiązujące przepisy nakładały obowiązek zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przynajmniej dwóch lekarzy: konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej lub wskazanego przez niego lekarza systemu – jako przewodniczącego komisji a także innego lekarza – jako jej członka.

Powodowało to znaczne ograniczenia dla organizatorów egzaminów ze względu na istotne braki lekarzy posiadających specjalizację wymaganą dla lekarzy systemu, jak i koszty ich wynagrodzenia.

Projekt daje możliwość zastąpienia lekarzy przez inne osoby wykonujące zawód medyczny w systemie PRM, a także przez samych ratowników z jednostek współpracujących z systemem.

Projekt rozporządzenia wprowadza też nowy wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika, uwzględniający sytuację, w której przystąpienie do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy nie jest poprzedzone kursem. Dotyczy to osób zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem, posiadających zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

Zaświadczenie jest wydawane na okres 3 lat i po upływie tego okresu, osoby zatrudnione w tych jednostkach mają możliwość przystąpienia do egzaminu, celem odnowienia uprawnień, bez konieczności ponownego odbywania kursu.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie przewidywało odrębnego wzoru zaświadczenia dla tych osób.

W projekcie uchylono obowiązek wyposażenia sali ćwiczeń w szynę wyciągową, gdyż nie jest ona używana w trakcie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i nie jest na wyposażeniu jednostek współpracujących z systemem.

Czytaj także: Rozwiązania telemedyczne to sposób na efektywność ochrony zdrowia>>>

Doprecyzowano zakres danych dotyczących dokumentacji prowadzonej przez organizatorów kursu. Umożliwi to weryfikację zgodności informacji podawanych przez podmiot prowadzący kurs ze stanem rzeczywistym, na użytek kontroli prowadzonej przez wojewodę oraz uporządkuje prowadzoną dokumentację.

Umożliwiono również prowadzenie zajęć przez lekarzy systemu, pielęgniarki systemu oraz ratowników medycznych wykonujących zawód we wszystkich jednostkach systemu PRM. Dotychczas taka możliwość dotyczyła tylko osób wykonujących zawód w zespołach ratownictwa medycznego, a pozbawione jej były osoby wykonujące zawód w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 26 września 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 4 października 2019 roku.

Przeczytaj teraz

Będzie liberalizacja przepisów w zakresie kursów pierwszej pomocy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 24.07.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy liberalizuje wymagania dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikacji uprawnień ratownika.

W projekcie rozporządzenia, z uwagi na trudności w zapewnieniu w składzie komisji egzaminacyjnej lekarzy, zliberalizowano wymagania w tym zakresie. Dotychczas obowiązujące przepisy powodowały konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przynajmniej dwóch lekarzy: konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej lub wskazanego przez niego lekarza systemu – jako przewodniczącego komisji a także innego lekarza – jako jej członka.

Powodowało to znaczne ograniczenia dla organizatorów egzaminów ze względu na braki lekarzy posiadających specjalizację wymaganą dla lekarzy systemu, jak i koszty ich wynagrodzenia.

Projekt umożliwia więc zasiadanie w komisji egzaminacyjnej również innym osobom wykonującym zawód medyczny w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, które zastąpią lekarzy w tym zakresie, a także samym ratownikom z jednostek współpracujących z systemem.

Projekt wprowadza też nowy wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika, uwzględniający sytuację, w której przystąpienie do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy nie jest poprzedzone kursem.

Dotyczy to osób zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem, których zaświadczenie utraciło ważność.

Czytaj także: Będą nowe przepisy dotyczące badań kierowców>>>

Zaświadczenie jest wydawane na 3 lata i po upływie tego okresu, osoby zatrudnione w tych jednostkach mają możliwość przystąpienia do egzaminu, celem odnowienia uprawnień, bez konieczności ponownego odbywania kursu.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie przewidywało odrębnego wzoru zaświadczenia dla tych osób.

Uwagi do projektu można przekazywać do 20 sierpnia 2019 roku.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 23 lipca 2019.

Przeczytaj teraz

Falck: musimy zniknąć z systemu ratownictwa medycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.03.2019

Dokonane wykluczenie podmiotów niepublicznych z systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oceniamy jednoznacznie negatywnie. Nawet nasi krytycy podkreślają wkład Falcka w podniesienie poziomu ratownictwa medycznego w Polsce w okresie ostatnich 15 lat. Trudno zrozumieć motywy wykluczenia z rynku poważnego i odpowiedzialnego inwestora, jakim jest Falck – komentuje Wojciech Jóźwiak, rzecznik prasowy Falck Medycyna.

Decyzja ta skutkuje koniecznością wydatkowania dodatkowych publicznych środków na uzupełnienie istniejącej przecież dzisiaj infrastruktury w PRM i to w sytuacji braków tych środków w innych obszarach systemu ochrony zdrowia.

Po co kupować 110 nowych karetek, skoro my zapewniamy ich obecność finansując to ze swoich środków? Niszczone są mechanizmy promujące jakość i efektywność.

Wskazywaliśmy jako Falck na możliwości skorzystania z wdrożonych,  innowacyjnych  rozwiązań z rynku ochrony zdrowia Królestwa Danii, a w szczególności w ratownictwie medycznym.

Wykluczenie niepublicznych podmiotów to zły kierunek, którego skutki odczują pacjenci i podatnicy. Monopolizacja rynku i arbitralne wskazanie jednostek mogących uczestniczyć w publicznym systemie nie mają uzasadnienia merytorycznego ani ekonomicznego. Wbrew krytyce konkurencja w publicznym systemie ochrony zdrowia jest potrzebna, a rynek europejski dysponuje wieloma przykładami korzystnej współpracy między publicznymi i niepublicznymi dostawcami usług ratownictwa na rzecz społeczeństwa, z pełną kontrolą i nadzorem organów państwa. Dania, Szwecja, Wielka Brytania, Hiszpania, Słowacja czy Niemcy to różne systemy, ale wszędzie wykorzystuje się korzyści niesione przez obecność w systemie podmiotów publicznych i niepublicznych.

Czytaj także: System nie może funkcjonować bez podmiotów niepublicznych>>>

Naszym zdaniem zmiany wprowadzane są chaotycznie i w pośpiechu, dominuje ideologia i polityka, co nie sprzyja podejmowaniu racjonalnych i przemyślanych decyzji. Jako firma zrobiliśmy wszystko, żeby przekonać decydentów o możliwym na różnym etapie wprowadzania zmian kompromisie, niestety bez efektu.

Poważnie traktujemy naszych długoletnich pracowników operacyjnych, ratowników i lekarzy, którzy związali z nami swoje profesjonalne życie od ponad 19 lat oraz faktycznie, zbudowali od podstaw spółkę Falck Medycyna w Polsce. Dlatego zaangażowaliśmy się w negocjacje  z  większością publicznych dysponentów, wspierając naszych pracowników.

W znaczącej większości dysponenci ratownictwa medycznego doceniają wartość merytoryczną i niezwykłe oddanie misji ratownictwa medycznego naszych pracowników. Dzięki temu będą oni nadal służyć społeczeństwu. Przeszkodą w zatrudnieniu bywają warunki płacowe i socjalne jakie część podmiotów publicznych nie jest w stanie zapewnić na poziomie oferowanym dotychczas przez Falck. Negocjacje pomiędzy stronami trwają.

Dowody wysokiej jakości usług, których symbolem jest Falck od ponad 100 lat i jakie realizował w Polsce przez ostatnie 15 lat na zawsze pozostaną w pamięci osób, którym udzieliliśmy pomocy w krytycznych sytuacjach życiowych. Wierzę, że część mądrych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego docenia korzyści jakie niosła zdrowa konkurencja.

Dlatego zapewne otrzymaliśmy wiele propozycji ze stacji publicznych lub powiatów zainteresowanych utrzymaniem naszej obecności w systemie. Na przeszkodzie naszego dalszego istnienia stanęło niezrozumiałe negatywne stanowisko Ministerstwa Zdrowia w stosunku do podwykonawstwa realizowanego przez Falck. Mamy zniknąć z systemu.

Jako spółka nie chcemy tworzyć fikcyjnych bytów prawnych, aby zadośćuczynić wymogom ustawy. Falck  nigdy nie był też zainteresowany pozostaniem wyłącznie dostarczycielem sprzętu jak i ambulansów dla podmiotów publicznych. Realizowaliśmy świadczenia ratownictwa medycznego samodzielnie, mieliśmy swój etos, misję i wizję, tak więc nawet rola podwykonawcy była trudna do zaakceptowania, ale na taką pozycję na prośbę pracowników byliśmy gotowi. Decydenci jednak odrzucili jakąkolwiek możliwość. Nie będziemy wchodzić na siłę tam gdzie nas nie chcą.

Niestety musimy głośno dzisiaj powiedzieć – utrata profesjonalnego podmiotu w zakresie ratownictwa medycznego jakim był i nadal jest Falck, szybko przyniesie negatywne skutki, zarówno dla  państwa polskiego, systemu bezpieczeństwa obywateli jak i konkretnych pacjentów. Można było tego uniknąć.

Falck A/S to jeden z największych profesjonalnych globalnych dostawców usług ratownictwa medycznego oraz wysoko specjalistycznego transportu medycznego. W Polsce od początku istnienia skupialiśmy się właśnie na tym obszarze działalności. Stworzyliśmy także sieć Centrów Medycznych Falck, które właśnie są przedmiotem podpisanej umowy przedwstępnej na sprzedaż grupie PZU. Zmiana właściciela nie wpłynie na wysoki poziom opieki ambulatoryjnej  na rzecz naszych dotychczasowych klientów.

Czytaj: PZU Zdrowie przejmie Falck Centra Medyczne>>>

Właściciele spółki mają przygotowane różne warianty decyzji, w zależności od dalszych możliwości rozwinięcia nowych obszarów działania w ramach publicznego lub prywatnego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Decyzje zostaną podjęte na pewno w tym roku. Jedną z możliwych decyzji jest również całkowita likwidacja potencjału spółki oraz wycofanie się inwestora z Polski.

Wojciech Jóźwiak, rzecznik prasowy Falck Medycyna

Stanowisko Falck Medycyna związane z zakończeniem z dniem 1 kwietnia 2019 roku realizacji świadczeń ratownictwa medycznego w Polsce, wynikającym ze zmiany przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

 

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia koordynatorów ratownictwa medycznego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.07.2018

Projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej określi wynagrodzenie wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

Dotychczas funkcja ta była pełniona przez lekarza koordynatora ratownictwa medycznego i wynagrodzenie uwzględniało tylko lekarza. Nowe rozporządzenie umożliwi określenie wynagrodzenia również dla pielęgniarki systemu oraz ratownika medycznego pełniących funkcję wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

W systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego obecnie funkcjonują lekarze koordynatorzy ratownictwa medycznego. Znajduje to odzwierciedlenie w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 lutego 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134).

W tabeli III załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia został wskazany lekarz koordynator ratownictwa medycznego. Ustawa z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115) wprowadziła zmiany w tym zakresie. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego, którym mógł być tylko lekarz systemu, został zastąpiony wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, którym będzie mógł być lekarz systemu lub ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu. W przypadku ratownika medycznego oraz pielęgniarki systemu wymagany będzie czteroletni staż pracy na stanowisku dyspozytora medycznego oraz wykształcenie wyższe II stopnia.

Uwagi do projektu rozporządzenia można przekazywać do 5 września 2018 roku. Projekt jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany 27 lipca 2018 roku.

 

Przeczytaj teraz

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym opublikowana

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 11.06.2018

11 czerwca 2018 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z 10 maja 2018 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ustawa wprowadza zmiany w organizacji PRM oraz przepis, zgodnie z którym umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego będą powierzane wyłącznie podmiotom publicznym.

Chodzi o podmioty lecznicze, działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa dokonuje zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), między innymi  w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznych, roli dyspozytora medycznego, możliwości zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w obszarze koordynowania działań poszczególnych uczestników akcji medycznej na miejscu zdarzenia i poza nim, a także funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM (SWD PRM).

Przewiduje przejęcie przez ministra zdrowia od dotychczasowego administratora SWD PRM – ministra spraw wewnętrznych i administracji, całości zadań z zakresu zapewnienia narzędzi teleinformatycznych do odbioru oraz obsługi powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych w systemie PRM, między innymi uprawnień do nadzorowania, określania kierunków rozwoju, pełnienia funkcji administratora i podmiotu odpowiedzialnego za rozbudowę i modyfikacje SWD PRM.

Wojewodowie, tak jak dotychczas, będą zapewniać utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na terenie województwa. Dyspozytornia medyczna stanie się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka działania SWD PRM na terenie województwa. Dyspozytorzy medyczni będą pracownikami urzędów wojewódzkich, zatrudnianymi na podstawie stosunku pracy. Dyspozytornie medyczne mają pełnić funkcję centrów, wokół których będzie tworzony rejon operacyjny, na który zawierane będą umowy z  płatnikiem świadczeń (zgodnie z zasadą: jedna dyspozytornia medyczna – jeden rejon operacyjny). Co do zasady, od dnia 1 stycznia 2021 roku na terenie województwa będzie działała jedna dyspozytornia medyczna, tworzona i prowadzona przez wojewodę. Jedynie na terenie województw mazowieckiego i śląskiego działać będą po dwie dyspozytornie medyczne.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, 26 czerwca 2018 roku. Znaczna część regulacji jest rozłożona w czasie i będzie wchodzić w życie stopniowo w latach 2019-2020.

Przeczytaj teraz

Ustawa o upaństwowieniu ratownictwa medycznego podpisana

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.05.2018

Prezydent RP podpisał ustawę z 10 maja 2018 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z ustawą umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym działającym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podmioty prywatne posiadają obecnie w swoich strukturach 9,2 procenta ogółu zespołów ratownictwa medycznego działających w kraju (135 ambulansów). Największym z nich jest duńska firma Falck, która posiada 110 ambulansów w systemie oraz 66 stacji na terenie 10 województw.

Celem ustawy jest także dokonanie zasadniczych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), między innymi  w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznych, roli dyspozytora medycznego, możliwości zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w obszarze koordynowania działań poszczególnych uczestników akcji medycznej na miejscu zdarzenia i poza nim, a także funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM (SWD PRM).

Nowelizacja przewiduje przejęcie przez ministra zdrowia od dotychczasowego administratora SWD PRM – ministra spraw wewnętrznych i administracji, całości zadań z zakresu zapewnienia narzędzi teleinformatycznych do odbioru oraz obsługi powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych w systemie PRM, między innymi uprawnień do nadzorowania, określania kierunków rozwoju, pełnienia funkcji administratora i podmiotu odpowiedzialnego za rozbudowę i modyfikacje SWD PRM.

Wojewodowie, tak jak dotychczas, będą zapewniać utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na terenie województwa. Dyspozytornia medyczna stanie się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka działania SWD PRM na terenie województwa. Dyspozytorzy medyczni będą pracownikami urzędów wojewódzkich, zatrudnianymi na podstawie stosunku pracy. Dyspozytornie medyczne mają pełnić funkcję centrów, wokół których będzie tworzony rejon operacyjny, na który zawierane będą umowy z  płatnikiem świadczeń (zgodnie z zasadą: jedna dyspozytornia medyczna – jeden rejon operacyjny). Co do zasady, od dnia 1 stycznia 2021 roku na terenie województwa będzie działała jedna dyspozytornia medyczna, tworzona i prowadzona przez wojewodę. Jedynie na terenie województw mazowieckiego i śląskiego działać będą po dwie dyspozytornie medyczne.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednak znaczna część regulacji jest rozłożona w czasie i będzie wchodzić w życie stopniowo w latach 2019-2020.

Przeczytaj teraz

Senat: umowy z prywatnymi podmiotami na ratownictwo do I kwartału 2019

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.05.2018

9 maja 2018 roku Senat przyjął nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, do której wprowadził 14 poprawek. Jedna z nich dotyczy wydłużenia do końca pierwszego kwartału 2019 roku okresu obowiązywania umów firm prywatnych na zadania zespołów ratownictwa medycznego.

Sejm uchwalił, że przestaną one obowiązywać 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z nowelą umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (karetki z obsadą) będą powierzane wyłącznie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom budżetowym i spółkom kapitałowym co najmniej z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego.

Nowelizacja zwiększa też katalog osób, którym będzie przysługiwała ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, o osoby udzielające pomocy medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Ma to zapobiegać znieważaniu, groźbom lub fizycznym atakom na personel medyczny.

Senatorowie zdecydowali także, że ratownik medyczny i pielęgniarka systemu będą mogli udzielić świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody.

Największą prywatną firmą działającą w zakresie ratownictwa medycznego jest Falck Medycyna, która od 2016 roku prowadzi intensywne prace w celu przeciwdziałania skutkom zmian wprowadzanych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, związanych z eliminacją z niego prywatnych podmiotów. Zapowiada między innymi skierowanie sprawy do Komisji Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zarząd spółki poinformował, że dzięki protestom wyrażanym przeciwko tym rozwiązaniom zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym „polski rząd zaproponował gotowość do poszukiwania rozwiązań organizacyjnych i prawnych, które umożliwią Falck Medycyna pozostanie na polskim rynku i wykonywanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych”. Na razie firma nie informuje o szczegółach tych propozycji.

Przeczytaj teraz